Solart Systems | Page 4 | Ecobouwers.be

U bent hier

Solart Systems

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

31/03/2009 - 22:16

Heb een offerte ontvangen van de firma SOLART SYSTEMS uit LEUVEN. 4,60 Euro per Wp, zonder btw. Heeft iemand reeds met deze firma samengewerkt?

457 Reacties

Reacties

24/12/2009 - 12:55

Bij ons werd afgelopen maandag, zonder dat dit ons was gemeld, een ATEN  A-Verter 3180TL geplaatst. Heb onmiddellijk hun om uitleg gevraagd want er was ons een SMA beloofd. Ik heb vanmorgen van Solart een mail ontvangen en technische fiches van alle types ATEN. Diegene die dit graag heeft mag mij persoonlijk mailen (klik op mijn naam en dan op 'contact'. Ik kan via dit forum geen bijlagen toevoegen maar als je mij een mailadres opgeeft bezorg ik u de info die ik ontvangen heb door! 

24/12/2009 - 14:56

We hebben zopas rechtstreeks gebeld naar de belastingen in Brussel (InfoFin 02/5725757) om wat meer uitleg te krijgen over het belastingsvoordeel. In tegenstelling tot Solart Systems kregen we daar wel direct iemand aan de lijn... 

In tegenstelling tot wat Solart Systems beweert, moet die resterende 10% niet worden betaald voor eind 2009 !! Het belastingsvoordeel wordt dan berekend op de voorschotfactuur (in ons geval dus 90% van totale bedrag). Aangezien het voorschot reeds hoog genoeg is, maakt die resterende 10% niets uit aangezien het belastingsvoordeel toch beperkt is tot 40%.

De voorwaarden voor de GSC blijven natuurlijk wel geldig (geplaatst en gekeurd tegen eind 2009).

Die 10% dus niet betalen tot alles geleverd, geplaatst en gekeurd is.

24/12/2009 - 15:11

Klopt volgens mij ook. Ben van beroep boekhouder en je moet als bewijsstuk uw betalingsbewijs meesturen. Dat kunnen we dus allemaal aanwenden. Probleem is volgens mij dat niemand een officiële definitieve factuur heeft om mee te sturen. Deze leveren ze pas af na volledige betaling en oplevering (zie contracten) in principe! Vraag me af wat ze hiermee gaan doen.

24/12/2009 - 15:36

ik heb wel een officiele factuur gekregen,omdat deze nodig was voor uitbetaling van onze groene lening

alle nodige papieren voor de belastingsaangifte zaten erbij.

27/12/2009 - 20:07

Beste kan je mij deze info ééns doorsturen?

scenic2 [at] skynet [dot] be

24/12/2009 - 15:25

dit stuurden ze me daarnet door,heb intussen contact opgenomen met de vregg en wat ze beweren klopt niet

de vreg heeft een dossier opgemaakt ,met deze installatie update,

,alsook werken ze samen met keuringsdienst VanHemelen en heb met de dienst chef contact opgenomen ,heeft me persoonlijk te woord gestaan.

de panelen moeten geplaatst zijn met aardingskabel,zoniet krijg je geen keuring toch beweren zij van wel zie hieronder.

er komt dan op uw keuringsattest keuring niet toegepast,panelen niet geplaatst,en kan je fluiten naar je 450 € van de vregg

INDIEN UW MODULES NOG NIET TOEGELEVERD ZIJN
Om aan de tijdelijke visuele keuring te kunnen voldoen is het vooral belangrijk dat uw modules aanwezig zijn op het installatie adres.  In principe hoeven ze zelfs niet eens gemonteerd te zijn op uw dak. volledig update hieronder 
 

ik heb mijn terugbetaling opgeeist,als ze de beloofde installatie niet doen op 30 december en de keuring niet gebeurd op 31 december en de levering van mijn panelen op dinsdag 29 december.Ik eis ook intrest op mijn geld bij,omdat ze valse informatie geven,wie weet lukt het,als we met z'n allen iets ondernemen moet dit toch zeker lukken.

ik ben het beu,alsook met de omvormer,je kan eisen dat ze de omvormer nadien vervangen door een sma,dat doe ik zeker als ze ze nog komen plaatsen.

INSTALLATIE UPDATE
 
Geachte SOLART Systems klant,
Middels deze mail houden we U even op de hoogte aangaande de installaties die bij ons besteld werden gedurende de tweede helft van het jaar 2009.
INDIEN ENKEL PROFIELEN GEPLAATST ZIJN EN UW MODULES ZIJN REEDS AANGELEVERD, MAAR NOG NIET GEPLAATST.
Zoals U wellicht reeds vernomen heeft in de verschillende media is er een overgangsmaatregel van kracht voor het installeren van een fotovoltaïsche installatie die onder de 450 €-regel zal vallen.
Deze uitzonderlijke maatregel is tot stand gekomen wegens de gigantische leveringsproblemen van componenten op de gehele wereldmarkt en wegens de druk van de keuringsinstanties die de enorme aanvragen niet aankunnen.
Door deze onoplosbare situatie geraken alle installateurs in tijdsnood én staat er zeer veel druk op onze medewerkers.
De regering heeft daarom besloten dat we als installateur een verlenging tot 01 maart om uw installatie operationeel te krijgen.
De voorwaarde om te voldoen aan de 450 € - regel van 2009 is dat er een visuele keuring zal gebeuren voor 01 januari 2010 en een finale keuring voor 01 maart 2010.
Op basis van de afspraken die we hebben met de verschillende keurders werken we momenteel met man en macht om deze visuele keuring afgewerkt te krijgen en de keurders hebben ons de garantie gegeven dat deze operatie succesvol afgewerkt zal kunnen worden.
INSTALLATIEDATUMS
Door de ongunstige weersomstandigheden van de afgelopen dagen zijn zeer vele installatiedatums verschoven.  
Onze planners én plaatsers werken met man en macht om deze datumverschuivingen georganiseerd te krijgen.  De planning veranderde dag per dag wegens de weersomstandigheden.  
Dit alles zorgt voor een enorme overbelasting, waardoor onze medewerkers niet permanent telefonisch beschikbaar kunnen zijn en niet op korte termijn op uw vragen kunnen beantwoorden. 
Gelieve daarom gewoon even af te wachten tot de nieuwe installatiedatum aan U doorgegeven zal worden.
INDIEN UW MODULES NOG NIET TOEGELEVERD ZIJN
Om aan de tijdelijke visuele keuring te kunnen voldoen is het vooral belangrijk dat uw modules aanwezig zijn op het installatie adres.  In principe hoeven ze zelfs niet eens gemonteerd te zijn op uw dak.  
Indien uw modules nog niet aangeleverd zijn, dan zal dit gebeuren tijdens de komende dagen.  Onze transporteur zal U telefonisch contacteren om deze levering op uw adres te laten plaats vinden.  
Gelieve de toeleveringsdatum die door onze externe transporteur telefonisch aan U doorgegeven zal worden, niet te wijzigen gezien dit een tijdige oplevering in gedrang zal brengen.
INDIEN UW PROFIELEN EN UW MODULES REEDS GEPLAATST ZIJN MAAR DE KEURING WERD NOG NIET AFGEWERKT
De keurder zal zich weldra bij U aanbieden en zal keuren op basis van onze technische dossiers.
In bijlage bij deze mail kan U vinden:
Uw getekende opdrachtbevestiging:
Hierop kan de keurder duidelijk zien welke modules en hoeveel Wp U in totaal geïnstalleerd zal krijgen.
Uw inplantingsschema:
Hierop kan de keurder zien waar en in welke configuratie de modules geplaatst zullen worden.
Uw inplantingsschema mét stringbepaling:
Op deze stringbepaling kan de keurder duidelijk zien in welke stringconfiguratie de panelen aangesloten zullen worden aan de omvormers.
Het "eendraadsschema":
Deze symbolische weergave van uw elektrische installatie is noodzakelijk voor de tijdelijke visuele keuring.
Indien uw installatie reeds gekeurd is, print deze documenten dan uit en we adviseren U om deze bij te houden.  Indien uw installatie een eerste visuele keuring zal krijgen, print dan zeker deze documenten uit, zodat U ze tijdens het bezoek van de keurder kan voorleggen.
We herhalen nogmaals dat vele visuele keuringen zullen gebeuren op basis van de aanwezigheid van de componenten - gelieve daarom geen extra telefonische druk te zetten op onze medewerkers gezien we met man en macht aan het organiseren zijn om deze visuele keuringen tijdig te kunnen afronden.
 
CONTINUE LEVERINGSPROBLEMEN MET SMA OMVORMERS
Gezien de constante aanvoerproblemen en de constant verlengde leveringsproblemen bij SMA zullen er vele installaties afgerond moeten worden met een alternatieve omvormer die -op de stringbepaling na- identiek dezelfde opbrengsten zal verzekeren dan de voorheen aangeboden omvormer.  De toeleveringsproblemen van SMA zijn een overmachtsituatie: we staan als verdeler van SMA immers met onze rug tegen de muur.  Omvormers die we in productie lieten gaan in oktober - november worden slechts uitgeleverd gedurende maart 2010 ! 
Gelukkig hebben we deze problematiek kunnen verhelpen door een voorraad in te doen van een alternatieve omvormer. 
De garantieperiode is maar liefst 20 jaar.   
Uw nieuw berekende omvormer is reeds bij ons in voorraad en we plannen een snelle installatie in zodat we uw project tijdig kunnen afwerken. 
INDIEN PROFIELEN, MODULES EN OMVORMER GEPLAATST ZIJN EN HET KEURINGSVERSLAG IS AFGEWERKT
Uw volledige dossier zal weldra per post verzonden worden.  Door de overlast situatie is er een vertraging met het aanmaken van deze dossiers.  Indien U de plaatsingskosten van 10 % nog niet voldaan hebt, dan wensen we er U op te wijzen dat dit bedrag door U niet in uw belastingvoordeel meegenomen kan worden voor het boekingsjaar 2009.
COMMUNICATIE
We kampen momenteel met een overbelasting van onze telefoonlijnen.  De constante telefonische vragen weerhouden onze medewerkers er helaas van om de planningen verder af te werken.  We vragen U daarom beleefd om enkel via beknopte email met ons te communiceren.  
 
Met vriendelijke groeten,
 
Het Solart Systems - team
 
SOLART systems wenst jullie alvast prettige feestdagen.
24/12/2009 - 15:39

Zouden we niet samen met alle gedupeerden TestAankoop inschakelen? We worden hier constant aan het lijntje gehouden met tegenstrijdige en verkeerde informatie.

Ik heb vandaag speciaal een dag verlof genomen aangezien de installatie voor vandaag was beloofd. Zonder enig tegenbericht is hier gewoon niemand komen opdagen.

Wat die omvormer betreft is dat ook bedrog. We hebben Solart Systems gekozen boven enkele andere leveranciers omdat zij de enigen waren die 20 jaar garantie konden geven op SMA en nu zouden ze gewoon een andere komen installeren...

24/12/2009 - 15:51

Bij ons juist hetzelfde vandaag en gisteren speciaal verlof genomen. Reeds 90% betaalt en nog steeds geen panelen enkel nog maar profielen op mijn dak.

Ik ben van plan begin januarie persoonlijk naar de hoofdzetel in kinrooi te gaan, als er nog niks veranderd is!

Want telefonisch kan ik ze niet bereiken en mijn e-mails worden ook niet beantwoord.

Zijn er nog mensen die mee willen gaan met mij naar de hoofdzetel?

Ik eis mijn geld terug en een fikse schadevergoeding!

24/12/2009 - 15:54

laat maar weten waneer,ik ga zeker mee

ik eis ook een schadevergoeding.

 

24/12/2009 - 16:31

Onze keuring was initieel bedoeld als eerste voorlopige keuring maar gezien de omvormer toch onverwacht werd geplaatst (pientere plaatser die de straat achter ons bezig was en die op zijn lijst zag dat wij ook nog geen omvormer hadden en ons dan liefst tussenin pakte om niet binnen enkele dagen weer terug te moeten) kon er dus defenitief gekeurd worden. Het was iemand van Technisch Bureau Verbruggen. Aan de telefoon vroeg die 'of de panelen toch zeker op het dak liggen? Want anders kon hij niets komen doen'. Geleverd zijn is volgens mij dus ook echt niet voldoende!

24/12/2009 - 15:47

als iemand dat wil doen,ben ik ook bereid om mee te werken,

ik zelf ben geen lid bij test aankoop,dus kan spijtig genoeg niets ondernemen,

indien we dit samen kunnen doen,staan we sterker.

24/12/2009 - 15:58

Ik ben ook niet bij Test-Aankoop, maar als mijn panelen niet liggen voor het einde van het jaar, dan zal ik ook tot het uiterste gaan om een schadevergoeding te krijgen.  

24/12/2009 - 16:09

heb net proberen bellen naar test aankoop,zijn vandaag uitzonderlijk gesloten

wilde vragen of ze al klachten hebben binnen gekregen van solart systems.

24/12/2009 - 16:13

Is iemand soms bereid om de media (vtm of de vrt) in te lichten over dit bedrijf?

Om de ongeoorloofde handelspraktijken en loze beloften van dit bedrijf aan het daglicht te brengen en dat ze de klanten een schade vergoeding of een terugbetaling verplicht zijn!

Wij zijn ondertussen 16 000€ kwijt voor enkel nog maar wat profielen op ons dak!!

 

24/12/2009 - 16:17

wij zelfs 19530 € ,bij ons staat wel degelijk op de offerte

bij niet plaatsing/keuring 2009 wordt de overeenkomst met eenzijdige toezegging nietig verklaard.

alle tot dan toe gestorte voorschotten worden integraal terugbetaald.

staat dat bij jullie ook.

24/12/2009 - 16:19

Waar staat dat op de oferte?

24/12/2009 - 16:22

bij "opmerkingen aangaande installatie,"

allerlaatste blad van onze offerte

 

vtm is niet te bereiken enkel tussen 10 en 12u

vrt vind ik geen telefoonnummer

24/12/2009 - 16:25

Ik vind niks op mijn offerte.

Wanneer heb jij je offerte gemaakt?

24/12/2009 - 16:30

offerte dateerd van 07/11/2009

24/12/2009 - 17:16

bij ons 15/10/2009 ik heb er alvast geen vertrouwen in dat de panelen er dit jaar nog komen, als ze zich niet eens verontschuldigen waarom ze niet komen opdagen!

We zijn 16000€ kwijt en het zal een kerstfeest in mineur zijn!

Van mij mogen ze alvast een gepepert bezoekje verwachten begin januari.

25/12/2009 - 10:35

Heeft er iemand een idee van wat de waarde is van zo'n Aten omvormer?  Wij hebben immers allemaal een prijs betaald et inbegrip van een SMA omvormer, die waarschijnlijk duurder is?

25/12/2009 - 11:25

Bijna geen informatie van die aten omvormer te vinden op het net ( brol ? ) Als we toch te laat zijn voor dit jaar en we maar 350€ van de vreg krijgen  volgend jaar kunnen we maar beter onze SMA omvormer eisen zoals in de verkoopsovereenkomst staat en die gratis sunnybean zul je anders ook naar kunnen fluiten

25/12/2009 - 11:50

Hieronder een citaat uit de mail die wij gisteren voormiddag ontvingen van Solart naar aanleiding van het feit dat men onaangekondigd bij ons een ATEN plaatste ipv een SMA:

"Uw dossier is per post onderweg met al de documenten die u nodig heeft. We hebben onze uiterste best gedaan om onze klanten op een zo goed mogelijke manier te helpen. Resultaat hiervan is dat door de permanente leveringsproblemen bij sma en het feit dat jullie toch de 450€ willen ontvangen aan GSC wij een gelijkwaardig alternatief hebben gezocht voor de omvormers met 20 jaar garantie. Technische bijlage zend ik u hierbij al per mail. De Sunnybeam geeft inderdaad ook een leverprobleem net zoals de andere sma onderdelen. Deze zullen dan ook zo snel ze weer leverbaar zijn uitgeleverd worden aan onze klanten. Voor de ATEN omvormers is er een gelijkwaardig toestel maar is ook gezien de grote vraag pas binnen een paar maanden leverbaar.

Wij hebben gelukkig een goed alternatief voor onze klanten kunnen vinden waardoor jullie toch alles tijdig kunnen geïnstalleerd krijgen en recht blijven hebben op de
450€ groen stroom certificaten.
 
Wij hopen u hiermee alvast voldoende geïnformeerd te hebben."

De plaatser zei ons dat de Sunnybeam (voor ons dus waarschijnlijk het gelijkwaardig toestel) pas in april leverbaar zou zijn. Wij stellen ons ook echter de vraag wat de marktprijs van zo'n ATEN is. Wij zouden nu ons restbedrag van 10% moeten betalen maar ik weet niet goed wat ik daarmee moet doen. Wij hebben nog geen enkel officieel document in handen voor de belastingen. Wacht dus af wat de post ons brengt. Hopelijk weet ik dat maandag...

25/12/2009 - 12:29

We zijn blij met de info van alerte mensen. Gisteren zijn op een correcte manier de zonnepanelen gelegd door mensen die wisten wat ze deden, efficiënt met een hoogtewerker.Nog maar enkel de panelen en de aarding. Het is nu terug wachten want iemand anders moet het nu overnemen. Spijtig dat niet iemand een dossier van begin tot einde opvolgd en dat je info moet lospeuteren. We hebben op deze site al heel wat vernomen wat we niet wisten

 

 

25/12/2009 - 12:40

Tja, dat ze het druk hebben is verstaanbaar... maar er is echt geen communicatie en dat stoort mij toch. Hier sta ik (denk ik) toch al een stapje verder als sommige anderen. Panelen liggen erop en de keurder is langs geweest (visuele controle want nog geen omvormer). Hier komt ook (voorlopig) zo'n Aten omvormer, maar wanneer? Het zijn allemaal TL (transformer less) versies ==> wat gaat dit geven op m'n net zonder N?? Geen probleem volgens hen?!

De datasheets heb ik ondertussen gekregen (via één van de forumleden), maar daar staat niet veel info in.

Als er acties ondernomen worden, laat me maar iets weten! Ik ben van Westvlaanderen - Oostende.

Toch heb ik nog steeds het vertrouwen dat alles OK zal zijn, misschien  niet dit jaar maar toch zeker voor 1/03/2010 zodat ik nog kan genieten van de 450€ regeling.

25/12/2009 - 12:57

Als ik toen moest geweten hebben wat ik nu weet, zou ik het niet gedaan hebben.

Veel slaaploze nachten,veel stress,... het word allemaal mooi voorgesteld maar als de plannen uitgevoerd moeten worden,laten ze u zitten. Net zoals het personeel van de planning: zij moeten toch kunnen zien wat er kan gesplaast worden in het beschikbare aantal dagen.

25/12/2009 - 15:08
mba

 dus op 07/11/2009 verkopen die nog steeds de belofte om dit jaar alles in orde te krijgen, terwijl er installaties bij klanten die in september hebben getekend nog niet in orde zijn. 

25/12/2009 - 13:00

vertrouwen hebben wij niet echt meer,het enige pluspunt dat wij hebben

is dat als er geen werkende en gekeurde installatie is tegen eind 2009,wij ons geld terug krijgen.

staat duidelijk  in de offerte.

ik hoop dat er nog mensen zijn,die deze clausule in hun offerte hebben,

las dat dit niet bij iedereen het geval is.

hebben nog andere mensen ook die mail gehad zoals ons met titel  installatie update ?

25/12/2009 - 15:04
mba

 ik heb op 23 september getekend bij Solart Systems. Vandaag liggen enkel m'n profielen en de kabels. Heb reeds vele mails naar hen verzonden, en veel via de telefoon contact opgenomen. Kunnen nog steeds geen plaatsingdatum geven. Ik wacht nu af tot januari. Hoewel m'n vertrouwen volledig weg is, geef ik ze nog even krediet om alles in orde te krijgen. Indien ik uiteindelijk niet in orde moest zijn voor de belastingsaftrek en de 450 euro voor de VREG, dan neem ik verdere stappen, en dan ga ik heel veel reclame maken voor dit bedrijf, maar het zal geen positieve zijn. Misschien kunnen we ergens reeds alle klanten die in dit zelfde schuitje zitten reeds bundelen zodat we met z'n allen samen de nodige stappen kunnen ondernemen tegen deze praktijken. Iemand een idee hoe we dit kunnen doen?

25/12/2009 - 17:31

heb ook dezelfde probleem ik heb getekend op 17-10-2009 en hebben ze beloofd de panelen eerste week december te plaatsen en heb een voorschot van 90% betaald 17200 euro ze hebben de eerste week van december alleen de profielen geplaatst en hebben ze gezegd dat ze de panelen een week nadien zullen plaatsen en is het niet gebeurd daarna heb ik paar keer zelf moeten bellen heb ik een afspraak gekregen dat ze de panelen de 23 december komen plaatsen en de 22 december kreeg ik een telefoon dat het niet zou doorgaan wegens weeromstandigheden ik heb toen gezegd als ik de goedkeuring voor de 450 euro niet zou krijgen voor deze jaar dan mogen ze de profielen terug afnemen en mijn voorschot terug te geven als het niet moest gebeuren dan ga ik verder zijn er nog kandidaten met mij eens die willen verdergaan

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.