Uitnodiging overleg duwobo (25/09, EcoHuis) | Ecobouwers.be

U bent hier

Uitnodiging overleg duwobo (25/09, EcoHuis)

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van veerle.arren@ua.ac.be
28/08/2008 - 12:02

Wij vragen uw medewerking voor een onderzoek rond educatie en informatie over duurzaam wonen en bouwen voor particulieren. Op donderdagavond 25 september willen we graag mensen met ervaring met energiezuinig, duurzaam bouwen aan het woord laten tijdens een overleg in het EcoHuis Antwerpen.
Hieronder vindt u meer informatie over de studie en dit overleg. Als u interesse heeft, kan u gratis inschrijven.

Beste energieforummers!

In opdracht van departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid voert het Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling (IMDO) van de Universiteit Antwerpen een studie uit rond educatie voor duurzaam wonen en bouwen, of kortweg duwobo.
Het is een studie rond de mogelijkheden die er zijn om duurzaam wonen en bouwen meer plaats te geven in het formeel leren (klassiek onderwijs op alle niveaus), het niet-formeel leren (sociaal-cultureel werk, opleidingen op de werkvloer...) en informeel leren (acties, media...). We willen ook proberen de informatievoorziening rond duwobo voor de gewone (ver)bouwer te verbeteren. De studie bestaat uit twee delen: rond vorming voor bouwprofessionelen (reeds afgerond) en rond vorming voor consumenten, de bouwers en verbouwers (momenteel bezig).
Het is de bedoeling een inventaris op te stellen met de vormingen en activiteiten die er aangeboden worden rond (duurzaam) wonen en bouwen. Daarna worden aanbevelingen gedaan om duurzaamheid meer in de schijnwerpers te zetten bij deze initiatieven voor (ver)bouwers en om de informatievoorziening te verbeteren.
Als we in Vlaanderen duurzamer willen bouwen en wonen zullen de bouwheren open moeten staan voor (en enigszins op de hoogte moeten zijn van) meer duurzame concepten, technieken en materialen.
Voor dit onderzoek worden er enkele overlegmomenten georganiseerd. Een eerste overleg vond plaats op 12 juni 2008 met organisatoren van allerlei vormingsinitiatieven voor consumenten en een aantal actoren uit de bouwsector. Met het tweede overleg willen we u aan het woord laten! U hebt via het Energieforum interesse getoond in energiezuinig, duurzaam bouwen.
Het doel van dit overleg in een notendop: we willen weten waarom u interesse heeft in een initiatief rond vorming of informatie. En uiteraard ook wat u zou veranderen zodat meer mensen er door aangesproken worden.
We willen dus uw mening als ervaringsdeskundige ‘(ver)bouwer met interesse in duurzame maatregelen’. Wat is uw motivatie om het Energieforum te bezoeken, of naar een infosessie, … te komen? Waar of bij wie haalt u informatie over (duurzaam) bouwen? Wat waren beslismomenten? Welke struikelblokken staan volgens u de doorbraak van duurzaam wonen en bouwen en educatieve activiteiten rond duwobo in de weg? Verder is het ook belangrijk dat hiaten in het huidige aanbod (wat of welke informatie mist u?), en oplossingen hiervoor aangeduid worden. U kunt vanuit uw eigen ondervinding en ervaringen uit uw omgeving uw mening geven over het profiel, de interesses en vragen van de ‘gemiddelde’ (ver)bouwer die deelneemt aan een vorming of infosessie. Met alle aanwezigen samen kunnen dan kansen, suggesties voor verbetering, en mogelijke oplossingen benoemd worden.

De resultaten van het overleg zullen na afloop mee verwerkt worden tot aanbevelingen. Tot slot wil het overleg ook een forum bieden aan de deelnemers om voorbeelden van geslaagde initiatieven te vermelden zodat de inventaris met vorming en opleidingen voor (potentiële) bouwers en verbouwers vervolledigd kan worden.
We nodigen u dus graag uit voor dit overleg op donderdagavond 25 september 2008 in het EcoHuis Antwerpen (EHA!).

PRAKTISCH:
Wat: Een informeel, interactief gesprek in groep rond educatie voor duwobo
Wanneer: donderdag 25 september 2008, om 19h30 (tot ten laatste 22h)
Waar: In het EcoHuis Antwerpen (EHA!), Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout
Wegbeschrijving: www.eha.be > praktisch > Adres & bereikbaarheid
Deelnemen: uiteraard gratis! Om praktische redenen vragen we wel vooraf in te schrijven, via veerle [dot] arren [at] ua [dot] ac [dot] be of via het nummer 03/820.21.15
Na afloop bieden we u graag een drankje en een kleine attentie aan om u te bedanken voor uw deelname en inbreng, kortom voor uw mening. Voor meer informatie over de studie, en de resultaten van het deel rond educatie voor bouwprofessionelen, kan u terecht op de website www.ua.ac.be/duwobo.

Gelieve voor 21 september 2008 in te schrijven bij Veerle Arren, onderzoeksmedewerkster van het IMDO (UA) via veerle [dot] arren [at] ua [dot] ac [dot] be of via tel. 03/820.21.15.
We hopen van harte u te mogen verwelkomen!
Met vriendelijke groet,

prof. dr. Eric de Deckere (Promotor)
Veerle Arren (onderzoeksmedewerkster)

Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling
Universiteit Antwerpen
www.ua.ac.be/imdo
www.ua.ac.be/duwobo

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.