wat is het verbruik van een warmtepomp aan gas waarvan de elektriciteit opgewekt wordt in een gascentrale? | Page 3 | Ecobouwers.be

U bent hier

wat is het verbruik van een warmtepomp aan gas waarvan de elektriciteit opgewekt wordt in een gascentrale?

07/01/2019 - 19:46

De overheid wil gascentrales zetten , dus als ik een warmtepomp zou zetten en deze aansluiten op het elektriciteitsnet ben ik ook op gas aan het vewarmen!

Verbruik je dan minder gas met je warmtepomp tegenover een gasketel of niet?

Volgens mijn berekening zou je met een gasketel dan ongeveer 20% meer gas verbruiken dan de warmtepomp ,zou dit kunnen kloppen   en is dit dan nog economisch verantwoord ?

85 Reacties

18/01/2019 - 01:29

@ 12/01/2019 - 16:13 De Leeuw

Mogelijk is een gaswarmtepomp rendabeler? Maar de investering lijkt me hoog, het lijkt me niet zo geschikt voor lage energiewonigen.
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/techniek/hernieuwbare-energie/wa...

Off-topic warmtepomp, wel "recentere" energie recuperatie. Vast is er uit de restenergie van keuken en toilet (jouw kaka) nog biogas te halen waarmee ook alweer wat energie gerecupereerd kan worden. In India en China koken veel gezinnen met dat gas. Er zijn kant-en-klare tuinmodellen, maar in ons klimaat denk ik dat er in de winter bijna geen opbrengst zal zijn. Voor eensgezinswoningen lijkt het me een grote investering, maar bij torengebouwen wordt er veel energie weggespoeld, waar anders de traphal en/of enkele appartementen mee zouden kunnen verwarmd worden.
http://diyprojectchannel.com/diy/create-your-own-energy-with-a-biogas-ge...
https://dutch.alibaba.com/g/mini-biogas-digester.html

19/01/2019 - 18:16

"De conversiefactor van elektriciteit naar primaire energie is in België 2.5. Dit betekent dat ik indien ik elektriciteit van volledige grijze oorsprong zou gebruikt hebben, ik 1150 * 2.5 = 2875 kWh primaire energie zou verbruikt hebben."

Dit slaat terug op de warmte-inhoud van beide energiedragers en het rendemernt van de stoomcentrales. Maar de CO2-uitstoot bij de productie kan zeer verschillend zijn. Bij vergelijkingen is er in België (en ook in Frankrijk),  volgens Europese richtlijnen, nooit rekening gehouden met het feit dat kernenergie geen CO2 uitstoot. Gascentrales stoten ook minder CO2 uit dan kolen- of fuelcentrales. Daarbij komt nog dat een aanzienlijk aandeel van onze groene stroom in België niet in België voortgebracht wordt, maar grijze stroom is die groengewassen wordt door Noorse groene stroom met speciale certificaten af te kopen. N.B. Ik heb er geen zicht op of deze (verkochte) Noorse groenen stroom dan eveneens bij de Noorse groenestroomproductie gerekend wortdt.

19/01/2019 - 19:07

<a href="mailto:pierrechristiaens [at] telenet [dot] be">pierrechristiaens [at] telenet [dot] be</a> wrote:

"De conversiefactor van elektriciteit naar primaire energie is in België 2.5. Dit betekent dat ik indien ik elektriciteit van volledige grijze oorsprong zou gebruikt hebben, ik 1150 * 2.5 = 2875 kWh primaire energie zou verbruikt hebben."

Dit slaat terug op de warmte-inhoud van beide energiedragers en het rendemernt van de stoomcentrales. Maar de CO2-uitstoot bij de productie kan zeer verschillend zijn. Bij vergelijkingen is er in België (en ook in Frankrijk),  volgens Europese richtlijnen, nooit rekening gehouden met het feit dat kernenergie geen CO2 uitstoot. Gascentrales stoten ook minder CO2 uit dan kolen- of fuelcentrales. Daarbij komt nog dat een aanzienlijk aandeel van onze groene stroom in België niet in België voortgebracht wordt, maar grijze stroom is die groengewassen wordt door Noorse groene stroom met speciale certificaten af te kopen. N.B. Ik heb er geen zicht op of deze (verkochte) Noorse groenen stroom dan eveneens bij de Noorse groenestroomproductie gerekend wortdt.

Goed punt. CO2 Emissie per kWh volgens https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Notes/Z1719N... zit onder de 200 gram per kWh. Daarmee zou een warmtepomp met een COP van 1 zuiniger zijn dan een HR ketel met 200 gram per kWh CO2 emissie. 

19/01/2019 - 21:57

<a href="mailto:pierrechristiaens [at] telenet [dot] be">pierrechristiaens [at] telenet [dot] be</a> wrote:

"De conversiefactor van elektriciteit naar primaire energie is in België 2.5. Dit betekent dat ik indien ik elektriciteit van volledige grijze oorsprong zou gebruikt hebben, ik 1150 * 2.5 = 2875 kWh primaire energie zou verbruikt hebben."

Dit slaat terug op de warmte-inhoud van beide energiedragers en het rendemernt van de stoomcentrales. Maar de CO2-uitstoot bij de productie kan zeer verschillend zijn. Bij vergelijkingen is er in België (en ook in Frankrijk),  volgens Europese richtlijnen, nooit rekening gehouden met het feit dat kernenergie geen CO2 uitstoot. Gascentrales stoten ook minder CO2 uit dan kolen- of fuelcentrales. Daarbij komt nog dat een aanzienlijk aandeel van onze groene stroom in België niet in België voortgebracht wordt, maar grijze stroom is die groengewassen wordt door Noorse groene stroom met speciale certificaten af te kopen. N.B. Ik heb er geen zicht op of deze (verkochte) Noorse groenen stroom dan eveneens bij de Noorse groenestroomproductie gerekend wortdt.

De Primaire Energiefactor electriciteit slaat op hoeveel primaire energie (fossiel of andere oorsprong) er nodig is om 1 kWh naar de teller te brengen van de eindverbruiker. In België is dit 2.5 en ligt vastgelegd in het energiebesluit van de Vlaamse overheid

https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/rekenmethode/...

Maar de oorsprong van de berekening lijkt te komen uit een rapport van een UN statistical office dat globale energievergelijkingen moet faciliteren.[1] At its nineteenth session, the Statistical Commission proposed the convening of an expert group to consider the preparation of an intern onal classification of energy and the adoption of a common unit of measurement for interfuel comparisons”.*

[1] Dept. of International economic and social affairs , Statistical office Studies in methods: Series F No. 29 , “Concepts and methods , in energy statistics, with special reference to energy accounts and balances” A technical report, UN New York 1982

Rapport: https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_29e.pdf

Dat er misschien verschillen zijn hoe dit berekend wordt in verschillende landen, is men zich van bewust want in de Europese werkgroep EPB wordt dit momenteel onderzocht en wil men komen tot een genormeerde berekeningsmethode. In Nederland is er voor dit onderwerp onlangs een werkgroep binnen NEN (normalisatie) opgericht.

https://www.nen.nl/web/show/id=93721/langid=43/contentid=376575/contentversionid=376575

Voor België, Vlaanderen, Brussel of Wallonië heb ik hier nog niets over terug gevonden, ook geen oproep.

@ Pierre

Maar beweren dat er geen rekening wordt gehouden met kernenergie is niet waar, men rekent bij kernenergie de equivalentie van fossiele energie (welke: stookolie, gas, steenkool of bruinkool) is niet vermeld. 

Voor de CO2 berekening komt kernenergie ook in beeld - zie ook de aangehechte studie van MarcMarc 's vorige reactie.

19/01/2019 - 21:46

Vraag: "Wat is het verbruik van een warmtepomp aan gas waarvan de elektriciteit opgewekt wordt in een gascentrale?

MarcMarc wrote:
Goed punt. CO2 Emissie per kWh  ...Daarmee zou een warmtepomp met een COP van 1 zuiniger zijn dan een HR ketel

Voor de topicvraag: CO2 emissie per kwh is thuis dan anders dan in de gascentrale ? Of de kwh-en  per m³ gas zijn thuis anders dan in de gascentrale ?

En voor de grafiek: opvallend dat we het dubbel zo goed doen dan duitsland, tuurlijk die lopen nog wat achter met hernieuwbare energie. En Frankrijk gaat richting nul, ook zo bekend voor hun groen energiebeleid. En ook maar weer mee bewezen dat de lageCO2 uitstoot van de nucleaire capaciteit niet wordt meegeteld in publicaties van ... de creg?

19/01/2019 - 22:15

<a href="mailto:pierrechristiaens [at] telenet [dot] be">pierrechristiaens [at] telenet [dot] be</a> wrote:

"...

 Gascentrales stoten ook minder CO2 uit dan kolen- of fuelcentrales. Daarbij komt nog dat een aanzienlijk aandeel van onze groene stroom in België niet in België voortgebracht wordt, maar grijze stroom is die groengewassen wordt door Noorse groene stroom met speciale certificaten af te kopen. N.B. Ik heb er geen zicht op of deze (verkochte) Noorse groenen stroom dan eveneens bij de Noorse groenestroomproductie gerekend wortdt.

De Noorse groene energie uit water- en windkracht wordt verkocht als een energiecomponent en een groene stroomcertificaatcomponent. De kopers kunnen ofwel de energiecomponent kopen en dus verkopen als grijze elektriciteit, ofwel beiden (energie- en groenestroomcertificaat- component) kopen (=duurder). De kopers kunnen ook de groene stroomcerticaten apart kopen als enkel de energiecomponent werd verkocht aan een andere koper. Met deze laatste kan je grijze elektriciteit groen wassen. Maar meestal worden de beide componenten samen gekocht (zeker de laatste 2 jaar), zodat groen wassen met Noorse elektriciteit beperkt is. Dus er is nooit een dubbeltelling van groene stroomcerticaten.

Ecopower verkoopt op de professionele elektriciteitsmarkt enkel de grijze component en behield het groene stroomcerticaat component voor zichzelf en kon zo steeds aan zijn klanten stroom aanbieden met de juiste certificaten zelfs al moesten zij grijze elektriciteit aankopen omdat ze te weinig eigen productie hadden op dat ogenblik. Dit kan je terugvinden in de jaarverslagen van Ecopower als zijnde de stock (waarde) van groene stroomcertificaten.

19/01/2019 - 22:47

De aflatenhandel is een zerosumgame met eigenaardig genoeg alleen maar winnaars.

De Belgen die hun stroom groen kunnen labelen en de Noren die graag de prijskorting nemen wetende dat hun land toch (grosso modo) alleen maar wind- en waterkrachtcentrales heeft.

Gelukkig gaan de uber-Vlamingen -die intussen al 15 jaar in de regering zitten in Vlaanderen en dus zelf het beleid maken- het probleem oplossen door het van op hun website in vraag te stellen:

https://www.andriesgryffroy.be/nieuws/boerenbedrog-met-stroom-uit-noorwegen

21/01/2019 - 11:09

Ik had deze kwestie reeds meer dan een jaar geleden aangekaart bij de BBL. 

Deze organisatie blijft ook nog geloven dat de gascentrales die de kerncentrales moeten vervangen geen invloed hebben op de Europese CO2-aanrekening, omdat ze de vervuilende bruinkolencentrales van Duitsland uit de markt zullen wegdrukken door de toekomstige hoge prijs van de CO2-certificaten. Ze bewijzen dat met hand en tand, maar hun redenering, die eveneens de redenering is van sommige andere experts, is volgens mij zeer twijkelachtig. Want deze centrales zullen er komen ter compensatie van de wegvallende kerncentrales, maar kunnen de eventueel wegvallende bruinkoolcentrales nooit een tweede maal vervangen. Daarvoor zal Duitsland zelf gascentrales moeten bijbouwen.

21/01/2019 - 11:29

Veel energie gaat verloren bij het opwekken en transporteren van electricitreit. Indien die gascentrales dichtbij of in de steden en andere bewoonde kernen gebouwd worden, zouden transportverliezen lager kunnen zijn, en zou eventuele restwarmte misschien met warmtenetten nuttig gebruikt kunnen worden? Zou CO2 uitstoot dan niet relatief beperkt blijven?

Veel energie gaat ook verloren door grote vermogens op te wekken om vraagpieken te kunnen opvangen, maar zolang de vraag laag is ('s nachts) werd het grootste deel voor niets opgewekt. Kunnen gascentrales ook niet veel sneller reageren op zo'n vraag, zodat minder energie verloren gaat?

21/01/2019 - 17:32

Bram,

Het net moet op elk ogenblik in evenwicht zijn, Dit wil zeggen dat er slechts zoveel stroom opgewekt wordt als er op dat ogenblik verbruikt wordt. Ik bven geen elektricien, ik kan dus ook niet zeggen hoeveel vertraging op zulke aanpassing mag zitten. Het stroomnet heeft wel een grote capaciteit om onevenwichten tijdelijk op te vangen. Er zijn ook in beperkte mate schomelingen toegestaan, waardoor de frequentie en de voltage zullen zakken als de productie niet kan volgen.

22/01/2019 - 09:48

Mogelijk heb ik een technisch detail (daarom niet minder belangrijk) verkeerd begrepen en verwoord, en correcties zijn zeker welkom. Maar de nachtteller is toch goedkoper omdat er dan energie "over" is?

Een elektriciteitscentrale is echter berekend om ook bij piekbelastingen voldoende elektriciteit op te wekken.https://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtstroom

Een duidelijk grafiekje van Europa of België vind ik niet direct, maar in de VS gaat meer dan 2/3 van de energie voor opwekking van electriciteit verloren als warmte.
http://northwestchptap.org/Portals/0/images/heat_loss.gif

22/01/2019 - 11:22

Diegene die dit bericht gepost heeft geeft niet genoeg aandacht aan de manier waarop elektriciteit opgewekt wordt in een stoomcentrale. Water wordt opgewarmd tot stoom, waarna deze samengedrukt wordt. De daaropvolgende stoomturbine wordt aangedreven door de expansie van deze stoom. De afgewerkte stoom moet echter terug gecondenseerd worden tot water, en dit gebeurt vooral in de koeltorens. Volgens het werkingsprincipe van Carnot zou het maximaal rendement slechts 30% bedragen, de rest is verlies in de koeltorens en in de compressoren. Er zijn verschillende verbeteringen aangebracht, waardoor het rendement zou kunnen stijgen, vooral in gascentrales. Dit verlies zit verrekend in de omzettingsfactor van 2,5. Ook de kerncentrales werken volgens dit princiep. Daarom wordt soms beweerd dat het rendement van deze centrales slecht is!

Zonnecellen zetten zonnelicht rechtstreeks om in elektriciteit, zonder beroep te moeten doen op de cyclus van Carnot.

22/01/2019 - 11:44

@ pierrechristiaens

Een gasenergiecentrales nabij een stad lijkt me haalbaarder dan een kernenergiecentrale. Mogelijk is er geen of zeer weinig veilige restwarmte. Kan die stoom niet binnen huizen terug gecondenseerd worden?
Zouden er niet minder transportverliezen kunnen zijn door de nabijheid van de stad?

Hoe verhouden de efficientie van een gas-micro-wkk zoals vitovalor zich ten opzichte van de verschillende energiecentrales? Het lijkt me dat er quasi geen energie verloren gaat bij de micro-wkk omdat de "rest"warmte van de omzetting direct ook nuttig je huis verwarmt.

Zonnecellen ben ik ook voor maar hoe gaan we iedereen daarmee in de winter verwarmen?

23/01/2019 - 11:22

<a href="mailto:pierrechristiaens [at] telenet [dot] be">pierrechristiaens [at] telenet [dot] be</a> wrote:

Ik had deze kwestie reeds meer dan een jaar geleden aangekaart bij de BBL. 

Deze organisatie blijft ook nog geloven dat de gascentrales die de kerncentrales moeten vervangen geen invloed hebben op de Europese CO2-aanrekening, omdat ze de vervuilende bruinkolencentrales van Duitsland uit de markt zullen wegdrukken door de toekomstige hoge prijs van de CO2-certificaten. Ze bewijzen dat met hand en tand, maar hun redenering, die eveneens de redenering is van sommige andere experts, is volgens mij zeer twijkelachtig. Want deze centrales zullen er komen ter compensatie van de wegvallende kerncentrales, maar kunnen de eventueel wegvallende bruinkoolcentrales nooit een tweede maal vervangen. Daarvoor zal Duitsland zelf gascentrales moeten bijbouwen.

Met de invoering en de betere toepassing van de CO2 certificaten, worden deze certificaten een onderdeel van de prijs van de grondstof om elektriciteit te maken. Dit betekent dat bruinkool ineens niet meer zo goedkoop is alsgrondstof. Dus economisch zal men in concurrentie staan met een goedkoper aanbod van elektriciteit. Als men in België investeert in gascentrales met goedkopere elektriciteitsproductie (minder CO2 certificaten nodig) zal dit ook een (beperkt) effect hebben op de productie van bruinkoolcentrales in Duitsland. Hoe duurder de CO2 certifcaten worden, hoe concurrentiëler gascentrales worden t.o.v. bruinkool- en steenkoolcentrales op de energiemarkt.

Beperkt effect: de transportverliezen bij export van elektriciteit zijn groter vanwege (1) de afstand en (2) dat er geen standaard in Europa bestaat voor hoogspanning. Dit betekent dat we aan de grens transformatoren moeten zettten (staan er al in beperkte mate) om elektriciteit te kunnen invoeren of exporteren dus ook om door te voeren van een ander land naar nog een ander land. Deze kost komt dus ook in focus om te bepalen of Belgische elektriciteit uit gascentrales goedkoper (concurrentiëler) zal zijn dan de Duitse elektriciteit van bruinkoolcnetrales.

Dus de BBl heeft gelijk en jij hebt ook een stukje gelijk.

@ Bram

Met gascentrales gaat weinig vermogen verloren bij het moduleren van dat vermogen naar pieken of naar dalverbruik. Dit is juist het voordeel van gascentrales dat dit kan gebeuren op zeer korte termijn (een paar minuten). Kerncentrales of bruinkoolcentrales kunnen heel slecht of helemaal niet moduleren. Het is daardoor dat deze centrales in het verleden altijd voorrang kregen om hun energie op het net te zetten. De energieproducenten waren verzekerd van een constante stroomvan inkomsten. Met de alternatieve energievormen (wind, waater en zon) hebben deze nieuwe opwekkingsmethodes voorrang gekregen op het net en het is daardoor dat de lobbygroepen van de oude energie opwekkingsvormen (kern, bruin-  & steenkool) proberen hun "boterham" te verdedigen. Het bewijs hiervan zijn uitspraken die de twijfel bij mensen doet rijzen, zoals "wij kunnen steeds een constante basishoeveelheid energie leveren en dat kan wind en zon niet, ..." . Maar ze weten heel goed dat hun manier van opwekken geen echte toekomst meer heeft door de moduleerbare gascentrales en door de opslag van elektriciteit in batterijen of in waterstof, door opslag en verdeling van warmte energie in warmtenetten (alternatief voor elektrische warmtetoepassingen) dat meer en meer ontwikkeld wordt.

En ja Bram, ... men kan ook droge stoom condenseren in warmtenetten, maar we hebben deze warmtenetten nog niet en de techniek is nog niet uitgeprobeerd op grote schaal. Men maakt nu al gebruik om het "warme afval" water van de koeltorens minder in de rivieren te storten en dit te gebruiken voor het opwarmen van serres in de tuinteelt, maar nog veel te weinig (met deze oude techniek van koeltorens)

Om terug te komen op het basisonderwerp "Wat is het verbruik van een warmtepomp aan gas waarvan de elektriciteit opgewekt wordt in een gascentrale", daar moet ik zeggen dat de warmtepomp dan zeker meer gas verbruikt dan een gasketel als hij enkel elektriciteit krijgt van een gascentrale. Daar de elektriciteitsmix niet voor het grote deel op gascentrales gebaseerd is, moet ik er dan ook bijzeggen dat een warmtepomp minder gas gebruikt als hij aangesloten is op het Belgische elektriciteitsnetwerk. Een warmtepomp zal ook minder CO2 uitstoot veroorzaken als hij aangesloten is op het Belgische elektriciteitsnetwerk. Ook in de toekomst, met meer elektriciteitsopslag in batterijen, waterstof en .. , zal dit zo zijn, zelfs met meer gascentrales dan vandaag om de pieken (dalopbrengst van alternatieve energie) op te vangen.

24/01/2019 - 11:03

Beste Luc,

Reeds een jaar geleden heeft de heer Bienstman van de BBL mij in een lange mail deze ganse uitleg gegeven. Toch blijf ik de mening toegedaan dat er hier tot op een zekere hoogte sprake is van een redeneringsfout. Niet dat de CO2-uitstoot van de elektriciteitsopwekking Europees zou geregeld zijn. Maar wel dat er te veel kandidaten zijn om van deze regeling gebruik te maken. En op de eerste plaats Duitsland zelf. Zij zijn nog (volop?) bezig met de gevolgen van de sluiting van hun kerncentrales op te vangen. En er moeten er nog volgen. Maar gezien ze in Duitsland nu nog steenkool- en vooral bruinkoolcentrales moeten aanspreken, is hun achterstand reeds zeer groot. Toekomstige Belgische gascentrales zouden dus in competitie moeten gaan met de toekomstige Duitse gascentrales. En gelijk iedereen weet zal het nog niet snel gebeuren dat de windelektrictiet van de Oostzee rechtstreeks naar Zuid-Duitsland  zal vervoerd worden. Zij ondervinden dezelde hinder als hier om hoogspanningsleidingen aan te leggen. En deze Europese regeling zal nog meer in verdruking komen wanneer later (wanneer?) de Franse kerncentrales zullen moeten sluiten vanwege hun ouderdom. Dan maar rekenen op Polen?

Kwestie van het gasverbruik van warmtepompen: ge schrijft:"Wat is het verbruik van een warmtepomp aan gas waarvan de elektriciteit opgewekt wordt in een gascentrale", daar moet ik zeggen dat de warmtepomp dan zeker meer gas verbruikt dan een gasketel als hij enkel elektriciteit krijgt van een gascentrale. Daar de elektriciteitsmix niet voor het grote deel op gascentrales gebaseerd is, moet ik er dan ook bijzeggen dat een warmtepomp minder gas gebruikt als hij aangesloten is op het Belgische elektriciteitsnetwerk.".

Het is echter niet zeker dat een warmtepomp, aangesloten op een gascentrale meer gas zal verbruiken. Dit hangt immers samen mt het rendement van de warmtepomp. Aangesloten op een grondwisselaar zal de COP wel groter zijn dan hetgeen een gemiddelde gascentrale kan brengen. Voor een lucht-water warmtepomp zal het gemiddelde waarschijnlijk iets slechter zijn.

25/01/2019 - 00:42

Beste Pierre,

Je hebt gelijk dat mijn uitspraak verkeerd is.

Daarom deze correctie

Een warmtepomp verbruikt effectief minder gas, zelfs als de elektriciteit volledig uit een gasgestookte centrale komt, dan een gascondensatieketel gas verbruikt om dezelfde warmte te leveren.

Ik heb dit met mijn cijfers van 2018 gecontroleerd en zelfs voor de koudste dagen (28/02 tot 02/03) met temperaturen 's nachts tot -7°C op mijn dak (plaats waar de buitenunit staat), was mijn omzetfactor (SPF) voor mijn Lucht/Water warmtepomp nog altijd iets boven de 2.5.

[off-Topic] Wat betreft de investering in gascentrales

Wat je zegt over Duitsland is waar. Men investeert volop in windmolenparken, ook op de hoogtes in het Zuiden. In de omgeving van Stuttgart (waar ik af en toe kom) zie je ze verreizen. Duitse burgers en bedrijven investeren volop in zonnepanelen en batterijen ondermeer door een populaire subsidiemaatregel voor batterijopslag. Het hoogspanningsverdeelnet Noord Oost naar Zuid wordt uitgebreid, de werken hiervoor zijn volop bezig. En toch zullen er de eerste jaren kleine opportuneiten ontstaan om elektriciteit van onze gascentrales te verkopen aan onze buurlanden. De prioriteit in onze buurlanden veranderen van investeren in gascentrales naar investeren in energieopslag om de pieken op te vangen.

Waar ik het moeilijker mee heb, is dat we de gascentrales (waarvan sommige [strategisch?] zijn stilgelegd) moeten subsidiëren. In de onderhandelingen heeft men bedongen dat 60% van de investeringen worden gesubsidieerd omdat men ervan uit gaat dat de nieuwe gascentrales alleen in de piek en bij zon- en windloze dagen (40% van het jaar) hun capaciteit op het net mogen zetten. Daarbovenop hebben ze ook nog een subsidiering voor een minimum afgifteprijs voor hun elektriciteit bedongen als ze de vooropgestelde 40% niet halen.

Daarbij komt ook nog dat we waarschijnlijk zullen moeten opdraaien voor een deel van de sluitingskosten van de kerncentrales (Engie haalt Electrabel leeg). Al deze vormen van subsidiering CO2 of kernafval producerende opwek, zijn groter dan alle subsidiering van alternatieve energie (CO2 vrije opwek) uit het verleden. Dit zal de opkomst van alternatieve energie vertragen omdat dit geld naar deze "oude" sector verloren gaat in plaats van te investeren in nieuwe en toekomst gerichte technologieën, zoals warmtenetten (minder elektriciteitsproductie en verdeling nodig ,omdat we werken met een andere energiedrager) , in opslag van elektriciteit in batterijen en in waterstof, in waterstofmobiliteit zoals trams en treinen op waterstof (met deze investeringen kan men de ochtend- en avondpiek in elektriciteitsverbruik met meer dan 10% doen zakken - NMBS is de grootste verbruiker).

Over deze onderwerpen heb ik de BBL nog geen standpunt horen innemen.

26/01/2019 - 11:19

Luc, ge schrijft: "Waar ik het moeilijker mee heb, is dat we de gascentrales (waarvan sommige [strategisch?] zijn stilgelegd) moeten subsidiëren. In de onderhandelingen heeft men bedongen dat 60% van de investeringen worden gesubsidieerd omdat men ervan uit gaat dat de nieuwe gascentrales alleen in de piek en bij zon- en windloze dagen (40% van het jaar) hun capaciteit op het net mogen zetten. Daarbovenop hebben ze ook nog een subsidiering voor een minimum afgifteprijs voor hun elektriciteit bedongen als ze de vooropgestelde 40% niet halen."

Over welk tijdsperspectief schrijft ge dan? Ik zie toch niet in hoe men in de tijdspanne tot 2025-2030 en zelfs na 2030 zoveel groene stroom zal kunnen opwekken dat deze gascentrales slechts 40% van de tijd zouden moeten functioneren.  En België bezit nog veel industrie die 's nachts doorwerkt. Er wordt nog steeds +/- 8.000 MWh 's nachts verbruikt.

Op dit punt ga ik wel met de NVA akkoord dat men op dit gebied realist moet zijn. De hoop dat met de tijd het elektriciteitsverbruik zou moeten verminderen bestaat toch niet meer sinds de introductie van warmtepompen en elektrische auto's.

27/01/2019 - 01:59

Beste Pierre,

Hierin verschillen we dus van mening. Ik zie het wel gebeuren.

In tegenstelling met wat bepaalde politieke twijfelaars vertellen, zal de toekomstige BASISENERGIE de energie zijn, die je ook zelf produceert en die je enkel nog intelligent gebruikt.

Voor mezelf heb ik het bovenstaande als doelstelling gesteld en ik wil ook dat ik voor minstens 80% continu in mijn energie moet kunnen voorzien tegen 2022. Dus ook in de winter.

Hoe ben ik tewerk gegaan en hoe ga ik tewerk:

1.      In 2010 een visie opgesteld, ter gelegenheid van de aankoop van een oud huis (5 m breed en 20 m diep, EPC 857 kWh/m²).

2.      2012 : Verbouwing moest passief of laag energie zijn. Passief was op dat ogenblik niet haalbaar, voor mij en de mensen die ik betrokken heb in de planning voor de verbouwing. Ik ben dus voor LEW gegaan (max. 30 kWh/m² voor de verwarming) en voor zoveel mogelijk aanmaak van eigen energie voor de verwarming. Ik had ook  nog een zonnepanelen installatie op mijn vroegere huis staan die ik kon mee verhuizen indien dit paste in het project (niet noodzakelijk, maar wel meegenomen). Om het kort te maken: voor verwarming (zelfs met de doelstelling van 30 kWh/m², EPC resultaat na verbouwing 20.91 kWh/m²) kon ik enkel het grootste deel van de energie ter plaatse opwekken door de energie uit de lucht, de zon of uit het water te halen van de achterliggende rivier, Ik kreeg geen toelating voor de achterliggende rivier van Waterwegen en Zeekanaal. Dus de keuze was beperkt tot lucht of zon en dus een Lucht/water Warmtepomp (L/W WP) was de voor de hand liggende keuze. Hierdoor wordt de aanmaakenergie verwarming met een factor van ongeveer 2.8 gedeeld. De 2.8 energiefactor komt uit de lucht => plaatselijke aanmaak van energie. Om zo weinig mogelijk warmte verliezen bij ventilatie was een D-ventilatie met warmterecuperatie de enige mogelijke keuze. Om de warmte-energie op zeer lage temperatuur (max. 35°C om een goede SPF/SCOP te bekomen) van de warmtepomp te gebruiken, was de enige mogelijke keuze een Zeer Lage Temperatuur Verwarming (ZLTV) via vloeren of muren. Mt deze L/W WP kon ik ook sanitair water aanmaken op voorwaarde dat ik een buffersysteem bijkomend zou installeren. De L/W WP heeft echter een slechte (2.0) jaarlijkse omzettingsfactor voor de benodigde hoge t° (50° C) van het SWW. Dus heb ik ook geïnvesteerd in een zonnesysteem (collectoren, pomp en stuurelektronica) voor de energiebuffer van de WP. Hierdoor kon ik in mijn berekeningen meer dan 60% van de nodige energie (800 kWh jaarlijks) voor SWW (t° 50°C) besparen. Voor dat ik begon te bouwen heb ik dus planmatig bespaart van 857 kWh/m² naar (verwarming) 21.91/2.8 = 7.83 kWh/m² of 91.3% energiebehoefte gespaart voor verwarming en voor SWW van 800 kWh naar 300 kWh of 62.5% energie. Of totaal voor dit huis van gedeeltelijke verwarming (55 m²) 47135 kWh + 800 kWh SWW = 47935 kWh naar volledige verwarming (237 m²) van 1855 kWh + 300 kWh SWW = 2155 kWh of een reële energiebesparing van 95.5% met hoger comfort.

Off-Topic: Totale verbouwingskost was 1500 €/m² waarvan 60 €/m² (14200 €) als extra kost mag gerekend worden voor alle meerkosten t.o.v. een normale verbouwing onder EPB (70 kWh/m² = toenmalige EPB norm bij grondige verbouwing) om dit resultaat te bereiken. Of de meerkost was 4% inclusief 3-voudig glas i.p.v. dubbel glas, L/W WP, Zonnebuffer (ZB), dikkere isolatie, D-ventilatie met WTW t.o.v. C-ventilatie, ... En ... om nogmaals te relativeren mijn privé-lift, mijn keuken en mijn domotica-installatie waren allen stuk voor stuk duurder dan de extra investering in energiebesparing en dit alles is inbegrepen in de prijs verbouwingskost van 1500 €/m² BTW inclusief.
On Topic: De zonnepanelen van mijn oude woning hebben plaats gevonden op het plat dak van mijn nieuwe woning (bij de planning heb ik het schuin dak vervangen door een plat dak om de zonnepanelen en collectoren te kunnen plaatsen)

Gepland (op het ogenblik van de EPB berekening startverklaring) energetisch gebruik en dus vooraleer de eerste steen werd gelegd was 10911 kWh (comfortenergie) jaarlijks, het overeenstemmend elektrisch verbruik daarentegen bedroeg 6042 kWh:

a.      Verwarming: (Comfortenergie) 6755 kWh / (SPF) 2.8 = 2412 kWh elektrisch verbruik
waarbij:
Comfortenergie =  warmtebehoefte * verwarmde oppervlakte = 28.5 kWh/m² * 237 m²  = 6755 kWh
SPF = COP A2W35 - 0.7 = 3.5 -0.7 = 2.8

b.      SWW (Comfortenergie = 400 kWh/persoon) = 2*400 kWh = 800 kWh Comfortenergie
of in elektrische hulpenergie: energie van ZB + energie van L/W WP = 72 kWh + 200 kWh = 272 kWh elektrisch verbruik
waarbij:
(ZB) = 800 kWh (SWW comfortenergie) * 60% (dekkingsgraad) * (1 - rendement ZB = 1 – 85%) 0.15 = 72 kWh
(L/W WP) = 800 kWh (SWW comfortenergie) * 40% (dekkingsgraad L/W WP) / 1.6 (SPF = COP A2/W50 - 0.7 = 2.3 - 0.7) = 200 kWh.

c.      7 kWh/dag normaal gebruik voor verlichting, wassen en plassen, computer, …

d.      1 kWh voor de domitacasturing.

e.      1 kWh/dag voor gebruik van de lift.

f.       0.2 kWh/dag voor het verbruik van de D-ventilatie

Het gepland tellerverbruik zou gelegen zijn op 3549 kWh jaarlijks

Tellerverbruik = elektrisch verbruik – EPB opbrengst zonnepanelen van 2.99 kWpiek = 6042 kWh – 2493 kWh = 3549 kWh.

3.      2013 EPB certificaat laat optimalisatie  zien van warmteberekening naar 21.91 kWh/m². Dit betekent dat het theoretisch energetisch comfortgebruik veranderde van 10911 kWh per jaar naar 9114 kWh per jaar. Het overeenstemmend elektrisch verbruik veranderde hierdoor van 6042 kWh naar 5400 kWh. Het EPB gecorrigeerd tellerverbruik veranderde van 3549 kWh naar 2907 kWh.

4.      2013  tot 2018 : wonen, meten en optimaliseren

In 2018 heb ik een energiebehoefte van 7200 kWh/jaar aan comfortenergie (gebruikte energie) voor alles: verwarming, koken en plassen, licht, computer, .... Dit vertaalt zich in 4489 kWh elektrisch mono-energetisch verbruik of 1168 kWh op de teller:

a.      3560 kWh (15 kWh/m²) warmte per jaar gebruikt om het gebouw op constant 21°C te houden. Deze warmte werd aangemaakt met een dekkingsgraad van 90.7% met de L/W WP en met een dekkingsgraad van 9.3% met de ZB of stemt overeen met een totaal elektrisch verbruik van 1152 kWh of 4.85 kWh/m².

b.      715 kWh SWW comfortenergie (warmte) per jaar voor de persoonlijke hygiëne, het onderhoud (kuis) en de sporadische afwas met de hand. Dit vertaalt zich in  een mono-energetisch elektrisch verbruik van 230 kWh met een dekkingsgraad van 75% door de ZB en 25% door een elektrische moduleerbare doorstromer (L/W WP wordt niet meer gebruikt voor de aanmaak SWW).

c.      3107 kWh (8.51 kWh/dag) elektrisch verbruik voor alle andere comforttoepassingen in het huis: het normaal verbruik voor verlichting, wassen en plassen, computer, … + het verbruik van de lift + het verbruik van de D-ventilatie

d.      3320 kWh opbrengst van de zonnepanelen in 2018

5.      vanaf november 2013 (begin bewoning) heb ik elke dag de energieverbruiken opgevolgd, eerst algemeen en sinds midden 2017 gedetailleerd. Hieruit zijn een aantal comfort- en energie optimalisaties voortgevloeid.

a.      Van een effectief gemiddelde over 2014, 2015 en 2016 van 17.5 kWh/m² ben ik dus gegaan van 15 kWh/m² comfortenergie verwarming door beter gebruik te maken van de stooklijn en door beter gebruik  te maken van de accumulatiekracht van de schil van het huis: hiermee heb ik een besparing van ongeveer 2.5 kWh/m² (comfortenergie). Totale besparing is 237 m² * 2.5 kWh/m² = 592.5 kWh comfortenergie of 212 kWh elektrische aandrijfenergie van de L/W WP.

b.      Beter gebruik maken van de zonnebuffer. Door de zonnebuffer enkel op t° te houden met zonne-energie en niet meer in combinatie met de L/W WP, kan ik de gebufferde zonne-energie gebruiken voor de verwarming (t° in de buffer mag zakken tot onder de 30°C) en de dan nog gebufferde zonne-energie kan ik nog verder gebruiken tot nog veel lagere temperaturen voor SWW aanmaak, omdat ik deze na-verwarm met een elektrische doorstromer. Ik heb ook de buffer zo ingesteld dat vanaf een t° verschil van 5°C tussen buffer en collector, deze ZB aanspringt. Door de combinatie van maatregelen  zal het zonnesysteem  sneller aanspringen (lagere t° in de buffer) en bij de minste zonneschijn.
=> van een jaarlijkse totale bruikbare bufferopbrengst van ongeveer 480 kWh, ben ik gegaan naar een jaarlijkse bruikbare bufferopbrengst 540 kWh voor SWW en van 320 kWh voor verwarming of een totale bruikbare opbrengst van 860 kWh, of een bijna verdubbeling van de opbrengst van mijn ZB. Hierdoor is mijn dekkingsgraad SWW van 62% naar 75% gestegen en is er nu een dekkingsgraad (bijkomend) van 9.3% voor mijn verwarming. De elektrische doorstromer heeft 179 kWh verbruikt wat ongeveer hetzelfde is, als de warmtepomp de buffer op t° hield. Mijn optimalisatie heeft me dus 60 kWh opgebracht SWW buffer energie en een vermindering van de L/W WP hulpenergie van 320 kWh / 2.8 = 114 kWh of elektrische energie voor de L/W WP aan te drijven.

c.      In 2018 en 2019 heb ik ook nog de t° aanmaak van de elektrisch moduleerbare doorstromer (voor na-verwarming SWW) geleidelijk  aan verminderd van 54°C naar 45°C. Het eindresultaat hiervan kan ik nog niet meedelen.

6.      Energiegebruik en eigen aanmaak, tijdstip gebruik eigen aanmaak
De 7200 kWh (zie punt 4.) comfort energie komen van

a. Eigen aanmaak op het ogenblik van gebruik is 4225 kWh (of 58.6% van het comfortverbruik):

                                                         i.          L/W WP levert en ZB leveren samen 3560 kWh comfortenergie, de hulpenergie is samen 1152 kWh. Dit betekent dat de ogenblikkelijk ter  plaatse aangemaakte energie 3560 kWh – 1152 kWh = 2408 kWh is.

                                                        ii.          De ZB levert 75% van de 715 kWh comfortenergie = 715 kWh * 75% = 537 kWh. De hulpenergie hiervoor nodig is 537 kWh * (1-rendement) 0.15 = 81 kWh. Dit betekent dat de ogenblikkelijk ter  plaatse aangemaakte energie 537 kWh – 81 kWh = 456 kWh is.

                                                       iii.          Was- , afwasmachine en droger draaien alleen (of toch zo veel mogelijk) wanneer de zon schijnt om zoveel mogelijk energie van de zonnepanelen rechtstreeks te gebruiken. Dit doe ik via een mobiele app sturing op mijn domotica. Hiermee bereik dat ik ongeveer 41% van mijn aangemaakte energie zonnepanelen (zie punt 4.d) onmiddellijk gebruik in mijn woning voor alle ander comforttoepassingen (definitie zie punt 4.c). Dit betekent dat de ogenblikkelijk ter  plaatse aangemaakte energie 3320 kWh * 41 % = 1361 kWh is.

b. Energie die niet wordt afgedekt door ogenblikkelijk zelf aangemaakte energie is 7200 kWh – 4225 kWh (zie punt 5.a.) = 2975 kWh

c. Energie die aangemaakt en opgeslagen moet worden om 80% van mijn verbruik te dekken = 7200 * 80% = 5760 kWh
Dit betekent dat ik nog moet 5760 kWh – 4225 kWh = 1535 kWh nodig heb om direct te verbruiken of om vertraagd te gebruiken via eigen opslag om mijn doel te bereiken.

d. Eigen aangemaakte energie die op het net wordt gebracht: 3320 kWh * 59% = 1959 kWh. Dit is ook het maximum potentieel met mijn huidige zonnepanelen dat ik zou kunnenopslagen in een batterijsysteem. Dit is echter niet realistisch omdat ik dan aan het einde van de zomer een ongelooflijk grote batterij van 1500 kWh nodig heb.

e. Gedurende 205 dagen werkt de Warmtepomp niet (buiten mijn stookseizoen) en is het gemiddeld dagverbruik elektische energie minder dan 9 kWh/dag. De minimum opbrengst van de zonnepanelen ligt over de 3.5 kWh/dag in deze periode en de maximumopbrengst ligt om en bij de 20 kWh/dag en gemiddeld is dit 12.91 kWh/dag. De gemiddelde dekkingsgraad onmiddellijk verbruik is nu 41% * 9 kWh (gemiddeld verbruik) = 3.69 kWh/dag. Dit betekent dat ik een minimum opslagcapaciteit van 9 kWh (verbruik) - 3.69 kWh  = 5.3 kWh nodig heb om  een gemiddelde dag te overbruggen. Als ik nu investeer in 15 kWh batterijopslag en een home manager (van SMA), kom ik in deze periode van 205 dagen aan een dekkingsgraad van 98% met eigen elektriciteitsaanmaak met de bestaande zonnepanelen. Het grootste deel van het potentieel van de 1959 kWh (zie punt 6.d.) is aanwezig in deze periode en overtref de benodigde energie (205 dagen * 5.3 kWh = 1086 kWh).

f.  Om de resterende 449 kWh (punt 6.c. – punt 6.e.) = 1535 kWh – 1086 kWh te kunnen aanmaken en opvangen in het stookseizoen, zal ik mijn 13 zonnepanelen van 230 Wpiek vervangen door 13 nieuwe zonnepanelen van 330 Wpiek (of meer) en 6 zonnepanelen van het zelfde type bijplaatsen gericht naar het Westen. Hierdoor verkrijg ik een groter vermogen (interessant in de Winter) van 6270 Wpiek i.p.v. de 2990 Wpiek van vandaag (= een verdubbeling van het vermogen zonnepanelen). Het groter vermogen van zonnepanelen en de batterijopslag van 15 kWh is voldoende om de benodigde 449 kWh in de winter op te slaan en te leveren.

Deze 2 laatste investeringen zijn bij mij gepland voor 2021 met de installatie van de nieuwe slimme meter. Ik wacht tot dan om de evolutie van het vermogen zonnepanelen volop te benutten. Nu zijn is er reeds een betaalbaar (Q-Cells duo aan 146 Euro/stuk) aanbod van zonnepanelen van 330 Wpiek, maar tegen 2021 verwacht ik dat het vermogen van de zonnepanelen zal stijgen tot 450 Wpiek wat mijn investering dan nog interessanter maakt. De SMA Home Manager heeft bovendien een functie om de opbrengst in de zomer te beperken door in te werken op de MPP sturing voor de zonnepanelen, zodat ik het openbaar elektriciteitsnet niet overbelast.

Zo ziet u dat ik van een oorspronkelijk verbruik van meer dan 53000 kWh (gas en elektriciteit) een reëel elektrisch tellerverbruik van minder dan 1000 kWh/jaar zal gaan. Een consequente combinatie van energiebesparingen en eigen opwek en opslag kan ervoor zorgen dat we geen extra centrales nodig hebben, in tegendeel. Uiteindelijk zal de investering niet duurder zijn als men maar de juiste subsidies geeft aan de juiste doelgroep die het zich nu niet kan betalen. Als men de subsidies geeft aan de elektriciteitsbedrijven, zitten we in een straatje zonder einde en wordt dit effectief onbetaalbaar. Zij willen energie produceren en verkopen, terwijl de 1ste prioriteit van de burger maatschappij is minder energie verbruiken.

Vele bedrijven kunnen ook besparen in een enorme grootte orde door energie als een prioriteit te beschouwen in hun bedrijfsvoering. Een besparing kan ook zijn de restenergie (warmte afval van de productie – overschot aan zonne- en windenergie, batterij- of waterstofopslag) te verkopen aan een warmtenet, aan het distributienet). Er zijn op dit ogenblik al voorbeelden in Nederland waar men een proces is gestart voor energiebesparing in bedrijven en waar men meer dan 50% energiebesparing heeft geïdentificeerd. Het kan vele dingen zijn en waar de investering in besparing, energieproductie en energie opslag, geen negatieve invloed heeft op de eindprijs van het eindproduct.

Een voorbeeld in België is de Audi fabriek in Vorst, waar alle energie zelf wordt geproduceerd via zonnepanelen en windmolens, men heeft ook  geïnvesteerd in batterij-opslag. Zij kunnen zelfs (indien nodig) in een vol-continusysteem met eigen energie werken. Dit was voor Audi ook een proces van 6 jaar analyseren en rekenen en investeren.

28/01/2019 - 10:15

Interresante ontwikkeling en uitleg.
Maar zie je in de praktijk niet het één en ander over het hoofd?
Het is mij volstrekt onduidelijk hoe je in de praktijk tijdens het stookseizoen, en dan nog met een L/W WP, een sombere maand kan overbruggen met een 15 kWh opslag?
Zelf is ons gemiddeld etmaalverbruik zo'n 5 kWh (excl. CV). Onze PV jaarproductie bedraagt gemiddeld een 5133 kWh (min. 4922 in 2017 en max. 5416 in 2018) en sinds 2011 is ons totaal e-verbruik hier steeds onder gebleven (van 4640 kWh in 2015 tot 2861 kWh in 2018, gemiddeld 4092/jaar of 11,21 kWh dag incl. CV).

"Gemiddeld" is er ook in ons huis dus niets aan de hand. Maar in de praktijk ben ik niets met deze gemiddelden. Zelfs met een gemiddeld lager dagverbruik en hogere eigen productie dan jouw cijfers halen we dat in de praktijk niet. Het praktisch probleem is om tijdens een sombere maand je batterij gevuld te krijgen. Geen zon is geen aanvulling van de voorraad. Of je zou al een mega PV installatie moeten installeren. En dan heb je buiten het stookseizoen en zeker tijdens de zomermaanden een geweldige overproductie.
Om nog maar te zwijgen van een weekje sneeuwval met aanhoudende vorst => PV-productie praktisch nul, hoe groot je installatie ook moge zijn.

Tijdens het huidige stookseizoen (start 25/11/2018) waren er exact 8 PV productiedagen (op 65) die een dagverbruik van 5 kWh konden dekken. Van die acht dagen vielen er dan nog eens 4 na elkaar in dezelfde week. Tijdens deze periode van 65 dagen kon 13,7 kWh opgewekt worden als reserve (dus nog niet één batterijlading). Dan hou ik alleen nog maar rekening voor het e-verbruik van de woning zonder de WP (alle elektriciteit incl. SWW, excl. CV).
Neem je het verbruik van de WP mee in de berekening was er een tekort (tov de eigen productie) van 708 kWh of gemiddeld 10,89 kWh per dag. Zelfs al zou ik mijn productiecapaciteit verdubbelen (van de huidige 5.5 kVp naar max. toegelaten 10 kVp) zou dit nog niet voldoende zijn. En dan houden we nog geen rekening met de overschotten die je buiten het stookseizoen genereerd.

In de praktijk lijkt het me al moelijk genoeg om met een batterij van 15 kWh een etmaalverbruik van 5 kWh in te dekken, laat staan een verbruik van 9 kWh. Verbruik dan nog excl. CV.

ps. Wachten met het plaatsen van een digitale (slim is in deze context totaal ongepast gezien dat afhangt van de extra's die de klant wil betalen/implementeren om de dubbele domme digitale meter slim te maken)  meter tot het jou als verbruiker goed uitkomt? Ik had graag vernomen hoe ik dat voor elkaar kan krijgen. Ik dacht dat als de DNB beslist dat het jouw beurt is om over te schakelen naar de slimme meter dat je dan niets te kiezen had? Het is ook nog steeds niet duidelijk of de VREG en DNB of de bevoegde Vlaamse energieminister in dit geval aan het langste eind gaan trekken (prosumenten al dan niet opnemen als prioriteit voor plaatsing digitale meter). Op dit ogenblik kan je als prosument dus zeker niet inplannen wanneer het jou uitkomt om dit toestel te laten plaatsen (tegen betaling wel vroeger maar niet later dan je DNB dit beslist).

29/01/2019 - 10:03

Zeer grote verbeteringen zijn moeilijk te halen. De Vlaamse uitstoot wordt bepaald door het verlies in de huizen en door het transport. Industriële uitstoot en elektriciteitsproductie worden Europees geregeld. Als dat maar niet een gemakkelijke uitvlucht wordt voor Vlaanderen, want de verminderingen op deze twee vlakken zijn waarschijnlijk nog moeilijker te realiseren.

29/01/2019 - 11:51

Dat zeer grote verbeteringen in de nabije toekomst moeilijk realiseerbaar zijn daar ben ik me zeer goed van bewust. Zeker als je inzake levenstijl en aanpassingen aan je woonomgeving al het onderste uit de kan probeert te halen. Dan stuit je onvermijdelijk op het Pareto-principe.
Zelf zijn we recent bewust overgestapt van tweeverdieners naar een eenverdienersmodel => 1x WWverkeer + bijhorend ICE minder. Voor deze ICE (het is niet de bedoeling dat de thuisblijver een kluizenaar wordt :-) ) zoeken we nog een oplossing in de richting van een een R&M Cargo als verplaatsingsmiddel om boodschappen te doen en kinderen te transporteren. Voor de eerste ICE (overblijvend WW-verkeer) wordt ook naar een oplossing gezicht binnen de 6 maanden. Maar dat wordt dan idd al moeilijker.
Wat betreft de woning plannen we dit voorjaar nog een verdriedubbeling van de muurisolatie in en een zuidgerichte glasaanbouw om maximaal (bijna) kosteloze warmte te genereren voor 70% van het jaar in de leefruimte. En daarna weten we het ook niet meer.

Maar voor een groot deel van de inwoners van Vlaanderen zijn wel nog zeer grote verbeteringen haalbaar met relatief kleine inspanningen.

29/01/2019 - 12:52

Hallo Ivo B en allen,

Je vernauwt de discussie tot zuiver het elektrisch teller-verbruik, terwijl het om veel meer gaat.  Het teller-verbruik is enkel het eindstadium van een optimalisatieproces om mijn doelstelling 80% zelfvoorzienend te zijn voor mijn energie-gebruik.

Ik heb geprobeerd het volledig energie-gebruik te bekijken. Ik heb eerst het energie-gebruik geoptimaliseerd door bouwkundige maatregelen, zoals de warmtevraag zo laag mogelijk houden, als prioriteit te stellen. Het mono-energetisch elektrisch verbruik is enkel een optimalisatie en het gevolg van de keuzes die ik gemaakt heb om het volledig energie-gebruik te dekken. Deze optimalisaties zijn een zonnebuffersysteem en een warmtepomp waardoor het energie-verbruik < energie-gebruik. Dit is de eerste grote winst in mijn optimalisatieproces.

Het energie-gebruik verder optimaliseren is niet enkel doenbaar met zonnepanelen en daarmee bevestig ik jouw uitspraak. De reden hiervoor is dat je enkel maar met de opbrengst mag rekenen die je onmiddellijk verbruikt en dit is meestal maar 28% van je energie-verbruik. Om meer te kunnen gebruiken van je zonnepanelen heb je de tussenstap nodig van elektriciteitsopslag. Met een juiste dimensionering (in mijn geval 15 kWh) kan ik gedurende de (214) dagen (buiten het stookseizoen) al 98% interne dekking van mijn energie-gebruik  (en dus ook van mijn energie-verbruik dat lager ligt dan mijn energie-gebruik  en ook van mijn  teller-verbruik dat nog lager ligt dan mijn energie-verbruik) krijgen met mijn zonnepanelen.

Dan resten me nog de (151) dagen van het stookseizoen die moeten gedeeltelijk gedekt worden. Deze kan ik enkel beter dekken door meer opbrengst van de zonnepanelen. Dus moet ik bijkomend in zonnepanelen investeren. Door deze investering, een verdubbeling van de opbrengst (vervangen van 13 bestaande 230 Wpiek door 330 Wpiek en bijkomend 6 panelen), kan ik al voor 40 dagen in dit stookseizoen (15 oktober tot 15 maart) voor 98% in mijn teller-verbruik voorzien, voor een 40 tal andere dagen kan ik dan al voor meer dan 60% in mijn energie voorzien en de rest (71 dagen) zal voor tussen 15% en 50% gelegen zijn. In dit geval bekom ik voor 98% continu een 80% dekking van mijn energie-gebruik (is lang niet hetzelfde als 80% dekking van mijn teller-verbruik) door de optelling ZB + WP + Zonnepanelen en batterij-opslag.   Als ik nu zou kunnen overgaan naar nog meer opbrengst van zonnepanelen (450 Wpiek i.p.v. 230 Wpiek/paneel + 6 bijkomende panelen) dan zal die verhouding voor de winter nog verbeteren. In de zomer kan ik dan het vermogen en de opbrengst beperken door de investering in een (SMA) Home  Manager die zal ingrijpen op de MPP.

NOTA 1: Mijn beschikbare oppervlakte voor zonnepanelen is beperkt, daarom zoek ik mijn “toevlucht” tot innovatie die nu al beschikbaar is (330 Wpiek) of innovatie die op relatief korte termijn beschikbaar zal zijn (meer dan 390 Wpiek)

NOTA 2: Zelfs in België (en als je er de plaats voor hebt) kan je investeren in meer dan 10 kWpiek zonnepanelen als je je uitgangsvermogen maar beperkt tot 10 kW. Dat kan je doen door een omvormer te plaatsen die beperkt is tot 10 kW of/en door een (SMA) Home Manager te plaatsen die je uitgangsvermogen aan de teller beperkt tot 10 kW door de MPP sturing in je omvormer te beperken. Deze (beperkende) regeling is dan echt actief in de zomer en in de winter zal de MPP sowieso het maximum opzoeken.

NOTA 3: De SMA Home Manager is een apparaat dat ingrijpt op zowel het aansturen van batterijopslag, verbruikers als van zonnepanelen. Je kan prioriteiten instellen bvb.

1)      Als de zonnepanelen vermogen geven dan moet eerst bvb. de wasmachine opgestart worden en dan pas wordt de batterij opgeladen met het meer vermogen dat wordt geleverd door de zonnepanelen, als er nog vermogen over is, wordt de batterij van de fiets opgeladen, enz... Heeft de wasmachine gedaan of verbruikt deze niet veel vermogen meer,  dan wordt de afwasmachine opgestart, enz…

2)      Deze SMA Home Manager  kan ook ingrijpen op de MPP (Maximum Power Point regeling), bvb in de zomer wanneer er veel vermogen is kan deze de MPP sturing van de zonnepanelen beperken, zodat na alle eigen ogenblikkelijk verbruik, er nog maximum 10 kWh of minder (indien de netbeheerder daarvoor een signaal stuurt naar de “slimme” meter) naar het elektriciteitsnet vloeit

3)      Dit apparaat kan ook een signaal verwerken van de netbeheerder (goedkoop tarief – of in de toekomst bvb goedkoop tarief wegens windenergie of zonne-energie) te gebruiken om bvb. uw batterij op te laden. Dus in de winter kan je zelfs je batterij opladen met de goedkoopste energie op de markt om tijdens de dag te gebruiken. Zo zal je ook het elektriciteitsnet ontlasten.

Ik heb deze SMA home Manager al zien werken op 3 plaatsen (1 in België en 2 in Duitsland, allen bij kennissen). Het is ook het enige apparaat dat ik ken dat al deze  functies kan verwezenlijken. Een ander (Belgisch, Vlaams) apparaat dat het potentieel heeft (via apps in de toekomst) is Smappee, maar op dit ogenblik is dat nog niet zo.

Besluit:

Het is wel mogelijk om in België alle energie te voorzien voor ons verbruik. Daarvoor moet het gebouwenarsenaal (gemiddelde EPC volgens VEA 445 kWh/m²) energetisch aanpakken met een klare haalbare doelstelling van energie-gebruik van bvb. max. 40 kWh/m². Hierdoor  wordt gemiddeld in de Belgische woningen al 90% energie bespaard. Deze besparing, alleen al, komt al overeen met het vermogen van ons kernenergiepark.

Dit sturen kan volledig budget neutraal gebeuren voor onze overheden. Door de BTW vermindering van verbouwingen, die niet voldoen aan de energienorm, af te schaffen en te vervangen door een BTW vermindering/teruggave (tot 12% BTW) toe te staan aan nieuwbouw en verbouwing die voldoen aan 40 kWh/m² en een BTW vermindering/teruggave (tot 6% BTW) toe te staan aan nieuwbouw en verbouwing die voldoen aan 20 kWh/m². In het geval van teruggave kan zelfs deze zelf(ver)bouwer genieten van dezelfde voordelen als hij maar het eindresultaat bereikt. Men zou zelfs bijkomend kunnen stimuleren dat dit bekomen BTW tarief nog 5 jaar (40 kWh/m²) en 10 jaar (20 kWh/m²) geldig blijft voor alle bijkomende wijzigingen/verbouwingen die niet raken aan de voorwaarden en voor de aankoop van energie.

Op dit ogenblik gaat in België heel veel warmte-energie verloren bij allerhande bedrijven (alleen de bedrijven in de Haven van Antwerpen kunnen met hun rest warmte-energie 50% van Vlaanderen bevoorraden). Als we deze warmte-energie recupereren voor warmtenetten (voorbeelden zijn Denemarken en Nederland) is dit zelfs energetisch beter dan de installatie van een warmtepomp of een zonneboiler. Dit gaat nog meer het elektriciteitsnet ontlasten.

Installatie van zonnepanelen en windmolens in combinatie met gemeenschappelijke en/of individuele batterijopslag kunnen onze energievoorziening bestendigen zonder dat er bijkomend meer gascentrales nodig zijn. De mobiliteit en ook de gemmenschappelijke mobiliteit (bvb de NMBS, de Lijn, STIB, …) moet voor al zijn investeringen meer en meer kiezen voor elektrische aandrijving gevoed uit energieopslag (batterijen of door waterstofomzetting) zodat hun energievoorziening niet afhankelijk is van de ogenblikkelijke productie van energie. Dit kan zelfs onverwachte voordelen en besparingen leiden, zoals voor de NMBS / de Lijn / STIB / …, dat zij geen bovenleidingen meer nodig hebben.

Enz..., enz...  er zijn genoeg mogelijkheden om vandaag al de energietransitie betaalbaar en betrouwbaar in gang te zetten. 

30/01/2019 - 09:56

Luc,
Ik ben het volledig eens met uw stelling dat met een 15 kWh batterij, een optimale PV installatie en een WP buiten het stookseizoen kan rondkomen van je eigen energieopwekking. Wij doen hier niet anders. Ook dat het zeer moeilijk is (ondanks de praatjes van de VREG) om met de huidige voorzieningen meer dan 30% van je opgewekt vermogen onmiddellijk lokaal te verbruiken.
Ik zou, indien het mogelijk werd gemaakt, zelfs niet kiezen voor een homebatterij van die orde maar voor een kleiner model. Louter als noodoplossing bij stroomuitval. Bijkomend zou ik kiezen voor een EV (twee vliegen in één klap) met een grotere batterijcapaciteit die bij aanwezigheid ook kan terugleveren aan de woning (technisch geen enkel probleem).
Maar je blijft uiteraard met het technisch bijna niet te overbruggen probleem tussen overtollige zomerproductie en tekorten in de winter voor een doorsnee woning. Niet iedereen is in staat een passief woning neer te zetten. Zelf zouden we dat wel gekund hebben maar we hebben jaren geleden bewust gekozen dat niet te doen en een reeds bestaande woning zo goed mogelijk te renoveren en een update te geven in plaats van de boel volledig plat te gooien en opnieuw te beginnen. Het totaalplaatje leek ons in het laatste geval negatiever. Het kan zijn dat we dat toen verkeerd hebben ingeschat. Maar niemand heeft een glazen bol. We moeten het dus nu doen met de bestaande situatie. Moest iemand ons kunnen garanderen dat maatregel x of y nog jaren na implementatie zou gehandhaafd worden zouden we misschien het roer nog eens helemaal omgooien. Maar laat dat nu net in Vlaanderen het grootste probleem zijn. De promo van de ene dag is de duivel van de week erop. En de omstandigheden van een woning wijzig je niet meer zo gemakkelijk als de aankoop van een, als voorbeeld, een auto.
Ik volg je ook gedeeltelijk in het opdrijven van je PV productiemogelijkheden. Al ben ik niet overtuigd dat dit het probleem van het stookseizoen totaal kan vermijden. Zelf hebben we op dat vlak nog maar weinig opties. We kozen enkele jaren terug voor een monofase aansluiting (met het oog op het aangekondigde capaciteitstarief). De inplanting van de bestaande woning (ZZW) en dakhelling (35°), bij plaatsing PV een bijna ideale situatie die door wijzigende maatregelen met de dag negatiever zal worden, laat ook zo maar niet meer toe om de bestaande capaciteit (5.5 kVp) te verdubbelen zonder in de zomer met de bestaande omvormer in de problemen te komen. Oost-West is totaal geen optie door de inplanting van het dak en de geldende bouwvoorschriften. De regelgeving inzake de omvormer is mij bekend. Maar de winsten die ik eventueel zou behalen door de bestaande panelen (280 Wp) te vervangen door 330 Wp panelen + 4 bijkomende panelen is verwaarloosbaar in verhouding tot de investering. De bijkomende investering zou zelfs geen probleem zijn maar het helpt ons in de dagdagelijkse praktijk niet echt vooruit. Het vermogen van mijn installatie zou dan van 5.5 kVp stijgen naar 7820 kVp of +42%. Daardoor zou de jaarproductie jaarlijks kunnen stijgen van 5200 kWh naar 7400 kWh. Maar dat zouden overwegend winsten zijn in periodes dat ik ze al helemaal niet nodig heb. Ik heb deze nl. nu nodig. Stel dat ik een 15 kWh homepack plaats. Mijn dagverbruik (zonder CV) is 5 kWh. Mijn opgewekt vermogen bedraagt in deze periode overwegend 1-3 kWh. Met een uitbreiding van de installatie zou dat stijgen van 1,5 tot 4,3 kWh. Niet eens genoeg om het nodige dagverbruik van 5 kWh in te dekken. Welke batterij dan ook zou er grotendeels werkloos bij liggen gezien er gedurende meerdere aaneengesloten productiedagen geen overschotten zijn maar de noodwendigheden, in een normale leefsituatie, wel dag na dag doorlopen.

Dat een batterijpack, in de (nabije) toekomst, kan bijdragen tot regulering van piekverbruik en kan inspelen op tarifering, daar ben ik wel in mee. Maar dat is nog altijd afwachten gezien de bekendmaking van de regelgeving nog altijd op zich laat wachten. Bovendien bestaat het gevaar, kijk naar het verleden, dat als een meerderheid daar op gaat inspelen de regelgeving weer gaat wijzigen. Als iedereen zijn batterijen gaat laden binnen eenzelfde tijdsvork (zowel voor home als bijkomend voor EV) worden de oude daluren immers de nieuwe pieken en wijzigt overeenkomstig de tarifering. Je loopt dus altijd achter op de zich aanpassende werkelijkheid. Daarin is de digitale meter wel iets slimmer. Zelf zou ik daar minder last van hebben gezien we onlangs bewust hebben gekozen voor overschakeling van een tweeverdienersmodel naar een éénverdienersmodel en dus meer speelruimte hebben in huishoudelijke klussen en energieverbruik. Maar ik ben me er ook van bewust dat vele mensen die keuze niet hebben of er niet van overtuigd kunnen worden.
Afhankelijk van het tijdstip van de effectieve invoering van de digitale meter, de daarmee gepaard gaande regelgeving en de prijsevolutie van batterijpacks zie ik ons binnen redelijk korte termijn ook nog investeren in een gridgebonden batterijpack.

Voor de rest van je verhaal, dat er mogelijkheden genoeg zijn voor een haalbare transitie, daar moet je mij niet van overtuigen. Het probleem is dat diegene die daar voor moeten zorgen nog niet de moed en in bepaalde gevallen zelfs niet de visie hebben om daar voor te zorgen. Tot in die hoofden de transitie zich heeft ingezet zullen we vooral individueel moeten aanmodderen.

01/02/2019 - 22:43

Luc,

Je moet uw actueel verbruik na verbouwing niet vergelijken met "het getal" dat op het EPC-certificaat staat ( "5 m breed en 20 m diep, EPC 857 kWh/m²"). Dat "getal" is louter theoretisch en zegt enkel iets over de maximaal mogelijke vastgestelde energieverliezen en niets over het effectieve energieverbruik.

Daarbij gaat zo'n EPC uit van wat de inspecteur heeft kunnen vaststellen, fysisch of op basis van documenten (uw dak is geïsoleerd maar u kan niet bewijzen hoe dik, pech, dan is het dak niet geïsoleerd voor het EPC). Verder wordt er bijv. nooit een luchtdichtheidstest gedaan. Een EPC-certificaat is administratieve spielerei, meer niet.

01/02/2019 - 23:22

Keon,

Het gebouw was niet geïsoleerd, was sinds 1964 geen onderhoud meer aan gebeurd omdat de vorige eigenares (°1925) dan weduwe werd en geen centen had voor enig onderhoud. Er was vocht langs alle muren en zij kon amper 55 m² verwarmen met 3 gasstoven. Er waren zelfs 2 bomen in de muren geworteld op 6 meter hoogte en de muurvoegen aan de slagregenkant waren uitgeregend. Er waren ook muren van enkele steen met losse stenen.

857 kWh/m² is waarschijnlijk een grove onderschatting van de werkelijkheid, maar komt wel overeen met haar (laatste eigenares) jaarlijkse afrekening van de gasfactuur.

Ik hoop dat je nu gerust verder kan zoeken naar nog andere zaken die in je hoofd spoken. Ik sta altijd open voor kritiek en voor fouten, maar niet voor twijfels en zeker niet voor zaaiers van twijfel.

Pagina's