PHPP 2007 in nederlands beschikbaar! | Ecobouwers.be

U bent hier

PHPP 2007 in nederlands beschikbaar!

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van paul_32
30/06/2008 - 10:52

Het passiefhuisplatform heeft de PHPP 2007 vertaald en is nu beschikbaar.

Ieder die in de richting van een PH zit te denken kan het pakket aanschaffen, en ermee aan de slag gaan.

Het is een flink spreadsheet, wijzig de parameters van je PH en je ziet welk effect ze hebben op de energiehuishouding van je PH. Zo kan je van te voren al bijsturen als dat nodig zou moeten zijn.
Je krijgt een inzicht in de gebruikte isolatiediktes, energieverliezen door wanden en ramen, invloed van beschaduwing.

Eventueel kan je bij PHP een cursus PHPP2007 volgen.

10 Reacties

Reacties

afbeelding van mon jansegers
30/06/2008 - 17:12

Wat kost die?
Mon

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
24/11/2008 - 07:07

PHPP 2003 gebruik ik, en zit niet te springen voor een update zolang het passiefhuisplatform niet mijn vraag kan of wil beantwoorden of PHPP 2007 nu de winstenbenuttignsfactor berekent met inachtname van de thermische capaciteit.

http://www.passivhaustagung.de/Passivhaus_D/Passivhaus_Definition.html gaf me trouwens gisteren nog de vrij infantiele oorsprong van het gehanteerd criterium 15 kWh/(a.m²vloer) als jaarlijkse warmtevraag voor ruimteverwarming.

Oordeel zelf over verklaring en aaneenflansen van "das Grundprinzip eines Pssivhauses" :

"Die Lüftung bringt mindestens die aus hygienischen Gründen erforderliche Frischluft in den Raum. Kann man diese Luft nicht auch zum Heizen verwenden? - Im Prinzip schon, aber die erforderliche Heizleistung darf dann nur sehr gering sein.

Hier rechnen wir die "Passivhausbedingung" vor:
Nach DIN 1946 ist 30 m³/h der Mindest-Frischluft-Volumenstrom für eine Person (Hygiene-Bedingung). Luft hat eine Wärmekapazität bei Normaldruck und etwa 21°C von 0,33 Wh/(m³K). Erwärmen kann man die Frischluft auf maximal knapp über 50 °C, weil sonst Staubverschwelung eintritt.
Es folgt:
30 m³/h/Pers * 0,33 Wh/(m³K) *(50 - 20) K = 300 W/Pers
Also: 300 Watt pro Person kann eine Frischluftheizung bereitstellen. Wenn man z.B. 30 m² Wohnfläche je Person unterstellt, ergeben sich 10 W/m² Wohnfläche und das ist unabhängig vom Klima. Bisher sind das Leistungseinheiten, d.h. die Angaben beziehen sich auf den Tag mit der jeweils höchsten Heizleistung (Heizlastfall). Je nach Klimazone muss ein Passivhaus also unterschiedlich gut gedämmt werden: In Stockholm mehr, in Rom weniger.

Von diesen Heizlastkenngrößen (Leistung, in W (Watt)) sind die Energiekenngrößen (Arbeit, in kWh) zu unterscheiden. Für Mitteleuropa ergeben sich nach Erfahrung und Berechnung mit Simulationsprogrammen in etwa die oft verwendeten 15 kWh/(m²a) für den Heizwärmebedarf - aber eben nur "in etwa". In Stockholm können es 20 sein, in Rom eher 10 kWh/(m²a).

Lap, daar heb je het : eine reine Hineininterpretiierung.
En scheer dus Benelux en Frankrijk maar over één kam met Duitsland, en de kust met de Hoge Venen ook maar.

Sowohl die Heizlast als auch der Jahresheizwärmebedarf können zuverlässig mit einer Energiebilanz des Gebäudes ermittelt werden. Dazu steht als zentrales Hilfsmittel das Passivhaus Projektierungspaket (PHPP) zur Verfügung.

Klik dan maar op Energiebilanz, en pas dan kom je meer te weten, o.a. welk "Simulationsverfahren" bedoeld is.

Unter den hier beschriebenen vereinfachten Bedingungen ist die Energiebilanz des Gebäudes ganz einfach aufzustellen:
Die Summe der Wärmeverlustströme ist gleich der Summe der Wärmegewinnströme.

Wishful thinking natuurlijk.

Da sich die Wärmeverluste ganz einfach und relativ genau berechnen lassen (sie hängen im Wesentlichen von der Dämmung ab) und innere Wärmequellen sowie passiv genutzte Solarenergie gut genug abgeschätzt werden können, kann man mit der Energiebilanz die noch erforderliche Heizwärmezufuhr ausrechnen.

Maar nu komt "das kleines Prblem" op de proppen :

Nur ein kleines Problem verbleibt dabei: Die Höhe der "überschüssigen" Solargewinne: Das ist der Anteil an freier Wärme, der nicht ausgenutzt werden kann - dieser erfordert eine genauere Bestimmung. Mit Simulationsprogrammen, die in der Lage sind Energiebilanzen in kurzen Zeitabschnitten zu bestimmen, lässt sich das Problem lösen, wenn auch mit einem gewissen Aufwand.

En nou breekt mijn klomp :

Zum Glück gibt es dafür heute gut erprobte vereinfachte Formeln, die z.B. in der europäischen Norm EN 832 (unzwischen international gefasst als ISO 13790) zu finden sind. Für die praktische Anwendung haben wir diese Zusammenhänge in das "Passivhaus Projektierungs Paket" integriert.

Moeten ze me dus nog steeds eens komen vertellen waarom ze die EN ISO 13790 dan niet volgen in de exponenten van de winst/verlies verhouding voor het bepalen van de winstenbenuttingsfactor.

Jaja ik heb ook verder gelezen...maar mijn vraag blijft.

Rik

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
04/12/2008 - 17:27

PassivHerrenParloir, und keine Antwort

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
10/01/2009 - 12:49

Behalve Hans Delannoye heeft nog niemand hier wat op durven zeggen.

Dan dit nog :
De ietwat infantiele redenering komt bij 20 °C binnentemperatuur uit op 10 W/m² vloer verwarmingsvermogen als maximum, bij eender welk buitenklimaat.

OK, laten we dan het Ukkelse klimaat nemen met basisbuitentemperatuur -8°C in de vermogenberekening.
We behoeven dan een totale warmteoverdrachtcoëfficiënt die maximaal 10/(20-(-8)) = 0,36 W/m² vloer.
Dat zou dus de eerste voorwaarde behoeven te zijn.

Het Ukkelse klimaat heeft 85020 Kh graaduren per jaar.
Zonder warmtewinsten zou dan "das Heizungsbedarf" maximaal 0,36*58020/1000 = 30,36 kW/(a.m²vloer) zijn, terwijl het maximaal 15 kW/(a.m²vloer) mag zijn na ingerekende winstenbenutting.
15/30,36 = 0,494 als reductiefactor uit winstenbenutting.
Dat zou dus de tweede voorwaarde hoeven te zijn : reductiefactor maximaal 0,5 laten we zeggen
0,5*0,36 = 0,18 W/m²vloer is dan de maximumwaarde van de gereduceerde totale warmteoverdrachtcoëfficiënt, als resultaat van beide voorwaarden samen die dan leiden tot "das Heizungsbedarf" < 15 kW/(a.m²vloer).

En "Heizungsbedarf" is netto energiebehoefte voor ruimteverwarming, en is NIET het verwarmingsenergieVERBRUIK.

Het wordt tijd dat PHP en iedereen, ook "Massief-Passief", daarover eens duidelijk en correct communiceert.

Rik

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
10/01/2009 - 13:11

0,36 W/K.m²vloer en 0,18 W/K.m²vloer natuurlijk (Kelvin vergeten)

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
10/01/2009 - 15:53

Nog wat eigen feedback bij "Zonder warmtewinsten zou dan "das Heizungsbedarf" maximaal 0,36*58020/1000 = 30,36 kW/(a.m²vloer) zijn, terwijl het maximaal 15 kW/(a.m²vloer) mag zijn na ingerekende winstenbenutting.
15/30,36 = 0,494 als reductiefactor uit winstenbenutting" :

Uit enige berekeningen blijkt :
* een reductiefactor < 0,5 is nooit of zelden bereikbaar
* tot. warmteoverdrachtcoëfficiënt (wtw effect incl.) < 0,123 W/(K.m²vloer) is vereist om < 15 kW/(a.m²vloer) netto energiebehoefte voor ruimteverwarming te behalen bij globale winstenfactor = 1,25.

Globale winstenfactor = tot.winsten maart/referentiewinsten maart.
Refentiewinsten maart = interne winst + zonnewinst maart voor vertikaal west.

afbeelding van Hans Delannoye
10/01/2009 - 16:22

rik

kan zijn, en ik kan helaas niet zo goed goochelen met cijfers als jij, maar waarom werkt het in de praktijk dan meestal wel?
verder vind ik de argumentatie van PHI wat betreft de warmte die toegevoegd kan worden via de ventilatielucht wel een degelijk argument, de bedoeling is uiteindelijk woningen te bouwen met een beperkte meerkost, net door een klassiek verwarmingssysteem uit te sluiten en te werken via de aanwezige kanalen voor ventilatielucht, want dat blijft het uitgangspunt. dat velen het met een wat uitgebreider verwarmingssysteem doen, doet hier geen afbreuk aan, het gaat om de mogelijkheid.

hans d

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
10/01/2009 - 17:24

Oeps,

Iets rechtzetten want ik vergat de in mijn formules gebruikte tot. warmteoverdrachtcoëfficiënt (wtw effect incl.)per m³ beschermf volume om te zetten naar per m² vloer (dus x3 was dat) :
< 0,369 W/(K.m²vloer) is vereist om < 15 kW/(a.m²vloer) netto energiebehoefte voor ruimteverwarming te behalen bij globale winstenfactor = 1,25.

Hans,

Jawel het lukt om de reductiefactor onder 0,5 te krijgen, want die is in het gegeven geval gelijk aan 0,475 met 32 van de 36 m² vensters op zuid in een rijwoning van 150 m² vloeroppervlakte met K13 en n50 = 0,6/h.
Zet ik voor die rijwoning alle 36 m² vensters op west-oost dan lukt het net niet want is de reductiefactor iets groter dan 0,5 en de netto-energiebehoefte is 16 kWh/m²vloer.
Hé mannen jullie zouden dat rekenblad van mij eens moeten hebben om supersnel uit te vlooien hoever je moet gaan om meteen sukses te hebben. :)
Want bij andere winstenfactor is het natuurlijk weer allemaal anders.

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
12/01/2009 - 13:47

"Heizungsbedarf" is netto energiebehoefte voor ruimteverwarming, en is NIET het verwarmingsenergieVERBRUIK.

"Massief-Passief" heeft dit reeds rechtgezet op zijn site.

Nu nog PHP, in AL zijn publicaties.

Rik

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.