wat is het verbruik van een warmtepomp aan gas waarvan de elektriciteit opgewekt wordt in een gascentrale? | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

wat is het verbruik van een warmtepomp aan gas waarvan de elektriciteit opgewekt wordt in een gascentrale?

07/01/2019 - 19:46

De overheid wil gascentrales zetten , dus als ik een warmtepomp zou zetten en deze aansluiten op het elektriciteitsnet ben ik ook op gas aan het vewarmen!

Verbruik je dan minder gas met je warmtepomp tegenover een gasketel of niet?

Volgens mijn berekening zou je met een gasketel dan ongeveer 20% meer gas verbruiken dan de warmtepomp ,zou dit kunnen kloppen   en is dit dan nog economisch verantwoord ?

108 Reacties

12/01/2019 - 21:40

Luc Vandamme wrote:

Nu als de gasprijs relatief verhoogt met 10% t.ov. de elektriciteitsprijs in de volgende 5 jaar, dan is mijn investering wel rendabel.

En wat gaat de elektriciteitsprijs doen denk je, nu er 7 gascentrales moeten bijkomen die dan nog op stand-by moeten blijven staan?

12/01/2019 - 21:42

En ... Walter,

Ik zit persoonlijk in een comfortabele situatie omdat ik nog geen 15 kWh/m² reëele warmte nodig heb (elektriciteitsverbruik 4.84 kWh/m²) wat al direct een grote voorsprong geeft voor de vergelijking van een veel  te dure WP met een gascondensatieketel.

12/01/2019 - 21:44

Keon wrote:

Luc Vandamme wrote:

Nu als de gasprijs relatief verhoogt met 10% t.ov. de elektriciteitsprijs in de volgende 5 jaar, dan is mijn investering wel rendabel.

En wat gaat de elektriciteitsprijs doen denk je, nu er 7 gascentrales moeten bijkomen die dan nog op stand-by moeten blijven staan?

Keon heb ik niet geschreven "relatief verhoogt", dan mag de elektriciteitsprijs stijgen!

12/01/2019 - 22:00

MaiaVanmanwe wrote:

... slechts in de koudste dagen werkt en er op dat moment geen warmte in de buitenlucht zit. De cop zal op dat moment gewoon slecht zijn, eerder "twee".

Dat is een volledig arbitraire aanname; moderne lucht-water warmtepompen halen zelf een cop hoger dan 3 bij regime -10°C/35°C.
En de gemiddelde temperatuur in bv januari is nog altijd positief. Kans is groot dat je seizoensrendement boven 3 kan uitkomen. Zelfs als je enkel in de koudere Belgische periode verwarmt. En zo groot is het voordeel van een minder geïsoleerde woning op seizoensrendement ook niet. Je verwarmt wel in warmere periode maar je zal altijd meer moeten verwarmen als het kouder (en gemiddeld misschien met hogere temperaturen dan bij goed geïsoleerd). Dus veel voordeel op seizoensrendement zal het niet zijn.

Daarbij aan toevoegend zijn berekeningen voor warmteverliezen dikwijls wel conservatief. Dus ook aan heeft de WP x energie verbruikt wil dat nog niet zeggen dat je je berekende nodige verwarmingsenergie door x mag delen voor een seizoensrendement. Zeker bij lew heb je dikwijls minder nodig.
Best installeer je een energiemeter in het afgiftesysteem om te weten wat er echt verbruikt is.

Walter

12/01/2019 - 22:26

walter-8 wrote:

... moderne lucht-water warmtepompen halen zelf een cop hoger dan 3 bij regime -10°C/35°C.

Kan je eens een concreet voorbeeld geven van zo'n een toestel? Merk en type...

12/01/2019 - 23:57

Die COP van 3,3 is een mooi cijfer... is er ergens een (onafhankelijke) praktijktest die aantoont dat dit in real life (min of meer) haalbaar is?

Als ik kijk naar die Zweedse studie, dan komt de gemiddelde L-WP nauwelijks in de buurt van COP 2 bij -10°C.

13/01/2019 - 06:25

Hoe beter een huis geïsoleerd, hoe lager de buitentemperatuur op de dagen met een warmtevraag. Een logica die hier blijkbaar niet onderschreven wordt ?

SWW zat al niet vervat in de schoonrekenkunsten van het warmtepompcircus, maar nu worden blijkbaar ook de levensduur van de L-warmtepomp op het dubbel gesteld van de condensatieketel ???? Al eens gesproken met iemand met een gascondensatieketel ?

Cop van 3,3 bij -10 met Lucht-WP.  Wirklich ?

Und jetzt 2017 :

Ruimteverwarming:

quote: "Dabei wurde für sieben Anlagen die JAZ für ein Jahr bestimmt und für acht Anlagen für zwei Messjahre. Die untersuchten Luft-Wärmepumpen zeigen eine mittlere Arbeitszahl von 2,6."

Ruimteverwarming + SWW

quote: "Für den Bilanzraum 3, der den gesamten Wärmepumpenkreislauf einschließlich der Heizungs- und Trinkwarmwasserverteilung umfasst, fällt die praktische Jahresarbeitszahl aufgrund von Speicherverlusten geringer aus als beim Bilanzraum 2. Die mittleren Werte 2,2 für LuftWärmepumpen"

Betreft jaarcijfers, dus niet eens uitsluitend van de koudste periode waar ik mee rekende in voorgaande posts.

Komt van de uilskuikens van het Fraunhofer. Recente data 2017. Ook goed om alle vouten in te vinden.

https://www.forschungsinitiative.de/fileadmin/user_upload/Forschung/Effi...

Duitsland dus mag je de winterstroom in bruinkool-CO2 tellen voor de vergelijking met de gascondesatieketel. Ook leuk om te auditten.

En nu weer naar de reclamfolders ! Want dat blijft uiteraard de core-business van de BBL.

13/01/2019 - 09:09

Beste allen,

aanvullend hierop las ik onlangs volgende blog (http://www.olino.org/blog/nl/articles/2016/12/12/energie-besparen-en-duu...) waar de auteur aangeeft dat de COP van zijn model Daikin Ururu Sarara FTXZ35N/RXZ35N bij -10 graden 3,9 is en hij op een verbruik van 1500 kwh voor 1 jaar komt voor verwarming. Met deze warmtepomp kan hij daarnaast ook ventileren (waarbij ik me dan afvroeg in hoeverre deze persoon dan nog een apart ventilatiesysteem nodig heeft), koelen en de luchtvochtigheid op peil houden. Alleen ontbeert mij de technische kennis om deze gegevens naar waarde en betrouwbaarheid te schatten.

13/01/2019 - 12:23

Diederik, die waarde ga je niet (meer) terugvinden in de officiële folders van Daikin... en dan is het nog afwachten wat de effectieve praktijkwaarde is bij -10°C.

13/01/2019 - 16:49

Cop van 3,9 bij -10 is wel hoog maar het is wel een lucht lucht warmtepomp.

Hier een Techneco Loria 6004 met de volgende COP cijfers:

A-7/35: 2,96; A-7/55: 1,95
A2/35: 4,48; A2/55: 3,21
A7/35: 6.37; A7/55: 4,41
A12/35: 8,69; A12/55: 6.50

13/01/2019 - 17:21

@ Diederik Hoedt en allen,

Deze getuigenis laat zien dat het mogelijk is om met andere energievormen ook financieel interessant voor comfort te zorgen.

Een lucht-Lucht warmtepomp (L/L WP) heeft effectief een hogere COP waarde dan een L/W WP omdat het afgifte t° bereik ook lager ligt, meestal onder de 27°C.

L/L WP'n hebben een comfortnadeel dat men de lucht verwarmt en niet de accumulatieschil (muren en vloeren die zorgen voor straling). Dit is een gewenning zoals de auteur beschrijft in zijn artikel. Maar een L/L WP is zeker een valabel alternatief voor huizen met een warmtevraag van minder dan 200 kWh/m² en waar niet alle ruimtes worden verwarmd. Dit is dus zeker een alternatief voor oudere huizen en meestal na verbouwing. Zie ook volgende link naar een rapport over de energetische toestand van de huizen in Vlaanderen

http://ibroad-project.eu/wp-content/uploads/2018/01/iBROAD_CountryFactsh...

Dat het bij ons verkeerd loopt t.o.v. ander landen (Nederland, Duisland, Frankrijk, UK) is omdat wij geen maximale warmtevraag meer hebben in onze EPB normen sinds 2018. Tot 2017 bestond er nog de EPB norm maximumwarmtevraag van 70 kWh/m² (LEW: max. 30 kWh/m² en Passief: 15 kWh/m²). Wij kunnen theoretisch in 2019 een (niet zuinige) BEN woning bouwen met een warmtevraag van 100 kWh/m² als we de energie maar compenseren tot het niveau E30 ...

In al de ons omringende landen is de warmtevraag voor EPB certificatie beperkt tot 50 kWh/m² (Frankrijk) of minder (Nederland, Duisland, UK) voor gewone EPB woningen en tot 25 kWh/m² voor bvb de BENG woning in Nederland. Ook moeten in deze andere landen alle nieuw- en verbouwwoningen een onafhankelijke keuring (onafhankelijk van de EPB certificatie) ondergaan voor brandveiligheid, juist gebruik en verwerking van materialen, overeenstemming met het architectenplan, de bouwvergunning en EPB aangifte, vooraleer deze woningen mogen opgeleverd worden aan de klant en voordat de klant de woning mag betrekken (UK is het meest verregaand in deze controle). Bij ons bestaat dit helemaal niet! 

Dat er mensen, na de bouw of verbouwing, zich bedrogen voelen door dat de certificatie niet aan hun verwachtingen voldoen, is dan niet abnormaal …

 

De andere maatregelen die beschreven zijn in dit artikel (link van Diederik), zijn niet altijd direct toepasbaar, met hetzelfde effect, in België.

1.      In Nederland en Duitsland heeft men sinds 1945 (de start van de spouwmuurbouw) steeds de ramen in de spouw of de gevel (bij isolerende gevelmaterialen) geplaatst. Hierdoor zullen de ramen enkel verbinding hebben met de isolatie en hun afkoeling (koudebrug) ook aan de isolatie afgeven. Dus bij het vervangen van ramen, kan men, in deze landen, de werkzaamheden beperken of tot zuiver het vervangen van glas naar 2- of 3-voudig glas, of het volledige raam vervangen in de oude plaats van het raam.

In België (en bij inbreiding Vlaanderen) daarentegen hebben we de gewoonte gehad van onze ramen en deuren in de structurele muur (binnenkant = dus in de accumulatieschil) te plaatsen. Deze gewoonte heeft zich 100% doorgezet tot begin jaren 2000 wanneer de eerste passiefwoningen in Vlaanderen verschenen. Het is pas vanaf 2007 dat ook voor LEW woningen (<5% van de nieuwbouwwoningen in 2013) de ramen in de isolatieschil werden geplaatst en vanaf 2015 dat voor EPB woningen dit ook opgenomen werd in meer dan 50% van de aanbestedingen van architecten. Tot op vandaag worden er in Vlaanderen nog woningen gebouwd  en verbouwd waar de ramen energetisch verkeerd (30% van de nieuwbouw en 80% van de verbouw) worden ingebouwd....

Hierdoor is er steeds een koudebrug naar deze muur. Dus bij ons helpt  het niet om enkel het glas of het volledige raam te vervangen. Men moet ook het raam verplaatsen naar de spouw wat veel extra werk en afwerkingswerk meebrengt. Onder andere daardoor zijn onze (goed uitgevoerde) verbouwwerken duurder dan in andere landen. En... dat zal lange tijd zo blijven ...

2.      In Nederland bestond er al een isolatieverplichting sinds begin jaren 90 van vorige eeuw. In België werd deze maar echt ingevoerd sinds de EPB normen in 2006. Wij (Vlaanderen) isoleren en subsidiëren in 2019 nog verbouwingen waar isolatie niet noodzakelijk aansluit met ramen en deuren, met daken of gevels, ….

3.      In Nederland werkt men reeds met ventilatie sinds eind de jaren 80 van vorige eeuw. In mid de jaren 90 werden er al de eerste balansventilaties (D) met warmterecuperatie in nieuwe huurwoningen ingebouwd. In België heeft men ventilatie pas verplicht sinds de nieuwe EPB normen van 2009. Vlaamse Architecten zochten steeds naar de goedkoopste ventilatie (met de hulp van een goede marketingmachine van een bepaald ventilatiemerk): een C-ventilatie. Hierdoor is er ook nooit aandacht besteed (en ervaring opgebouwd) aan luchtdichtheid (heeft weinig zin bij een C-ventilatie – roosters in ramen) door de architecten en de aannemers.

14/01/2019 - 01:24

De Warmtevraag in de EPB zit vandaag de dag gewoon in het S-peil. S31 en S29 in 2021. En het doet daarmee beter dan de vroegere K-norm en ten tweede wordt elke  m2 van het verliesoppervlak nu eerlijker meegewogen. 

Dus wellicht doen we het juist op dit ene vlak al beter dan de buurlanden...

En nu switchen we de discussie naar L-L ? Wordt dat dan onder deze topictitel ook vergeleken met een lucht-gascondensatieketel ?

En hoezo "andere energievormen"? Is het onder  deze topictitel dan niet tweemaal Gas in - Warme Lucht uit ?

En hoe zit het met de randvoorwaarden van een L-L-warmtepomp: luchtdichting en zeer lage vermogensvraag ? Weer andere voorwaarden dan de SPF van de L-W-warmtepomp ? Nog eens  huis ombouwen ?

L-L speciaal goed voor  onze oudere woonhuizen ?

Betere COP  want lagere afgiftetemperatuur ?

De afgegeven luchttemperatuur kan/mag niet te hoog zijn want dat vinden we niet zo aangenaam constant onder de haardroger lopen.Tweede reden: een groot verschil tussen ingeblazen lucht en aanwezige lucht leidt tot stratificatie en aan warme lucht  aan het plafond hebben we niet zoveel. Ook het opstijgen naar de onverwarmde slaapkamers gaan we niet zo tof vinden, dus inderdaad de inblaastremperatuur moet beperkt worden tot enkele graden boven de 20.

Kan de L-L-warmtepomp die leveren aan een voordeligere COP ? Inderdaad, MAAR niet zomaar het VERMOGEN ! 

Want slechter geïsleerde woningen kenmerken zich door een groter warmteverlies(:= vermogen, niet temperatuur) per tijdseenheid. Die warmte compenseren met luchtverwarming is moeilijk, want met de temperatuur kunnen we al niet veel omhoog. Het aantal luchtwisselingen per uur dan maar ? Daar zit ook een comfort-limiet aan. Dus je krijgt boven een bepaald vermogen gewoon niet tot in de ruimte met enkel lucht aan een vaste max temperatuur. Kortom L-L is enkel zinvol bij zeer lage vermogensvraag(<10W/m² !!!). Daarom in Duitsland alleen toegepast in Passiefhuizen en expliciet uitgesloten van de Staatliche BAFA-Förderung quote;"Nicht gefördert werden  Luft/Luft-Wärmepumpen, die die erzeugte Wärme direkt an die Luft übertragen". 

Je kan wel een L-L van elk vermogen kopen, maar krijgt dat vermogen niet in om het even welk volume lucht aan een vaste eindtemperatuur. Dus in de praktijk wordt het toch maar temperatuurverhogen. Waarbij de COP ineenzakt (de keuze wordt dan COP óf vermogen) en je binnen een raarsoortig plafondverwarming krijgt.

Zouden we ook nog iets zeggen over SWW?

Wat ligt er nog in de fruitmand om met de appels te vergelijken ?

14/01/2019 - 08:11

Beste Maia,

ik lees bij de vraagsteller de begrippen gasketel en warmtepomp. Mijn mening is dat een lucht-lucht warmtepomp wel degelijk een warmtepomp is en bij de fruitmand past.

Daarnaast lees ik de resultaten van de auteur van de blog: hij verwarmt zijn huis, verbruikt in 1 jaar 1500 kw hiervoor en ik heb niet de indruk dat hij hiervoor zeer aan comfort inboet (mogelijks omdat zijn warmtepomp mee de luchtvochtigheid en ventilatie regelt?).

Tegelijk erken ik dat ik op technisch vlak een leek ben en dus niet kan inschatten hoeveel gasverbruik nodig is voor 1500 kw per jaar en wat dan het verschil is met een condensatieketel op gas.

14/01/2019 - 10:13

@ Diederik Hoedt,

Je hebt volledig gelijk, dit past wel in de "fruitmand" en het verbruik is gedetaillerd vergeleken tussen gas en L/L WP door de schrijver van dit artikel en is in het voordeel bevonden van de L/L WP in zijn situatie.

Het comfortverschil (niet overal dezelfde t° => hij heeft 's morgens een t° verschil in zijn gedeeltelijk afgesloten keuken), wordt ook beschreven en niet als hinderlijk bevonden. Dit comfortverschil komt omdat warme en koelere lucht zich niet gemakkelijk mengen en om dit te doen, wat meer tijd nodig heeft. Dit kan ook opgelost worden door een D-ventilatie + warmterecuperatie (WTW) te installeren, maar niet noodzakelijk bevonden door de auteur van dit artikel. 

@ Maia en Keon,

 1. @ Maia: Het  S-peil berekent geen warmtevraag, berekent enkel warmteverliezen via de schil. Dit is een deel van de warmtevraag en houdt geen rekening met bvb ventilatieverliezen, met zonne- en interne winsten, rendementen van afgiftesystemen of rendementen van stookinstallaties.
  De warmtevraag bij een normale EPB- of BEN-woning moet niet meer berekend worden, er wordt enkel een "structurele" klasse weergegeven. 
  Bij LEW en Passiefhuis woningen wordt er vandaag nog altijd wel een norm maximumum warmtevraag van 30 kWh/m² (gecombineerd met max. E20) of 15 kWh/m² opgegeven voor de nieuwe certifiactie onder de nieuwe EPB berekeningen met S-peil. De berekeningen kunnen wel en een maximum warmtevraag norm opleggen, ook zonder dat de berekening S-peil invloed heeft op de norm warmtevraag of omgekeerd (= het voordeel van S-pijl). Het is duidelijk een beleidskeuze van Vlaanderen om dit niet te doen. In Nederland werkt men trouwens ook al jaren met een classificatie en het verhindert hun ook niet om een warmtevraag norm op te leggen voor bvb de BENG woningen.
 2. @ Keon: Uw tussenkomst met "die waarde ga je niet (meer) terugvinden in de officiële folders van Daikin... " is niet gefundeerd.
  Met 2 muisklikken heb ik alles teruggevonden: marketing en prijs + installatiekosten en leveringstermijn in 2019
  https://www.koelklimaattechniekwebwinkel.nl/a-41947303/daikin-airconditi...
  en de technische gegevens met 1 verdere muisklik:
  https://koelklimaattechniek.nl/Daikin/FTXZ_UruruSarara%20specificaties.pdf
  Er wordt sinds 2014 een SCOP opgegeven voor een klimaatzone (EU genormeerd),wat conservatiever is (voor Vlaanderen in ieder geval) dan de vroegere SPF. Met deze SCOP is het niet belangrijk de COP te kennen bij iedere t°. Op het datablad is deze SCOP = 5.73 voor de klimaatzone waar o.a. Vlaanderen en Nederland toe behoort.
 3. @ Maia en @Keon: jullie hebben een groot talent om twijfel te zaaien over onderwerpen waar jullie meer dan waarschijnlijk te weinig van af weten of waar jullie niet open voor (willen?) staan.
  Dit doet geen goed aan jullie reputatie als men telkens en opnieuw, al uw twijfel veroorzakende uitspraken moet controleren en dan vaststellen dat men ze moet weerleggen met een fact-check. Dit zal ervoor zorgen dat meer en meer gebruikers (waaronder ik) van dit forum uw tussenkomsten zullen negeren, hoewel er misschien sommige tussen kunnen zitten die wel een positieve bijdrage aan dit forum kunnen geven.
14/01/2019 - 13:39

Luc,

De meest correcte vergelijking is toch de aanmaak van warm water voor mijn verwarmingssysteem, WP vs gascondensatieketel. Op die manier speelt het verwarmingssysteem zelf geen rol in de vergelijking. Betrek je L/L WP'n in de vergelijking, dan ben je ook de verwarmingsystemen in hun geheel aan het vergelijken. Het is correcter om de performantie van L/L WP'n te vergelijken met warme luchtblazers op aardgas.

Uw punt 2: Je bewijst net mijn stelling, in de folder van Daikin staat nergens de COP opgegeven bij een buitentemperatuur van -10°C men beperkt zich tot de algemene SCOP.

Uw punt 3: Dit gaat niet om twijfel zaaien maar zoeken naar objectieve gegevens, rapporten en testresulaten... wat blijft er over van de COP-labotesten volgens EN14511 in de praktijk? Pas dan kan je een gefundeerde beslissing maken om (eventueel) te investeren in WP'n.

Je moet dat laatste ook een beetje bekijken in het licht van de recente Belgische energie-geschiedenis...

 • 1920: Iedere stad of streek had zijn eigen elektriciteitscentrale. Die van Gent had/heeft zelfs al een warmtenet!
 • 1950: Globaal elekriciteitsnet... afbouw lokale produktie.
 • 1970: iedereen elektrisch verwarmen want de Belgische kerncentrales moeten volcontinu kunnen draaien. En bij voorkeur accumulatieverwarmingen (op exclusief nachttarief).
 • 1980: iedereen aan het gas want België heeft een gascontract afgesloten met Algerië... Bouw van LNG terminal in Zee-brugge.
 • 2003: Vrijmaking van de energiemarkt door Stevaert... alles ging goedkoper worden.
 • 2008: Strafpunten op uw E-peil als je elektrisch verwarmd (nieuwbouw) 
 • 2010: Iedereen aan de zonnepanelen (en windmolens) want beter voor de CO2-uitstoot.
 • 2017: Kans op black-outs in België... (vanwege de vrijmaking van de markt).
 • 2018: Iedereen van het gas en aan de elekrische WP! Stookolie is des duivels... Want we gaan nu voor een betere CO2-uitstoot... Black-outs zijn toch maar voor bepaalde delen van België.
 • 2025: Elekriciteitsprijzen nogmaals hoger want we moeten 7 nieuwe gascentrales afbetalen... vanwege de vrijmaking van de markt en slecht beheer van de hernieuwbare energie (waar blijft dat optimaal Europees hoogspanningsnetwerk?).
 • 2030: Iedere stad of wijk krijgt zijn eigen centrale met lokaal warmtenet en energie-opslag. Na 100 jaar is de cirkel rond.

Je zou dus op zijn minst een beetje achterdochtig moeten zijn als de overheid weer zwaait met premies en initiatieven allerhande...

WP'n zijn leuk en aardig maar zolang de kans op black-outs blijft bestaan, kan je dat gewoonweg niet serieus overwegen als verwarmingsbron. En dan moet je nog kijken naar uw economisch rendement, ook dat is er momenteel niet. 

Op dit moment zijn WP'n enkel economisch rendabel als je ergens een (industriële) bron aan (rest-) warmte hebt zodat je altijd kan rekenen op een COP > 2.7.

Als je kijkt naar bovenstaande geschiedenis, dan zijn persoonlijke of lokale WKK's icm met zonnepanelen en batterijen de beste oplossing in mijn ogen.

14/01/2019 - 13:39

Keon,

Jouw nieuwe bijdrage bevestigt spijtig genoeg mijn opmerking.

14/01/2019 - 14:47

Luc,

Enkele fact-checks ivm het S-peil... in het S-peil zit alles vervat.

Op de Vlaamse website Energiesparen lezen we:

Wat is het S-peil?

Het ’S-Peil’ of 'schilpeil' drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal.

...Hoe minder energie nodig is om de temperatuur van de wooneenheid op peil te houden en hoe efficiënter de vorm, hoe lager en hoe beter het S-peil. Hoe lager het S-peil, hoe beter het dus gesteld is met de schil van de woning, energetisch gezien.

En verder op Energiesparen lezen we:

S-peil lost de nadelen van K-peil en netto-energiebehoefte op

Het S-peil vervangt voor woongebouwen het K-peil en de maximaal toegelaten netto-energiebehoefte voor verwarming, voor bouwaanvragen vanaf 2018. Het maakt daarmee komaf met hun nadelen:

 • Het K-peil geeft enkel de isolatiekwaliteit van een gebouwschil weer, maar niet hoeveel energie een gebouw nodig heeft om te verwarmen of te koelen.
 • de netto-energiebehoefte geeft wel aan hoeveel energie nodig is om te verwarmen en te koelen, maar zegt dan weer niks over de isolatiewaarde van de gebouwschil.

En vervolgens de definitie van Netto Energiebehoefte

Wat is 'netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming'?

De netto-energiebehoefte voor verwarming of ook ‘warmtevraag’ geeft aan hoeveel energie nodig zal zijn om de temperatuur in de woning op het gewenste peil te houden. Die hangt af van :

 • de hoeveelheid energie die verloren gaat in de woning doorheen de schildelen, kieren en spleten
 • de hoeveelheid energie die verloren gaat door ventilatie
 • de warmtewinsten door invallende zonnestralen
 • de capaciteit van het gebouw om warmte op te slaan

Deze energiebehoefte wordt uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte.  

14/01/2019 - 15:59

Diederik Hoedt wrote:

Beste Maia,

ik lees bij de vraagsteller de begrippen gasketel en warmtepomp. Mijn mening is dat een lucht-lucht warmtepomp wel degelijk een warmtepomp is en bij de fruitmand past.

De uitdrukking "appelen met peren" slaat op de vergelijking. Dat is tussen de gasketel en de warmtepomp.

Waar die hier mank loopt is dat hij op twee verschillende vermogens vergeleken wordt, met andere afgiftesystemen (water versus lucht en SWW) en andere comforteisen.

Zoals Luc al aanhaalde heeft de blogger 'moeten wennen' aan de lagere muurtemperaturen van zijn ruimte. Nu is het 'comfort' van een ruimte afhankelijk van de gevoelswarmte, die dan weer gemiddeld afhangt van de combi luchttemperatuur-muurtemperatuur en luchtverplaatsing. De som van het totaal is een maat voor de energie-inhoud van de ruimte. Eigenlijk is het ecologisch prima dat hij zich aangepast heeft aan een lager comfortniveau. Elke graad lager bespaart ongeveer 7% energie. Maar dat lager energieniveau had hij natuurlijk ook al met de gasketel kunnen realiseren en er aan wennen.

Ten tweede verwarmde hij vroeger de bovenverdieping mee (slaapkamers kinderen en badkamer) owv de studerende kinderen, dus met de gasketel.

Nu warmt hij enkel de benedenverdiep en heeft een straalkachel in de badkamer want: quote:" In de badkamer hebben we een straallamp. De kinderen hebben een elektrisch keramisch kacheltje (500 Watt), maar die zijn vaak niet meer thuis en zijn NU HET HUIS UIT."

Kortom het verbruik in het verleden met de gasketel dekte de volledige woning +SWW aan een hogere gevoelswarmte (dus hogere warmte-input).

De L-L-WP dekt nu nog enkel de leefruimte, waar men genoegen heeft leren nemen met een lager comfort. Op de koude dagen moet hij het in die ene ruimte dag en nacht op maximumstand laten draaien en krijgt hij het daar ternauwernood warm. Het SWW gebeurt nog steeds met de gasketel.

Als je onder dezelfde comfort-voorwaarden de gasketel was blijven gebruiken was je gebruik welllicht gehalveerd. ALs je de gastketel had vervangen door een gascondensatieketel -met-luchtverwarming had die ook nog beter gaan presteren, want die had ook bij lagere afgiftetemperatuur permanent kunnen condenseren. Dus had je je gebruik makkelijk kunnen halveren. (En ook nog maar 1 ruimte ternauwernood kunnen warm houden-aan-lager-comfortniveau bij -5°C).

Dat zijn de appelen en peren.

Als mijn nieuwe auto per jaar dezelfde gebruikskosten heeft, maar ik kan er voor die prijs maar de helft van de kilometers mee afleggen, dan noem ik hem onzuinig en dubbelverbruikend. julle preferen de uitdrukking: "Dezelfde comfortabele zetels aan dezelfde prijs". De oude auto had met de helft van de afgelegde kilometers(wat in elk geval een goede zaak is) de helft verbruikt!  

De factchecker schreef: "Je hebt volledig gelijk, dit past wel in de "fruitmand" en het verbruik is gedetaillerd vergeleken tussen gas en L/L WP door de schrijver van dit artikel en is in het voordeel bevonden van de L/L WP in zijn situatie."

14/01/2019 - 15:38

Luc Vandamme wrote:

@ Maia en @Keon: jullie hebben een groot talent om twijfel te zaaien over onderwerpen waar jullie meer dan waarschijnlijk te weinig van af weten of waar jullie niet open voor (willen?) staan.
Dit doet geen goed aan jullie reputatie als men telkens en opnieuw, al uw twijfel veroorzakende uitspraken moet controleren en dan vaststellen dat men ze moet weerleggen met een fact-check. Dit zal ervoor zorgen dat meer en meer gebruikers (waaronder ik) van dit forum uw tussenkomsten zullen negeren, hoewel er misschien sommige tussen kunnen zitten die wel een positieve bijdrage aan dit forum kunnen geven.

Je moet fact-checking niet verwarren met halfgelezen blog-posts en reclamefolderwetenschap.

G

14/01/2019 - 16:27

Keon, 

Eerst een klein verhaaltje: Mijn vrouw en ik  besluiten ieder onze auto's weg te doen en te vervangen door een nieuwe auto.
Betekent dit dat we beiden een nieuwe auto hebben of betekent dit dat we een nieuwe auto voor beiden hebben?
Betekent dit dat ik hetzelfde comfort ga hebben?

Ik kan je al antwoorden op beide vragen: nee. Ik had waarschijnlijk anders moeten communiceren door te zeggen dat we overgaan van 3 auto's naar 1. En... ik zal niet hetzelfde comfort want als mijn vrouw weg is met onze gezamelijke auto, dan kan ik niet meer de auto nemen en moet ik met bus of trein nemen. Ik zal in het weekend ook niet met mijn old-timer kunnen rijden. Mijn vrouw zal ook dezelfde dezelfde handicap in comfort als ik hebben, als ik met de auto weg ben.

Juist hetzelfde gebeurt hier: K-pijl en NEB worden vervangen door S-pijl. Maar er is geen maximum meer op (Netto Energie behoefte) NEB (kWh/m²), maar wel op S (31). NEB wordt niet meer berekend en kan dus niet meer aangeduid worden en wordt dan afgeleid als een kenletter (A tot G) uit alle berekeningen (incluis E). Om te zien wat het S-pijl overneemt uit het oude K-pijl en NEB, ga naar de volgende link https://www.mijnepb.be/s-peil-schil-peil/ en onderaan is er een tabel waarin wel alle elementen uit K- en S- zijn overgenomen, maar niet alle elementen uit NEB. Dus de tabel had langer moeten zijn, maar was niet interessant (noodzakelijk) om S-peil te verduidelijken.

Uw gegoochel met COP, SCOP en SPF in verschillende omstigheden laat duidelijk blijken dat je de normen en termen niet verstaat.

 1. De norm om COP te bepalen is constante temperaturen aan bron- en afgifte. De norm zegt ook welke bron- en afgifte t° mogen gebruikt worden, de norm bepaalt ook dat alle toegevoegde elektrische energie in die omstandigheden moet vergeleken worden met alle geproduceerde warmte energie (=berekening vaan de COP). Dit kan enkel gebeuren in labo omstandigheden,.
  Deze norm geeft de gebruiker enkel een richting om zijn WP te bepalen. Want hij weet in welk t° gebied hij zal werken. Hierdoor zijn all L/W WP'n vergelijkbaar voor 4 vooraf bepaalde bron- en afgifte- t° combinaties: A (=Air) -7;-2;2 en 7°C en W (Water) 35 en 50°C.
  Je zou deze norm kunnen vergelijken met het normverbruik bij ato's bij constante snelheid bij 90 en 120 km/h.
  Deze typevan norm zegt dus niets over uw echt verbruik.
 2. SCOP is een uitbreiding van de COP, met dit verschil dat in de norm een tijd wordt bepaald dat de L/W WP zal draaien bij de 4 temperaturen van de COP. Deze tijd aan (A) -7, -2, +2 en +7 en (W) 35 is afhankelijk van de klimaatgordel waar de warmtepomp zal mogen gecommercialiseerd worden. Deze norm geeft al meer een richting van de echte verbruikscijfers in uw klimaatgordel. Dit houdt ook geen rekening met het gebouw waar het ingebouwd werd (daarover later meer)
  Dit kan je vergelijken met een normverbruik bij auto's voor een stadscyclus en voor een gemiddeld traject.
 3. SPF is geen norm, maar een berekening met het aantal dagen dat de t° zakt onder de (W) -7, -2, +2 en +7°C in een besproken beperkte regio (bvb België) of locatie tussen 1 oktober en 30 april. Deze SPF was de voorloper van de SCOP. Deze SPF is theoretisch altijd vergelijkbaar tussen WP'n, behalve dat ze niet genormeerd is en dat men wel eens kan spelen met niet representatieve subregio (bvb de kust) i.p.v. met het landsgemiddelde. (Dit is niet mogelijk met de SCOP)
  De SPF kan ook gebruikt worden voor individuele metingen op de ingaande elektrische energie en de uitgaande warmte energie en dit op een bepaalde locatie in een bepaald huis met een bepaald warmteverliesprofiel (binnen t° en buiten t°) in een bepaalde periode. Deze SPF's zijn niet vergelijkbaar voor verschillende waarmtepompen, maar geven enkel aan van hoe deze L/W WP presteert op die locatie, zonder noodzakelijk de omstandigheden te kennen. Wat je er wel kan uithalen is dat een lage SPF bij een goedgekozen WP (zie 1 en 2 + eenkel gebruikt binnen het afgifte t° gebied onder 35°C) duidt er op dat deze WP staat in een goed geïsoleerd huis met een kleine warmevraag. => u zal ook minder energie verbruiken. De WP zal minder dagen worden gebruikt.
  Heeft u toch een lage gemeten SPF en hoog verbruik dan duidt dit erop dat de WP verkeerd werd gekozen en dat de afgifte t° tot boven de 35°C werden ingesteld.
  Als u een hoge gemeten SPF heeft met een relatief normaal verbruik (in functie van de berekende warmtevraag) meteen  willekeurig gekozen WP => dan is deze WP ingebouwd in een huis dat niet zo goed geïsoleerd is en waar de WP veel zal moeten draaien.

​U begrijpt dat ik het moeilijk heb met uw gegoochel van waarden en conclusies in allerhande tussenkomsten. Want voor mij zal bvb. een lage gemeten SPF gecombineerd met een laag verbruik een voordeel zijn, terwijl jij het nadeel zoekt dat er niet is. Ik heb altijd bvb gemeten SPF gecombineerd met gemeten verbruik, afgifte en berekende vraag, omdat ik weet dat je gemeten SPF er niet kan van los zien .  Ook zal voor mij, een vervanging van K-pijl en NEB door S-pijl, iets anders betekenen dan voor jou. En ... er zijn zo veel meer dingen die ik hier gelezen heb. Vandaar mijn uitspraken.

14/01/2019 - 17:47

MaiaVanmanwe wrote:

...

Waar die hier mank loopt is dat hij op twee verschillende vermogens vergeleken wordt, met andere afgiftesystemen (water versus lucht en SWW) en andere comforteisen.

Ten tweede verwarmde hij vroeger de bovenverdieping mee (slaapkamers kinderen en badkamer) owv de studerende kinderen, dus met de gasketel.

Nu warmt hij enkel de benedenverdiep en heeft een straalkachel in de badkamer want: quote:" In de badkamer hebben we een straallamp. De kinderen hebben een elektrisch keramisch kacheltje (500 Watt), maar die zijn vaak niet meer thuis en zijn NU HET HUIS UIT."

De L-L-WP dekt nu nog enkel de leefruimte, waar men genoegen heeft leren nemen met een lager comfort. Op de koude dagen moet hij het in die ene ruimte dag en nacht op maximumstand laten draaien en krijgt hij het daar ternauwernood warm. Het SWW gebeurt nog steeds met de gasketel.

Als je onder dezelfde comfort-voorwaarden de gasketel was blijven gebruiken was je gebruik welllicht gehalveerd. ALs je de gastketel had vervangen door een gascondensatieketel -met-luchtverwarming had die ook nog beter gaan presteren, want die had ook bij lagere afgiftetemperatuur permanent kunnen condenseren. Dus had je je gebruik makkelijk kunnen halveren. (En ook nog maar 1 ruimte ternauwernood kunnen warm houden-aan-lager-comfortniveau bij -5°C).

Dat zijn de appelen en peren.

...

De factchecker schreef: "Je hebt volledig gelijk, dit past wel in de "fruitmand" en het verbruik is gedetaillerd vergeleken tussen gas en L/L WP door de schrijver van dit artikel en is in het voordeel bevonden van de L/L WP in zijn situatie."

Nee Maia, in de vergelijking gas => (WP + gas + elektriciteit) heeft hij deze verbruiken op slaapkamer en badkamer +SWW mee opgenomen. Het is dus appelen met appelen in dezelfde fruitmand!

Voor zijn investeringen (in 2010) verwarmde deze man ook niet zijn volledig huis.

Jouw interprettatie van koud en warm is ook niet dezelfde als de auteur van het artikel en hij beschrijft het verschil van t° (-2°C) niet als een comfort issue.

Ik heb aangehaald dat er een comfortverschil is (niet neergezet als een issue - dit is volledig voor jouw rekening) en dat dit misschien (= niet noodzakelijk) gewenning vereist.

Dus jouw interprettaties, jouw partiële cijfers en vermengingen zijn de elementen die jouw reactie onbetrouwbaar maken bij mij en waarschijnlijk ook bij andere lezers. Het niet checken vooraleer je documenten in een link zet, is ook een issue. Men moet alles goed gelezen hebben of terug lezen en dan jouw uitspraken checken (vergelijken). en dan ... val je door de mand (betrouwbaarheid). Als je kennis had en ervaring zou zoiets niet gebeuren ...

Er is hier niemand meer gebrand op zijn gelijk dan jij. Onafhankelijk van het middel dat hiervoor nodig is.

Wel, de meeste mensen komen hier niet voor hun gelijk te krijgen, maar om iets bij te leren of om hun ervaring te delen.

Ik heb hier nog niets gehoord  van jouw verbruikscijfers, van jouw energiestrategie, van jouw resultaten ... allé van jouw ervaring ...
Ik hoop dat hier verandering in komt.

14/01/2019 - 20:11

LV: Om te zien wat het S-pijl overneemt uit het oude K-pijl en NEB, ga naar de volgende link https://www.mijnepb.be/s-peil-schil-peil/ en onderaan is er een tabel waarin wel alle elementen uit K- en S- zijn overgenomen, maar niet alle elementen uit NEB. Dus de tabel had langer moeten zijn, maar was niet interessant (noodzakelijk) om S-peil te verduidelijken.

Die elementen die je mist in het S-peil zijn toch opgenomen in het E-peil? Het E-peil blijft immers geldig. S-peil bepaalt de potentie van uw gebouwschil, het E-peil de wijze waarop je die potentie benut. Dat men beter getallen zou noemen in kWh/m².jaar daar kan ik ergens inkomen (psychologisch maakt dat meer indruk) maar dan moeten die getallen wel vrij accuraat zijn en geen gegoochel zoals heden bij het EPC-certificaat.

LV: 1.Je zou deze (COP-) norm kunnen vergelijken met het normverbruik bij auto's bij constante snelheid bij 90 en 120 km/h.
Deze type van norm zegt dus niets over uw echt verbruik.

Correct!

LV: 2. SCOP is een uitbreiding van de COP ... Dit kan je vergelijken met een normverbruik bij auto's voor een stadscyclus en voor een gemiddeld traject.

Correct! Je kan het vergelijken met de hedendaagse WLTP-norm

LV: 3. SPF is geen norm... Deze SPF was de voorloper van de SCOP...

Goed, uw systeem haalt een (werkelijke gemeten) SPF-waarde die 0.7 eenheden lager ligt dan de COP A2W35... Kan je op basis van de SCOP de SPF-waarde (van uw systeem en locatie) nauwkeuriger bepalen?

Of zou je, SCOP-gewijs, zelf een gewogen gemiddelde van bepaalde COP-waardes kunnen maken?

(Even terzijde, de SCOP-waarde wordt volgens de EN14825 bepaald en voor L/L-WP'n berekent bij een afgifte temperatuur van 20° terwijl die voor een L/W-WP minimaal op 35°C ligt... dat zijn eigenlijk ook weer appelen en peren).

15/01/2019 - 10:48

Keon, 

Je begint het te begrijpen, maar je bent er nog niet helemaal.

Ik heb gezegd dat er geen maximumwaarde voor warmtevraag meer in de nieuwe EPB regelgeving zit. En dat is ook zo. Dus kan je in theorie nog steeds een huis bouwen dat relatief veel verbruikt (= meer dan 50 kWh/m² alleen voor de warmtevraag), als je maar genoeg compenseert. Europa heeft strategisch 2 doelstellingen gesteld voor onze lange termijn onafhankelijkheid van energie te garanderen:

 1. minder verbruiken
 2. meer verbruikte energie compenseren met eigen CO2 neutrale productie (vraag van de VN om de klimaatverandering tegen te gaan).

Aan het 2de voldoe je gedeeltelijk (= bij ons in Vlaanderen is CO2 neutraal niet een voorwaarde, bvb een WKK mag ook) met het E-peil. Op het eerste (verbruik warmtevraag en koelbehoefte) heb je geen transparant zicht meer sinds begin 2018. In de EPB berekeningen zit natuurlijk wel een verbruiksberekening die wordt aangeduid met een letter (bereik van ... kWh tot ... kWh). Het is aan de architecten en de EPB verslaggevers dit (warmtevraag en koelbehoefte) zo laag mogelijk te houden. Maar je weet hoe dat gaat, als men met 1 kWh onder het lagere bereik zit is men al tevreden, maar meestal valt er veel meer uit te halen zonder dat daarvoor de bouwprijs stijgt (ervaring : doelstelling was 30 kWh/m² en gerealiseerd binnen zelfde budget 20.91 kWh/m²). Maar door gebrek aan transparantie hebben we hier als gewone particulier geen controle meer over omdat we de exacte cijfers niet meer zien en dus kunnen het werk van architect en verslaggever niet meer beoordelen, tenzij je kiest voor LEW of passief (wel max. norm voor warmtevraag) waar deze cijfers wel traansparant zijn. Langs de andere kant als we een huis verkopen dan zijn we onderworpen aan de EPC waar het juist wel die waarde (warmtevraag in kWh/m²) wordt beoordeeld en die de verkoopprijs van uw huis beïnvloedt (nu een beetje en zeker meer in de nabije toekomst). De warmtepomp heeft hier niets mee te maken want deze zit in de E-berekening: uitleg: Als SCOP=4, dan is de equivalent van 4 keer de gebruikte energie een element van de E-berekening. Waarom 4 keer: omdat je voor 1 eenheid (a)  hulpenergie, 4 eenheden (b) energie uit de lucht haalt (= CO2 neutraal en eigen (lokale) opwekking). Je energie gebruik in je huis verandert dus niet (je gebruikt nog steeds evenveel energie als de momentele warmtevraag), maar je verbruik aan hulpenergie warmteaanmaak daalt wel.

of (a) + (b) komt in uw berekening Netto Energie Behoefte (NEB) en EPC-waarde, en (b) komt bijkomend in uw E-peil. 

Vlaanderen is al verschillende keren op de vingers getikt door Europa omdat het niet genoeg doet om de klimaattransitie te versnellen. 1 van de vele oorzaken is dat men deze maximum EPC-waarde altijd op een hoog niveau heeft gelaten (70 kWh/m²), terwijl al de andere landen en regio's al sinds 2012 al een veel lagere norm hanteerden (Brussel en Wallonië zijn ook lager). Structureel zijn wij hier het slachtoffer van omdat we nog jaren meer energie zullen gebruiken dan de inwoners van buurregio's en buurlanden. We hebben al zeker 6 jaar verloren!

LV1: je hebt het begrepen denk ik

LV2: je kan het enkel vergelijken met de WLTP cyclus voor het traject.

LV3: SCOP en COP normen worden steeds bepaald in het bron- en comfort afgifte t° bereik (Bij SCOP is de bron t° veranderlijk bij L/x WP'n). Bij L/L WP is dit afgifte t° bereik effectief 20°C en bij L/W WP is dit effectief 35°C. Bij Birne of geothermische WP'n blijft de afgifte t° voor water op 35°C en zal de bron t° anders liggen in de norm (wat weer zo dicht mogelijk  overeenkomt met een normale werkelijkheid).  De bron t° in de norm hangt ook af van je Europese klimaatzone en er zijn 3 klimaatzones gedefinieerd Zuiden, gematigd en Noorden. Dus dezelfde WP in een brochure in Zweden zal niet dezelfde SCOP hebben als deze in Vlaanderen (andere klimaatzone).
Dus je blijft steeds appelen met appelen vergelijken doordat de SCOP normen de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen. En de formule blijft voor alles steeds hetzelfde voor 1 kWh energie ik in de WP insteek komt er SCOP kWh energie van de bron uit. Het heeft dus geen zin van te spreken van verbruik bij die of die t° want de SCOP norm houdt rekening met alle temperaturen gedurende het volledige seizoen in jouw Europese klimaatzone.

En ...Gemeten SPF moet je voorzichtig zijn omdat het niet normgebonden is en afhangt van de installatieparameters en keuzes. 

14/01/2019 - 23:03

Luc,

Een goed S-peil zal niet toelaten dat je te veel verbruik hebt voor de warmtevraag, dat is het hem net. Omdat de gebouwschil simpelweg niet toelaat om al die kW's aan warmte bouwfysisch kwijt te spelen... je kan dus alleen "te veel" verbuiken als je de binnentemperatuur laat oplopen tot (ver) boven de norm-waarde of een raam laat openstaan (= bewonersgedrag).

Dat het allemaal wat transparanter mag... mij best maar om het werklijk energieverbruik voor warmte van een woning te weten, spelen nog andere parameters een rol: thermische inertie en warmteabsorptiecoëfficient (en kleur) van de buitenste laag van de buitenmuren, hygrisch gedrag van de buitenmuren, inval zonnestraling in de winter, aanwezigheid omliggende gebouwen,... In Vlaanderen (en Europa) is men enkel geïnteresseerd in de u-waarden, zonnewinsten doorheen de ramen en de thermische binnenmassa. Daarmee kan je de maximale warmtevraag berekenen maar nooit het werkelijke verbruik deftig inschatten.

Ik heb nog niemand horen klagen dat zijn gasketel ondergedimensioneerd was...(je hoort zulke verhalen wel van WP'n).

Ivm SCOP weet ik nu voldoende, dank u wel. Hopelijk komt er een vervolgonderzoek van het IWT om deze keer de SCOP-waarden te toetsen aan de praktijk.

14/01/2019 - 23:10

Keon,

Bedankt voor je reactie, maar je laat duidelijk zien dat je nog niet alles begrepen hebt.

Vb:

 1. uw uitspraak over SCOP en  IWT  
 2. uw uitspraak over S-peil heeft niets te maken met beperking van de maximum warmtevraag bij ontwerp.

14/01/2019 - 23:54

Het zal voor u ook nog wel eens duidelijk worden ;-)

Andere vraag: heb je de SCOP-waarde volgens EN14825 van uw toestel?

Nog een bijkomende vraag: opwelke pagina van die IWT-studie staat de conclusie (formule voor SPF) die je citeert:

 • In een studie van het IWT (Eindverslag IWT-CO-WP-DIRECT (070662)) heeft men deze berekend voor België en heeft men vastgesteld dat de SPF 0.7 eenheden lager ligt dan de COP A2W35.
15/01/2019 - 04:21

Luc Vandamme wrote:
Nee Maia, in de vergelijking gas => (WP + gas + elektriciteit) heeft hij deze verbruiken op slaapkamer en badkamer +SWW mee opgenomen.  Voor zijn investeringen (in 2010) verwarmde deze man ook niet zijn volledig huis.

Het is dus appelen met appelen in dezelfde fruitmand!

Luc,

Zijn het tweemaal appelen?

Dan haal ik er gelijk de door jouw geciteerde verbruiken bij:

quote blogger: "Historie gas:  2010    0,77 m3/graaddag"

quote blogger:"Dakin Ururu   2015      0,562 kwh/graaddag "

Dit gaat dus voor jou over exact dezelfde ruimtes met ongeveer dezelfde comfortvraag  ?

Zelfs als ik reken met de reclamefolder SCOP van 5,73 kom ik op een warmteproduktie van 0,562*5,73=  3,22kwh/graaddag warmte in 2015 dat deze ruimte(s) nodig had(den).

En met een matig rendement van 90%voor een gascondensatieketel 0,77m³/graaddag * 10kwh/m³ * 90%= 6,93 kwh/graaddag warmte in 2010. En dat is tweemaal dezelfde appel die verwarmd wordt ?

En hoe verklaar jij dan dat verschil ?  Hij komt ineens in exact dezelfde ruimte met minder dan de helft van de warmte toe ???

G

15/01/2019 - 10:23

Maia,

Het wordt nog erger met ieder vroeg uur van de dag.

Je doet berekeningen op berekeningen en je gebruikt de verkeerde waarden, o.a.:

 1. Je gebruikt SCOP en dit is hier niet van toepassing. Waarom: de auteur gebruikt zijn L/L WP buiten het SCOP afgifte t° gebied (21°C i.p.v. 20°C) en hij geeft daarbij in zijn uitleg u ook nog de SPF, die natuurlijk verschillend is van de SCOP in deze omstandigheden.
 2. Je gaat uit dat het gas in Nederland dezelfde calorische waarde heeft als het gas in België, wat niet zo is.

Er zijn nog andere clues in de tekst van het artikel, waarom je op jouw manier van analyseren, de verkeerde conclusies trekt.

Ik hoop dat je nu begrijpt dat je twijfel zaait en dat je voor mij, in ieder geval, volledig onbetrouwbaar bent in je reacties.

15/01/2019 - 15:50

Luc,

De rekenwaarde voor gas kan licht verschillen van leverancier tot leverancier. Hier in België ook. De prijs doet dat dan meestal ook. Eigenaardig dat dat nu ineens een punt van discussie is.

Maar pas de berekening gerust aan naar de rekenwaarde voor Nederland 9,769 kwH/m³ ipv 10 kWh/m².

https://www.energieconsultant.nl/marktinfo-energiemarkt/energie-berekeni...

En de blogger telt overal zijn winsten in SCOP, ik dacht je een plezier te doen, maar tel ook gerust in een veel lagere SPF. (NB het verschil wordt daarmee nog veel groter). Welke stel je voor? 

Maar de vraag wordt daarmee  nog veel interessanter: waarom heeft dezelfde appel in 2015 veel minder dan de helft van de warmte nodig om op dezelfde comforttemperatuur gehouden te worden ?

Ik heb zo het gevoel dat je die vraag echt niet gaat beantwoorden ?

Pagina's