zonnehaardwoning als alternatief voor passief huis | Ecobouwers.be

U bent hier

zonnehaardwoning als alternatief voor passief huis

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van rene-11
20/08/2008 - 09:16

Hier een link naar onze noorderburen, waar nu ook allerlei iniatieven zijn ontstaan om energie zuinig te bouwen:

De Zonnehaardwoning:

http://www.zonnehaardwoning.nl/zonnehaardwoning.pdf

Concept voordelen:

goede maar niet doordreven isolatie
simpele ventilatie(geen balansventilatie)
passieve zonnewarmte
simpele installaties
slaapkamers waar een lagere temperatuur mogelijk is

Voor mij zou ik eerder deze richting heengaan dan de richting van passief huis.

26 Reacties

Reacties

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
20/08/2008 - 09:37
rik

Goed gezien bij onze noorderburen.

R > 5 is toch nog altijd U < 0,19 en dat is toch ook al een doorgedreven isolatie.
Het basisconcept inzake ventilatie is sys A of B (niet te zien welke van beide), en winteraanvoer via serre is met sys B een goed concept ; zomeraanvoer via opaak sas zal echter weinig efficiënt zijn.

Simpele verwarmingsinstallatie met radiatoren (zo nodig) is
ook verstandig; al is het nog verstandiger om er geen (meer) te plaatsen in slaapkamers as such.

Rik

afbeelding van stefan-20
22/08/2008 - 20:20

mooi gedaan,

ik moet direct denken aan Willy Lievens als ik zoiets lees

ik zie vele dingen dingen die hij 10 - 20 jaar geleden al uitvoerde, teste, beschreef

zijn leuze is : geen domotica maar humotica

Stefan

afbeelding van rene-11
23/08/2008 - 07:27

Wilie Lievens heeft inderdaad in zijn architecten nota het een en ander staan, welke overeenkomt.

Hij adviseert echter wel: een systeem D met wtw en een modulerende gascondensatieketel.

Beide doen dan weer afbreuk aan de simpele technische installaties.

Verder is hij een voorstander van HSB, waarvan ik vindt dat deze woningbouwmethode het nadeel heeft, dat de overschrijding van de max. binnentemperatuur in de zomer veel sneller geschied als bij stenen bouw. Nog maar te zwijgen over de povere accumulerende eigenschappen van HSB in de winter.

Simpele technische installatie's in HSB hebben volgens mij daar een extra voordeel omdat ze daar de regelbaarheid verbeteren.

Willie Lievens adviseert in eerste instantie 1.1 glas, wat volgens mij in eerste instantie nog een goed voorstel is omdat de speciale beglazing en kaders voor passief huizen
gewoon nog te duur zijn, om een goede terugverdientijd te bekomen.

Zijn isolatievoorstel is niet volgens passiefhuis normen, maar vindt ik goed te verdedigen. Al zou ik om de bescherming tegen de zonnewarmte te verbeteren het dak een lagere U waarde geven.

In de architecten nota kom ik geen verder concepten voor actieve zonnewarmte tegen.

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
23/08/2008 - 08:49
rik

In die architectennota van Willy Lievens lees ik niet zoveel, en zelfs een onding over "Minimum isolatiewaarden (diktes in equivalente centimeter minerale wol)
Vloer: U< 0,3 W/m²K (10 cm)
Wanden: U< 0,25 W/m²K (15 cm)
Dak: U< 0,2 W/m²K (20 cm)
Beglazing: U< 1,1 W/m²K
"Deze isolatiewaarden resulteren in een K25-woning" zegt Lievens.

Mis. Dat is bij elke woning anders, en het kan goed zijn dat je ng een eind van K25 vandaan blijft.

Goed is dit :
"Deze beglazing heeft nog altijd een negatieve warmtebalans. Let dus op: grote glaspartijen, zelfs op het zuiden zijn nefast voor de energiebalans in de woning."

Goed gelezen, zonnekloppers ? Onthouden !

Maar dan :
"In Duitsland zijn nu reeds warme vensters verkrijgbaar. Zowel beglazing als raamkozijn hebben een U-waarde kleiner dan 0,7 W/m²K. Binnenkort zijn ze verkrijgbaar in België. Deze warme vensters gedragen zich als heuse zonnecollectoren."

Dus : als de beglaasde oppervlakte groot is (ik spreek liever over het beglazings % per m² vloer), zorg er dan voor dat ze zeer goed isolerend is, maar blijf opletten met de oriëntatie (en de zonwering).

En dan : "Een goede lucht-en winddichtheid is onontbeerlijk voor een comfortabel binnenklimaat."
Ik zal Lievens niet tegenspreken.

Maar : "Een houtskeletwoning leent zich veel beter voor een doorgedreven isolatiebeleid dan de klassieke aanpak."
Waarom ?
De Bostoen woning toont dat je niet altijd een HSB behoeft, en zelf bewees ik al hetzelfde i.v.m. het halen van het PHP criterium < 15 kWh/m²a netto energiebehoefte voor ruimteverwarming.

Tenslotte : "Zogenaamde isolerende bouwblokken horen thuis onder de rubriek ‘fabels’."

't Is zoals Christophe Debrabandere schrijft : alle beetjes helpen; en je moet je tussenvloeren en/of dak toch ergens op laten dragen.
Gezien bij de Bostoen woning ? : binnenspouwblad van 9 cm !

Rik

afbeelding van rene-11
23/08/2008 - 09:16

Evt zouden we kunnen opteren om de veel duurdere ramen voor een betere warmtebalans alleen te plaatsen daar waar ze nut hebben, al vraag ik me af wat de financiele balans is van deze veel duurdere ramen en kaders.

In de zonnehaardwoning is er een bufferruimte gecreerd op het zuiden(veranda). De zon zal deze ruimte snel opwarmen, zodat:

1. De warmteverliezen over de desbetreffende muur op het zuiden veel kleiner wordt.
2. De warme lucht zowel boven als beneden binnengehaald kan worden vanuit de veranda in de woning.

Ik vraag me echter af:

- Zal het energetisch rendement beter zijn bij het systeem van de veranda dan bij het rechtstreeks binnen laten komen van de zon in het gebouw ?
- Hoe verhoudt zich het financiele rendement in beide situaties ? Volgens mij heeft het geen zin in het geval van de veranda/serre de hele dure ramen te plaatsen in de woning zelf. Hoogsten op de zuidoost kant als er daar een ruimte is welke daar baat bij zou hebben.

afbeelding van wiwi
23/08/2008 - 09:58

Dit is interessant!
Zelf verbeter ik momenteel een vrijstaande rijwoning uit 1939: een typische degelijke hoofdbouw met een achterbouw in minder goede staat. In de nabije toekomst zal de woning geïsoleerd zijn tot een R > 3,5 met anderhalf steens metselwerk aan de binnenzijde (thermische inertie). De woning staat grofweg in een L-vorm met de binnenhoek (het vroegere”koerke”) recht op het zuiden. De koer is reeds overdekt met een transparant dak en zal nog voor de winter worden dichtgemaakt met ramen. Deze serre is opgevat als zonnecollector: matig geïsoleerd R = 1 a 1,5 met een muur in kalkzandsteen en een dikke steenachtige vloer als bijkomende warmtebuffer. Het idee erachter was ook om op die manier met eenvoudige installaties te werken: slechts één kachel in de woonkamer type finoven, speksteen, double bell,… en een eenvoudig ventilatiesysteem.
Alle informatie en details over het correct ventileren van zo een concept is dus welkom, zowel warmteafvoer in de zomer als het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de serrewarmte in de winter.
Ook ben ik nog aan het nadenken over een back-upverwarming in geval van langdurige afwezigheid. Elektrisch is het eenvoudigst maar geeft het LEW-idee wel een flinke deuk. Is een (serre) lucht –lucht warmtepomp een optie: ventileren en verwarmen in één keer?

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
23/08/2008 - 11:32
rik

De veel duurdere ramen alleen plaatsen wanneer hun nut gewenst is. De vraag is niet WANNEER of WAAR ze nut hebben, want nut hebben ze altijd. De financiele balans geeft uitsluitsel.

Van de bufferruimte op het zuiden(veranda) is in de zonnehaardwoning zoals in elke woning het nut het grootst als die buffer de aangevoerde ventilatielucht voorverwarmt.
Voor transmissiewarmteoverdracht is er ook nut, maar beperkt en met weinig verschil tegenover vensters direct aan de buitenomgeving. Of dan die duren ramen tussen binnenomgeving en serre nog interessant zijn hangt af van wat de buitenbeglazing van de serre voorstelt.
Maar wie gaat daarvoor nu zo'n even sterk isolerende beglazing plaatsen, als het toch maar een buffer is en niet echt een gebruikte ruimte ?
Of het verschil maakt op een zuidoostkant : ik zie niet in waarom.

afbeelding van mon jansegers
23/08/2008 - 12:05

Rik, in vakliteratuur spreekt men over de serre als een zéér beperkte positieve energieimpact bij een laagenergiewoning. Uit ervaring( 25 jaar) kan ik je zeggen dat tijdens de zonloze periodes de invloed van een onverwarmde serre zeker een zinvolle investering is. Zoals eerder gezegd, voorverwarmen van de ventielucht met by-pas en voeler versus AWW , afschermen van de verwarmde zone uitgerust met triple beglazing met gas resulteert in mindere afkoeling, minder tocht bij het binnenkomen= minder warmteverlies, minder thermische schokken op dit dure glas en zijn raamkaders, bij goeie orientering natuurlijk (zoninval), acoustisch beter resultaat, gebruiksgemak € (planten, was drogen, vertoeven tijdens de tussenseizoenen, estethisch etc.). De situering is bij ons oost-zuid-west, dit bevalt ons zeer goed, je volgt het ritme van de dag en de seizoenen.
Mon

afbeelding van rene-11
23/08/2008 - 13:38

Rik,

"De veel duurdere ramen alleen plaatsen wanneer hun nut gewenst is. De vraag is niet WANNEER of WAAR ze nut hebben, want nut hebben ze altijd. De financiele balans geeft uitsluitsel."

In een kamer waar je niet stookt gericht op het Noorden, zal een slechtere financiele balans hebben als de plaatsing van deze ramen op het zuiden in een kamer waar je wel stookt. Dus zie de keuze niet alleen als: het plaatsen van alle ramen, maar ook het plaatsen van enkele ramen van het een en de rest van het andere type.

Mon,

Hoe is bij u de opbouw van uw serre: enkel glas ? en wat zijn ongeveer de warmteverliezen van uw woning ?

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
23/08/2008 - 14:07
rik

@ René

Er was onlangs een voorstel voor nieuwe ISO norm om de energieprestatie van een venster uit te drukkken.
Wel, dat werd afgeschoten want dat kan niet.
Zodra een venster wordt geplaatst, staat het ergens in een bepaalde gevel (of dak) van een bepaald gebouw, en bepaalt al de rest van dat gebouw (en zelfs zijn systemen voor ventilatie en verwarming) en zelfs zijn omgeving mede de zgn. prestatie van dat venster.

Je hebt dus gelijk met je bemerking, en "het plaatsen van enkele ramen van het een en de rest van het andere type" moet bekeken worden als zijnde het geheel.
De financiële balans van vensterkeuzen moet op het geheel van de woning worden bekeken.

Rik

afbeelding van mon jansegers
23/08/2008 - 15:21

Rene, de serre is gebouwd met schuinliggende houten stijlen met gewoon dubbel glas U-2,5(?). Er is een gesloten geioleerde oversteek(dakje) gebouwd zodanig dat de invallende zonnestralen niet binnenkomen in de woning. Het wordt binnenin nooit warmer dan 25°C (zonder zonnewering).
De serre is aan vervanging toe, reeds enkele bedamte glazen en beschadigde stijlen. Ik ga dit terug zelf uitvoeren met houten stijlen en alu-profielen met kliksysteem. Het dubelglas wordt het type U-1.1. De kruisventilatie is ook zeer belangrijk. Tweevaks schuinliggende schuifdeur, raampjes aan de oost en westzijde en 12 lm afsluitbare ventilatieprofielen in het dakje.
Op dit ogenblik, met de laatste isolatiewerken, is onze woning een 2-liter huis( 20kwh/m2 voor woningverwarming). De woning is compact gebouwd, 133M2 verwarmde opp, 380M3 inhoud, 45M3 massa in de kern van de woning(gemetste slaapkamermuren, betonvloer op 26cm styrofoam, open plan met open mezanine. 90% glas aan de zuidzijde, 9% westen, 1%noorden, oosten 0%. Bufferruimtes zijn: garage, inkomhal,tech.ruimte met zonneboiler,berging met luchtdichte deur naar de kelder.
Mon

afbeelding van rene-11
23/08/2008 - 15:33

Mon,

Knap dat u zo lang geleden al tegen de stroom ingeroeid heeft. Het resultaat is er natuurlijk naar.

Wat zijn uw ervaringen met uw binnentemperatuur in de winter ? U heeft maar liefst 90% glas op het zuiden.

De serre zal de zon natuurlijk bufferen anders zal de zonneopbrengst veel te hoog worden. Bij 40% van het vloeroppervlak wordt al 25 W/m2 gehaald bij ramen op het zuiden.

En Mon, wie heeft u in die tijd geinspireerd tot deze woning ?

afbeelding van mon jansegers
23/08/2008 - 16:50

De jaren 7O, oliecrisis Rene. Het realiseren van de woning was moeilijk, geen internet, weinig literatuur, sceptici,onbekend-onbemind. Geen belangstelling van onderwijs, bouwsector, commerciele sector etc....
Ik ben toen in contact gekomen met de Energofielen (studievereniging voor alternatieve energie) met professor Patfoort en leden. Het tijdschrift ,,IK ga bouwen,, had in die tijd zeer goeie medewerkers met schitterende artikels over energiezuinige woningen. Na deze studieronde een zeer goeie architect uit mijn kennissenkring gecontacteerd, Dhr. Van Herzele Jos.,intelligent en openstaand voor het realiseren van een laagenergiewoning. In de loop der jaren een boeiende cursus gevolgd bij willy Lievens, nu volg ik nog steeds de ontwikkelingen van het passiefhuis en bio-verwarming. Internet is een zegen. Dankjewel forum.
Ik wil hierbij iedereen bedanken voor alle GRATIS professionele informatie.

De binnentemperatuur zakt bij vriesweer, na een weekend, niet onder de 17°C,nog voor de laatste isolatiewerken. Wij stoken 3a 4 stères brandhout/jaar met een oude inbouwhaard, deze wordt volgend jaar vervangen door een waterzijdig toestel gekoppeld aan de zonne(KOMBI)boiler( 1000L met 12,5m2 zonnepanelen. De serre is gewoon schitterend. Het minste zonnestraaltje warmt de serre op. Er is tijdens de wintermaanden geen oververhitting, de tussenseizoen kan je alles regelen met ventilatie en zonnewering als je dit nodig acht. De ventilatieunit met afzuiging is gekoppeld aan de serre en AWW. De bypas met regeling en tempvoeler in de serre doet de rest. Als er iemand van ons thuis blijft wordt de schuifdeur opengezet en stroomt de warme lucht in de woning, de unit blijft gewoon zijn werk doen, dag in dag uit.
De buitenwanden zijn eigenlijk een dak tot de grond in HSB uitgevoerd(30cm isolatie),het plat dak 30 a 40cm met koepeltjes(tubes) waarover ik een geisoleerde kast plaats tijdens de donkere koude wintermaanden. De massa zit in de kern van de woning, dit resulteert in een zeer trage afkoeling van de woning; door de luchtdichtheid(zeer belangrijk) en isolatie en de BV is er overal een gelijkmatige temp.
Zijn de slaapkamers niet te warm? Slaapkamertemperatuur wordt geregeld door openen of sluiten van de deuren. Samen met de gemetste muren, de geisoleerde schuifpanelen voor de dakvensters kan je dat gemakkelijk regelen met 3 a 5 graden verschil, winter en zomer. Dit wordt nu bevestigd door het Passivhaus Institut in Protokollband nr 36: Heizung mit Biobrenstoffen fur Passivhauser. Dit is een zeer belangrijk document.
Mon

afbeelding van paul_32
23/08/2008 - 16:56

Laat me niet lachen, de hollanders zijn de weg toch al kwijt.

Ik herinner me een project waarbij de bewoners naderhand: de tussendeuren tussen de serre en de woning sloopten om meer leefruimte te krijgen, diezelfde leefruimte gingen verwarmen ipv het ingenieus bedachte beneden boven verwarmings systeem.
De dakramen die tamelijk klein gehouden waren, gelijk maar vergrootten, en de serre toch maar van dubbel glas voorzien.

Al die leuke ideeen, worden door de overheid flink gesubsidieerd, architect, ontwikkelingsburo en bouwbedrijf lopen met flinke bedragen weg, en het plan, de huurder of de bewoner, ach, die zit later met de gebakken peren.

Ik heb geen kritiek op hen hoor, neeeeee.
Volgens mij is het wiel al uitgevonden, en wordt in een aantal europese landen al flink toegepast. Dat wiel heet PH.

afbeelding van mon jansegers
23/08/2008 - 18:41

http://www.bio-solar-haus.de
Dit is ook een project om over na te denken.
Mon

afbeelding van paul-41
23/08/2008 - 19:55

Thnx Mon, ziet er al wat professioneler uit.

mooie site.

afbeelding van rene-11
24/08/2008 - 07:20

Ook weer mooie voorbeelden Mon,

Een ander idee is hier de opwarming van water op de zolder ipv in een paneel. Vragen welke ik mij hierbij stel zijn:

1.Hoe zit dit in de zomer als we de warmte juist niet binnen willen hebben, maar wel sanitair warm water ?
2.Het energetisch rendement en financieel rendement van deze oplossing ?

De serre en de haard komen hier ook weer terug. De diverse foto's van de gebouwen geven in ieder geval weer een aantal mogelijkheden weer van serre's en dakcontstructies. Vooral het glas ingebouwd in de daken is iets wat we hier niet veel zien.

Ik mis verder uitleg van het ventilatiesysteem en uitleg van de werking van zonwering ?

Zelf ben ik geen voorstander van lichte wanden en zou ik een woning wat meer verbruik geven om in ieder geval de slaapkamers wat kouder te krijgen.

afbeelding van rene-11
29/08/2008 - 12:12

Als ik het goed begrijp kom ik twee serre systemen tegen:

1. Serre met enkel glas en geisoleerde spouwmuur bij de rest van de woning.
Winst zit bij de voorwarming van ventilatielucht en vermindering van transmissie verliezen door de serre.
2. Serre met supergeisoleerd glas en ongeisoleerde muur rest van de woning.
Winst zit bij de indirecte warmteafgifte van de ongeisoleerde muur en de voorwarming van ventilatie lucht.

Type 1 geeft volgens mij een beter financieel rendement door de lagere kostprijs van de serre en de veel lagere transmissieverliezen van de geisoleerde muur.

Indiend we de living ook een kant heeft op het ZO zou men daar een kant kunnen maken met directe zonnewinsten via glas en evt TIM(translucent isolatiemateriaal).
Dit laatste combineert de functies isolatie en het doorlaten van zonnestraling.

Is er iemand die wat kan vertellen over het finacieel rendement van deze systemen ? Wat brengt dit op per m2 TIM aan energie ? En wat kost dit per m2 ?

Hoe verhoudt zich dit tov passiefhuisramen tov prijs en opbrengst per m2 ?

afbeelding van rene-11
08/09/2008 - 13:06

Hier een link van PV panelen geintegreerd in de dakconstructie:

http://www.nrel.gov/docs/fy01osti/26750.pdfkconstructie:

afbeelding van rene-11
10/10/2008 - 09:39

Hier een link naar sfeergashaarden:

vermogen 4.5 kW, mooi voor living en keuken en voor 2 stuks dan iets van 3000-3500 Euro.

Vervolgens nog een gesloten gasluchtverwarming voor de badkamer en we hebben een goedkoop verwarmingsysteem voor een LEW.

http://kachelsenhaarden.eu/

afbeelding van wonko
10/10/2008 - 10:07

Als ik deze draad lees, zie ik dat onze woning (7 jaar oud) zeer dicht aansluit bij zo'n zonnehaard. o.a. thermobloks voor de binnenmuren, passieve ventilatie, ....

We hebben een goed geisoleerde woning (heb geen zicht op isolatiewaarden e.d. maar het is beduidend beter dan gebruikelijk is).
We hebben redelijk grote glaspartijen op het zuiden en het oosten. Daardoor capteren we veel zonnewarmte wat een erg gunstig effect heeft op onze gasfactuur. Ik heb de indruk dat dit effect vooral speelt in de tussenseizoenen. De periode dat we onze centrale verwarming moeten gebruiken is dus kleiner dan in een klassieke woning.

Even meegeven dat wij ook in de slaapkamers radiatoren geplaatst hebben. Er staan thermostatische kranen op die altijd dichtgedraaid zijn. Het is de bedoeling dat we de mogelijkheid hebben (als we dat wensen) om elke slaapkamer afzonderlijk te verwarmen via de centrale verwarming. Ik denk dat dat zeker zal nuttig zijn eens de kinderen wat ouder worden en op hun kamer zullen studeren.

Ons gasverbruik is volgens de klimaatwijken-campagne 40% lager dan het Vlaamse gemiddelde voor een gezin met 5 personen. Dat geeft volgens mij aan dat we niet slecht bezig zijn.

Natuurlijk is een passiefhuis nog een stap of 2 verder in de goeie richting. Maar ik ben al redelijk tevreden met wat wij hebben.

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
10/10/2008 - 21:12

Oef,
Eens een blijk van gezond verstand inzake verwarmingsinstallatie voor slaapkamers.

afbeelding van Anonieme gebruiker
12/10/2008 - 23:13
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Rik, hoe bedoelt ge? Moet een mens dan radiatoren hebben op de slaapkamer of doelt gij op de dichtgedraaide thermostaatkranen?

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
13/10/2008 - 00:30

Ik bedoel dat je ze ofwel niet hoeft te verwarmen ofwel, als je er toch iets wil voorzien, je kan volstaan met het leggen van de buizen en het muuraansluitpunt (om er een radiator te kunnen plaatsen als net nodig mocht worden door ietwat verandering in het slaapkamergebruik), ofwel en als je dan toch meteen de radiator plaatst, de kraan dicht laat en maar opent als het nodig is.

afbeelding van fly34
16/02/2009 - 11:09

Dit weekend zijn we met ons gezinnetje naar de opendeurdag van de passiefwoning van Bostoen geweest en 't is Echt de moeite!!

En sceptisch als we waren konden we niet direkt een addetje vinden.
Eigenlijk vinden wij de grootste verbetering aan de zaak dat certificaat waarop de woning getest wordt. Eindelijk kan de koper zeker zijn van de kwaliteit, zou Bostoen een huis als en zeef bouwen dan zou Passief platvorm toch een dikke buis geven, niet??

Wij hadden echter wel wat vragen bij de meerkost en de binnentemperatuur bij extreme omstandigheden met dat passiefbouwen.
Maar wat blijkt ? Door overheidsteun en besparing op de energiefakturen kan je met de INGbank je kredietplafond optrekken om de meerkost te betalen van het Passiefconcept, dus ipv Electraebl te sponseren, ga je een betere woning kunnen kopen met je geld.

En bij vrieskou kan je wel degelijk elektrisch bijverwarmen.

Wij zijnalvast gewonnen voor passief, alleen jammer dat we vorig jaar gebouwd hebben en het voor ons te laat is...

afbeelding van GeertBellens
16/02/2009 - 12:59

"Door overheidsteun en besparing op de energiefakturen kan je met de INGbank je kredietplafond optrekken om de meerkost te betalen van het Passiefconcept"

Krijg je een betere rentevoet ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.