laag energie woning k38 e 47 | Ecobouwers.be

U bent hier

laag energie woning k38 e 47

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van patrick-56
23/05/2008 - 16:08

heb van de epb mijn verslag van onze woning gekregen.
het k pijl is k38 e is 47 .
ik denk dat het een laag energiewoning is omdat ik een lager e pijl heb dan e 70 .

60 Reacties

Reacties

afbeelding van Anonieme gebruiker
23/05/2008 - 19:24
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

E-peil = VERGIF!!! Neem een oud slecht geisoleerd huis en vul die met toeterkes en belletjes (warmtepomp, PV panelen, zonneboiler, ..) dan scoort ie ook goed, terwijl ie mss een kwaarde van +70 heeft.

Voor lage energie is er niet echt een definitie denk ik , maar naar mijn weten moet de k-waarde toch minder dan 30 zijn. Heb jij bv een balansventilatie? Hoe zit het met de luchtdichtheid? Ook allemaal belangrijk hé

LAGE ENERGIE is een commercieel iets, tegenwoordig noemen ze elke appartement en woning al een lage energie. Gewoon al omdat ie 1.1 glas heeft of onder de norm in k-waarde zit.

In nederland ligt de norm zelfs hoger, wij komen overeen met midden Italië terwijl het klimaat daar stukken beter is.

Ik heb een passief woning en mijn E-pail ligt stukken hoger .. leg dat maar eens uit

Groeten

afbeelding van hendrik de corte
25/05/2008 - 07:53

Patrick

Het valt inderdaad op dat je een laag E-peil hebt voor een in verhouding niet zo laag K-peil. Dit betekent dat je lage E-peil niet zo zeer te danken is aan de isolatie van je woning maar aan andere maatregelen.
Welke?

Ter vergelijking (en wetend dat dit gemiddelden zijn): een woning met K25 kan zonder enige bijkomende maatregel, dus louter met isolatie, ongeveer E60 halen.

Zo goed als zeker zijn jouw bijkomende maatregelen duurder dan wat de kosten zouden zijn geweest voor meer isolatie.

groeten
rik

afbeelding van GeertBellens
25/05/2008 - 11:39

"E-peil = VERGIF!!! Neem een oud slecht geisoleerd huis en vul die met toeterkes en belletjes (warmtepomp, PV panelen, zonneboiler, ..) dan scoort ie ook goed, terwijl ie mss een kwaarde van +70 heeft."

E-peil slaat ten eerste op nieuwbouw. Je moet ook minstens een K45 peil halen.
Je kan gerust een laag E-peil halen bij een (relatief) hoog K-peil, maar dat moet je zelf weten: het is gewoon een dure manier om je woning zuiniger te maken.

Maar stel dat patrick zijn huis minimaal isoleert en hij al zijn geld aan dure PV, zonneboiler, en warmtepomtoestanden wil spenderen... om tot een laag primair energieverbruik te komen...dan is dat toch zijn goed recht?

"Voor lage energie is er niet echt een definitie denk ik , maar naar mijn weten moet de k-waarde toch minder dan 30 zijn."
Waarom?

"Heb jij bv een balansventilatie?"
Nodig voor een LEW?

"Hoe zit het met de luchtdichtheid? Ook allemaal belangrijk hé"
Zit in de EPB berekening.

"LAGE ENERGIE is een commercieel iets, tegenwoordig noemen ze elke appartement en woning al een lage energie. Gewoon al omdat ie 1.1 glas heeft of onder de norm in k-waarde zit."
Daar geef ik je gelijk in.

"Ik heb een passief woning en mijn E-pail ligt stukken hoger .. leg dat maar eens uit"

PHPP berekening en EPB berekenen niet hetzelfde. PHPP is vooral op 15 kwh/m² eis gericht.
Wat is je E-peil?

Groeten

Geert

afbeelding van bertvdg
25/05/2008 - 22:24

In feite kan je van een kasteel met enkel glas een LEW maken als je maar genoeg zonnepanelen op het dak legt om het E peil naar beneden te krijgen.

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
25/05/2008 - 12:57

E-peil 100 is voor mij wel degelijk vergif : een gemiste kans om ons woningenbestand ECHT energiezuinig te maken !
het laat de mogelijkheid open om minimaal te isoleren en dan massaal dure technieken te installeren; zoiets vind ik een aberratie .
E-peil slaat niet alleen op nieuwbouw, maar ook op uitgebreide renovaties .
Geert, jij zou als geen ander moeten beseffen dat alle keuzes die VANDAAG gemaakt worden hun milieu-impact zullen uitoefenen tot aan de eerste (verdere) renovatie : dat mag je inschatten op minstens 15 jaar (meestal veel meer) .
"...dat is zijn goed recht..." : daar ben ik het dan alvast niet mee eens, aangezien ik daar dan óók de gevolgen van zal moeten ondergaan . enkel kijken naar de primaire energiebehoefte lost het probleem van de uitstoot maar half op (uitstoot fijn stof, CO2- en andere uitstoot...), en bovendien moet die energie nog steeds aangemaakt en afgeleverd worden .
het vermijden van die aanmaak is een veel zinnigere optie, en die zit voor mij ethisch bekeken NIET in de individuele levenssfeer (via individuele keuzes) .

"luchtdichtheid zit in de EPB-berekening" : dat is een flauw argument om maar gewoon verder te doen met ondicht bouwen ! gewoon de default strafpunten voor luchtdichting slikken, en hop : E100 !
bij het invoeren van de defaultwaarde bekommer je je in feite doodgewoon niet om de luchtdichting .
voor passiefhuizen is een BlowerDoor test verplicht, voor de EPB-regeling (nog) niet , voorlopig enkel optioneel ...

K-peil, E-peil, U-waardes, en PHPP berekenen allemaal iets kompleet anders , maar worden inderdaad vaak totaal onterecht en foutief met elkaar verward en vergeleken.
dat wordt duidelijker als je de eenheden bekijkt ...

vriendelijke groeten,
bart humbeeck .

afbeelding van GeertBellens
25/05/2008 - 16:09

Bart,

Het E-peil is een instrument, en in mijn ogen geen slecht.
Net zoals PHPP geen slecht isntrument is voor een PH.
Maar beide instrumenten zijn rekenprogrammas. Punt.

En als Patrick zelf wil kiezen voor de duurste manier om een E47 te bekomen is dat zijn volste recht en moet Raf niet al zijn duivels ontbinden en het E-peil op zich afmaken.

Ja E100 is een lat die best lager mag. Beweert er iemand in deze thread dat E100 best aanvaardbaar is? Neen. Reageer daar dan ook niet op.

En wat betreft de luchtdichtheid: als je je er niet om bekommert, wordt je ook in de EPB daar voor bestraft, net zoals in PHPP.

Ik zou het apprecieren dat je reageert op iets dat er geschreven staat. Maar een genuanceerde mening wordt hier meestal direct met de grond gelijk gemaakt.

Geert

afbeelding van arno
25/05/2008 - 16:28

Lage energie is toch lage energie ?
Dan maakt het toch niet uit hoe je dat bewerkstelligd. Bij nieuwbouw moet je natuurlijk beginnen met maximaal isoleren, omdat later gewoon niet of nauwlijks is te herstellen. Bij bestaande bouw is dat natuurlijk een ander verhaal. Een bestaande spouw kan je nu eenmaal niet meer veranderen en bestaande isolatie is soms duur te vervangen. Als je dan bezig gaat met 'toeters en bellen' kan je toch als nog aan lage energie komen ??
Als ik echter hoor dat er bij nieuwbouw vaak de voorkeur gegeven wordt aan een zonneboiler ipv maximaal isoleren vindt ik dat een gemiste kans.

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
25/05/2008 - 16:37

je wordt in mijn ogen in de EPB niet echt bestraft als je de luchtdichting "vergeet" of slecht uitvoert , het zou zelfs kunnen dat je met de default-waarde "beloond" wordt (als je in realiteit NOG slechter presteert) !
je wordt in ieder geval "beloond" door het halen van E-peil 100 .
door een default-waarde voor de luchtdichting toe te staan, zorg je ervoor dat de uitvoering in ieder geval niet dwingend gecontroleerd wordt (los van de EPB strafpunten).
een gebrekkige implementatie van "luchtdichting" heeft niet alleen energetische gevolgen, maar houdt ook risico's op bouwschade in ... vandaar dat ik moeite heb met het ontbreken van een verplichting (en ook deugdelijke normen!) voor luchtdichtingstesten in de EPB .
dat is in mijn ogen een enstige tekortkoming in de EPB-regelgeving .

vriendelike groeten,
bart humbeeck

afbeelding van walter-13
25/05/2008 - 23:20

Geert,

dus als Patrick een K30 had met een E peil E60 had hij wel een LEW?

idd; ik vind niet dat een slecht geïsoleerde woning het predicaat LEW verdient. Of vind jij dat wel?
Zijn woning is eventueel wel een voorbeeld hoe je bij een minder goed geïsoleerde woning door techniek (en subsidies?) energie kan besparen.
En als Patrick een K30 had gebouwd, had hij (of toekomstige eigenaren) nadien ook nog genoeg technische toepassingen kunnen toevoegen om tot bv E30 te komen.
Uiteindelijk is LEW ook maar een vaag omschreven begrip. Op zich is 'goed' bezig zijn, voor mij, die opties kiezen die in de eerste plaats een duurzame oplossing naar voor brengen. En bij bouwen hoort daar in de eerste plaats correct isoleren bij (naast compact bouwen, op de juiste plaats bouwen, etc..). Technieken moeten op de tweede plaats komen. En het E-peil kan je enorm beinvloeden door technieken. Maar zelf zou ik die niet duurzaam willen noemen (of toch veel minder duurzaam dan bouwtechnische oplossingen). En voor mij hangt LEW en duurzaamheid toch samen. Vandaar dat voor mij K38 voor mij niet een LEW is. Of beter: niet een betere voorbeeld wat men moet verstaan onder een woning met lage energiebehoefte. De woning zijn energiebehoefte is uiteindelijk niet verminderd. Alleen hoe die energiebehoefte is ingevuld is energievriendelijk gedaan.

Walter

afbeelding van walter-13
25/05/2008 - 21:07

Patrick,

hier botst je woning op de grenzen van hoe je zinvol een LEW definieert gebruikmakend van E-peil. Een ander voorbeeld hier thuis: Woning(verbouwing) is K32 , E peil is zelfs E25 met de PV panelen. E25 zal heel wat passiefhuizen voorbij steken. Onze PV panelen halen toch een zinvolle vergelijking met andere woningen onderuit. En ook ons warmtepompje geeft een haast onwerkelijke verlaging van E-peil. Persoonlijk vind ik dat PV-panelen bv pas zouden mogen meetellen eens ze instaat zijn je 'normale' elektriciteitsverbruik te dekken. Maar dat is misschien een andere discussie.
In de filosofie van duurzaam bouwen is je woning geen LEW, K38 is uiteindelijk te weinig verwijderd van het wettelijk minimum K45. Maar ze heeft natuurlijk een goede E-score. Wil je over LEW praten, dan moet je naar mijn mening toch beter isoleren dan K35 (of voor mijn part K30, K25,etc...).
Heb je geen zin ergens een link naar je berekening te plaatsen? Kan je duiden waarom je zo laag zit met je E-peil?

Walter

afbeelding van GeertBellens
25/05/2008 - 21:15

"In de filosofie van duurzaam bouwen is je woning geen LEW, K38 is uiteindelijk te weinig verwijderd van het wettelijk minimum K45."

Walter,

dus als Patrick een K30 had met een E peil E60 had hij wel een LEW?

Geert

afbeelding van walter-13
25/05/2008 - 23:23

Patrick,

op welke manier is het antwoord op deze vraag voor jou van belang?
Daar LEW sowieso niet duidelijk omschreven is, kan eenieder er zowat zijn eigen interpretatie aan geven (bij BBLV dacht ik dat ze praten over <K35 en <E70). Maar je kan voor jezelf natuurlijk enkel E70 overhouden als eis als dat zelf wil.

Walter

afbeelding van Anonieme gebruiker
26/05/2008 - 08:29
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Eigenlijk ben ikzelf voorstander dat ze voorwaarden aan subsidies voor PV panelen ne zonneboilers koppelen. Zeker de PV's die zonder alle subsidiemaatregelen pas na 30j terugverdiend zijn en dan een verwaarloos rendement hebben.

Het is belangrijker om te isoleren: muren + glas. En dat gaat altijd: spouw laten vullen, binnen extra isoleren, buiten de gevelsteen extra isoleren, ... Mijn voorstel: voor beide systemen en vooral voor PV's min. k45 norm halen bv! Zo blijft er meer geld over bij vadertje staat om meer subsidie te geven aan besisbehoeften: ISOLATIE of meer subsidie voor passief woningen.

Ik ben vooral tegen PV subsidies daar deze panelen zonder subsidies een slechte investering zijn .. weggegooid belastingsgeld dus!

Ik denk dat veel mensen met 1000€/jaar toekomen op vlak van elektriciteit. Indien niet: LEER beter met energie om te gaan voordat je kosten doet!! 30j x 1000€ = 30.000€

Dit is iest meer als een aardig opp. PV panelen. De investering (zonder subs) komt overeen met 30j gratis stroom!!! Terwijl je met manelen ook nog een klein verbruik hebt, daar ze niet voldoende opbrengst hebben. Als je omzetter 5-10j meegaat mag je je gelukkig prijzen, de panelen zouden min. 20j meegaan, maar wat brengen ze op na 30j?

Verder zal uit een silicium paneel zelfs na 100j niet de energie uitgehaald worden die er bij productie in gestoken is, dus ecologisch ook niet goed!

Het voordeel van subsidies is wel dat er nieuwe investeringen kunnen gedaan worden. Zo zijn er ook al PV's zonder silicium gemaakt en zullen wsl vanaf volgend jaar te koop zijn.Productiekosten worden veel minder, panelen dus iets goedkoper. Minder energie voor nodig, dus ecologischer, 10% meer rendement (40%)

Waar ik het van krijgen is dat veel mensen energieonbewust zijn maar PV'kes plaatsten omwille van fiscale voordelen: leningaftrek + subsidieaftrek. Tevens doen sommigen het omdat het in is. eentje in destraat plaatst, .. vaak volgt de rest.

Natuurlijk zijn er ook vldoende PV bezitters waarvan de visie wel OK is en waarbij de isolatie e.d. in orde zijn. Maar ik ken veel PV'ers die een woning van minder als 5j oud hebben en zelfs geen vloer of dak isolatie hebben ...

afbeelding van Anonieme gebruiker
26/05/2008 - 10:13
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Het invoeren van een een E-pail is niet slecht op zichzelf.
Persoonlijk vind ik dat de E-eis weldegelijk zaken teweegbrengt. Een E-peil van 50 ipv 100 zal toch op iets duiden, niet waar?
Daarenboven is er de K-eis ook nog, die overigens verlaagt is van 55 naar 45. Dus niet alleen wordt beide geeisd, er is een verbetering.

Als je nu gaat zeggen dat de norm te braaf en zwak is, kan ik je alleen maar gelijk geven. --> Maar bedenk goed dat LEW en PH NOOIT gebouwd zijn uit wettelijke of normatieve dwang!!! LEW bouw je uit interesse en overtuiging. Dat zal nooit veranderen.

afbeelding van GeertBellens
26/05/2008 - 12:24

Walter,

ik ga niet helemaal akkoord. OK goed isoleren is belangrijk. Maar als Patrick met zijn K38 bijvoorbeeld een E47 haalt door een goede luchtdichting, een goede balansventilatie en eventueel een zonneboiler, weet ik veel hoe zijn huis eruit ziet , dan is dat in mijn ogen een LEW.

Stel je hebt een K30, maar door je slechte luchtdichting en bijvoorbeeld systeem C als ventilatie, en lange warmwater leidingen behaal je net E60. Dit laatste wordt dan misschien wel LEW genoemd, maar verbruikt primair 27% meer dan die E47, jaar na jaar...

Geert

afbeelding van walter-12
26/05/2008 - 12:55

Geert,

probeer je bij de feiten te houden: je weet niet of Patrick een goede lichtduchting heeft, of hij BV heeft, een zonneboiler etc....
Ook niet waarom hij maar K38 heeft en waarom hij dure technieken wil gebruiken ipv isoleren.

Maar we verschillen dus fundamenteel: jij vindt dat technieken mogen meetellen, ik niet (of toch niet als er slecht geisoleerd is).
Hetzelfde voor mijn woning: die haalt E25, beter dan vele passiefhuizen. Terwijl mijn woning best veel energie vraagt. Alleen geven de PV panelen en warmtepomp een vertekend beeld. Ik kan mijn woning dus moeilijk een passiefhuis noemen, want dat is het niet.

Walter

afbeelding van levi
26/05/2008 - 23:20

eigenlijk is de K-peil het belangrijkste, het bepaalt hoeveel energie je door de buitenschil zal jagen.

het E peil is enkel een waardering van hoe je die nodige energie zal invullen. vb of je met gas of pellet zal verwarmen : in de beide gevallen heb je evenveel energie nodig, alleen vind de overheid dat pellet vriendelijker is voor het milieu en hierdoor zal je dus een betere E waarde krijgen.

dus ik zou maximaal in de K investeren

afbeelding van GeertBellens
27/05/2008 - 10:16

Levi,

Het K-peil is inderdaad belangrijk, maar het is maar een onderdeel van je energieverbruik. Bij goed geïsoleerde woningen op een bepaald moment zelfs niet het belangrijkste meer.

De E-peil berekening bevat ook het energieverbruik voor sanitair warm water, de verspilling daarvan bij lange leiding, luchtdichtheid, je ventilatiesysteem, zonwering, oververhitting (want kans op het plaatsen van een airco), hulpenergie van je CV systeem en ventilatiesysteem...

Bij niet residentiele gebouwen zoals kantoor en school zit verlichting er ook nog bij.

Het is dus heel wat ruimer dan je aangeeft. En maar goed ook.

Geert

afbeelding van Anonieme gebruiker
27/05/2008 - 10:42
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

ja, inderdaad.
het is niet omdat PV-cellen en warmtepomp - invloeden een beetje overdreven zijn, dat het plots niet meer nodig is om de juiste systeemkeuzes te maken.
Ik denk maar weer aan "passief"huizen (K15, <15kWh/m2, enz....) die met een elektrisch weerstandje bijverwarmd worden en elektrisch boilerke hebben. :-(

afbeelding van patrick-56
27/05/2008 - 11:02

wij hebben 82 mm recticel ongeveer 15 cm rockwool in de muren voor de rest heel grote ramen heb prijzen gevraagd van drie dubbel was heel duur in vergelijk zoveel kost mijn warmte pomp nog niet verbruikt tussen de 15 en 20 percent electriciteit 2,5 keer minder dan gas we hebben ook een balansventilatie en warmtepomp boiler bij - 10 5800 w verlies in kostprijs 2,5 keer minder dus kostprijs verbruik in euro zal zeker niet meer zijn dan passief huis .
geschat verbruik buiten zonne winsten van epb is 23000 mj

afbeelding van patjer1
27/05/2008 - 11:14

Wat een opsomming..
Als je 2.5 tot 3 keer minder verbruikt dan met gas, amaai, rekening houdend dat elektriciteit een drievoud kost van gas heb je dus een COP van 7.5 à 9.
Waar heb je die 82mm recticel? Samen in je spouw met de rotswol?
En ik denk het wel normaal is dat je warmtepomp goedkoper is dan je ramen, zal ook wel zo zijn met dubbel glas.

afbeelding van patrick-56
27/05/2008 - 13:18

2,5 keer minder aan dubbel tarief 15 tot 20 percent el

afbeelding van patrick-56
27/05/2008 - 13:22

goed doorgerekend zal het 8000 kw zijn en met warmte pomp 1260 kw dubbeltarief 160 meter bewoonbare op

afbeelding van patrick-56
27/05/2008 - 13:28

de cop is natuurlijk het best op lage themp wij hebben overal vloerverwarming

afbeelding van walter-12
27/05/2008 - 14:58

Patrick,

ik versta je berekeningen of de uitkomsten van de berekeningen niet zo goed:

Kan je nog eens duidelijk zeggen wat je verwachte verbruik is van je warmtepomp en warmtepompboiler (in kWh, niet in kW)?

Walter

afbeelding van patrick-56
29/05/2008 - 09:46

hallo allemaal ik ging eerst verwarmen met gas condensatie ketel de muren was 6 cm nu 82mm recticel de laagste lambada waarde tussen de buren 50 mmm het dak 12 cm recticel
zolder 15 cm rockwool + in de vloer 6 cm isolatie recticel isoleert 40% beter dan rocwool valt nog goed mee .
het is door de grote ramen dat ik k38 heb .
maar heb veel licht raam living 5 m op 2,25 nog 3 van 1,1 op 2,25 het totaal is 50 a 51 meter glas .ventilatie rec had ik al direkt genomen k30 e 60 met condensatie ketel verbruik je minder dan k38 maar met warmte pomp water water nog minder de prijs van warmte pomp is voor mij een stuk lager ik koop het via mijn vader aankoopprijs grondboring is 28 euro per meter mijn boring kost ongeveer evenveel dan warmte pomp + sanitare water de pomp sanitare is 500 a 800 euro

afbeelding van patrick-56
29/05/2008 - 09:00

geschat verbruik 1260 kwh tussen 1800 kwh per jaar verwarming

afbeelding van patrick-56
29/05/2008 - 09:19

de vloer themperatuur is berekend op 35 graden - 10
5800 verlies . verwarming vloer 9200 kw

afbeelding van patrick-56
29/05/2008 - 09:55

verbruik warmtepomp kan veel schillen welk systeem je gebruikt . de bron pomp verbruikt 390 wat verbruik 1600w warmtepomp nutige warmte 9200w
bij 50 graden is het 8100 w nutige warmte verbruik pomp2100w 390w bron pomp
wij werken onder 35 graden voor de vloer dus hogere cop

afbeelding van patrick-56
29/05/2008 - 10:06

volgens een berekening van de leverancier zou het iets meer dan 3 keer goedkoper zijn aan verbruik dan mazout berekening duitsland . een pelets kachel kost ongeveer evenveel . dus als je een pasiefhuis hebt k15 balansventilatie veel glas op het zuiden en je verwarmt met mazout of pellets geloof ik niet dat je minder verbruikt .
mischien een klein beetje als je verwarmt met zonepanelen op je vloer .

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.