Ook gezonde passiefscholen ? | Ecobouwers.be

U bent hier

Ook gezonde passiefscholen ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
16/07/2008 - 11:01

Er was al zoveel te doen om de balansventilatie, na die Hollandse TV uitzending,

Ik begrijp niet goed de graagte waarmee onverantwoordelijke politici er zo grif "passiefscholen" door willen rammen zonder eerst eens terdege te kijken naar wat anders dan die éne Kortrijkse school en het rapport daarover waarin van alles mankeert omdat men moet erkennen dat men het niet weet. Als de passiefmensen die subsidies maar krijgen !

Ik wil die gebouwde passiefscholen met hun balansventilatie binnen een jaar of vijf wel eens zien nadat vijf generaties zweetoksels er de luchtjes van bepaald hebben.
Denken die lui dan nooit eens na ?

Weten ze niets af van stootventilatie ? Of denken ze die in passiefscholen niet nodig te hebben ?
Weten ze hoe het energieverbruik daaraan gerelateerd is ?

Dat ze eens een voorbeeld nemen aan volgend bericht van maandag 14 juli uit Holland :

Jonge kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Het binnenmilieu in basisscholen is dan ook van groot belang. Het thermisch binnenklimaat, de luchtkwaliteit, kunstlicht, daglicht, uitzicht en geluid bepalen het binnenmilieu. Jonge kinderen zijn extra gevoelig voor een slechte kwaliteit van het binnenmilieu, omdat ze fysiek nog in ontwikkeling zijn.

De gemeente Noordwijk en de GGD Hollands Midden stimuleren het gebruik van de klimaatmeter, die door middel van gekleurde lampjes inzicht geeft in de kwaliteit van de lucht in bijvoorbeeld klaslokalen.

Wethouder van Onderwijs Martijn Vroom (CDA): "Een klimaatmeter is een goed hulpmiddel om zelf de luchtkwaliteit in de gaten te houden en indien nodig te verbeteren door bijvoorbeeld tijdig een raam open te zetten. Vergeet niet dat slechte binnenlucht, onaangename temperaturen en slechte ventilatie vermoeidheid en hoofdpijn kunnen veroorzaken en verergering van astma en allergieën. Dat kan dan weer de oorzaak zijn van een toename van ziekteverzuim onder leerlingen en leerkrachten, waardoor de leerprestaties minder worden. Kortom, een domino-effect. Redenen genoeg om de klimaatmeter te gebruiken."

Bron: Gemeente Noordwijk

47 Reacties

Reacties

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
05/08/2008 - 16:15
rik

Alain schreef :
"Ik blijf dit vreemd vinden, hierbij een korte berekening waarom :
(Misschien heb ik ergens verkeerde waarden of maak ik een denkfout)
Lucht bevat 0,34Wh/m³K warmte, bij een ventilatievoud 1 per uur komt dat overeen met een potentieel "verlies" van 0,34W/m³K.
In de veronderstelling dat het volume groter is dan de oppervlakte van de buitenschil, wat quasi zeker is bij een school, kan er via 1 ventilatievoud meer afgevoerd worden dan dat er verloren gaat via de buitenschil als deze een ks heeft van 0,34 W/m²K.
Een LE met een ks > 0,34 W/m²K lijkt mij vreemd, laat staan dat het verschil in ks tussen een LE- en passiefschool groter is.
Het komt mij dan ook vreemd over dat er meer dan 1 ventilatievoud verschil zou opzitten. Bovendien zijn de transmissie "winsten" overdag omgekeerd.

Alain,

Voor ventilatie à 1 ventilativoud moet je 0,34 (W/m³K) nog vermenigvuldigen met het volume V, en voor transmissie moet je een ks van 0,34 (W/m²K) nog vermenigvuldigen met de verliesoppervlakte At.
Deel je dan beide producten door V, dan heb je 0,34 W/K ventilatieverlies en 0,34/C (W/K) transmissieverlies, bij compactheid C = V/At.
Dan betekent 1 ventilatievoud C-maal meer ventilatieverlies dan transmissieverlies, als je geen warmteterugwinning toepast.
Heeft je schoolgebouw als compactheid C = 2,5 bvb, dan is met ks = 0,34 W/m²K het K-peil van dat schoolgebouw K23.
Beneden K51 gaat dat schoolgebouw bij ventilatievoud = 1 meer warmte door ventilatie verliezen dan door transmissie.
Voor dat schoolgebouw is K51 het 'Kantelpeil'; beneden dat peil moet je meer zorg aan ventilatie gaan besteden dan aan nog verder isoleren.
Dat is wat passiefscholen doen, door :
- balansventilatie met wtw (equivalente warmteoverdracht door ventilatie drastisch terugschroeven)
- tegelijk isoleren naar PH standaard (warmteoverdrecht door transmissie drastisch terugschroeven).

Het is een evenwichtsoefening, niet enkel op jaarbasis maar op elk moment van de gebruiksduur.

The proof of the pudding is in the (overh)eating....!

Rik

afbeelding van rene-11
16/07/2008 - 12:26

Rik,

OOk in Vlaanderen wordt aandacht aan het binnenklimaat besteed bij scholen.

Het Vlaams gewest heeft 2 jaar lang audits voorzien van een premie. Bij een zgn grondige audit heeft het aspect binnenklimaat ook de aandacht gekregen. Er moesten o.a. spotmetingen CO2 gedaan worden in de klasruimten. Bijna overal komt hier naar voren dat de concentraties te hoog zijn in de klassen en dat er op tijd geventileerd dient te worden. Het is de eerste stap naar een bewustwoording.

Deze meters naar waar hier verwezen wordt zijn de meters van Atal.

afbeelding van bart.cerneels
20/07/2008 - 20:16

HA! rik heeft zich blijkbaar nog nooit in een ongeventileerd klaslokaal bevonden. Op basis van 1 schandaaluitzending op de Nederlandse televisie (al meermaals onderuit gehaald op dit forum trouwens) meent hij te beweren dat ventilatie van klaslokalen en warmteterugwinning niet te combineren zijn zonder kwalijke gevolgen.

3 dingen die een passief schoolgebouw zullen doen uitblinken in gezondheidsscore:
1) Geforceerde ventilatie, in tegenstelling tot de meeste huidige klaslokalen waar enkel een raampje moet zorgen voor ventilatie

2) Zelfde stabiele binnentemperatuur. Geen koude tochtende gangen meer of plotse opwarming na de speeltijd. Zal een heel aantal snotneuzen voorkomen

3) Geen oververhitting. Omwille van de verplichte buiten-zonnewering bij passief-gebouwen die risico lopen op oververhitting. En weeral minder snotneuzen omdat er geen koude aircolucht zal blazen in de nekken van de kinderen in zomeroutfit.

En dan spreken we nog niet over de lokale en globale verbeteringen in het leefmilieu die op langere termijn ook goed zal zijn voor de gezondheid.

Met ongefundeerd negativisme zal je de wereld niet verbeteren. Ook niet kapotmaken, hoogstens jezelf.

Bart

afbeelding van Anonieme gebruiker
20/07/2008 - 21:14
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Warmte terug winnen in een klaslokaal?
Hoe had je dat in gedachte Bart?
de minimale vloeroppervlak per leerling is 3,5 m2 (voor de basisschool in Nederland)

De klasgrootte in Nederland zit tussen 30 en 35 leerlingen per klas.
De passief eis was toch iets van 10 watt/m2.
Een leerling geeft zo`n 80 watt af als die rustig in de klas zit. (genoeg om 240m2 schoolgebouw te verwarmen in hartje winter maal 8 groepen 1920m2)
Waarom wil je dan nog warmte terug winnen als er veelal een overschot aan warmte heerst.
Over een hele school gezien zal je het grootste deel van het jaar met een overschot aan warmte zitten.
Voor de zomer zet ik ook mijn vraagtekens
Gebouwen met grote bezetting vragen veelal meer koeling dan verwarming.
Een ballansventilatie zal niet echt rendabel of noodzakelijk zijn.

afbeelding van rene-11
21/07/2008 - 09:08

Het is altijd moeilijk te begrijpen wat iemand bedoeld als hij een paar zinnen opschrijft. Volgens mij geeft Rik aan, dat het gemakkelijk is om een beslissing te nemen om Passiefscholen te bouwen, maar dat de installatie - en bouwtechnieken die hiervoor nodig zijn, niet zo gemakkelijk zijn. Hij verwijsd daarbij naar een passiefschool in Kortrijk met daarbij horende problemen(ik ken overigens dit rapport niet, dus ik hou mij aanbevolen).

afbeelding van GeertBellens
22/07/2008 - 08:12

Bij scholen zit je met een zeer lage bezettingsgraad. Meer dan 80% van de tijd wordt een school niet gebruikt. Je kan je dan inderdaad terecht de vraag stellen waarom die meerkost doen om een school volledig passief te bouwen.

Warmterecuperatie is inderdaad de meeste tijd gewoon niet nodig. Integendeel. Je kan niet anders doen dan zeer snel reageren op een wisselende bezetting. Vergeet dus je centrale warmtewisselaar met warmwaterbatterij. Elke klas heeft zijn eigen regeling nodig. Waarom zou je dan geen radiatoren plaatsen? Vergeet dus ook maar dat je zou besparen op techieken.

Maar wat nog veel meer een aandachtspunt moet zijn: door passief te bouwen, crëeer je een bijkomend probleem: je zomercomfort. Het is niet door wat zonnewering te voorzien (dat is echt niets exclusiefs van passiefgebouwen hoor!) dat het probleem opgelost is.

Niemand hoort het hier graag, maar een zwaar geisoleerd gebouw heeft veel meer aandacht nodig om oververhitting te voorkomen, dan een licht geïsoleerd. Dus ja, zonnewering, maar zeker ook intensieve nachtventilatie en beschikbare massa in het plafond of vloer of je komt er gewoon niet.

Een LE school met hybride ventilatie (per klas gestuurd op CO2 en temperatuur via opengaande ramen) dat tevens kan dienen als nachtventilatie is dan een economischer model dat op een goedkopere manier evenveel comfort biedt.

Geert

afbeelding van Anonieme gebruiker
22/07/2008 - 10:10
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Mogelijkheden zijn er wel om scholen wat zuiniger te maken. (in de winter)
De door jou aangehaalde punten zijn inderdaad een aantal zaken waar goed rekening mee gehouden moet worden Geert.

Als je enkel van mechanische ventilatie uitgaat kom je al gauw op een behoorlijke installatie uit.
Een school met 300 leerlingen incl. personeel en je zit al gauw op een ventilatiedebiet van 10500m3/h ventilatie enkel voor de leerlingen zelf. Daarbij komt dan nog de overige ruimtes met ventilatie eisen.

Deze hoeveelheid is overgens onvoldoende om nachtventilatie toe te passen.

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
24/07/2008 - 14:44
rik

Bart,

Kwam ik "beweren dat ventilatie van klaslokalen en warmteterugwinning niet te combineren zijn zonder kwalijke gevolgen" ?
Dat deed ik niet. Je moet lezen wat er staat.
Ik plaatste idd bij de balansventilatie een vraagteken, maar dan in verband met de stootventilatie die, mag ik toch aannemen, nodig is tussen twee leerbeurten met 30 à 35 kornuiten.
Neen, ik kwam nog nooit in een passiefschool, en dus ook niet in die éne in Kortrijk die de enige is waarover de voorvechters van passiefscholen lieten rapporteren, en waarvan ik in het rapport allerlei hiaten zag waarvan men erkende dat men niet wist hoe het daarmee zat.

Ik heb dus niets anders gesignaleerd, beste Bart, dan dat men niet wist hoe het daarmee zat.
En heb de vraag gesteld of men dan in passiefscholen helemaal nooit gaat zorgen voor stootventilatie.

Is dat soms een domme vraag ?
Is het "negativisme" om op te merken dat men zich op een rapport (met tal van gaten) over één school baseert ?

Je moet wel beter weten.

Rik

afbeelding van rene-11
26/07/2008 - 09:31

Als we zien dat reeds met gebouwen welke voldoen aan het EPB besluit problemen zijn met het zomercomfort, dan kunnen we dit helemaal verwachten met Passief gebouwen.

De specifieke eigenchappen van scholen geven een aantal extra problemen in de zomer warmtebalans waardoor je daar veel overschrijdingen van de maximale comforttemperatuur kan verwachten.

Denk aan:

-warmte afgifte van verlichtingssysteem
-warmte afgifte van de grote bezetting per lokaal

Als we in de zomer moeten gaan koelen om de comforttemperatuur te gaan handhaven streven we ons doel voorbij(=dan is het ook geen passiefschool meer).

Als er reeds een passiefschool is in Kortrijk is het dan juist geen goed idee, om hiervan een gebouwsimulatie te maken. Het model kan hier dan gecontroleerd worden aan de werkelijke parameters(het gebouw zelf) en er kunnen simulatie gedaan worden om het zomercomfort te verbeteren.

Kleuterscholen en lagere scholen kan je perfect nabouwen en dus gemakkelijk kopieren. De moeite waard om op gewestelijk(of zelfs federaal)nivo vooronderzoek te plegen. Tevens kan hier dan een economisch criterium vastgesteld worden voor deze school.

Mooi project voor het WTCB in samenwerking met een studieburo met veel ervaring in gebouwsimulatie.

Ik ben het dan ook met Rik eens dat het niet verstandig is om te besluiten Passief scholen te bouwen zonder dat hier voldoende onderzoek naar gedaan is.

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
26/07/2008 - 09:56

ter info : er staat nog een passiefschool in Beernem .
toen ik deze bezocht, waren leerkrachten en directie uiterst tevreden over het systeem .
en ja, daar is de nodige aandacht besteed aan zonnewering (duur systeem met gestuurde houten lamellen) .

overigens gelden een deel aandachtspunten die hierboven opgesomd staan ook voor passief supermarkten (nog moeilijker) en passief sporthallen of zwembaden .

vriendelijke groeten,
bart humbeeck .

afbeelding van Anonieme gebruiker
26/07/2008 - 10:24
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Ik zie niet in waarom een passiefschool meer problemen met zomerwarmte zou hebben dan een minder goed geïsoleerde school. Het is dan buiten warmer dan binnen.

Maatregelen tegen zomerwarmte zijn iets algemeen en hebben, mijns inziens, meer te maken met zonnewering, inertie, fase verschuiving e.d.

afbeelding van rene-11
26/07/2008 - 11:09

Alain,

Een passiefhuis heeft toch eigenlijk in de winter geen verwarming nodig en een LEW toch wel. Bij een wand van een passiefhuis zal er bijna geen warmtestroom plaatsvinden van een hoge naar een lage temperatuur. In de winter blijft de kou buiten, in de zomer de warmte. Echter:

Als bij een school in een klas 26 leerlingen zitten en een hoop verlichting dan creeeren we hier toch een grote interne warmtelast(let op dit is een specifieke situatie). Deze warmtelast zal bij een passiefgebouw een andere resulterende binnentemperatuur geven als bij een gebouw welke voldoet aan huidige wetgeving. Als we tenminste de rest van de parameters in de warmtebalans hetzelfde houden.

Inertie, faseverschuiving en zonwering zijn oplossingen voor het probleem zoals Geert Bellens hierboven al aangaf.

Bart,

Toch heeft elk gebouw weer zijn specifieke kenmerken. Een sporthal is bijv. al veel hoger en heeft relatief veel glas.

In zwembaden zal het water zelf het nodige effect hebben.

Toch allemaal anders dan een school met klaslokalen met een relatief hoge bezetting.

afbeelding van Anonieme gebruiker
26/07/2008 - 11:37
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Rene

In de zomer gaat dat quasi geen verschil maken en dan heb je de grootste warmteproblemen. In de winter kan er veel overtollige warmte weggeventileerd worden, mocht dat nodig zijn.

Een klaslokaal is net een zeer voorspelbare omgeving, dus kan dat perfect uitgerekend worden.

PS. Moderne verlichtingsarmaturen gaan een 20% tot 40% minder verbruiken per lichtopbrengst en dus ook minder warmte afgeven.

afbeelding van rene-11
26/07/2008 - 12:05

Alain,

In de zomer maakt het veel verschil of je met twee mensen in een lokaal zit of met 26 man.

En inderdaad is een klaslokaal voorspelbaar en dus te simuleren.

Er zijn zeker verlichtsarmaturen welke minder warmte afgeven, dus dit is inderdaad weer een oplossing.

afbeelding van Anonieme gebruiker
26/07/2008 - 13:07
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Rene

"In de zomer maakt het veel verschil of je met twee mensen in een lokaal zit of met 26 man."

Klopt, maar niet of nauwelijks het "passief" karakter van een ruimte.

afbeelding van rene-11
26/07/2008 - 13:15

Alain,

Alles afhankelijk van de gewenst maximale comforttemepratuur natuurlijk: als we 100 watt per persoon rekenen is toch 2600 watt extra belasting op desbetreffend lokaal. Het zal zeker effect hebben op het aantal overschreidingen en de duur van de maximale comforttemperatuur.

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
26/07/2008 - 13:44
rik

aan Rene die schreef

"In de zomer maakt het veel verschil of je met twee mensen in een lokaal zit of met 26 man."

antwoordde Alain : Klopt, maar niet of nauwelijks het "passief" karakter van een ruimte.

Wil iemand eens de moeite doen om uit te leggen waar een ruimte haar "passief" karakter vandaan haalt ?

Volgens mij bestaat dat alleen maar als die ruimte leeg staat en er, bij gebrek aan menselijke aanwezigheid, niets is om (of niemand het nodig acht) in te grijpen op de systemen die dienen om het comfort op peil te houden.

Rik

afbeelding van rene-11
26/07/2008 - 14:37

PHP heeft voor woonhuizen specifieke criteria. IK weet eigenlijk niet of PHP specifieke criteria heeft voor Utiliteitsgebouwen ?

De eisen tav ventilatie bij scholen zullen toch door een uitgebreid technisch systeem verkregen moeten worden. Of je dat toch passief kan noemen ? Wel kan je bijv. Hybride ventilatie toepassen, welke CO2 gestuurd werkt. Basisventilatie op basis van natuurlijke ventilatie, zodra de CO2 waarde overschreden wordt springt het mechanisch aangedreven systeem bij.

afbeelding van Anonieme gebruiker
26/07/2008 - 14:51
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Rik :
Het gaat over passiefscholen, vandaar het woordje "passief".

Rene:

De overschrijdingen van de comforttemperatuur zullen plaatsvinden als de buitentemperatuur relatief hoog is. Ik zie geen enkele reden waarom een passiefschool hier meer last van zal hebben dan een klassieke school. Door de mechanische ventilatie zal het eerder beter zijn omdat er ook vlot 'snachts geventileerd kan worden.

Een goede zonwering gaat hier veel meer een rol spelen dan het al dan niet "passiefschool" karakter van een school.

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
26/07/2008 - 14:55
rik

Alain,

What's in a name ?
Dat was mijn vraag juist.
Je noemt het zelf : een goede zonwering, als ze ingezet wordt of "actief" gemaakt, maakt het gebouw dat ze nodig heeft alvast minder "passief".
Doordenkertje.

Rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
26/07/2008 - 15:15
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Rik

Met het gebruik van "passiefhuis/school", worden de specifieke normen bedoeld.

afbeelding van rene-11
26/07/2008 - 16:02

Alain,

"De overschrijdingen van de comforttemperatuur zullen plaatsvinden als de buitentemperatuur relatief hoog is."

Dat is maar de vraag: interne warmtewinsten zijn al zo hoog dat al veel eerder de comforttemperatuur bereikt wordt.

"Ik zie geen enkele reden waarom een passiefschool hier meer last van zal hebben dan een klassieke school."

Als een lokaal 1000 watt nodig heeft om de warmteverliezen te compenseren en een ander lokaal 4000 watt. Vervolgens plaatsen we mensen erin welke 2600 watt afgeven wat gaat er dan in beide situaties gebeuren volgens u ?

De infiltratie van lucht zal bij een normale school veel hoger zijn dan bij een passief school en de transmissie van de zonnewarmte door een goed geisoleerd wand zal slechter zijn dan als deze een stuk minder geisoleerd is. Dit effect kan u gemakkelijk vaststellen door onder een goed geisoleerd dak te gaan staan en daarna onder een niet/slecht geisoleerd dak.

Door de mechanische ventilatie zal het eerder beter zijn omdat er ook vlot 'snachts geventileerd kan worden."

Dit is weer een oplossing.

afbeelding van GeertBellens
26/07/2008 - 18:04

"Een klaslokaal is net een zeer voorspelbare omgeving, dus kan dat perfect uitgerekend worden. "

Alain,

ik heb dat vorig jaar gedaan met dynamische software. Zowel LE school als passief school. Zowel balansventilatie als hybride ventilatie, als systeem C. Alle mogelijke combinaties. Overal zonwering voorzien met automatische sturing.

Wel: bij passiefscholen behaal je het hoogste comfort peil (schilt niet zo veel met LE, maar toch, eerlijk is eerlijk).
Op voorwaarde dat je 's nachts intensieve nachtventilatie toepast. Dus: gestuurde opengaande ramen, grote debieten (5-10 volumes) en geen valse plafonds. Extra kosten dus.

Doe je dit niet, heb je een comfortprobleem in de zomer. En de reden is toch logisch dat dat eerder een probleem is bij een passiefschool? Je krijgt de interne warmte én de externe warmte die binnenkomt via ventilatie en zoninstraling (ondanks de zonnewering) 's avonds niet weg wegens de hoge isolatiegraad.

Bart,

In Beernem zal men wel tevreden zijn, maar men vergeet soms één ding: die school wordt gekoeld met een grondbuis. Je kan nog discussieren of het actieve of passieve koeling is, maar het is koeling en het is nogmaals een serieuze extra kost om je comfort te moeten verzekeren.

Geert

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
26/07/2008 - 18:34
rik

Alain,

Dat met het gebruik van "passiefhuis/school" specifieke normen bedoeld zijn, durf ik voor de passiefschool te hopen. Maar daar was wel nog maar heel weinig van te merken.
Zoals reeds gesignaleerd, hebben de politici zich grif voor passiefscholen uitgesproken op basis van slechts één rapport over één school. En je moet dat dan nog gelezen hebben om de overvloed aan hiaten erin te zien en te weten dat het zelf erkent dat er aan die school een boel aspecten waren waarvan men niets wist.
Rik

afbeelding van GeertBellens
26/07/2008 - 20:21

Rik,

de PHPP software is in principe voor woningen ontworpen, niet voor tertiare gebouwen die soms een compleet andere bezettingsgraad hebben.

Pas sinds de PHPP 2007 uit is 'zou' hier rekening mee gehouden worden, maar ik heb altijd met PHPP2003 gewerkt, dus zeker ben ik niet.

Wat wel zeker is, is dat tertiare gebouwen anders ontworpen moeten worden dan woongebouwen. Alleen al het effect van regelingen, gebouwbeheerssystemen, nachtventilatie, massa, wisselende bezetting ... kan je volgens mij niet met een statische excel ontwerpen.

Een aantal tertiare passieve gebouwen in Vlaanderen die ik ken zijn allemaal gesimuleerd met dynamische software en zeker op het vlak van zomercomfort wat in mijn ogen het belangrijkste is.

Nadien moet je dan nog wel even de PHPP zo invullen dat het gebouw 'passief" wordt :)

Geert

afbeelding van Anonieme gebruiker
26/07/2008 - 21:00
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Nachtventilatie helpt wel maar 5 tot 10 luchtvolumes.
Over wat voor debiet hebben we het bij een school?
50, 80.000m3/h?
Kostbare aangelegenheid.

Waarom we vroeger bij de ongeisoleerde scholen geen last hadden?
Ik zat op een school met plafonds van 4,5 a 5 meter.
In de zomer bleef de warmte ver boven neushoogte. Eer de ruimte ongezond werd zat je aan het einde van de lesochtend of middag.
Tegenwoordig mag je met 3 meter hoogte blij zijn. De ruimtes warmen sneller op in de zomer en de lucht is veel sneller vervuilt.

afbeelding van Anonieme gebruiker
26/07/2008 - 21:30
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Geert

Ik begin te twijfelen aan mijn idee van de warmteinhoud van lucht en de ventilatie/infiltratieverliezen versus de transmissieverliezen.

Volgens mij kun je beduidend meer warmte afvoeren via ventilatie als via transmissie van zowel LE- als passiefgebouwen, tenminste als je volume groter is in m³ dan de buitenschil in m² (zonder de WTW te gebruiken uiteraard). Zelfs bij een ventilatievoud van 1 denk ik hoger uit te komen. Voor het verschil in transmissieverliezen tussen een LE- en passiefgebouw zal het nog veel sterker zijn.

Waarschijnlijk maak ik hier ergens een grote denkfout.

mvg

Alain

afbeelding van Anonieme gebruiker
26/07/2008 - 21:52
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Ik denk dat je je vergist in het feit dat de meeste lucht niet in aanraking komt met de constructie die gekoeld met worden.

Je zal nooit 100% rendement halen uit je nachtventilatie. Een groot deel verdwijnt zo weer je pand uit zonder deelgenomen te habben aan de koeling.

afbeelding van Anonieme gebruiker
26/07/2008 - 21:59
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Blaas in de winter eens je handen warm met een vlakke hand.
De meeste warme lucht gaat er echt langs. Met zachtjes blazen zal je hand minder warm worden terwijl deze dezelfde temperatuur heeft als dat van hard blazen.

Als je langs je vingers blaast komt er veel meer warmte langs je handen en dat maakt het verwarmende effect weer beter.
Met een kierdicht gebouw heb je dat effect ook niet meer.
Een luchtdicht gebouw is dan ook lastig te koelen met nachtventilatie.

Simpele benadering maar hopelijk duidelijk.

afbeelding van Anonieme gebruiker
26/07/2008 - 22:16
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Dat het rendement niet 100% is kan ik volgen, maar dat kan volgens mij het verschil tussen LE- en passiefgebouw niet verklaren.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.