spreiden subsidie zonneboiler over meer dan 1 jaar | Ecobouwers.be

U bent hier

spreiden subsidie zonneboiler over meer dan 1 jaar

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van steven-12
02/09/2008 - 22:09

een tijdje geleden was er sprake dat de spreiding van investering van een zonneboiler of zonnepanelen over meerdere jaren ging afgeschaft worden. Omdat ik binnenkort voor de investering van een zonneboiler sta en het bijna einde jaar is zou ik graag weten of je de investering nog over meer dan 1 jaar kan spreiden en aldus meerdere jaren subsidie kan bekomen. Heeft iemand daar informatie over ?
Hoe los je dat boekhoudkundig op ?
Txs Sharky

4 Reacties

Reacties

afbeelding van hendrik de corte
02/09/2008 - 22:26

Sharky

Een duidelijk antwoord kan maar volgen op een duidelijk vraag.
Ik veronderstel dat je het niet hebt over een subsdie maar over de federale belastingkorting?
Je spreekt over "boekhouding". De federale belastingkorting is voor particulieren en die voeren geen boekhouding.

Maar goed, hier een antwoord in de veronderstelling dat het wel degelijk gaat over de belastingkorting voor particulieren.

Half mei 2008 verscheen in de kranten dat de Minister van Financiën had aangekondigd dat hij door een aanpassing van de wet de dubbele belastingkorting door de gespreide betaling van facturen voor zonnepanelen onmogelijk wilde maken. De woordvoerster van de minister heeft dit enkele dagen later echter ontkend.

Wat nu volgt zijn twee stukjes uit een eigen publicatie.

groeten
rik

Meer belastingvoordeel door spreiding

Als u dit jaar meer betaalt aan energiebesparende maatregelen dan het maximumbedrag per woning kunt u het restbedrag niet meenemen naar het volgende jaar. U kunt met andere woorden niet nog eens 40 % van dit restbedrag vermelden op uw belastingaangifte in 2010.
U kunt daarom beter de uitvoering van verschillende energiebesparende maatregelen spreiden over verschillende jaren in plaats van alles in één keer te doen.

Er bestaat echter nog een andere mogelijkheid om toch maximaal te genieten van de belastingvermindering. Omdat niet de factuurdatum telt maar wel de betalingsdatum, kunt u proberen de betaling te spreiden over meer dan één jaar als uw factuur het jaarmaximum overschrijdt. U kunt dan 2 650 euro (of 3 440 euro als u het gewone maximum overschrijdt wegens de installatie van een zonneboiler of zonnepanelen) vermelden op uw belastingaangifte 2009 en de rest op uw belastingaangifte 2010. Het is niet nodig dat de aannemer twee facturen opmaakt. U zult wel over twee verschillende betalingsbewijzen moeten beschikken, één voor dit jaar en één voor volgend jaar. U kunt de betaling van een deel van de factuur uiteraard niet zomaar uitstellen. Maak daarover vooraf duidelijke afspraken met de aannemer die de werken uitvoert.

Waarom en hoe de belastingkorting spreiden?

Het is altijd de datum van betaling die bepaalt in welk jaar u de uitgave kunt aftrekken van de belastingen. Veel mensen schijnen dit vreemd te vinden maar dit is de normale toepassing van een algemeen fiscaal principe dat ook in andere gevallen geldt.
Het kan nuttig zijn om de uitgave over twee of meer jaren te spreiden als:
- de uitgave hoger is dan wat recht geeft op de maximale korting;
- u wel belasting betaalt, maar te weinig om te genieten van de maximale korting.

U kunt de belastingkorting niet alleen spreiden door de betaling van de factuur te spreiden maar ook door een voorschotfactuur te betalen (hopelijk gaat de aannemer dan niet failliet!).
Raar maar waar: ook bij een voorschotfactuur moet u aan de aannemer vragen dat hij op (de bijlage van) de voorschotfactuur vermeldt dat de werken zijn uitgevoerd volgens de technische voorwaarden, zelfs als de werken nog niet zijn begonnen!
Misschien zal de aannemer daar niet toe bereid zijn. Als u later een definitieve factuur hebt met de vereiste vermeldingen kunt u alsnog een correctie of na ontvangst van het aanslagbiljet een bezwaar indienen.

afbeelding van Anonieme gebruiker
04/09/2008 - 10:44
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Beste,

Die bijlage kan je vinden in volgende brochure (pg 46)

http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/Broch_BelastVermindEnergie2008.pdf.

Als die vermelding niet op de factuur vermeld staat, volstaat het dat dit attest ingevuld wordt en bijgevoegd wordt aan de factuur

Grotejes

Nico

afbeelding van Jeanke2
17/02/2009 - 11:17

Nog iets gehoord over de spreiding van de betalingen. Er was sprake dat men het totaal bedrag min de fiscale premies elk jaar opnieuw kon vermelden op de belastingsbrief. Zodoende zou men gedurende 4 jaar van de fiscale premie kunnen genieten. Bovendien moet je geen afspraken meer maken met de aannemer. Je kan alles immers in een keer betalen en gewoon jaarlijks aangeven. Wie weet hier iets meer over OF waar kan ik er meer over vinden.

Alvast bedankt.

Jan

afbeelding van wouter-10
17/02/2009 - 11:38

Jan,

zie voor meer info het onderwerp "nieuwe fiscale drempels voor 2009" op dit forum.

groeten
Wouter

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.