ook energiepremie voor niet-belastingbetaler!! | Ecobouwers.be

U bent hier

ook energiepremie voor niet-belastingbetaler!!

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Anoniem1
11/06/2008 - 17:58

Geplukt van www.deredactie.be

Wie bepaalde energiezuinige investeringen doet, kan die inbrengen in de belastingen en zo een deel van de factuur terugkrijgen. Dat bedrag is begrensd tot 2.650 of 3.340 euro per jaar, afhankelijk van de aard van de werken.

Maar voorlopig kunnen heel wat mensen met lagere inkomens niet profiteren van dit voordeel, omdat ze geen of te weinig belastingen betalen.

Minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) had beloofd die ongelijkheid weg te werken. Voortaan heeft ook de groep van mensen die weinig of geen belastingen betalen recht op een premie voor drie energiebesparende investeringen: dakisolatie, superisolerende beglazing en een condensatieketel.

33 Reacties

Reacties

afbeelding van rene-11
11/06/2008 - 18:52

Iemand die al weet hoe die regeling uitgevoerd gaat worden ?

afbeelding van hendrik de corte
11/06/2008 - 19:56

de premie kan vanaf vandaag worden aangevraagd.
Heel uitgebreide info - inbegrepen brochure, veel-gestelde-vragen en aanvraagformulier - zijn al te vinden op www.energiesparen.be

Op het eerste zicht zijn er toch een aantal bedenkelijke zaken uit de eerdere voorontwerpen bijgestuurd. Maar ik moet het ook nog grondig bekijken.

groeten
rik

afbeelding van lucvt@hotmail.com
11/06/2008 - 21:09

http://www.hildecrevits.be/nieuw/01home/

Op energiesparen vond ik het besluit niet. Op de site
van Hilde Crevits kan je via 'ACTUEEL' welal informatie vinden.

afbeelding van lucvt
11/06/2008 - 21:27

U komt in aanmerking als u voldoet aan vier voorwaarden:
• u bent eigenaar of huurder van een woning die of een appartement dat in het Vlaamse Gewest ligt;

• u bent onderworpen aan de Belgische personenbelasting;

• uit uw (gezamenlijke) aanslagbiljet(ten) voor de inkomsten van 2005 blijkt dat de (gezamenlijke) gecorrigeerde basisbelasting lager is dan 2650 euro. Dat bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden;

• uit de factuur en het betalingsbewijs blijkt ondubbelzinnig dat u alle uitgaven voor de werkzaamheden waarvoor u een premie aanvraagt, heeft betaald in 2008.

De gecorrigeerde basisbelasting is het bedrag dat u verkrijgt door van de basisbelasting de volgende bedragen af te trekken: de belastingvermindering op belastingvrije sommen, de vermindering voor langetermijnsparen en bouwsparen, de vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten en de vermindering voor inkomsten uit het buitenland.
De gezamenlijke gecorrigeerde basisbelasting is de som van de gecorrigeerde basisbelasting voor beide partners die op hetzelfde adres verblijven, ongeacht of ze gehuwd zijn, wettelijk samenwonen of niet.
Als de (gezamenlijke) gecorrigeerde basisbelasting voor uw inkomsten van 2005 hoger is dan 2650 euro, komt u niet in aanmerking voor de Vlaamse premie.
Als uw inkomenstoestand sindsdien echter zodanig gewijzigd is dat u in 2008 aan de voorwaarde voldoet, kunt u toch in aanmerking komen voor de premie. U licht uw situatie dan toe op het aanvraagformulier. De premie wordt pas uitbetaald nadat u het aanslagbiljet voor de inkomsten in 2008 hebt voorgelegd.

afbeelding van lucvt
11/06/2008 - 21:54

Kortom in mensenwoorden: de regeling zal enkel gelden voor de koppels die beiden weinig inkomsten hebben. (bijvoorbeeld beiden zijn gepensioneerd, werkloos of ziek)

De koppels waarvan één partner een fulltime beroepsinkomen heeft, vallen grotendeels buiten de regeling, tenzij ze veel kinderen of een zware hypotheeklening hebben.
Dus kan je zelf eens nagaan of je door het aangaan van een hypotheeklening onder die drempel kan geraken (de vermindering voor het bouwsparen zit er namelijk in).

Aan de belastingvermindering op belastingvrije sommen kan niet veel worden veranderd, tenzij door kindjes te baren.
De hoogte van de vermindering voor langetermijnsparen (levensverzekering) is afhankelijk van je inkomen. Dus ook daar heb je nagenoeg geen speling.
De vermindering voor pensioensparen is wijselijk niet opgenomen.
De vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten is terecht wel opgenomen. Dit bewijst dat achter deze subsidieregeling een sociale maatregel zit.

Vlaanderen heeft dus grondig haar werk gemaakt, want het omzeilen van de regels kan geen win-win operatie zijn.

Zoals minister Crevits zei: "het is een sociaal-economische maatregel"

afbeelding van hendrik de corte
11/06/2008 - 22:09

De invoering van deze maatregel maakt duidelijk wie het in dit land echt voor het zeggen heeft.
Cd&v voert op Vlaams niveau een maatregel in ter gedeeltelijke compensatie van een "onrecht" op federaal niveau, op het moment dat dezelfde Cd&v deel uitmaakt van de federale regering!

Of met andere woorden: we gaan Vlaams belastinggeld gebruiken om te doen wat we niet gedaan krijgen op federaal niveau.

Wat een Vlaamse abdicatie! Wat een knieval van cd&V!

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
11/06/2008 - 22:19

Na het politieke luikje terug naar de werkelijkheid.

Deze maatregel is niet wat ze op het eerste zicht lijkt. Luc heeft terecht al verduidelijkt dat de premie niet geldt voor iedereen die geen gebruik kan maken van de belastingkorting.

Ook naar aard van de maatregelen toe zijn er belangrijke verschillen met de maatregelen waarop de federale belastingkorting van toepassing is.
Soms is de premie meer beperkt qua toepassingsgebied: premie enkel voor vervanging enkel glas door superisolerend glas terwijl belastingkorting ook voor vervanging van dubbel glas door superisolerend glas + voor vervanging schrijnwerk.
Soms is de premie ruimer qua toepassingsgebied: belastingkorting enkel voor vervanging stookketel door condensatieketel terwijl premie ook voor vervanging van andere verwarmingstoestellen (bv. kachels) door cv met condenserende ketel.

Conclusie: het wordt er weer niet makkelijker op om alles uit elkaar te houden.

Het aanvraagformulier al gezien? Ik vrees dat de doelgroep (lage inkomens, dikwijls kansarmen of bejaarden) daar op afknapt.

Een "administratieve vereenvoudiging" is het alleszins niet.

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
12/06/2008 - 06:36

Luc

Ik snap niet dat je het niet vindt op www.energiesparen.be
Er staat een speciale rubriek op de startpagina.

Waar we het ook nog even moeten over hebben is de vraag of de nieuwe forfaitaire premies het bedrag van de gederfde belastingkorting benadert.

Het gaat dus wel degelijk over forfaitaire premies:
De premie voor het plaatsen van dakisolatie bedraagt 8 euro per m² (9,6 euro per m² voor beschermde afnemers). Als er al een isolatielaag aanwezig is, bedraagt de premie 4 euro per m² (4,8 euro per m² voor beschermde afnemers).

De premie voor het vervangen van enkele beglazing door hoogrendementsbeglazing bedraagt 150 euro per m² vervangen glasoppervlak (180 euro per m² voor beschermde afnemers).

De premie voor het plaatsen van een condensatieketel ter vervanging van een of meer verwarmingstoestellen bedraagt 1500 euro (1800 euro voor beschermde afnemers).

De prijs voor bijvoorbeeld rotswolisolatie met een dikte van 15 centimeter, met inbegrip van een winddichte folie, kost – geleverd en geplaatst – van 20 tot 25 euro per vierkante meter (zonder btw).
De premie is (bij die isolatiedikte - die niet getoetst is aan de verplichte minimum isolatiedikte) dus iets lager dan de gederfde belastingkorting

De kosten voor het vervangen van enkel glas door hoogrendementsglas (zonder vervanging van het schrijnwerk) bedraagt 120 tot 140 euro per vierkante meter (zonder btw). Deze prijs kan hoger zijn bij zeer grote of zeer kleine ramen. De prijs hangt ook af van de moeilijkheidsgraad en de bereikbaarheid van de ramen, de noodzaak tot nieuwe glaslatten, enzovoort.
De premie ligt in vergelijking hoog, wat er op wijst dat het premiebedrag in werkelijkheid rekening houdt met de dikwijls waarschijnlijke noodzaak om ook het schrijnwerk te vervangen.

Vanaf ongeveer 3 500 euro (zonder btw) kan men een nieuwe, eenvoudige gasgestookte condensatieketel met geiser installeren voor een gemiddelde woning. Een condensatieketel op stookolie kost, dacht ik, ongeveer
1 000 euro meer. Uiteraard zijn er prijsverschillen tussen de merken en de verschillende types.
Hier ligt de premie waarchijnlijk lager dan de 40% die men via belastingkorting kan krijgen, zeker voor ketels op stookolie.

groeten
rik

afbeelding van rene-11
12/06/2008 - 11:23

Rik en/of Luc,

Er wordt gevraagd bij de aanvraag van de premie het de aangifte van personenbelasting van 2005 mee te geven.

Waarom is dit van 2005 en niet van 2007 ?

Zijn er nu geen mensen welke nu de premie mislopen omdat ze in 2005 nog niet met pensioen waren en nu wel ?

afbeelding van hendrik de corte
12/06/2008 - 12:32

René

Wat men moet indienen is het aanslagbiljet 2006 - inkomsten 2005.
Waarschijnlijk neemt men 2 jaar terug omdat sommige mensen tot juni moeten wachten om hun aanslagbiljet 2007 te krijgen (dit jaar wel geen probleem gezien de premie pas vanaf nu kan aangevraagd, maar volgend jaar wel probleem).

Er is wel een uitzonderingsregel voor mensen die inderdaad nu minder verdienen. zie kopietje hieronder.

groeten
rik

Als de (gezamenlijke) gecorrigeerde basisbelasting voor uw inkomsten van 2005 hoger is dan 2650 euro, komt u niet in aanmerking voor de Vlaamse premie. Als uw inkomenstoestand sindsdien echter zodanig gewijzigd is dat u in 2008 aan de voorwaarde voldoet, kunt u toch in aanmerking komen voor de premie. U licht uw situatie dan toe op het aanvraagformulier. De premie wordt pas uitbetaald nadat u het aanslagbiljet voor de inkomsten in 2008 hebt voorgelegd.

afbeelding van rene-11
12/06/2008 - 14:21

Bedankt Rik,

Rene

afbeelding van Anonieme gebruiker
12/06/2008 - 16:47
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

nu krijgen lage inkomens wel een premie,werd tijd
maar steeds nog minder dan andere mensen

afbeelding van wendy kok
12/06/2008 - 22:41

Het is een begin maar volgens mij nog lang niet genoeg.

Als je 100m² dak wil isoleren, en je hiervoor een premie van 8€/m² krijgt wil dit zeggen dat je (als de kostprijs 20€/m²) is nog steeds 1200€ uit eigen zak moet ophoesten.

Ik vrees dat dit voor heel veel mensen nog steeds onbetaalbaar is (vb voor gezinnen waar het hoofdinkomen het stempelgeld is).
Als je er dan ook nog eens een ingewikkelde papiermolen aan vast hangt kan ik me voorstellen dat heel veel mensen daarop afhaken.

Ik hoorde onlangs wel op de radio dat er sprake is van het invoeren van energieleningen die kunnen afbetaald worden a rato van de besparingen die de investering oplevert. Hopelijk komen die er ook nog.

afbeelding van rene-11
13/06/2008 - 08:57

OCMW,s kunnen gebruiken maken van het FRGE fonds, welke daar speciaal voor opgericht is.

http://www.frge.be/

afbeelding van Anonieme gebruiker
13/06/2008 - 10:44
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

waarom niet gewoon een premie op de prijs van isolatie geven
vele kleine inkomens ,kunnen gemakkelijk zelf goed die werken doen
nu gaan ze dat niet doen gewoon te hoge kost

afbeelding van Anonieme gebruiker
14/06/2008 - 08:42
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Vaak hebben die mensen juist veel leningen lopen en is milieu geen van hun zorgen!

Als je net toekomst om je eten te kopen, ben je al lang blij dat je dak niet lekt!

afbeelding van hendrik de corte
16/06/2008 - 23:31

Nog een paar wetenswaardigheden.

De Vlaamse regering heeft 5 miljoen euro gereserveerd voor deze premie. Eens dit budget is uitgeput, dient de Vlaamse regering voor bijkomend budget te zorgen of wordt de premie stop gezet.

Artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2008 tot toekenning van premies voor het uitvoeren van energiebesparende investeringen in woongebouwen bepaalt dat de premie voor het vervangen van dubbel glas door hoogrendementsglas maximaal 100 euro per m² bedraagt.
In het ministerieel besluit van 6 juni 2008 tot vastlegging van de nadere regels voor de aanvraag en de toekenning van premie voor het uitvoeren van energiebesparende investeringen in woongebouwen staat dat het besluit van de Vlaamse regering in werking treedt met uitzondering van artikel 6. Daardoor is er nog geen premie voor de vervanging van dubbel glas. Het is mogelijk dat de minister later dit artikel 6 toch in werking laat treden. Ik veronderstel dat dit afhangt van de mate waarin het budget van 5 miljoen euro al dan niet snel opraakt.

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
19/06/2008 - 00:10
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Cumuleerbaar met de Verbeteringspremie?

afbeelding van hendrik de corte
19/06/2008 - 06:31

Deze Vlaamse premie voor-niet belastingbetalers is met alle andere premies cumuleerbaar.
Het besluit stelt alleen dat alle premies samen van Vlaamse overheid, locale overheden, netbeheerders de werkelijke investeringskosten niet mogen overschrijden.
Met andere woorden: het maximum is 100 %.

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
22/06/2008 - 07:52

Er is op dit forum al heel wat "reclame" gemaakt voor spreiding van betaling van facturen over twee jaar om de maximale belastingkorting voor energiebesparende maatregelen te verdubbelen.

Toch even benadrukken dat dit voor de Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen verboden is.
Al je facturen moeten in één jaar betaald zijn of je krijgt helemaal geen premie! Letterlijk helemaal niet.
Voorschotfactuur betaald in 2007 en de rest in 2008: geen premie!

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
26/06/2008 - 12:31

Deze premie zet niet echt aan om het dak dik te isoleren.
De premie voor dakisolatie bedraagt 8 euro/m². Dit zal wel ongeveer 40% zijn van de prijs voor het plaatsen van 12 cm rotswol (het vereiste minimum).
Als iemand 15, 20 of 25 cm plaats dan stijgen de kosten maar de premie blijft dezelfde.
Dit in tegenstelling tot de belastingkorting: daar stijgt het absolute premiebedrag met de kosten.

groeten
rik

afbeelding van keysaler
27/06/2008 - 11:13

Hendrik,
waar staat dat vermeld dat de spreiding in 2 jaar niet mag gebeuren?
Als het materiaal gedeeltelijk in december geleverd wordt en de rest in januari omdat het niet kompleet was en je reeds een factuur hebt in december,dan kan je die dan niet inbrengen voor subsidie?
Er zijn toch gevallen waar het tussen 2 jaar overlappend is?
ben je het bedrag in dat geval dan kwijt van dat eerste of 2de jaar?
De situatie is toch anders als het midden in het jaar besteld wordt en de rest in het volgende jaar,dan is het opzettelijk?

afbeelding van hendrik de corte
30/06/2008 - 16:39

Peter

Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 9 mei definieert als betalingsjaar: het kalenderjaar waarin de werkzaamheden VOLLEDIG zijn betaald.
Artikel 2 stelt dat de premie alleen in het betalingsjaar en de twee daaropvolgende maanden kan worden aangevraagd.

Ik citeer verder vraag 45 en vraag 19 van de "veelgestelde vragen" die te vinden zijn op www.energiesparen.be

groeten
rik

45) Mag ik de werkzaamheden over verschillende jaren spreiden?
Ja dat mag. U kan wel maar eenmalig een premie aanvragen voor de uitgevoerde werken in het jaar dat u alle facturen betaalt.

19) Ik heb in 2008 de slotfactuur betaald maar betaalde reeds vroeger (voor 2008) een voorschotfactuur. Heb ik recht op de premie.
Nee, enkel wanneer u al de facturen betaalt in 2008 heeft u recht op een premie.

afbeelding van keysaler
01/07/2008 - 11:07

oei, hoe moet het nu doen...
Mijn belastingsaangifte is al binnen,ik kan het niet meer verbeteren.
En het is zeker nu te vroeg om naar de belastingsdienst te bellen om hun te zeggen dat de werken pas in 2008 af zullen zijn.
Misschien een aangetekende brief nog opsturen dan om dit te melden?

afbeelding van hendrik de corte
01/07/2008 - 17:14

Peter

Deze vraagstaart gaat over de Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers.
Jij hebt het over de federale belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen.
Men kan maar gebruik maken van één van de twee.

Even samenvatten: voor de federale belastingkorting mag je de betalingen spreiden over meerdere jaren, voor de Vlaamse premie mag dat niet.

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
02/07/2008 - 11:01

De nieuwe Vlaamse premie heft gedeeltelijk de fiscale discriminatie van niet-belastingbetalers op. De gemeente waar ik werk heeft vorige week beslist zijn bijdrage te doen om deze discriminatie verder op te heffen.
Dat gebeurt door voor woningen gelegen op ons grondgebied op het bedrag van de Vlaamse premie een gemeentelijke premie te geven a rato van het percentage van de aanvullende gemeentelijke personenbelasting. Dit bedraagt nu 8 %.
Op een condensatieketel van 1 500 euro bijvoorbeeld zal de gemeentelijke premie 120 euro bedragen.
Vandaag geeft de gemeente automatisch een korting op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting aan iedereen die geniet van een federale belastingkorting. Het is billijk om een zelfde bedrag toe te kennen aan de gezinnen die niet kunnen genieten van de federale belastingkorting (en de bijhorende gemeentelijke korting) en daarom gebruik maken van de Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers.
Weliswaar beperken we de gemeentelijke premie tot woningen gelegen op ons grondgebied.
Anderzijds geven we de premie wel aan eigenaars die buiten de gemeente wonen.

Om niet in strijd te zijn met de bepalingen over de Vlaamse premie is bepaald in het gemeentelijke reglement dat de gecumuleerde bedragen van de Vlaamse premie voor niet-belastingbetalers, de aanvullende gemeentelijke premie, de eventuele andere premies van de Vlaamse overheid, de netbeheerders of lokale besturen nooit meer mag bedragen dan de werkelijke investeringskost.

Omdat het hier gaat over een deel van de bevolking met het laagste inkomen (in de praktijk vooral gepensioneerden) heeft de gemeentelijke premie een uitgesproken sociaal karakter.
Gepensioneerden zijn een moeilijke doelgroep. Ze zijn minder geneigd om energiebesparende investeringen te doen omdat ze misschien niet lang meer in hun woning blijven of denken niet zo lang meer te leven.

De nieuwe gemeentelijke premie is administratief vrij eenvoudig te regelen. Er komt bij deze gemeentelijke premie geen gemeentelijke controle noch een ingewikkelde berekening te pas.

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
06/07/2008 - 08:16

Misschien komt u in aanmerking voor de Vlaamse premie maar is het toch voordeliger om te kiezen voor de belastingvermindering. Dat lijkt me het geval als volgende drie voorwaarden allemaal samen vervuld zijn:
1) U en uw eventuele partner zullen elk afzonderlijk op basis van hun inkomsten 2008 voldoende belasting betalen om voldoende te genieten van een mogelijke belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat uw inkomsten in 2008 een stuk hoger zijn dan in 2005. U moet daarbij wel rekening houden met alle factoren die de te betalen belasting verminderen ook als die bij de berekening van de gecorrigeerde basisbelasting buiten beschouwing worden gelaten (bijvoorbeeld pensioensparen).
2) De Vlaamse premie bedraagt minder dan 2 650 euro. Ook als het bedrag van de premie niet ver onder de bovengrens van 2 650 euro ligt, hebt u er belang bij te kiezen voor de premie. U zult immers binnen drie maanden het bedrag van de premie in handen hebben terwijl u ongeveer twee jaar moet wachten op de belastingvermindering.
3) Het bedrag (eventueel beperkt tot maximum 2 650 euro per woning) dat overeenstemt met 40 % van het factuurbedrag van de werken is hoger dan het bedrag van de Vlaamse premie. Bij een relatief hoge kostprijs van de werken kan die 40 % van het factuurbedrag soms meer opbrengen dan de forfaitaire premies.
- Dat kan bij dakisolatie het geval zijn als u kiest voor een dikke (en dus duurdere) isolatielaag.
- Dat kan bij de plaatsing van hoogrendementsglas het geval zijn als u ook het schrijnwerk moet vernieuwen en bij een hoge moeilijkheidsgraad van de werken.
- Dat is bij het vervangen van een stookketel door een condensatieketel het geval als de kostprijs meer bedraagt dan 3 750 euro (btw inbegrepen) of meer dan 4 500 euro (btw inbegrepen) als u een beschermde klant bent.
- Dat kan in het algemeen het geval zijn als u in hetzelfde jaar ook werken uitvoert die wel in aanmerking komen voor de belastingkorting en niet voor de premie. Bijvoorbeeld als u naast enkele ramen met enkel glas ook enkele ramen met dubbel glas vervangt door hoogrendementsglas. U mag immers geen enkele belastingvermindering aanvragen als u de premie geniet, ook niet voor werken waarvoor de premie niet geldt.

Dat zijn zo wat persoonlijke bedenkingen. Iemand aanvullingen of opmerkingen?

PS In dit overzicht heb ik buiten beschouwing gelaten dat er (meestal) een automatische gemeentelijke belastingvermindering is op de federale belastingvermindering, terwijl die vermindering niet gecompenseerd wordt door een gemeentelijke premie (behalve voor wie het "geluk" heeft in een gemeente te wonen die dit compenseert met een aanvullende premie op de Vlaamse premie).

groeten
rik

afbeelding van lilian
22/11/2008 - 21:56

Hallo Rik,
Bedankt voor de uitgebreide info over deze premie, waarvoor mijn man en ik in aanmerking komen.

Door collectief ontslag, en langdurige ziekte, werden wij beiden "oudere" werklozen; dwz te oud voor de arbeidsmarkt.
Door een erfenis (welgekomen ondanks het verdriet van een verlies), konden wij dit jaar in onze bescheiden woning de ramen met enkel glas laten vervangen door hoogrendementsglas.(gefaktureerd en betaald in 2008)

Kunt u mij laten weten of op het formulier de term "vermindering voor vervangsinkomen" ook de "vermindering voor werkloosheidsuitkering" inhoudt ?

In dat geval kom ik met de berekening van de gezamenlijke gecorrigeerde basisbelasting van 2005 uit op 0,00 euro.
(basisbelasting min belastingvermindering op belastingvrije sommen, min vermindering op lange termijnsparen, min vermindering op werkloosheidsuitkering)
Wij betalen dan ook 0,00 euro belastingen, krijgen de bedrijfsvoorheffing op werkloosheidsuitkering terug, maar hebben ook geen enkel belastingvoordeel meer, zoals op pensioensparen, giften of andere.

Groeten, Lilian.

afbeelding van lucvt
23/11/2008 - 00:13

Lilian

je kan de intresten en dividenden (spaargeld, aandelen van de erfenis) ook aangeven in de belastingbrief, als je er roerende voorheffing werd op afgehouden. Je moet dan wel zelf deel II aanvragen.
Je zou immers door jullie werkloosheid in de meeste gevallen de al afgehouden roerende voorheffing (15 of 25%) geheel (of deels) kunnen terugkrijgen en je vermijdt dat je belast wordt op je 60 jaar. Natuurlijk kan je dit maar doen als de erfenis correct werd aangegeven.

Ik zou in uw geval ook eens nagaan of het geheel of deels opvragen van jullie levensverzekering of pensioensparen geen voordeel kan opleveren. Je zal door de bank wel zo'n 33% worden afgehouden maar dat recupereer je dan meestal via je belastingbrief. Doe een belatingsimulatie.

Dat uitgespaarde geld kan je dan investeren in energiebesparende zaken en ons milieu helpen.

afbeelding van lilian
23/11/2008 - 11:07

Luc,
Dank voor de vlugge reactie.
Ik wist niet dat ik de roerende voorheffing kon terugkrijgen. Dat ga ik eens uitproberen bij mijn volgende aangifte. (Jammer dat ik dat vorig jaar al niet wist)
De erfenis werd volledig via een notaris geregeld en is dus correct aangegeven. Maar gedeeld door 5 kinderen-erfgenamen, en na betaling van de renovatiewerken aan mijn woning, blijft er uiteraard niet zoveel meer van over.
Alleen begrijp ik de zin niet "en je vermijdt dat je belast wordt op je 60 jaar".

Dat van het vervroegd opvragen van pensioensparen, had ik ook al overwogen. Voor mijzelf heb ik pensioensparen (belastingaangifte nr 2361) met vervaldag op 60 jaar. Daar dit minder dan 5 jaar verwijderd is, kan ik makkelijk opzeggen. Voor mijn man die lange-termijnsparen (belastingnr 1353) heeft met vervaldag op 65 jaar is die datum nog te ver af, en zouden wij nog wachten.

Uiteraard zou ik met het eventueel uitgespaarde geld nog veel energiebesparende dingen kunnen verbeteren in onze oude woning. Daar let ik al jaren op.
Mvg, Lilian

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.