Passief Bouwsysteem | Ecobouwers.be

U bent hier

Passief Bouwsysteem

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van matyas
23/04/2009 - 13:24

Hallo iedereen,

Een tijd geleden heb ik op BAU2009 in München een Hongaars bedrijf ontmoet die een nieuw product heeft ontwikkeld om passief bouwelementen te maken.

Hieronder een vetaling van hun brochure.

Producten van een passief en homogeen bouwsysteem
Milieuvriendelijke – groene technologie
Het huis van de toekomst – technologie van de toekomst
De kenmerken van VEKLA – een passief, isolerend, belastbaar en uniek bouwproduct
- past zich aan de temperatuurschommelingen aan
-warmtewerend en warmtedempend
-uitstekend warmte- en geluidsisolerend
-in vergelijking met de op de markt verkrijgbare bouwproducten, 30 % minder investeringskosten
-lagere verbruikskosten vanwege 30 % minder energieverbruik
-kosteneffectief

Uittreksel van het beschermde patent
Het voornaamste doel van de uitvinding is om door recyclage van afval (zoals plastic, glas, metal, gummi, textiel, puin) granulaat, maalgoed, gruis en ander vezelig materiaal te produceren, dat verder verwerkt worden tot innovatieve bouwelementen, isolatie-elementen en geprefabriceerde elementen. Deze producten kunnen gebruikt worden bij homogene bouwtechnologie, ze passen zich aan aan de klimaatveranderingen, hebben een kristallijnen structuur, zijn passief, energie-efficiënt en belastbaar.
De technologie, die bij het mengen van het product toegepast wordt en de hierbij gebruikte infrastructuur verschillen van die van beton, mortel en andere cement bevattende materialen. Dit materiaal is in geen aspect identiek met de cement bevattende beton, mortel en dergelijke materialen. De naam van de nieuwe bouwmateriaal-groep is HABITEN, van de ervan geproduceerde producten VEKLA.

Het huis van de toekomst – gemaakt van HABITEN
De eigenaar van het patent en de uitvinder van het materiaal is Klára Veres. Klára Veres heeft 15 jaar aan het project met het projectnummer K+F GVOP-3.3.3.-05/2.-2006-01-0147/3.0 gewerkt. Het project werd op 28. Februari 2007 beëindigd. Het onderwerp van het project was het ontwikkelen van een nieuwe bouwmateriaal en de hiervan geprefabriceerde elementen, die bij een nieuwe technologie gebruikt kunnen worden en die over uitstekende thermische isolatie-eigenschappen beschikken. Op de Wedstrijd va de Internationale Uitvindingen, georganiseerd door de ValDeal Zrt., heeft deze uitvinding Hongarije vertegenwoordigd en haalde de eindronde van de beste uitvindingen.
Waarvoor deze uitvinding oplossing biedt:
Deze innovatieve uitvinding biedt ons een product, die OP DE MARKT NERGENS AANGEBODEN wordt. Hierbij wordt met de volgende factoren rekening gehouden:
Vanwege de klimaatverandering en de hoge energiekosten (koelen en verwarmen) spelen bij gebouwen de aspecten van warmtetechnologie en energietechnologie een steeds grotere rol.
Bij het kostenraming van een nieuwbouw wordt steeds meer aandacht besteed aan deze aspecten. Om de boven genoemde redenen wordt ook steeds vaker in energie-efficiency geïnvesteerd. (blokhuizen, woningen, familiehuizen, industriële bedrijven en economische gebouwen worden achteraf geïsoleerd).
Onze vakgroep heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van energiezuinige woningbouw. Zo hebben we dankzij onze uitvinding aan projecten kunnen deelnemen, die aan de voorschriften van het plannen en het uitvoeren van moderne woningbouw voldoen. Gebaseerd op de vakkennis van Klára Veres hebben we een bouwmateriaal ontwikkeld, dat een brede waaier van toepassingsmogelijkheden biedt. Dit bouwmateriaal is vanuit energie- effisientieve oogpunt veel voordeliger dan de reeds bestaande materialen. Dit geldt zowel voor de productie van VEKLA-bouwproducten uit HABITEN als voor het latere energieverbruik van gebouwen.
Prof. Dr. János Várfalvi, leider van het Laboratorium voor Warmtefysiek aan de Technische en Economische Universiteit van Boedapest heeft na jarenlange samenwerking op het gebied van onderzoek de volgende verklaring gegeven: “ Het product voldoet aan de Europese normen voor warmtegeleiding, de cijfers liggen zelfs boven deze normen. De twee belangrijkste bouwfysische kenmerken van het product, de warmtegeleiding en de dichtheid, kunnen tussen wijd uit elkaar liggende waarden worden gewijzigd. Dit maakt mogelijk, dat VEKLA-producten op veel gebieden van de bouwindustrie gebruikt kunnen worden.
De voornamelijke doelen van de productie:
Creëren van werkgelegenheid naast lagere productiekosten.
Door het recycleren van afval (zoals plastic, glas, gummi, metal, puin, textiel, bioafval, enz.) of andere materialen (zoals gips, perliet, keil, ander gesteente enz.) wordt er een product verkregen, dat over een kristaalstructuur beschikt en dat gemengd wordt met het bindmiddel KLA 555. Van dit materiaal kunnen bouwelementen zoals muur, zoldering, draagbalk, bedekking, ramen en deuren, omheining en schoorsteen (gewicht: 400-1700 kg/m3 ) geproduceerd worden. De nieuwe technologie maakt een homogene bouwwijze voor hoog- en ondergrondsbouw mogelijk.
Stellingname op de Internationale Passi

5 Reacties

Reacties

afbeelding van matyas
23/04/2009 - 13:26

Vervolg....

Stellingname op de Internationale Passiefhuis Conferentie
Tussen 11. en 12. April 2008 werd te Nurenberg de 12. Internationale Passiefhuis Conferentie georganiseerd, met bijna 1000 deelnemers uit ca. 40 landen. Tijdens de tweedaagse conferentie werden er in vier parallelle secties in totaal 126 lezingen gehouden. Uit de conferentie bleek, dat het passiefhuis niet langer een visioen is maar het begin een standaard, dat op het punt staat de markt te veroveren.
Zoltán Debreczy, voorzitter van het Verbond van de Hongaarse Passiefhuizen, heeft het volgende gezegd in verband met het conferentie:
“Uit de lezingen bleek, dat de inwoners van de passiefhuizen de stijging van het comfortniveau (waarvan ook de inwoners van de eerste passiefhuizen berichtten) kunnen bevestigen. In bepaalde regio’s zijn de passiefhuizen al de voorgeschreven norm. Een bericht van het Europese Parlement uit Januari 2008 stelt voor, het passiefhuis vanaf 2011 als verplicht norm in te voeren. Hierop moeten zich alle lidstaten, waaronder ook Hongarije voorbereiden. Hongarije zal een handelingsplan moeten opstellen, die beschrijft, welke stappen binnen de nationale wetgeving gezet moeten worden om de eisen van de normen met betrekking tot het passiefhuis kunnen voldoen.”
Volgens de richtlijn 2002/91/EC van het Europese Parlement en de Europese Raad wordt ook Hongarije ertoe verplicht een systeem van bouwcertificering (een zogenoemde groene kaart) voor immobilia in privaat en gemeenschappelijk bezit uit te werken aan de hand van de energieprestatie van het gebouw. Het certificaat zal aangeven hoe efficiënt energie in het gebouw gebruikt wordt om te verwarmen, te verlichten en voor andere doeleinden.
Aan de hand van de groene kaart zullen toekomstige renovatiewerken kunnen worden gepland. Leningen voor renovatiewerken zullen steeds vaker enkel na het voorleggen van een energiecertificaat kunnen worden aangevraagd.
Experimenten met tradicioneel gebouwde passiefhuizen tonen aan, dat de huidige technologieën met betrekking tot energiezuinig bouwen aan de verwachtingen maar in beperkte maten voldoen. Tradicioneel gebouwde passiefhuizen passen zich minder goed aan aan de temperatuurschommelingen, hierdoor is men genoodzaakt extra koeling of verwaarming te voorzien om zo de comfort van de inwonenden te waarborgen. Bovendien bieden de klassieke bouwproducten geen bescherming tegen UV-straling, ze hebben geen weerstand, ze zijn niet duurzaam en corrosiebestendig.
De producten die worden gemaakt uit HABITEN voldoen maximaal aan de eisen van een passiefhuis. Het materiaal beschikt namelijk over alle vereiste bouwfysieke eigenschappen van een passiefhuis. HABITEN is uitstekend warmte- en geluidsisolerend, warmtewerend en warmtedempend. De huizen, die uit dit materiaal gebouwd worden hoeven in de zomer niet extra gekoeld worden. In de winter, nadat de verwarming is uitgezet, zal de kamertemperatuur in mindere mate dalen, doordat de warmte in de bouwelementen wordt opgeslagen. Ook het comfortgevoel van de inwonenden blijft langer bewaard.
Deze feiten zijn bewezen door bestaande woningen en vakantiehuizen in Hongarije, Oostenrijk, Duitsland en Nieuw-Zeeland.

De VEKLA-producten zijn geliefd wegens volgende kenmerken:
1. 30% minder bouwkosten in vergelijking met de traditionele bouwproducten.
2. 30% energiekosten wegens energie-efficiëntie.
3. De bouwonderdelen worden gemaakt uit het materiaal HABITEN (bv. funderingen, muren, dakconstructie, dakpannen, deuren en ramen, bevloering).
4. Met een optimaal gewicht van 400 kg/m3 kunnen de producten gemakkelijk verplaatst worden.
5. Bouwmateriaal en isolatiemateriaal in een product.
6. Milieuvriendelijk gezien voor het basismateriaal gerecycleerde producten gebruikt kunnen worden (zoals plastiek, textiel, metaal, bioafval, gummi, glas).
7. Het product beschikt over uitsekende thermische eigenschappen op het gebied van temparatuur geleiding.
8. Uitstekend warmtedempend.
9. Zeer goede weerstand tegen erosie.
10. Het uithaarden verloopt 9 keer sneller dan bij beton.
11. De producten, die met deze nieuwe technologie worden vervaardigd kenmerken zich door het behouden van hun orspronkelijke stevigheid en/of hardheid.
12. De producten, die met deze nieuwe technologie worden vervaardigd hebben een optimale weerstand tegen UV-straling.
13. In vergelijking met andere traditionele bouwtechnologiën is er bij deze technologie geen nood aan extra beschermings- en hechtingsmiddelen voor de verdere afwerking.
14. Tegenover reeds bestaande isolatiematerialen beschikt dit product over een optimaal gewicht.
15. Er ontstaat geen overschot en afval, gezien alles kan hergebruikt worden.
16. De VEKLA-producten zijn uitstekend geluidsisolerend.
17. De muren, die uit dit materiaal worden opgebouwd hoeven niet bepleisterd worden.
-de buitengevel kan afgewerkt worden met alle soorten sierbekleding
-de binnenmuren kunnen onmiddelijk na het plamuren geschilder en behangen worden
18.

afbeelding van chris s
12/01/2010 - 21:14

De uitleg klinkt zeer intressant.

Maar hoe info winnen bij een hongaars bedrijf ?

Bouw

en ze reeds met dit product in hongarije?

Isolerend zowel thermisch als akoustisch hoe leg je dat uit?

 

afbeelding van Hans Delannoye
12/01/2010 - 22:20

dat zijn verdomme veel woorden om niks te zeggen!

want eigenlijk staat er niks in dat ons ook maar enig idee geeft over de mogelijkheden van dit systeem. typisch voor nieuwe wondersystemen, niks dan superieure eigenschappen, maar over reële waarden wordt gezwegen als vermoord, ook op de hongaarse website van habiten.

goede copywriter moet ik zeggen, spijtig dat het niks zegt over wat echt van belang is.

<< 30% energiekosten wegens energie-efficiëntie >> dat is niet zo goed voor een PH, zeker niet als je vergelijkt met de gemiddelde hongaarse woning!

<< De muren, die uit dit materiaal worden opgebouwd hoeven niet bepleisterd worden. >> natuurlijk, dat moet nooit. maar of je het dan een beetje luchtdicht krijgt???

<< de buitengevel kan afgewerkt worden met alle soorten sierbekleding >> kan denk ik met quasi elke buitengevel.
<< de binnenmuren kunnen onmiddelijk na het plamuren geschilder en behangen worden >> da's vreemd, dan moet je toch wel een heel snel drogende plamuur hebben. en als die zo snel droogt, zal dat op andere muren ook wel lukken zeker.

en de mooiste van al:

<<Stellingname op de Internationale Passiefhuis Conferentie >>

ik was daar toevallig ook, maar ik weet helemaal niks over een stellingname i.v.m. dit product.

en nog een mooie

<< Experimenten met tradicioneel gebouwde passiefhuizen tonen aan, dat de huidige technologieën met betrekking tot energiezuinig bouwen aan de verwachtingen maar in beperkte maten voldoen. Tradicioneel gebouwde passiefhuizen passen zich minder goed aan aan de temperatuurschommelingen, hierdoor is men genoodzaakt extra koeling of verwaarming te voorzien om zo de comfort van de inwonenden te waarborgen. Bovendien bieden de klassieke bouwproducten geen bescherming tegen UV-straling, ze hebben geen weerstand, ze zijn niet duurzaam en corrosiebestendig. >>

wel, dat werd zeker niet gezegd op de passivhaustagung in nürnberg, integendeel. wolfgang feist en z'n spitsbroeders zeggen al jaren dat het comfort van een passiefhuis ongeëvenaard is, en terecht.

maar nu lijkt het plots dat al die passiefhuizen eigenlijk niks waard zijn en dat de wereld zit te wachten op habiten, om eindelijk eens een degelijk passiefhuis te bouwen.

laat jullie niet vangen aan zo'n commerciële praat, tegenover zelfverklaarde profeten moet je dubbel achterdochtig zijn.

 

stel, je ontwikkeld een prachtig nieuw product voor passiefhuis, wat doe je dan als je een verstandig zakenman bent?

wel, de passiefhuisscene is zeer technisch onderlegd en cijfert de hele dag. dus kom je met cijfers voor de dag, certificaten en getuigschriften. maar nee, niks, zelfs geen verslagje van een obscure chinese universiteit die verklaart wat voor een prachtig product dit is.

dus ben ik extreem achterdochtig.

dit doet me trouwens denken aan een ander wonderproduct, de superdunnne meerlagen isolatie van actis en consoorten, ook een groot luchtkasteel en mensenbedriegerij!

hans d

 

afbeelding van chris s
12/01/2010 - 22:49

haha

dacht het iets diplomatischer te vragen Hans maar goed.

Dat bedoelde ik dus.

Nogmaals een product dat op alle vlakken goed is zoals voorgesteld. Komaan zou te mooi zijn om waar te zijn.

afbeelding van Peter 1962
13/01/2010 - 17:44

zuivere bullshit,  dit is promo-praat,  er staat eigenlijk qua echte inhoud totaal NIETS in dit bericht.  

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.