luchtverwarming door zon | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

luchtverwarming door zon

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van marc-10
04/09/2008 - 21:03

Zijn er mensen die ervaring hebben met volgende panelen http://www.solar-trade.be/welkom.html.

Zou het mogelijk zijn om met de grotere panelen een kamer(of meerdere)te kunnen verwarmen als de zon aanwezig is.

groeten

42 Reacties

Reacties

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
09/09/2008 - 10:47

René,

Als je de rentabiliteiten wil vergelijken tussen beter isoleren en zo'n luchtcollector, moet je uiteraard "ook de terugverdientijd van het isoleren uitrekenen"Als je enkel de rentabiliteit van zo'n luchtcollector wil weten voor een gegeven woning, moet je de netto energiebehoefte ZONDER en MET zulk systeem berekenen.
Net zoals, om de rentabiliteit van een verder doorgedreven isolatie te kennen, je de netto energiebehoefte moet berekenen ZONDER en MET verder doordrijven van die isolatie.

Het wordt moeilijk omdat je het de ene keer over een collector voor zonneboiler hebt, de andere keer over een hybride collector (solarventi), en nog een andere keer over een luchtcollector zoals die Grammer.
Bij die 'opbrengst' van 533 kWh/m² luchtcollector in het Grammer voorbeeld met 20,7 m² collector, weten we niet hoe groot of hoe (linder) goed geïsoleerd die woning is en kennen we alleen het totale verwarmingsverbruik 61.433 kWh vóór plaatsing van die luchtcollectoren.

Ik wil maar zeggen dat ook over systemen alle cijfers relatief zijn en je er alles mee kan bewijzen als je maar genoeg weglaat of niets weet over de bouwzijdige kant en de totale warmteoverdrachtcoëfficiënt.
En ik vond zo op het zicht van de cijfers in het Grammer voorbeeld dat je wellicht goedkoper en rendabeler af bent als je bvb door beter isoleren het totale verwarmingsverbruik kleiner maakt.
Reduceer je daardoor het verbruik van 61.433 tot bvb 52.218 kWh/a of 85 % van het aanvankelijke, dan zal van dezelfde luchtcollectoren -ventilatie ongewijzigd- de 'opbrengst' (18 % van het aanvankelijk verbruik) vanzelf groter worden dan het regeltje van drie met 18 %/ 0,85 = 21% laat vinden.
Hoeveel het is, weet je maar als je de warmteoverdracht-coëfficiënt en de netto-energiebehoefte vóór en na de isolatieverbetering hebt berekend.

Mvg,

Rik

afbeelding van rene-11
09/09/2008 - 11:42

Rik,

Het voorbeeld van Grammer gaf ik aan om mijn jaaropbrengst te onderbouwen van de luchtcollector.

De opbrengst van de zonneboiler gebruikte ik om de opbrengst van de luchtcollector te controleren. Een luchtcollector heeft namelijk een iets beter rendement.

Al met al heb ik zo op een eenvoudige wijze deze investering een plaats kunnen geven.

En over de berekenwijze verschillen we van mening. Ik denk dat een berekening op kamer/lokaal nivo een nauwkeurige berekening is dan op gebouwnivo en een beter beeld geeft van de resultaten van in dit lokaal te gebruiken technieken.

Laten we wel wezen: bereken de terugverdientijd van een balansventilatie met wtw maar eens of nog erger voeg daar mog eens een aww aan toe. Technieken die wel ingeburgerd zijn.

Maar ik wil die technieken juist niet het predikaat goed of slecht geven, de eigenaar bepaald wat voor hem interessant is niet de adviseur. En als wij de technieken goed uitwerken, dan kan een eigenaar gemakkelijk een keuze maken.
Zijn budget is tenslotte bepalend, niet de alwetendheid van de adviseur(architekt,energiedeskundige etc).

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
09/09/2008 - 12:01

René,

"Ik denk dat een berekening op kamer/lokaal nivo een nauwkeurige berekening is dan op gebouwnivo en een beter beeld geeft van de resultaten van in dit lokaal te gebruiken technieken."

Daar kan ik met mijn verstand niet bij, als het gaat om een luchtcollecor als voorverwarming van de ventilatielucht.
Want dan hebben we het toch over de ventilatie van de hele woning ?

Ja, laten we wel wezen :
De terugverdientijd berekenen van een balansventilatie met wtw berekenen (of nog erger : met toevoeging van een aww), begint met het maand per maand berekenen van netto energiebehoefte.
Wie die niet wil berekenen, blijft zichzelf een rad voor de ogen draaien.

Mvg,

Rik

afbeelding van rene-11
09/09/2008 - 16:29

Rik,

Ik zou de winst van het luchtpaneel volledig geven aan de ruimte waar het systeem op aangesloten is.

Als we bijv. het systeem van solarventi als ventilatiesysteem gaan zien, hebben we een probleem.
De ventilator draait alleen bij voldoende temperatuurverschil en zal dus het grootste gedeelte van de dag niet aan staan.

We kunnen dit systeem dus niet gebruiken in een balanssysteem. Alleen systeem A en B lijkt mij mogelijk in combinatie met deze panelen. Evt nog systeem E(raampje open, raampje dicht).

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
09/09/2008 - 20:31

@ René

Als je zo'n Solarventi of Grammer als verwarmingstoestel wil zien voor één kamer, hoop ik dat de zon schijnt als die kamer verwarming behoeft.

Waarom zou zo'n Solarventi een probleem hoeven te zijn als ventilatiesysteem ? Systeem B bijvoorbeeld.
Of zonder ventilator ook in een systeem C, en in vertikale positie zelfs in een systeem A.
En waarom dan ook niet in een balansventilatiesysteem D ?
Het is een voorverwarming, zoals een AWW dat is in winterregime.
En dat is met zo'n Grammer niet anders.

Rik

afbeelding van rene-11
10/09/2008 - 06:47

Rik,

"Als je zo'n Solarventi of Grammer als verwarmingstoestel wil zien voor één kamer, hoop ik dat de zon schijnt als die kamer verwarming behoeft".

Moet ik daar echt op in gaan Rik ?

Ik bekeek het produkt van Solarventi(met ventilator) in de situatie bij renovatie bij woonhuizen. Dus als luchtverwarming.

Als je het gaat inzetten als aww, moet je er een ventilatiesysteem gaan bij adviseren, omdat de meeste mensen geen ventilatiesysteem hebben.

Verder was er geen kant en klaar prijskaartje voor zo'n collectorsysteem als AWW.

Maar misschien een mooie topic voor u Rik:

Hoe verhoudt zich de technische prestatie en financiele prestatie van een zonneluchtpaneel als AWW in vergelijking met andere systemen ?

afbeelding van rene-11
10/09/2008 - 07:04

Het was nog vroeg vanmorgen.

"Verder was er geen kant en klaar prijskaartje voor zo'n collectorsysteem als AWW" .

Moet zijn: Verder was er geen kant en klaar prijskaartje voor zo'n collectorsysteem wat direct als luchtverwarming op een ventilatiesysteem ingebouwd kon worden(denk aan bypass)

"Hoe verhoudt zich de technische prestatie en financiele prestatie van een zonneluchtpaneel als AWW in vergelijking met andere systemen ?"

Moet zijn:
Hoe verhoudt zich de technische prestatie en financiele prestatie van een zonneluchtpaneel in vergelijking met een traditionele AWW ?

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
10/09/2008 - 14:29

"Als je het [een solarventi] gaat inzetten [zo]als [een] aww, moet je er een ventilatiesysteem gaan bij adviseren, omdat de meeste mensen geen ventilatiesysteem hebben."

Als "de meeste mensen geen ventilatiesysteem hebben" is het dat ze niets anders dan opengaande vensters en een dampkap hebben ('systeem E'?).
Ik zei al dat een verticale solarventi zelfs (als toevoer) in een ventilatiesysteem A kan passen. Dan valt nog enkel een verticaal afvoerkanaal te adviseren.

"Hoe verhoudt zich de technische prestatie en financiele prestatie van een zonneluchtpaneel in vergelijking met een traditionele AWW ?"

Het moest al duidelijk zijn dat daar niet op in te gaan valt, omdat je een zonneluchtpaneel en/of traditionele AWW steeds samen mèt de woning moet zien en nooit los daarvan kan zien. Het zal dus voor elke woning steeds weer anders zijn.

afbeelding van rene-11
10/09/2008 - 17:48

Rik,

"Het moest al duidelijk zijn dat daar niet op in te gaan valt, omdat je een zonneluchtpaneel en/of traditionele AWW steeds samen mèt de woning moet zien en nooit los daarvan kan zien. Het zal dus voor elke woning steeds weer anders zijn. "

Om een idee te vormen kan je toch in een dezelfde huis de vergelijking uitvoeren ? De situatie is dan voor beide systemen hetzelfde.

Niet rekenen omdat de situaties verschillen zal nooit geen uitsluitsel geven, sterker nog: we zullen het zelfs nooit weten. Kunnen we mooi alle wetenschappelijke instituties afschaffen.

We kunnen die luchtpanelen zelfs gewoon in de muur inbouwen:
Aanzuigen in de kamer, verwarmen door de zon en warme lucht weer terugblazen in de kamer. Dan is het een gewone luchtverwarming.

Jammer dat Solarventi zo'n beperkt produktenprogramma heeft.
Met zonneluchtverwarming valt veel meer te doen.

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
10/09/2008 - 21:24

Nou goed dan :
Stel een vrij goed geïsoleerde (K25) driegevelwoning (C=1,26) met 470 m³ beschermd volume waarbinnen 172m² vloeroppervlakte, n50=1, 250 m³ luchtdebiet balansventilatie + wtw rendement 0,85.
Bij het ventilatievoud 0,594 dat EPB op die 470 m³ b.v. doet toepassen voor bewuste ventilatie, is de warmte-overdrachtcoëfficiënt/m²vloer = H/Af = 0,79 W/(K.m²vloer), gerekend echter met maandelijks gelijk wtw rendement (wat EPB doet doen, maar wat eigenlijk niet het geval is; maar stel).
Met EPB berekening wordt H/Af = 0,79 W/(K.m²vloer) met reductiefactor 0,75 op jaarbasis tot 0,59 W/(K.m²vloer)herleid of, anders gezegd, van 2812,5 naar 2109 graaddagen 18/18. Niet echt denderend.
Dezelfde tot PHP-isolatiecriteria gebrachte woning geeft K17 en met dezelfde n50=1 naar EPB berekening de reductiefactor 0,69 of H/Af herleid van 0,60 W/(K.m²vloer) tot 0,414 W/(K.m²vloer) met 1940 graaddagen en twee maanden extra bekorting van de verwarmingsperiode.
En met n50=0,6 in beide gevallen halen de beide isolaties (K25 en K17)de PHP-ruimteverwarmingsstandaard, bekeken naar primair energieverbruik; de ene blijft natuurlijk nog steeds beter dan de andere.

Stel nu dat je een zonneluchtcollector als voorverwarming in serie op de wtw bijschakelt.
Het rendement van die voorverwarming is van maand tot maand nog ongelijker dan bij een AWW, en beslist veel ongelijker dan bij de wtw.
Wat zou het totale rendement kunnen zijn met de twee middelen in serie ? EPB bevat daar niets voor; PHPP wel, want daar zijn ze dat voor de AWW gewoon.
Dat totale rendement moet je dus berekenen per maand.
Als het voorverwarmingsrendement bvb 0,3 is kom je bij wtw- rendement 0,85 gezamenlijk aan (som-product=) 0,895 als totaal rendement.
Uiterste maanden van de verwarmingsperiode laten met bvb voorverwarmingsrendement 0,65 uiteindelijk 0,947 boeken als totaal rendement.
Het is zoals met de AWW : de hele zaak verbetert er wat op, maar niet erg veel tegenover wat je met de wtw al haalt.
Het totale rendement van de serie-opstelling gaat vooral omhoog in de uiteinden van je verwarmingsperiode, en zorgt dus voor nog meer bekorting daarvan.

Bij mechanisch ventilatiesysteem (B,C of D) zonder wtw, heeft de zonneluchtcollector met zijn per maand erg verschillend rendement ook een bekortingseffect in de uiteinden van de verwarmingsperiode. Maar naar het midden daarvan valt dat rendement gevoelig af.

Geeft dat al wat meer een idee, René ?

Groeten,

Rik

afbeelding van marc-10
10/09/2008 - 21:42

Ben vandaag wat aan het expermenteren geweest.

Heb een kader gemaakt met een serre glas en daarachter een zwate aluminiumplaat met gaatjes om de 2cm van 1.5mm.
Dus de warmte word door de warme plaat getrokken door de gaatjes met een ventilator.

Nu had ik 45°c in de bak(ja het was een warme dag vandaag)en een uitlaat temperatuur van rond de 35°c.

Maar hoeveel van die warmte blijft er nog over als dit door een buis van 2 meter lengte word geblazen naar een kamer?

groeten
Marc

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
11/09/2008 - 08:58

Marc,

Dat hangt af van de isolatie van je buis en van de ruimtetemperatuur van waar ze doorheen gaat.
Dat is altijd zo, of het nu voor verwarming is van één ruimte of als ventilatie-voorverwarming.

Rik

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.