zonnepanelen | Ecobouwers.be

U bent hier

zonnepanelen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van paul-19
29/09/2008 - 21:58

Heb bij ST op 29/07/2008 bestelling geplaats. Heb toen alle formulieren getekend zelfs voor de bouwvergunning aan te vragen omdat we in een verkaveling zitten.(en om geen tijd te verliezen) Nu op 29/09/2008 (na contact te hebben met hoofdbureau) nog altijd geen bouwaanvraag ingediend te hebben stellen wij ons wel vragen omdat ze gezegd hadden ze in oktober te komen plaatsen. Indien ik een papiet onderteken dat wij de verantwoordelijk nemen we zonder bouwvergunning HEN DE TOELAING GEVEN ZNDER BOUWVERGUNNING DE PANELEN PLAATSEN zouden ze het komen doen.
Bij onderteken van het contract zouden ze zelf alles doen en aanvragen indienen,o.a. bouwvergunning.
Ondertussen wel het voorschotbedrag netjes betaald.
Ondertussen meermaals,Mevr. Van Cauter gecontacteert, maar zonder enig gevolg !!!
Op het hoofdbureau zegden ze : dan moet je maar wachten en het zal zeker niet voor dit jaar zijn !!
Kan iemand ons hier evnetueel raad over geven wij wij kunnen of moeten doen ?
Wij vinden dit wel iets erover.

6 Reacties

Reacties

afbeelding van patrick m
29/09/2008 - 22:10

Voor zonnepanelen (op het dak) is geen bouwvergunning meer nodig !

afbeelding van wim vandermaesen
29/09/2008 - 22:19

Bij mij geen problemen gehad, heb wel regelmatig zelf een mail gestuurd om te horen hoe ver mijn dossier stond. Mijn bouwaanvraag was zelfs al weg alvorens ik een voorschot betaald had...

Stuur me een mail op de_rocca [at] hotmail [dot] com, en ik geef je de email van contact dat ik had bij Solartotal.

Bij mij was alles gestart half mei, aanvrag weg eind mei, panelen geplaatst half augustus (op vraag van ons, in afwachting van papieren bouwvergunning). Ik had op de gemeente navraag gedaan of ze was goedgekeurd, dit was in orde, lag bij provincie ter officiele goedkeuring...

Intussen heb ik ook al goedegekeurd contract voor GSC's liggen, is de electrische keuring gebeurt, en ligt mijn bouwtoelating te wachten op het gemeentehuis. Heb al 500Kwh opgewekt, en mijn electrisch verbruik is enkel maar achteruit gedraait...

Wat betreft administratieve afhandeling geen klagen gehad van ST (je moet naar het schijnt de juiste contactpersoon hebben, en dan vlot het wel)...

Installatie was ook perfect door een duits team uitgevoerd.

afbeelding van wim vandermaesen
29/09/2008 - 22:22

Patrick : bouwvergunning bij verkaveling is nog steeds nodig, enkel moet men geen wijziging meer aanvragen, maar wel nog een afwijking van verkavelingsvoorschriften, wat de procedure enigszins verkort...

Enkel als er vermeld staat in de verkavelingsvoorschriften dat zonnepanelen toegelaten zijn is geen vergunning meer nodig...

afbeelding van patrick m
29/09/2008 - 22:36

Klopt, iets te vlug gereageerd. Het zou in elk geval slechts een relatief eenvoudige formaliteit mogen zijn.

Ik heb mijn hele huis rechtgezet zonder ooit een voorschot te betalen, en als er binnenkort zonnepanelen komen zal dat niet anders zijn. Je mag je niet te zeer door de verkopers laten overdonderen.

afbeelding van hendrik de corte
30/09/2008 - 06:48

Wim

Je interpretatie "enkel als er vermeld staat in de verkavelingsvoorschriften dat zonnepanelen toegelaten zijn is geen vergunning meer nodig" klopt niet echt.

De vraag die moet gesteld worden is of zonnepanelen strijdig zijn met de voorschriften van die bepaalde verkaveling. Dikwijls is dat inderdaad het geval omdat verkavelingsvoorschriften één of andere dakbedekking voorschrijven. Dit is echter niet altijd zo.
Ik ken verkavelingen waarin staat dat het dakmateriaal "vrij" is. In dat geval zijn zonnepanelen conform de verkavelingsvoorschriften en - dat is een gevolg - vrijgesteld van bouwvergunning.

Overigens gaat een bouwaanvraag niet "voor goedkeuring" naar de provincie.
Een afwijking dient door het college van burgemeester en schepenen (in niet ontvoogde gemeenten) aangevraagd aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Die huist in de provinciale afdeling van het Vlaamse ministerie. Heeft niets met provinciebestuur te maken.
Provinciebestuur is alleen bevoegd bij beroepen tegen weigeringen of voorwaarden van de vergunning.

groeten
rik

afbeelding van jef-14
30/09/2008 - 09:33
jef

Welkom in de club !
Dit is de start van een klassiek ST verloop.
Laattijdige indiening van de bouwaanvraag dan krijg je een telefoontje dat ze andere panelen zullen leveren dan je bestelde dan wordt de installatie nog een aantal keren uitgesteld. Eens ze aan het plaatsen zijn merken ze dat hun plannen niet kloppen en de panelen anders moeten gelegd worden. Mijn verhaal duurde 9 maanden dus VEEL geduld gewenst !

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.