warmtepomp nu finoven kapot is? | Page 4 | Ecobouwers.be

U bent hier

warmtepomp nu finoven kapot is?

14/11/2018 - 17:33

We wonen in een zelfgebouwd (redelijk geïsoleerd - ik zou nu véél beter isoleren) zuiders georiënteerde houtskeletbouw (bouwjaar 2005). We hebben het huis altijd verwarmd met een finoven (=massieve stenen houtkachel van Tighelaer).  Echt super warmte - die stralingswarmte.  Echter: kachel is versleten - echt waar.  Ik zou onmiddellijk een nieuwe willen plaatsen - zelf bouwen.  Ware het niet dat hout stoken niet echt ecologisch is...  Dus ben ik nu op zoek naar een alternatieve warmtebron.  Een warmtepomp?  Of zijn er andere alternatieven te overwegen?  Wie kan/wil er zijn ervarin delen?  Alvast bedankt voor de reactie!

135 Reacties

28/11/2018 - 22:19

quote kurieuzeneuzen onderzoek Vlaanderen:

De voornaamste bron van rechtstreeks uitgestoten fijn stof in Vlaanderen zijn de huishoudens. Vooral door verbranding in houtkachels veroorzaakten de huishoudens in 2016 ongeveer de helft van alle uitgestoten PM10 en PM2.5. Hierna volgden het verkeer (17% van PM2.5) en de industrie (12%).  Als er specifiek naar zwarte koolstof gekeken wordt, is de bijdrage van het verkeer wel groter: 40% (nog steeds na huishoudens, die ongeveer 48% bijdragen). Een groot deel van de fijnstofuitstoot door verkeer (ongeveer 60%) is overigens niet afkomstig van de uitlaat maar ontstaat bij het remmen en door slijtage van banden- en het wegdek, waarbij ook fijne stofdeeltjes in de atmosfeer terechtkomen. Dit betekent dus dat ook moderne (elektrische) wagens fijn stof blijven produceren.

Einde quote

Het probleem met de schijnbaar zich tegensprekende onderzoeksresultaten is dat het vaak over metingen van verschillende vervuilingen gaat. Soms wordt Co2 gemeten, soms No2 , soms het beruchte fijnstof.

In de gegeven quote gaat het wel degelijk over fijnstof wat de grootste gezondheidsrisico's inhoudt. De uitstoot van het verkeer is met inbegrip van de uitstoot door remmen en slijtage van banden en wegdek en komt hiermee met afstand op de tweede plaats na de houtstook !

28/11/2018 - 22:40

@charel

Hoe verklaar je dan, ook uit rapport VMM, specifiek over fijnstof:
1e link spreekt van: Uit een VMM-studie16 bleek dat in de winter (periode oktober-maart) gemiddeld 3 μg/m³ van het PM10 afkomstig is van houtverbranding. In de zomer was dit slechts 0,5 μg/m³. Dit komt overeen met een gemiddelde bijdrage van 11% in de winter en 2% in de zomer.

28/11/2018 - 22:45

De oorzaak is veelal giswerk, tenzij er een onderzoek komt dat 10.000 schoorstenen gaat meten gedurende een volledige winter.
Er worden geen schoorstenen of kachels gemeten in Vlaanderen, dus stellen dat die voor X % uitstoot zorgen zijn ongefundeerde uitspraken, in dit geval door VMM of curieuze neuzen.

Want die laatste hun uitslagen wezen vooral op problematische zones thv. drukke verkeersassen en vooral knooppunten.

29/11/2018 - 08:05

En hoeveel procent zou die officiele studie er dan naast kunnen zitten volgens jou ? Er zit nog een ruime marge op het resultaat, dat mag er nog ver naast zijn om toch noch als meest vervuilend in de rangschikking te kunnen blijven.

En wat indien één of andere slimmerik nu met een andere studie zou denken te kunnen aantonen dat die onderzoeken er naast zitten en dat het verkeer op de eerste plaats komt en de kachels op de tweede plaats qua vervuiling ? Zijn we dan gerust gesteld ? Is het dan allemaal zo erg niet? Is houtstook dan plots wel te verantwoorden want slechts de tweede meest vervuilende ipv de ergste ?

Ieder doet het zijne met die informatie, maar tegenspeken of negeren heeft geen zin, dat is zoals die struisvogel die zijn kop in het zand steekt bij gevaar.

29/11/2018 - 09:41

Charel,

Een moderne houtvergasser of pelletketel is momenteel niet vervuilender dan eender welke, momenteel betaalbare en gangbare vorm van verwarming, incl warmtepomp, gasketel, ...

29/11/2018 - 10:35

limer wrote:

Charel,

Een moderne houtvergasser of pelletketel is momenteel niet vervuilender dan eender welke, momenteel betaalbare en gangbare vorm van verwarming, incl warmtepomp, gasketel, ...

Limer, ik geloof best dat er pelletkachels en houtkachels zijn die een stuk minder vervuilend zijn dan de gangbare kachels.Zoals ik ook geloof dat er een groot verchil kan zijn door de manier van stoken.

Maar sowieso blijven het verbrandingstoestellen die de Co2 in de lucht vermeerderen, net zoals bijvoorbeeld gastoestellen. Of dat nu uits minder of iets meer is maakt niet zo veel uit.

Maar in de vergelijking met gastoestellen zullen ze zeker nog altijd veel slechter scoren ivm fijn stof uitstoot.

Moest dat niet zo zijn dan zou ik hierover wel eens die studie's willen zien. 

29/11/2018 - 10:55

Er is een gigantisch groot verschil tussen stoken op hout of op aardgas, op vlak van CO2 surplus in de atmosfeer.

Je moet bij gas trouwens ook de gigantische methaan lekken rekenen bij de productie, die nog slechter zijn dan CO2 uitstoot.

as- en stookolie stoken isAardgas en aardolie is CO2 die miljoenen jaren geleden is afgevangen uit de atmosfeer, en perfect opgesloten zit. Als we die laten zitten, komt deze er niet bij. Als we ze opstoken, komt deze bovenop de CO2 die reeds in de atmosfeer rondzweeft.Bij hout is dit de CO2 die reeds in de atmosfeer rondzweeft, dus geen surplus.

29/11/2018 - 10:57

Vandaar dat ik zeg dat Aardgas, Aardlolie, warmtepompen op Aardgas, Aardolie of kolencentrales (en ook kerncentrales), zeker geen zuiverder alternatief zijn dan hout stoken.

Alleen op de plaats van verbruik zijn ze misschien zuiverder, maar niet de totale keten.

29/11/2018 - 12:41

Ze zijn inderdaad allemaal vervuilend, houtstook is hierbij wellicht niet het ergste der kwaden, maar ook zeker niet het beste. En dan heb ik het niet over de enkele betere toestellen en de enkele gebruikers die er goed mee omspringen, ik heb het over het geheel van de houtstook.

Over die Co2 en de zogenaamde neutraliteit zouden we het niet meer moeten hebben. Het is al lang en uitvoerig aangetoond dat die redenering niet klopt.

Als je organisch materiaal niet verbrandt maar toelaat dat het zich op natuurlijke manier kan vernieuwen zal er nooit zoveel Co2 door worden uitgestoten dan bij plotse verbranding. Een zeer groot deel gaat dan deel uitmaken van de kringloop op en onder de bodem. Bovendien is de uitstoot van die veel kleinere hoeveelheid dan ook nog eens over een veel langere tijd verspreid. Bij verbranding gebeurt dat in één keer en dat gedurende de jaren dat de Co2 uitstoot zeker niet zou mogen vermeerderen. Er mag niets meer bij op dit moment !

29/11/2018 - 13:40

Charel

Kan je me een wetenschappelijke studie doorgeven van die "lange en uitvoerige" aantoning?

CO2 niet meer vermeerderen kan ik inkomen, maar dan moet je stante pede stoppen met gas en olieverbranding, want die waren perfect opgesloten, en reeds uit de atmosfeer verdwenen!

Zolang er nog gas, olie en steenkool gebruikt wordt om elektriciteit te maken, is het onzin om hoogrendement houtstook te gaan verbieden. Begin met dat eerste, en dan volgt dat tweede vanzelf.

29/11/2018 - 14:05

Het is weer mooi om zien hoe sommigen de langekoolstofcyclus volledig verwisselen met de korte koolstofcyclus.

Maak u er moe aan , één ding is zeker en dat is dat die lapsus hier eindeloos herhaald gaat worden tot iedereen het opgeeft.

29/11/2018 - 14:37

Limer, ik kan hier nu zonder tijdrovend opzoekwerk niet direct een wetenschappelijke studie over aanwijzen. Maar misschien had ik wat duidelijker moeten zijn over die zogenaamde Co2 neutraliteit. Die bestaat wellicht wel maar dan op een langere termijn dan de termijn die ons rest om de CO2 uitstoot voldoende naar beneden te krijgen. Als ik zeg dat die niet bestaat dan bedoel ik uiteraard voor de komende 5 tot minstens 30 jaar. U zal onvermijdelijk die studie's en redeneringen hierover ook al wel gelezen en begrepen hebben. (grote boom of klein boompje, verbrande boom of langzaam stervende boom, verbrand gras of natuurlijk stervend gras)

Ik ben het met je eens dat indien je de Co2 niet meer wil vermeerderen (dat lijkt mij de bedoeling), zowel op korte als op lange termijn, je dan onmiddelijk zou moeten stoppen met fossiele brandstof.

Nu is het echter zo dat de Co2 niet enkel op lange termijn maar vooral nu op korte termijn al zou moeten verminderd worden en dan zal je ook met elke andere verbranding moeten stoppen.

En nu hebben we het dan enkel maar over Co2 maar omwille van de grote gezondheidsrisicos die zijn verbonden aan fijn stof zou je misschien beter kunnen redeneren dat je best begint met de meest vervuilenden op dat gebied te verbieden.

Maar goed, ik weet niet of je hierbij een bepaalde volgorde moet of kunt in acht nemen. De bedoeling moet zijn dat alle vervuilende energieopwekkingen, zonder uitzondering, hoe eerder hoe liever gestopt worden.  

29/11/2018 - 17:12

Dan mijn vraag die ik ook al eerder heb gesteld: wat is momenteel het alternatief?

Nee, een warmtepomp is dat niet, op het moment dat je hiervoor in de winter de stroom zo goed als volledig van het net moet halen.

Dan moet je in de zomer opslaan in waterstof (want batterij in bijna onmogelijk) en dat in de winter omzetten. Betaalbaar?? Voorlopig nog niet.

WKK? Ja, voor woonwijken in de buurt van grote industriële processen zou dat kunnen, maar ook niet van vandaag op morgen.

29/11/2018 - 18:51

Voor mezelf heb ik als alternatief een passiefhuis/nulenergiewoning waarbij er voor verwarming ongeveer 400 kWh/j aan elektriciteit wordt verbruikt en voor sanitair warm water via warmtepompboiler ongeveer 450 kWh/j

Er wordt zoveel electriciteit ter plaatse opgewekt als er gebruikt wordt. Voor het op het net zetten en terug afnemen van elektriciteit heb ik een contract afgesloten met een groene leverancier.

Moest ik niet in de gelegenheid zijn om passief te bouwen dan zou ik ten eerste al zo goed mogelijk isoleren en dan zou ik overwegen om de verwarming met een warmtepomp te voorzien. Minstens de helft van de energie wordt dan al bekomen uit de grond of de omgevingslucht, de  andere helft zou dan ook weer van pv- panelen moeten komen met een back-up bij een groene leverancier.

Ik denk dat dit op dit moment qua milieuvriendelijkheid zowat de beste keuzes zijn. Er moet dan ook niets veranderd worden aan uw systeem om helemaal klaar te zijn voor de toekomstige energieoverstap.

29/11/2018 - 19:16

In de winter gebruikt je watepomp vuile stroom.
In de zomer geeft Duitsland er soms al geld bij om stroom te verbruiken.
Groene capaciteit is op goede dagen 7% van de nodige.
De rest is nog altijd vuile.
Voor die kWh die jij gebruikt moet het 3-voudige opgewekt worden. Dus in het beste geval is het 1op1 elektrisch verwarmd, de hele keten in beschouwing.

Dringend digitale meters invoeren, en stroom laten betalen volgens vraag en aanbod.

29/11/2018 - 19:19

Je laag verbruik is natuurlijk wel een goei zaak, maar dat is niet het gemiddelde profiel van de WP- gebruiker.

29/11/2018 - 19:48

limer wrote:

In de winter gebruikt je watepomp vuile stroom.
In de zomer geeft Duitsland er soms al geld bij om stroom te verbruiken.
Groene capaciteit is op goede dagen 7% van de nodige.
De rest is nog altijd vuile.
Voor die kWh die jij gebruikt moet het 3-voudige opgewekt worden. Dus in het beste geval is het 1op1 elektrisch verwarmd, de hele keten in beschouwing.

Dringend digitale meters invoeren, en stroom laten betalen volgens vraag en aanbod.

Tja limer, dat is ook weer zo'n steeds terugkerende discussie.

Stel dat ik per jaar 4000 kWh nodig heb en dat ik ook 4000 kWh zelf opwek. Stel dat ik van mijn eigen productie 1500 kWh onmiddelijk gebruik zonder het net te passeren, dan is mijn aandeel in de totale openbare groene stroomvoorziening 2500 kWh absoluut groene stroom. Bij wie die 2500 kWh groene stroom uiteindelijk terecht komt, bij mij of bij jou, dat maakt niets uit, er moet dan in ieder geval al 2500 kWh minder stroom op een vuile manier worden aangemaakt. Hoe meer mensen dat op deze manier doen, hoe minder vuile stroom er moet worden gemaakt.

Zo moet je dat zien !

29/11/2018 - 20:09

Nou dat is juist het praktische probleem. Zo zag ik dat nl ook :-): 4800 kWh verbruiken (totaal huishoudelijk verbruik/SWW en CV via WP) met een productie van gemiddeld 5000 kWh. Telkens op jaarbasis.

Spijtig genoeg, ondanks de promotie van Limer, zal de digitale meter (standpunt VREG en die zullen het wel halen nu Tommelein gevlucht is naar Oostende) letterlijk roet in het eten komen strooien. Ik heb niet geïnvesteerd in PV, WP, nieuwe ramen en extra isolatie om vanaf einde 2019 (?) bijna terug de volle pot te moeten betalen voor mijn elektriciteit. Had ik net zo goed niets kunnen doen.
Mooie toekomst"visie".

De hoofdreden (buiten een e-black out) dat mijn houtkachel geactiveerd zal worden.
Niet iedereen heeft de luxe om eindeloos te blijven investeren om de wisselvalligheden van het beleid voor te blijven.
En het is dan, in vergelijking met het algemeen om Charell zijn betoog te volgen, nog een redelijke zuivere houtverbrandingsketen (in vergelijking met de normale gang van zaken). Maar ik vrees dat ik zeker niet de enige zal zijn die onder invloed van dit "beleid" terug naar af zal gaan.

29/11/2018 - 21:04

Charel,

Dat is geen discussie, dat zijn feiten.

Maar het probleem is ook, dat net op die koude, donkere dagen, de vraag het grootst is naar elektriciteit, en als iedereen aan de WP gaat, gaat die verhouding zomer-winter nog erger worden.

Het net moet dan in de zomer bijna geen bijkomende opwekking gaan doen, en in de winter ineens dubbelzoveel als nu (elektrisch rijden nog buiten beschouwing gelaten). 

Wie gaat die capaciteit bouwen en financieren, als die maar een half jaar per jaar kan ingezet worden?

Gevolg: nog duurdere stroom! Zeker in de wintermaanden.

Eigen opwekking is voor mij zelf opwekken, en je eigen stroom gebruiken, ofwel instant, ofwel uit eigen opslag, want het net is geen batterij.

Op het moment dat jij het vraagt, moet het van ergens komen.

29/11/2018 - 21:59

limer,

Ik doe gewoon het maximum dat op dit moment mogelijk is hé ! En over feiten gesproken, het is een feit dat alle electriciteit die ik opwek absolute groene elektriciteit is, dat die door iemand zal worden gebruikt en dat hierdoor dus ook minder vuile energie moet worden gemaakt. 

Dat kan je toch niet negatief beoordelen !

Trouwens, om uw gedachtengang over vuile electriciteit te volgen: zoals je dus vuile en propere elektriciteit hebt die zich op het net zal vermengen, zo heb je ook vuil (of zwart) geld, geld uit misdaad en eerlijk verdiend geld en dat mengt zich ook allemaal in dezelfde geldstroom. Veel kans dat je al wel eens geld hebt binnengekregen dat uit het misdaadcircuit komt. 

29/11/2018 - 22:24

Wel een slechte vergelijking want al dat geld wordt wel geproduceerd door één legale bron, de nationale banken. Geld dat niet door hen geproduceerd wordt is gewoon vals geld. Elektriciteit kan juist via verschillende legale bronnen aangemaakt worden.

Je eerste paragraaf ga ik overigens niet negatief beantwoorden. :-)
Maar ook hier ben jij een uitzondering. Het is gewoon, heden, economisch en technisch niet mogelijk dat iedereen gaat doen wat jij doet. Overigens met alle respect voor zij die het wel doen.

29/11/2018 - 23:17

Pv is positief en zou op ieder dak moeten liggen, hoe meer hoe liever!

Maar Pv op zich is geen oplossing voor een warmtepomp omdat de productie-verbruik 6maanden verschoven liggen.
Zolang die verschuiving niet kan worden opgevangen door opslag ben je in de winter niet groener dan iemand zonder pv of met een gasketel.

29/11/2018 - 23:23

7,1% groene stroom vandaag, bedroevend laag als je het mij vraagt.

30/11/2018 - 00:19

limer wrote:

Pv is positief en zou op ieder dak moeten liggen, hoe meer hoe liever!

Maar Pv op zich is geen oplossing voor een warmtepomp omdat de productie-verbruik 6maanden verschoven liggen.
Zolang die verschuiving niet kan worden opgevangen door opslag ben je in de winter niet groener dan iemand zonder pv of met een gasketel.

Pv is een deel van de oplossing, windmolens zijn een deel, waterkracht is een deel, getijdenkracht is een deel. Trouwens, in de winter schijnt de zon ook, waait het ook, stroomt er ook water en blijven de getijden ook nog onverminderd op en neer gaan.

30/11/2018 - 07:32

opslag zal het grootste deel van de oplossing moeten worden, centraal of decentraal, maar voorlopig onbetaalbaar.

Zowiezo zal de prijs van stroom in de toekomst nog aanzienlijk stijgen, ga daar al maar van uit.

30/11/2018 - 08:57

7,1% groene stroom vandaag, bedroevend laag als je het mij vraagt.

En het is dan nog de "mooiste" dag van de week.
En de bedenker van dat speeltje is inmiddels ook met de noorderzon verdwenen. :-)

30/11/2018 - 09:01

Ja, die voelt de bui al hangen, en gaat burgemeester spelen.

Binnenkort nieuwe minister, en weer een koersverandering waarschijnlijk....

30/11/2018 - 09:08

opslag zal het grootste deel van de oplossing moeten worden, centraal of decentraal, maar voorlopig onbetaalbaar.

Individuele cijfers van de laatste 24 uur: productie 1.5 kWh - verbruik: 14 kWh. Zelfs met een batterijpack overbrug je dat niet.
Mijn mening is ook dat onderzoek naar een echte opslagoplossing (over de seizoenen heen) van groene energie (energie tout court) centraal of decentraal zo lang mogelijk zal tegengewerkt worden. Als het centraal kan is het een kleine stap om deze technologie betaalbaar door te ontwikkelen naar individuele opslag. Individuele opslag van je eigen opgewekte energie maakt je immers onafhankelijk van het monopolie van grote bedrijven en centrale taxatie op energie. Het is toch geen geheim meer dat de nutsfacturen de nieuwe extra belastingen geworden zijn? Je kan er immers bijna niet onderuit.

30/11/2018 - 10:07

@ivo: bestaat al maar nog niet echt goedkoop te noemen:

https://www.cleanthinking.de/weberhaus-realisiert-erstes-pilotprojekt-mi...

Die WeberHaus is trouwens een SOD.

Hun "Weberhaus PlusEnergie" zou hier ook de standaard moeten zijn bij SOD ipv dat ze klagen over het nieuwe S-peil.
https://www.weberhaus.de/haeuser-finden/effizienzhaeuser/plusenergie/

Pagina's