vernietiging turteltaks | Ecobouwers.be

U bent hier

vernietiging turteltaks

afbeelding van geert devos
22/06/2017 - 13:46

vandaag , naar aanleiding vernietiging turteltaks,

volgende mail naar minister Tommelein gestuurd.

wie er ook zo over denkt , laat u gaan ...

Geachte heer minister,
U dient op zoek te gaan naar een alternatief voor de Vlaamse energieheffing , die recent vernietigd werd.
Mag ik u er bij deze aan herinneren dat een deel van de consumenten, in het verleden en nu nog , heel wat investeringen gedaan hebben en nu nog doen, om hun verbruik zo laag mogelijk te houden. "De groenste Kwh is deze die niet verbruikt wordt".
Het was dan ook spijtig om te moeten vaststellen dat met de Vlaamse energieheffing , die vlak geheven werd ook op de kleinste verbruikers , en die in verhouding heel zwaar doorwoog op het energiebudget, hetgeen dus eigenlijk een boodschap was van : doe maar investeringen in energiebesparing, achteraf wordt je toch dubbel en dik belast, het dient toch tot niets.
Meer nog , de slechte leerlingen, bvb de mensen die hun huis (en zwembad ?) nog verwarmen met elektriciteit (ik spreek nt over warmtepompen maar het oude 1 /1 verwarmingssysteem, accumulatie en elek vloerverwaring uit de 70'er jaren) en in de loop van de jaren geen enkele investering gedaan hebben om hun verbruik te verminderen , werden nog eens in de watten gelegd omdat ze anders dreigden in een veel hogere schijf terecht te komen. Dit was een perfect moment geweest om ook die slechte leerlingen over de streep te trekken en hun verwarmingssyteem te vervangen door bvb een zuinige gascondensatieketel.
Ik zou u dan ook graag verzoeken om in de zoektocht naar een alternatieve heffing de mensen die altijd "goede leerling" geweest zijn en weinig tot zeer weinig energie verbruiken een hart onder de riem te steken en deze in verhouding niet extra te gaan belasten maar eerder te gaan belonen.
Een taks op iedere effectief verbruikte Kwh zou al een stap in de goede richting zijn.
Met dank,
Geert DEVOS,
Energiedeskundige

7 Reacties

afbeelding van dirk andelhofs
22/06/2017 - 16:18

Geachte heer minister,

In uw zoektocht naar een alternatief voor de Vlaamse energieheffing, wil ik u graag enkele ideeën aanreiken. 

Elektriciteit wordt elke dag schoner, door de uitbouw van meer wind- en zonne-energie.

Het is naar mijn mening niet verstandig om deze “energie van de toekomst” zwaar te belasten, en de fossiele energie (olie, gas, steenkool, kerosine, uranium, .. ) relatief goedkoop aan de man te brengen.

Waarom is het nodig dat mensen voor enkele euro’s het vliegtuig kunnen nemen naar een ver land om daar hun euro’s uit te geven ?

Wil u dit vervuilende systeem in stand houden om de jobs op de luchthaven te redden ?

(niet uw bevoegdheid, ik weet het)

In de sector van de hernieuwbare energie ligt een veelvoud aan jobs te wachten als we de zaken slim aanpakken.

Weet u dat een liter stookolie in Denemarken twee keer zo duur is dan bij ons, en dat een nieuwe stookolieketel voor verwarming er verboden is ?

Vindt u het logisch dat op steenkool slechts 12% Btw betaald dient te worden, en op isolatiemateriaal 21% ?

Zoek de extra inkomsten aub bij de vervuilende energiebronnen waar we zo snel mogelijk (liever vandaag dan morgen) van af moeten.

Ga vol voor hernieuwbare energie en elektrisch vervoer. Audi Brussel staat in dat geval ook aan jouw kant. Daar liggen de jobs van de toekomst. De schonere lucht krijgen we er gratis bij.

Voer het prosumenten tarief af (om hierboven vermelde redenen) en de zonnesector zal boomen als nooit tevoren.

Natuurlijk is er veel geld nodig om opslagsystemen en backup centrales te bouwen.

Haal dat geld bij de vervuilende fossiele energiebronnen en geef mensen die willen investeren in de toekomst een duwtje in de rug.

Uw kinderen en kleinkinderen zullen u later dankbaar zijn.

Met vriendelijke groeten,

Dirk Andelhofs

Energieadviseur.

afbeelding van dirk andelhofs
22/06/2017 - 16:19

Dag Geert,

Heb je die naar  kabinet [dot] tommelein [at] vlaanderen [dot] be  gestuurd ?

Dirk

afbeelding van geert devos
23/06/2017 - 09:22

Hallo Dirk,

ja hoor , kabinet heeft al geantwoord "dat ze het gingen onderzoeken". Standaard antwoord , maar we zien wel,hé

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
23/06/2017 - 15:21

Minister Tommelein, of liever zijn cabinet, gelooft nog in de kwadratuur van de cirkel. Er wordt volledig ingezet op zonnepanelen, al weet iedereen dat de tijd gedurende dewelke zulke panelen stroom leveren zeer beperkt in de tijd is. Het aandeel van deze zonnepanelen zal, ook in de toekomst, eerder beperkt blijven. En wanneer er zelfs een grote toename van geïnstalleerde panelen zou zijn, dan zou de opslagmogelijkheid bij overproductie ook moeten toenemen. Met de bijkomende beperking dat het tot heden nog niet mogelijk is om de zonne-energie van de zomer tot in de winter op te slaan.

Akkoord, groene energie wordt zelfs goedkoper dan klassieke elektriciteit bij levering aan het net. Maar men vergeet gemakkelijkshalve de prijs in te rekenen van de instandhouding van de reservecapaciteit. Juist alsof een gascentrale die stand-by is, geen kostprijs heeft. Gezien zonnepanelen iets minder dan 20% van hun geïnstalleerd vermogen opbrengen, zal de rest nog voor een groot deel door gasverbranding moeten komen, met de nodige CO2-uitstoot tot gevolg. Elke groene kilowattuur is natuurlijk gewonnen en brengt geen CO2 voor. Maar de oplossing om onze treinen en industrie draaiend te houden zal slechts ten dele uit deze hoek kunnen komen.

Gisteren nog in de gazet gelezen: bijna een derde van de groene energie in Vlaanderen komt van de watercentrales in Noorwegen. De helft komt uit waterkracht, gevolgd door windenergie (23 procent) en biomassa (13 procent). Deze groene energie staat in voor 30,66 procent van de totale energielevering. (47% nucleair, 21% fossiel). Te gemakkelijk wordt ook vergeten dat, op industriële schaal, 2025 reeds overmorgen is.

Windenergie ofshore heeft een dubbele werkingstijd. Maar Minister Tommelein kan hier niet op rekenen voor Vlaanderen, want deze opbrengst is nationaal. 

afbeelding van charel
23/06/2017 - 20:23

Sowieso moet groene energie veel en veel ruimer bekeken worden dan voor Vlaanderen op zich, zelfs voor Belgie op zich is het te eng. Dit moet minstens op een Europese of liever mondiale manier bekeken worden. Ook moet dat niet bekeken worden in de enge zin van één opwekking zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, dan zal je er inderdaad nooit komen. Om een zo constant mogelijke groene elektriciteitslevering te krijgen, een die fossiel zal kunnen vervangen met zo weinig mogelijk noodzaak aan die problematische oplag, moet er een zo ruim mogelijke variatie aan groene opwekkingen komen. PV zal hierin altijd een zeer grote rol spelen maar je mag niet enkel daarop rekenen, zoals je ook niet enkel op één regio of één minister moogt rekenen. 

afbeelding van limer
24/06/2017 - 08:06

Zonder opslag ga je er volgens mij nooit geraken. Opslag lokaal, of netopslag of combinatie.

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
24/06/2017 - 11:30

Wat ik wil zeggen: De Vlaamse regering doet alsof de zonnepanelen de universele oplossing zijn, en dat deze ook te realiseren zijn zonder Turteltaks. De zonnepanelen zijn misschien performant, maar de hoeveelheid geleverde elektriciteit in het globaal (niet huishoudelijk) verbruik, blijft marginaal. De huidige kostprijs zit snor, maar het verleden blijft zwaar doorwegen. Ten slotte zal de enige mogelijkheid erin bestaan om ze langs de algemene middelen te subsidiëren. De uitbouw van een groen net (vooral elektriciteit) zal ook geweldige investeringen vergen, die ook ergens moeten betaald worden. De vrije markt biedt hier onvoldoende oplossing, ook al omdat ze nog te lang op de nodige vergunningen moeten wachten. Hoe zit het met de (dure) energieopslageilanden in de Noordzee? De eerste stap is nochtans gezet: we kunnen reeds waterkrachtenergie van uit Noorwegen betrekken. Volgt de rest ook? Het is toch wel uit te sluiten dat Noorwegen de opslagplaats voor gans Europa zal worden. Interconnecties tussen landen zijn zeker nodig en zijn een deel van de oplossing. Maar deze uitbouw kent onvoldoende vooruitgang.