ebem versus luminus | Ecobouwers.be

U bent hier

ebem versus luminus

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van filip-10
29/04/2008 - 16:22

Voor electriciteit heb ik gekozen voor Ecopower (vanaf 01/01/2008).
Voor aardgas tijfel ik nog tussen Luminus en Ebem.
De prijs voor Luminus Actief en Ebem is quasi identiek. Alleen is Luminus Budget Gas een stuk goedkoper. Maar alles verloopt dan via internet.
Heeft er iemand ervaring met Luminus Budget Gas en/of Ebem.
Wie brengt me argumenten om voor de ene of de andere te (helpen) kiezen

22 Reacties

Reacties

afbeelding van Anonieme gebruiker
05/06/2008 - 15:03
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Ik stap voor aardgas in september over naar Lampiris via power4you. Lampiris komt voor mij sowieso uit als goedkoopste, en via power4you krijg je nog € 15 korting per teller + 2,5% korting op de energieprijs. Na een jaar bekijk ik weer wie dan het voordeligst is.

Hoe? Via de website van power4you kun je een code oproepen, en die vul je gewoon in bovenaan je contract met lampiris (je kan dit ook rechtstreeks via de site doen, dan krijg je het contract ingevuld in je mailbox, en moet je het gewoon naar lampiris sturen per post of fax).

afbeelding van Anonieme gebruiker
29/04/2008 - 16:56
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Dirk Vansintjan, bestuurder van ecopower, zei hier op dit forum al over:

Beste forumleden,

voor gas kies ik thuis bewust voor EBEM. Als er daar winst gemaakt wordt komt dit 100% ten goede aan de gemeentekas van de Merksplas.
Dat kan van andere gasleveranciers niet (Electrabel, Lampiris, ...)of niet voor 100% (Luminus) gezegd worden.
Het gas van elke leverancier is trouwens van dezelfde oorsprong: ingevoerd door Distrigas.

Mvg,

Dirk Vansintjan

afbeelding van Anonieme gebruiker
29/04/2008 - 17:54
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Moet je in Merksplas wonen om aan te sluiten bij EBEM, of is Bornem goed genoeg ?

afbeelding van Anonieme gebruiker
29/04/2008 - 18:26
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

ga eens naar www.vreg.be. Ze vragen daar je postcode. En als EBEM in het lijstje staat, is er volgens mij geen probleem.

afbeelding van petervc
29/04/2008 - 18:46

Blijft gelijk waar je woont. Ik woon in Berlaar en net ben overgeschakeld omwille van prijs én omdat het een kleine speler is op de gasmarkt.

afbeelding van lambert-2
29/04/2008 - 20:13

Ik ben onlangs omgeschakeld naar gas en heb me bij Lampiris aangesloten. Deze kwam voor mij op vreg.be het goedkoopste uit.

En euh ... ik woon niet in Merksplas dus geen extra motivatie om voor EBEM te kiezen. ;-)

afbeelding van Anonieme gebruiker
29/04/2008 - 20:26
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Ik kies voor EBEM.
Als ik ooit grote problemen heb met mijn factuur moet ik maar 6KM rijden om ze daar zelf uit de doeken te doen.
PS: Ze zijn nog de goedkoopste ook voor mij :-)

afbeelding van dirk vansintjan
30/04/2008 - 12:49

Tja, Lambert, de winst die ze op uw gasverbruik maken, gaat dan maar naar een handvol ondernemers uit Wallonië.

afbeelding van lambert-2
30/04/2008 - 16:04

Belgie bedoel je :-)
Daarbij, 't zal gene vette zijn.

afbeelding van patrick g
30/04/2008 - 19:50

Op 29 augustus 2006 ontving ik de afrekeningfacturen van het verbruik aardgas/elektriciteit.
Gelet op ons aanzienlijk gedaald gemiddeld (jaar)verbruik inzake gas en elektriciteit was ik de mening toegedaan dat mijn afrekening gedaald, dan wel status quo gebleven zou zijn.
Groot was dan ook mijn verbazing dat mijn factuur elektriciteit 875 euro en voor gas 1175 euro betrof.

Hierop gaf ik mijn jaarverbruik elektriciteit in op de respectievelijke websites van testaankoop, de VREG en EBEM. Zowel op de website van testaankoop en die van uzelf kwam ik op een bedrag van 645 euro (BTWin), bij de VREG was dit een tien euro meer (hier werd vermoedelijk geen rekening gehouden met de korting voor domicilering).
Bij het ingeven van mijn gasverbruik bekwam ik 1114 euro op uw website terwijl dit op de factuur 1175 euro betrof. De 10 euro korting die ik niet geniet vermits ik geen domicilering heb (blijkbaar wel terecht gelet op de betwistingen die er zijn en geweest zijn) terzijde gelaten, zag ik dat het abonnement voor gas 50 euro bedraagt terwijl dit bij mij 82,64 euro kost.

Op 30 augustus 2006 om 11.45 uur nam ik telefonisch contact op met uw diensten op het nummer 014.43.10.31. Na mijn probleem uitgelegd te hebben kreeg ik volgende uitleg:
* mijn contract elektriciteit zou een ander contract betreffen dan dit vermeld op de website.
* ik zou gekozen hebben voor een prijs al in
* ook voor gas zou ik een ander formule gekozen hebben waar het abonnement een 80 euro zou zijn
Ik deelde de jufrouw dan mee dat er aan mij nooit een andere mogelijkheid was aangeboden geweest. Zij repliceerde hierop dat ik dit altijd kon nagaan op de webpagina ‘Mijn EBEM’. Die handige (sic) tool had ik vorig jaar al eens geprobeerd. Toen was hij nog niet actief, doch men verzekerde mij dat zogauw hij operationeel werd al de klanten hun persoonlijke login gingen toegestuurd krijgen. Dit gebeurde dus niet.
Ik vroeg dan aan de juffrouw wat de klanten die geen internet hadden moesten doen. Deze konden de tarieven op het kantoor komen inkijken was haar repliek.
Wanneer ik stelde dat dit één niet klantvriendelijk was en twee neigt naar oplichting van de klanten, repliceerde ze dat ik dan maar een klachtenbrief moest schrijven. Ik ontving wel van haar mijn login, die verkeerd was. Ik moest mijn klantennummer ingeven, dit lukte niet vermits de twee laatste cijfers en het streepje niet diende mee te worden getypt. Dus na de middagpauze terug gebeld.

Op 30 augustus 2006 ‘s avonds ben ik dan op de website naar de tarieven gaan kijken.
Wat blijkt? De prijs elektriciteit/dag all in bedraagt 15,35 c/kWh (IVEKA), op mijn factuur is dit 15,52 c/kWh zonder BTW? Voor het nachttarief is dit dan respectievelijk 9,52 en 8,38 c/kWh.
Ik betwist dan ook het bedrag op de elektriciteitsfactuur voor wat betreft de kostprijs van de energie en op de gasfactuur voor wat betreft de abonnementsprijs.

Bij de simulatie op uw website komen er ook geen alternatieven naar voor, er is enkel ‘EBEM-stroom’ te verkrijgen, wat ook logisch lijkt vermits de mensen elektriciteit willen.

Tevens vernam ik dat de ‘vergoeding groene stroom’ die u aanrekent op de factuur, eigenlijk voor een deel een boete is door de federale overheid opgelegd omdat u uw verplichtingen inzake groenstroomcertificaten niet nakomt. Het kan dan ook niet dat u deze boete doorrekent naar uw klanten, zeker niet indien u laat uitschijnen naar uw klanten, zoals ik ook eerst dacht, dat dit de groenstroombijdrage is
Op uw website staat trouwens nog steeds volgend vermeld
‘Wij zijn een koploper voor het aandeel groene energie in het totale verkoopsvolume. De doelstelling voor Vlaanderen is 2 procent, wij zitten al aan 10 procent’

Volgens de website van het VREG bedraagt het aandeel groene stroom voor Ebem echter slechts 2%.

Indien ik vroeger had geweten, dat u helemaal niet zo groen meer bent dan u laat uitschijnen, had ik de overstap naar een meer groenere partner allicht vroeger overwogen. Of was dit de bedoeling, de klanten niet op de hoogte brengen omdat ze anders misschien overstappen??

Bijkomend merk ik dan in de rangschikking van de leveranciers bij een ingave van mijn verbruik van het voorbije jaar dat de standaardleverancier (vroeger Electrabel) even goedkoop is 645 euro??

Tevens werd volgende cursieve tekst gekopieerd van uw website.

Contractbeheer:
Alle gegevens over uw huidige contract(en) bij Ebem. Wenst u een verhuis te regelen, een bijkomend contract aan te maken of een aansluitpunt definitief laten afsluiten, dan kan dat eveneens via contractbeheer.

Waarbij die ‘alle’ wel met een hele grove korrel zout dient genomen te worden.
‘Alle’ gegevens van mijn huidig contract zijn volgens uw website de volgende:
‘Product EBEM standaard Startdatum 1/07/2003 Looptijd* 12M Betaaltermijn 15 dagen na factuurdatum *Contracten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar’
Er staat nergens bij vermeld wat die EBEM standaard dan wel is, hoe een contract dient op

afbeelding van patrick g
30/04/2008 - 19:52

'vervolg' te worden voor vervaldag en bovenal dat er blijkbaar alternatieven zijn die goedkoper zijn.
Elke brave burger, waaronder ik mij plagt te rekenen, denkt dan ook dat dit het contract is dat door uw firma wordt vertaald bij de prijsgunstige berekeningen waar u klanten mee lokt onder de webpagina ‘prijs berekenen’. Ik werd hierdoor ook gelokt in 2003, groene energie en goedkoper wie tekent daar niet voor?

In 2004 zijn er reeds problemen geweest met de facturatie bij uw firma, namelijk het niet aanrekenen van de gratis kWh..

Uit al het bovenstaande kan ik maar twee dingen besluiten en dat is dat u het blijkbaar niet zo nauw neemt met richtlijnen en wetgevingen en dat u bewust de consument, uw cliënteel dus, in het ongewisse laat om zo een hogere factuur aan te kunnen rekenen.

Ik zal dan ook niet nalaten om de directie ter controle en bemiddeling van de federale overheidsdienst economie, KMO, Middenstand en Energie en de juridische dienst van testaankoop, waar ik lid van ben in te lichten van bovenstaande

Gelet op bovenstaande verwacht ik van u dan ook een antwoord met de vermelding van het niet betwiste bedrag en de datum waartegen dit betaald moet worden.

Met beleefde groeten

Einde van mijn eerste brief aan Ebem.
In het volgende tekstvak volgt het vervolg op de soap bij EBEM.

afbeelding van patrick g
30/04/2008 - 19:53

Vervolg van de soap EBEM.

Op 16 juli 2007 mochten wij van uw firma een aangetekend schrijven ontvangen inzake een aanmaning tot betaling met bovenvermeldde referentie.
In deze wens ik u te wijzen op mijn in gebrekenstelling van uw firma van september 2006.

Op de aanmaning d.d. 12/07/2007 staan volgende facturen vermeld:

VF03/0187942: afrekenfactuur voor een bedrag van 252,26 euro.
VF03/0242763: voorschotfactuur voor een bedrag van 74,40 euro.
VF03/0249044: voorschotfactuur voor een bedrag van 74,40 euro

Tevens zijn er drie vereffeningen vermeld:

11/09/06: -22,26 euro
04/05/07: -119,19 euro
11/07/07: -61,75 euro

Reeds in juni mocht ik van uw firma een aanmaning tot betaling ontvangen met referentie AANM03+/10235.

De reden waarom ik zowel de vorige aanmaning als deze betwist, en dus ook niet betaald heb, is de in gebrekenstelling van september 2006 en bijkomend het niet uitbetalen van de creditnota voor een bedrag van 119,19 euro van de eindfactuur d.d. 16/04/2007 voor de levering van GAS (factuurnummer: CN03/0012832).

Het bedrag van de creditnota werd blijkbaar gebruikt om op datum van 04/05/2007 een deel van het bedrag dat ik betwistte inzake mijn elektriciteitsfactuur te vereffenen.
Ik had een vermoeden dat uw firma, gelet de negatieve ervaringen uit het verleden, zulk een slinkse truc ging toepassen om, het bedrag van 230 euro dat ik betwistte te kunnen recupereren.
Het vermoeden van deze slinkse truc werd dan nog bevestigd door het gegeven dat ik contact opnam met uw helpdesk (sic.) en men mij vertelde dat de creditnota niet ging uitbetaald worden tot voorgaande facturen waren vereffend. Men had geen oren naar mijn argumenten dat ik de firma in gebreken had gesteld voor een bedrag van 230 euro.
De echte reden van het niet uitbetalen van de creditnota’s ligt echter in het feit dat wij EBEM als energieleverancier de rug hebben toegekeerd en u ons zo terug tracht te pakken, anders had u niet nagelaten om het betwistte bedrag reeds vroeger terug te vorderen.
Dit blijkt trouwens uit de betaling op 09/10/2006, dus na mijn ingebrekestelling, van een bedrag van 44,00 euro afkomstig van de creditnota CN03/0009808. Tevens had ik in december 2006 per ongeluk tweemaal een voorschot gestort van 173,18 euro. Wanneer ik dit meldde via uw helpdesk, toen was dit een man, was er toch geen probleem om dan in februari 2007, toen ik de vergissing ontdekte, het voorschot van de desbetreffend maand niet te betalen. Toen werden de ‘credits’ blijkbaar niet gebruikt om de factuur te vereffen.

Gelet ik bij uw firma, door het niet uitbetalen van de creditnota’s, over een krediet beschikte betaalde ik ook de volgende voorschotfacturen d.d. 15/05/2007 en 15/06/207 niet en wachtte de eindfactuur af. De eindfactuur voor elektriciteit d.d. 11/07/2007 vermeldde een credit van 61,75 euro.

Vervolg in het volgend tekstvak.

afbeelding van patrick g
30/04/2008 - 19:56

Dit bedrag werd dan ook ingehouden om ons zogezegd debet bij uw firma te vereffenen.

De aanmaning vermeldt een te betalen bedrag van 217,35 euro. Gelet het betwistte bedrag van september 2006 ging over 230 euro verwacht ik dan eigenlijk ook van uw firma dat ze het resterende betwistte bedrag zijnde 12,65 euro op onze bankrekening stort.

Bijkomend wens ik nog toe te voegen dat, in weerwil van uw mailbericht van 12 september 2006, er nog geen verbetering is in de communicatie van informatie naar de klanten toe. En dat zelfs een goede huisvader kop noch staart kan krijgen van uw (en van de meeste ander energieleveranciers hun) tarievenkaart. In die zin is het zelfs onmogelijk om zelf het kostenplaatje te kunnen berekenen.
Om dit te kunnen staven gaf ik ons recent elektriciteitsverbruik in op diverse websites, die allen de officiële tarieven hanteren en bekwam volgende resultaten (BTW incl.)

Factuur EBEM: 682 euro
Website EBEM: 615 euro
Stroomtarieven.be: 630 euro
VREG: 629 euro

Wat uiteindelijk weer resulteert in een verschil van minsten 50 euro.
Diverse organisaties klagen al lang de gebrekkige transparantie aan van zowel facturen als tarifiëring in de energiesector. Blijkt dat ook na mijn beklag in september vorig jaar Ebem zich weinig tot geen moeite getroost heeft om de helpdesk klantvriendelijker uit te bouwen of te voldoen aan een aantal bepalingen van de VREG over de energiefactuur.
Met name:
het ontbreken van de looptijd van het contract
de aanvangsdatum van het leveringscontract
de oorsprong van de elektriciteit (volgens VREG bij u reeds 100% grijs)
oprichting van een klantendienst waar men terecht kan voor inlichtingen en klachten.

De perikelen met uw klantendienst en de weinig transparante houding van uw firma zorgde er dan ook voor dat wij in april 2007 overschakelden naar een andere energieleverancier voor aardgas en later op 01 juli 2007 (door de wachttijd bij de nieuwe leverancier) naar een andere (echt groene) leverancier voor elektriciteit.
Het gebrek aan respect voor uw klanten blijkt ook uit het dreigberichtje bij uw aanmaning tot betaling waarin staat dat u het dossier zal overmaken aan de gerechtsdeurwaarder en een budgetmeter en/of stroombegrenzer zal laten plaatsen door de netbeheerder. Dit terwijl wij al geen klant meer bij u zijn.

Te rade gegaan bij de helpdesk van Test-aankoop stelde men voor om te trachten tot een minnelijke schikking te komen.
Daar wij niet langer klant bij u zijn en wij een bedrag betwisten van 230 euro en u een vordering heeft van 217,35 euro stel ik voor dat het dossier gewoon gesloten wordt. Zodat noch u noch wij hier advocaats– en/of gerechtskosten in dienen te maken. Hierdoor vermijdt uw firma tevens negatieve publiciteit en dienen wij, noch u, kostbare tijd in deze zaak te steken.

Indien u evenwel van oordeel bent dat er nog verder gevolg moet gegeven worden aan dit dossier vraag ik u mij volgende gegevens te laten geworden:
Een gedetailleerd document met alle informatie over de gefactureerde periode, de betaalde voorschotten die worden verrekend met vermelding van hun betalingsdatum, de verschillende prijscomponenten en de gedetailleerde berekening van de indexatiemechanismen. Dit zowel voor de afrekenfactuur VF03/0187942 als de creditnota’s CN03/0012832 en CN03/0013836

Alsnog met vriendelijke groeten,

Daarna nooit nog iets gehoord van EBEM (geen aanmaningen, geen deurwaarder, geen budgetmeter). Ondertussen bij Ecopower voor elektriciteit en bij Essent voor gas. Spijtig dat ge zo moet zagen en zeuren om uw gelijk te halen. Ook met het toekennen van de renovatiepremie in beroep gegaan en gelijk gekregen. Hoe noemden ze dat weer in de Knack 'moeilijke klanten'?

Ik geef het maar mee.

Patrick

afbeelding van sunnybeam
30/04/2008 - 21:10

Ik heb luminus budget.
Ik krijg hier niks via mail,alles verloopt via de post,elke 3 maand krijg ik een overschrijving in mijn bus.Als ik een vraag heb, heb ik ze ook al via telefoon kunnen bereiken.
Bij aanvang van het contract hadden ze het ook over communicatie via internet,niks van aan dus . :)

Tevreden klant hier.

Christophe
mijn opbrengst zonnepanelen:
http://users.telenet.be/fotogallery/pv

afbeelding van filip-10
01/05/2008 - 20:37

Ik zie dus dat er geen negatieve ervaringen zijn met Luminus Budget Gas en wel met Ebem!
Luminus Budget is de goedkoopste (ook goedkoper dan Essent)
Vandaar zal ik waarschijnlijk kiezen voor Luminus.
Nog mensen die dit kunnen bevestigen ? Of eerder tegenspreken?
Bedankt om te reageren en uw ervaringen mee te delen!

afbeelding van Anonieme gebruiker
05/05/2008 - 12:50
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Op basis van één klacht kun je geen geïnformeerde keuze maken. Er zijn klachten over alle energieleveranciers. Voor elektriciteit kun je nog naar het aandeel 'groene stroom' kijken, maar voor aardgas is het veel moeilijker om te gaan vergelijken. Ik zou mij dan inderdaad ook baseren op de prijs. Let wel dat de prijs die je bij de vreg-vergelijking krijgt niet dezelfde zal zijn als die op je factuur. Het is maar een indicatie. Die prijzen zijn trouwens veel te ondoorzichtig vind ik. Ik kan er alleszins niet aan uit.

afbeelding van els5746
05/05/2008 - 21:22
els

wat is het verschil tussen luminus actief gas en luminus budget gas?

afbeelding van filip-10
06/05/2008 - 20:29

Volgens luminus is Budget Gas de goedkoopste formule, maar verloopt alles via internet (communicatie, enz..) en is in principe het goedkoopst. Maar voor Luminus Actief heb je dan nog een onderscheid tussen Actief, Actief 2jaar en Actief Connect.
Het vreemde is dat vanaf deze week Luminus Actief Connect plots goedkoper is geworden dan Luminus Budget.
Raar maar waar... Ik heb het gemeld aan Luminus en ze zouden het opzoeken en mij iets laten weten..
Wordt dus vervolgd...

afbeelding van vercee
05/06/2008 - 14:06

Goh ik ben ook aan het uitkijken naar andere leveranciers.
Voor elektriciteit staat het al vast (Ecopower).

Voor aardgas ben ik ook aan het zoeken en op de Vreg vergelijking gedaan.
Wat me opviel, want ik heb met mijn afrekeningsfactuur van 2007 gewerkt is dat de prijs voor aardgas bijna verdubbelvoudigd is.
Toen een klein 600 euro, nu voor hetzelfde verbruik meer dan 1000 euro (wel bij dezelfde leverancier dus)

Ik viel bijna van mijn stoel....

Vreg geeft mij momenteel Lumminus actief connect & Ebem als goedkoopste spelers.
Nu nog kiezen dus?

Wie nog ervaringen...

Alvast bedankt

afbeelding van tom-23
06/06/2008 - 22:33
Tom

Patrick G. Volgens mij ga je van een aantal foute veronderstellingen uit:

Via de websites bereken je steeds je factuur aan het HUIDIGE tarief. Je factuur zelf gaat echter over de voorbije periode. Zo staat het ook duidelijk op de website van de Vreg: "U kan hier een vergelijking maken tussen de verschillende leveranciers van elektriciteit en/of aardgas. Zo kan u bij benadering uitrekenen hoeveel u de volgende 12 maanden zou betalen indien u nu een contract zou afsluiten met een leverancier. Via deze vergelijking kan u echter uw jaarlijkse afrekeningsfactuur NIET narekenen."

De All-inn prijs van Ebem waar je over spreekt wordt door Ebem duidelijk geafficheerd als een "Indicatie" voor de huidige maand: maw deze prijs wordt gegeven om je een idee te geven van de huidige kw/h prijs. Er wordt ook vermeld dat wijzigingen in transport, distributie en federale taxen zullen doorgerekend worden.

Maw: als je vorig jaar een wagen kocht voor 25.000 € en die zou dit jaar 24.500 € kosten: eis je dan ook 500 € terug ?

Verbeter me als ik me zou vergissen !

afbeelding van tom-23
06/06/2008 - 22:36
Tom

Patrick G. Volgens mij ga je van een aantal foute veronderstellingen uit:

Via de websites bereken je steeds je factuur aan het HUIDIGE tarief. Je factuur zelf gaat echter over de voorbije periode. Zo staat het ook duidelijk op de website van de Vreg: "U kan hier een vergelijking maken tussen de verschillende leveranciers van elektriciteit en/of aardgas. Zo kan u bij benadering uitrekenen hoeveel u de volgende 12 maanden zou betalen indien u nu een contract zou afsluiten met een leverancier. Via deze vergelijking kan u echter uw jaarlijkse afrekeningsfactuur NIET narekenen."

De All-inn prijs van Ebem waar je over spreekt wordt door Ebem duidelijk geafficheerd als een "Indicatie" voor de huidige maand: maw deze prijs wordt gegeven om je een idee te geven van de huidige kw/h prijs. Er wordt ook vermeld dat wijzigingen in transport, distributie en federale taxen zullen doorgerekend worden.

Maw: als je vorig jaar een wagen kocht voor 25.000 € en die zou dit jaar 24.500 € kosten: eis je dan ook 500 € terug ?

Verbeter me als ik me zou vergissen !

afbeelding van gbollen
10/03/2010 - 17:14

Over Luminus zijn klachten te vinden op google.

Over Ebem niet.

Afz G Bollen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.