warmtepomp nu finoven kapot is? | Page 3 | Ecobouwers.be

U bent hier

warmtepomp nu finoven kapot is?

14/11/2018 - 17:33

We wonen in een zelfgebouwd (redelijk geïsoleerd - ik zou nu véél beter isoleren) zuiders georiënteerde houtskeletbouw (bouwjaar 2005). We hebben het huis altijd verwarmd met een finoven (=massieve stenen houtkachel van Tighelaer).  Echt super warmte - die stralingswarmte.  Echter: kachel is versleten - echt waar.  Ik zou onmiddellijk een nieuwe willen plaatsen - zelf bouwen.  Ware het niet dat hout stoken niet echt ecologisch is...  Dus ben ik nu op zoek naar een alternatieve warmtebron.  Een warmtepomp?  Of zijn er andere alternatieven te overwegen?  Wie kan/wil er zijn ervarin delen?  Alvast bedankt voor de reactie!

135 Reacties

24/11/2018 - 08:21

limer wrote:

Gas- en stookolie stoken is NOG milieu onvriendelijker en zorgt voor een effectieve stijging in CO2, maar daar wordt minder een heksenjacht op ingezet omdat daar teveel mensen en overheden dik aan verdienen.

Dat ze eerst maar eens beginnen met controle op uitstoot van verkochte en gebruikte toestellen en daar normen rond opstellen ipv alles over 1 kam te scheren.

Warmtepomp is ook vervuilend maar gewoon verder van je deur, en daardoor stoort dat minder, maar daarom niet minder vervuilend.

Gas- en stookolie zijn zeker ook milieuonvriendelijk, geen twijfel aan. Echter een houtkachel is dat zeker niet minder en stoot bovendien ten opzichte van bijvoorgeeld een gaskachel een veelvoud aan fijn stof uit. Ook daar moet je niet aan twijfelen.

Ik ben geen voorstander van warmtepompen, maar eerlijk is eerlijk: zij zijn wel degelijk veel minder vervuilend (tot niets) dan een verbrandingstoestel. Ten eerste komt de helft van de geproduceerde energie uit lucht of water terwijl de andere helft van electriciteit komt. En bij die andere helft kan je dan nog kiezen of ze van vervuilende (gascentrale bijv.) dan niet vervuilende (pv installatie) oorsprong is.

24/11/2018 - 10:40

Charel, in de winter draait iedereen zijn warmtepomp op vuile stroom op een paar% windmolens na.
Pv + warmtepomp in de winter: je zou ze nog niet veel moeten laten draaien.

In de zomermaanden zou het al iets positiever kunnen zijn.

Niets vervuilend op de plaats waar ze staan, maar vervuilend aan de centrale. Je moet wel de hele keten rekenen.

In de verre toekomst misschien ooit, nu zeker niet minder vervuilend.

Met rendement centrales en verlies onderweg blijft er nog 1/3 over van de primaire energie.
Als je dan een COP van 3 hebt, ben je nog 1 op 1 elektrisch aant stoken.

Wordt veel mooier voorgesteld dan het werkelijk is.
Als iedereen aan de warmtepompen gaat moeten we dringend elektriciteitscentrales bijbouwen.

24/11/2018 - 10:49

steenkoolcentrale langerlo gaan ze nu deze winter terug opstarten om stroomtekort op te vangen.

Rendement bestaande steenkoolcentrales: 37% (100% vrijgave van goed opgeslagen CO2)
Rendement bestaande Stegcentrales: 55% (100% vrijgave van goed opgeslagen CO2)

Elektrisch "stoken" is in totaal zeker niet minder vervuilend, integendeel.
Maar je ruikt het misschien niet in jouw wijk, en pech voor iedereen die kort bij de centrales woont.

24/11/2018 - 10:52

De CO2 cyclus van korte omloophout kan 10 a 20 jaar zijn, de anderen worden na miljoenen jaren opslag terug toegevoegd aan de atmosfeer.
Waarom jij die 2e optie beter vindt kan ik niet begrijpen.

24/11/2018 - 11:23

Hout, biomassa is gewoon een algemeen erkende, hernieuwbare en CO2-neutrale energiebron… Dat sommige mensen dat weigeren te erkennen verandert niets aan dat feit. Er zijn ook mensen die halsstarrig blijven geloven dat de aarde een platte schijf is, niettegenstaande een overvloed aan bewijzen dat het niet zo is.

 

Wanneer hout op een correcte wijze, in een goede kachel verbrand wordt dan is er geen vervuiling van het milieu. De gevormde verbrandingsgassen van zo’n kachel zijn dan waterdamp en CO2. Het weinige fijnstof dat eventueel meegevoerd wordt richting de schoorsteen kan gemakkelijk en goedkoop afgevangen worden.

 

24/11/2018 - 11:55

limer wrote:

De CO2 cyclus van korte omloophout kan 10 a 20 jaar zijn, de anderen worden na miljoenen jaren opslag terug toegevoegd aan de atmosfeer.

Grassen kunnen ook als brandstof gebruikt worden. Die hebben een nog véél kortere omlooptijd en vormen daardoor een ideale illustratie van wat CO2-neutraal betekent.

24/11/2018 - 12:07

ook in dit kader:

"De Europese import van landbouwproducten - van rundvlees en soja uit Latijns-Amerika tot palmolie uit Zuidoost-Azië en cacao uit Afrika - is verantwoordelijk voor meer dan een derde van de wereldwijde ontbossing"

Zolang wij hier zonodig ook nog Azobé, Bankirai, Padouk en andere houtsoorten gebruiken in onze woningen en tuinen, gaat het er niet op beteren.

24/11/2018 - 12:09

Op 1 jaar tijd bos zo groot als half Vlaanderen verdwenen: ontbossing Amazonewoud op hoogste niveau in tien jaar
https://m.hln.be/wetenschap-planeet/milieu/op-1-jaar-tijd-bos-zo-groot-a...

24/11/2018 - 12:40

@ limer

Helemaal mee met uw terechte ergernis bij uw laatste twee reactie's !

24/11/2018 - 13:06

Ik merk dat sommigen nog altijd niet goed begrijpen dat verbranding  van biomassa, zij het nu hout, pellets of grassen, het co2 gehalte in de lucht doet vermeerderen. Zelfs het verbranden van gras zal altijd veel meer Co2 in de lucht brengen dan gras dat zich op een natuurlijke manier kan vernieuwen. Er wordt te weinig stil gestaan bij het feit dat de co2 uit biomateriaal dat uit zichzelf vergaat niet allemaal in de lucht terecht komt maar voor het grootste deel uiteindelijk zal worden opgenomen in de bodem via allerhande nuttige tussenstappen van kleine en grotere organisme's. Verbranding sluit dit uit.

En dan hebben we het nog niet over een minstens even grote vervuiling gehad: het fijn stof ! Dat kunnen we toch echt niet negeren of minimaliseren hé. Daar bestaan wetenschappelijke studie's over, lees anders de link maar eens die limer hier in dit topic heeft doorgegeven. 

24/11/2018 - 13:31

limer
De CO2 cyclus van korte
De CO2 cyclus van korte omloophout kan 10 a 20 jaar zijn, de anderen worden na miljoenen jaren opslag terug toegevoegd aan de atmosfeer.
Waarom jij die 2e optie beter vindt kan ik niet begrijpen.

Fijn stof kan je oplossen door alle installaties die een te hoge uitstoot hebben een fijnstoffilter te laten zetten.

De CO2 cyclus van korte omloophout kan 10 a 20 jaar zijn, de anderen (gas, olie, kolen, bruinkool) worden na miljoenen jaren opslag terug toegevoegd aan de atmosfeer.
Waarom jij die 2e optie beter vindt kan ik niet begrijpen.

24/11/2018 - 14:32

charel wrote:

Ik merk dat sommigen nog altijd niet goed begrijpen dat verbranding  van biomassa, zij het nu hout, pellets of grassen, het co2 gehalte in de lucht doet vermeerderen. Zelfs het verbranden van gras zal altijd veel meer Co2 in de lucht brengen dan gras dat zich op een natuurlijke manier kan vernieuwen. Er wordt te weinig stil gestaan bij het feit dat de co2 uit biomateriaal dat uit zichzelf vergaat niet allemaal in de lucht terecht komt maar voor het grootste deel uiteindelijk zal worden opgenomen in de bodem via allerhande nuttige tussenstappen van kleine en grotere organisme's.

Charel, als hier iemand moet leren lezen en rekenen ben jij dat. 

 

Als men ieder jaar van eenzelfde perceel eenzelfde hoeveelheid gras kan oogsten en verbranden, dan blijft het CO2 niveau voor dat perceel gewoon in evenwicht. 

 

+1 en -1 zijn samen gelijk aan 0

 

Dat het grootste deel van de CO2 van plantafval blijvend door de bodem zou opgenomen worden is onzin. Moest dat zo zijn dan had in het verleden de hoeveelheid CO2 op aarde exponentieel moeten gaan dalen, tot alle leven zou zijn uitgestorven. Maar zo is het niet gegaan.

 

24/11/2018 - 14:48

charel wrote:

En dan hebben we het nog niet over een minstens even grote vervuiling gehad: het fijn stof ! Dat kunnen we toch echt niet negeren of minimaliseren hé. Daar bestaan wetenschappelijke studie's over, lees anders de link maar eens die limer hier in dit topic heeft doorgegeven. 

Fijn stof, zoals reeds verschillende malen gezegd, kan men gemakkelijk en goedkoop verwijderen met een filter. Bovendien, allerlei cijfers en rapporten ten spijt, merk ik op de kaarten dat hoge fijnstof concentraties altijd gevonden wordt binnen en rondom de zware industriezones en verkeersaders zoals bijvoorbeeld altijd: rond Antwerpen.  Nooit op plaatsen waar te veel mensen zouden verwarmen met een houtkachel...

24/11/2018 - 18:00

Nochtans is die wetenschappelijke studie hierover heel duidelijk !

quote:

BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN UITSTOOT

HUISHOUDENS 57 %

VERKEER 21 %

Voor fijn stof is er een globaal dalende trend, maar het moet nog veel verder dalen om een gezond niveau te halen. De huishoudens zorgen voor de meeste uitstoot van fijn stof door houtverbranding in kachels en haarden.

einde quote

Het heeft toch geen zin om dat te blijven ontkennen ! 

24/11/2018 - 18:16

Dan zou het meeste fijn stof (zogezegd veroorzaakt door de huishoudens) zich magisch moeten verplaatsen en concentreren boven de genoemde grote industriezones en verkeersaders. 

 

Krijg het maar uitgelegd, Charel… 

 

24/11/2018 - 18:25

paul vandekerckhove wrote:

Echter: kachel is versleten - echt waar.  

Paul, volgens mij weten we nog steeds niet waarom je kachel versleten zou zijn.

24/11/2018 - 18:52

Dirk Bauwens wrote:

Dan zou het meeste fijn stof (zogezegd veroorzaakt door de huishoudens) zich magisch moeten verplaatsen en concentreren boven de genoemde grote industriezones en verkeersaders. 

 

Krijg het maar uitgelegd, Charel… 

 

Ik heb die studie niet gedaan Dirk, die komt van de Vlaamse Milieumaatschappij. Als je er geen geloof aan hecht gelieve u dan tot hen te richten met de vraag om het u uit te leggen.

Ik heb trouwens die studie niet nodig om te constateren dat houtkachels vervuilen, mijn ogen en neus vertellen me ook al veel.

24/11/2018 - 19:02

Charel,

Je moet je niet blindstaren op algemene cijfers want die zeggen niets over individueel gedrag. Het is niet omdat "de huishoudens" verantwoordelijk zijn voor x uitstoot (ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen) dat bijgevolg iedere vorm van houtverbranding (de tegenvoorbeelden/te nemen maatregelen zijn al legio door anderen aangehaald) per defenitie meer schadelijk is dan iedere andere bron van verbranding.
En als je studies citeert best ook het hele verhaal vertellen. In dezelfde studie komt ook volgende paragraaf voor:

"CO2 mag dus niet verward worden met NO2. Van beide gassen moet de uitstoot worden teruggedrongen, maar het is alleen NO2 dat een duidelijk direct en indirect gezondheidseffect heeft".

Laat ik nu toevallig over die NO2 wel exacte cijfers hebben voor mijn onmiddellijke omgeving (mijn eigen oprit, gemeten op 14 meter van mijn O zo schadelijke schoorsteen): bij één van de laagste cijfers in Vlaanderen: 14.9 µg/m³

CO2 mag dus niet verward worden met NO2. Van beide gassen moet de uitstoot worden teruggedrongen, maar het is alleen NO2 dat een duidelijk direct en indirect gezondheidseffect heeft.

24/11/2018 - 19:34

Ivo,

NO2 wordt vooral veroorzaakt door het verkeer. Je mag het inderdaad niet vergelijken met CO2 maar ook niet met het schadelijke fijn stof.

NO2 en CO2, dat is gewoon een ander verhaal dan dat van fijn stof !

Als bij jouw weinig NO2 wordt gemeten dan zegt dat nog niet persé iets over de hoeveelheid fijn stof die vooral door houtkachels wordt uitgestoten

En inderdaad, zowel CO2 als NO2 zouden moeten worden teruggedrongen net zoals fijn stof. En zoals je wellicht ook al wel zult hebben vernomen wordt fijn stof hoe langer hoe meer aangeduid als grote oorzaak van gezondheidsproblemen.

24/11/2018 - 19:49

En wat zou het ergste zijn: de restwaarde fijnstof dat uitgestoten wordt door de jaarlijkse verbranding van 500-700 kg ter plaatse gewonnen en verwerkt hout in een speksteenkachel met filter, de uitstoot van een pelletkachel en/of biocentrale met van overal aangevoerde brandstoffen, lokale verwarming op elektriciteit die elders opgewekt wordt met een groot verlies aan rendement en een duizendjarig restprobleem (we steken het onder de grond dan bestaat het probleem niet mee?),....

Om op één van je vorige opmerkingen terug te komen: in verband met dit topic lopen onze conclusies dus duidelijk uiteen:

De jouwe (afgaande op je voorbije post, verbeter me gerust indien ik er naast zit): TS mag zijn finoven zo vlug mogelijk buiten dienst stellen en best vervangen door, tja wat? (want voor een WP ben je eigenlijk ook geen voorstander?).

De mijne: dat TS in eerste instantie er voor zorgt dat zijn finoven terug optimaal werkt en hij nog even van de zalige warmte kan genieten. Ondertussen kan hij al uitkijken en berekeningen maken naar een toekomstgericht alternatief. Als dat al gevonden kan worden zou ik hem dan toch adviseren zijn kachel als back up, bij gebrek aan visie van hogerhand,  achter de hand te houden.

24/11/2018 - 20:43

IvoB wrote:

En wat zou het ergste zijn: de restwaarde fijnstof dat uitgestoten wordt door de jaarlijkse verbranding van 500-700 kg ter plaatse gewonnen en verwerkt hout in een speksteenkachel met filter, de uitstoot van een pelletkachel en/of biocentrale met van overal aangevoerde brandstoffen, lokale verwarming op elektriciteit die elders opgewekt wordt met een groot verlies aan rendement en een duizendjarig restprobleem (we steken het onder de grond dan bestaat het probleem niet mee?),....

Om op één van je vorige opmerkingen terug te komen: in verband met dit topic lopen onze conclusies dus duidelijk uiteen:

De jouwe (afgaande op je voorbije post, verbeter me gerust indien ik er naast zit): TS mag zijn finoven zo vlug mogelijk buiten dienst stellen en best vervangen door, tja wat? (want voor een WP ben je eigenlijk ook geen voorstander?).

De mijne: dat TS in eerste instantie er voor zorgt dat zijn finoven terug optimaal werkt en hij nog even van de zalige warmte kan genieten. Ondertussen kan hij al uitkijken en berekeningen maken naar een toekomstgericht alternatief. Als dat al gevonden kan worden zou ik hem dan toch adviseren zijn kachel als back up, bij gebrek aan visie van hogerhand,  achter de hand te houden.

 

Ivo, het gaat natuurlijk niet over die ene kachel die 700 kg eigen gekweekt hout verbrandt, het gaat om de totale uitstoot van de duizenden particuliere kachels van duizenden mensen die het ieder op zich wellicht goed menen.

Ik maak ook niet de vergelijking met kernenergie (duizendjarig restprobleem onder de grond) want dat lijkt mij ook een te vermijden energiebron. Ook niet met fossiele brandstof.

Ik adviseer Ts niet om zijn finoven zo vlug mogelijk af te danken, TS had zelf dat voornemen en dit om dezelfde redenen die ik hier aangeef. TS  moet volgens mij niet meer overtuigd worden van de minpunten van houtstook, hij erkent die. Maar zelf zou ik er net zo goed als hij moeite mee hebben, het ding heeft tenslotte veel geld gekost en het zal ook wel wat consequenties mee brengen om die te verwijderen. Misschien is die back up dan een goede tip van jou.

24/11/2018 - 21:57

Het komt erop neer dat er geen betaalbaar alternatief is momenteel, en dat tot dan een zuivere hout/pelletstook in een >90% rendement en minimaal uitstoot fijn stof één van de vele alternatieven blijft.

PV met power-to-gas als opslag kan momenteel al maar nog duur.
Maar dan kan je wel spreken over echte groene stroom.

24/11/2018 - 22:06

@ Charel:
Geen hout, geen kernenergie, geen fossiele brandstoffen. Wat blijft er in de huidige praktijk dan over om aan al die duizenden goedmenende (persoonlijk heb ik een ander idee over dat laatste want dan was er geen algemeen ecologisch probleem geweest) mensen, op een ecologisch verantwoorde wijze, hun energievraag te voldoen? Bijkomend, zoals Limer al stelt, op een wijze dat het voor de massa betaalbaar blijft en geen uitzondering is voor de happy few die nu ook al nergens last van hebben.
Theoretisch is er wind- en zonenergie genoeg voorhanden. Het probleem waar nog altijd geen oplossing voor gevonden is (of men geen oplossing voor wil vinden) is dat deze, zeker niet in deze contreien, niet betaalbaar kan opgeslagen worden om de tegenstelling tussen tijdstip van productie en tijdstip van vraag te overbruggen. Uiteraard zijn er andere oplossingen dan opslag (vb. WWgrid) maar daar bestaat nog steeds geen enkele politieke wil voor. 
Zolang ben je, spijtig genoeg, wel genoodzaakt individuele werkbare "oplossingen" na te streven. En dan kom je meestal, al was het maar om jezelf te beschermen, uit op een en/en verhaal ipv een of-verhaal.

Ik ga er van uit dat je als individu beter iets kan doen (al is het misschien niet de meest ideale oplossing) dan te zitten wachten tot de massa in beweging gaat komen tot "de" oplossing er is. Dan is het waarschijnlijk al veel te laat en vijgen na pasen (als het dat nu al niet is). 

24/11/2018 - 23:48

limer wrote:

PV met power-to-gas als opslag kan momenteel al maar nog duur.

Biomassa = power-to-gas

In 1 kilogram hout zit ongeveer 5 kWh aan pure zonne-energie gestockeerd.

25/11/2018 - 09:29

IvoB wrote:

@ Charel:
Geen hout, geen kernenergie, geen fossiele brandstoffen. Wat blijft er in de huidige praktijk dan over om aan al die duizenden goedmenende (persoonlijk heb ik een ander idee over dat laatste want dan was er geen algemeen ecologisch probleem geweest) mensen, op een ecologisch verantwoorde wijze, hun energievraag te voldoen? Bijkomend, zoals Limer al stelt, op een wijze dat het voor de massa betaalbaar blijft en geen uitzondering is voor de happy few die nu ook al nergens last van hebben.
Theoretisch is er wind- en zonenergie genoeg voorhanden. Het probleem waar nog altijd geen oplossing voor gevonden is (of men geen oplossing voor wil vinden) is dat deze, zeker niet in deze contreien, niet betaalbaar kan opgeslagen worden om de tegenstelling tussen tijdstip van productie en tijdstip van vraag te overbruggen. Uiteraard zijn er andere oplossingen dan opslag (vb. WWgrid) maar daar bestaat nog steeds geen enkele politieke wil voor. 
Zolang ben je, spijtig genoeg, wel genoodzaakt individuele werkbare "oplossingen" na te streven. En dan kom je meestal, al was het maar om jezelf te beschermen, uit op een en/en verhaal ipv een of-verhaal.

Ik ga er van uit dat je als individu beter iets kan doen (al is het misschien niet de meest ideale oplossing) dan te zitten wachten tot de massa in beweging gaat komen tot "de" oplossing er is. Dan is het waarschijnlijk al veel te laat en vijgen na pasen (als het dat nu al niet is). 

Je hebt gelijk Ivo, ik heb zowat dezelfde frustratie. Oplossingen zijn gekend maar alles moet op een 'democratische' manier via de lange weg van de politiek gebeuren, het is daar dat alles eindeloos de lange baan op wordt geschoven.

De grootste oorzaak van al die vertragingen is volgens mij het soms onzichtbare lobbywerk van grote industrieen die wereldwijd hun winsten halen uit olie, gas en kernenergie. Voor velen zou het een ramp zijn indien de transitie van vuile naar propere energie binnen een korte tijd zou lukken. Dus men gaat met twee voeten op de rem staan.

28/11/2018 - 18:30

Volgens een document van de Vlaamse Milieumaatschappij zou de fijnstof uitstoot van een houtkachel die 13 kilogram hout verbrandt overeen komen met de fijnstof uitstoot van een bestelwagen die 600 kilometer ver rijdt.

 

Volgens de gegevens van moderne houtkachels ligt de fijnstof uitstoot in de buurt van 20 mg per kubieke meter rookgas. 13 kilogram hout produceert ongeveer 100 kubieke meter aan rookgassen. Dat betekent dan 20 x 100 = 2000 mg = 2 gram fijnstof. Niet 50 gram zoals de VMM stelt. 

 

Voor het verkeer op de weg gebruikt de VMM de fijnstof uitstoot van een moderne verbrandingsmotor, maar houdt geen rekening met wat het rijden aan fijn stof produceert. Rijden veroorzaakt slijtage aan het wegdek, banden, remmen, koppeling enz. Daar is niet veel informatie over te vinden maar ik vond toch een document dat ongeveer 0,3 gram fijn stof per kilometer aangaf. Voor een rit van 600 kilometer zou daardoor dus 180 gram fijn stof uitgestoten worden.

 

De rit met de bestelwagen produceert dan ongeveer 230 gram fijnstof, de houtkachel 2 gram. Het is dus veel realistischer om te stellen dat een bestelwagen door 5 à 6 kilometer te rijden evenveel fijn stof uitstoot als een houtkachel die 13 kilogram hout verbrandt.

 

28/11/2018 - 18:45

Dirk,

Je spreekt wel over een moderne houthachel.

Jammer genoeg is er nog veel brol op de markt te koop, en nog veel meer reeds onder de mensen. 

Ten tweede zijn er ook weinig mensen die goed kunnen stoken.

Als ik hier in de buurt zie wat er staat te roken! Ik ben blij dat ik Actief kool filters op mijn ventilatie D heb, of ik zou heel de winter ruiken of ik langs een BBQ geslapen heb! Kachels goed volstoppen, en dan de luchttoevoer volledig smoren, zodat ze lang blijven "branden", want dat is zuinig! 

De meeste mensen hun kachels zijn overgedimensioneerd, zoals vroeger ook alle ketels overgedimensioneerd zijn, waardoor ze alles gaan smoren, anders zitten ze in hun onderbroek!

ivm. cijfers VMM: zolang er geen metingen gebeuren, zoals andere stookinstallaties gemeten worden, zeggen ze volgens mij maar wat, of baseren ze zich op gemiddelden van een hele slechte kachel.

Trouwens ook opmerkelijk, dat de gegeven in beide documenten, beide van VMM, zoveel van mekaar afwijken!

1e link spreekt van: Uit een VMM-studie16 bleek dat in de winter (periode oktober-maart) gemiddeld 3 μg/m³ van het PM10 afkomstig is van houtverbranding. In de zomer was dit slechts 0,5 μg/m³. Dit komt overeen met een gemiddelde bijdrage van 11% in de winter en 2% in de zomer.

2e link spreekt van: 1.2.2 PM10 1.2.2.1 Aandeel sectoren in PM10-emissies 2016 Houtstook grootste aandeel Het aandeel van de huishoudens bedroeg 40 % in 2016. Hiervan kunnen we het grootste deel toewijzen aan de huishoudelijke verwarming en meer bepaald de verbranding van hout in open haarden en kachels. Het roken van tabak, het bakken van vlees, BBQ en het afbranden van huizen en uitbranden van auto’s hebben een minimaal aandeel.

IVM transport spreken ze van:

Personenwagens hebben groot aandeel in emissies door het verkeer Hierbij zijn zowel uitlaatemissies (stikstofoxiden en koolstofmonoxide) als niet-uitlaatemissies (fijn stof) belangrijk. Vooral voor stikstofoxiden levert de transportsector een belangrijke bijdrage (61 % van de totale emissie in 2016). Bijna driekwart van de fijnstofemissies door wegverkeer wordt veroorzaakt door slijtage van het wegdek, de banden en de remmen. Doordat het aantal personenwagens en de gereden kilometers blijft stijgen, krijgen we een toename van de niet-uitlaatemissies van fijn stof.

28/11/2018 - 20:47

limer wrote:

Je spreekt wel over een moderne houthachel. Jammer genoeg is er nog veel brol op de markt te koop, en nog veel meer reeds onder de mensen. 

Wanneer men in een vergelijking uitsluitend gegevens van moderne wagens gebruikt (terwijl er veel meer oudere wagens rondrijden) is het alleen maar correct om, gelijkaardig, uitsluitend gegevens van moderne houtkachels te gebruiken. Anders kan men alles en nog wat ‘bewijzen’.

 

28/11/2018 - 20:52

limer wrote:

Ten tweede zijn er ook weinig mensen die goed kunnen stoken. Als ik hier in de buurt zie wat er staat te roken! Ik ben blij dat ik Actief kool filters op mijn ventilatie D heb, of ik zou heel de winter ruiken of ik langs een BBQ geslapen heb! Kachels goed volstoppen, en dan de luchttoevoer volledig smoren, zodat ze lang blijven "branden", want dat is zuinig! De meeste mensen hun kachels zijn overgedimensioneerd, zoals vroeger ook alle ketels overgedimensioneerd zijn, waardoor ze alles gaan smoren, anders zitten ze in hun onderbroek!

Wat verkeerd gebruik van kachels betreft… worden voertuigen dan niet verkeerd gebruikt ?? 

 

28/11/2018 - 22:50

limer wrote:

IVM transport spreken ze van:

Personenwagens hebben groot aandeel in emissies door het verkeer Hierbij zijn zowel uitlaatemissies (stikstofoxiden en koolstofmonoxide) als niet-uitlaatemissies (fijn stof) belangrijk.

Fijn stof is, naast niet-uitlaatemissie, wel degelijk ook een uitlaat-emissie. En alsof dat niet genoeg is: het is zelfs uitsluitend de uitlaat-emissie die de VMM gebruikt in de vergelijking van voertuigen met houtkachels.

 

Pagina's