pelletkachel | Ecobouwers.be

U bent hier

pelletkachel

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van anne carlier
20/05/2008 - 19:50

ik bestelde een pelletkachel bij paul desmet in ninove.
wij bestelden een kachel van het merk mcz meerbepaald een hydroair met kanalisatie.
op de kachel betaalden wij een voorschot.
voor het plaatsen van een sierschouw werden wij doorverwezen naar een medewerker welke thuis kwam opmeten een voorstel deed.
alle contacten verliepen via email.
net voor de plaatsing melde de firma dat er geen contract was omtrent het plaatsen van een schouw.
wij faxten de gehele bundel van emailverkeer met de voorstellen en ook het voorstel tot betalen van opnieuw een voorschot van 1500 euro.
er was ons nooit verteld dat wij behoudens met de plaatser van de kachel en de schouw ook contact dienden te hebben met de firma.
uiteindelijk door het storten van het voorschot bleek dit genoeg als akkoord.
op 30/04/08 kwam men dan ook het geheel plaatsen.
wij verkregen een factuur met vermelding van de kosten van de kachel, het plaatsen van schouw en de nodige extra's.
door het koude weekend jongstleden testen wij voor de eerste maal de kachel.
een hevige rookontwikkeling verraste ons ...
toen wij de kanalisatie van de warmte naar een aansluitende ruimte wouden testen bleek dit geen warmte te geven.
wij haalden de rooster naar die ruimte weg.
wij zagen dat de flexibel naar die ruimte gewoonweg (wegens plaatsgebrek in de geplaatste schouw) niet is aangesloten. de flexibel welke zou moeten rijken tot aan een aanpalende ruimte om de warmte door te sluizen ligt los in de schouw op ruim 30cm van het rooster.
bijgevolg verdwijnt de warmte welke naar een andere ruimte zou worden doorgesluisd naar de schouw (de lucht in).
omdat wij zien dat er geen plaats is voor die kanalisatie zou deze nieuw geplaatste sierschouw moeten worden vergroot.
op de factuur zien wij vermelding van de prijs van de kachel, het benodigde materiaal voor de plaatsing , en een rooster in aanhorende ruimte.
gezien wij een kachel kochten omwille van de mogelijkheid van kanalisatie en het materiaal betaalden om deze kanalisatie te verzekeren veronderstellen wij dat deze dan ook moet worden voorzien.
wij betaalden op 30/04/08 na de plaatsing met een bankcheque.
wij vrezen nu echter dat de firma welke weigerachting reageert op onze klachten niet de nodige aanpassingen wil doen.
deze aanpassingen zullen niet kunnen gebeuren zonder het afbreken van de schouw of zonder het kappen in de muur van de aanpalende ruimte.
wij hebben geen idee, zeker niet nu de kosten al zijn vergoed wat onze rechten zijn in deze.
moeten wij toelaten dat de muur verder zal worden vernield, kunnen wij eisen dat de schouw degelijk wordt aanpgepast , wie moet opdraaien voor de verdere kosten....etc
ik sprak vandaag mijn brandverzekering dvv aan welk zegt ons geen hulp noch raad te kunnen bieden.
derden raadden mij aan om klacht in te dien bij het vredegerecht. ik hoop dat het zo ver niet moet komen.
vriendelijke groet
anne carlier
fazantenstraat 32
9080 lochtristi
0473/591350
0477/224875

5 Reacties

Reacties

afbeelding van Anonieme gebruiker
21/05/2008 - 09:22
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

beste anne,

Bestaan er getekende documenten die de werken omschrijven ("bestek", "beschrijving",...)?

Groeten,
Steven burvenich

afbeelding van steven-24
22/05/2008 - 23:10

Ik ben ook langs geweest bij Paul Desmet in Ninove.

Hun uitleg kwam mij niet professioneel over.

Ik ben blij na het lezen van de bovenste mail, dat ik de juiste beslissing genomen heb.

De mensen die in dienst zijn van het bedrijf handelen in naam van het bedrijf. Als je een akkoord met hun hebt via mail, dan kan dit zeker gebruikt worden om aan te tonen dat er een overeenkomst was.

Als in de mails is overeengekomen dat er een kanalisatie moet geplaatst worden naar een aanpalend ruimte en een rooster, dan is het ook de bedoeling dat dit werkt.

Eerst zou ik proberen om een afspraak te maken met heb bedrijf, om zo er uit te geraken.
Als dat niet lukt, dan moet je een klacht indienen bij het gerecht.

afbeelding van asmithiam
02/06/2008 - 20:01

http://kbo-bce-ps.economie.fgov.be/ps/kbo_ps/kbo_search.jsp?lang=nl&dest=ST

Als iedereen eens kijkt op deze site met alle info ivm installateurs voor gelijk welke uitvoering van werken.

Kunnen jullie zien welke beroepsbekwaamheden de installateur heeft.En of hij al dan niet ook technisch aangelegd is.Want tussen verkopen en degelijke plaatsing is een groot verschil.De meeste pelletverkopers zijn mensen die niets met de installatiewereld te maken hebben gehad maar plots een gat in de markt hebben gezien.En via achterpoortjes en zonder aantoon van kennis toch geregistreerd aannemer zijn.Spijtig.

Helaas voor de producten die zij verkopen.

Want uit ervaring weet ik dat een degelijk geplaatste pelletkachel zeker een zuinige en goede werking heeft.

Mijn kachel werd geinstalleerd door Green Coast Energy van aan de kust.En zij kwamen wel tot over Gent.Zij plaatsten mijn Extraflame ecologica pelletkachel.

afbeelding van Ulrik
03/06/2008 - 00:31

Anne

Jij hebt toch goed geld gegeven dus moet het ding ook goed geplaatst worden en in de bouwsector heet dat " volgens de regels van de kunst "

Stuur om te beginnen maar een aangetekende brief onder de noemer " in gebreke stelling " waarin je vermeld dat je een procedure in kortgeding zal opstarten indien er geen positief gevolg gegeven wordt aan de ingebreke stelling

Je wijst er de handelaar op deze wijze op dat je het zeker hierbij niet zal laten indien het probleem niet opgelost wordt

De plaatser heeft de werken niet uitgevoerd zoals voorzien want de aansluiting is niet gebeurd volgens de planning en de handelaar heeft geen poot om op te staan en als je hem " in gebreke steld " en als je er een procedure in kortgeding van maakt, weet hij heel goed waar hij aan toe is want hij kan dat nooit winnen en zal de werken kosteloos moeten uitvoeren zoals zij voorzien waren

Neem eens contact op met de rechtskundige dienst van testaankoop of met een ombudsman

Als ik mij goed herinner is de wetgeving in verband met een procedure in kortgeding vorig jaar veranderd ten voordele van de benadeelde klant en moet de verliezende partij de procedurekosten betalen en zal het u zelfs geen frank kosten

Ulrik

afbeelding van Ulrik
03/06/2008 - 00:56

Anne

Hoe stel ik dan die aannemer en architect aansprakelijk? Moet ik onmiddellijk een procedure opstarten voor de Rechtbank?

Neen. U moet niet onmiddellijk naar de Rechtbank. Vooreerst dient een opdrachtgever, die één of meerdere tekortkomingen vaststelt van zijn aannemer en/of architect, steeds de aannemer en/of architect voorafgaand in gebreke te stellen voor deze vastgestelde tekortkomingen.

Met deze ingebrekestelling maant de opdrachtgever de aannemer of architect aan om aan de tekortkomingen te verhelpen. De wijze waarop aannemer of architect de tekortkomingen dienen te verhelpen is en blijft echter steeds de verantwoordelijkheid van aannemer en/of architect. De opdrachtgever mag zich in dat technisch debat niet actief mengen op straffe van later gebeurlijk zelf (mede) verantwoordelijk te worden gehouden.
Dit in gebreke stellen dient best te geschieden door het versturen van een aangetekende brief waarbij op duidelijke en ondubbelzinnige wijze de bouwheer de tekortkomingen aan de architect en/of de aannemer verwijt. Duidelijkheid is hierbij belangrijk. De aannemer of architect moet immers weten wat de opdrachtgever hem concreet verwijt om hen in de mogelijkheid te stellen hieraan tegemoet te kunnen komen.

Zie ook

http://www.vlan.be/nl/immo/infos/thema/architecten.html

Mvg

Ulrik

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.