Welke soort verwarming | Ecobouwers.be

U bent hier

Welke soort verwarming

afbeelding van Van Assche-2
18/02/2020 - 12:06

Hallo allemaal,

Ik ben van plan een woning te bouwen die zichzelf voorziet van de energie om te verwarmen. Het probleem is echter dat ik niet uit geraak welk soort verwarming ik wil. 

Het mag geen verbrandingsenergie zijn (geen gas, hout, kool,...). 

Zelf dacht ik aan een zonneboiler die ter ondersteuning staat van een elektrische cv ketel. Deze verwarming zou off-grid geplaatst worden en wordt elektrisch gevoed door zonnepanelen. Ook het warm water voor de badkamer zou hierop voorzien moeten worden.

Het overschot van de geproduceerde elektrische energie zou ik willen opslaan in zoutwaterbatterijen.

In de winter kan ik de ketel eventueel overschakelen op het distributienet.

De vraag is nu:

- Is dit haalbaar voor een woning van 140m2 (2 verdiepen van 70m2)?
- Hoe dimensioneer ik dit?
- Hoeveel panelen heb ik nodig?
- Is project haalbaar met vlakke plaatcollector?
- Welke soort verwarming gebruik ik? Ik dacht zelf aan vloerverwarming.
- Hoeveel batterijen?

Alvast bedankt,

Giovanni Van Assche

24 Reacties

afbeelding van Keon
18/02/2020 - 13:13

Giovanni,

Ik neem aan dat je met "elektrische CV ketel" eigenlijk een warmtepomp bedoelt?

Ken je het IWT-Tetra project "WarmZon"?

afbeelding van Van Assche-2
18/02/2020 - 13:03

Beste,

Ik bedoel met elektrische CV ketel geen warmtepomp maar een traditionele CV-ketel gestookt met elektriciteit. Ik heb net het project gedownload en ik bekijk dit deze avond eens. 

Ik ben echter niet zo warm voor het idee van een warmtepomp gezien ik het niet zie zitten om warmte te stockeren onder de grond. Ook het lucht-lucht principe maakt me niet warm gezien de lompe apparatuur die erbij hoort.

Ook wil ik een mogelijkheid om in noodgevallen de boiler aan te sluiten op het distributienet zonder afhankelijk te zijn van weersinvloeden (temperatuur en dergelijke).

Groeten,

Giovanni Van Assche

afbeelding van Keon
18/02/2020 - 13:27

Phoe, dat wordt moeilijk haalbaar... directe elektrische energie is niet efficient om iets te verwarmen. Stel dat de elektrische weerstand in uw CV-ketel een rendement heeft van 100%, dan kost het u 1kWh elektriciteit om 1kWh warmte aan te maken.
Voor diezelfde elektrische 1 kWh levert een warmtepomp (WP) u ca. 3 kWh aan warmte.

Als je een tuin hebt dan zou ik de WP plaatsen in een soort orangerie/wintertuin met veel massa. In ons Belgisch zee-klimaat zijn de koude winterdagen meestal zonnige dagen. Het komt er dus op aan om dan zoveel mogelijk van die zonne-energie te capteren en vast te houden in massa (baksteen of water).

Een zonnecollector kan daarbij ook enige ondersteuning leveren (zie project ZonWarm).

Ook voor uw woning zelf is het belangrijk om voldoende massa te voorzien in uw gevelvlakken (dus het deel buiten de isolatieschil). Die massa in uw gevelvlakken zal de winterzon kunnen opvangen. In Finland heeft een studie uitgewezen dat je daarmee tot 23% aan verwarmingsenergie bespaart. Zet je dat over naar de Belgische situatie dan zou een besparing tot 30% mogelijk moeten zijn.

afbeelding van charel
18/02/2020 - 13:46

In uw optiek lijkt het mij het beste om resoluut voor een passiefwoning te kiezen.

Je hebt dan totaal geen verwarmingsinstallatie meer nodig. De weinige verwarmingsenergie die je sporadisch nog nodig zou kunnen hebben in geval je de woning ook tijdens de koudste momenten zeker boven de 18 ° wilt houden kan dan met een doodsimpel bijzet radiatortje op elektriciteit. Kostprijs ongeveer 50 €, verbruik per jaar ongeveer 400 kWh of  100 €. Warm water kan worden aangemaakt met een warmtepompboiler.

Met voldoende isolatie, een optimale luchtdichting en ventilatie plus eigen opwekking van elektriciteit via bijvoorbeeld zonnepanelen kan je redelijk gemakkelijk van die passiefwoning ook een nulenergiewoning maken.

afbeelding van Van Assche-2
18/02/2020 - 13:54

Ik ben van plan het volgende te verwezenlijken:

- Geen rolluiken (geen koude bruggen)
- Isolatie van dak en muren met vaste isolatiepanelen
- Ventilatiesysteem D met warmtewisselaar
- Geen openingen in de woning voor afvoer van verbrandingsgassen
- Zonnepanelen om verwarmingssysteem en verlichting garage te voorzien van elek.
- Zoutwaterbatterijen om overtollige energie op te slaan

Bouwwerk wordt volledig in baksteen uitgevoerd en niet in houtskelet.

Wat dien ik nog te doen om een passieve woning te bekomen?

afbeelding van charel
18/02/2020 - 14:36

Dat is niet op één twee drie uitgelegd maar het komt er voornamelijk op neer dat je :

-de woning zo compact mogelijk maakt,

-zo goed mogelijk isoleert waarbij de isolatie van vloer, muren en dak aan mekaar kan aansluiten.

-de luchtdichting moet optimaal zijn.

-geen koudebruggen.

-een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie.

-passiefhuisschrijnwerk met drievoudig glas

-zonnewering tegen overhitting

Bouwen met een bakstenen buitenblad kan maar is in feite een nutteloze kost, je kan die 9 cm beter gebruiken als extra isolatie of om een slankere muuropbouw te krijgen die 9 cm minder dik moet zijn. Meestal worden bij passiefwoningen met baksteen (massief passief) dan ook andere dunnere isolatiematerialen gebruikt die dan ook minder ecologisch zijn.

Wil je er meer over weten klik dan eens op Pixii. Dat is een kennisplatform over passief bouwen.

afbeelding van Van Assche-2
18/02/2020 - 15:03

-de woning zo compact mogelijk maakt, -> CHECK

-zo goed mogelijk isoleert waarbij de isolatie van vloer, muren en dak aan mekaar kan aansluiten. -> CHECK

-de luchtdichting moet optimaal zijn. -> CHECK

-geen koudebruggen. -> CHECK

-een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie. -> CHECK

-passiefhuisschrijnwerk met drievoudig glas -> Kan voor gezorgd worden

-zonnewering tegen overhitting -> CHECK

De voornaamste reden waarom ik een woning bouw aan de hand van metselwerken is vanwege het feit dat mijn vader aannemer is. De woning is dus een zelfbouwproject.

afbeelding van charel
18/02/2020 - 15:24

Uw reden om te kiezen voor massief (passief) bouwen is goed te begrijpen en het is ook mogelijk om hiermee de passiefhuisstandaard te bereiken.

Zelf heb ik er indertijd aan getwijfeld om ipv voor hsk te kiezen er voor te kiezen om te werken met low energy ytongblokken. Vooral omwille van de eenvoud van werken zonder spouw of koudebruggen. De kans op fouten is hierbij volgens mij zeer klein. Ook het feit dat je hiermee niet persé beroep moet doen op anderssoortige isolatiematerialen maakt het nog een stuk simpeler.

Ik denk dat je heel wat te onderzoeken en te overwegen hebt, maar ik zou het passief bouwen ten zeerste willen aanraden.

afbeelding van Keon
18/02/2020 - 21:20

Van Assche-2 wrote:

De woning is dus een zelfbouwproject.

Het toeval wil dat ik net vandaag een zeer geschikte muuropbouw heb voorgesteld op het forum van Bouwinfo :-)

Voordeel van die opbouw is dat die maxiimaal de winterse zonnenwinsten weet te capteren en op te slaan, toch kan voldoen aan de EPB-regelgeving, een behoorlijk zomercomfort biedt en vrij beperkt blijft qua dikte (ca. 38 à 42cm).

Doordat je de zonnewinsten kan capteren en opslaan, is de u-waarde in de praktijk ca. 25 à 30% beter dan de berekende waarde. Je komt daardoor uit op niveau van een passiefhuis (met de looks van een traditionele woning).

Nadeel is wel dat je ofwel welfsels in cellenbeton moet gebruiken ofwel een houten roostering moet toepassen. Dat laatste is natuurlijk wel zelfbouw-vriendelijk.

(Misschien post ik op dit forum nog een eco-vriendelijke variant maar dat is dan in HSB).

afbeelding van charel
18/02/2020 - 20:58

@ Keon,

Het spijt me hoor, maar de door u voorgestelde muuropbouw is zeker onvoldoende om nog maar in de buurt van het passiefhuisniveau te komen.

afbeelding van Keon
18/02/2020 - 21:13

Bwoah... als je Revisie 2 (dikte 38cm) bekijkt met een berekende U-waarde van 0,23W/m².K dan ligt de praktische U-waarde tussen 0,161W/m².K en 0,172W/m².K. Dan zit je toch aardig in de buurt van de passiefhuizen en die gaan toch voor (minimaal) 0,15W/m².K?

Wil je beter doen, dan kan je de isolatie 2cm opdrijven, de muur komt dan uit op 40cm en de berekende U-waarde op 0,207W/m².K, in de praktijk wordt dit dan iets tussen de 0,145W/m².K en 0.155W/m².K.

Voorwaarde is natuurlijk wel dat uw woning voldoende winterzon weet op te vangen... en niet in de schaduw wordt gezet door de naastliggende gebouwen.

afbeelding van charel
18/02/2020 - 21:41

Niks Bwoah ! Uw muuropbouw is er niet geschikt voor, die voldoet zelfs niet aan de streefnorm voor lage energiewoningen ! Ook niet met uw zogenaamde voorwaarden en die paar cm extra !

Het is trouwens niet minimaal 0,15 W/m² K maar maximaal tussen 0,10 en 0,15 W/m² K.

afbeelding van Keon
18/02/2020 - 21:52

Wacht, dan doen we er nog 2cm isolatie bij, de muur wordt dan 42cm en de berekende U = 0,187W/m².K.

Praktische U = 0,131W/m².K en 0,140W/m².K ... dat is toch heel aardig!

afbeelding van charel
18/02/2020 - 22:20

Nu lijken we wel op de markt te staan (doe er nog maar wat bij) .

Als je persé om één of andere reden voor zo'n opbouw zou willen gaan dan zal dat uiteindelijk allicht kunnen ja.

Maar zo kan je uiteraard nog op oneindig vele manieren een muuropbouw vinden die voldoende isolatiewaarde zal hebben. Echter er zijn nog talloze andere vereisten waar die muur ook aan zal moeten voldoen. Constructief, economisch, ecologisch, esthetisch, duurzaam, enzovoort...

afbeelding van Keon
18/02/2020 - 22:53

Van Assche-2 wrote:

Ook wil ik een mogelijkheid om in noodgevallen de boiler aan te sluiten op het distributienet zonder afhankelijk te zijn van weersinvloeden (temperatuur en dergelijke).

Wat je altijd gaat nodig hebben, is de aanmaak van sanitair warm water (sww). Misschien is het interessant om van daaruit te vertrekken.

Als je geen warmtepomp wil (ook niet voor de aanmaak van sww neem ik aan) dan zou je de aanmaak van ssw kunnen optimaliseren met voldoende zonnecollectoren die je dan afstemt op de tussenseizoenen.

In de zomer ga je warm water te veel hebben (dan moet je maar een collector by-passen of in de schaduw zetten).
En in de winter ga je daarmee wat basiswarmte kunnen aanmaken voor zowel uw sww als uw ruimte verwarming (rv). Je voorziet daarom in één boilervat met meerdere spiralen.

Zowel het water voor uw sww als voor uw rv worden vervolgens op gewenste temperatuur gebracht met elektrische doorstromers (3x400V). Als je vaak een bad neemt dan kan je de warmte daarvan recupereren door de afloop van het bad via een extra verwarmingsspiraal doorheen uw centraal boilervat te laten lopen.

Of je in bovenstaande opstelling iets gaat hebben aan een batterij moet bekeken worden. Batterijen zijn leuk om piekverbruiken op te vangen maar je moet dan ook zeker zijn dat je de batterijen voldoende kan opladen. En in de winter ligt dat moeilijk...
Maar zoals eerder gesteld, de koudste dagen in België zijn vaak zonnige dagen... met een goede muuropbouw van uw woning kan je net op die dagen uw vraag naar elektrische rv drastisch minderen en de beschikbare elektrische energie opslaan in uw batterij voor de erop volgende sombere dagen.

Energetisch gezien kan je zo uw zonnige perioden met 1 à 2 dagen verlengen... maar goedkoop zal het niet zijn. Of het economisch haalbaar is, hangt af van de tariefplannen voor de stroomprijs in de winter (samen met de uitrol van de slimme meters).

afbeelding van IvoB
19/02/2020 - 08:03

en de beschikbare elektrische energie opslaan in uw batterij voor de erop volgende sombere dagen.

Spijtig genoeg werkt dat zo niet in de praktijk. Het is niet zo dat je een mooie dag hebt met veel instraling gevolgd door een of twee sombere dagen enz. Het weer presenteert zich overwegend in blokken. Meerdere dagen achtereen heldere dagen en meerdere dagen aanhoudend somber weer. Gevolg van de klimaatverandering (ook hier) is o.a. niet dat we naar een soort "provencaals klimaat" gaan met mooie blauwe luchten maar naar meer extremen en chaosweer. Eén van de aspecten daarvan is niet alleen een hogere gemiddelde temperatuur maar ook meer neerslag en een vochtigere omgeving met meer bewolkte dagen/periodes. Je merkt dat zelfs nu al. 

Zijn vraag was trouwens onafhankelijk te zijn van weersinvloeden. Een ZC is daar (deels) ook van afhankelijk. 
Een gemakkelijk antwoord is daar individueel trouwens niet op te geven. Veel hangt af van de individuele behoefte aan SWW

(voornamelijk hoeveelheid SWW-verbruik, aantal personen, aanvoertemp. water en temp. dat je het wil opwarmen). Hoe extremer die zijn en hoe hoger je comfortvereisten hoe moeilijker het is om dat (onafhankelijk en/of goedkoop) te bereiken. 

Hoe lager je individuele comfortvereisten (tov de vereisten van een ander want voor jezelf kan dat dan wel nog comfortabel aanvoelen) en hoe zuiniger je met SWW kan omspringen en hoe minder je inzet op de afhankelijkheid van een door derden beheerd energiesysteem hoe minder doorslaggevend welk tariefplan dan ook zal zijn op je rekening en hoe minder rekening je daar zelf mee moet houden.
Bouwen/verbouwen doe je best met een heel oog op de toekomst en niet naar de huidige vereisten/normen/tariferingen. 

afbeelding van walter-8
24/02/2020 - 18:20

"Ik ben van plan een woning te bouwen die zichzelf voorziet van de energie om te verwarmen. ".

Dergelijke woningen bestaan bij mijn weten nog niet in België.
Enkel via de omweg om eerst pv panelen in de zomer energie te laten produceren en over te dragen op het elektrisch distributie netwerk en in de winter er terug af te halen haal je op jaarbasis een evenwicht. Is dat je streefdoel?

Je lijkt me nog niet echt bezig geweest met de getalletjes; meer dan een concept in je hoofd heb je niet.

Wat getalletjes: Bouw je naar de passief standaard vokr 140m2, heb je naar verwarming 1.500kwh energie nodig. Dat zijn grofweg de batterijen van 15 Teslas. Denk je met zon via PV te verwarmen; beter gewoon de zon laten binnenschijnen via de ramen in de winter; gewoon een veel hogere opbrengst dan via PV (Wat in de winter gewoon te weinig zal zijn; daarom dat je die 1.500kwh bbatterijen nog hebt).
Een kleine warmtepomp kan je nodige energie met een derde verminderen.
Wat kost 1.500kwh aan zoutbatterij?

Een Concept dat in Europa wel huizen voorziet van echte zelfstandigheid naar energie voor verwarming:

https://www.sonnenhaus-institut.de/das-sonnenhaus/solarenergie-vorteile-...

Met een zeer grote waterbuffer, bv 30.000 liter haal je wel een zeer grote zelfstandigheid.

Ivm batterijen; probeer je gewone elektriciteitsverbruik er mee af te dekken; dat is al moeilijk genoeg.

Walter

afbeelding van charel
24/02/2020 - 19:58

Het hangt er ook van af wat je onder verwarmen verstaat, hoe warm je het altijd minimaal wil hebben.

Mag de temperatuur al eens tot 18 ° zakken tijdens grijze winterse dagen ? Dan kom je er met passief, je hebt geen verwarmingsinstallatie nodig maar zelfs ook geen bijverwarming tijdens die bepaalde dagen.

Dus in dat geval bestaan woningen die zichzelf voorzien van (passieve) energie om te verwarmen wel degelijk.

Wil je het toch minimaal op 20° houden dan volstaan voor een woning van 150 m² een verbruik aan bijverwarming van 400 kWh/jaar.

afbeelding van walter-8
24/02/2020 - 20:30

Charel,
Dan stel je als doel 3kwh/m2 per jaar voor verwarming; welke norm is dat

afbeelding van charel
24/02/2020 - 20:50

Walter,

Dat is geen norm en was ook geen doel, het is gewoon wat ik heb genoteerd als ruim gemiddelde over drie jaren. Tevens heb ik gemerkt dat het ene jaar een groot verschil kan geven  met het andere. Zo koste het ene jaar 200 kWh, een ander 330 kWh en het koudste 800 kWh.

Trouwens, als ik het EPC bekijk dan zie  ik daar staan:

Jaarlijks netto-energiebehoefte voor verwarming per eenheid vloeroppervlakte: 2,74 kWh/m²

Jaarlijks netto-energiebehoefte voor koeling per eenheid vloeroppervlakte:      0,50 kWh-m²

Echter koeling heb ik nog nooit gebruikt of nodig gevonden, er is trouwens niets voor voorzien.

 

afbeelding van walter-8
24/02/2020 - 20:55

Ok maar dat is een 'mijn ervaring' geval; een gemiddeld passiefhuis van die grootte zal eerder rond de 1.500kwh zitten.
Niemand natuurlijk die de iemand tegenhoudt beter te doen natuurlijk zoals het bij jou geëindigd is.
En ik weet niet of EPC een goede manier is om de werkelijke warmtelast van een passiefhuis te berekenen.

Maar toegepast op de topicstarter; als je het meent met onafhankelijk zijn voor verwarming lees je goed in....

afbeelding van walter-8
24/02/2020 - 20:59

Ps; maar je woning verbeteren van een jaar gebruik van 1.500kwh naar 400kwh zal goedkoper zijn de 1.500kwh aan batterijen te voorzien ipv 400kwh....

afbeelding van charel
24/02/2020 - 21:30

Sorry Walter, ik heb uw laatste zin niet goed begrepen. Ik veronderstel dat je bedoelde dat de woning zodanig voorzien dat ze maar 400kWh gebruikt ipv 1,500 kWh goedkoper kan zijn dan voor dat verschil een batterij te installeren ? Dat is wat ik ook denk.

Om die laatste kWh te winnen is het soms enkel maar zaak om extra zorgvuldig en doordacht te werken en niet altijd om meer kosten te maken. Ik denk dan aan het consequent weren van elke vorm van koudebrug hoe klein ook en aan het extra zorg besteden aan de luchtdichting en de perfecte vulling en aansluiting van alle isolatiematerialen.

Verder is wat je zegt over je goed inlezen als bouwheer inderdaad zeer belangrijk. Ideaal zorg je ervoor dat je als bouwheer minstens even goed of zelfs beter op de hoogte bent dan eender welke aannemer of architect waarmee je werkt.

afbeelding van walter-8
24/02/2020 - 23:21

Beter op de hoogte zijn dan je uitvoerders moet niet.
En als bouwheer mag je wel harop dromen over zelfstandig kunnen verwarmen.
Maar bij het niveau van vragen van de topicstarter denk ik dat hij beter een dagje uittrekt om naar voorbeeld projecten te gaan kijken.

Voor de topic starter:
Wat je nu denkt:
- alle energieproblemen zijn op te lossen met pv panelen en batterijen
Wat realistisch is;
- een huis bouwen op passiefhuisniveau dat weinig energie vraagt.
Eens je dat huis hebt, kan je verder dromen om het beetje energie dat nog nodig is zo te produceren als je zelf wil.

Start dus met partners te zoeken die je dat passiefhuis kunnen zetten.
En zet je even schrap voor wanneer je je vader-aannemer gaat zeggen 25a30cm isolatie in de muur te willen stoppen en 40cm in het dak. Als hij niet tegenwerkt, verdient hij een grote knuffel (en een vermelding hier van een aannemer die wil meedenken).

Walter