Betonkernactivatie | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

Betonkernactivatie

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

27/07/2008 - 15:06

heeft er iemand ervaring met betonkernactivatie ?
iemand enig zicht op het kostenplaatje ?

36 Reacties

Reacties

19/08/2008 - 19:46

De indirect warmteoverdracht bij een wand met massa vindt pas plaats als de luchttemperatuur gezakt is onder de wandtemperatuur.

Dit proces vindt dus amper plaats bij een massa arme wand.

Dus de directe warmteoverdracht vindt bij beide plaats. De indirecte warmteoverdracht alleen bij een wand met massa.

Daardoor blijft bij een wintersituatie snacht de luchttemperatuur hoger en overdag de luchttemperatuur lager dan bij een massa arme wand.

In LEW wordt dus de regelbaarheid van de luchttemperatuur verbeterd door massa in te brengen. Vloerverwarming in LEW in HSB zou dus compleet afgezet dienen te worden bij interne winsten(wintersituatie) om de piektemperaturen te verlagen. Het is dus moeilijk om met vloerverwarming in HSB de luchttemperatuur efficient te regelen. Bij stenen bouw zal de extra warmte winsten geaccumuleerd worden zonder dat de luchttemperatuur hevig stijgt. Een stabielere luchttemperatuur is dus gegarandeerd.

19/08/2008 - 20:30
rik

To-the-point, René.

't is niet om te corrigeren, maar om de zaken nog wat genuanceerder duidelijk te stellen :

De warmteoverdracht van een wand met massa naar de omgevende lucht en (andere) wanden vindt pas plaats als de luchttemperatuur gezakt is onder de wandtemperatuur of als de temperatuur van de andere wanden lager ligt dan deze van de wand met massa.
Dit proces vindt bij een massa-arme wand evengoed plaats als bij een massa-rijke wand; alleen duurt het veel korter eer het evenwicht is ingesteld.
Dus die warmteoverdracht vindt bij beide plaats, of men ze nu direct noemt of indirect.

Inderdaad blijft daardoor bij een wintersituatie 's nachts de luchttemperatuur hoger en overdag de luchttemperatuur lager als er meer massa-rijke wanden in het spel zijn (tegenover meer massa-arme wanden).
Inderdaad wordt in LEW de regelbaarheid van de luchttemperatuur in geval van winstpieken verbeterd door de inbreng van massa. En inderdaad zou juist daarom een vloerverwarming in LEW in HSB dus compleet afgezet dienen te worden om bij interne winsten (in wintersituatie of verwarmingsregime) de piektemperaturen te verlagen, WAT NIET KAN ALS DE VLOER VOL ZIT MET WARMTE UIT HET SYSTEEM. En is het dus moeilijk om met vloerverwarming in HSB de luchttemperatuur efficient te regelen.

20/08/2008 - 07:48

Rik,
Inderdaad is er nu meer nuance door uw aanvulling. Uiteraard vindt er wel warmte overdracht plaats uit de massa arme wand als de luchttemperatuur lager is, maar zal door de weinig gebufferde energie snel afgelopen zijn, zodat in de wintersituatie de temperatuur verder zakt als bij een massa rijk klimaat.

Dirk,

Kan u nog aanvullen wat u precies bedoelde met:

"er bestaat een reusachtig verschil tussen de directe warmteoverdracht van een bepaald verwarmingssysteem naar een massa-arm woonklimaat en de indirecte warmteoverdracht van een bepaald verwarmingssysteem via een massa-rijk woonklimaat!"

23/08/2008 - 13:02
rik

Waar blijft Dirk met zijn aanvulling wat hij precies bedoelde met:

"er bestaat een reusachtig verschil tussen de directe warmteoverdracht van een bepaald verwarmingssysteem naar een massa-arm woonklimaat en de indirecte warmteoverdracht van een bepaald verwarmingssysteem via een massa-rijk woonklimaat!"

??

25/08/2008 - 17:23

Bettonkernactivatie kan betrekkelijk goedkoop door gerealiseerd worden door het Iconorm systeem toe te passen. Dit kan zowel prefab als ook met systeembekistingen.
www.laane.be

Willem Jan

07/03/2009 - 13:39

Deze discussie, wat versmoord in bemerkingen door sommigen die zich niet meer nader verklaarden, gaat een leven beginnen leiden in een hogeschool waar studenten worden opgezadeld met de vraag om een gelijkwaardigheidsaanpak te vinden om BKA te kunnen ingeven in EPB software, waar dit enkel kan voor een vloerverwarmingssysteem.

Ook weer iets nutteloos op voorhand, zolang de EPB software verkeerde warmtedoorgangscoëfficiënten blijft berekenen en daarmee ook verkeerde warmtebalansen hanteert.
Wat doet het er dan toe welk systeemrendement je loslaat op verkeerd berekende netto energiebehoeften ?

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.