Bart Bogaert | Ecobouwers.be

U bent hier

Bart Bogaert

Als Interieur-Architect HISLG & Beeldhouwer oriënteer ik mij sinds 1985 op Sanerings-/ Renovatie-/ Verbouwings-Architectuur met:

* Kristallijn-Organische Vormgeving.
* Lage Energiewoning Opbouw (K30 en lager).
* Bio-Ecologische Bouwtechniek.

Binnen Open Klimaathuizen toon ik sinds 2004 mijn renovaties.

In 1987 schreef ik, pionierend, mijn thesis (HISLG) "Bouw- en Woon-Biologie." In 2015 actualiseerde ik met het postgraduaat Bio-Ecologisch-Bouwen (Odisee KUL) mijn wetenschappelijke kennis en praktijk. Deze studieperiode leidde, weer pionierend, tot de scriptie "Ethiek van Existentiële Waardigheid. Een verlossing zonder oplossing, een (ver)bouwen aan je woning en jezelf". Hierin formuleerde ik 4 bewustzijnsattituden voor bouwactoren die vooraf gaan aan duurzaam bio-ecologisch-bouwen. Broederlijkheid als houding, onmacht als grond, authenticiteit als kracht en tijd als genoot voeden een mentale duurzaamheidsomgeving waarin het bio-ecologische-bouwen zich bewust blijft van existentiële waardigheid.

Activiteit: 
  • Ontwerper - Interieurarchitect
Stichelen 68
9450 Haaltert Oost-Vlaanderen
België
053 83 58 51
Bogaert Bart