Rendement olieverwarming | Ecobouwers.be

U bent hier

Rendement olieverwarming

24/03/2019 - 11:59

Overwegen een woning te kopen, waar de oliestook ketel van 1991 is. De brander werd nooit vervangen.
Het EPC rapport van 2012 stelt: "De verwarmingsketel is ouder dan twintig jaar. Het rendement is 38% lager dan een condenserende ketel"  Inmiddels is deze ketel dus reeds 27 jaar oud.!

Als je olieketel volgens EPC, een rendement heeft van -38%, betekent dit dan wanneer je 5000 liter olie verbruikt, daar 38% (1.900 liter) van verloren gaat?

 

Dank voor reactie!

 

Harry Briels

8 Reacties

24/03/2019 - 20:06

Het wil idd zeggen dat een moderne ketel die 1900l niet nodig heeft.
Of omgekeerd; als je 5000l met de ketel verbrand, zou dat met de nieuwe maar 3100 zijn.

Walter

29/03/2019 - 20:58

Tot zover de theorie.

Kijk eens of er een recent onderhoudsattest is van de ketel. Daarop staat het verbrandingsrendement.

Onlangs nog het onderhoud gedaan op een mazoutketel van 28 jaar oud met een verbrandingsrendement van 91%. 

Waarmee ik dus niet wil zeggen dat je de ketel moet behouden. Maar niet verschieten als je de beoogde winst niet haalt. EPC is maar theorie die wettelijk vastgelegd is zonder rekening te houden met de realiteit.

Bekijk het ook ruimer: isolatie, beglazing, luchtdichtheid, etc. 

30/03/2019 - 21:59

@ Christophevde

Voor zover ik weet heeft EPC niets te maken met uw ketel, maar is dit een beeld van uw warmteverlies wat je aanhaalt in je zin "Bekijk het ook ruimer: isolatie, beglazing, luchtdichtheid, etc.". Je EPC zal dan ook niet veranderen als je van stookketel verandert of zelfs een warmtepomp zou plaatsen.

Een nieuwe condensatieketel (gas of stookolie) zal enkel het verbruik verminderen als de warmteafgifte installatie voldoet aan de condensatie voorwaarden.
     De ketel kan enkel condenseren en zijn maximum rendement halen als gelijktijdig aan volgende beide voorwaarden zijn voldaan: 

  1. de aanmaak t° van het vertrekkende water onder de 60°C is
  2. de retour t° van het verwarmingswater minstens 10°C onder het vertrekkende water gelegen is.

Dus als je een afgiftesysteem hebt met radiatoren die werkt aan bvb 65°C met een retour t° van 45°C, zal de ketel niet kunnen condenseren (voldoet niet aan beide voorwaarden: vertrek t° is groter dan 60°C). Als je 55°C vertrek t° hebt aan de ketel en de retour t° is 46°C zal de ketel ook niet kunnen condenseren (voldoet ook niet aan beide voorwaarden: retour t° is kleiner dan 10°C).

In deze gevallen heeft het geen zin om zomaar van ketel te veranderen want het rendement zal hetzelfde (op 1 à 2% na voor de sleet van de oude ketel) zijn als bij de oude ketel. Dus de condensatieketel brengt je geen enkel energetisch voordeel (minder verbruik) in dit geval. Hij kan eenvoudigweg niet condenseren en de extra 8 à 9% energie niet uit de condensatie van de afvoer halen, want er is geen condensatie.

Dus in zulke gevallen zal je eerst moeten de EPC (isolatie, beglazing, luchtdichtheid, etc.) verbeteren of de afgifte oppervlakte van je radiatoren vergroten (grotere radiatoren of met meer platen) om een vertrek t° van minder dan 60°C te kunnen realiseren en een retour t° van 15 à 20°C (meer dan 10°C) te kunnen behouden. Dan pas kan je een condensatieketel plaatsen met het voordeel van minder verbruik en heeft dit ook zin.

Dus jouw uitspraak "Maar niet verschieten als je de beoogde winst niet haalt. EPC is maar theorie die wettelijk vastgelegd is zonder rekening te houden met de realiteit" heeft meer te maken met de kennis van de professionele installateur dan met de theorie van EPC.

Tot zover de theorie en tot zover deze theorie ook naar de praktijk overgezet.  

30/03/2019 - 22:51

Ik antwoord alleen maar op de vraag van de TS en zijn verwachting over de mogelijk te behalen winsten bij het vervangen van de brander/ketel. 

En als een EPC zegt dat je ketel 38% minder zuinig is, moet je dat niet klakkeloos overnemen.

31/03/2019 - 14:35

@ Christophevde en allen

Ook daar heb ik op geantwoord

De opmerkingen over de juiste installatie van een condensatieketel zijn niet tegen u persoonlijk gericht, maar zijn algemeen omdat de verwarmingssector enkel aandacht besteed in zijn opleidingen aan de veilige installatie van een verwarmingsketel bij vervanging en niet aan het totale aspect bij vervanging. Door dit gebrek aan kennisoverdracht gedurende de specifieke opleidingen van de sector en van de leveranciers van materiaal, hebben zulke verhalen, zoals ondermeer jouw opmerkingen, alle kansen om te ontstaan en om als waarheid genomen te worden. Dus mijn oproep is dat de sector meer aandacht moet beteden aan de opleidingen om iedereen juist te informeren over het totaalplaatje, zodat concurrentiële offertes ook vanuit dezelfde globale kennis en voor een maximaal voordeel (energiebesparing) gaan voor de gebruiker.

Een andere oplossing zou zijn om in de wet in te schrijven (reparatiewet van bestaande wet) dat een condensatieketel enkel nog mag geplaatst worden als de toevoer t° naar het afgiftesysteem de 60°C niet mag overschrijden in combinatie met een minimum retour t° van 10°C onder de vertrek t°. Maar dan ... zal er reactie zijn van een heleboel mensen: Moet de wetgever zich hiermee bezig houden, dit zou een normale en evidente technsche uitvoering moeten zijn door alle gecertifiëerde installateurs.

Wat betreft EPC-certificaat. Ik kan enkel benadrukken dat het EPC-certificaat juist is met de gegevens die de Energiedeskundige type A, heeft verkregen van de opdrachtgever of met hetgene hij ter plaatse heeft kunnen vaststellen zonder destructief onderzoek. Dit betekent bvb als de opdrachtgever niet kan bewijzen dat het dubbel glas aan een bepaalde isolatiewaarde voldoet, dat de EPC deskundige dan verplicht is vast te stellen dat het dubbel glas is en dat het voldoet aan de minimum isolatievoorwaarde van het jaar van het gebouw. Deze minimumvoorwaarde voor een bouw van 1991 is lambda 2.5 W/m²K voor dubbel glas, terwijl het in die tijd wel al mogelijk en soms gebruikelijk was om voor toen super isolerendglas van 1.8 W/m²K te kiezen. Zo is dit ook voor alle elementen van de EPC berekening (een paar vbn: luchtdichtheid, isolatie, ....). De invloed van het warmteaanmaaksysteem wordt dan ook pas als allerlaatste element berekend in de EPC, dus na de invloed van de warmte- en de ventilatieverliezen. Dus de 38% is het totale plaatje en stond in 2012 dus ook in de laatste aanbeveling (onderste op het blad EPC-certicaat)  "Warmtaanmaak" en mag dus niet enkel geïnterpretteerd worden voor de ketel, maar moet breder gezien worden.

Dat de EPC dan soms pessimistisch is (te hoge EPC waarde) is dan ook normaal. De opdrachtgever had dit kunnen vermijden als hij al zijn facturen en bewijzen had bewaard en doorgegeven aan de endergiedeskundige type A die de EPC berekening uitvoerde. Het is ook zo dat in 2012 niemand aandacht gaf aan dit certificaat omdat in 2012 het EPC certificaaat geen invloed had op de verkoop- of verhuurprijs van een pand. Dit verandert nu en zal in de toekomst nog veel meer gewicht krijgen. 

In ieder geval heb ik gezegd in mijn tussenkomst, dat de maximum besparing met een nieuwe condensatieketel t.o.v. een traditionele ketel maximum 8 à 9% op de verbruikskost zal zijn, op voorwaarde dat aan de condensatievoorwaarden is voldaan. Anders is de besparing op de verbruikskost bijna nihil. Dus ik heb daarom niet de wetgeving en de EPC certificatie in vraag gesteld en alleen zuiver technisch uitgelegd dat een vervanging van een oude ketel door een condensatieketel een besparing betekent in bepaalde gevallen en niet in andere gevallen. Deze besparing is dus volledig onafhankelijk van enige EPC-certicatie of van enige andere wetgeving hieromtrent.

31/03/2019 - 16:07

Beste Luc Vandamme: uw advies lijkt me logisch . Ik denk dat het geheel van mogelijke maatregelen het energieverlies van -38% (op voorwaarden) zou kunnen compenseren?

Maar in het EPC rapport (van 2012) staat onder "Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie"  letterlijk: De verwarmingsketel is ouder dan twintig jaar. Het rendement van een oude verwarmingsketel (deze is inmiddels 28 jaar oud) is 38% lager dan een condenserende ketel. Vervang de verwarmingsketel door een hoogrendementsketel en bij voorkeur een condenserende ketel." Uit uw advies concludeer ik dat deze  aanbeveling uit het EPC-advies niet correct is, immers stelt u dat de verbetering van de gebruikskosten bij een nieuwe hoogrendements condenserende ketl hooguit 8 à 9% kan zijn.

Vriendelijke groet

31/03/2019 - 16:16

Juist

Deze adviezen werden dan ook veranderd in de nieuwe EPC-certificaten (vanaf 2015 ben ik zeker omdat ik toen nog 1 EPC-certicaat heb laten maken voor een appartement, waar dit advies in % niet meer voorkwam) om verkeerde interprettaties te vermijden.

31/03/2019 - 17:35

Beste Harry,

Nog een kleine precisering.

Het EPC certificaat van 2012 vergelijkt het berekende EPC met de maximum normen geldig in 2012. Dus als je nu verbetering aanbrengt aan je gebouw en dit doet volgens de huidige EPB normen, zal je nog veel meer dan 38% besparen. Als je verbeteringen aan je gebouw aanbrengt en je gaat voor een laag-energie norm (maximum 30 kWh/m²) dan zullen je besparingen meer dan 80% bedragen.

Een voorbeeld vanuit mijn eigen ervaring: Na verbouwing naar laag-energienorm heb ik een EPC van 20.91 kWh/m². Mijn gebruik aan warmte was vorig jaar 14.55 kWh/m² (3460 kWh voor 237.72 m²) voor verwarming en het verbruik aan energie om deze warmte te bekomen was maar 4.85 kWh/m² (1121 kWh/m²) door gebruik te maken van een Lucht/Water warmtepomp.

Als mijn huis zou verwarmd zijn met een stookolie condensatieketel zou mijn verbruik 3460 kWh : 9.3 kWh/l stookolie = 391 liter stookolie geweest zijn om 237.72 m² het hele jaar volledig op te warmen aan een t° van 21°C. Daar zie je het verschil met jouw 5000 l stookolie die jij per jaar gebruikt of ik zou met 5000 l stookolie ruim 12 jaar mijn huis kunnen verwarmen.