Afschaf bouwvergunning voor PV | Ecobouwers.be

U bent hier

Afschaf bouwvergunning voor PV

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van digitaloverdose
27/06/2008 - 23:41

Daarstraks op het nieuws: vanaf 1 augustus 2008 zou er algemeen genomen geen vergunning meer nodig zijn voor PV panelen. Enkel bewoners van een verkaveling dienen er nog wel een aan te vragen als het ni in de verkavelingsvoorschriften staat maar deze zouden automatisch goedgekeurd worden...

Ik vergeet mischien wel wat details en mogelijk uitzonderingen, maar stel dat het in grote lijnen zo zal zijn: hoe gaat het dan gaan met vergunningen die nu nog in behandeling zijn?

FF mijn situatie: verkavelingsbewoner en 2 maand geleden wijziging aangevraagd voor PV. Bekendmakingsbord heeft juist een maand tegen de straat gestaan, waren geen bezwaren ingediend en nu zit alles dus bij het plaatselijke schepencollege of heel mischien al bij Stedenbouw Antwerpen... Kortom: tot voor vandaag leek het erop dat het makkelijk september, oktober of zelfs november zou worre eer heel die administratieve rompslomp doorworsteld is en ik m'n vergunning zou hebben.
Gaat da nu vanaf 1 augustus ineens wa rapper gaan of ga ik de pech hebben da'k m'n vergunning 'te vroeg' heb aangevraagd en zowieso heel de kermis ga moeten blijven volgen op de oude manier?

9 Reacties

Reacties

afbeelding van hendrik de corte
28/06/2008 - 08:19

Dit gevonden op de site van Van Mechelen:

"Vandaag is voor de plaatsing van zonnepanelen een gedifferentieerd kader van toepassing. Wie zonnepanelen of zonneboilers wil plaatsen op een plat dak, heeft geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Ook voor zonnepanelen op een schuin dak geldt een vrijstelling indien de panelen maximaal 20% van het dakvlak in beslag nemen. Voor grotere oppervlakten is een bouwvergunning nodig.

Een algemene voorwaarde is evenwel dat het plaatsen van zonnepanelen niet in strijd is met bijvoorbeeld een bepaling of verkavelingsvoorschrift dat beperkingen of verplichtingen oplegt inzake dakconstructies. Is dat wel het geval en nemen de zonnepanelen meer dan 20% en minder dan 50% van het dakvlak in beslag, dan kan een vergunning worden bekomen na een aanvraag tot afwijking van de geldende voorschriften. Boven de 50% van het dakvlak is steeds een verkavelingswijziging nodig.

Vooral deze laatste procedure is bijzonder omslachtig, tijdrovend en kostelijk omdat bij het aanvragen van een verkavelingswijziging alle inwoners van de betreffende verkaveling moeten worden betrokken én bevraagd.

De huidige gefragmenteerde regels worden met het besluit en de omzendbrief van minister Van Mechelen nu herleid tot twee mogelijkheden:

het plaatsen van zonnepanelen op de daken van gebouwen die niet vallen onder speciale voorschiften van verkavelingsvergunningen, bpa’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen, wordt volledig vrijgesteld van bouwvergunning op uitzondering van beschermde monumenten of gebouwen die zijn opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed of gelegen zijn in beschermde dorpszichten, landschappen¦
Voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van gebouwen die wél vallen onder speciale voorschiften van verkavelingsvergunningen, bpa’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen, kan ongeacht de oppervlakte een vergunning worden bekomen via een afwijking op de verkavelingsvergunning. Enkel indien de verkavelingsvoorschriften een expliciet verbod bevatten op het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers blijft de procedure van wijziging van de verkavelingsvergunning gelden."

Ik heb die omzendbrief nog niet gezien maar het lijkt me vrij duidelijk:
- het vrijstellingsbesluit wordt uitgebreid;
- via een omzendbrief geeft de minister aan zijn diensten opdracht om niet langer een verkavelingswijziging te eisen. Een afwijking volstaat in alle gevallen.

Of na anders gezegd: het 50% regeltje - dat Van Mechelen zelf heeft ingevoerd - schaft hij weer af. Het volstaat dit te doen met een omzendbrief, want die regel heeft geen wettelijke basis.
Volgens de rechtspraak moet een afwijking altijd beperkt zijn. Vroeg of laat wordt wel eens een vergunning voor zonnepanelen, waarbij de afwijking toegepast is, aangevochten voor de Raad van State en we zullen dan wel zien hoe die oordeelt.

Ik ben vooral eens benieuwd om de omzendbrief toelichting zal geven over wat dat is: "speciale voorschiften van verkavelingsvergunningen, bpa’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen".
Enkele weken geleden besproken met een twintigtal Westvlaamse gemeenten. Wij interpreteren gewone voorschriften die als dakbedekking pannen of leiden of iets dergelijks opleggen niet als een speciaal voorschrift dat zonnepanelen in de weg staat. Even afwachten of we gedwongen worden dit standpunt te verlaten en of de nieuwe regeling de facto in West-Vlaanderen dus tot een verstrenging leidt van de toepassingsvoorwaarden.

En Digital, ik vrees dat dit nieuws voor jou niets veranderd. Als je nu nog moet een afwijking opstarten, mag de gemeente beginnen met een nieuw openbaar onderzoek. De wijziging van de verkaveling is intussen verder gevorderd dan dat. Dus kun je eerder heil verwachten van de wijziging (die trouwens nog altijd mogelijk blijft, eventueel zelfs aan te raden voor wie niet het eerste geval wil zijn dat getest wordt voor de Raad van State ...).

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
28/06/2008 - 12:35
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

't Zal je toch maar overkomen in 't voetbal: een lange afstandschot richting doel en net op dat moment verschuiven ze de goal...

In dit geval staat de wijziging op het punt van goedgekeurd te worden. Ik denk dat je meer werk zou hebben om de bestaande aanvraag in te trekken dan om ze gewoon te laten doorgaan. Met de nieuwe regeling win je in dit geval enkel de tijd en rompslomp van het openbaar onderzoek.

De betreffende diensten een beetje aanporren kan wel helpen.

afbeelding van Anonieme gebruiker
28/06/2008 - 13:04
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Ik stond op het punt om en vergunning aan te vragen, het duurt hier een 6-tal weken in het beste geval. Kan ik de panelen beter gewoon bestellen en laten plaatsen ? Ook daar dien ik een goede 4 weken op te wachten, dan zijn we dus toch al in augustus.

Wat denken jullie, indienen of niet ?

mvgr

afbeelding van yvan-5
28/06/2008 - 23:50

Zelfde situatie als Timmermans hier.
Op de site staat dat de vlaamse regering het voorstel heeft goedgekeurd, en dat er een omzendbrief komt naar de gemeenten. Dus ik vermoed dat een bouwaanvraag niet meer nodig is.
Normaal gaat mijn bouwaanvraag volgende week in mijn brievenbus zitten, zodat ik ze naar het stadhuis kon doen, maar ga nu aan mijn installateur vragen om ze direct te plaatsen. Ik win hiermee toch een paar maanden. Misschien pak in nog een mooie nazomer mee.

afbeelding van Anonieme gebruiker
29/06/2008 - 09:06
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

is het te riskeren om nu panelen al te plaatsen zonder een vergunning aan te vragen ?
Levertijd panelen 4 weken, dus plaatsing ergens in augustus. Dan zou de rondzendbrief toch al overal toegekomen moeten zijn...

ik denk van wel

afbeelding van yvan-5
29/06/2008 - 17:14

heb gevraagd aan de minister of deze regeling al onmiddellijk inging. Hier het antwoord:

Beste ,

Onmiddellijk van kracht is het nog niet. De Vlaamse Regering dient advies te vragen aan de Raad van State en dan dient het definitief te worden goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad te worden gepubliceerd.

De ambitie is dat deze regeling op 1 augustus van kracht wordt, ten laatste op 1 september.

Wat ik u sowieso kan adviseren, bevraag bij de stedenbouwkundige ambtenaar van Lokeren of er al dan niet bijzondere stedenbouwkundige voorschriften voor de dakconstructies heersen op de plaats waar u woont (via vergunning of bpa).

Zo niet, dan hangt het af wanneer uw installateur de zonnepannelen komt plaatsen. Is dit na het bouwverlof, dan hoeft er geen bouwvergunning meer te worden aangevraagd.

In de hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest, teken ik,

Met vriendelijke groeten,

Philippe Heyvaert | Woordvoerder
Kabinet van Dirk Van Mechelen
Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening

afbeelding van kristof-5
30/06/2008 - 09:56

Ik heb onlangs ook zonnepanelen laten plaatsen, hoewel het gele bord nog voor mijn deur staat.
Ik verwacht geen problemen met de bouwvergunning, en heb ze alvast in afwachting van de vergunning laten plaatsen.

Moeten een afwijking van de verkavelingsvoorschriften hebben aangezien panelen < 50% dakoppervlak bedekken.

Heel deze rompslomp is echt wel kafka! Langs alle kanten roepen ze om het milieu te ontzien en om groene stroom aan te kopen, maar als je er iets aan wil doen, stuit je op regeltjes en belachelijke formaliteiten.

Ik heb ze dus al laten plaatsen, en hoop dat niemand bij de diensten het merkt voordat de bouwvergunning ok is.

DigitalOverdose schrijft:
> Daarstraks op het nieuws: vanaf 1 augustus 2008 zou er algemeen genomen geen vergunning meer nodig zijn voor PV panelen. Enkel bewoners van een verkaveling dienen er nog wel een aan te vragen als het ni in de verkavelingsvoorschriften staat maar deze zouden automatisch goedgekeurd worden...
>
> Ik vergeet mischien wel wat details en mogelijk uitzonderingen, maar stel dat het in grote lijnen zo zal zijn: hoe gaat het dan gaan met vergunningen die nu nog in behandeling zijn?
>
> FF mijn situatie: verkavelingsbewoner en 2 maand geleden wijziging aangevraagd voor PV. Bekendmakingsbord heeft juist een maand tegen de straat gestaan, waren geen bezwaren ingediend en nu zit alles dus bij het plaatselijke schepencollege of heel mischien al bij Stedenbouw Antwerpen... Kortom: tot voor vandaag leek het erop dat het makkelijk september, oktober of zelfs november zou worre eer heel die administratieve rompslomp doorworsteld is en ik m'n vergunning zou hebben.
> Gaat da nu vanaf 1 augustus ineens wa rapper gaan of ga ik de pech hebben da'k m'n vergunning 'te vroeg' heb aangevraagd en zowieso heel de kermis ga moeten blijven volgen op de oude manier?

afbeelding van kempenaar
30/06/2008 - 11:01

Ik zit in het geval dat tot morgen 1 juli het openbaar
onderzoek geldt, met een geel plakkaat voor mijn deur en aankleven aan het gemeentehuis ; ik zit in een verkaveling en de panelen nemen meer dan 20 % in.

Ik vraag mij af of de procedure in mijn geval vanaf 1 augustus dan vlugger zal gaan?

Ik veronderstel dat het dossier dan van het schepencollege
naar stedebouw gaat( in juli).

Wat kan ik doen opdat de plaatsing, normaal voorzien ergens
einde oktober, vlugger gaat gebeuren?

De poltieke weg bewandelen?
Wij heeft er reeds ervaring in deze nieuwe materie?

afbeelding van Anonieme gebruiker
30/06/2008 - 15:18
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Heh, net es gebeld naar mijn gemeente om te horen hoe het zit.

De regeling is inderdaad nog ni echt beslist en dus blijft alles voorlopig bij het oude.
In ons geval houdt dat in dat onze aanvraag pas in augustus (!) naar het schepencolege gaat... Oftewel goed anderhalve maand nadat de 'bekendmakingsperiode' (met da geel bord) afgelopen is. Er waren geen bezwaren ingediend en dus gaat ons dossier nu gedurende die hele periode ergens in een mapke in een kast zitten voor Piet Snot. Ook leuk om te weten: begin augustus is het 4 maanden geleden dat we onze aanvraag hebben ingediend!!! En wa is er die tijd gebeurd: we hebben een maand een geel bord tegen de straat gezet gehad...

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.