plaatsing zonnepanelen / wijzigen verkavelingsverg | Ecobouwers.be

U bent hier

plaatsing zonnepanelen / wijzigen verkavelingsverg

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van vgd
31/08/2008 - 19:09
vgd

Begin maart heb ik bij firma S een PV installatie besteld.
Ze zou geplaatst worden op een tuinhuisje gelegen achteraan mijn tuin (huis slecht georiënteerd)
Geinstalleerd maximum piekvermogen +/- 1,75 kW
Zou vermoedelijk kunnen geplaatst worden juli 2008
Bouwaanvraag werd door installateur ingediend bij gemeente.
Reactie grote problemen, woning ligt in een verkaveling en omdat de geinstalleerde oppervlakte PV panelen (13 m²)> 50% is tov de dakvlakoppervlakte (17m²)moet er een wijziging van de verkavelingsvergunning gebeuren.
Moest eerst zelf formulier opstellen voor aanvraag wijziging.(ivm akkoord overige eigenaars van de verkaveling)
Formulier moest dan oningevuld bij gemeente afgegeven voor controle op vorm en volledigheid. Na 5 weken nog geen reactie. Dan maar de formulieren ingevuld.
Nadien na aandringen gegevens van gemeente ontvangen van andere eigenaars verkaveling (gemeente had 2 adressen vergeten)Na melding van deze vergetelheid reactie "is niet waar, alles klopt". Na ondertekening formulier heeft de aannemer PV panelen alles bij gemeente afgeleverd.
Na 8 dagen brief, er ontbreken nog 2 eigenaars !!!
Terug formulieren ingevuld en ondertekend.
Nadien 2 gele formulieren ontvangen, 1 te plaatsen in mijn voortuin (direct gedaan), ander formulier te plaatsen in de voortuin van de woning van een ander eigenaar. Deze heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
In de verkaveling waar ik woon en de naastliggende oudere verkaveling werden na uithangen van het formulier nog meer dan 5 eigenaars aangetekend aangeschreven om hun akkoord te geven.
Ondertussen was het 15 augustus geworden.
Met gemeente contact opgenomen, reactie, als ze terug zijn van ahrom zullen we uw dossier prioritair behandelen.
Op mijn vraag wat gaat er nu nog gebeuren, reactie, nadat de aanvraag terug is zullen we de omwonenden nogmaals aanschrijven om hun goedkeuring te vragen.
Op de vraag of ik dit jaar nog mijn goedkeuring zou hebben, reactie, misschien wel.
Is dit de normaal te volgen procedure ?

PS, de persoon waar ik het andere gele formulier moest plaatsen heeft enkele weken geleden een groot deel van zijn dakvlak achtergevel met PV panelen bekleed (+/- 35 m²) zonder de procedure die heb reeds heb doorlopen

20 Reacties

Reacties

afbeelding van de rocca
31/08/2008 - 21:56

Intussen is er door Dirk Van Mechelen een omzendbrief geweest om de procedure te vereenvoudigen. Ik weet niet of die al in voege is, maar het komt er op neer dat geen wijziging van verkavelingsvoorschriften nodig is, maar wel een afwijking.
Ik denk dat ze in mijn gelijkaardig geval dit laatste hebben toegepast.
=> Bouwaanvraag indienen, geel plakaat voor de deur, enkel op mijn grond, minimum 1 maand, van dan af stuurt de gemeente een pre-advies door aan de provincie voor goedkeuring.
Alles is opgestart eind mei, en normaal gezien kan de goedkeuring alle dagen in de bus vallen. (heb intussen al wel de stoute schoenen aangetrokken, en de panelen reeds laten plaatsen, dit vanwege mijn vrouw die hoogzwanger was, en ik de panelen wilde voor de bevalling, zodat we na de bevalling rustig kunnen zitten.

Normaal gezien duurt dit dus een maand of 3. Misschien kan je opnieuw een aanvraag doen, en informeren of de nieuwe richtlijn kan toegepast worden (of misschien de huidige procedure die gevolgd werd laten afstemmen op de nieuwe omzendbrief)... Het is inderdaad belachelijk , al die zever voor iets wat in sommige gemeenten gewoon aanzien word als 'plaatsing van electrische installatie boven het dakoppervlak', i.p.v. iets waar een bouwvergunning voor nodig is...

Erger is het dan nog als er in de zone waarin je huis staat ook nog een BPA van kracht is (bijkomende regels van de gemeente)...

Op het forum kan je hier diverse topics terugvinden .b.t. de bouwvergunning...

afbeelding van de rocca
31/08/2008 - 23:39

Nog een aanvulling : kijk eens op "http://zonstraal.forumup.be/viewtopic.php?t=429&postdays=0&postorder=asc&start=15&mforum=zonstraal". De volledige tekst waarin staat dat enkel nog afwijking van toepassing zou zijn...

afbeelding van Anonieme gebruiker
01/09/2008 - 01:14
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

'k Ben ook al van begin mei bezig met bouwaanvraag voor PV-panelen en woon ook in een 'verkaveling'. Ik ben een tijdje van plan geweest om mijn installatie in 2 delen te laten plaatsen, o.a. omdat ik ook van gedacht was dat ik dan sneller een bouwvergunning zou hebben voor dat eerste deel dmv een afwijking. 2de deel zou dan volgend jaar geplaatst kunne worden in afwachting van de benodigde wijziging daarvoor...
Ja tarara! Nee dus, ik kreeg den uitleg op mijn gemeente dat er tussen een afwijking en een wijziging praktisch geen verschil in tijd zou zijn. Voornaamste verschil zou zijn da'k van m'n buren geen handtekeningen moest vragen en da is't dan ook maar, de rest van de procedure zou gewoon hetzelfde zijn.

Ondertussen dan ook maar m'n stoute schoenen aangetrokken. Ne mens zou voor minder... Als het enige verschil tussen een afwijking en een wijziging die handtekeningen van medeverkavelingsbewoners zijn, dan vraag ik me ook af wat er buiten dat voor verkavelingsbewoners verandert met da beruchte voorstel van Van Mechelen.

afbeelding van Anonieme gebruiker
01/09/2008 - 19:45
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Omzendbrief sinds vandaag in voege, geen bouwvergunning meer nodig enz.: link van Ode-nieuwsbrief met volledig bericht:

http://news.ode.be/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=521&cntnt01dateformat=%25d%2F%25m%2F%25Y&cntnt01returnid=15

afbeelding van de rocca
01/09/2008 - 22:22

Het voordeel van dit nieuwe systeem (voor verkavelingsbewoners) is dat je minder kans hebt dat er buren protesteren. Ze moeten nu pro-actief reageren op je gele uithangbord. In het geval van een wijziging moesten ze zowiezo hun akkoord geven. En neem het van mij aan, der zijn er nog steeds nen hoop die denken dat 'den oorlog' nog steeds bezig is, en altijd op alles een 'Njet' geven...

Nadeel is dat er qua duurtijd juist geen ballen veranderd, hoera...

Tenzij ze nu gaan werken aan een versnelde procedure, maar daar is momenteel nog niks in beweging op dat gebied denk ik...

afbeelding van Jeroen Beeckx
05/09/2008 - 10:19

Wat is er dan eigenlijk veranderd? Ik snap het niet meer...

Reactie Boechout:

"Beste

Zoals ik al had vermeld, heb ik contact opgenomen met stedenbouw om info te
vragen over de onduidelijke situatie over de zonnepanelen.
De zogenaamde "volledige vrijstelling" vermeld in de omzendbrief is er niet.
De vorige regeling zoals in het besluit van de Vlaamse regering 14/4/2000
(laatste wijziging 7.03.2008) is nog steeds van toepassing. Er is geen
recente wijziging aangebracht.
(OPM: bij verkavelingen worden de opmerkingen in de omzendbrief bij
stedenbouw wel toegepast.)

Kortom: wat is nu van toepassing:

Bij schuine daken:
dakvlakvensters, zonnepanelen, zonneboilers in het dakvlak: max 20% van de
oppervlakte van het dakvlak in kwestie: geen vergunning nodig, anders
vergunning aanvragen.
Bij platte daken:
fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers: geen vergunning nodig

Met vriendelijke groeten

Koen Durieux | medewerker ruimtelijke ordening
Grondgebiedzaken

"

afbeelding van de rocca
05/09/2008 - 11:01

Inderdaad, het hangt ook af van de interpretatie en hoe moeilijk ze willen doen op de gemeente....
Men heeft het wazig genoeg gehouden om de gemeenten wat vrijheid te geven, maar zoals gewoonlijk zijn der nog velen die dat niet snappen en enkel de mensen willen kloten, tenzij ge ne langen arm hebt of hier en daar een pint trakteert...

Het is ook een omzendbrief, geen KB of verplichting. Vrij recent (vorige week of zoiets) werd deze verduidelijkt door een tweede schrijven, maar als ze de moeite niet nemen om hun post door te nemen, of ze zijn nogal traag zoals in sommige gemeenten dan heb je het vlaggen... In ieder geval, In mei ben ikzelf naar de geemeente geweest voor info en daar vertelden me ze de (lange) procedure die op ons van toepassing was. Bij de eigenlijke aanvraag was er al minder te doen, dus bij ons (Heist-op-den-Berg maken ze er echt werk van om up-to-date te zijn, en de burger daadwerkelijk te helpen, i.p.v. ministerieke te spelen...

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
05/09/2008 - 12:51
rik

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/Nwetgeving/omzendbrieven/20080718zonnepanelen.html

Deze omzendbrief is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 21.08.2008.

afbeelding van hendrik de corte
05/09/2008 - 21:23

Natuurlijk was het niet te verstaan: de omzendbrief was verschenen maar de wijziging van het vrijstellingsbesluit was nog niet goedgekeurd, terwijl de omzendbrief het wel heeft over het gewijzigde vrijstellingsbesluit.

Maar kom, vanaf vandaag is die onduidelijkheid van de baan.
Onderstaande net van www. ruimtelijkeordening.be geplukt.

groeten
rik

Op 5 september 2008 keurde de Vlaamse Regering een wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, definitief goed. Deze wijziging treedt in werking op 1 september 2008, ook al is ze nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Een omzendbrief, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2008, geeft meer uitleg bij de wijziging.

Wat zijn de gevolgen van het besluit en de omzendbrief?

Het plaatsen van zonnepanelen op de daken van gebouwen die niet vallen onder speciale voorschiften van verkavelingsvergunningen, bpa’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen, wordt volledig vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning op uitzondering van beschermde monumenten of gebouwen die zijn opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed of gelegen zijn in beschermde dorpszichten, landschappen.
Voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van gebouwen die wél vallen onder voorschiften van verkavelingsvergunningen, bpa’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarin het materiaalgebruik van bijvoorbeeld pannen of leien is voorgeschreven, kan voortaan ongeacht de oppervlakte een stedenbouwkundige vergunning worden bekomen via een afwijking op de verkavelingsvergunning of de voorschriften van het plan. Dit is dus via de in artikel 49 (gecoördineerd decreet) of artikel 111 (decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening) vermelde afwijkingsmogelijkheid. Enkel indien de verkavelingsvoorschriften een expliciet verbod bevatten op het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers blijft de procedure van wijziging van de verkavelingsvergunning gelden.

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
06/09/2008 - 19:44
rik

Vlaanderen is de kampioen van de onduidelijkheid.
En die is nog niet van de baan.
Vandaag nog op http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?pagename=Infolijn%2FView&c=Solution_C&p=1186804409590&cid=1212644471770

"Bouwvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen
Als u zonnepanelen wil plaatsen op een plat dak heeft u geen stedenbouwkundige vergunning nodig.

Voor het plaatsen van zonnepanelen op een hellend dak heeft u geen stedenbouwkundige vergunning nodig wanneer de zonnepanelen maximum 20 % van de oppervlakte van het dakvlak innemen. Wanneer de zonnepanelen meer dan 20 % van de oppervlakte van het dakvlak innemen, heeft u wel een stedenbouwkundige vergunning nodig."

En nu in de Beslissing van de Vlaamse regering op 05.09.2008 :

(en er staat niet bij dat het allemaal al met terugwerkende kracht vanaf 1 september zou gelden) :

Op voorstel van vice-minister-president Dirk Van Mechelen :

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering definitief tot bijsturing van het vergunningenbeleid voor zonnepanelen en zonneboilers. Het vrijstellingenbesluit wordt gewijzigd met als doel het beleggen van het naar de zon gerichte hellende dakvlak tot de volle 100% vrij te stellen van vergunningsplicht. Zonnepanelen en zonneboilers zijn een aanvaardbaar materiaalgebruik voor een hellend dakvlak geworden en het beleggen tot de volle 100% van het dakvlak heeft gelijkaardige repercussies als bijvoorbeeld het aanbrengen van steenstrips op een gevel of het pleisteren ervan. Gemeenten kunnen bijzondere voorschriften ten aanzien van het gebruik van zonnepanelen en zonneboilers voor bepaalde onderdelen van hun grondgebied, bijvoorbeeld ten aanzien van de gevels gericht naar waardevolle pleinen, gebiedsspecifiek vastleggen

Het gaat dan niet alleen (of zelfs helemaal niet) over verkavelingsvoorschriften, maar gewoon over een besluit tot wijziging van de niet vergunningsplichtige werken.

afbeelding van patrick-44
06/09/2008 - 21:42

dus... wat als je in een verkaveling woont waar panelen niet als dakbedekking zijn beschreven?

veeg je deze verkavelings voorwaarden nu ook van tafel?

Patrick

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
06/09/2008 - 21:59
rik

Er is alleen maar een probleem als er in verkavelingsvoorschriften staat dat zonnepanelen verboden zijn op zich of als 'dakbedekking'.
Want geen enkele minister kan een verkavelingsvoorschrift wijzigen.

Als dat er niet expliciet in staat is er géén probleem.
Want er staat : "...als doel het beleggen van het naar de zon gerichte hellende dakvlak tot de volle 100% vrij te stellen van vergunningsplicht. En dit voor een wijzigingsbesluit aan het besluit inzake niet vergunningsplichtige werken.

Zonnepanelen zijn op zich geen 'dakbedekking' en vallen dan onder het wijzigingsbesluit waarvan sprake.

Tenminste, zo zie ik het toch.
Misschien wachten op het besluit om te zien wat er echt in staat. Want van persberichten over de beslissingen van de Vlaamse regering gaan je oren soms ook suizen.

afbeelding van hendrik de corte
07/09/2008 - 08:49

Zowel het besluit zelf als de omzendbrief zijn al te vinden op www.ruimtelijkeordening.be
Andere websites zullen uiteraard maar later aangepast worden, wat wil je, naamgenoot?

Het is eigenlijk simpel wat de verkavelingen betreft:
- als er geen verkavelingsvoorschriften zijn qua dakbedekking dan zijn zonnepanelen niet vergunningsplichtig;
- als er verkavelingsvoorschriften zijn inzake dakmateriaal waarbij zonnepanelen niet vermeld zijn (meestal staat er dan: pannen of leien verplicht) dan kan de procedure "afwijking" gevolgd worden;
- er zonnepanelen expliciet verboden zijn in de verkavelingsvoorschriften dan moet eerst dat verbod opgeheven worden en dat kan alleen via een wijziging van de verkaveling.

Uiteraard staat in geen enkele oude verkavelingsvergunning dat zonnepanelen toegelaten zijn.
Voor meer recente verkavelingen is dat soms al anders. Hopelijk denken de indieners van verkavelingsaanvragen er voortaan aan zonnepanelen te vermelden op hun voorstel van verkaveling. En als ze dat niet doen dan kan de gemeente dat alsnog opleggen in de vergunning.

groeten
rik

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
07/09/2008 - 09:37
rik

Juist, Hendrik

Det tekst van het besluit zelf is er nu ook te vinden, al moet het nog in het Staatsblad verschijnen eer die van kracht is.

Het is zo simpel als jij en ik zeggen, omdat het een besluit is dat een (zoveelste) wijziging aanbrengt aan het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is.

En zoals jij en ik weten verandert dat geen mallemoer aan verkavelingsvoorschriften, waar zelfs een minister of een Vlaamse regering niet kunnen aan wijzigen.

Eén kleine nuance toch bij wat je schrijft :
Als zonnepanelen niet expliciet verboden zijn door de verkavelingsvoorschriften, dan zijn ze met dit nieuwe besluit vanzelf niet meer onderworpen aan vergunning om ze te plaatsen. Als ze wel expliciet verboden zijn door de verkavelingsvoorschriften, dan is er een vervelings(voorschrften)wijziging nodig en dat kan alleen maar op de geijkte manier.

afbeelding van marky
13/03/2009 - 14:30

Hallo

als er verkavelingsvoorschriften zijn inzake dakmateriaal waarbij zonnepanelen niet vermeld zijn (meestal staat er dan: pannen of leien verplicht) dan kan de procedure "afwijking" gevolgd worden;

wat is de procedure afwijking ?

bedankt

Mark

afbeelding van marky
13/03/2009 - 14:30

Hallo

als er verkavelingsvoorschriften zijn inzake dakmateriaal waarbij zonnepanelen niet vermeld zijn (meestal staat er dan: pannen of leien verplicht) dan kan de procedure "afwijking" gevolgd worden;

wat is de procedure afwijking ?

bedankt

Mark

afbeelding van Bert Verbeeck.
13/03/2009 - 15:22

Afwijking wil zeggen:

De gemeente stelt vast dat de materialen niet overeenkomstig de (door stedenbouw) goedgekeurde verkaveling zijn. Bijgevolg kan de gemeente de vergunning niet afleveren maar moet ze eerst advies bij stedenbouw inwinnen.
Hiertoe moet eerst een 'openbaar onderzoek' gebeuren: gedurende een maand moet je kenbaar maken (door middel van de bekende gele affiche) dat je werken wil uitvoeren. Buurtbewoners of gelijk wie hebben dan het recht om de aanvraag in te kijken op de gemeente en om hiertegen een bezwaarschrift in te dienen. Zal wellicht zelden gebeuren voor PV-panelen...
Als de maand voorbij is, formuleert de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar een advies over de aanvraag die wordt bevestigd door het college van burgemeester en schepenen, en stuurt het dossier door naar stedenbouw.
Ofwel reageert stedenbouw binnen de gestelde maximumtermijn (hoe lang weet ik niet exact), ofwel mag - nadat de termijn verlopen is - de gemeente de vergunning autonoom afwerken. En dus aan de aanvrager de vergunning afgeven.

Of in het kort: De procedure 'afwijking' houdt in: burgers en stedenbouw de kans laten om een bezwaar te formuleren (burger: niet bindend, stedenbouw wel bindend) alvorens de vergunning kan worden afgeleverd. Er zijn geen extra aanvragen of formulieren voor nodig. In de praktijk kost het dus hoedanook enkele maanden extra tijd...

afbeelding van marky
13/03/2009 - 15:51

Dus,

als ik het goed begrijp : indien ik dit jaar nog pv wil leggen, moet ik nu beginnen met de aanvraag ?

Mark

afbeelding van hendrik de corte
13/03/2009 - 17:09

Wat meer nauwkeurig (en voor niet-ontvoogde gemeenten):

Bij een afwijking vraagt de gemeente geen "advies" maar kan ze een gemotiveerd voorstel indienen om af te wijken van de verkavelingsvoorschriften. Ik schrijf wel "kan" en niet "moet". De gemeente kan de aanvraag immers ook meteen weigeren.

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar neemt een beslissing over het afwijkingsvoorstel.
Hij is daarbij niet gebonden aan een termijn (in tegenstelling tot adviesvragen).

Daarna levert de gemeente de vergunning af.

groeten
rik

afbeelding van peter-22
21/03/2010 - 22:49

Ik had een vraag: ik heb gehoord dat zonnepanelen maar een aantal jaar mee gaan. Is dit dan een goede investering om zoveel geld uit te geven, ik heb een jonge gezin en kan het geld voor vele dingen gebruiken. Zou het verstandig zijn om dit in zonnepanelen te steken? 

Bron van zonnepanelen prijs

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.