artikel kerncentrales GVA | Ecobouwers.be

U bent hier

artikel kerncentrales GVA

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van die
17/10/2008 - 10:45
die

In de week toevallig de weekendkrant van de Gazet van Antwerpen onder ogen gekregen. Daar schenken ze maar eventjes twee volledig bladzijden aan de kerncentralelobby/electrabel
Alleen de positieve kanten van centrales worden belicht. Een kader onderaan werd voorzien met 5 korte 'kritische' vragen die dan mochten herlegd worden met een paar halve waarheden.
Zijn er hier nog die zich geërgerd hebben aan dat artikel?
Nie moeilijk dat een groot aantal mensen nog zo pro kernenergie is ...

63 Reacties

Reacties

afbeelding van marc-4
17/10/2008 - 13:03

ik denk dat iedereen zich wel op een of andere manier stoort aan kernenergie, echter wat is het alternatief?

ik denk dat doel alleen 2 eenheden van 400 en 2 eenheden van 1.000MW hebben, totaal 2.800MW/u 24/7

Een windmolen produceert op maximaal vermogen 2,2MW als er wind is tot 25m/s

Buiten electrabel zijn er in Belgie (nog) geen andere kernstroomleveranciers

BTW ik heb een contract groene stroom, voor zoverre dit groen geen zand in de ogen strooien is.

afbeelding van Jeroen Beeckx
17/10/2008 - 14:31

kunnen we zonder kernenergie?

Deze vraag gaat niet om de haalbaarheid ervan,

maar wel om de vraag laten we de macht van electrabel afkalven (decentrale productie) of niet?

Electrabel hou ons natuurlijk liever met de rug tegen de muur.

Jeroen

afbeelding van marc-4
17/10/2008 - 17:00

@jeroen

ik denk dat dit al gebeurd is.

De volgende stap zal de open makt zijn voor transport en distrubutie. Kijk maar even de prijsverhoudingen van de diverse spelers na op je factuur, enkel deze van de leverancier kan je kiezen.

de andere kostenfacturen hebben niets met de elektriciteitsleverancier te maken maar maken bijna een grotere kost uit dan deze van het product zelf, ongeacht de centrale of decentrale opwekking ervan.

afbeelding van pierre-10
17/10/2008 - 17:23

Laten we alles op een rij zetten:
1. Het zal nog een ganse tijd duren vooraleer het elektriciteitsverbruik in België zal dalen. Wel wanneer de conjunctuur in een depressie zal geraken, wat niemand verhoopt.
2. Om de verouderde steenkolencentrales te vervangen moet er fors worden geïnvesteerd. Wie doet dat? Hoever staan de plannen van de STEG-centrales verbonden aan de industrie? Die draaien allen op gas. Hierbij komen we aan het volgend punt:
3. Zowel voor gas als voor elektriciteit zijn we met handen en voeten gebonden aan Suez-Electrabel. De Pax Electrica van Verhofstadt heeft de toestand er niet op verbeterd wanneer we spreken van de buitensporige opbrengsten van de nucleaire centrales te belasten.
4. Als we investeren in windmolens moeten we gelijktijdig klassieke snel opstartbare centrales voorzien voor de (soms langdurige) periodes zonder wind. Op zee is de toestand waarschijnlijk beter.
5. Omdat de groene energie niet zo snel zal beschikbaar worden moeten we voorlopig in België de nucleaire energie koesteren. We moeten tijd kopen, en spijtig genoeg Suez overhalen om hier in België verder te investeren, willen we geen Californische toestanden meemaken. We kunnen niet blijven (nucleaire?) elektriciteit kopen in het buitenland, want gedurende bijvoorbeeld lange periodes van droogte, wanneer de nucleaire centrale op de Rhône hun productie moeten verminderen of de stuwdammen droogvallen, is deze bijkomende elektriciteit niet alleen zeer duur maar ook zeldzaam.
6. Wanneer we de kerncentrales minstens gedurende tien jaren langer openhouden, moeten we het probleem van de bijkomende marginale kernafval niet overdrijven. Veruit het grootste deel kernafval bestaat reeds en zal nog sowieso bijkomen bij het ontmantelen van de kerncentrales, (7 maal meer dan 10 jaren werking?). Psychologisch en sociologisch zullen we toch moeten aannemen dat de kernafval veilig zal kunnen geborgen worden in de Kempense ondergrondse kleilagen.
7. Zonne-energie? Uiteraard kleinschalige zonnecellen brengen, vergeleken met andere maatregelen zoals isoleren en balansventilatie met warmteterugwinning, weinig CO2-reductie mee. Ze zijn op dit ogenblik uitermate duur en de groene certificaten worden door de andere gebruikers zelf betaald!

afbeelding van lucvt
17/10/2008 - 23:07

@ Pierre

1. Elektriciteitsverbruik zal m.i. niet meer dalen mede doordat
a) voertuigfabrikanten overschakelen op automotoren die op batterijen, op luchtcompressie of op waterstof (H²O-elektrolyse vereist)draaien (zie Tesla, Volt, Aptera, MDI,..) Deze motoren vereisen sowieso elektriciteit.

b) woningen zullen meer en meer worden verwarmd met warmtepompen en deze verbruiken ook elektriciteit;

c) er komt helaas maar geen stop op de aangroei van de wereldbevolking

2. Fors investeren? Ooit de rechtstreekse en indirecte kostprijs van een kerncentrale eens vergeleken?

4. Juist, lange periodes zonder wind kunnen moeilijk worden overbrugd.
Bij overschot van (wind)energie zou water of een vaste massa omhoog kunnen worden gepompt of gehesen, zodat deze potentiële energie in nood een tijdlang kan worden omgezet in kinetische. (Zie de centrale nabij de waterval van Coo)

5. Had de EG de vele jaarlijkse miljarden euro die ze betaalt aan Euratom voor onderzoek over kernenergie en aan de EGKS (kolen) in alternatieve energie gepompt, dan hadden je punten 2 en 5 misschien overbodig geweest.

6. Veilig opbergen??? Dat gelooft u toch zelf niet!
Bij radioactiviteit gaat het om halveringstijden die door een mens niet kunnen worden begrepen. Op een tijdsgrafiek is het bestaan der pyramiden of der fossielen van de cro magnonmens slechts een stip. Hoe zullen de vaten radioactieve stoffen met hun etiketten van doorkruiste doodshoofden eruit zien binnen tienduizenden jaren? Wie of hoe zullen ze de plannen van de opslag bewaren?

7. PV-Zonnecellen zijn niet de enige vorm waarbij energie kan worden omgezet in elektriciteit of energie.
- Thermische zonneboilers staan op elk dak in Turkije. In Tunesië beginnen ze nog maar
- Er zijn al twee firma's (USA) die boringen plannen naar het magma van de aardbol. Deze geothermische hitte, net onder de aardkorst, is onuitputtelijk.
- ...

afbeelding van Patrick E
17/10/2008 - 23:41

@marc "Buiten electrabel zijn er in Belgie (nog) geen andere kernstroomleveranciers"

Pertinent onjuist ! Voor de vuist weg ken ik 2 100% groene elektriciteitsproducenten : Ecopower en Wase Wind.

Wat de grijstint van uw groene stroom betreft: zie klassement van de elektriciteitsproducenten volgens duurzaamheid van de productie : http://www.greenpeace.org/belgium/nl/groene_stroom/ranking(score 200)

afbeelding van eric-15
17/10/2008 - 23:48

Patrick, ik ben ook niet gewonnen voor kernenergie, maar vooraleer in uw pen te kruipen, lees eerst eens rustig wat marc schreef: alleen electrabel levert electriciteit opgewekt in kerncentrales. Dat is volgens mij wel juist :-/

afbeelding van daelemans johan
18/10/2008 - 00:26

Hier moet ik toch even mijn zegje doen.
Ik heb zelf indirect 7 jaar in de kernindustrie gewerkt.
Ik had een persoonlijke straling-badge die elke maand werd omgeruild en uitgelezen.
Wat bepaald nu de stralingsdosis? Juist, afstand en intensiteit van de stralingsbron. (zon,steen,atoomsplitsing en restproducten) Ik was dus verplicht de badge ALLE dagen te dragen, ook in vliegtuig en op vakantie.
Bleek dat enkele transatlantische vluchten hun invloed laten gelden ....
Het is leerrijk om met een stralingsmeter wat testen te doen.
Het plaatst alles in ieder geval in de juiste contekst.
Waarom lijkt het rampzalig om in de buurt te wonen van een kerncentrale en is er niks aan de hand voor het viegend personeel?
Een houtskelet geeft geen straling , een oude burcht des te meer, je eigen lichaam maakt radioactief koolstof aan,enz...
Radioactiviteit is zo natuurlijk als de aarde zelf.
Enkel, te veel is heeeel schadelijk, vuur is ook lekker warm tot je je verbrand.
De normen die de industrie hanteert zijn daarom zeeeer laag.
Kernenergie is voor onze planeet voorlopig de enige optie.
Al de rest is wat speelgoed voor de kleine verbruiker.

En, laten we hopen dat de deeltjesversneller in Swiss de weg effend voor kernfusiecentrales.Verwacht wordt dat het restproduct stabiel is (niet radioactief dus)

En neen, ik heb al 10 jaar niks meer te maken met de kernindustrie. En heb ook niks te zeggen over het IRE in Fleurus (...)

afbeelding van koning farao
18/10/2008 - 14:33

Wat mij altijd irriteert aan het kernenergie-debat is dat alleen de risico's en slachtoffers van kernenergie aan de orde komen, en zelden die van fossiele energie. Tel eens op hoevel mensen er jaarlijks omkomen door ongelukken bij olieraffinaderijen, tankers, mijnen, door luchtvervuiling (fijnstof) etc. Neem daarbij nog de onvoorstelbare milieuschade door lekkende pijplijdingen, zinkende tankers etc. En als klap op de vuurpijl een opwarmend klimaat dat nog voor onvoorstelbaar veel slachtoffers kan gaan zorgen.

Daarbij vergeleken is het aantal slachtoffers van kernenergie volkomen te verwaarlozen. Ter illustratie: In Nederland overlijden jaarlijks naar schatting 18.000 mensen ten gevolge van fijnstof. Dat is alleen in Nederland, en in slechts 1 jaar. Het totaal aantal slachtoffers wereldwijd van kernenergie over de afgelopen 50 jaar bedraagt iets van 5.000 (volgens sommigen in werkelijkheid 100.000, maar zelfs dan is het nog vele malen veiliger dan fossiel). En dat kwam dan nog door een ongeluk in een uiterst onveilige centrale die door incompetente operators bediend werd die ook nog eens alle veiligheidsmaatregelen aan hun laars lapten (Tsjernobyl ja).

Ja, in de toekomst zullen er zo nu en dan grote ongelukken plaats gaan vinden met kernenergie, en er zal zo nu en dan kernafval in het milieu terechtkomen. Maar het is uiterst twijfelachtig of met kernenergie ooit zoveel schade aangericht kan gaan worden als we nu aan het doen zijn met fossiel.

Ja, er zullen in de t

afbeelding van bertvdg
18/10/2008 - 14:39

koning farao:

Daar heb je wel een punt.

Maar binnen enkele jaren zal de fossiele brandstof op zijn, dus dat probleem is dan van de baan. ;-)

afbeelding van daelemans johan
18/10/2008 - 23:54

Tsjernobil en dieren...
Als je na 10 jaar kanker ontwikkeld is dat niet zo erg als je normaal maar 8 jaar leeft.
Pas op, ik minnimaliseer het probleem van Tjernobil niet maar alles dient in de juiste context worden geplaatst.
Met een beetje cynisme kan men beweren dat de dieren er beter van zijn geworden omdat ze van de mensen af zijn...
Nu mag je ook de vroegere centrales van Rusland niet vergelijken met de moderne Franse die er nu staan.
Ook is het zo dat de radioactieve neerslag in Belgie ten tijde van de kernproeven in USA (jaren '50) vele malen ,factor 10, hoger was dan de neerslag met het ongeval in Tsjernobil .Tiens, ik heb me altijd afgevraagd waar dat radioactief stof op Amerikaanse bodem naartoe is.

afbeelding van koning farao
19/10/2008 - 03:30

Global warming gaat wel wat langer duren dan 200 jaar, en is wereldwijd. Kan tot uitsterven van talloze soorten leiden. Een lokale vervuiling kan dat niet, daar hebben alleen exemplaren die in de buurt komen last van.

Overigens beweert Wiki dat bij het huidig verbruik er nog voor minstens 100 jaar Uranium-235 economisch beschikbaar is, en daarnaast worden er nog nieuwe voorraden ontdekt. Maar Uranium-235 is slechts één van de mogelijke splijtstoffen, weliswaar de handigste maar ook zo'n beetje de meest schaarse. Van andere splijtstoffen zijn de voorraden vele malen groter.

Ik hoop dat het kernfusie-project (www.iter.org) iets kan gaan worden; daar zitten nog minder risiko's aan dan aan traditionele kernenergie. Tot die tijd zouden we wat mij betreft alle fossiele centrales moeten vervangen door kerncentrales, en voor zover mogelijk duurzame.

afbeelding van dirk vh-1
19/10/2008 - 21:00

Op de site van Ecopower staat een link naar een interessant boek aangaande kernenergie (Zie http://www.lucbarbe.be/ )

"Deel II hoofdstuk kernenergie: het antwoord op Kyoto ?" geeft weer waarom kernenergie NIET haalbaar is.
Veel stof ter discussie en veel leesgenot.

Dirk VH

afbeelding van daelemans johan
19/10/2008 - 22:45

Luc Barbé...Ik heb het even nagelezen.
Even kort samengevat:
Kernenergie niet haalbaar omdat er in "BELGIE" geen plaats meer is. Het gaat dus over kernenergie en Kyotonorm in België,
je weet wel, overvliegbaar in 5 min. Ik denk dat een iets bredere kijk ons verder kan brengen.

afbeelding van dirk vansintjan
23/10/2008 - 20:45

ik stel voor dat alle voorstanders van kernenergie een notariele akte tekenen waarbij ze zichzelf en al hun nakomelingen persoonlijk borg stellen voor als er iets mis gaat met hun kernenergie. Daar gaat het nu eigenlijk om: wij als kortzichtige 21ste eeuwers verbinden onze nakomelingen in de eeuwen der eeuwen...

Dirk

afbeelding van koning farao
23/10/2008 - 23:02

@Dirk,
Daar gaan we weer. Gaan alle tegenstanders van kernenergie zichzelf dan borg stellen voor alle gevolgen van het niet gebruiken van kernenergie? Gevolgen als bijvoorbeeld de jaarlijkse honderdduizenden doden ten gevolge van fijnstof, een totaal ontwricht klimaat en een kolossale zeespiegelstijging tengevolge van de CO2 uitstoot?

De ironie is dat juist het verzet van milieuorganisaties tegen kernenergie zou kunnen leiden tot een milieuschade die zijn weerga in de geschiedenis niet kent.

afbeelding van wonko
24/10/2008 - 07:55

@koning farao

Ik denk dat je een aantal zaken serieus dooreen haalt. Fijnstof bijvoorbeeld is voor het grootste deel afkomstig van het wegverkeer. Daar zal kernenergie geen oplossing voor zijn.

En verder is het een beetje MEGA kortzichtig om een probleem dat zich nu voordoet te proberen op te lossen met iets wat ons met een reusachtig probleem zal opzadelen voor de duizenden jaren die nog komen.
Fijn stof, luchtvervuiling in het algemeen en het broeikasteffect moeten allemaal bestreden worden. Maar daar zijn betere oplossingen voor, in de eerste plaats energiebesparing!
En daar moeten we allemaal ons steentje toe bijdragen, huishoudens, industrie, overheid, ... We hebben nog een hele weg af te leggen.

afbeelding van patrick m
24/10/2008 - 09:06

Is de nucleaire industrie niet het toppunt van kapitalisme zoals het in de banksector aan het ontsporen is ? Enorme winsten op korte termijn voor een selecte groep, het puin achteraf is voor de samenleving, après nous le déluge ?

afbeelding van dirk vansintjan
24/10/2008 - 18:31

De eerste maatregel van de Franse staat na 9/11 was het plaatsen van luchtafweergeschut rond de kerncentrales...
Ik vrees dat het opblazen van enkele hoogspanningslijnen ook al desastreuze gevolgen kan hebben.

afbeelding van bertvdg
25/10/2008 - 09:57

Tja...en de LNG terminal in Zeebrugge?

afbeelding van koning farao
26/10/2008 - 13:50

@Jan

Zowel wegverkeer, industrie als electriciteitsproductie worden steevast genoemd in het rijtje van grootste niet-natuurlijke bronnen van fijnstof.
Daarnaast verlies je uit het oog dat kernenergie het juist mogelijk maakt om elektrisch te gaan rijden. Momenteel zou dat juist voor meer vervuiling zorgen.

En van alle oplossingen is energie-besparing sowieso de minst haalbare, aangezien de rest van de planeet de komende decennia nog een enorme inhaalslag gaat maken en dus de productie enorm gaat stijgen, zelfs als we hier drastisch gaan verminderen. We zullen dus sowieso moeten overstappen op alternatieven voor fossiel.

Tenslotte, het wereldwijde broeikas-probleem waar we ons en de generaties na ons momenteel mee opzadelen is vele malen reusachtiger dan de lokale nucleaire problemen die we in de toekomst zullen krijgen.

afbeelding van eric-15
26/10/2008 - 15:51

@koning farao, vreemd dat een farao niet op de hoogte is van de natuurlijke onuitputtelijke energiebronnen in zijn eigen streek:

http://www.treehugger.com/files/2008/04/solar-thermal-power-photos-how-much-world-europe-germany.php

Helemaal geen gedoe met radioactiviteit of wat dan ook...

afbeelding van www.pierrechristiaens@telenet.be
28/10/2008 - 11:18

Probleem van kernenergie in België
Het probleem van het broeikaseffect kunnen we op de korte tijd die ons beschoren is toch niet oplossen, als men bedenkt dat de kolenproductie van China, komende van 1 miljard ton enkele tientallen jaren geleden, eerst gestegen is tot 1,3 miljard, en sinds kort tot boven de 2,3 miljard ton kolen per jaar! Zij willen wel gedeeltelijk overgaan op kernenergie, maar dat is slechts een zeer gedeeltelijke en te trage oplossing. Ze zouden ook de CO2 in de ondergrond willen stoppen, maar deze techniek bevindt zich nog in het proefstadium.
Het probleem in België is gans anders. Hier heeft men destijds de Belgische nucleaire kennis willen omzetten in indstriële verwezenlijkingen, Deze nucleaire centrales bestaan nu eenmaal, al heeft men er zich achteraf rekenschap van gegeven dat de heropwerking van de afval tot hergebruik niet zo simpel was en tot meerdere mislukkingen heeft geleid (behalve voor de MOX). In Frankrijk mag het afval zelfs niet definitief worden opgeborgen in de hoop het later te kunnen heropwerken.
Zelfs als men 100% tegen kernenergie zou zijn, moet men toch moeten inzien dat de kernenergie nu afzweren volledig langs de kwestie is. Want het leven van de bestaande kerncentrales tot een maximum verlengen, met inachtname van de veiligheid, verhoogt de hoeveelheid kernafval slechts in eerder kleine mate. Maar het helpt ons om Kyoto te halen en de elektriciteitsvoorziening veilig te stellen. En geeft ons vooral de tijd om in groene energie te investeren. Dat men dit laatste niet zou doen omwille van de bestaande nucleaire centrales is een flauw argument. Een beetje meer politieke wil zou al veel helpen.

afbeelding van wonko
31/10/2008 - 07:54

Dat de bestaande nucleaire instalaties nog een tijdje blijven draaien, daar kan ik mee leven. Het duurt immers wel even eer we een infrastructuur van duurzame energiebronnen opgebouwd hebben.

Maar om kernenergie te gaan promoten als de oplossing voor Kyoto en tegelijk de ogen te sluiten voor de toekomstige problemen die kernenergie met zich meebrengt ...... Dat is 36 bruggen te ver!

Als we nu in de westerse landen gaan investeren in duurzame energiebronnen, dan geven we ook een voorbeeld aan de opkomende industrielanden. Als ze daar nog een infrastructuur moeten uitbouwen zullen ze (hopelijk) onmiddellijk kiezen voor de duurzame variante.
De manier waarop wij in het rijke westen omgaan met energie en grondstoffen is een voorbeeld voor de rest van de wereld (toch dat deel dat economisch aan het groeien is)

En besparen is zeker nog mogelijk!
Als je er een doelstelling van maakt, er aandacht voor hebt, kun je met eenvoudige ingrepen al veel verspilling vermijden.

afbeelding van didier-4
31/10/2008 - 16:14

Allen,

Waar ik me in dit debat aan stoor is dat er steeds op basis van verlenging van de levensduur van de bestaande centrales op zeer lange termijn wordt geredeneerd. We spreken dan over type I en II reactoren.

Als je naar type III en verder nog naar type IV-reactoren kijkt, je kijkt naar de prognoses van de commissie energie 2030, UCTE, CREG wat de toename van het verbruik betreft, naar de geopolitieke aspecten van (voorlopig) 2 van de drie grote fossiele grondstofbronnen, dan zeg ik: zet wel degelijk in op doorgedreven onderzoek naar type IV reactoren en ontwikkel in tussentijd type III reactoren, waarbij je zorgt voor recuperatie van de restwarmte (voor systeemwijken, ziekenhuizen,..). Voordelen: geen uitstoot, veel hoger rendement (en dus eeuwenlang voldoende uraniumvoorraden), veel lagere halfwaardetijd van de afvalproducten (eeuwen, geen honderden millenia).

We hebben de plicht om maximaal op hernieuwbare energieproductie in te zetten, de komende jaren blijft het productieaandeel helaas marginaal. De tijd dat we, nadat goede opslagbronnen zijn ontwikkeld voor stroom (redoxaccumulatoren/waterstof), het gros via hernieuwbare (liefst uitstootloze) productie kunnen voorzien is helaas nog even weg.

PS: ik werk niet voor een producent noch heb ik er aandelen in. Ik volg beroepshalve én vanuit ideologie de ontwikkelingen op gebied van techniek én beleid (thans een mager beest in B/VL) wel op de voet

afbeelding van wonko
03/11/2008 - 07:59

Uit deze laatste reactie zou je inderdaad kunnen afleiden dat de nieuwste generatie kerncentrales het nieuwe wondermiddel zijn.

Maar als je rekening houdt met de productie van afvalproducten met een halfwaardetijd van EEUWEN! Dan denk ik dat er nog steeds stront aan de knikker is.

Wie kan immers garanderen dat een opslagplaats van radiaoctief afval binnen 100 of 500 jaar nog veilig zal zijn? Je hebt dat gewoonweg niet in de hand. En dan is er nog het moraliteitsprobleem, je kunt het gewoon niet maken om de komende 10 generaties te belasten met de gevolgen van het vervullen van de behoefte van deze generatie. En zeker niet als er goede alternatieven bestaan of eenvoudig kunnen ontwikkeld worden.

Ik zou het durven vergelijken met leven op krediet. Iemand die een nieuwe TV, frigo, .... wilt of op reis wilt gaan, kan daarvoor geld gaan lenen. En als je die lening binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen is er geen probleem. Maar als je voor een tv 50 jaar moet gaan afbetalen zit je met een groot probleem, vooral omdat die tv maximaal 10 jaar zal meegaan. En bij kernenergie zitten we met een veel groter onevenwicht (Tv op 500 jaar afbetalen).

Dus voor mij geen kernenergie!

afbeelding van daelemans johan
04/11/2008 - 17:25

Jan, wat een vergelijking.... ik heb er ook zo eentje:
In het midden van de aarde is het zo heet dat we er niet kunnen gaan wonen en dat zal ook nog wel enkele miljoenen jaren duren.

afbeelding van eric-15
04/11/2008 - 19:00

huh ???

afbeelding van _Carlos_
04/11/2008 - 20:10

Beste Jan,

Ik denk dat we allemaal ondertussen wel weten dat wondermiddelen niet van deze wereld zijn. Alles heeft een keerzijde.

Je spreekt over afval met een halfwaardetijd van eeuwen (zelfs 100000'en jaren voor bepaalde types radioactief afval). Door menselijke activiteit wordt echter heel wat afval geproduceerd met een oneindig lange halfwaardetijd (stabiele atomen), denken we maar aan lood, cadmium, kwik, arseen, ... Dit afval zal nooit vervallen! En ook de organische poluenten zoals pcb's, dioxines, ed hebben lange biologische halfwaardetijden. Ik wil het gevaar van radioactief afval zeker niet minimaliseren, maar het is wel zo dat van alle afval het radioactieve afval zowat het best beheerd wordt (de rest wordt in de meeste gevallen gewoon in de lucht/het water geloosd). De hoeveelheden zijn ook beperkt. Bovendien is het best mogelijk dat toekomstige technologie (bv nanotechnologie) kan leiden tot doorbraken in de separatie/verwerking van radioactief afval, en selectieve transmutatie tot kortlevende isotopen.

De broeikasgassen die nu de atmosfeer in gepompt worden zullen waarschijnlijk pas over tientallen jaren effectief gaan bijdragen aan het broeikaseffect. Dwz de effecten die we nu zien resulteren van pollutie van jaren terug en zullen dus nog maar het topje van de ijsberg zijn owv de sterk gestegen uitstoot. De activatie van negatieve feedbackmechanismen kan de gevolgen zelfs nog exponentieel doen toenemen.

Ik heb dan ook sterke twijfels bij het nut van uitstootreducties van enkele 10tallen percenten. De concentraties broeikasgassen in de atmosfeer zullen immers nog steeds aan een sterk tempo blijven toenemen. Ik denk ook dat oplossingen om de atmosfeer te zuiveren voorlopig niet voor het grijpen liggen, en de neveneffecten van dergelijke massale ingrepen kunnen het mogelijke nut misschien wel overschaduwen.

Ik denk dat de focus dus in eerste plaats moet liggen op het sterk verlagen van de uitstoot van broeikasgassen (door CO2 arme energieproductie) en het verhogen van de energie-efficiëntie (zoals bv isoleren van huizen, het aanmoedigen van bv huurhuizen vlak bij het werk ipv bedrijfswagens om dagelijks 300 km af te leggen, het herevalueren van de just in time economie, kleinere en zuinigere wagens, ...).

Ik ben dus zelf een sterke voorstander van de stimulatie van "hernieuwbare" energie en energiebesparende technieken zoals warmtekrachtkoppeling, echter niet van het vervangen van de kerncentrales (dewelke in bijna de helft van onze electrische energie voorzien) door gasgestookte centrales met nog meer CO2 uitstoot tot gevolg. Want maak je geen illusies, op korte termijn zullen we moeten kiezen tussen ofwel gas ofwel kernenergie.

afbeelding van eric-15
04/11/2008 - 21:46

Bert schreef:
"...De activatie van negatieve feedbackmechanismen kan de gevolgen zelfs nog exponentieel doen toenemen..."

Bert, je kan toch wel met spek schieten als je het mij vraagt, negatieve feedback systemen zorgen juist voor stabiliteit, het zijn positieve feedback systemen die een sneeuwbaleffect kunnen veroorzaken en zo staan er nog wel wat pseudo wetenschappelijke kwakkels in je antwoord...

En tot slot, laat je niet misleiden, vandaag is er wel degelijk voldoende technolgie om kerncentrales (en gascentrales) te vervangen door propere energie, alleen moet er een politieke wil zijn en moeten we ons geld niet verschieten aan zeer lange termijn prestige projecten zoals kernfusie en andere hoogtechnologische hoogstandjes (centrale productie die de monopoliepositie van Suez en andere grote spelers veilig stelt)...

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.