bestrijding tegen opstijgen vocht | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

bestrijding tegen opstijgen vocht

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

14/04/2009 - 21:15

Graag jullie mening over bestrijding tegen opstijgend vocht.

Er zijn een drietal mogelijkheden die ik overweeg:
- 1 firma injecteert de binnen en buitenmuur en bezet alles direct terug met een noppenmembraan om afstoting ivm hygroscopische zouten tegen te gaan. kosten: 4600€ excl
- ander voorstel is om te alles te injecteren: 3250€
- eigen werk: werken met de zogenaamde flesjes tegen de muur, vraag is wel of dat dit even effectief is, geen garantie, die ander wel.

58 Reacties

Reacties

01/06/2013 - 18:54

V.advies.

Ik heb een muurtje gebouwd op terras,

Terras is op eerste verdieping

Als terras nat ligt worden de onderste 3 lagen

na paar uur volledig verzadigd van water.

Van waar komt dit water ?

Ps. er staat geen slag regen op muurtje.

Chris

01/06/2013 - 22:04

En Chris,

 

al eens de meter er langs gehouden ? Toevallig niet gestrand tussen de 10 en de 20 cm zoals alle ander labo's al voor jouw hebben kunnen vaststellen ?

So ?

Verklaring nodig ? Misschien toch maar eens de link van het fraunhoferinstituut lezen ?

"Ziegelmauerwerk etwa bei 20 cm. Der Grund dafür ist, daß
zwischen verschiedenen Stoffen wie z.B. Ziegel und Mörtel ein großer Übergangswiderstand gegeben ist."

G

01/06/2013 - 22:18

Maia

3 lagen gevelsteen is +-18 cm

En pak snelbouw zuigt tot halverwege pak

omdat stenen los op elkaar staan (+- 80 cm)

Is geen theorie zelf vastgesteld en mogelijk andere ook al.

Chris.

01/06/2013 - 22:43

"3 lagen gevelsteen is +-18 cm"

Chris,

 

Dat was het punt dat ik al innam vanaf de eerste post.

Verklaring stond al in de eerste link en de vaststelling in het eerste filmpje.

 

Dat proefje had je juist opgesteld om aan te tonen dat het niet waar was.

 

Nu stel je echter hetzelfde vast (tussen 10 en 20 cm) en doe je alsof je je eigen punt bewezen hebt.

Niet dus. (na te lezen:  http://ecobouwers.be/forum/post/opstijgend-vocht-4 )

Kom jij nu maar met de verklaring waarom het niet verder optrekt?

En waarom het in die oude woningen met souterrain behandeld wordt op vloerhoogten van minstens 50 cm boven het maaiveld ?

 

Want dat ging je hier toch even bewijzen, was het niet ?

 

Van je companen van de waarheidscommissie moest ik zelfs m'n mond eens houden voor die onzin...

 

G

02/06/2013 - 00:31

Maia,

Eu??? is dit naar mij gericht of naar V advies?

Ik iets bewijzen ?

Ik denk dat het iemand anders was.

Chris

01/06/2013 - 09:27

V. advies

Opstijgendvocht = opzuigendvocht.

 

Leg dan eens uit hoe het komt als je een pak snelbouw in een plas zet op bouw.

de onderste 2 à3 lagen lagen volledig verzadigd geraakt door water?

Word dit niet opgezogen door poreuze stenen

Haal je boekske er eens bij .

Overtuig mij eens.

Graag een zinnig antwoord en ik ben een volgeling.

En ik loop zondag met u mee.

Chris

 

01/06/2013 - 09:37

Het freatisch watervlak ligt op de meeste plaatsen lager dan 50 cm onder het maaiveld. Dikwijls zelfs op 2 of 4 meter diep.  Als de bakstenen 2 stenen hoog capillair water opnemen dan zal dit nog steeds 30 cm onder maaiveld niveau liggen.  De meeste woningen hebben echter een betonnen fundering die geen vocht opneemt, laat staan capillair opzuigt.  Indien we de naakte muren van oude woningen, met een bakstenen fundering, hoogfrequent gaan meten in de diepte dan komen we tot de vaststelling dat bepaalde stenen nat meten en andere stenen die lager liggen droger meten.  Als het water capillair vanuit de grond zou opgenomen worden dan zouden de lagere bakstenen natter moeten meten dan de hoger gelegen.  Dit klopt dus niet. 
Meer nog als een muur capillair vocht zou opnemen uit de grond dan zou de muur nat moeten meten en de vloer droog.  Als we hoogfrequent gaan meten tot 12 cm diepte, dan meet de vloer nog veel natter dan de muren.  Klopt ook niet.  Dus opstijgend vocht bestaat niet.  Steeds zijn het andere oorzaken.
Groeten
Vochtadvies

01/06/2013 - 09:48

Dit is geen antwoord op de duidelijke en simpele vraag van Chris.

Je draait rond de pot met uw dure woorden (freatisch watervlak, hoogfrequente metingen).

Charel

01/06/2013 - 09:44

Chris,

Je hebt gelijk, opstijgend vocht is een ongelukkige term, opzuigend ware misschien beter, hoewel er ook niet echt wordt gezogen.

Het is eigenlijk capillair opstijgend vocht.

Maar soit, we weten wat we bedoelen en dat het bestaat, en het is nu eenmaal de door iedereen best gekende en meest gebruikte benaming.

Charel

01/06/2013 - 10:24

V. advies.

Ik wacht op mijn antwoord.

Stel wij nemen uw honderden boekjes die je niet kan slijten

en leggen die opéén als een muur op bovenste verdieping van bouw in een plas

Hoe komt het dan dat onderste lagen boekjes verzadigd geraken van water?

Zelfde situatie als met snelbouw.

Dus niet 30 cm onder maaiveld.

Bij een duidelijk antwoorde en u verbaast mij ,

zal ik zondag uw boekjes gaan  slijten. ;-)))

Chris

 

 

 

 

 

01/06/2013 - 19:19

Je tracht appelen met peren te vergelijken. Het capillair opzuigend effect is zeer minimaal en afhankelijk van de steensoort.  Een betonblokken binnenmuur in een kelder waar 5 cm water instaat zal maximaal de hoogte van1 betonblok (25 cm) optrekken.  Bepaalde gevelstenen kunnen 2 stenen in uitzonderlijke gevallen 3 stenen water capillair optrekken vanuit een plas stilstaand water.  Bij een woning staat deze plas stilstaand water steeds op een niveau van -50 cm of nog lager dan de maaiveldzone.  Het vocht in de woning zal dan nooit afkomstig kunnen zijn vanuit deze plas stilstaand water.  Het vocht in de woning heeft steeds een andere oorzaak. Neem de oorzaak weg en de vochtproblemen blijven weg.  Bij de 20.000 onderzochte woningen werd nergens geadviseerd om te injecteren tegen opstijgend vocht.  Steeds werden andere oorzaken aangepakt en alle gevolgen bleven weg.  Meer nog in ¼ van de onderzochte woningen waren reeds injectiewerken uitgevoerd door de door u welgekende firma’s, echter zonder resultaat.  Behalve hier en daar wat weg gecamoufleerde vochtplekken was de oorzaak van toevoer van vocht nog steeds aanwezig.  Een muffe geur, schimmelvlekken, condensatie op de ramen, een koude vloer (kost je 25 % op de energiekosten) enz. is blijkbaar schering en inslag na uitgevoerde injectiewerken.  Je moet meer verluchten is dan de boodschap.  En de klanten maar hun verwarming open zetten met de ramen open.  Goed advies moet ik zeggen.

Informeer eerst uzelf eer ge adviseert en alle bouwers en verbouwers zullen er u dankbaar voor zijn.
Ik denk dat het tijd wordt om eens een informatieavond te organiseren rond dit thema, wordt nog interessant.
(Ps: de meeste die het handboek bestellen zijn trouwens architecten en ingenieurs, dit zegt ook wel wat).
Groeten
Vochtadvies

01/06/2013 - 20:05

Ok, je begint je bocht stilaan in te zetten. Opstijgend vocht bestaat dus nu wel zeg je. Hooguit 25 cm bij betonblokken volgens jouw en een 20 tal cm bij gevelsteen. Het is al een goed begin, je leert hier blijkbaar wat bij.

Ps: Wie een bepaald boek al dan niet koopt zegt niets over de inhoud. Het zou best wel eens kunnen dat ze het nu een miskoop vinden. Zo heb er ook een aantal.

Charel

01/06/2013 - 21:23
'Wij hebben een oudere woning gekocht en alle muren hebben last van opstijgend vocht, bijna allemaal tot bovenaan. Wat is de beste methode om dat te verhelpen? Ik heb nog altijd het meeste vertrouwen in onderzagen of onderkappen, maar je vindt niet veel aannemers meer die dit doen. Hoe pakken we dit het beste aan?', wil een Livioslezer weten.

 

Alles over

 
Antwoord:

'Het onderkappen van oude muren is zeker niet zonder risico en al lang achterhaald', weet bouwkundig adviseur Eddy Cruysberghs. 'Ook zit het ingebrachte vochtscherm altijd te hoog of te laag. In het ideale geval zou je er drie moeten plaatsen, wat praktisch onmogelijk is. Het injecteren van oude volle muren tegen opstijgend grondvocht kan relatief éénvoudig en geeft een definitief resultaat na een correcte plaatsing.

{C}De huidige betere producten geven een chemische reactie aan de voet van de muur die onomkeerbaar is. Best laat je dit uitvoeren door een gespecialiseerde firma. De gemiddelde kostprijs voor het injecteren van deze oude muren ligt rond de 60 euro per lopende meter voor een muurdikte van 30 cm (+ 6% btw). Je krijgt er dan wel een garantie op van 10 jaar, maar eigenlijk is dit systeem voor altijd.'

 
 
 
Tekst uit nieuwsblad zaterdag 15 december 2007
 
 
Had vochtadvies niet verklaard dat er geen opstijgend vocht was???
Valt hier iemand door de mand?
Chris

 

01/06/2013 - 21:33

Je hebt prachtig speurwerk verricht, proficiat.  Dit stuk is ondertussen 6 – 7 jaar oud. 
Enkel, het wetenschappelijk onderzoek, gedurende 25 jaar, is ondertussen afgerond waardoor deze stelling volledig herzien moet worden.  Zoals hierboven reeds uitgelegd kan opstijgend vocht enkel voorkomen onder de woning en nooit IN de woning.  Daarom werkt het injecteren ook niet.   Je kan er enkel wat vochtvlekken mee camoufleren maar nooit de oorzaken aanpakken.
Groeten
Vochtadvies

01/06/2013 - 21:47

Ik zou graag uw volledig onderzoek eens willen lezen.

UW onderzoek , geen linken naar...

En kom niet af koop mijn boekje.

Chris

 

01/06/2013 - 21:45

7 jaar geleden gold ook al het argument van de 'huidige betere produkten'.

Waren er toen ook zoveel injectiemiddelen als er bieren bestonden ?

Komt me bekend voor ivm het 'hydrofoberen'-discussie.. Hopelijk duurt dat ook geen 7 jaar en ettelijke tienduizenden gevels voordat daar het voortschrijdend inzicht tot een definitief inzicht komt.

 

Oude wijn , nieuwe zakken.

En de Vloaming ... hij ploegde zijn woning nog eens om ...

 

G

 

 

02/06/2013 - 08:38

Die kerel maakt gewoon alles wijs om zij eigen handel te verkopen

http://www.injectiewerken.be/

 

9. Waarborg en aansprakelijkheid.

9.1. In geen geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor gevallen te wijten aan onvoldoende slijtage of aan onzorgvuldigheid, onoplettendheid of aan een tussenkomst of herstelling uitgevoerd door een derde. Wij zijn eveneens vrijgesteld in geval van brand, schade door water of meteorologische omstandigheden.

9.2. De waarborg beperkt zich onder bepaalde voorwaarden (zie garantievoorwaarden) tot de gratis herstelling, gratis vervanging of de terugbetaling, naar onze keuze, van het gebrekkige stuk.

9.3. Indien de klant ons materieel opdringt van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of soort, of een bepaald uitvoeringsprocédé, zullen wij vrijgesteld zijn van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de gebreken die hun oorsprong vinden in voornoemde keuze van materiaal of procédé.

 

Is een waarborg waar hij altijd onderuit kan.

Raad eens wij de eigenaar is?

 

Als je gaat kijken op streetview van google maps naar het adres,

zie je hoe prachtige bedrijven hij heeft .:-)))

Of is het gewoon een huis met computer en meerdere BVBA

Met te verklaren dat optrekkend vocht niet bestaat is er veel kans,

dat mensen gaan bellen.

Vocht advies komt met zijn heilige vochtbijbel een mistig verhaal verkondigen

waar geen mens iets van verstaat , en schakelt dan over op zij heilige oplossing ( injectiewerken.)

Hiervoor gebruikt hij een  lokale onderaannemingen

 

(Firma vochtadvies) is een tussen persoon die  op commissie werkt 

door  onzin  te verkondigen dat optrekken vocht niet bestaat.

Zijn  geslepen  reclame stunt  ,  oprekkend vocht bestaat niet is wel knap gevonden.

Mensen die hem bellen ,betalen eerst voor zijn ongelofelijke onderzoeken en advies,

en nadien een geprijsde(+ commissie) rekening voor injectiewerken.

Zulke charlatans kan je uitschakelen met erkenningsnummer zoals  bij een bouwaannemer.

Chris

 

 

 

 

02/06/2013 - 14:31

Eddy, je zegt:" Je hebt prachtig speurwerk verricht, proficiat.  Dit stuk is ondertussen 6 – 7 jaar oud." 

Je bedoelt waarschijnlijk: " Verdorie, Chris heeft mijn ballon doorprikt"

En je maakt opnieuw dat bochtje, nu kan opstijgend vocht toch weer wel , alleen niet in de woning maar enkel onder de woning.

Ja, daar staat dan waarschijnlijk een bordje met : VERBODEN VOOR VOCHT.

Charel (geen antwoord gewenst, 't is goed geweest)

02/06/2013 - 15:37

In ben eigenlijk een beetje ontgoocheld over het professioneel karakter van dit forum.  De meeste antwoorden zijn zeer amateuristisch en hebben niets te maken met het gestelde onderwerp.
Kom ‘to the point’ en hou het technische.  Geef een structuur aan het probleem en geef een gerichte oplossing aan de bouwer.  Daar heeft hij een boodschap aan. 

De adviezen die als professional geformuleerd werden zijn gratis en vrijblijvend ter beschikking gesteld, er worden geen voorwaarden gesteld.  Je kan de vrijgegeven stellingen aanvaarden of tegenstellen, je komt er na verloop van tijd toch wel achter.  Doe het dan met een zekere waardigheid en tracht u niet te verlagen.

Ik zal een nieuwe vraag stellen, anders wordt dit onderwerp te langdradig.
Groeten
Vochtadvies

02/06/2013 - 16:16

Ok, Eddy, diegenen die jouw stelling (opstijgend vocht bestaat niet) tegenspreken (uit ervaring en met de nodige argumenten) zijn amateuristisch. Gans de bouwsector dus, van ontwerper tot uitvoerder. 

Charel

04/06/2013 - 10:11

Beste,

Als lezer op dit forum ben ik een beetje verbaast van de reacties, het is meer afbreken dan een gewone discussie aan te gaan.

@Chris

Als energie een hobby van u is, dan snap ik niet dat je mensen afbreekt die willen bijdragen aan een eerlijk advies voor de mensen met een probleem.

Ik wil gerust een keer tot in de kempen komen om het beter uit te leggen.

Groeten

Adam

04/06/2013 - 10:30

Beste Adam,

Ik ben ook wel geinteresseerd als je één en ander,  met betrekking tot deze discussie, beter wilt uitleggen. Waarom doe je dat niet hier? Dan hebben we er allemaal misschien wat aan.

Charel

04/06/2013 - 19:11

Beste Charel,

Ik heb respect voor ieder zijn mening en ben ruim denkend. Maar zoals ik hier kan lezen wordt er persoonlijk aangevallen en dat vind ik niet kunnen. Ik heb zelf problemen met vocht in mijn huis en ben opzoek naar een oplossing. Dus surf en lees ik veel. Zodat ik een juiste partner kan vinden voor mijn probleem op te lossen.

 

Adam

04/06/2013 - 19:55

Adam,

Er is een verschil in ideeen wisselen,

Iemand die beweerd dat opstijged vocht niet bestaat,

en dat  een folie 25% vermindering van stookkosten meebrengt.

En in zijn tekst alle vochtbestrijders van onwetendheid beticht,

en dat er 10000 euros nutteloos verloren gaan door hun  injectie werken.

Ja , wat moet je daar op zeggen en van denken,

Vochtadvies doet niets anders dan met onderaannemers injecteren.

Hij gebruikt  ( OPSTIJGEND VOCHT BESTAAT NIET)

Is gewoon  reclame voor zijn eigen winkel.

Pas op ik vind het zéér goed gevonden.

http://bouwinfo.be/forum/threads/190047-quot-Opstijgend-vocht-bestaat-niet-quot

Ik blijf bij mijn standpunt en zij ook.

Chris

 

 

 

04/06/2013 - 20:10

Chris,

Ben ik het helemaal mee eens dat er een verschil is in ideeen wisselen. Maar dit heeft mij wel tot verder nadenken doen zetten. Dan kom ik tot mijn conclusie dat ik toch verschillende partijen en prijsoffertes zal moeten raadplegen en kijken wie mij dan de juiste oorzaak kan aanwijzen. want daar draait het dan toch om, dat de juiste oorzaak wordt aangepakt? of vergis ik mij?

Ik hou jullie verder op de hoogte van de verschillende partijen, zo zal ik ook een beroep doen op vochtadvies om te zien of ze dan toch geen onzin aan het verkopen zijn.

Adam

04/06/2013 - 20:40

Adam,

Groot gelijk dat je niet op één mening voortgaat. Vochtproblemen in huis kunnen tal van oorzaken hebben waarvan je er geen enkele zonder meer mag uitsluiten. Soms is de diagnose gemakkelijk, vooral voor degenen die nogal wat ervaring in de bouw hebben maar er zijn toch altijd van die twijfelgevallen of het kan ook een combinatie van oorzaken zijn.

Als je een leek bent in de bouw dan zou ik niet enkel voortgaan op verkopers of zogenaamde adviseurs die zich goed laten betalen, dan zou ik hierover toch ook eens een architekt raadplegen. Ook op dit forum kan je meestal betrouwbare adviezen krijgen. Uit de hand lopende discussies, zoals voorgaande, zijn hier gelukkig uitzonderlijk.

Charel

04/06/2013 - 20:48

Adam,

Neem contakt met 50  vochtbestrijders , zelfs advies bij Bouwunie.

Of beter

http://bwk.kuleuven.be/mat/reyntjens/laboratorium-reyntjens-nl

Stel daar de vraag is " is het waar dat opstijgend vocht niet bestaat?"

En wie dit verklaard heeft.(vochtadvies)

Ik heb dit al meer dan 13 keer gedaan ,

Charlatan was voor hen nog een proper woord.

Hij heeft een verbluffende strategie. boel titels , boeken , dubelzinnige verhalen enz...

Naieve mensen zijn voor vochtadvies de doelgroep .

Maar ik ga voor mij die discussie afsluiten.

Chris ,

I

22/08/2013 - 21:30

Bij het injecteren tegen opstijgend grondvocht ga je in het beste geval een beetje van de gevolgschade camoufleren.  Aan de oorzaak wordt niets gedaan.  Zo blijft de vloer nat en heb je daardoor alleen al 25 -30 % meer stookkosten, blijf je condensatie hebben aan de binnenzijde op de ramen (bij koude nachten), enz.  Neem de oorzaken weg en de gevolgen blijven ook weg.
Meestal ligt de oorzaak in het horizontaal insijpelen van regenwater langs een verzadigde maaiveldzone.  Al de rest is gevolgschade door het verschil in dampdruk van binnen naar buiten, met interne condensatie tot gevolg.
Je kan deze en alle andere vocht- en condensatieproblemen zelf nalezen in het handboek “waterdichting, vocht- en condensatieproblemen, waarheid en mythe” op www.humida.be, of te bestellen in elke boekhandel.  Met een beetje zelfstudie kom je er snel achter wat de echte oorzaak is en wat de eenvoudige oplossingen zijn.
De meeste architectenbureaus en ook het WTCB hebben het handboek ondertussen al besteld.
Groeten
Vochtadvies
 

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.