Onderzoek nieuw energiezuinig systeem particulier | Ecobouwers.be

U bent hier

Onderzoek nieuw energiezuinig systeem particulier

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van toon hens
16/12/2008 - 13:55

Beste,
Naar aanleiding van een masterthesis productontwikkeling voer ik een
onderzoek naar de aankoopintentie voor
en consumentenvisie op energiezuinige systemen voor residentiëel gebruik.
Graag had ik U even deze bevraging voorgelegd, deze neemt enkele
minuten in beslag.
Onderaan vindt u een antwoordformulier. Gelieve deze als reply te posten.

dank bij voorbaat,

Toon Hens
Student Productontwikkeling
Artesis Hogeschool Antwerpen

Bevraging:

Inkomenscategorie:
netto-inkomen huishouden per jaar:

a: 0 - 25 000 euro
b: 25 000 euro -50 000 euro
c: 50 000 euro -100 000 euro
d: 100 000 euro – meer

Samenstelling huishouden?: bvb 2 volwassenen 2 kinderen

1: Heeft u reeds geïnvesteerd in een energiezuinig systeem?

Indien JA:

a: Wat was ongeveer de kostprijs hiervan?
b: Zou u eventueel overwegen om nog te investeren in een energiezuinig
systeem?

2: Stel een energiezuinig systeem dat de helft van uw energiefactuur zou
kunnen dekken.
Gerelateerd tot het jaarlijks inkomen van uw huishouden, hoeveel percent
hiervan zou een dergelijke systeem maximaal mogen kosten als investering.

3: Stel dat een energiezuinig systeem zo ontworpen is dat u het zelf kan
plaatsen
(idealiter op uw dak):

U heeft de keuze:
a: Installatie van het energiezuinig systeem zelf plaatsen.

b: Het laten plaatsen door een erkend installateur, mits een extra transport-
en plaatsingkost die ongeveer 10% van de installatie bedraagt.

Wat zou u kiezen?

4: Stel dat u in een doe-het-zelf zaak een nieuw energiezuinig systeem in
modules kan kopen en een module 1 vierkante meter is. Een module kan
zowel elektriciteit opwekken als water opwarmen voor sanitair gebruik.

Elke module heeft een iets groter vermogen dan een zonnepaneel met
eenzelfde oppervlakte.

Deze modules zijn dus modulair, u kan ze per stuk aankopen en zo dus een
grote investering met groot vermogen spreiden in de tijd zoals u het wil.

Weet dat u ongeveer 7m² = 928W nodig heeft om 200l water met 40°C te
verwarmen op 1 dag . (Voor een zonnepaneel met een gelijk oppervlakte als
één module betaalt u ongeveer een 600 euro)

Hoeveel zou u voor één module van een nieuw energiezuinig systeem
wensen te betalen?

a: ... -300
b: 300-600
c: 600-900
d: 900- ...

(in euro)

5: Stel dat één module in de doe-het-zelf zaak te koop staat voor 165 euro.

Zou u overwegen om één module, al dan niet een grotere installatie na
verloop van tijd aan te schaffen ?

Van harte bedankt om even tijd vrij te maken voor deze bevraging.

Toon Hens

Antwoordformulier:

Inkomenscategorie:
Samenstelling huishouden:

1: JA/NEE
Indien JA:
a: ....
b: ....

2:

3: a of b

4:
a: ... -300 ?
b: 300-600 ?
c: 600-900 ?
d: 900- ... ?

5: JA/NEE

4 Reacties

Reacties

afbeelding van toon hens
16/12/2008 - 16:48

Energiezuinige systemen zijn onder andere: zonneboilers of zonnepanelen of
andere systemen waarmee u bespaart op uw energiefactuur.

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
16/12/2008 - 18:40

Heb je het over een concreet soort product ? Met plaatsingsmogelijkheden en onderhoudskenmerken gelijkaardig aan PV-panelen, dan wel aan zonnecollectoren ?
M.a.w. hoe zou de exploitatiekost zich verhouden tot de investeringskost ?
Zulke informatie zou je m.i. best zelf geven, om antwoorden te kunnen krijgen waaraan besluiten vast te knopen zijn.
Lijkt me anders een slag in de lucht.

afbeelding van michael kruijne
16/12/2008 - 20:39

Jij weet niet aan wat je bent begonnen Toon ;)

Meestal wordt een vraag hier met een vraag beantwoord, of op zijn minst in een ellenlange discussie getrokken.

afbeelding van ah
16/12/2008 - 22:11
ah

doe mij maar een paar van die paneeltjes a 165 euro vriend

Mvg Arnold

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.