Verwarming - warm water | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

Verwarming - warm water

afbeelding van Ann79
16/02/2018 - 01:26

Wat zijn de mogelijkheden en prijzen en voor en nadelen voor verwarming en warm water?

51 Reacties

afbeelding van ZYLKA
13/09/2018 - 17:25

<a href="mailto:pierrechristiaens [at] telenet [dot] be">pierrechristiaens [at] telenet [dot] be</a> wrote:

Waarom denkt ge dat water opwarmen metr elektriciteit afkomstig van zonnepanelen een rendement van slechts 20% heeft? Elektriciteit gelevetrd door een stoomcentrale heeft inderdaad een slec ht rendement van ongeveer 33 à 40%. Maar bij PV-panelen wordt de elektriciteit rechtstreeks opgewekt, en wordt deze elektriciteit volledig in warmte omgezet om lucht of water te verwarmen.

--> PV-panelen hebben hedendaags meestal een rendement van ergens onder de 20% (gemeten tussen de energie die zonstraling brengt en de energie die je als elektriciteit kunt opvangen). De rest gaat uiteraard als warmte op het dak verloren en gaat als straling terug in de omgeving. Sommige mensen hebben er een dogmatisch probleem mee dat je elektriciteit die met een redelijk laag rendement werd geproduceerd via PV-panelen dan zou worden gebuikt om SWW op te warmen, wetende dat een zonneboiler een beter rendement heeft. Vandaar mijn opmerking...

De lucht van de D-ventilatie opwarmen wordt in het algemeen afgeraden omwille van twee redenen: het luchtdebiet is te klein om voldoende warmte over te kunnen brengen. En hiermee warmt ge ook de slaapkamers op, hetgeen in het algemeen niet gewenst is.
[/quote]
--> de lucht opwarmen via de ventilatie zal bij ons ook maar zelden gebuikt worden (anders zou het buffervat altijd heel snel koud zijn). De hoofdverwarming in ons passiefhuis zou gebeuren met de watervoerende houtkachel (dit toch minstens 30%-40% van de warmte rechtstreeks zal afgeven, of we dat nu willen of niet - de andere 60% gaan naar het buffervat).

Er is hier meermalen sprake geweest van de elektriciteit van de zonnepanelen te gebruiken om de boiler op te warmen. Als er bij een zonneboiler geen zon is moet er, bij afwezigheid van een buffervat, ook met elektrictiet bijverwarmd worden, en zeker in de winter;
[/quote]
--> het is net daarom dat ik een zonneboiler geen goede oplossing vindt. In de zomer zal ik echter nooit een tekort aan electriciteit hebben. In de winter, moet ik niet op de zon rekenen om SWW te verwarmen. Voor alle duidelijkheid, ben ik niet van plan de PV-panelen van de grid af te koppelen, zeker zo lang een terugdraaiende meter bestaat. Er zal dus nooit sprake zijn van overschot aan electriciteit dat niet kan worden gebruikt, wel sprake van een kleiner overschot in de zomer dat naar de grid gaat. 

het is dus afwegen tussen een warmtepomp of een houtkachel. Water opwarmen met een warmtepomp ,heeft wel gemiddeld een beter rendement.
[/quote]
--> Mijn oproep/vraag gaat over zonneboiler vs. PV-panelen+buffervat met weerstand. Bij ons is houtkachel in de winter reeds beslist :-)

afbeelding van ZYLKA
13/09/2018 - 17:57

@Walter:
Zo duur is onze voorkeursbeslissing nu ook weer niet... voor 20k heb je er twee staan. En dan nog van het Rolls Royce type.. Er bestaan reeds systemen die amper 5000 EUR kosten. Een eenvoudig buffervat kost nu ook weer niet meer zo veel. Wel neemt een vat van 1000 liter nogal wat plaats in beslag. 

Ik schreef misschien een beetje misleidend dat ik het buffervat "rechtstreeks" met de PV-panelen wil opwarmen. Heel concreet zal ik gewoon PV panelen plaatsen, rekening houdend met mijn extra jaarlijkse behoefte van ca. 1000 kWh om SWW in de zomer op te warmen. Alles gekoppeld aan de grid via terugdraaiende meter. Het buffervat zal enkel worden verwarmd als het nodig is (verliezen en verbruik SWW), geregeld via een thermostaat en eventueel een tijdsklok, zoals trouwens eender welke elektrische boiler werkt. 
De reden dat er een zo groot buffervat komt heeft enkel te maken met de houtkachel in de winter. Anders was een veel kleinere boiler ook voldoende voor onze behoefte. 

We zijn nu reeds een gezin van 4 personen in een gewoon huis met centrale verwarming, echter zonder ventilatiesysteem. Ons jaarlijks verbruik ligt onder 2000 kWh. LED-lampen en zuinige toestellen maken echt wonders. Maar ons algemeen elektrisch verbruik is in feite buiten kwestie.
De PV-panelen zullen gewoon ons algemeen verbruik moeten dekken, of we nu SWW met elektriciteit produceren of niet. Meerkost (eenmalige investering voor min. 30J) PV-panelen voor SWW in de zomer is gewoon 1350 EUR, dus nog geen 50 EUR per jaar... all-in! Ik ben niet zeker dat het goedkoper kan.. zodra een toestel onderhoud nodig heeft of stuk kan gaan, is het bijna niet mogelijk. Als er een vakman maar één keer moet komen, is het jaarlijks budget overschreden. 

afbeelding van ZYLKA
13/09/2018 - 18:20

@Luc Vandamme:
Met de huidige regelgeving lijkt uw voorstel (elektronisch geregelde elektrische doorstromer) inderdaad een (nog) betere oplossing omdat er geen verspilling zal zijn via warmteverliezen. Enig idee hoeveel zoiets kost? Merknamen?

Uit uw antwoord leid ik af dat u dus blijkbaar ook geen reden meer ziet om vandaag nog een zonneboiler te plaatsen (en PV-panelen voor ons algemeen verbruik)? Of heeft het energetisch oogpunt dan toch het laatste woord? :-)

Als de regelgeving binnen een paar jaar echter zelfverbruik van de geproduceerde elektriciteit (financieel) zal aanmoedigen, zou de piste van de opwarming (overdag) van het buffervat echter terug interessanter worden, omdat het buffervat dan de facto een soort opslagoplossing zal zijn (1000 liter kan max. ca. 50 kWh nuttige warmte voor SWW opslaan - uiteraard niet iedere dag!) voor een overschot aan elektriciteit die op peak-momenten in de zomer zou worden geproduceerd. In verhouding met een opslag van overschotten in een batterij, is dit echt niet duur en zal ook langer meegaan. De sturing van dergelijk systeem wordt wel snel nogal complex... ik ken alvast niemand die dit vandaag aanbied. Maar de regelgeving is ook nog niet zo ver. Het blijven dus enkel pistes voor de toekomst.

afbeelding van Luc Vandamme
14/09/2018 - 12:11

Beste ZYLKA,

 1. Zo'n doorstromers vindt je bij alle merken Siemens, AEG, Bosch, .... hoe beter het in uw oren klinkt, hoe duurder ...
  Ik heb de mijne gekocht van het merk CLAGE op een Duitse website voor ongeveer 300 EURO.
 2. Ik kan me wel inleven in je financiële redenering die vandaag geldig is, maar ik zie wel een rede om een zonneboiler te plaatsen en dit vanuit energetisch oogpunt en vanuit een toekomstig beeld hoe de energiemarkt zal veranderen:
  a. een zonneboiler/buffer heeft een hefboom van ongeveer 10 (SPF=10), dus voor 0.1 kW elektrische energie (pompje) krijg je 1 kW warmte in de plaats. Dit is de grootste energiehefboom en dus de goedkoopste manier om warmte aan te maken, beter dan met een warmtepomp (SPF tussen 2 en 4, betekent met 0.5 tot 0.25 kW elektriciteit krijg je 1 kW warmte) en veel beter dan met een elektrische weerstand (SPF = 1, betekent met 1 kW elektriciteit krijg je 1 kW warmte) 
  b. een zonneboiler/buffer zal altijd op de elektrische energie van uw zonnepanelen werken zonder extra regelingen, want beiden werken als er genoeg licht en/of warmte aanwezig is.
  c. een goedgekozen zonnebuffer installatie gaat veel langer mee dan de 35 jaar van uw zonnepanelen en ook zonder onderhoud + met een constant rendement. Zonnepanelen daarentegen hebben ook vervanging nodig van hun omvormer (alle 10 à 15 jaar)
  d. met een zonnebuffer sla je goedkope energie op. Daarmee het belang om deze zo groot mogelijk in te plannen (zelfs tussen 5000 l en 10000l voor een ééngezinswoning voor SWW en verwarmingsbehoefte, zie https://www.sonnenhaus-institut.de/solararchitektur/heizen-mit-pellets-u...) en enkel na te verwarmen indien nodig in uiterste omstandigheden wanneer de buffer bijna uitgeput is. Bij kleine zonnebuffers (500l tot 3000 l voor ééngezinswoningen voor SWW en verwarmingsondersteuning) is het niet interressant om de buffer extern op te laden maar kan je beter externe vraag gestuurde doorstroming naverwarming gebruiken (zoals de moduleerbare doorstromer waarover ik gesproken heb voor SWW of met een warmepomp in doorstroming voor de verwarmingsbehoefte). Dit is om deze buffers in alle omstandigheden (bij de minste zon in de winter) de mogelijkheid te geven om zich op te laden (hoe lager de benedentemperatuur in de buffer, hoe sneller de pomp aanslaat  om de warmte van de collector te kunnen opvangen)
  e. zeer grote warmtebuffers (megabuffers van 3000 à 4000 m³) aangesloten op warmtenetten verminderen de piek energievraag naar elektriciteit omdat er geen externe elektrische energie moet aangevoerd worden wanneer er piekvraag is (naar warmte), zie https://www.ecovat.eu/over-ecovat/. Zij zijn 1 van de toekomstige oplossingen om het elektriciteitsnet te balanceren.
  f. elektrische energie kan je beter op een andere manier bufferen bvb in het elektriciteitsnetwerk, in batterijen (vrij duur) , of door deze eerst om te zetten naar waterstof en later terug om te zetten naar elektricititeit via een brandstofcel (http://www.solencopower.com/  en http://online.fliphtml5.com/oaeh/npkp/#p=1). Dit laatste is goedkoper dan batterijen.
 3. verschil tussen zonneboiler en zonnebuffer:
  a. in een zonneboiler wordt 150 l tot 300l stadswater (SWW) opgewarmd door een warmtewisselaar die op de dakcollector is aangesloten. Hier wordt dus warm stadswater gebufferd onder leidingdruk. Deze boilers zijn identiek aan de klassieke elektrische boilers (inclusief elektrische weerstand) , maar dan bijkomend met een warmtewisselaar ingebouwd. Het circuit naar de zonnecollectoren zal steeds een gesloten circuit zijn met een chemische warmtevloeistof (die gemakkelijk de warmte afgeeft aan de warmtewisselaar). In dit circuit zit de pomp die de chemische vloeistof laat circuleren. De pomp wordt aangestuurd door software die rekening houdt met de temperaturen boven in de boiler, beneden in de boiler en de collectortemperatuur. Nadeel: dit gesloten (druk)systeem heeft onderhoud nodig. Zo'n klein systeem (meestal max 300 l boilerinhoud)  kan in de zomer in stagnatie gaan. Dit is hoge temperaturen (veel meer dan 100°C tot zelfs 300°C) in het warmtemiddel  en dus in de collector en kan niet meer afgegeven worden aan de boiler en dit warmtemiddel kan van toestand (vloeistof naar gas) veranderen. De boilertemperatuur is gelimiteerd  tot tussen 55°C en 70°C, afhankelijk van de isolatiecapaciteit (dikte) van de boiler. Stagnatie is niet goed voor het systeem. Hierdoor behoeft het systeem onderhoud omdat het warmtemiddel regelmatig moet vervangen worden omdat door deze  stagnatie (toetandsverandering) het warmtemiddel zijn eigenschappen (late  verdamping) doet verliezen. Een ander nadeel is omdat je een grote hoeveelheid stadswater in de boiler hebt en dat dit kan besmet worden met Salmonella bacteriën die ontstaan als dit water lange tijd blijft stilstaan aan temeraturen boven de 30°C en onder de 60°C. Het is daarom bij wet verplicht om deze bacteriën 1 keer per maand te doden. Daarom zal de elektrische weerstand 1  keer per maand moeten aanspringen om de temperatuur in de boiler te verhogen boven de 60°C.  Dit is dus instelbaar bij iedere boiler: 1 keer per dag/week/maand.
  b. in een zonnebuffer daarentegen zit dood water onder atmosferische druk, dat opgewarmd wordt door de zonnecollector. Hiermee is ook gezegd dat dit bufferwater kan verdampen uit de buffer en dus moet je regelmatig het bufferniveau controleren en eventueel bijvullen met water (mag ook regenwater zijn). De warmte wordt afgegeven aan SWW door een warmtewisselaar waar stadswater door stroomt dat moet opgewarmd worden. Dit noemen we dan ook het doorstroomprincipe want het stadswater wordt enkel opgewarmd wanneer je de warmwaterkraan opent. Er is ook een 2e warmtewisselaar in de buffer voor het verwarmingswater. Ook hier hebben we het doorstromingsprincipe in deze warmtewisselaar. De doorstroming zal gebeuren op  vraag van uw verwarmingssysteem. De software van uw verwarmingssysteem zal beslissen wanneer de kraan wordt opengezet naar de buffer of naar een ander warmteaanmaaksysteem.
  Voordeel is dat er nooit geen Samonella bacteriën zich kunnen ontwikkelen in uw SWW omdat de hoeveelheid stilstaand water klein is. Dus je zal nooit moeten opwarmen boven de 60°C om uw Salmonella bacteiën te doden.
  Het dode water in de buffer kan op 2 manieren worden opgewarmd door de collectoren: via een open of via een gesloten systeem.
  b.1. open systeem (drukloos oplaadcircuit): het dode water onderaan in de buffer (laagste t° van de buffer) wordt naar de collector gepompt als deze het juiste temperatuursverschil heeft met boven en onderkant van de buffer, en wordt van de collector terug bovenaan (een paar centimer onder het maximumniveau om een rustige vermenging te krijgen) in de buffer gestuwd.
  Voordeel:  er kan geen stagnatie plaatsvinden omdat als er geen warmtebehoefte van de buffer is, er ook geen dood water door het systeem vloeit.
  Het systeembehoeft geen enkel onderhoud
  Nadeel: uit veiligheidsoverwegingen (bevriezen van de aansluitigen aande collector en bevriezen van de collector) zal de circulatiepomp van de zonnebuffer niet kunnen geactiveerd worden bij buitentemperaturen onder het vriespunt, aloewel de collector dan ook hoge temperaturen kan bereiken bij zonnig weer.
  b.2. gesloten systeem (oplaadsysteem onder druk): is zoals uitgelegd  bij de boiler. Maar door dat je een grotere hoeveelheid warmte kan opslaan (buffer heeft een groter doodwater volume) zal er veel minder stagnatie optreden. Vandaar ook het belang om uw buffer zo groot mogelijk te maken en niet te veel collectoren (juiste hoeveelheid laten berekenen voor uw buffer) aan te sluiten. Bij grote buffers (5000 l tot 10000 l) is de kans op stagnatie vrijwel onbestaand en is dus het onderhoud veel minder.
 4. Ik heb gekozen voor een buffer van 500 l met open systeem (zonder onderhoud, behalve bijvullen buffer). De keuze van maar 500 l is gebaseerd omdat deze buffer op de 2e verdieping moest staan en de stabiliteitsingenieur mij maar 750 kg maximum draagkracht van die m² vloer kon garanderen. Had ik dit op voorhand geweten, dan had ik een andere plaats  gezocht waar ik een grotere buffer had kunnen plaatsen. Nu (achteraf en met de kennis die ik nu heb) zou ik een 7500 l buffer genomen hebben en hem hebben ingegraven onder de garage voordat de  funderingen zouden geplaatst  worden. Zo zie je dat je een duidelijke visie moet hebben en alles moet voorzien vanaf de eerste planning....
  Praktisch: mijn 500 l buffer kan in de zomer ongeveer voor 3 dagen douchen energie opslaan bij volledige oplading tot 70°C. Ik laad niet hoger op omdat anders het energieverlies van de buffer aan de omgeving tijdens de zomernacht het huis verwarmt. Hiermee heb ik sinds 1 mei tot vandaag maar gedurende 3 dagen de elektrisch moduleerbare doorstromer moeten gebruiken om  de watertemperatuur te verhogen van 38°C naar 48°C om komfortabel te kunnnen douchen. In de winter geeft deze zonnebuffer me ongeveer 11% (in lente en herfst is dit al 25%) van mijn verwarmingsbehoefte en ongeveer 55% van mijn SWW behoefte in de winter. Op jaarbasis zit ik dus op 67% (507 kW) van mijn SWW behoefte (756 kW)  en 15% (640 kW) van mijn verwarmingsbehoefte (4430 kW) of ongeveer 1150 kW energie is gedekt door mijn zonneboiler en dit is dus de energie die ik effectief kan gebruiken. Hiervoor investeer ik 115 kW aan elektrische hulpenergie (komt  van de zonnepanelen natuurlijk...). 
  ... en mijn buffer (zonne of andere [warmtepomp, pellet, hout, aardgas, stookolie, elektrisch verwarmd] maakt geen verschil uit voor de buffering) heeft voor maximum 3 dagen gebufferd en meestal maar voor enkele uren (verwarmingstoepassing). Mijn buffer is een buffer van een Duits merk dat zeer goed aangeschreven staat en zoals eerder beschreven, wordt gebruikt voor zijn maximum toepassingen in mijn leefomgeving.
  Dus jouw theoretische financiële berekening is perfect als je een grote buffer (7500 l en meer) zou kopen waar je die warmte kan opslaan voor meer dan 3 à 5 dagen, spijtig genoeg bestaan deze buffers niet in kleinere vorm (500 l tot 3000 l). Ook is het dan ook nog zonde om warm water te maken aan een SPF van 1, waar je dan de gelegheid hebt om warm water te maken aan een SPF van 10.

Of om het te zeggen met een paraphrasering: Energiezuinig wonen is planning, planning en planning ... met kennis

Mvg,

Luc

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
16/09/2018 - 10:20

Beste ZYLKA,

PV-panelen hebben hedendaags meestal een rendement van ergens onder de 20% (gemeten tussen de energie die zonstraling brengt en de energie die je als elektriciteit kunt opvangen). De rest gaat uiteraard als warmte op het dak verloren en gaat als straling terug in de omgeving. Sommige mensen hebben er een dogmatisch probleem mee dat je elektriciteit die met een redelijk laag rendement werd geproduceerd via PV-panelen dan zou worden gebuikt om SWW op te warmen, wetende dat een zonneboiler een beter rendement heeft. Vandaar mijn opmerking.

De zonnestralen brengen zoveel energie op aarde dat de hoeveelheid die we ervan aftappen om bijvoorbeeld elektriciteit te maken, van absoluut ondergeschikte rang is. De vraag is hoeveel geld er bij een bepaalde techniek nodig is om een bepaalde hoeveelheid af te tappen. Gelijk reeds gezegd wordt er bij zonnepanelen en een elektrische boiler bijna 100% energie in warmte omgezet. Ten minste in de zomer, want gedurende de winter moet de elektrictiet nog steeds van een elektrische centrale komen. Het verdelingsnet moet aanzien worden als een algemene pot, waarin er gemiddeld over een jaar gesproken zoveel mogelijk groene stroom in bijgebracht worden, die in plaats van gas komt. Daar zit tot op heden de enige winst. Op lokaal vlak zijn er wel experimenten bezig om zelfreddend te zijn, maar die brengen nog geen absolute oplossing

afbeelding van Luc Vandamme
16/09/2018 - 23:37

Beste Pierre,

Je zou maar eens goed moeten lezen en dan zal je zien dat een buffer (zon of andere) van 1000 l maar een paar dagen (3à 5, volgens de marketing 8 dagen) energie kan vasthouden. Het is de bedoeling van ZYLKA om zijn energie langer vast te houden en dit kan niet met een zonneboiler of een buffer van 500 of 1000 l. En als je een zonneboiler gebruikt, gebruik hem dan voor wat deze gemaakt is: om warm water van de zon te maken met een goed rendement. Ik heb zelfs een tip gegeven om het rendement en comfort te verbeteren door gebruik te maken van een elektrische doorstromer. Zo zal hij geen elektrische energie verspillen om een buffer op te warmen om de energie te laten verdwijnen via bufferverliezen.

Een elektrische boiler verbruikt meer energie dan een elektrische moduleerbare doorstromer. Daarom  raad ik nooit een elektrische boiler aan, hoewel dit logisch blijkt voor iemand die zonnepanelen heeft, gelijk jij, Zylka en ik. En dan nog is het financiële plaatje nog goedkoper met een gasdoorstromer waar aardgas 0.06 €/kW kost i.p.v. 0.24 €/kW elektriciteit (kost van elektriciteit voor de gemeenschap in Vlaanderen door netinvesteringen). Ecologisch klopt dit financiële plaatje dan weer niet...

By the way, de nieuw zonnepanelen die je nu koopt hebben rendementen van boven de 20%. Dit is de nieuwe technologie met halve zonnecellen die gebruikt wordt in de 300 en 360 W commerciële zonnepanelen (Persium) van vandaag. Het rendement is 21% voor de 300 W en 23% voor de 360W zonnepanelen. En ... universiteit Eindhoven met IHT Aachen hebben met een EU ontwikkelingsbudget, een coating ontwikkeld die bij de bestaande productie van zonnecellen erop kan gelegd worden, zodat het rendement stijgt tot 28%. Deze zonnepanelen komen nog voor 2020 op de markt, ook de testen in productieomgeving en duurzaamheid zijn afgesloten.

Mvg, Luc

afbeelding van Luc Vandamme
07/10/2018 - 00:50

Ik heb me in mijn uitleg vergist, waarvoor mijn excuses. Het woord salmonella moet gelezen worden als legionella.

Er bestaan 2 verschillende opvattingen over het verminderen van het energieverbruik.

1.      Een zuiver financiële aanpak, waar je je actueel verbruik op de teller vermindert door enkel te investeren in energieproductie dat je verbruik compenseert. Deze financiële compensatie met eigen opwek energie zorgt ervoor dat je investering op korte termijn rendeert.

2.      Een energetische aanpak, waar je ervoor zorgt dat je investeringen in energietechnieken het verbruik verminderen. Dit zorgt ervoor dat je zo weinig mogelijk energie gaat gebruiken die getransporteerd wordt via het net, en waar je later op verder kunt bouwen om zelf energie op te slaan.

Beide visies wensen niet aan comfort in te boeten en willen hetzelfde doel bereiken: zo weinig mogelijk betalen!

Daarom de volgende uitleg aan de hand van mijn verbouwing van 2013, die mijn visie en ervaring uitdrukt:

In mijn geval heb ik ervoor gezorgd dat de totale energie (inclusief verlichting, verwarming en alle mogelijke apparatuur) van mijn huis, wordt verminderd tot 4450 kWh door gebruik te maken van bouwkundige maatregelen, warmtepomp, zonnebuffer en elektrische doorstromer. 

 1. Vooraf: Normaal elektrisch verbruik werd ingeschat op 3289 kWh of 8 kWh per dag op basis van de leefgewoonten in mijn vorige huis + 1kWh/dag voor ventilatie, domoticatoepassingen en (hydraulische) liftgebruik in het nieuwe huis.
 2. EPB startverklaring (= op basis van de plannen in de bouwvergunning) berekende de warmtebehoefte voor verwarming op 30.27 kWh/m² met een EPB oppevlakte van 237.72 m² of 7195 kWh/jaar of zou een een totaal berekend verbruik van 11957 kWh/jaar zijn inclusief normaal elektrisch verbruik (3289 kWh/jaar) en SWW verbruik van 1473 kWh/jaar
 3. EPB certificaat (= nadat de bouw opgeleverd werd) berekende de warmtebehoefte op 20.71 kWh/m² met een EPB oppevlakte van 237.72 m² of 4923 kWh per jaar. Deze verbetering is volledig toe te schrijven aan bouwkundige maatregelen die de energetische bouwkwaliteit ten goede kwamen. De installatie van de warmtepomp en de zonnebuffer zorgen ervoor dat maar 1548 kWh/jaar nodig is om de warmtebehoefte van 4923 kWh te verkrijgen. De SWW beheoefte werd berekend op 1473 kW/jaar of gereduceerd door WP en ZB tot 391 kWh/jaar. Dit vertaalt zich in een totaal berekend verbruik van 5228 kWh/jaar. (... dit is al de helft van de startverklaring)
 4. Het reëel verbruik van de laatste 12 maanden is zoals vermeld 4450 kWh, op te splitsen in
  - het SWW reëel verbruik 756 kWh/jaar (is dus in werkelijkheid maar de helft van de voorafgaande berekening van 1473 kWh/jaar) en wordt gereduceerd naar 179 kWh/jaar door de inzet van de ZB en de moduleerbare doorstromer (geen gebruik van de warmtepomp meer),
  - het warmtegebruik van 3915 kWh/jaar gereduceerd tot een reëel warmtepomp incl. ZB verbruik van 1219 kWh/jaar (opgemeten) of een reëele warmteafgifte van (comfort) 16.47 kWh/m² per jaar wordt gereduceerd naar (financieel) 5.13 kWh/m² per jaar energieverbruik op de teller.
  - in een normaal elektrisch verbruik van 3052 kW/jaar (=8.35 kw/dag). Deze cijfers zijn reëel opgemeten.
 5. Ik heb ook voor 2 kWpiek zonnepanelen, die mij het laatste 12 maanden 2021 kW hebben opgeleverd. Dus mijn totale energiefactuur (= enkel electriciteit in mijn geval) wordt gereduceerd tot 2429 kWh/jaar
 6. Ik heb een rijhuis en heb dus beperkte plaats voor zonnepanelen. Door de energetische reductie via zonnebuffer en warmtepomp kan ik waarschijnlijk mijn oude (10 jaar, ze zijn meeverhuisd van mijn oud huis naar mijn nieuw huis) zonnepanelen van 200 Wpiek vervangen door de nieuwste versies in 2020 die dan naar alle waarschijnlijkheid tussen 450 en 500 Wpiek/panneel zullen hebben. Hiermee kan ik dan energiepositief zijn. De energetische reductie van de oorspronkelijke bijna 12000 kWh (startverklaring) naar 4450 kWh geeft mij ook de mogelijkheid om in een later stadium een hapbare elektrische opslag (batterijen of eerder waterstof is mijn voorkeur) te voorzien. Ik zorg er intussen tevens voor dat het elektriciteitsnet nu al zo weinig mogelijk wordt belast en dat mijn huis ook klaar is voor 2050 om volledig energetisch koolstofvrij te zijn. 

NOTA: mijn suggestie van een Zonnebuffer van 7500 l: met het installeren van deze buffer had ik een bijkomende reductie van 850 kWh elektrische energie willen realiseren, rekening houdend dat de warmtepomp enkel zou werken op nog 25% van de huidige tijd met een nog lagere SPF (werkt enkel nog in het lage buiten t° bereik) en dat mijn moduleerbare doorstromer ook veel minder moest aangesproken worden (geschat 50 kWh minder dan de huidige 132 kWh). Deze grote buffer zou niet werken met een leegloopsysteem, maar met een gesloten druksysteem om nog meer energie in de winter te kunnen capteren (ook op de paar zonnige vriesdagen) en op te slaan. 

Ik hoop dat dat nog andere mensen hun ervaring hier delen op dit forum.

Mvg, Luc

afbeelding van IvoB
21/09/2018 - 11:05

@Luc Vandamme: Je hebt gelijk, ik heb me vergist met salmonella ipv legionella. Bedankt voor jouw opmerking.

Je vergist je zelfs twee keer. Bij mijn weten is er in België geen enkele wet die verplicht je huishoudelijk SWW-vat maandelijks boven de 60°C te verwarmen. Dat behoort tot de categorie urban myth.

ter info: ik bereik ongeveer hetzelfde e-verbruiksresultaaat voor een in dezelfde periode conservatief gerenoveerde woning (niet passief - open bebouwing) door een combinatie van L/W WP, PV en SWW-buffervat van 150/300 liter. Tot op heden (2011-2018) nog steeds een woningenergetische nul factuur.

afbeelding van IvoB
24/09/2018 - 10:58

@Luc Vandamme: quote: -        Lage afgiftetemperaturen kunnen ook enkel een voldoende vermogen afgeven bij grote verwarmingsoppervlakken, vandaar dat enkel vloer-, muur- of plafondverwarming in aanmerking komt om een goed rendement te bekomen van uw verwarmingssysteem (met of zonder warmtepomp).

Dat is wel heel kort door de bocht. Ik kan dit zellfs tegenspreken vanuit de praktijk. Onze woning kan, matig tot goed geïsoleerd, het hele stookseizoen op temperatuur gehouden worden (21°C) door middel van een WP L/L-L/W ZONDER vloer-, muur- of plafondverwarming. Dit met doorgaans een aanvoertemperatuur tussen de 27°C en 35°C naar LT convectoren. De jaarlijkse PV productie van 5.000 kWh dekt de volledige energetische vraag van de woning (CV-SWW-Airco-huishoudelijk gebruik) met nog een overschot.

Dit zijn geen uitspraken op "gevoel" maar harde cijfers verkregen over de periode 2011-2018.

afbeelding van Luc Vandamme
24/09/2018 - 11:19

Hiermee zitten we dus terug on Topic met harde cijfers en ervaringen!

Bedankt.

afbeelding van Jef Vp
27/09/2018 - 09:50

on topic:

De TS vroeg verschillende mogelijkheden. Hieronder mijn situatie in het kort.

wij hebben een houtfornuis en eigen "knotwilgenplantage". Dit is onze enige verwarmingsbron (geen gasaansluiting, geen warmtepomp en geen elektrische verwarming).

Nadeel: hoge installatie kost (duur fornuis, buffervat en aangepast systeem).

Voordeel: bijna gratis verwarming. Ik zeg "bijna" want zelfs al planten we het hout zelf aan en zagen we het zelf, ook dat kost nog altijd een beetje geld (kettingzaag, klieven....). Dit komt op een jaarlijkse kost van ongeveer 60€.

nadeel: je boet wel gebruikscomfort in (je moet veel stoken en hout voorzien als je wil verwarmen of SWW hebben).

voordeel, als wij de circulatie pomp van het houtfornuis en vloerverwarming op een eenvoudige batterij aansluiten (totaal verbruik is minder dan 50W) hebben wij in de winter geen extra elektriciteit nodig om te koken, verwarmen en SWW.

m.a.w. elk naadeel heeft zijn voordeel. 

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
27/09/2018 - 10:55

Gans deze discussie interesseert mij niet meer. Niet alleen omdat wij zelf met drie personen een verbruik aan SWW van slechts 180 kwh per jaar hebben. Maar van zonneboilers is geweten dat hun rendement slechts ongeveer 60% bedraagt. De overige 40% worden gewoonlijk elektrisch aangeleverd. Hoe ecologisch is deze elektriciteit? Dit is een apart onderwerp: Is er compensatie door zonnepanelen? Zeker wanneer de kerncentrales stillggen wordt het net voornamelijk door gascentrales gevoed. Hierbij moet er nog een specialleke vermeld worden: op gebied van uitstoot wordt de nucleaire elektriciteit officieel ongeveer gelijkgesteld aan gestookte centrales. De reden is dat kerncentrales ook de omweg langs stoomproductie moeten nemen, waarvan het thermisch rendement niet beter is dan bij andere centrales. Elke vergelijking begint dan mank te lopen. Bij warmtepompen komt deze redenering ook terug: met kernenergie ligt het voordeel van warmtepompen (of elektrische auto's) in werkelijkheid hoger dan bij gascentrales, of nog erger bij bruinkoolcentrales.

Intussen wel bedankt voor de interessante link naar een doctoraatstudie betreffende de vegelijking tussen EPB en het werkelijk energieverbruik in woningen.

afbeelding van IvoB
27/09/2018 - 19:18

Jef Vp wrote:
wij hebben een houtfornuis en eigen "knotwilgenplantage". Dit is onze enige verwarmingsbron (geen gasaansluiting, geen warmtepomp en geen elektrische verwarming).
Nadeel: hoge installatie kost (duur fornuis, buffervat en aangepast systeem).

Hoe produceer je dan SWW in de zomer?
Of geeft dat houtfornuis geen warmte af in de ruimte waar ze staat?

Welk type batterij heb je aangesloten op de circulatiepomp van je houtfornuis?
Lijkt me interresant gezien ik ook naar zo'n batterij op zoek was voor de circulatiepomp van de speksteenkachel (5-10W) als back up bij stroomuitval (als dat gebeurt tijdens de stookfase van de kachel hebben we een probleem gezien je de kachel niet kan doven/onmiddellijk afkoelen).

 

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
28/09/2018 - 09:17

Ons jaarlijks verbruik voor SWW is natuurijk niet 180 kWh. Het is 180 m³ aardgas, hetgeen overeenkomt met 1.800 kWh per jaar.

afbeelding van Jef Vp
28/09/2018 - 10:04

Met een buffervat van 1000L volstaat het om 1 keer per week te stoken voor voldoende SWW. Het fornuis staat in een ruimte met hoog plafond (loft/schuur) waardoor we geen last hebben van de warmte die de ruimte in gaat.

Er bestaan toestellen dat je op een autobatterij kan aansluiten die deze omzetten naar een standaard stopcontact met weliswaar beperkte capaciteit (tussen de 100 en 200Watt). Daar kan je de circulatie pompen, die maar weinig energie vragen, perfect op aansluiten. Dit is een noodoplossing dat enkel als back up dient natuurlijk en ik heb dit zelf nog niet moeten gebruiken en ik heb het ook nog niet getest. Het blijft momenteel theorie maar ik zie geen reden waarom dat niet zou kunnen werken.

afbeelding van Hans Delannoye
28/09/2018 - 10:43

jef

toch vind ik het een beetje zonde, elke week stoken, terwijl je meer dan de helft van het jaar met wat zonnecollectoren je water zou kunnen verwarmen zonder enige uitstoot. 

en je zou dan weer een pak minder hout moeten kappen/zagen ;-)

afbeelding van IvoB
28/09/2018 - 14:56

@Jef Vp: heb je met een buffervat van 1000l dan geen grote stilstandsverliezen? Dat in combinatie met stoken in de zomer waarbij de warmte vrijgekomen in de stookruimte verloren energie is lijkt me een oplossing maar toch niet de meest rendabele?
Wat betreft die batterijen bedoel je dan waarschijnlijk een back up UPS systeem?

Inzake gebruiksrendement kies ik voorlopig dan toch nog de combinatiie van WP tot 5°C (SWW 150l) en wanneer de temperatuur onder de 5°C zakt over te schakelen naar de houtkachel (SWW 300l). Bijkomend voordeel is dat de WP bij (langdurige) afwezigheid en eventuele ziekte (of gewoon geen goesting :-) ) de woonruimte dan altijd nog automatisch op een min. temp (15°C) kan houden.
Doordat ik net het omgekeerde in uitvoering van woonruimte heb (plafondhoogte 230 cm) volstaat zelfs bij -7°C een stookbeurt van 2-3 uur (18-20 Kg) per 36 uur om de leefruimten (living/keuken/badkamer) op een aangename temp. (18-24°C) te houden.

Gezien de digitale meter er aan komt en de plannen van de overheid met betrekking tot de tarifering (PV) nog altijd niet duidelijk zijn kijk ik wat betreft de back up nog even de kat uit de boom. Misschien is dat een grotere back up (type powerwall 10-15 kWh in combinatie met een subsidie voor deelname netstabilisatie) uiteindelijk wel rendabeler.

Dit systeem heeft uiteraaard ook zijn nadelen maar het ideale systeem zonder nadelen heb ik nog niet gevonden. :-)

ps. vloerverwarming was bij onze woning technisch geen haalbare oplossing.

afbeelding van Jef Vp
28/09/2018 - 11:29

@ Hans, ik ben het volledig met je eens. Wij hebben eerst geïnvesteerd in véél isolatie, daarna in het beperken van gebruik en nu in de technieken. De eerste techniek was de houtkachel, de volgende is ofwel een kleine L/W warmtepomp ofwel een zonneboiler zodat we het zomerstoken kunnen weglaten. Waarschijnlijk zal het een L/W warmtepompje worden, gelijkaardig als die van Ivo (tot 5°C) met de zelfde reden (geen zin om te stoken in de winter of bij afwezigheid). Dit zullen we enkel doen als we het verbruik kunnen compenseren met PV panelen. Dus dat zou onmiddellijk een serieuze extra investering zijn (zowel WP als PV samen). Voordeel is dat we al een groot buffervat hebben waar we de WP op kunnen aansluiten. We wachten eerst nog een winter af zodat we een beter beeld hebben van het verbruik/comfort. Daarna hakken we de knoop door.

Betreffende de stilstands verliezen: Het buffervat is geïsoleerd en al de "openingen" heb ik ingepakt met buisisolatie. Ik verlies 1,3° per dag als het buffervat op volle temperatuur is (80°C). Hoe lager de temperatuur, hoe minder ik verlies natuurlijk (delta T is kleiner). Dit komt neer op een verlies van 2kWh per dag. Dat is nog véél teveel naar mijn mening (bijna gelijk aan 2 douches!) maar er wordt aan gewerkt om de isolatie van het vat & leidingen nog wat te verbeteren. Ik hoop de verliezen nog te kunnen halveren.

En tja, er zijn nadelen bij elk systeem. Ik zeg zeker niet dat mijn systeem het beste is. Ik vertel te TS gewoon wat wij hebben gekozen, tenslotte was de vraag toch welke systemen er allemaal bestaan...

afbeelding van Hans Delannoye
28/09/2018 - 13:51

jef

de stilstandsverliezen zijn inderdaad altijd wel een beetje een probleem.  ik herinner me uit een lezing van het ITW in stuttgart, dat zowat de helft van de warmteverliezen van een boiler over de aansluitingen gaat, dikwijls door thermosifon-effect.  daarom heb ik alle aansluitingen van mijn buffer eerst naar beneden gebracht, zodat er telkens een sifon is.  dit gaat natuurlijke circulatie tegen.

afbeelding van IvoB
28/09/2018 - 15:08

Jef VP schreef: Dit zullen we enkel doen als we het verbruik kunnen compenseren met PV panelen. Dus dat zou onmiddellijk een serieuze extra investering zijn (zowel WP als PV samen).

Tussen 2011-2018 hebben we het hier ook zo gedaan (PV compenseert volledig elektrisch verbruik). Probleem is dat het na het invoeren van de digitale meter (2019?) waarschijnlijk niet meer kan. Dan zal de houtkachel meer ingezet moeten worden (milieu?). Tot dat ook niet meer mag. Dan weet ik het ook niet meer.
(Het betreft een gerenoveerde woning uit mid jaren 90. De isolatie is zo goed mogelijk uitgevoerd, waar technisch mogelijk, maar een passief huis zal het nooit worden. We overwegen op het zuiden wel nog een glazen aanbouw zodat het seizoen dat we niet moeten stoken nog langer duurt, gedeelte zal, indien nodig bij grote koude, volledig afsluitbaar zijn van oude gedeelte en te openen bij zonnewiinsten).

Wat betreft de vraag van TS is het steeds moeilijker daar een gepast antwoord op te geven gezien de steeds wijzigende regelgeving. Zo veel mogelijk isoleren en zo veel mogelijk zelfvoorzienend zijn is een (voorlopig?) antwoord. En technieken combineren zodat je niet afhankelijk bent van één techniek/energiebron.

afbeelding van Luc Vandamme
30/09/2018 - 23:55

Bedankt Hans,

Nu weet ik hoe mijn bufferverliezen te verminderen, mijn leidingen CV en SWW zijn effectief warm over een lengte van meer dan 1 m.

Pagina's