PHPP EPB | Ecobouwers.be

U bent hier

PHPP <-> EPB

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van dirk-56
10/12/2008 - 17:26

ik begrijp er geen snars meer van.

De gegevens aan het invullen van ons passiefhuis.

PHPP : energiekerngetal verwarming : 13 KwH/m²a
behoefteverwarming : 10.6W/m²
Temperatuuroverschrijding : 3% meer dan 25°c.
Mooie cijfers zou ik zeggen, maar nu

EPB : K15 (=ok)
maar : E66
en top of the bill : een indicatieve boeten van 9300euro voor kans op oververhitting !!!
Wij gaan een automatische zonnewering voorzien op het zuiden, die meer dan 3 meter uitschuift, maar wat ik daar ook aan verander; niets helpt (als is ze weglaat blijf ik met evenveel oververhitting).

Zit hier soms een BUG in dit programma of wat is er aan de hand ?
Is passief bouwen niet compatibel met EPB berekeningen ??

11 Reacties

Reacties

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
10/12/2008 - 18:02

Dirk,

Hier zij herhaald
* dat de EPB-software in enige aspecten fout rekent maar wel met thermische capaciteit rekening houdt
* dat de PHPP gunstiger resultaten dan volgens de EN ISO 13790 doet bekomen, wat betreft het verwarmingsenergieverbruik

Rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
10/12/2008 - 18:04
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Misschien kan je best het Vlaams Energieagentschap (VEA) even contacteren want hier lijkt toch iets niet te kloppen. energie [at] vlaanderen [dot] be of 02 553 46 00

afbeelding van dirk-56
10/12/2008 - 18:29

Rik,

dat is best allemaal mogelijk, op die paar kommapunten zal het niet opaan komen, en de juiste hoeveelheid verwarming (en verluchting) zal waarschijnlijk in de praktijk toch niet juist overeen komen met de berekende waarden.
Maar waar het mij vooral om gaat is die oververhitting die wel enorm veel geld kost.
Volgens de EPB software zouden we heel het jaar door moeten koelen, ook in de wintermaanden, begrijpe wie kan !

afbeelding van dirk-56
10/12/2008 - 18:44

Zit wat te "spelen".

Zelfde zonnewering maar vast in plaats van automatisch = 14 E punten verschil en een vermindering van de boeten met 2630 €. Ik zou het omgekeerde vermoeden ...

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
10/12/2008 - 19:56

Dirk,

Paar kommapunten ?
Voel je niet verplicht me te geloven, maar neem het van me aan : Rekenen volgens PHPP en omzetten naar E-punten kan wel tot 12 punten beter uitvallen in E-peil.
En ik weet waaraan het ligt, ook wat die oververhitting betreft.
Om te beginnen : aan de verschillende binnentemperatuur waarmee gerekend wordt (EPB 18°C ; PHPP 20°C).

Rik

afbeelding van dirk-56
10/12/2008 - 20:47

Rik,

Dat is niet degenererend bedoelt hé. Ik ben in feite maar een amateur die hier niet continu mee bezig is.
Ik bedoel ook dat die cijfers voor mij (ons) niet zo belangrijk zijn; of dat nu E50 of E40 is speelt op zich niet zo veel rol; wat wel een rol speelt is dat door andere interpretaties wij nu met een boete over ons hoofd hangen van 9000,-euro, terwijl wij voor het programma waarop heel het ontwerp gebaseerd is, goed zitten.
Is er een instantie waar wij terecht kunnen met onze klachten ? Het VEA zelf is geen optie want daar gaan ze waarschijnlijk uit van hun eigen onfeilbaarheid en zullen waarschijnlijk van PHPP nog nooit gehoord hebben.
Of zijn er EPB berekenaars die daar meer kaas van gegeten hebben en heel die zever weten te omzeilen ?

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
10/12/2008 - 21:41

Dirk,

Weet ik wel hoor, en dat E-peil van je blijft wel snor zitten, maar het zal die oververhitting zijn natuurlijk.
VEA heeft wel al van PHPP gehoord maar dat is voor hen geen optie. Want ze hebben het zo geregeld dat je langs een EPB verslaggever om moet en deze voor EPB aangifte verplicht werd om de EPB software te gebruiken, waarmee pas dan de boeten opduiken (want eerder heeft die de EPB software niet gebruikt voor je woning).
De enige manier is een "alternatieve" berekening maar die is onderworpen aan goedkeuring door VEA.
PHP zou dit collectief moeten aanpakken.

Rik

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
11/12/2008 - 00:08

Dirk,

"Zelfde zonnewering maar vast in plaats van automatisch = 14 E punten verschil en een vermindering van de boeten met 2630 €. Ik zou het omgekeerde vermoeden ...".

14 E-punten méér natuurlijk, en minder oververhitting.
Toch normaal dat het niet omgekeerd is. 14 is wel veel.

Rik

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
11/12/2008 - 07:27

Ann(oniem)e-Belle,

Ben je zelf bang van VEA ? (je mailadres = mailto: noppes)

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
17/12/2008 - 07:24

Dirk vroeg : "Is passief bouwen niet compatibel met EPB berekeningen ??"

Intussen ben ik wel zeker van het omgekeerde :

EPB berekening is met passief bouwen niet compatibel
* omdat EPB verkeerd rekent voor ventilatie en voor onderste vloeren die niet aan buitenlucht grenzen
* omdat beide met een verschillende binnentemperatuur rekenen
* omdat PHPP geen rekening houdt met thermische capaciteit bij het bepalen van het verwarmingsenergieverbruik

VEA en PHP steken beide de kop in het zand.

Rik

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
27/12/2008 - 22:11

Als beiden de kop in het zand blijven steken komt er nog iemand om die eruit te trekken.

Eens proberen :

PHPP rekent meer interne warmtewinst dan EPB, zodat bij gelijke beglazingsconfiguratie en zonnewinst de totale warmtewinst / m² vloer hoger ligt dan in EPB.
EPB- en PHPP- berekeningen verschillen in de gehanteerde binnentemperatuur en ventilatieparameters, en in de bepaling van de winstenbenutting, waarbij PHPP geen rekening houdt met de thermische capaciteit.
Daardoor zijn de met PHPP berekende netto energiebehoefte en het ermee bekomen energieverbruik voor ruimteverwarming steevast kleiner ondanks 2°C hoger aangerekende binnentemperatuur dan bij EPB, omdat precies hiermee de warmtewinsten in grotere mate benut geacht zijn en naar EPB bepalingswijze minder tot “oververhitting” leiden.
PHPP kent daar bovendien geen afstraffing voor met een verbruik voor “equivalente koeling” zodra de EPB oververhittingsdrempel van 8000 Kh zou overschreden zijn. Zelfs als men die ook toepast op de PHPP berekening, ontstaat er minder snel een verbruik voor “equivalente koeling” of is dit kleiner dan in de EPB berekening.

EPB en PHPP hanteren verliesparameters die vooral inzake ventilatie (gehanteerde bewuste ventilatievoud) aanzienlijk verschillen en daardoor ook in de totale warmteoverdrachtcoëfficiënt (bij overigens gelijke transmissie-warmteoverdrachtcoëfficiënt).
De door winstenbenutting ontstane reductiefactoren op die totale warmteoverdrachtcoëfficiënt gaan tussen EPB en PHPP meer verschillen naarmate (betere isolatie of) lager K-peil en kleinere totale warmteoverdrachtcoëfficiënt.
Gezien de bij PHPP reeds op zich kleinere totale warmteoverdrachtcoëfficiënt dan bij EPB, is het resulterend product (= reductiefactor * totale warmteoverdrachtcoëfficiënt = netto energiebehoefte) per m² vloer nog meer verschillend.

Bij een voor de verwarmingssysteemkeuze gelijke verbruiksfactor tussen EPB en PHPP leidt dit bij PHPP tot een aanzienlijk kleiner berekend verwarmingsenergieverbruik, en daardoor tot een vaak 10 punten verschillend E-peil.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.