Kostprijs van de besparing op CO2-uitstoot | Ecobouwers.be

U bent hier

Kostprijs van de besparing op CO2-uitstoot

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van www.pierrechristiaens@telenet.be
26/03/2009 - 18:36

Allereerst moeten we weten hoeveel CO2 er uitgespaard wordt per kWh gasverbruik en elektriciteitsverbruik. Allerlei cijfers circuleren hieromtrent.

1. Gas: Algemeen wordt aangenomen dat de uitstoot 0,197 kg CO2 per kWh verbrande gas bedraagt.

2. Elektriciteit: Op dit ogenblik is de uitstoot in België ongeveer 0,320 kg CO2 per geleverde kWh. Zonder nucleaire centrales zou de uitstoot ongeveer 0,595 kg CO2/geleverde kWh bedragen. Hoeveel zal dat in de toekomst zijn? Ik dacht toch dat de nucleaire centrales door groene stroom moeten worden vervangen. Of liever nog dat de groene stroom de nog werkende kolencentrales zal vervangen.

3. Warmtepomp lucht-water: de eenmalige investeringskost voor een groot huis van 250 m2 verwarmde oppervlakte zou ongeveer 2,34 € per jaarlijks uitgewonnen kg CO2 zijn. De uitbatingskosten worden meer dan terugbetaald door de besparing op gas.

4. Balansventilatie met wtw: op papier, wanneer er aan normdebiet wordt geventileerd (wat dus praktisch nooit het geval is) zou de eenmalige investering 3,94 € per uitgewonnen kg CO2 zijn. Daar komt nog wel een werkingsuitgave bij.

5. Zonneboiler: investeringskost(zonder subsidies, dus macro-economisch geteld): 16,95 € per uitgewonnen kg CO2. De opbrengst moet hier in rekening worden gebracht: 3 m² netto brengen netto 1.118 kWh op: 1.350 vermeden kWh gas en ongeveer 93 kWh afgeleverd elektriciteitsverbruik (x 2,5 = primair verbruik), hetgeen een jaarlijse winst van 78 € vertegenwoordigt.

6. PV-panelen: macro-economische investering: 26,4 € per jaarlijks uitgewonnen kg CO2. voor 16 m².

Kostprijs per uitgespaarde ton CO2:
Over een levensduur van 25 jaren kunnen ze 25 x 1.504 = 37.600 kWh opbrengen. Dit vertegenwoordigt 37.600 x 0,320 kg CO2/kWh = 12.032 kg CO2 = 12,032 ton CO2.
Investeringskost: 12.000 € + certificaten. Deze bedragen 0,45 €/kWh, te actualiseren over 20 jaren. In plaats van 20 jaren moet men, aan een actualisatievoet van 4%, over 13,59 jaren tellen. 1.504 kWh/jaar x 0,45 €/kWh x 13,59 jaren = 9.200 €.
Totale kost: 12.000 + 9.200 = 21.200 € (in euro van nu)

Opbrengst: gezien de eventuele meeropbrengst in de tijd zullen we hier niet actualiseren: 1.504 kWh/jaar x 25 jaren x 0,07 €/kWh = 2.632 €. Deze mogen we van de investeringskost aftrekken: Netto kost: 21.200 - 2.632 = 18.568 €

Bij een CO2-vermindering van 12,032 ton CO2 geeft dit een netto kostprijs van 18.568 €/12,032 ton = 1.544 €/ton CO2.

We moeten dit vergelijken met de waarde van één ton CO2 van gemiddeld 20 €/ton CO2 (nu nog minder). En de industrie vindt deze certificaten reeds bijna onbetaalbaar.

Dan denk ik toch dat er in windenergie meer toekomst moet zitten.

2 Reacties

Reacties

afbeelding van Luc5
26/03/2009 - 19:05
Luc

Pierre,De besparing door isolatie hebt ge die ook ergens berekend is volgens mij de goedkoopste manier om co2 uit te sparen.
MVG Luc

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
27/03/2009 - 14:11

Luc,

Ik ken de juiste prijzen van isolatie + plaatsen niet precies genoeg om daar een min of meer juiste berekening van te maken. Voor een huis van 250 m² (de referentiewoning van mijn berekeningen) geeft een verbetering van de K-waarde volgende besparingen op:

van K44 naar K38: 515 kg CO2/j

van K44 naar K32: 1.037 kg CO2/j

van K44 naar K16: 2.417 kg CO2/j

Te vergelijken met de jaarlijkse besparing van:

Zonneboiler van 3 m² netto: 236 kg CO2/j

Warmtepomp lucht-water SPF=3: 2.130 kg CO2/j

Warmtepomp sanitair water SPF=2,5: 587 kg CO2/j (geen geldelijke opbrengst)

Ventilatie D t.o.v. A: 1.394 kg CO2/j (theoretisch!!)

Ventilatie D t.o.v. C: 1.532 kg CO2/j (theoretisch!!)

Luchtdichtheid n50=6,6 naar n50=1.V: 888 kg CO2/j (zeer theoretisch en waarschijnlijk schromelijk overschat)

PV-panelen 16 m²: 481 kg CO2/j

De zonnepanelen geven absolute waarden. De andere winsten moeten grosso modo proportioneel zijn aan de oppervlakte van de woning voor eenzelfde compactheid (hier 1,7).

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.