Digitaal platform duurzaam bouwen – Bouwwiki | Ecobouwers.be

U bent hier

Digitaal platform duurzaam bouwen – Bouwwiki

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Benjamin - BBL
06/01/2009 - 16:23

Sinds maandag 17/11 ben ik aangeworven op BBL om het ‘Digitaal Platform Duurzaam Bouwen’ (werktitel) vorm te geven. We hebben via de administratie Leefmilieu en het Koning Boudewijnfonds middelen gekregen om op 15 maanden een nieuwe website uit de grond te stampen. Wat willen we doen? Energieforum, Open Klimaathuizen en Energiecharter tot één, helder georganiseerd geheel omvormen dat wordt gedragen en onderhouden door een online gemeenschap. Forum: Het energieforum behandelt algemene vragen en discussies over energie en bouwen. BouwWiki: via een online bouwencyclopedie worden goede bouwpraktijken over energiezuinig bouwen verzameld en verspreid. Het systeem is gebaseerd op discussies die tot consensus leiden. Het zogenaamde Wiki-systeem is bekend geworden via de online encyclopedie Wikipedia. De inhoud zal afkomstig zijn van het energieforum. Dit forum bundelt ondertussen een schat aan praktijkervaringen maar is onvoldoende gestructureerd om vlot opzoekingen mogelijk te maken. De informatie in de bouwwiki zal net zoals in de wikipedia (en zoals in het bestaande energieforum) aangevuld en onderhouden kunnen worden door de gebruikers zelf. Bouwblog: bouwers en verbouwers, aannemers en architecten krijgen de mogelijkheid een blog op te starten waar ze de werken stap voor stap kunnen illustreren en toelichten. Bezoekers kunnen hun commentaar op de bouwblogs kwijt. Energiecharter: het charter, waarbij professionals uit de bouwwereld zich engageren tot energiezuinig bouwen en verbouwen, wordt geïntegreerd in het Platform. Hun contactgegevens zullen makkelijk terug te vinden zijn voor geïnteresseerde bouwers. Om de kwaliteit van de professionals te garanderen wordt een eenvoudig verificatiesysteem uitgewerkt gebaseerd op de energieprestatiecertificaten van de door hen gebouwde woningen. Tevens zullen we actief nieuwe ondertekenaars werven. Databank energiezuinige woningen: De woningen die openstelden tijdens de voorbije open klimaathuizen zullen permanent digitaal kunnen bezocht worden via de databank energiezuinige woningen. Hiertoe wordt de online boekingsmodule van de Open Klimaathuizen uitgebreid tot een permanente databank van laagenergiewoningen in Vlaanderen. De database zal gekoppeld worden aan het Energiecharter en aan de Bouwblogs. Bouwers en verbouwers kunnen dus zeer gerichte vragen stellen over energiezuinig bouwen (via het Forum), kunnen zeer specifieke en onderbouwde informatie vinden over energiezuinige bouwpraktijken (via Bouwwiki en Bouwblog), vinden meteen geschikte aannemers die bekend zijn met de energiezuinige bouwpraktijk (via het Energiecharter) en kunnen voorbeeldhuizen op de Open Klimaathuizen bekijken. Ik besef dat het forum de laatste jaren voor heel wat frustratie gezorgd heeft. Maar ik merk ook dat velen onder jullie erg gemotiveerd zijn om het energieforum terug recht te trekken. Mijn engagement: regelmatige communicatie. Ik houd het forum op de hoogte van de werken: welk platform wordt er gekozen; wanneer mag je een testversie verwachten; vanaf wanneer kan je wikipagina’s of blogs aanmaken,… De kwaliteit van het project wordt bewaakt door een externe stuurgroep met vertegenwoordigers van de overheid en een kleine interne projectwerkgroep met experts in webfora, wiki’s, blogs of energiezuinig bouwen. Daarnaast zullen we ook gebruik maken van het online project management systeem ‘ActiveCollab’ dat we openstellen voor een grotere groep betrokkenen – in de eerste plaats jullie - de geëngageerde forumgebruikers. Hier kan je van nabij de stand van zaken opvolgen, mee discussiëren, ideeën geven,… Geïnteresseerd? Stuur dan je naam en contactgegevens door naar benjamin [dot] clarysse [at] bblv [dot] be

4 Reacties

Reacties

Een korte stand van zaken:

We kiezen er voor om de nieuwe website op te bouwen in Drupal, een Open Source programmeerplatform. Drupal heeft verschillende voordelen:
- het is een content management systeem (CMS), waarbij BBL zelf ruime mogelijkheden heeft om de website zelf aan te passen en in te vullen
- het is een Belgisch product, en er zijn tal van programmeurs die er mee weg kunnen
- er zijn tal van standaard modules waar we hopelijk gebruik van kunnen maken
- het laat (op termijn) een integratie toe tussen verschillende BBL-campagnes waarbij we de persoonsgegevens beter kunnen beheren (bv inschrijvingsgegevens die we al hebben worden niet telkens opnieuw gevraagd)

23 december werd de offerteaanvraag afgewerkt en rondgestuurd naar verschillende programmeurs en IT-bedrijven. De opdracht werd ook bekend gemaakt via Drupal.be. We verwachten de offertes tegen 12 januari en hopen de opdracht te kunnen toekennen in de week van 26 januari. Als alles goed gaat zou het technische deel tegen april afgewerkt moeten zijn zodat we vanaf dan aan de inhoudelijke invulling er van kunnen beginnen.

Inhoudelijk zijn er nog belangrijke beslissingen te nemen en eens we in zee gaan met een IT-bureau, zal de concrete uitwerking van de verschillende modules nog meer verfijnd moeten worden.

Het online project management systeem ActiveCollab werd half december opgestart en intern op BBL proefgedraaid. Deze week voeg ik ook externen toe. Voorlopig kreeg ik via het forum door twee mensen een aanbod om mee te werken. Vrijwilligers zijn dus nog steeds welkom.

afbeelding van walter-5
21/01/2009 - 19:39

Ben blij dat er verbetering inkomt.
Want de site was nogal een warboel ;-)

Ondertussen hebben we al een brede groep van 20 geëngageerde vrijwilligers die de ontwikkeling van het platform mee opvolgen: actieve forumgebruikers, openstellers van laagenergiewoningen op de Open Klimaathuizen, ondertekenaars van het energiecharter, vertegenwoordigers van Bouwunie en VCB en verschillende organisaties die werken rond duurzaam bouwen.

De nieuwe website wordt geprogrammeerd door het IT-bureau Krimson (www.krimson.be). De site zal in twee fases ontwikkeld worden: we hopen om de onderdelen forum en wiki al tegen april draaiende te krijgen. Nadien volgen dan de blogs, klimaathuizendatabank en het vernieuwde energiecharter.

Weliswaar met wat vertraging, maar jullie mogen het nieuwe energieforum verwachten op maandag 20 april. Om de overzetting van alle forumcontent naar het nieuwe systeem te doen en nog een laatste testronde uit te voeren, zal het energieforum vanaf vrijdag 17 april 14u00 tot maandag 20 april ‘read only’ zijn.

De rest van het platform (wiki, blogs, huizendatabank en professionals) werken we gefaseerd verder uit. We plannen om alle nieuwe modules tegen 7 juli klaar te hebben.

Benjamin Clarysse

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.