rendement bijkomende isolatie | Ecobouwers.be

U bent hier

rendement bijkomende isolatie

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van hendrik de corte
18/05/2008 - 08:10

Dit forum bulkt de laatste tijd van vraagstaarten over het (financiële) rendement van zonneboilers en zonnepanelen.
De conclusie laat zich uiteindelijk als samenvatten als volgt: zonne-energie kan de kers op de taart zijn, maar eerst moet je alle andere maatregelen nemen, isolatie voorop.

Het is inderdaad makkelijk te bewijzen dat je (zelfs alleen financieel gezien) geen zonnepanelen moet leggen op een ongeïsoleerd dak.
Om het bij een (te) simpele berekeningswijze te houden: de terugverdientijd van dakisolatie is korter dan de terugverdientijd van zonnepanelen.

Hoe zit dan echter met een dak dat vroeger al geïsoleerd is, maar naar de huidige normen onvoldoende?
Wat is bijvoorbeeld de terugverdientijd van bijkomende isolatie als er bijvoorbeeld al 10 cm isolatie in je dak zit?
Kan iemand daar cijfers op plakken?

groeten
rik

15 Reacties

Reacties

afbeelding van Anonieme gebruiker
18/05/2008 - 23:10
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Om evenveel energiewinst te halen moet je telkens twee keer zoveel isolatie bijplaatsen als je al gedaan hebt.

5cm isolatie. -> X verlies
10cm isolatie -> X/2 verlies, Y meerkost (tov 5)
15cm isolatie -> X/3 verlies, 2Y meerkost (tov 5)
20cm isolatie -> X/4 verlies, 3Y meerkost (tov 5)
...

Het is juist dat je best eerst de niet-geïsoleerde delen isoleert, te beginnen met het dak...tot zover je isolatie vergelijkt met isolatie.
Maar isolatie plaatsen ipv iets anders (ramen, techniek) is uiteraard een juistere vergelijking. Het gaat immers over: wat die ik met mijn bugdet?
Dat de nieuwe isolatie minder rendabel is dan de bestaande is evident, maar een net vervangen raam met sterk isolerende glas nog eens vervangen door een nieuw raam met nog iets beter glas scoort nog veel slechter uiteraard!!

Als je kijkt naar de prijs van zonneboilers en ramen enz... en kijkt hoeveel isolatie je daarvoor kan plaatsen is het voor mij zeer duidelijk. Alles hangt af van hoe sterk alles geïsoleerd is.

bv.
dak 5cm en enkel glas = nieuw glas
dak 5cm en gewoon dubbel glas = meer cm isolatie plaatsen
dak 20cm en gewoon dubbel glas = nieuw glas!

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
18/05/2008 - 08:20

@hendrik, interessante vraag, maar afhankelijk van de omstandigheden : heb je al binnenafwerking (gipskartonplaten, planchetten, ...) aangebracht of niet ; is er al een onderdak aanwezig of niet ; breek je die niet-gebruikte schoorsteen nu eindelijk eens weg of niet ... je reduceert "isolatie" tot het aanbrengen van "isolatiemateriaal", en dat klopt niet . "isolatie" is een systeem, dat (voor gevels en daken) altijd bestaat uit winddichting+isolatiemateriaal+luchtdichting (alhoewel sommige producten meerdere functies kunnen uitoefenen). je zou die vraag wel kunnen stellen voor een welbepaalde welomschreven opbouw ... vriendelijke groeten, bart humbeeck .

afbeelding van Anonieme gebruiker
18/05/2008 - 09:59
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Als je meer rendement uit je isolatie wilt halen kun je beter de ongeisoleerde delen opwaarderen dan al een stuk bestaande isolatie verdeubbelen.

Neem bv een huis die maar deels geisoleerd is.
Een dak met een k waarde van 3 en een dak k waarde 0,4.
Als je het ongeisoleerde deel isoleerd kom je op een nieuwe waarde uit van k 0,4. Doe je het geisoleerde deel dan haal je k 0,2

Neem 10 m2 en een buitentemperatuur van 0 graden.
Het verschil in rendement is dan 10x0,2x20=40 watt tegen 20watt voor het al geisoleerde deel

Het rendement is voor naisoleren 20 watt winst.
voor het ongeisoleerde deel is het rendement 540 watt.

Je ziet wel dat het naisoleren van geisoleerde delen weinig meer opleveren terwijl de investering gelijk blijft.

afbeelding van hendrik de corte
18/05/2008 - 10:03

Bart

Je opmerkingen zijn zeer terecht maar gelden net zo goed voor de "eerste isolatie" van een ongeïsoleerd dak als voor bijkomende isolatie. Niet?

Ik stel de vraag niet voor een individueel geval maar in het algemeen. Het antwoord zal dus, dat besef is wel, ook een "veralgemening" zijn.

Eigenlijk stel ik de vraag met het oog op "communicatiedoeleinden". In alle brochures wordt aangeraden "het dat te isoleren". Zelden "het dak bijkomend te isoleren". Ik wil daar, althans in de gemeente waar ik voor werk, verandering in brengen. Maar ik wil toch graag wat meer cijferkennis vooraf.

groeten
rik

afbeelding van wgb
18/05/2008 - 10:07

Als je 10 cm PUR op je dak hebt valt er niet veel te halen.
*Wim*

afbeelding van wgb
18/05/2008 - 23:33

dak 20 cm en gewoon dubbelglas = nieuw glas!

Als je dubbelglas hebt en je gaat nog iets beter isolerend glas monteren wat is dan de minder energie winst. Ik ben geen expert maar zou het niet zo kunnen zijn dat het produceren van het nieuwe glas meer energie heeft gekost dan de energie die je gaat uitsparen van dubbel naar beter.
*Wim*

afbeelding van Anonieme gebruiker
18/05/2008 - 23:43
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Dit is de situatie voor het gehele isolatieschil Steven.
Als het gaat om een deel van je totale schil.
De x/2 kan om een klein deel gaan.

Als je totale verlies van je schil 8kw is (goed geisoleerde woning dus) op een totaal oppervlak van 200m2 en je verdubbelt een deel van 25m2 (van K 0,4 naar K 0,2)dan heeft dit een voordeel van 50 watt op het genoemde voorbeeld. Ik denk niet dat je dit echt gaat vernemen op je jaarafrekening.
Op een rekening van 800 euro scheelt het zo`n 5 euro.

verhudingen lopen nog krommer bij een minder geisoleerde woning.

afbeelding van Roel P.
19/05/2008 - 12:34

Hendrik, ik heb een figuur van het WTCB waarop aangegeven staat welke maatregelen je het best eerst uitvoert. De isolatie van de wonig verbeteren tot K30 dien je eerst uit te voeren voor alle hernieuwbare energiebronnen. Isolatie verbeteren van K30 tot K20 staat op dezelfde hoogte als warmtepomp en zonneboiler. PV-systeem, zonneboiler voor CV en windmolen komen hierna pas.

afbeelding van Anonieme gebruiker
19/05/2008 - 21:26
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Neen dat zie je verkeerd. Als je 8 cm isolatie plaatst tegen een ongeïsoleerde muur bespaar je véél meer dan wanneer je 8 cm isolatie bijplaatst tegen een muur waarin al 8 cm isolatie aanwezig is.

vr gr
Pluto

afbeelding van Anonieme gebruiker
19/05/2008 - 22:19
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Reken ook eens het ongeisoleerde deel om een vergelijking te trekken Wendy.
Voor een dak een R waarde van 0,3 W/m2K tot 0,5 W/m2K en maak daar eens een vergelijking op met enkele isolatie en dubbele isolatiedikte.

Uit jou voorbeeld kom je uit op 0,3 of 0,5 voor geen isolatie, 0,3 of 0,5 + 2.66 voor enkelvoudig isoleren en 0,3 of 0,5 + 5,32.

uitgaand van 0,5 als ongeisoleerd:

24 m2 x (20° C – (-8° C)) x 2 W/m2K = 1344 W. ongeisoleerd.
24 m2 x (20° C – (-8° C)) x 0,32 W/m2K = 215 W 8cm geisoleerd.
24 m2 x (20° C – (-8° C)) x 0,17 W/m2K = 114 W 16cm isolatie.

Zie hier de verschillen.
de eerste 8 cm levert 1129 winst.
16 cm levert 1230 watt winst.
101 watt winst meer voor een dubbele laag isolatie.
Geen vetpot dus.

Omgerekend naar K of U waardes 1/R. om verwarring te voorkomen.

afbeelding van Anonieme gebruiker
19/05/2008 - 22:25
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

voor dit geval lever een dubbele isolatie nog maar 9% extra winst voor nog maals 100% meerinvesteren.

als 5 jaar de terugverdientijd is voor 8 cm is het 55,5 jaar eer je de tweede laag van 8 cm terug verdient hebt.

afbeelding van wendy kok
19/05/2008 - 20:44

R = d/λ waarbij = warmteweerstand in m2 K/W
d = dikte van het materiaal in m.
λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/mK
U = 1/R = hoeveelheid warmte (in Watt uitgedrukt) er per seconde doorheen het bouwdeel gaat per vierkante meter (m2) oppervlakte van het bouwdeel en per graad Celsius verschil tussen binnen- en buitenzijde van het bouwdeel.

Even een vereenvoudigde berekening (zonder rekening te houden met muren, dakbedekking,....):

Een isolatiemateriaal met een dikte van 8 cm (= 0,08 m) en een λ-waarde van 0,030 geeft een R-waarde van 2,66 m²K/W (0,08 / 0,030)
Als je nu 8 cm bij isoleert met hetzelfde materiaal kom je op een R-waarde van 5,32m²K/W

Als we nu de U-waarde berekenen (1/R) komen we op 0,38 voor de 8cm en 0,19 voor de 16 cm.

Stel dat onze oppervlakte 4 meter bij 6 meter is, en de buitentemperatuur -8° C is (de referentietemperatuur voor warmteverliesberekeningen in België) en binnen 20° C dan zal de oppervlakte een warmtedoorgang kennen van:
24 m2 x (20° C – (-8° C)) x 0,38 W/m2K = 256 W (Watt) voor de 8 cm isolatie

24 m2 x (20° C – (-8° C)) x 0,19 W/m2K = 128 W (Watt) bij 8 cm bijkomende isolatie.

Als ik dus 8 cm isolatie plaats in een niet geïsoleerd oppervlak bespaar ik even veel dan als ik die 8 bijplaats in een al geïsoleerd oppervlak. De terugverdientijd zal dan ook hetzelfde zijn.

Met andere woorden:
Als ik bijvoorbeeld door een investering van 762€ muurisolatie 190€ kan besparen per jaar is de terugverdientijd +/- 4 jaar. Het maakt niet uit of dit een na-isolatie is of een initiële isolatie.

Of zie ik het te simpel?

afbeelding van rene-11
20/05/2008 - 08:37

Terugverdientijden zijn voor elk voorstel/gebouw weer anders, omdat het praktisch energieverbuik enorm verschilt.

30% van weinig blijft weinig en 30% van heel veel blijft veel.

Natuurlijk klopt het principe wel dat extra erbij isoleren een langere terugverdientijd krijgt.

Maar de prijs van energie investering hangt ook af van bijv. het afwerkingsnivo. Een isolatie in een dak met een dampscherm heeft een andere prijs als deze dezelfde isolatie met een afwerking.

In de ene geval zit de afwerking er al en moet deze verwijderd en herplaatst worden en in het andere geval is er nog geen afwerking en hoeft deze investering niet in de terugverdientijd meegenomen te worden. Wel of niet de afwerking afbreken/herplaatsen kan de terugverdientijd met een factor 2 tot 3 beinvloeden.

Een niet afgewerkt dak isoleren kunnen de meeste mensen gemakkelijk zelf voor 17.5 Euro per m2 voor 10 cm minerale wol.

Een huis met een verbruik van 20000 kWh met 10 cm minerale wol in het dak had een berekende besparing van 9.5% door er nog extra 10 cm minerale wol erbij aan te brengen.

In dit voorbeeld was het desbetreffend dakoppervlak 140 m²
zodat een investering van 2450 Euro nodig was voor zelfplaatsing. De besparing was hier ongeveer 100 Euro per jaar, zodat men met een terugverdientijd had van 25 jaar.
Met een afwerking zal dit natuurlijk 50-75 jaar worden maar het is de vraag of je dit mag meerekenen. Dit zal per geval verschillen.

Mijn conclusie: terugverdientijden zijn in elke situatie/woning anders en dienen uitgerekend te worden.

Verder zal in de toekomst een huis onverkoopbaar blijken te zijn, als een woning het vereiste isolatie nivo niet heeft.
In dat geval zullen de kosten gewoon genomen moeten worden en zal dus het huis indirect meer waard worden.

Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van de kozijnen. De terugverdientijden hiervan zullen 75 jaar en langer bedragen, maar door de plaatsing zal er wel een meerwaarde ontstaan van de woning.

10 cm MW isolatie in het dak is zeker niet genoeg en zal zeker in de toekomst een negatieve beoordeling krijgen bij de verkoop van de woning.

Het is volgens mij onmogelijk om algemene richtlijnen te geven aan huis eigenaren om aan te geven welke energie renovatie interessant is voor hun woning.

afbeelding van wendy kok
20/05/2008 - 12:34

Bedankt voor de uitleg Chathanky. Ik snap ondertussen waar ik de mist in ging.

Is eigenlijk wel een 'gevaarlijke' redenering.
Als mensen dit zien kunnen ze ook gaan beslissen om minder of niet bijkomend te isoleren omdat de eerste 8 cm snel terugverdiend zijn en de bijkomende dikte een heel lange terugverdientijd heeft.

afbeelding van Anonieme gebruiker
21/05/2008 - 09:42
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Het is op die manier dat ik uitkwam tot mijn ruwe conclusies.
Als je al 8cm zitten hebt, kan je overwegen om andere zaken te gaan doen, dan daar bij te plaatsen.

28 x 0.32 = 9.0 W/m2 dak 8cm
28 x 0.17 = 4.76 W/m2 dak 8 + 8cm
verbetering van 4.2W/m2

In uw voorbeeld hebben we 4,2W/m2 winst met 16cm ipv 8cm. Dat is ongeveer 0.4 W/€. (10€/m2 (zelf doen!))
Als je met dat budget in plaats daarvan kleinere zaken doet zoals:

thermostatische kranen,
afstellen en klimaatregeling CV,
radiatorfolie (bij koude muren),
buisisolatie, ...

is je winst vlug groter. (maar is moeilijk uit rekenen uit het vuistje)

Als je weet dat een thermostatische kraan 30 a 50€ kost, je conservatief gerekend 10% efficiënter werkt per kamer van laten we zeggen 1kW verlies, is dat omgerekend 100W/50€ per kamer winst= 2 W/€.

Beetje scheve redenering, maar het is een hint.

Nog een hint:

28 x 0.32 = 9.0 W/m2 dak 8cm
28 x 0.17 = 4.76 W/m2 dak 8 + 8cm
verbetering van 4.2W/m2 = 0.4W/€

28 x 2.9 = 81.2 W/m2 gewoon dubbel glas
28 x 1.1 = 30.8 W/m2 HR++ glas
verbetering van 50.4W/m2 = 0.5W/€ (100€/m2)

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.