vak belastingen invullen ? (zonnepanelen) | Ecobouwers.be

U bent hier

vak belastingen invullen ? (zonnepanelen)

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van john
15/05/2008 - 12:38

Welke code invullen op de belastingsbrief en hoe verdeelt men het dan over de jaren heen ? Totaal bedrag +- 21.500 euro. Voorschot betaald 30% +- 6450 euro. Bij plaatsing dan nog eens 70%-9000, en de rest in januari 2009.

50 Reacties

Reacties

afbeelding van lambert-2
15/05/2008 - 14:56

Je was me voor Peter. Tips en Tricks om je belastingsbrief in te vullen:

- Hoe berekenen
- Wat in te vullen
- aan te leveren documentatie

afbeelding van hendrik de corte
16/05/2008 - 06:29

Om op deze en andere vragen een antwoord te bieden heb ik (voor mijn gemeente) een infomap samengesteld. Ik vul de tekst trouwens voortdurend aan. Hieronder een stukje.
Het voordeel van de map is natuurlijk ook dat ik bijlagen kan toevoegen, zoals het modelformulier voor de aannemer waarvan sprake. Dat zullen jullie zelf moeten zoeken op de site van de overheidsdienst financiën.

groeten
rik

Invullen van de belastingaangifte
U hoeft op voorhand geen belastingvermindering aan te vragen. U vermeldt eenvoudig het bedrag op uw belastingaangifte van het jaar na de betaling van de factuur voor de energiebesparende maatregelen.

De aangifte in de personenbelasting bevat een rubriek voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven: het betreft de rubriek F van vak IX van deel I van de aangifte, in het bijzonder de codes 1363 en 2363 als u eigenaar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker van de woning bent en de code 1369 als u huurder bent.
Op uw belastingaangifte van het jaar na de betaling van de factuur moet u bij de code 1363 of 2363 of 1369 het bedrag invullen waarop u recht hebt. U berekent dit bedrag op het betaalde bedrag (btw inbegrepen). Dit berekende bedrag bedraagt 40 % van het betaalde bedrag met een maximum van 2 650 euro per woning voor de meeste maatregelen. De berekening is eenvoudig: u deelt het betaalde bedrag eerst door 100 en vermenigvuldigt het resultaat met 40. Is de uitkomst hoger dan 2 650 dan mag u toch niet meer dan 2 650 euro invullen.
Als u het maximum van 2 650 euro overschrijdt door de installatie van een zonneboiler of van fotovoltaïsche panelen mag u het hogere bedrag invullen, beperkt tot 3 440 euro.
Indien u als getrouwde of wettelijk samenwonende wordt belast, moet u het bedrag van de vermindering onder elkaar verdelen volgens het deel van het onroerend inkomen van de woning dat bij elk belastbaar is. De meeste koppels zijn samen eigenaar van hun woning, dus eigenlijk zijn ze elk voor de helft eigenaar. Elke partner vult dan de helft in van het bedrag van de belastingvermindering. De ene partner bij code 1363, de andere partner bij code 2363. Dit geldt echter niet voor huurders. Zij geven samen het volledige bedrag aan bij code 1369.

Bewijzen
Bij uw belastingaangifte moet u het origineel of een eensluidend verklaarde fotokopie voegen van:
- de facturen van de werkzaamheden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer;
- de betalingsbewijzen. Alle klassieke bewijsmiddelen zijn mogelijk (bankuittreksels enz…). In geval van contante betaling is er nog steeds de factuur van de aannemer waarop deze bevestigt een contante betaling te hebben ontvangen. Het is in elk geval belangrijk dat u de datum van betaling kunt bewijzen.
Indien u een kopie bijvoegt, moet u daarop "Kopie conform het origineel" schrijven, gevolgd door uw handtekening.
Als u als koppel samen eigenaar bent van een woning speelt het geen rol op wiens naam de factuur is opgesteld. Het speelt evenmin een rol wie van beiden de betaling doet.

De aannemer moet op de factuur of de bijlage vermelden:
- de woning waar de werken werden uitgevoerd;
- de verdeling van de kosten over de verschillende maatregelen (als hij meer dan één maatregel uitgevoerd heeft, bijvoorbeeld het dak heeft geïsoleerd en superisolerend glas heeft geplaatst).
Er bestaat een model van bijlage bij de factuur. Op dit model staat geen vermelding van de belastingvermindering voor onderhoud van stookketels. De aannemer kan hiervoor de rubriek “andere werken” invullen. Hij moet het merk, type en serienummer van het toestel vermelden en de datum vermelden van het onderhoud.
Kijk goed na of uw aannemer alles vermeld heeft wat nodig is!

De energiedeskundige die een energieaudit uitgevoerd heeft, moet op de factuur of op ereloonnota vermelden dat hij door het Vlaamse Gewest erkend is en zijn erkenningsnummer invullen.

afbeelding van geert buyse
16/05/2008 - 08:37

Hendrik,

Geldt dit ook voor spouwmuurisolatie ?

afbeelding van hendrik de corte
16/05/2008 - 23:42

Er zijn een aantal verschillende energiebesparende maatregelen die recht geven op een belastingkorting.

De maatregelen zijn:
- plaatsen van dakisolatie;
- vervangen van een bestaande stookketel;
- plaatsen van superisolerend glas;
- plaatsen van thermostatische kranen op radiatoren of een kamerthermostaat met tijdinschakeling;
- installatie van een geothermische warmtepomp;
- installeren van een zonneboiler (om water te verwarmen);
- installeren van fotovoltaïsche zonnepanelen (om elektriciteit te maken);

U kunt ook een belastingvermindering krijgen voor een energieaudit van de woning: een deskundige onderzoekt hoe het gesteld is met de isolatie van uw muren, dak, vloeren en beglazing. Daarnaast wordt bekeken hoe efficiënt uw verwarmingsinstallatie is. U krijgt een rapport met de verbeteringsmogelijkheden.

Tot slot is er ook een belastingvermindering voor het onderhoud van een centrale verwarmingsinstallatie.

Dus Geert, spouwmuurisolatie staat niet in het lijstje van de werken die in aanmerking komen voor belastingkorting.
Voor muurisolatie is er wel de Vlaamse renovatiepremie (voor wie aan de voorwaarden voldoet qua inkomen, eigendom en ouderdom van de woning) en een premie van de netbeheerder.

groeten
rik

afbeelding van lambert-2
17/05/2008 - 20:09

Hoe zit het met een energie lening. Je kan die ook mee aftrekken van je belastingen, maar in welk vak moet je dit plaatsen? Of kan het gewoon by de hyp. lening geteld worden?

Thanks.

afbeelding van lucvt
18/05/2008 - 22:44

Lambert

je stelling klopt. Energieleningen zijn gewone persoonlijke bankleningen en aldus niet aftrekbaar in de belastingen (althans voor de natuurlijke persoon die de zonnepanelen niet opnam in zijn beroepskosten).

afbeelding van hendrik de corte
18/05/2008 - 07:50

Lambert

De belastingkorting voor energiebesparende maatregelen staat volledig los van de aftrek voor hypothecaire lening.
Of je die hypothecaire lening afsluit voor energiebesparende maatregelen of voor andere (ver)bouwingen maakt geen verschil voor de fiscale behandeling.

groeten
rik

afbeelding van lambert-2
18/05/2008 - 09:04

Dat is duidelijk, natuurlijk.
Maar ik had ergens gelezen in de tijd dat je een energielening voor bv een PV installatie ook kon aftrekken van de belastingen.

Maar heb nog wat verder research gedaan en dit is blijkbaar niet mogelijk. Het is een effort van de banken om een dit soort doeleinden een goedkoper rente tarief, te stimuleren voor energiebesparende maatregelen aan te schaffen. En de aankopen leiden dan opnieuw tot subsidies.

Dus blijkbaar geen aftrek via de belastingen.

afbeelding van john
19/05/2008 - 12:55

Het achterpoortje om tweemaal belastingsvoordeel te bekomen door te splitsen over meerdere jaren zou aangepakt worden door Dhr Reynders. Was vanmorgen op het nieuws ... snif snif

afbeelding van lambert-2
19/05/2008 - 14:43

Niet meer dan juist Peter, en het wordt tijd. Als iedereen het spel eerlijk speelt. Uiteindelijk betalen we allemaal mee aan die subsidies. Daarbij, waarom zou iemand anders 2 keer mogen profiteren.

Heel simpel regeling, je krijgt in 't totaal 3340 belastingsvoordeel, maakt niet uit over hoeveel jaren je het spreidt.

afbeelding van lucvt
19/05/2008 - 19:58

Lambert

wat doe je dan als iemand het ene jaar PV-panelen zet en het andere jaar kiest voor thermische zonnepanelen?

Ten tweede: Heb je al eens de herberekening gemaakt als de wet wijzigt?

Op een installatie van 2200 kWu aan 16000 euro krijg je dan maar gemiddeld 3700 euro terug.
Op 12 jaar tijd krijg je aan GSC en elektriciteit op zo'n 26400 kWu aan 0,6euro het totaal van 15840 euro.
Dit compenseert dan het saldo dat je uiteindelijk betaalde (12300 euro) en nog zo'n 3500 euro verloren intresten.
Jaarlijks verlies je immers op je eigen kapitaal 4% à 4,5% intresten, zijnde tijdens de eerste jaren zo'n 500 euro per jaar.
Heb je pech met je omvormer (na 10 jaar) dan kost je dat 1500 euro. Dan maak je maar winst na 13 jaar.

Aan 'eerlijk' geef je je eigen interpretatie. Voor mij betekent dit het handelen volgens de voorschriften van de wet. Betalen in twee keer is geen fraude.
Bovendien wordt een nieuwe wet de doodsteek voor deze opbloeiende sector van zonnepanelen. In Nederland is net hetzelfde gebeurd.

Het wordt dan nog enkel interessant voor mensen die een hypotheeklening erbij kunnen nemen. Deze zullen vlugger winst maken.

afbeelding van lambert-2
19/05/2008 - 20:11

Dat heb ik gedaan Luc. Verleden jaar PV en dit jaar CV en thermische panelen. Ik kan dus 2 keer genieten van aftrek op mijn belastingen.

Het zit er allemaal ergens tussen in Luc. En eerlijkheid is vaak niet veel te vinden. Dat is zoals de leveranciers die hun prijzen kunstmatig omhoog trekken omdat er subsidies zijn.

Ga nu niet je calculatie van kortbij bekijken, maar dat is zoveel keer gedaan, met alle mogelijke nuances. PV is interessant omwille van de subsidies, zelfs indien maar één jaar aftrek, en de GCF's.
Pech ... yep, koop je een BMW3 en sta je 2 weken later ook langs de kant. Can happen.

Wat ik uiteindelijk bedoel is dat een systeem altijd ontwricht wordt. Tja, en die leiden tot eindelose discussies, zeker via mail of een draad in BBL. De subsidie zelf is gecreeerd om éénmalig in te roepen. Kan ik het niet helpen dat die kiekens die wet niet waterdicht maakten. ;-) En we betalen allemaal mee aan die zogenaamde subsidies.

afbeelding van christof
19/05/2008 - 20:11

Vandaag in het nieuwsblad, Brussel krijgt zoveel geld van Vlaanderen,zij kunnen er dan mee sinterklaas spelen.

BRUSSEL - Het Brussels Gewest lanceert een groots plan om het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen aan te moedigen. De subsidiebudgetten werden opgetrokken tot 40 miljoen euro in 2008, in 2004 gaf het Brussels gewest 4 miljoen euro aan subsidies. Belangrijk is dat het Brussels Gewest vanaf dit jaar een subsidie geeft naargelang het vermogen van de zonnepanelen. Concreet wordt er een subsidie gegeven van 3 euro per wattpiek vermogen. Of anders gezegd: het Gewest betaalt tot 50 procent van je investering terug. Het maximumbedrag is vanaf dit jaar niet meer geplafonneerd: vroeger kreeg je 50 procent terugbetaald voor een maximumbedrag van 3.000 euro. Naast de 50 procent korting kan je ook nog eens 40 procent fiscaal inbrengen. In totaal bespaar je dus 90 procent. Dankzij deze subsidies kan je de aankoop van de zonnepanelen al na 2 à 3 jaar terugverdienen. Leefmilieu Brussel telde de afgelopen jaren een verdriedubbeling van het aantal aanvragen. De zonnepanelen zijn dus echt wel hip bij de Brusselaars. (mmv)

MVG
Christof

afbeelding van boens rudiger
09/06/2008 - 09:53

hebben in 2006 superisolerend glas aangebracht , betaling
ook in 2006 ; kunnen wij dit nu nog in 2008 op onze
belastingsaangifte inbrengen ?

afbeelding van hendrik de corte
09/06/2008 - 12:43

Helaas niet voor de belastingkorting.

Voor zover je voor deze werken (eventueel gecombineerd met andere werken) recht zou hebben op de Vlaamse renovatiepremie kan dat wel: dan heb je 3 jaar tijd na factuurdatum.

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
09/06/2008 - 20:04

Rudiger

Ik vraag me wel af of het niet zinvol kan zijn om alsnog een bezwaar in te dienen tegen het aanslagbiljet 2007, inkomsten 2006.
Tenminste voor zover de wettelijke termijn voor het indienen van een bezwaar nog niet verstreken is. Wanneer heb je het aanslagbiljet ontvangen?

Ik weet eigenlijk niet zeker of dit zinvol is.

Even hulp inroepen.
Luc, wat denk jij?

groeten
rik

afbeelding van lucvt
09/06/2008 - 22:32

Rudiger

Inbrengen van kosten van 2006 in 2008 kan inderdaad niet.

Bezwaar indienen tegen aanslagbiljet van inkomsten 2006 kan enkel binnen de zes maanden na datum van ontvangst van het aanslagbiljet (aanslagjaar 2007).
Als je dat biljet ontving voor 10 december 2006, dan is het te laat om die factuur van het isolerend glas in te brengen.

Op het aanslagbiljet zelf staat klaar vermeld wat het bezwaarschrift (een gewone brief) inhoudelijk dient te bevatten. Gemakshalve steek ik altijd een kopie van het aanslagbiljet erbij.
Je meldt als reden dat je de energiebesparende uitgave vergat aan te geven en je voegt eensluidende afschriften bij van je factuur (inclusief clausule aannemer) en van je betalingsbewijs. Je vermeldt de toe te voegen codes met de bedragen (40% van de betaalde factuurprijs te verdelen over de echtgenoten volgens het KI en rekening houdende met het maximum)
Als de termijn van zes maanden bijna op is dan richt je het best je brief per aangetekend schrijven aan de directeur. Het adres van de directie staat op het aanslagbiljet.

Als de termijn van zes maanden nog maar begonnen is, dan kan je ook contact opnemen met het belastingkantoor. Je teruggave zal dan sneller volgen.

groeten

Luc

afbeelding van hendrik de corte
10/06/2008 - 06:43

Dus toch nog een happy end voor Rudiger. Toch opletten: voor uitgaven in 2006 bedroeg de maximum belastingkorting
slechts 1 280 euro.

groeten
rik

afbeelding van frans-18
13/08/2008 - 20:43

Geachte, in november 2007 installeerde wij zonnepanelen 3500w prijs rond de 22000€, welke perfect werken.Hoopten op een tegemoetkoming van de overheid, maar bij het invullen van onze belastingebrief kregen we de mededeling dat we uit de boot vallen, betaalden te weinig belastingen, na 35 jaar dienst nu 2 jaar werkloos.
Overal geinformeerd, tot bij minister Crevits , en het schijnt correct te zijn.
Wat we willen zeggen, laat U vooraf goed informeren over uw persoonlijk geval, vooral werkloze,gepensioneerde of andere mensen die om welke reden ook niet veel belastingen betalen en geloof de verkopers niet klakkeloos.
En dan maar denken alle belgen gelijk voor de wet.
groetjes frans

afbeelding van wonko
14/08/2008 - 07:49

@ Frans
Iedereen gelijk voor de wet betekent natuurlijk niet dat iedereen hetzelfde krijgt. Da's nog iets heel anders.

Maar dat neemt niet weg dat die regel misschien slecht opgesteld is en daardoor discriminerend.
Nu is er wel iets veranderd voor de Vlaamse belastingsbetaler. Als je niet genoeg verdiend om het via de belastingskorting terug te krijgen kun je aanspraak maken op een Vlaamse subsidie. Maar ik weet niet of die regel op tijd kwam om u te helpen.

Een deel van de fout ligt natuurlijk ook bij verkopers die hun klanten dingen wijsmaken die niet kloppen om maar meer te verkopen. Zo heb ik ooit eens meegemaakt dat een bankbediende me wilde wijsmaken dat ik (toen ook werkloos) toch nog van pensioensparen zou terugtrekken. Ik ben er niet ingetrapt.

afbeelding van eric-15
14/08/2008 - 08:18

Jan, klopt niet, door één of andere hersenkronkel valt PV niet onder die vlaamse subsidiemaatregel :-(

afbeelding van frans-18
14/08/2008 - 08:32

Energiepremie voor niet belastingsbetalers (zie Vlaanderen.be) vanaf 01-01-2008 geld volgens mij niet voorPV ,wel voor super isolerend glas,dakisolatie en hr ketel.

afbeelding van lucvt
14/08/2008 - 20:17

Frans

nochtans hebben Rik en ik indertijd meermaals gewezen op het gevaar voor het verliezen van de belastingsvermindering.

Zelfs als werkloze kun je de situatie soms nog rechttrekken.

luc

afbeelding van frans-18
15/08/2008 - 17:50

Luc en Rik ,
Dit forum pas enkele dagen geleden ontdekt, sorry
Graag enkele concrete inlichtingen om toch nog te proberen er iets aan te doen, als het mogelijk is

afbeelding van frans-18
23/08/2008 - 15:29

Is er nog iemand die dit forum leest, of weet er niemand een antwoord op mijn vraag, hoe toch nog te kunnen genieten van een belastingsvermindering, of premie als je te weinig belastingen hebt betaald bij plaatsing van pv panelen
frans

afbeelding van hendrik de corte
23/08/2008 - 16:11

Frans

Er zijn een paar mogelijke oplossingen die er eigenlijk in bestaan het belastbaar inkomen "op te krikken" zodat je toch voldoende personenbelasting betaalt. Dat heeft uiteraard alleen zin als je daardoor andere belastingen kunt verminderen.
Klinkt dit als geheimtaal? Laat ons concreet worden.

Uit je verhaal haal ik dat je de facturen vorig jaar al betaald hebt? Dan is er maar één methode. En die is alleen toepasbaar als je (voldoende) spaargeld had.

Intresten van beleggingen moet u niet aangeven als inkomen maar het mag wel. Dat heeft voordelen als u geen of te weinig personenbelasting betaalt. Het aangeven van intresten heeft alleen nut voor beleggingen waarop (15 % of 25 %) roerende voorheffing wordt ingehouden, want die zal u ook terugkrijgen bij de afrekening van de personenbelasting.

Dit betekent dus eigenlijk dat u de al betaalde roerende voorheffing gaat recuperen via de belastingermindering voor uw zonnepanelen.

Om intresten van beleggingen aan te geven moet u deel twee van de aangifte opvragen. Uw belastingaangifte is echter al binnen.
Maar u kunt later wel nog een bezwaar indienen tegen het aanslagbiljet 2008 (inkomsten 2007) binnen een termijn van zes maanden na ontvangst van het aanslagbiljet 2008.
Op het aanslagbiljet zelf staat duidelijk vermeld wat het bezwaarschrift dient te bevatten. Geef als reden dat u de energiebesparende uitgave vergat aan te geven. Vermeld de toe te voegen code en het bedrag en voeg de bewijzen toe, net zoals u zou doen in een normale aangifte.

groeten
rik

PS De belastingverminderingen zijn niet gemaakt voor de minder bedeelden. Dat is in mijn ogen geen toeval maar een bewuste politieke keuze. Maar daar heb ik het op dit forum al over gehad.

afbeelding van Anonieme gebruiker
10/06/2009 - 23:25
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

hendrik,

Ik zie dat je ongelooflijk goed op de hoogte bent van deze materie!

Ik wil ook zonnepanelen laten plaatsen en zit ongeveer in hetzelfde geval dan Frans.
Mijn vrouw werkt halftijds en betaalt dus te weinig belastingen om die 1800 euro terug te krijgen.
Als ik dit volgend jaar nu wel 3600 euro invul i.p.v. 2 maal 1800 euro, gaan ze dit vinden?

Ik vraag dit omdat ik vorig jaar ook code 1361 maximaal ingevuld heb voor de facturen van ramen en CV ketel. Ik wist toen niet dat gesplitst moest worden maar ik heb onlangs dus wel het maximum terugbetaald gekregen!

of heeft dit te maken met hetgeen Frans zei:

do, 14/08/2008 - 06:32 #22
frans-18 Energiepremie voor niet belastingsbetalers (zie Vlaanderen.be) vanaf 01-01-2008 geld volgens mij niet voorPV ,wel voor super isolerend glas,dakisolatie en hr
ketel.

Ik hoop dat ik een reactie van je krijg want ik heb deze vraag ook gesteld aan mijn bank maar daar verwacht ik niet veel van.

Met vriendelijke groeten
Bart Vrancken

afbeelding van lucvt
23/08/2008 - 20:50

Frans

Er zijn bijna geen mogelijkheden om retroactief je belastingaangifte te wijzigen.

Het aangeven van je roerende inkomsten via een bezwaarschrift, zoals Rik ze je uitlegde, is een goede mogelijkheid. Hoe hoger je intresten of dividenden zijn des te beter. Je hoeft niet verplicht al je roerende inkomsten aan te geven. Je kan bijvoorbeeld kiezen om enkel je beleggingen met 25% voorheffing aan te geven.

Die roerende inkomsten op spaargeld of op beleggingen moeten gehuwden wel fifty-fifty verdelen in de belastingbrief (tenzij je zwart op wit kunt bewijzen dat het gaat om eigen vermogen zoals kapitaal verkregen bij erfenis, schenking of speciale huwelijksakte).
Die 50% voor elk kan een probleem worden. Dat ga ik wel niet uitleggen (te technisch).

De kernvragen zijn eigenlijk:
'Wat zijn jullie gemiddelde belastingpercentages?'
(Zijn die voor jullie beiden zeer laag (0%-...)?)
'Hoeveel belastingvermindering kon je niet benutten?'

Als die gemiddelde aanslagvoet voor elk van jullie lager is dan 15%, dan heb je er meestal baat bij om zowel je beleggingen met 15 als met 25% voorheffing aan te geven, tot je inkomen voldoende hoog wordt om die belastingvemindering volledig te benutten.

Stel je hebt netto 3000 euro dividenden ontvangen waarbij de bank al 1000 euro (nl. 25% van 4000 euro) afhield. Je zult dan elk 1500 euro als roerende inkomsten en 500 euro als roerende voorheffing in deel II (zelf aan te vragen bij je belastingkantoor) moeten aangeven (via bezwaarschrift). Een kopie van het bankuittreksel voeg je dan bij als bewijs. Je zult dan die 1000 euro terugkrijgen.

Proactief handelen was veel gemakkelijker geweest.
Had je in 2006 jullie levensverzekering en/of pensioensparen opgevraagd, dan had jullie inkomen en belastingen verhoogt. Zodoende had je de voorheffing op dat opgevraagd geld terug gekregen.

Mocht je heel toevallig in 2006 je levensverzekering of pensioensparen hebben opgevraagd, dan heb je geluk. Je zou het via een bezwaarschrift kunnen opnemen in je aangifte AJ 2007 en de afgehouden belasting zou je dan kunnen recupereren.

Proactief handelen kan soms ook door je andere belastingveminderingen (bvb het jaarlijks pensioensparen of levensverzekering,...) voor dat jaar op te schorten.

Het blijft een moeilijke materie. Vraag uitleg bij de belastingen of je bank. Je kan ook met een belastingsimulatie wat testen doen.

groeten
Luc

afbeelding van frans-18
25/08/2008 - 23:02

Beste rik en luc, bedankt voor het antwoord, ik ga nog eens contact nemen met mijn boekhouder. Zonder echte hoop!
Geen aandelen of pensioensparen enz.
Wij gaan nu proberen degene die deze discriminerende zaak hebben gestemd op hun verantwoordelijkheid te wijzen.
Toch bedankt voor julli profesioneel antwoord, mischien tot later
frans

afbeelding van den_gerten
26/08/2008 - 10:35

Frans,

mijn vrouw kan ook niet genieten van de volledige aftrek, slechts 200 omdat ze parttime werkt en al een lening inbrengt.
Ikzelf betaal echter veel belastingen, maar kan haar deel niet aftrekken omdat ik eigenaar ben, als huurder kan dit echter wel (iedereen nog gelijk voor de wet?).

Ik heb gebeld naar de locale belastingsdienst en daar stelde men voor gewoon 100% op mijn naam te zetten en te zien wat ervan komt, maar dat is riskant...
In Brussel zegt men dat het jammer is, maar je kan het doen voor het milieu.

Nu heb ik geschreven naar de minister Crevitz, maar of het wat uitmaakt... Hoe meer mensen zich laten horen hoe beter denk ik dan maar.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.