hout verbranden | Ecobouwers.be

U bent hier

hout verbranden

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van oswald
03/05/2008 - 20:50

Ik heb zo'n beetje het hele internet afgezocht maar vind geen sluitend antwoord op mijn vraag.

Onze situatie is als volgt :

Wij hebben een (bescheiden) perceel grond gekregen van onze ouders. (mijn broer en ik)
Oorspronkelijk was het een dennenbos maar door de voorjaarsstormen en het ontginnen van het perceel naast ons, zijn het overgrote deel van onze bomen omgewaaid.
Al jaren verbranden wij het (droge) afvalhout, nauwlettend toekijkend dat we alleen hout verbranden.
Daar ik te Hoboken - Antwerpen woon, mag ik niets aanleveren aan het containerpark in Zoerle parwijs.
(Ondanks het feit dat ik keurig grond- en verblijfsbelasting op dat perceel betaal.
Een hakselaar is geen optie, vermits we geen elektriciteit hebben.
Een toestel op benzine zou de, onlangs gevestigde, nieuwe woonwijk niet op prijs stellen, vermoed ik.
Gisteren was het zo ver. We kregen bezoek van de politie en er werd proces verbaal opgemaakt.
De agenten waren zeer vriendelijk en zagen ook wel dat we alles deden om zo weinig mogelijk overlast te bezorgen.
Ons vuurtje moest uit. Afgelopen.
Maar wat moeten we nu met al dat sprokkelhout ?
Een vrachtwagen huren om het naar het containerpark te vervoeren in onze eigen woonplaats is niet alleen te duur maar zorgt volgens mij alleen maar
voor nog meer schadelijke stoffen.
Ik ken verschillende mensen met een houtkachel in huis. Dat mag. Wat is het verschil ?
En mag ik dan een allesbrander op ons perceel zetten om ons sprokkelhout te verbranden ?
Iemand die enige klaarheid kan brengen in onze zoektocht naar een (legale) oplossing.

13 Reacties

Reacties

afbeelding van Dirk Bauwens
03/05/2008 - 21:11

Voor een dag of een weekend een zware hakselaar huren??

Dirk Bauwens

afbeelding van roover
03/05/2008 - 21:41

Weggeven of zelfs verkopen aan één van de "verschillende mensen met een
houtkachel in huis" die je kent, op voorwaarde dat ze het zelf komen halen.
Al eens gekeken naar de prijsevolutie van brandhout de laatste jaren ??

afbeelding van Anonieme gebruiker
03/05/2008 - 23:16
Luc Vander V (niet gecontroleerd)

Al die houtkacheltjes mogen dan misschien gezeliig zijn, en lekker goedkoop als je er je eigen hout in kan verstoken, maar de uitstoot ervan is een regelrechte ramp voor het milieu, in tegenstelling tot wat veel mensen denken.
Helemaal niet goed bezig met die houtkacheltjes. CO² neutraal wordt dikwijls gezegd, ja, maar naast CO² zijn er nog onnoemelijk veel andere schadelijke tot kankerverwekkende stoffen in die uitlaatgassen omdat de verbrandingtemperaturen om die te vernietigen nooit hoog genoeg zijn.
Naar het containerpark ermee, zodat het kan verbrand worden in ovens waar veel hogere temperaturen gehaald worden. En waar tenminste een deftige filter op de schouw staat.
Of misschien worden er wel pellets van gemaakt? Die in tegenstelling tot gewoon hout, wél een veel betere verbranding hebben.

afbeelding van hendrik de corte
04/05/2008 - 08:00

Er zijn een heleboel verschillende wetgevingen en reglementeringen die het verbranden in open lucht regelen, te weten: het afvalstoffendecreet, VLAREM I, VLAREM II, het veldwetboek en het bosdecreet. Het afvalstoffendecreet, VLAREM I, VLAREM II en het bosdecreet zijn opgemaakt door de Vlaamse regering. Het veldwetboek is federale materie.

Eventueel kan er ook nog een (strenger) gemeentelijk reglement zijn.

Bij de politie is vooral (of alleen?) het Veldwetboek bekend. Die regels zijn niet bedoeld om luchtverontreiniging te vermijden maar zijn gericht op het voorkomen van brandgevaar.

Art. 89.8° van het Veldwetboek bestraft ‘zij die op het veld vuur aansteken op minder dan honderd
meter afstand van huizen, bossen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen
waar vlas te drogen is gelegd.'
Kortom: zo goed als nergens kun je branden ...

De verbranding in houtkachels thuis wordt geregeld door het Vlarem. In principe is er een vergunning nodig om hout te verbranden in een houtkachel.
De enige uitzondering daarop is dat particulieren enkel onbehandeld stukhout mogen verbranden voor de verwarming van de woning in toestellen met een nominaal thermisch vermogen van maximaal 300 kW.

Dus nee, Oswald, je kan geen kacheltje zetten in je bos...
En, Luc vander V(elpen?), hout dat je naar het containerpark brengt wordt niet verbrand.
Zeker niet, want - los van het milieu-aspect, er zijn voor de gemeente goedkopere oplossingen.
Voldoende (verhakseld) hout is nuttig als structuurmateriaal in grootschalige composteerinstallaties waar al het tuinafval van de containerparken wordt naar toe gebracht.

Een alternatieve oplossing? Het maken van een takkenhoop of houtril is een ideale bergingsmogelijkheid voor snoei- en dunningshout. Een takkenhoop hoeft niet veel ruimte te beslaan en is een prima alternatief voor het verbranden. Het zorgt voor schuil- en nestgelegenheid voor heel wat dieren.

groeten
rik

afbeelding van henri-6
05/05/2008 - 14:45

Als het gaat om snoeihout dan zullen weinig mensen geinteresseerd zijn om het hout te halen. (hout wordt vaak te dun bevonden).

Wij hebben het snoeihout gebruikt als afrastering van het perceel. Stapel het gewoon in een smalle rij op. De vogeltjes en andere dieren zullen je dankbaar zijn. En het hout zal naar verloop van tijd toch als het ware "gecomposteerd" worden.

Je zou ook een vergunning bij de gemeente kunnen aanvragen om een kampvuur te mogen houden. Voor scouts en jongerenvereningingen wil de gemeente nog wel eens een vergunning afgeven.

Ten slotte zou je hakselaar op bezine kunnen gebruiken. Ik zou me niet zo druk maken over de geluidsoverlast voor de nieuwbouwwijk. (het vellen van bomen geeft net zo veel lawaai).

afbeelding van Anonieme gebruiker
05/05/2008 - 16:37
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

en hoe zit het dan met de kersttijd op alle markten staan ijzeren manden of tonnen met hout en steenkool te branden
heb ze nog nooit weten dooven of komt het door de kersttijd dat men verdraagzamer is,en men er geen politie op af stuurd

afbeelding van oswald
05/05/2008 - 19:00

Bedankt iedereen !

Ik denk dat ik de optie "bijkomende afrastering voor takkenhout' ga gebruiken.
Daar hadden we niet eens aan gedacht.
En inderdaad, hier gaan heel wat dieren ons dankbaar voor zijn.
Nogmaals mjn dank !

afbeelding van Anonieme gebruiker
05/05/2008 - 21:21
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Er bestaan strikte reglementeringen rond hout verbranden,
maar blijkbaar gelden deze niet voor de gemeenten, immers
na de kerstperiode is er in vele gemeenten een kerstboomverbranding en vaak zijn deze in de bebouwde kom;
groene kerstbomen met allerhande prullaria in horen ook niet thuis op een brandstapel in een dorpskern!

afbeelding van Anonieme gebruiker
05/05/2008 - 22:17
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Bestaat het afvalhout uit kruinhout dan is de afrastering de gemakkelijkste methode, zitten er ook stammen bij dan zou ik proberen het hout te verkopen daar het makkelijk 10 jaar duurt voordat de stammen verteerd zijn.

afbeelding van hendrik de corte
06/05/2008 - 06:24

Marcel en Janus

Dit gebeurt in toepassing van artikel vijf.

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
06/05/2008 - 08:36
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

sory wat zegt dat artikel

dat ik niet in den tuin hout mag stoken ,maar wel gewoon tussen de huizen op straat en midden in de stad
ik begrijp het verschil niet

afbeelding van hendrik de corte
06/05/2008 - 17:09

Artikel vijf?
Wel dat gaat als volgt:
- Sluit uw ogen.
- Breng uw hand voor uw ogen.
- Open uw hand (zodat de vijf vingers gespreid zijn).
- Open uw ogen.

Wat doe je nu?
Juist, je kijkt iets door de vingers...

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
06/05/2008 - 18:07
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

nu begrijp ik het

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.