Vragen over premies voor dakisolatie | Ecobouwers.be

U bent hier

Vragen over premies voor dakisolatie

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van bilou
20/08/2008 - 11:17

Ik vind verschillende types van premies voor de plaatsing van dakisolatie :

- Federale belastingvermindering voor de plaatsing van dakisolatie
- Netbeheerder Provinciale Brabantse Energiemaatschappij - premie voor dakisolatie
- Vlaams-Brabantse provinciale subsidie voor het plaatsen van dakisolatie

1) Zijn deze allemaal cumuleerbaar ?
2) Zijn er met bepaalde premies meer risico dat er een controle komt met verhoging van het K.I tot gevolg ?
3) Komt de plaatsing van een Celit 4d onderdak (bovenop de isolatie) ook in aanmerking voor deze premies ?
4) Ik ga mijn dak totaal vernieuwen (aannemer kan maar pas volgend jaar komen). Ik zou de totale isolatie op dit jaar betalen op basis van een voorschotfaktuur. Dit zou ook als +/- 30% voorschot op de totale werken dienen. Kan ik deze faktuur dan dit jaar inbrengen voor de verschillende premies ?

Alvast bedankt.

6 Reacties

Reacties

afbeelding van geert devos
20/08/2008 - 14:14

- indien het niet expleciet vermeld staat dat het niet mag , zijn de premies perfect cumuleerbaar
- heb nog nooit van controle geweten , en zeker niet voor KI
- de aannemer hoeft dit niet op zijn factuur te vermelden (hij kan de omschrijving vaag houden : "isolatiewerken dak")
, zo is er ook geen discussie wat wel of wat niet mag , zolang hij maar de juiste gegevens noteert die de overheden willen, is er geen probleem
- systeem van voorschotten is reeds vele malen ter sprake gekomen op andere vraagstaarten, geen probleem zolang de aannemer de juiste enz enz...

afbeelding van bilou
20/08/2008 - 14:44

Bedankt voor de snelle antwoord. Ik had al een search gedaan voor de premies maar vond heel veel over zonnepanelen en had mijn twijfels over de volgende opmerking :

http://www.energiesparen.be/oud/2020/faq.php
19. Ik heb in 2008 de slotfactuur betaald maar betaalde reeds vroeger (voor 2008) een voorschotfactuur. Heb ik recht op de premie?
Neen, enkel wanneer u al de facturen betaalt in 2008 heeft u recht op een premie

Indien iemand een link heeft met duidelijke informatie over alles wat er op zo'n voorschiotfaktuur moet staan om de premie te krijgen ...

afbeelding van hendrik de corte
20/08/2008 - 17:01

Bilou

Dat antwoord dat je citeert gaat over de Vlaamse premie voor niet-belastingbetalers en die premie staat niet op je lijstje.

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
20/08/2008 - 18:03
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Via www.premiezoeker.be kan je precies nagaan op welke premies je recht hebt bij het (laten) uitvoeren van bepaalde werken.

afbeelding van Anonieme gebruiker
20/08/2008 - 20:10
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

De datum van factuur telt. Splits de factuur op, een deel 2007 en een deel 2008, zo trek je alles (meer dan) dubbel. Sommige gemeenten betalen ook het onderdak terug. www.premiezoeker.be , daar vind je alles...

afbeelding van hendrik de corte
20/08/2008 - 21:32

Ik ga me niet uitspreken over premies in een provincie die de mijne niet is.

Ik wel wel iets kwijt over de vraag over de federale belastingkorting en het werken met een voorschotfactuur.

Het is altijd de datum van betaling die bepaalt in welk jaar u de uitgave kunt aftrekken van de belastingen. Veel mensen schijnen dit vreemd te vinden maar dit is de normale toepassing van een algemeen fiscaal principe dat ook in andere gevallen geldt.
Het kan nuttig zijn om de uitgave over twee of meer jaren te spreiden als:
- de uitgave hoger is dan wat recht geeft op de maximale korting;
- u wel belasting betaalt, maar te weinig om te genieten van de maximale korting.

U kunt de belastingkorting niet alleen spreiden door de betaling van de factuur te spreiden maar ook door een voorschotfactuur te betalen (hopelijk gaat de aannemer dan niet failliet!).
De werken moeten voldoen aan bepaalde technische normen om in aanmerking te komen voor de belastingkorting. De aannemer moet op de factuur of op een bijlage bij de factuur bevestigen dat het resultaat van de werken voldoet aan de technische normen in het besluit van de overheid.

Raar maar waar: ook bij een voorschotfactuur moet u aan de aannemer vragen dat hij op (de bijlage van) de voorschotfactuur vermeldt dat de werken zijn uitgevoerd volgens de technische voorwaarden, zelfs als de werken nog niet zijn begonnen!
Misschien zal de aannemer daar niet toe bereid zijn. Als u later een definitieve factuur hebt met de vereiste vermeldingen kunt u alsnog een correctie of na ontvangst van het aanslagbiljet een bezwaar indienen.

groeten
rik

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.