wat is het verbruik van een warmtepomp aan gas waarvan de elektriciteit opgewekt wordt in een gascentrale? | Ecobouwers.be

U bent hier

wat is het verbruik van een warmtepomp aan gas waarvan de elektriciteit opgewekt wordt in een gascentrale?

07/01/2019 - 19:46

De overheid wil gascentrales zetten , dus als ik een warmtepomp zou zetten en deze aansluiten op het elektriciteitsnet ben ik ook op gas aan het vewarmen!

Verbruik je dan minder gas met je warmtepomp tegenover een gasketel of niet?

Volgens mijn berekening zou je met een gasketel dan ongeveer 20% meer gas verbruiken dan de warmtepomp ,zou dit kunnen kloppen   en is dit dan nog economisch verantwoord ?

108 Reacties

07/01/2019 - 21:38

In dit topic werd daar onlangs al eens over gediscuteerd: https://www.ecobouwers.be/comment/442996#comment-442996

Hangt natuurlijk af van het type WP. Energetisch gezien, zou je over een compleet winterseizoen gemeten en in een matig geïsoleerde woning misschien net break-even uitkomen met een L/L WP. In een zeer goed geïsoleerde woning enkel indien geothermische WP.

Of het allemaal economisch is? Vandaag de dag niet, morgen ook eerder niet dan wel vermits de prijszetting van electriciteit grotendeels door de politiek wordt bepaald (lees via "distributietarieven").

08/01/2019 - 12:23

@ Segers-1

Alles hangt af van wat voor contract je hebt met je leverancier. Als je een "grijs" contract hebt zal er natuurlijk veel gas tussenzitten, maar als je een groen contract hebt van een (enkel) groene producent (bvb bij ecopower, Wase Wind, ...) zal er geen of uitzonderlijk "groen gewassen" elektriciteit bij zitten.

Het overwegen van een warmtepomp heeft enkel zin (weinig impact op de totale elektriciteitsproductie in en buiten piek) als de warmtevraag per m² van het huis beperkt is. De Vlaamse regering heeft nog steeds niet dit criterium in de EPB of de BEN voorwaarden opgenomen. Dit is trouwens een Schande! want alle andere regio's in Europa hebben dit wel gedaan (Wallonië (95 kWh/m²), Brussel (15 kWh/m2), Frankrijk (50kWh/m²), Nederland (BENG 25 kWh/m²), Duitsland (40 kWh/m²), Polen, ....). Dit criterium (maximum warmtevraag) bestaat enkel in Vlaanderen voor laag-energie (30 kWh/m²) of passiefwoningen (15 kWh/m²), maar dit zijn nog steeds de grote uitzonderingen (nieuw en verbouw <10%) in onze bouwvergunningen en de EPB certificaten ...

De oorzaak van het gas- en elektriciteitsverbruik in piekomstandigheden ligt niet aan de Warmtepompgebruiker, maar moet gezocht worden in de industrie en de wetgever (zie boven en beneden). Bvb de NMBS is de grootste piekverbruiker van elektriciteit in de piekverbruiksuren omdat zij op dat ogenblik ook de meeste treinen laten rijden (normaal voor een vervoersmaatschappij).

Er is een artikel in de tijd waarin geduid wordt op de grootverbruikers en de operationele impact van de elektriciteitsproductie op hun werking.

Quote de tijd "Grootverbruikers: Dure stroom is erg, geen stroom nog erger" van 25 september 2018

Die slokoppen zijn bijvoorbeeld zinksmelter Nyrstar, de NMBS, staalproducent Aperam en chemiebedrijven zoals BASF en Vynova. Die verbruiken jaarlijks elk meer dan 1 miljoen megawattuur elektriciteit.

Einde "Quote"

Alleen de 10 slokoppen (er zijn er meer dan hierboven opgesomd) zijn verantwoordelijk voor meer dan 30% van het elektriciteitsverbruik. Op dit ogenblik slaan zij geen elektriciteit of energie op. Als dit verandert, zullen er veel minder gascentrales nodig zijn om het piekverbruik op te vangen. Dit (opslag) is de uitdaging van de toekomst. 

De NMBS zou bvb kunnen rijden met treinen op waterstof (zie: https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/mobiliteit/29953/eerste-treinen-op-... ). Staalproducent Aperam zou bvb ook kunnen waterstof aanmaken (uit groene energie tijdens energierijk groen aanbod) en de vrijgekomen zuurstof tijdens het H2  aanmaak proces, kunnen gebruiken om de verbranding te optimaliseren (minder energie nodig, minder CO2 uitstoot en minder fijnstof), ... Meestal zijn deze groene investeringen ook positief voor het bedrijf zelf. Bvb indien de NMBS waterstoftreinen zou gebruiken, dan zijn er geen bovenleidingen meer nodig, operationeel zijn bovenleidingen een grote kost (oorzaak van vertragingen door breuk en intensief onderhoud) en zijn bovenleidingen een grote gebruiker van grondstoffen koper en aluminium die kunnen vermeden worden in de toekomst.

Om terug te komen op het gasverbruik voor het maken van elektriciteit en de warmtepomp, kan ik alleen maar aanraden om een warmtepomp  te gebruiken, en uw energieleverancier juist te kiezen.

De politiek moet er ook voor zorgen dat de wetgeving zo wordt aangepast dat bedrijven en particulieren een zetje in de rug krijgen (= verplichten om CO2 neutraal  en economisch juist te investeren - zie ook maximum warmtevraag in kWh/m² verplichten in bouwvergunning particulieren, bedrijfskantoren en openbare gebouwen) om zo de juiste duurzame keuzes te maken voor de lange termijn en de keuzes voor de korte termijn (= beperkte winstgevendheid voor het bedrijf en voor de maatschappelijke context) te beperken.

08/01/2019 - 14:20

Onafhankelijk van mijn vorige reactie

Ik woon in een laag-energiewoning van 237 m² beschermde ruimte (woonruimte) met een maximum warmtevraag (EPB/EPC) van 20.91 kWh/m², waar ik vorig jaar (2018) een 3433 kWh warmte heb nodig gehad of 14.44 kWh/m². De warmtepomp en de zonnebuffer, die deze warmtevraag hebben geleverd hebben samen 1150 kWh elektriciteit verbruikt of het verbruik is 4.84 kWh/m² om jaarlijks heel mijn huis te verwarmen.

De conversiefactor van elektriciteit naar primaire energie is in België 2.5. Dit betekent dat ik indien ik elektriciteit van volledige grijze oorsprong zou gebruikt hebben, ik 1150 * 2.5 = 2875 kWh primaire energie zou verbruikt hebben.

Indien ik nu, in plaats van de warmepomp, een gascondensatieketel zou gebruikt hebben dan zou mijn verbruik 3433 kWh / (0.89 * 108%) = 3538 kWh zijn. Hierin is 0.89 het systeemrendement (89%) van een normale gasinstallatie en 108% de rendementsverbetering van de gascondensatie ten opzichte van de normale gasinstallatie.

Energetisch gezien heeft zelfs een warmtepomp op grijze elektriciteit zelfs een primair energetisch voordeel van 663 kWh: 3538 (primaire energie is gas) - 2875 kWh (primaire energie is de combinatie van de Belgische grijze elektriciteit) of een voordeel van 18.74 % (= 663/3538)

Ik koop  echter geen grijze elektriciteit, maar koop elektriciteit van windenergie. Mijn primair energieverbruik is daarmee tot 0 herleid.

Economisch hebben we een ander plaatje: Groene Elektriciteit (Ecopower) kostte in 2018 0.2376 €/kWh en gas kostte in 2018 0.06 €/kWh.

Mijn warmtepomp verbruikte dus 1150 kWh * 0.2376 €/kWh = 273.24 Euro

Een gascondensatieketel zou dus verbruiken 3538 kWh * 0.06 € kWh = 212.33 EURO. 

Dus verwarmen met gas zou theoretisch 61 Euro goedkoper zijn op jaarbasis. Maar een gasketel heeft regelmatig (vereiste voor uw brandverzekering) onderhoud nodig (schoorsteen en afstelling) en dit kost ook geld. Dus, in mijn geval, is zelfs met de dure elektriciteitsprijs de combinatie warmtepomp met zonneboiler de goedkoopste combinatie op gebruiksgebied. Naar investering toe is deze combinatie duurder, maar wel afschrijfbaar op een langere tijd (30 jaar en meer is normaal voor een warmtepomp en een zonneboiler).

Deze resultaten uit mijn berekening kunnen enkel richtinggevend zijn voor uw beslissingen voor woningen met een lage warmtevraag. Voor woningen met een grotere warmtevraag is op dit ogenblik het gebruik van gas en een gascondensatieketel het financieel voordeligst aan de huidige prijzen en prijsverschillen. 

Aan u om te onderzoeken wat u verkiest: het korte termijn denken (zuiver financieel) of het lange termijn denken (financieel en klimaatgebonden) ?

08/01/2019 - 13:49

Luc,

Interessant cijfermateriaal!

Heb je ook gegevens over de inschakelduur van de elektrische hulpweerstand in uw WP-systeem? En bij welke buitentemperatuur die meestal aanspringt?

08/01/2019 - 14:55

Ja, is inbegrepen in de verbruikscijfers.

Voor de vorstbescherming van de buitenunit: Inschakel t° is + 4° C, uitschakeling is bij -5°C en verbruik is 4 W tijdens deze periode of ongeveer 1700 W op jaarbasis.

Voor de verwarming zelf: is deze verwarmingsweerstand nog nooit ingeschakeld geweest in de laatste 5 jaar, ik werk dus monovalent tot -18°C.

08/01/2019 - 14:06

En in welke regio woon je? Kuststreek is gunstiger dan de Kempen...

08/01/2019 - 14:26

Ik woon niet in de kuststreek, maar op 100 km in het binnenland. Dus niet in een "gunstige" zone.

08/01/2019 - 15:11

Mooie verbruikcijfers Luc, maar de vergelijking klopt helaas niet.

Met je 1150 kwh electriciteit voor de warmtevraag scoor je heel goed, maar het betekent helaas wel dat de Lucht-warmtepomp slechts in de koudste dagen werkt en er op dat moment geen warmte in de buitenlucht zit. De cop zal op dat moment gewoon slecht zijn, eerder "twee". Je hebt dus aan deze conversiefactor dus 'slechts' 2300 kwh warmte verbruikt voor (1150*2,5)=2800kwh  primair energieverbruik.  En het kost je 273,24 euro.

De gascondensatieketel moet enkel deze warmtevraag dekken. Geen conversie naar systeemrendement want om appels met appels te vergelijken gaan we van het zelfde systeem uit (incl afgiftesysteem en zonneboiler). Dus moet de gascondensatieketel bij jou 2300kwh warmte gaan inbrengen. Daar heeft een moderne gascondensatieketel 2300kwh/108%= 2130 kwh gas voor nodig, wat ook meteen het primair energieverbruik is. Voor dat gas betaal je (2130*0,06=)127,8 euro voor.

Dus financieel is de gascondensatieketel in verbruik al 273,24-127,8=145,44 euro in het voordeel.

Dat voordeel wordt nog veel groter als je de meerkost bij aankoop, de kortere afschrijftermijn en de onderhoudskost van de twee systemen mee in rekening brengt. De warmtepomp wordt nooit terrugverdient, het financieel verschil wordt alleen maar groter.

Energetisch/milieu is de gascondensatieketel ook nog steeds in het voordeel (2800-2130)=670 kwh minder primaire energie verstookt dan de warmtepomp !

Onbegrijpelijk dat L-warmtepompen nog gepromoot worden in zeer lage energiewoningen (en andere woningen uiteraard ook).

G

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/164/733/RUG01-002164733_2014_0001...

NB: waterstof is een energiedrager, net zoals batterijen en moet daarom teruggerekend worden naar de primaire energie die nodig is om het te maken/laden. Altijd met conversieverliezen, daar zal dus geen erergiewinst in zitten voor de treinen.

09/01/2019 - 00:44

Beste Maia,

Mijn warmtepomp heeft een COP A2W35 van 3.5. Deze COP is, zoals u weet, niet richtinggevend want zij houdt enkel rekening met deze norm-omstandigheden. De SPF (Seasonal Performance Factor - wordt berekend van 1 oktober tot 30 maart) daarentegen is wel richtinggevend. In een studie van het IWT (Eindverslag IWT-CO-WP-DIRECT (070662)) heeft men deze berekend voor België en heeft men vastgesteld dat de SPF 0.7 eenheden lager ligt dan de COP A2W35. Deze testen in deze studie zijn gedaan in de koude winter van 2009-2010 aan een max. afgifte t° van 35°C (dus een hele boel metingen zijn aan lagere afgifte temperaturen).

Mijn WP heeft dus een SPF van 2.8 volgens deze studie. Mijn SPF (metingen tussen 1/10 en 30/03) is 2.76 (dus iets minder met een koude periode einde februari tot ver in maart), alhoewel mijn warmtebehoefte ervoor gezorgd heeft dat mijn warmtepomp zeer laat is beginnen werken (30/10). Daarentegen heb ik mijn warmtepomp ook in de maand april moeten laten werken, vanwege een koude aprilmaand tot en met de 1e mei. Vorige jaren heeft deze dan nooit gewerkt. Deze heeft een positieve invloed gehad op mijn YPF (Yearly Performance Factor), zodat deze uiteindelijk op 2.8 uit kwam. De stooklijn is ook ingesteld op 25°C afgifte t° bij 12°C buiten t° en 36°C afgifte t° bij -18°C buiten t°, zo voldoe ik ook aan alle ideale omstandigheden voor het gebruik van een WP.

Andere positieve factor is dat we een zeer goede zonneinstraling hadden in februari en in feite ook in maart. Dit heeft ervoor gezord dat de zonneboiler ook in de winterperiode 295 kWh heeft geleverd aan mijn ZLTV (Zeer Lage Temperatuur Verwarming) van mijn vv (vloerverwarming). 

Als je wil nagaan of mijn gegevens kloppen met bovenstaande, kan je van de 3433 kWh de 295 kWh van de zonneboiler aftrekken, en dat is 3138 kWh zuiver gevleverd door de warmtepomp.  En de SPF is dan 3138/1120 = 2.8, dus volledig in overeenstemming met de studie van het IWT.

De zonneboiler buffer heeft 295 kWh geleverd. De energie die nodig was om de zonnebuffer in deze winterse omstandigheden (veelvuldig aan en uit schakelen door een combinatie van lage temperaturen en veel wolkenschaduw) is 30 kWh. Of hier is de SPF 10.

Dus WP en zonnebuffer (combinatie) hebben samen 3433 kWh geleverd en hebben samen 1150 kWh verbruikt. Of een SPF van 2.98 samen. Deze cijfers zijn ook met uw aangehechte studie vergelijkbaar.

De goede SPF is toe te schrijven aan de combinatie ZLVT vv, WP en zonneboiler/buffer.

Mijn laag verbruik van dit huis is enkel en alleen toe te schrijven aan de goede isolatiewaarde K17 en een niet te beste, maar toch boven gemiddelde luchtdichtheid van 1.23 luchtwisselingen per uur.

De berekeningen van het gasverbruik heb ik gehaald van uit de EPB berekeningen. Je kan die ook zelf terugvinden in andere literatuur. In jouw aangehechte studie, op p 55 wordt ook dit, aldaar genoemd als "seizoensrendement", gebruikt: 97% (=89%*108% = 97.01%)

Ik moet deze studie nog eens grondig analyseren, maar heb toch al een aantal fouten in berekeningsresultaten gevonden. Ook is men niet altijd uitgegaan van de juiste vertrekomstandigheden bij een juist gebruik van een WP.

Over uw NB: je hebt volledig gelijk, bij alle waterstofomzettingen gaat ongeveer 28% energie op in warmte (nodig in het aanmaakproces bij brandstofcellen). Deze energie kan echter worden gerecupereerd voor 98%. Dit betekent dat men bij de dubbele omzetting van elektriciteit naar waterstof en van waterstof terug naar elektriciteit een elektrisch rendement bekomt van 55% en een thermisch rendement heeft van 40%. Dit thermisch rendement maakt volledig deel uit van de energieomslag die er komt. Deze energie moet bvb naar warmtenetten worden gestuurd bij de omslag van elektriciteit naar waterstof, of bvb bij een trein, bij de omslag van waterstof naar elektriciteit, in de winter gebruikt worden voor de verwarming van de passagierswagons (ook het geval bij de Alstrom I-lund waar ik naar verwezen heb). 

08/01/2019 - 18:59

Beste Luc,

De SPF is ook een afspraak die niet voldoet aan uw reële situatie. Ze houdt rekening met een gemiddelde buitentemperatuur in een algemeen afgesproken "stookseizoen", maar uw systeem slaat alleen aan bij de echt koude dagen. En doet dus nog slechter dan de LABO-omstandigheden, zelfs in die periode. Ten tweede wordt de SPF enkel (zoals door u terecht gesteld) aan lage afgifte-temperaturen berekend, nl 35°C. Dit  terwijl u (of toch zeker  de gemiddelde persoon met zo'n LEW) met uw lage verbruik wellicht juist een hoog aandeel in de SWW produktie heeft. Ook dit maakt dat u (of meer algemeen: LEW met L-warmtepomp)niet eens de SPF gemiddeld kan halen. Zelfs de SPF wordt dus niet gehaald !   Dat blijkt ook uit talloze in situ metingen in de wintermaanden bij L-warmtepompen.

Dat je eigen berekening daar toch mee in overeenstemming is is -nu ineens- geheel toe te schrijven aan de hocus-pocus berekening met de opbrengsen van de zonneboiler. Vermits die cijfers door niemand te verifiëren vallen ga ik hier niet op in. Wel wil ik aannemen dat de zonneboiler een rendementsverbetering geeft in het geheel, MAAR voor de warmtepomp afzonderlijk is het toch eerder de oorzaak van een rendementsdaling daar de paar goede winterdagen (waarbij de warmtepomp nog wat zou kunnen 'winnen' in zijn werkelijke SPF) nu ook nog door de zonneboiler worden afgetopt. De zonneboiler zal in uw situatie dus zeker het rendement van de warmtepomp niet verhogen,hoewel u dat lijkt te suggeren. De SPF kan je trouwens niet meten aan het toestel, het is een op vaste afspraken gebaseerd 'gedeclareerd' getal. De COP kan je op elk tijdstip meten.

Feit blijft dat voor een LEW een L-warmtepomp een reëel rendement in het stookseizoen van MINSTENS  2.7 (=2,5*108%) moet halen om zelfs maar hetzelde primair enerrgieverbruik van een gascondensatieketel te halen. En dat doen ze niet in de praktijk. Ten tweede zijn ze dan nog slechts energetisch break-even en kunnen ze financieel nog lang niet uit of 'terugverdiend' worden. De meerprijs zal dus ergens anders verdiend moeten worden en dat "ergens anders" kost bij mijn weten ook altijd tijd, geld EN energie.

En de treinen rijden nu al aan 100% electriciteit. De bijkomstige omzettingsverliezen, de bijkomstige gewichten meeslepen en de warmterecuperatie die de helft van het jaar weggegooid is aan boord kunnen we dus wel missen.

G

NB: Om een bestaande situatie te vergelijken kan je niet voor de ene warmtebron een systeemrendement  van 0,89 gaan inrekenen en voor het andere niet. Vermits de twee systemen dezelfde zijn doe je het voor beide wel of voor beide niet. p40 in de studie zie je dat ze voor alle gevallen geteld worden in deze studie. In jouw cijfers zit het systeemverlies al ingerekend. De nettowarmtevraag is dus voor de twee toestellen dezelfde en wordt dus in geen van de gevallen nog eens met 0,89 vermenigvuldigd.

08/01/2019 - 18:15

Beste Maia,

Nogmaals verwijs ik u naar de praktijkstudie van het IWT, waar men met 10 praktijktesten van verschillende warmtepompen over het hele grondgebied, deze vaststelling SPF = COP A2W35 -0.7 heeft gedaan. Deze studie is dus niet in labo omgeving gemaakt. ... en .... ik kan alleen bevestigen dat deze overeenkomt met mijn vaststellingen. Mijn afgifte energiemetingen zijn ook gebeurd aan het vertrek van de warmtepomp, dus inclusief de interne verliezen eigen aan het warmtetransport in het gebouw.

Mijn SWW heeft hier niets mee te maken. Mijn SWW is voor 75.23 % afkomstig van mijn zonneboiler/buffer en voor de rest afkomstig van een electronisch geregelde (moduleerbare) elektrische doorstromer. Dus de WP is voor geen 100ste kWh hierin betrokken. Nota: deze cijfers zijn rekening gehouden met bufferverliezen (doen zich voornamelijk voor in de zomer) van 165 kWh/jaar. De berekening (dus geen meting) van bufferverliezen is het verschil tussen de gemeten opgewekte energie van de zonnebuffer (998 kWh) en hetgeen effectief kon verbruikt (gemeten) worden door SWW (537 kWh) en vv (295 kWh) en dit alles is op jaarbasis.

De meeste in-situ metingen die er gebeurd zijn, zijn zoals u reeds aangeeft inclusief SWW. En de aanmaak van SWW gebeurt met een COP van A7W51 (meestal rond de 2.5 en een YPF van tussen de 1.6 en 2.0, afhankelijk van het percentagee winter SWW) wat natuurlijk een grote invloed heeft op het totaal rendement van de WP. Ook zal men deze SWW warmte nog eens opslaan in een buffer of boiler, die dan ook nog bufferverliezen heeft en die dan ook nog eens moeten gecompenseerd worden door de WP.

Het volledige elektrisch verbruik van mijn gebouw was in 2018 een 4488,80 kWh, inbegrepen opbrengst zonnepanelen 2049 kWh, met dus maar een jaarfaktuur tot gevolg van 4488.80 - 2049,70 = 2439.1 kWh. Daarvan is het dagelijks normaal elektrisch verbruik voor verlichting, afwassen, wassen, drogen, computer, ventilatie, privé-lift, enz ... gemiddeld 8.69 kWh/dag (of 3173 kWh op jaarbasis). En ... ik kan gerust mijn jaarfacturen van de laatste 5 jaar voorleggen en de aangiftes van de tellerstanden van mijn zonnepanelen aan de certificatendatabank. Dit heb ik trouwens al meerdere keren gedaan tijdens opendeurdagen of als andere mensen (ook familie) hier over de vloer komen en het ook eerst niet willen geloven. 

Ook ben ik geen uitzondering, want op de databank van Energie ID, zijn we met 8 huizen met een gelijkaardig profiel (zelfde aantal bewoners, zelfde apparatuur voor warmte aanmaak, geen bijverwarming, laag-energie of passief, maar wel verschillende oppervlakte). Ik vergelijk nu al meer dan een jaar mijn verbruik met deze profielen en ik kan je verzekeren dat ik niet de beste ben (komt waarschijnlijk door de oppervlakte of nog betere isolatie). ... ook dit mag u controleren ...

08/01/2019 - 19:08

Beste Luc,

OK uw SWW is dus niet inbegrepen in uw warmtepomp-rendement. Enkel lagetemperatuur ruimteverwarming. Daarmee verklaart u dus een rendement van SPF 2,7 te halen zoals ook het IWT heeft berekend en gedeclareerd (hoewel dat dan weer was met diverse warmtepompen en dus gemiddeld zeker beter dan enkel die met lucht als warmtebron; ook weer een aanwijzing dat uw cijfer wat optimistisch is)

Dus u heeft de 'ideale' omstandigheden gecreëerd voor de warmtepomp.

En dan nog doet hij het dus naar primair energieverbruik niet beter dan de gascondensatieketel (daar was meer dan 2,7 voor nodig).

Bovendien tegen een hogere investeringskost en een hogere gebruikskost.

In uw situatie komt er nog eens bij dat het SWW  (als de zonneboiler niet kan leveren) aan een COP1 gemaakt wordt. Dat zou in die omstandigheden 3 à 4 keer beter gedaan worden door de gascondensatieketel, zowel naar primair energieverbruik als kostprijs. Maar dat laat u uit de berekening.

De meerprijs van de warmtepomp moet nog steeds elders gefinancierd worden en kost dus elders geld, tijd en energie.

En dat is dan dus de meest gunstige situatie voor die warmtepomp.

G

08/01/2019 - 19:05

Beste Maia,

In België is het primair energieverbruik van elektriciteit 2.5 keer de geleverde energie aan de teller. Dus met een WP met een SPF van 2.7, ben je sowieso beter.

Betreft het gasverbruik, mijn berekeningen zijn in overeenstemming met de berekeningen van de VEA, de univeriteiten (ook die van de UGent) en van de studieburelen die de warmteberekeningen maken. Het primair energieverbruik van een gascondensatieketel voor dezelfde warmtevraag is sowieso hoger dan deze voor een WP. Dit is zelfs onafhankelijk vanwaar de energie vandaan komt in Belgë!

Ik heb nooit in mijn uiteenzetting het rendementvan de warmtepomp anders voorgesteld dan een rendement warmtepomp voor verwarming. Ik heb wel een rendement warmte aanmaak inclusief warmtepomp en zonnebuffer voor ruimteverwarming aangegeven, wat geen rendement WP is, maar dit is het rendement van mijn installatie thuis! Een praktische case study ....

Trouwens het was mijn bedoeling om te laten zien dat een WP niet de enige goede oplossing is, je kan ze bvb combineren met een nog beter systeem: de zonnebuffer, minder betrouwbaar in energielevering maar levert nog goedkopere energie.

Ik heb ook nooit gezegd dat er geen prijskaartje aan hangt. Ik heb wel gezegd dat dat prijskaartje af te schrijven valt over een langere periode (gebruik van WP en ZB van meer dan 30 jaar zonder problemen, ik ken bedrijven die al 40 jaar met een WP werken zonder noemenswaardige herstel- of specifieke onderhoudskosten). Hierdoor  beweer ik nu dat de totale investeringen in de tijd niet hoger zijn voor een WP als voor een ander warmte aanmaaksysteem. Je hebt zelfs geen eigen productie van energie nodig om uw gebruikskost te compenseren, want de gebruikskost is zeer laag als je de WP juist installleert in een gebouw dat daarvoor geschikt is (heb ik trouwens gezegd vanaf mijn eerste tussenkomst). Trouwens voor een zo lage energievraag bestaat er geen enkele gascondensatieketel die zo weinig energie kan leveren binnen zijn modulatiebereik en dus stelt de keuze van WP of condensatieketel zich zelfs niet voor deze woningen. 

Trouwens de investeringen vielen in mijn oorspronkelijk budget en mijn budget was lager dan het kopen van een nieuw appartement van 120 m² in dezelfde omgeving (1 op 100 m en een ander op 250 m van de deur). Nu heb ik wel een groter huis (237 m²) met zeker evenveel comfort (inclusief privé lift), lager gebruikskosten en een grote garage (103 m²) waar ik buiten mijn voertuigen ook nog mijn fietsen kan stallen. Dus jouw argument van prijs, geld, energie en tijd .... gaat hier zeker niet op!

08/01/2019 - 19:29

Warmtepompen in de particuliere markt  hebben een afschrijftermijn van 10 à 15 jaar. 

Zoals aangetoond ben je met een spf van 2,7 niet beter dan een gascondensatieketel naar primair energieverbruik.

Als je de investeringskost meerekent en het SWW is het zelfs sowieso slechter. 

Er zijn dus geen terugverdieneffecten, je kan hooguit je verlies afschrijven op je eigen conto.

Prijs, geld , energie en tijd gaan hier dus ook op.

Daar komen de rijken der aarde wel achter als de overheid eens stopt met gemeenschapsgeld over te hevelen naar privé-projecten via aller hande subsidiesystemen. 

Afschaffen die subsidies en snel een slimme meter met variabele markttarieven !

G

08/01/2019 - 21:48

Ik heb geen probleem met een slimme energiemeter, integendeel ik vind dit veel eerlijker voor de maatschappij/gemeenschap.

De subsidies zijn er ook voor de nieuw- en verbouwappartementen, die zelfs duurder zijn dan mijn huis. Ze zijn er zelfs voor verhuurpanden en voor sociale woningen. Trouwens mijn huis is een grondige verbouwing van een bestaand pand uit 1923. Mijn zonnepanelen heb ik reeds gekocht in 2009 en geplaatst op mijn vorig huis. Deze heb ik dan verhuisd naar mijn nieuwe locatie. Ook toen (in 2009) werd ik voor gek verklaard omdat ik bijna 13000 Euro uitgaf voor zonnepanelen. Nu zijn mijn meest optimistische terugverdienberekeningen al lang voorbijgestreefd door ondermeer de verhoging van de energiekost. 

Je hebt helemaal niets aangetoond met jouw primaire energie berekening. Jij gaat uit van een warmteberekening (daar zit effectief het rendement van een gekozen warmte aanmaaksysteem in) , ik ga uit van een reëel geleverd vermogen, dat dan pas omgerekend wordt naar een rendement (WP) en een berekening primair verbruik, of naar een berekening verbruik van een andere energievorm (gas als primaire energie) en dan komt wel het rendement van het aanmaaksysteem in de scope van de berekening. Een klein verschil van vertrekpunt .... maakt een verschil in uitkomst ...

Oorpronkelijk was mijn WP en zonnebuffer met WP naverwarming. Mijn kost hiervoor was groter dan nu, doordat de buffer t° steeds op 51°C werd gehouden. De opbrengst van de zonnebuffer was veel lager (18% lager dan nu, er was een dekkingsgraad van 62% of = een winst van 21% t.o.v. vroeger) en de opwarmingskost met een relatief lage SWW SPF heeft me doen rekenen en besluiten en dus ... heb ik dit veranderd naar zonnebuffer + doorstromer. Ik hoef nu maar 25% van mijn SWW te voorzien van een directe elektrische  energieverwarming (door verhoogde dekkingsgraad buffer). Dus dit betekent dat mijn YPF voor SWW (rekening houdend met de energie opgeslorpt door de ZB) hoger ligt op 3.1. Dus dit betekent dat voor 1 kWh SWW verbruik ik nog geen 0.3 kWh elektrische energie nodig heb. Eindresultaat => Mijn totaal verbruik van de WP is verminderd met 19.4% (278 kWh) door de SWW aanmaak uit het WP systeem te halen. De elektrische doorstromer verbruikt 176 kWh op jaarbasis, wat 62% vertegenwoordigt van de energiebesparing op de warmtepomp of er blijft toch nog een besparing over van ongeveer 100 kWh op jaarbasis.

En ... ik kan het nog verbeteren (minder verbruiken) door een vertraging van 8 seconden te steken op  de doorstromer, waardoor de SWW leidingen eerst op een hogere t° gebracht worden door de zonneboiler en dat ik daardoor minder energie wordt gebruikt door de doorstromer voor dit gedeelte van de SWW energie aanmaak. Dit zou me nog eens (berekend) 30 kWh per jaar kunnen brengen. 

De investeringskost voor de extra doorstromer is nog geen 300 EURO BTW inbegrepen. Dus, vanuit mijn standpunt, begrijp ik niet jouw bewering en zeker niet met duurder wordende energieprijzen.

Bij verkoop van mijn huis haal ik sowieso mijn aankoopkosten er uit en doe ik zelfs een kleine winst na 5 jaar. Dus ik heb hier een heel ander zicht op "Prijs, geld , energie en tijd" of mag ik misschien niet de winst afschrijven op mijn eigen conto?.

Indien ik het alternatief (120 m² appartement op 100 m van mijn deur) had gekocht, had ik nog zeker 5 jaar moeten wachten om mijn investering er uit te halen en had ik intussen veel meer uitgegeven aan energie en algemene kosten, ... en de projectontwikkelaar was gaan lopen met de meerwaarde van de eerste 10 jaar.

Wat hebben de aan mij toegewezen subsidies  gebracht voor de lokale gemeenschap? Door mijn energieprestatie te communiceren, te delen met mijn buren, zijn er nu al 3 huizen in mijn straat die dit voorbeeld van laag-energie en CO2 neutraal gevolgd hebben (incluis privé-lift - ook mensen, zoals ik, die levenslang wonen op korte termijn willen en moeten garanderen). En die mensen betalen nu ook minder aan hun energiefactuur (incluis prosumententarief) dan de kost van hun Telenet- of Proximusabonnement voor hun vaste lijn (nodig voor de lift), kabelelevisie en internet. 

Maia ik ben het niet van u gewoon, dat u een snel of niet goed overdacht oordeel geeft op dit forum. Ik heb altijd uw tussenkomsten als doordacht en opbouwend beoordeeld. Ik heb ook geen probleem dat je mensen challenged, dat is zeker nodig en goed. Ik hoop dat je in de toekomst ook open staat voor anderen (niet noodzalkelijk voor mij) en dat je bijdragen even interressant en opbouwend zijn als in het verleden. Ik kan zeker nog van je bijleren. Bedankt om me te challengen.

08/01/2019 - 21:56

Beste luc,

Het aandeel van de warmtepomp in de warmtevraag werd door mij gewoon vergeleken met dezelfde warmtevraag geproduceerd door een gascondensatieketel. Dat netto aandeel werd door u aangeleverd in uw situatie. We hadden evengoed andere cijfers kunnen nemen. Maar deze warmtevraag terugcijferen naar het primair energieverbruik is de enige eerlijke vergelijking.

Die 0,89 heb je volgens mij niet goed begrepen, dat is het systeemrendement van het afgiftesysteem en die doet hier in de vergelijking niet ter zake want is tweemaal hetzelfde. Voor mij mag je ze trouwens wel inrekenen, maar dan moet je dat tweemaal doen en kom je terug op dezelfde cijfers.

G

08/01/2019 - 23:23

Maya,

Het systeemrendement warmteaanmaak van een warmtepomp is de SPF
Het systeemrendement van een verbrandingssysteem is de 89% (gekend als maximum rendement uit het verleden), verbeterd met 108% voor de condensatietechniek en dit is de 97% (89%*108%)voor de condensatietechniek ketel (identiek voor gas of stookolie).

Trouwens het systeemrendement komt steeds in de noemer van de verbruikscalculatie en in de teller komt de zuivere warmtevraag (zoals ik heb opgegeven).

Het rendement van het afgiftesysteem (radiatoren, vloer/muur verwarming, ..., verdelers, leidingverliezen, ...) zit reeds in de calculatie warmtevraag (er zijn tabellen beschikbaar die u hier helpen voor deze calculatie) en is sterk verschillend van de gemaakte keuzes (bvb vloerbedekking bij vloerverwarming) en kan dus onmogelijk een vaste waarde zijn.

09/01/2019 - 01:05

Neen Luc,

Die 89% staat niet voor het "oude" rendement van niet-condenserende gasketels, maar voor een gemiddeld rendement van het afgiftesysteem van een klassieke opstelling. zie p40 van de geciteerde studie als voorbeeld.  De ketels halen gewoon 108% warmte uit het gas door de condesatietechniek. En bij stookolie is het aanzienlijk minder wat er te halen valt door condensatie.

De SPF is een getal dat inderdaad van een zeer specifiek afgiftesysteem uitgaat. Zo specifiek dat het bij vele geïnstalleerde warmtepompen eigenlijk niet gerechtvaardigd is om ermee te rekenen omdat vele warmtepompen niet in zo'n ideale opstelling hun warmte kwijt kunnen (zeer lage temperaturen en geen SWW). Jouw opstelling benadert wel die situatie. Maar tegelijjk is zowel jouw situatie als de spf dus wel zwaar in het nadeel met het SWW dat even 'vergeten' wordt ten voordele van de warmtepomp.

Maar jou afgiftesysteem is een vast gegeven(het precieze rendement kennen we niet, maar hebben we ook niet nodig)en jou warmtepomp moet daar jaarlijks een bepaalde hoeveelheid warmte doorsturen. Een gascondensatieketel die jouw warmtepomp zou vervangen zou net dezelfde hoeveelheid warmte door dit zelfde systeem moeten sturen, niet meer en niet minder. Daar moeten we geen nieuwe berekeningen voor maken met nieuwe keuzes van afgiftesystemen en vloerbedekkingen die zijn nl twee keer hetzelfde in deze vergelijking.

G

09/01/2019 - 02:15

@Segers,

quote:"Verbruik je dan minder gas met je warmtepomp tegenover een gasketel of niet?"

Neen !!!

Het electriciteitsnet heeft een conversiefactor van 2,5.

Voor elke kwh electriciteit bij je thuis wordt primair 2,5 kwh verstookt.

De nieuwe gasketel bij je thuis produceert voor elke kwh primair gas 1,08 kwh warmte.

Om even goed te doen als de condenserende gasketel moet je warmtepomp dus in het stookseizoen een SPF van 1,08X2,5= 2,7 halen.

Dat haalt een luchtwarmtepomp niet in een goed geïsoleerd huis omdat in het vrij korte stookseizoen er geen goede brontemperatuur (buitenlucht) beschikbaar is voor de pomp.

Je komt er hooguit van in de buurt als je een specifiek afgiftesysteem hebt met zeer lage temperaturen en niet rekent op warmwaterproduktie. Hoe die warmte voor het sanitair water (SWW) dan moet geproduceerd worden daar zwijgt men in de SPF wijselijk over, anders is er zelfs in de huizen in de ideale omstandigheden zelfs geen businesscase meer voor luchtwarmtepompen (het meest verkochte systeem). Ook in de "ideale" situatie (voor de warmtepomp, niet voor de gebruiker en zeker niet voor de gascondensatieketel) wint de gascondensatieketel nog steeds het pleit.

Je moet al  helemaal niet vragen hoe de uitslag is als we de vergelijking maken met een 'andere' afgesproken situatie die ideaal is voor de gascondensatieketel. vb: radiatoren op 60/40 regime  boven op de kamers van de studerende kinderen, vloerverwarming op GV, SWW voor een heel gezin met enkele tienerdochters en nachtverlaging...

Financieel kan een Luchtwarmtepomp niet uit tegen een gascondensatieketel. De aanschafprijs is hoger en het verbruik daarna ook. Terugverdienberekeningen moeten dus niet gemaakt worden.

Afschrijftermijn is volgens mij ook stukken korter.

Bij andere types warmtepompen (water, bodem, ...) is het energetisch een ander verhaal omdat die op momenten van warmtevraag mogelijk wel een bron kunnen aanboren waar ook effectief warmte te halen valt. Dat valt dan situatie per situatie te bekijken/berekenen/bestuderen. Maar meestal spreek je over heel andere investeringen en vermogens.

Ook anders wordt het als je huis niet zo goed geïsoleerd is. Zelfs een lucht-warmtepomp kan dan al bij hogere buitentemperaturen aan de slag en haalt dan ook een betere gemiddelde COP. Maar ook in deze situatie zou ik geen warmtepomp aanraden want je gaat verschieten van je verbruik. Vergelijk in deze situatie de investering in de warmtepomp maar liever met de investering in isolatie tot je op z'n minst in eerstgenoemde setting belandt.

10/01/2019 - 08:10

MaiaVanmanwe wrote:

@Segers,

quote:"Verbruik je dan minder gas met je warmtepomp tegenover een gasketel of niet?"

Neen !!!

Eigenlijk is de vergelijking gewoon verkeerd (maar ik weet het, dat was de vraag van de topicstarter). Zelfs als de overheid gascentrales bijbouwt, dan nog zal niet al onze elektriciteit puur uit gas komen. Bovendien is het net de bedoeling het aandeel hernieuwbare energie te vergroten.

Als je nu een lucht-water-warmtepomp plaatst, zorgt die door de kerncentrales (en voor een kleiner deel door hernieuwbare energie) voor veel minder uitstoot dan een gasketel, en dat zal zo blijven tot 2025. Zelfs als daarna een periode volgt waarin een groter deel elektriciteit geproduceerd wordt door gas, is dat geen permanent probleem (aangezien het aandeel hernieuwbare energie verder zal stijgen).

MaiaVanmanwe wrote:

Financieel kan een Luchtwarmtepomp niet uit tegen een gascondensatieketel. De aanschafprijs is hoger en het verbruik daarna ook. Terugverdienberekeningen moeten dus niet gemaakt worden.

Afschrijftermijn is volgens mij ook stukken korter.


Hier ga ik wel volledig mee akkoord. Financieel is een lucht-waterwarmtepomp minder interessant door enerzijds een hoge aankoopprijs en anderzijds onze hoge elektriciteitsprijs en lage gasprijs.
Ik ben hierbij wel heel nieuwsgierig naar toekomstige evoluties. In Nederland is de gasprijs opzettelijk verhoogd om te zorgen dat een warmtepomp zich daar wel kan terugverdienen. Ik verwacht dat in België mogelijk hetzelfde beleid zal komen (na de verkiezingen uiteraard, men zal daar op voorhand niets over durven zeggen...).

11/01/2019 - 11:08

segers-1 wrote:

De overheid wil gascentrales zetten , dus als ik een warmtepomp zou zetten en deze aansluiten op het elektriciteitsnet ben ik ook op gas aan het vewarmen!

Verbruik je dan minder gas met je warmtepomp tegenover een gasketel of niet?

Volgens mijn berekening zou je met een gasketel dan ongeveer 20% meer gas verbruiken dan de warmtepomp ,zou dit kunnen kloppen   en is dit dan nog economisch verantwoord ?

Je kan jouw elektriciteitsleverancier kiezen, dus je kiezen in welke primaire vorm van enerige je leverancier zal investeren.  Kies je een groene leverancier, zal je geld gaan naar investeringen in groene energie en zal meer van je energie nu en op termijn opgewekt worden zonder gas.  Aan jou de keuze.  

Voor de duidelijkheid: de overheid wil gewoon dat er voldoende elektriciteit op ons net zit het hele jaar door.  Daarvoor is een 'reserve' nodig.  In Belgie is er helaas nog geen werkend model opgezet voor dit reserve. Dat de overheid de reserve zelf plaats is wel een zwaktebod...

Wat is de berekening waarvan jij vertrok?

11/01/2019 - 20:11

Het uitgangspunt was gascentrales bij de opwek.

En zo gek is dat uitgangspunt niet gezien hetgeen nu gepland wordt ter vervanging van oldtimer-kerncentrales.

Ten tweede is het ook zo gek nog niet omdat zelfs de duurzame bronnen in het korte stookseizoen juist dan niet voorhande zijn. Het zullen hooguit de back-up centrales zijn die warmte leveren op de koudste dagen. In het beste geval dus ook gas.  Alle papieren eco-aflaten ten spijt die u daarvoor tekent.

Uitstoot die beter zou zijn wordt  uitsluitend geteld in CO2 (zou door de oldtimer kerncentrales niet geproduceerd worden) en niet aan het nuclaire cadeau dat de volgende genaraties erbij krijgen. Ik dacht trouwens dat we dat eco-tellen in uitsluitend CO2 achter ons hadden gelaten met de eco-diesels ? Wie reed daar een tiental jaar geleden niet fier mee rond ? Ow de laagste CO2-uitstoot: Eco-sticker.

Als gascentrales de nuclaire capaciteit gaat vervangen zal het er snel anders uitzien met die CO2 uitstoot.

Prijs: als we inderdaad naar een gas-geproduceerd electriciteitsopwekking evolueren zal door de omzettingsverliezen de indirecte kwh warmte altijd duurder zijn dan rechtstreeks verstookte. Dan tellen nl enkel de rendementen van de systemen. Geldt trouwens ook voor auto's. (die ik niet wil promoten). Maar de omzettingsverliezen t.e.m. de batterij zullen e-auto's totale waanzin maken in een gasgestookt net. Motoren die rechtstreeks op gas draaien zullen altijd efficiënter zijn en bestaan al zeer lang.

Gas is fossiel en daarmee geen oplossing op lange termijn. Dat gas nog minder efficiënt inzetten via allerlei omzettingen is nog minder een oplossing.

12/01/2019 - 16:13

Sterke inhoudelijke discussie; ik concludeer behalve voor een zeer beperkt aantal gevallen, nl. voor de zeer goed geïsoleerde woningen, uitgerust met een zeer efficiente LW - warmte pomp is vanuit ecologisch standpunt verwarming via een warmtepomp met electriciteit opgewekt in een gascentrale niet beter dan een condensatiegasketel. Voor deze beperkte gevallen is het voordeel eerder marginaal...

Mijn vraag is hebben jullie enig idee welke technologische evoluties bezig zijn inzake LW- warmtepompen met als doel hogere COP/SPF te halen?

Ik vraag mij eveneens af - als we louter vanuit financieel oogpunt bekijken - als er geen alternatieven voor warmteproductie bestaan in LEW die de aanzienlijke investeringskost in appartuur (warmtepomp, gascondensatieketel) vermijden en zowel rendabel als confortabel zijn? Vermits de hoeveel warmte eerder beperkt is lijkt het mij logisch dat om dit te bereiken gerust wat kan ingeboet worden op het rendement.

12/01/2019 - 17:36

..zeer beperkt aantal gevallen: dat zou dus moeten gelden voor alle nieuwbouw (wie zet er nu nog een slecht geïsoleerd gebouw?).
Technologische evolutie bij warmtepompen; weinig. Ik heb de laatste 15 jaar niet echt een evolutie gezien. Eerdere kleinere optimalisaties. In de toekomst zie ik die ook niet ( Bv nieuwe koelmiddelen lijken er niet te komen).
Je laatste paragraaf is verwarrend. lew heeft zowat evenveel energie nodig voor verwarming als sanitair. Dus relatief is de hoeveelheid energie voor warm water niet beperkt. Dus kan je niet inboeten op rendement.... (waarbij zowat ieder type warmtepomp op jaarbasis toch gelijkwaardig of beter zal doen een gascentrale , dus seizoensrendement >=2.7).

12/01/2019 - 20:54

In Zweden heeft men eens een studie gedaan naar de belasting voor het elektriciteitsnet voor verschillende warmtebronnen (Directe elektrische verwarming, L-WP, Geo-WP, Pelletkachels en Warmtenet): "Air source heat pumps and their role in the Swedish energy system" door Itai Danielski & Morgan Frölinga.

Na directe elektr. vw, geven de Lucht-WP'n de hoogste belasting voor het net, gevolgd door Geo-WP'n, Pellet-kachels en Warmtenetten.

Wil je het elekriciteitsnet ontlasten in de wintermaanden dan zijn WP'n de laatste systemen die je moet promoten... WP'n zijn alleen interessant als (mogelijke) vervanger voor directe elektrische verwarming in bestaande woningen. 

In België probeert men momenteel drie problemen tegelijk op te lossen: de bevoorradingszekerheid, het CO2-"probleem" en de afbouw van de nucleaire centrales. Maar trop is teveel...

De Fed. Regering wil de bevoorradingszekerheid oplossen via gascentrales en de Vlaamse Regering droomt van warmtenetten... we zullen maar hopen dat men die twee dingen weet te koppelen...

12/01/2019 - 20:53

Weeral zo'n studie waar men de uitkomst op voorhand weet. 

De belasting van het elektriciteitsnet met ... een warmtenet en een pelletkachel

Waarschijnlijk is deze studie ook nog geschreven met een link naar de (kernenergie) elektriciteitsproducenten als men vaststelt dat een elektrische verwarming al minder verbruikt en piekt dan een warmtepomp!

Dank je Keon om hier op te wijzen!

12/01/2019 - 21:14

Beste allen,

zoals in mijn reactie van 09/01/2019 - 00:44 geschreven

"Ik moet deze studie nog eens grondig analyseren, maar heb toch al een aantal fouten in berekeningsresultaten gevonden. Ook is men niet altijd uitgegaan van de juiste vertrekomstandigheden bij een juist gebruik van een WP."

Ben ik hieraan begonnen en ben geraakt tot aan pagina 45. Ik heb het volgende vastgesteld:

 1. fouten in verwijzingen : verwijzingen (2) naar studies die een andere materie bestuderen (ventilatie bvb) en die niet het onderwerp vormen van de masterproof
  Hier naartoe verwijzen om te beweren dat een WP meer verbruikt dan een gascondensatie is volledig foutief. Later meer hierover
 2. Tabel met K- en E-pijl die niet juist zijn voor LEW, geen vermelding maakt van passief, ... voor de periode 2010 tot 2015 (opstellen masteproof)
 3. Overname uit een commerciele brochure (marketing) waar de uitleg niet overeenkomt met de technische gegevens in dezelfde brochure. Niet controleren of de aangehaalde oplossing in de brochure ondertussen niet is voorbijgestreefd (in 2014 op het ogenblik dat de masterproof werd opgesteld)
 4. verkeerde berekening van het beschermd volume voor de half-open bebouwing, waardoor alle verdere berekeningen verkeerd zijn en dus de interprettaties van de berekning ook verkeerd zijn.
 5. Verkeerd  gebruik van eenheden (Watt in plaats van kWh) in alle tabellen
 6. verkeerde t° waarden (afwijkend van de norm) gebruiken in een formule waardoor de berekende vermogens verkeerd zijn en waardoor uiteindelijk verkeerde conclusies getrokken worden.
 7. ventilatie verliezen niet berekend volgens de formules (een stuk van de formule werd niet toegepast) + niet constante luchtdichtheid voor de verschillende types woningen, waardoor ieder vergelijk onmogelijk wordt en verkeerde conclusies werden getroffen over energiewinsten tussen de verschillende K-waarden bij de verschillende soorten woning.
 8. Bruto energiebehoeften werden met een "standaard" berekend die voor alle types warmteafgifte werd gcreëerd om EPB's voorlopig te berekenen (bij startverklaring bvb). Terwijl aangegeven is dat alle woningen met vloerverwarming werken waardoor een juiste rendementsbepaling van de afgifte mogelijk was. 
 9. Bij de CO2 uitstoot soms delen van de formule bijgeteld en bij andere K- waarden of woningen dezelfde delen van de formule afgetrokken in plaats van bijgeteld.
 10. De kosten van de dubbelwandige schouw werden niet opgenomen in de installatiekosten van de gascondensatieketel.

En ik heb nog niet het volledige document ge-audit en gecontroleerd. Met de huidige staand van controles kan ik  wel zeggen dat de conclusies op basis van de technische stand van 2014 niet juist is, dat op basis van de gehanteerde formules en berekeningen er geen wetenschappelijke, technische of andere conclusies mogen getrokken worden uit deze masterproof.

Ik zal trouwens tussen dit en 2 weken mijn volledige audit (als ze volledig af is en .. dit vraagt tijd) van deze masterproof ter beschikking stellen via een link. Daarin zal u ook de excel file terug vinden met de formules toegepast door de auteur en de formules zoals academischi, EPB verslaggevers en de WTCB ze gebruikt. 

Bij verdere analyse, ter geelegenheid van deze audit, kan ik wel al zeggen dat een L/W WP financieel voordeel oplevert vanaf een warmtevraag lager dan ongeveer 30 kWh/m². Vanaf dat moment zijn de meeste WP's concurrentieel met de huidige prijzen van gas. Zelfs zonder dat er een grote evolutie gebeurd is in de techniek van de WP's. 

Een andere vaststelling is dat een WP nooit concurrentieel is voor SWW aanmaak, met de huidige prijzen van gas en elektriciteit,  Dit komt omdat een omgekeerd koelcircuit (WP) niet gemaakt is voor hoge temperaturen. Dit vertaalt zich in lage COP's eens men boven de 40°C afgifte t° gaat. Maar dan is de combinatie WP met zonneboiler/buffer wel een alternatief voor gas als de SWW beperkt wordt tot 5 personen. Vanaf 6 of meer wordt ook deze combinatie niet meer concurrentieel aan de huidige aankoopprijzen van elektriciteit. De WP is altijd wel concurrentieel met de elektrische boiler,

Dus later, meer hierover.

12/01/2019 - 21:19

Hoe kom je tot de conclusie dat een WP wel beter kan zijn dan aardgas voor verwarming dan voor SWW?

12/01/2019 - 21:37

Door de audit en de berekeningen te herdoen aan de huidige prijzen van gas en elektriciteit, prijzen Wp en Gascondensatie. Dan het snijpunt gezocht waar de prijzen gelijk zijn. Afschrijfperiode is 20 jaar en gascondensatieketel vervangen na 10 jaar.

Ik was natuurlijk gemotiveerd door de uitdaging van de reacties van Maia na mijn tussenkomst met het bekendmaken van mijn praktische resultaten na 5 jaar gebruik van de combinatie WP en zonnebuffer (zie mijn vorige post 08/01/2019 - 14:20). Ik wou natuurlijk weten of ik verkeerd geeïnvesteerd had, bij mij is het op (juist over) het randje doordat ik 1 van de duurdere warmtepompen gekocht heb. Nu als de gasprijs relatief verhoogt met 10% t.ov. de elektriciteitsprijs in de volgende 5 jaar, dan is mijn investering wel rendabel.

Pagina's