bewijs van ontv bij aanvr wiziging verkav verg | Ecobouwers.be

U bent hier

bewijs van ontv bij aanvr wiziging verkav verg

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van vgd
31/05/2008 - 20:37
vgd

Eerste aanvraag februari 2008
Na melding dat er een aanvraag wijziging verkavelingsvergunning moest aangevraagd worden heb ik hierop direct hierop ingespeeld.
Gemeente vroeg eerst een model van formulier aangaande de aanvraag. Dit formulier werd opgemaakt en afgegeven. Na 5 weken nog steeds geen reactie gekregen.
Dan maar zelf initiatief genomen en zijn alle formulieren en het formulier met ondertekening van goedkeuring door alle inwonenden van de verkaveling afgegeven bij de gemeente (door de plaatser van de zonnepanelen)
Dit op 12 mei 2008
Na vraag van de persoon die de formulieren heeft afgegeven voor het krijgen van een bewijs van afgifte kreeg deze als antwoord " niet mogelijk, te veel werk"
Ik heb hier begrip voor maar is het niet mogelijk een bewijs na te zenden of te melden dat dit kan afgehaald worden?
Op 30 mei contact opgenomen met de gemeente aangaande dit bewijs.
Kreeg als antwoord " gegevens zijn niet te vinden in PC
M.a.w in het slechtste geval kan ik alles opnieuw beginnen.
Ik begin me stilaan af te vragen wat hier aan de hand is?
Is het niet de gewoonte een bewijs van afgifte te bezorgen na overhandiging van deze documenten?
Ik zal nadien pas het gele formulier kunnen uithangen in mijn vooruin aangaande de aanvraag tot wijziging van de vekavelingsvergunning.
Ben momenteel 3,5 maand bezig met de aanvraag en sta nog nergens.

6 Reacties

Reacties

afbeelding van hendrik de corte
01/06/2008 - 11:45

Een ontvangstbewijs betekent dat het dossier volledig is bevonden. Het is dus normaal dat dit niet direct meegegeven wordt. Eerst moet de samenstelling van het dossier gecontroleerd worden.

Je kunt wel steeds een bewijs van afgifte vragen, onmiddellijk mee te geven aan het loket, dat heeft dan dezelfde waarde als een aangetekende brief.

groeten
rik

afbeelding van leysfi
05/06/2008 - 09:06

@ Danny:

Opgepast, hoor, wij hebben een gelijkaardige ervaring in onze gemeente, en vermoeden een algemeen vertragingspatroon, in afwachting van wijzigende fiscale richtlijnen, die - weliswaar nog niet bevestigd, maar ze zijn wanhopig op zoek naar geld, nietwaar - in het voordeel van de Staat (want in het nadeel van betrokkenen) zou kunnen uitdraaien:

- Terugschroeven (schrappen?) van de maximale fiscale aftrek
- Terugschroeven van dubbele of driedubbele aftrek
- Terugschroeven van bedrag GSC

Je niet laten doen, dus! Zelf het initiatief in handen nemen en blijven rondmailen! Binnen de termijnen van het decreet de gepaste stappen zetten (beroep,...)! En vooral: ervoor gaan! Volgens minister Van Mechelen zou vanaf volgend jaar de gunningsplicht toch komen te vervallen, en vervangen worden door een meldingsplicht.

Good luck!

afbeelding van rene-11
05/06/2008 - 13:26

Beste Filip,

Dat de minster rechtstreeks gemeenten maant aanvragen voor PV te vertragen ivm nieuw komende wetgeving geloof ik eigenlijk niet. Dit kunnen ze gewoon niet vragen. Dan dient er maar een nieuw decreet te komen. ALs er ergens een gemeentelijk belang bij gedient is kan dit natuurlijk wel.
Ik kan echter niet zo snel iets verzinnen.(Misschien dat indien een gemeente een eigen premieregeling heeft voor PV panelen en hun budget wordt overschreden dat dit zou kunnen gebeuren, maar ik neem aan dat de oppositie in de gemeenteraad dan hier wel raad mee weet). Waarschijnlijker is het dat er een organisatorische reden aan ten grondslag ligt.

Kan u in de plaatselijke politiek geen mensen vinden welke uw probleem kunnen onderzoeken?

afbeelding van hendrik de corte
05/06/2008 - 21:10

Filip

Nee, een groot complot tussen de federale staat (belastingkorting), de Vlaamse overheid (groene stroomcertificaten) en de gemeenten (vergunningverlener) hoef je er echt niet achter te zoeken.
Ik kan het echt wel weten na 25 jaar vergunningsdossiers behandelen in een gemeente.

Wat dan wel de oorzaak is? Dat kan van alles zijn.
Het kan natuurlijk zijn dat de ambtenaren lui zijn of onbekwaam. Er zullen er vast wel zo zijn bij mijn collega's.

Ik neem echter eerder aan dat het in veel gevallen ligt aan het feit dat de diensten (nog in mankracht noch in competenties) aangepast zijn aan het sterk toegenomen takenpakket.
De gemeenten zijn vandaag veel meer zelf verantwoordelijk dan vroeger voor de vergunningen (vroeger speelde de gemeente eerder postbus voor de gewestelijke dienst RO). De motiveringsplicht van de bestuurshandelingen heeft er ook voor gezorgd dat er veel meer "schrijfwerk" is aan elke beslissing.

De gemeenten zijn ook al jaren bezig (een beperkt aantal is nog maar klaar) met opmaak vergunningenregister, plannenregister, register onbebouwde percelen, gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Kortom al de zaken die nodig zijn om "ontvoogd" te worden en volledig zelfstandig alle vergunningen af te handelen.
Ik kan je verzekeren dat er aan een vergunningenregister héél veel werk is: alle vergunningen ooit dienen gedigitaliseerd. Dat gaat over duizenden, dikwijls tienduizenden dossiers die moeten uitgehaald worden en een aantal gegevens ingevoerd).

Ik ben nu aan het uitweiden. Waar ik echter toe wil komen: uiteindelijk is het zorgen voor een uitgebouwde dienst een politieke verantwoordelijkheid. Helaas beperkt de politiek er zich wel eens toe een bepaald dossier bovenaan de pak te leggen.

Maar, wat ook de oorzaak is, je mag uiteraard wel op je strepen staan en je ontvangsbewijs opeisen.

groeten
rik

afbeelding van bartjeuh-1
06/06/2008 - 08:49

Er is duidelijk één constante in al je replieken, beste meneer De Corte: "Wij zijn het niet, het is de Politiek!"

Voor 't geval je geen ervaring mocht hebben in de privé sector: als je daar je werk (of dat van een afwezige collega) verzuimt, laat liggen, zich laat opstapelen, te traag behandelt, enz... en dan bij een eventuele berisping zou afkomen met de dooddoener "Ik ben het niet, het is het Management", dan sta je binnen de kortste keren met je C4 aan te schuiven voor het loket van het dichtstbijzijnde RVA kantoor...

afbeelding van hendrik de corte
06/06/2008 - 13:59

Stel voor dat je aannemer bent en gewoonlijk kleine huizen bouwt.
Je begint echter meer en meer bestellingen te krijgen voor appartementen.
Ik veronderstel dat je als aannemer dan volk zult aanwerven niet?

groeten
rik

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.