aanrekening afvoer en zuivering van water op water | Ecobouwers.be

U bent hier

aanrekening afvoer en zuivering van water op water

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van jo knevels
19/01/2009 - 22:59

Sinds een aantal jaren wordt op de waterfaktuur ook de bijdrage aangerekend voor het zuiveren en afvoeren van water.
Kan iemand mij informeren of het wel wettelijk is dat deze kosten aangerekend worden ook indien er geen riolering is, en bijgevolg het afvoeren en zuiveren van water niet gebeurt????????

4 Reacties

Reacties

afbeelding van jef-14
20/01/2009 - 08:54
Jef

Jo,
De redenering is : de vervuiler betaalt.
Je schrijft dat er geen riolering is. Waar loopt je afvalwater dan naartoe?
Als je zelf zuivert , en in een zone woont waar de eerst volgende jaren geen riolering voorzien is, hoef je deze heffing inderdaad niet te betalen.

afbeelding van Anonieme gebruiker
20/01/2009 - 11:25
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Jo

Is wettelijk, zie Decreet water voor menselijke aanwending, de "bijdragen" zijn trouwens een integraal deel van de waterprijs. Hier de geconsolideerde versie van emis/vito.

http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/consultatieLink?wettekstId=294&appLang=nl&wettekstLang=nl

De saneringsinfrastructuur is trouwens ruimer dan alleen "riolen", maar ook veel grachten e.a. maken er deel van uit.

Als je een IBA hebt die aan de nodige voorwaarden voldoet, zie Art. 16 sexies, kan je vrijstelling krijgen. Hou wel rekening met de termijnen voor kennisgeving. Op veel plaatsen zullen de IBA's ook geplaatst gaan worden door diegene die de saneringsinfrastructuur uitbaat.

afbeelding van marc-4
20/01/2009 - 15:44

@jo

dit is enkel geldig voor het water welke via een teller passeert en forfait geschat voor wie grondwater gebruikt. Mensen die hemelwater gebruiken betalen daar niets voor.

De wet is gemaakt voor mensen die aangesloten zijn op afvoer en dat is de standaard. Eigen zuivering kan en mag enkel op voorwaarde dat er geen riool of afvoer voor handen is én als ze bewijzen dat ze aan eigen zuivering doen. Dit is evenwel een uitzondering op de wet. Dus indien je ervan zou kunnen genieten dan moet je eens met de technische dienst van de stad of gemeente gaan praten en de voorwaarden hieromtrent opvragen, echter de installatie dien, zoals zovele installaties, door een geregistreerde specialist worden uitgevoerd.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.