Pv-installatie niet aanvaard voor BTW als bouwkost | Ecobouwers.be

U bent hier

Pv-installatie niet aanvaard voor BTW als bouwkost

08/01/2019 - 20:22

Hallo,

recent BTW-controle gehad op mijn nieuwbouw , die ik grotendeels zelf gezet heb.

IK kwam volgense de BTW-administratie een 50 000 euro aan facturen te kort , heb een gesprek met hen gehad en volgende zaken kwamen naar voor :

- alle studies , architect , EPB verslaggever , veiligheidscoordienatie worden niet aanvaard als bouwkost

- Pv-installatie niet aanvaard als bouwkost , is volgens hen roerend (hahaha!) en is geen vereiste voor het bouwen van een woning !!!

-kostprijs eigen werk is hoogstens de helft van de aangekochte materialen (bvb 100 000 euro aan materiaal , is max 50 000 euro te aanvaarden als eigen werk) , ik kom ong aan het dubbele.

Iemand al ervaring in deze discussie , argumenten ? , zeker op het gebied van de Pv-installatie ben ik bijna zeker dat ze mij erop leggen.

9 Reacties

08/01/2019 - 22:14

PV installatie is roerend omdat ze kan en mag verplaatst worden op een andere woning bij bvb een verhuis naar een nieuwe woning. Heb ik ook gedaan!

De wetgeving is zo gemaakt om ook de gelegenheid te geven aan huurders om een PV installatie te leggen. Niet dat ik al een huurder dit heb zien doen.

08/01/2019 - 22:28

Daar ben ik niet mee akkoord , ik weet dat je ze kunt verplaatsen naar een andere woning, maar dat kan ik met mijn CV-ketel  of ingebouwde keuken ook  , en deze wordt zeker beschouwd als onroerend

na een beetje rondvissen op internet volgend gevonden :

Goederen die onroerend zijn geworden door bestemming (incorporatie of verankering in de woning) zijn normaal gezien steeds inbegrepen in de verkoop. Zonnepanelen die op het dak gemonteerd zijn kunnen niet zonder beschadiging weggenomen worden. Deze moeten worden beschouwd als onroerend door incorporatie. Aldus zijn ze inbegrepen in de verkoop, tenzij er in de verkoopovereenkomst andere afspraken zouden zijn gemaakt.

en vond ook dit , bizar hé , de BTW vind ze roerend , de vlaamse belastingsdienst onroerend !

Ook de Vlaamse Belastingdienst oordeelt dat de panelen en andere onderdelen van de installatie tot het onroerend goed behoren. Enkel de vergoeding voor de toekomstige certificaten is 'roerend'. Lees: de panelen maken deel uit van de grondslag voor de berekening van de registratierechten. De vergoeding voor de groenestroomcertificaten kan apart in de akte worden geschreven, net zoals soms gebeurt met het bedrag dat voor de inboedel is betaald, en wordt in mindering gebracht van die grondslag.

08/01/2019 - 22:46

Eigen werk kan je bewijzen door getuigenissen van buren en van derden, maar niet van eigen familie tot in de derde graad (brief aan jou gericht van deze mensen met hun getuigenis). Je kan dit ook mee bewijzen (bevestigen) met foto's waar te zien is dat je de werken zelf uitvoert. Je kon ook voor de aanvang van de bouw een verklaring bij de politie afleggen dat je zelf en met die en die persoon uit de familie tot de 2e graad de werken ging uitvoeren. Dit moest dan de gelegenheid geven aan de politie hierop controle uit te voeren met de arbeidsinspectie (controle op zwart werk). Dit gebeurt bijna nooit, maar de vooraf verklaring is wel belangrijk, want achteraf kunnen ze je niet of moeilijk challengen omdat ze ten allen tijde de gelegenheid gehad hebben om dit te controleren.

Als men spreekt van bouwkost, gaat het enkel over de kost van de fysieke bouw zonder allerhande studieopdrachten. Deze studieopdrachten zijn wel een indicatie voor de bouwkost omdat ze meestal de bouwkost becijferen of afhankelijk zijn van de bouwkost (percentage van de bouwkost voor de architect). Je kan de bouwkost ook mee bewijzen (bevestigen) aan de hand van een gedetailleerde kostencalculatie van de architect. Enkel deze (gedateerde) calculatie is niet voldoende, maar zal wel een indicatie zijn als je facturen hebt voor de materialen beschreven in de calculatie.

Dat ze u challengen over de kost van het werkgedeelte is normaal. Jij moet kunnen bewijzen met bovenstaande dat hun aanname (veronderstelling) verkeerd is.

En voor de rest .... bonne merde ...

08/01/2019 - 23:42

geert devos wrote:

Daar ben ik niet mee akkoord , ik weet dat je ze kunt verplaatsen naar een andere woning, maar dat kan ik met mijn CV-ketel  of ingebouwde keuken ook  , en deze wordt zeker beschouwd als onroerend

na een beetje rondvissen op internet volgend gevonden :

Goederen die onroerend zijn geworden door bestemming (incorporatie of verankering in de woning) zijn normaal gezien steeds inbegrepen in de verkoop. Zonnepanelen die op het dak gemonteerd zijn kunnen niet zonder beschadiging weggenomen worden. Deze moeten worden beschouwd als onroerend door incorporatie. Aldus zijn ze inbegrepen in de verkoop, tenzij er in de verkoopovereenkomst andere afspraken zouden zijn gemaakt.

en vond ook dit , bizar hé , de BTW vind ze roerend , de vlaamse belastingsdienst onroerend !

Ook de Vlaamse Belastingdienst oordeelt dat de panelen en andere onderdelen van de installatie tot het onroerend goed behoren. Enkel de vergoeding voor de toekomstige certificaten is 'roerend'. Lees: de panelen maken deel uit van de grondslag voor de berekening van de registratierechten. De vergoeding voor de groenestroomcertificaten kan apart in de akte worden geschreven, net zoals soms gebeurt met het bedrag dat voor de inboedel is betaald, en wordt in mindering gebracht van die grondslag.

Neen zonnepanelen zijn roerend en worden niet opgenomen in de berekening van het KI (= Vlaamse belastingdienst bevoegd voor onroerend goed). Een keuken, een badkamer en een verwarmingssysteem zijn in België onroerend door hun bestemming. In Nederland en Frankrijk bvb is een keuken roerend omdat ze meegenomen wordt bij verhuis (andere gewoontes en andere wetgeving). Daarom ook in België dat de keuken een 6% BTW tarief geniet indien ze wordt ingebouwd in een huis van meer dan 15 jaar oud. Dit gunstige BTW tarief wordt enkel toegekend voor onroerende investeringen in onroerende goederen van meer dan 15 jaar oud. Zonnepanelen vallen altijd onder het 21% BTW tarief (zoals alle roerende goederen).

Ik heb mijn EPC voor verkoop op mijn vorig huis zonder de zonnepanelen laten berekenen. Dit huis is dus volledig wettelijk verkocht zonder zonnepanelen. Ik heb een aangifte van verhuis gedaan bij toen nog de "Vreg" als toenmalige beheerder van de PV databank.

Mijn zonnepanelen stonden ook op de bouwaanvraag en de gemeente stad mag er zich niet over uitspreken om dat dit tijdelijke constructies zijn. Zij mogen enkel de bouwaanvrager herinneren aan de algemene bepalingen in de wet (volgen van dakhelling, ....)

Spijtig moet ik jou teleur stellen. Maar misschien hebben anderen op dit forum andere ervaringen te delen.

09/01/2019 - 12:56

Snap het probleem niet.

Als PV niet als kost telt in de berekening, zit ze ook niet in de waarde die ze berekenen, komt toch overeen uit dan?

Probleem zit het in je andere kosten, die blijkbaar niet realistisch over komen bij hun.

Kunnen zijn niet zeggen welk onderdeel van de bouw volgens hun te goedkoop is?

10/03/2019 - 21:45

Aangezien er op dit forum heel wat "zelfbouwers" zitten , wil ik jullie mijn ervaring met de BTW-controle zeker niet onthouden .

Project : eigen passiefwoning (te bezoeken via openhuizendagen) , 90 % zelf gebouwd , enkel het dak werd dichtgelegd door een dakwerker.

evolutie :  na hun schatting van de oprichtingesprijs een goeie 50000 euro aan facturen te kort , eerste voorstel 11 000 BTW bij te betalen + 1900 euro boete wegens "ontdoken belastingen ".

             Na fikse discussie , waarbij het duidelijk werd dat de controlerende ambtenaar zelfs bewijsstukken (mails van leveranciers , foto's van mezelf die bezig ben) die ik voor haar gezicht hield , nog niet geloofde ("meneer , iedereen kan een hamer in zijn hand nemen en een helm opzetten en dan poseren voor een werffoto" echt waar !!) , verminderd naar 3600 euro en geen boete meer. Als ik nog niet akkoord was (wat ik dus nog altijd niet ben ) moest ik maar naar de rechtbank trekken .

Met wat ik nu weet (na 7 zelfbouwprojecten was dit dus de eerste keer dat ik zo een doorgedreven controle kreeg) , zal ik in het vervolg letten op het volgende :

- aangezien ze mijn uren eigen werk aan de hand van mijn dagboek berekenen , maar daar een belachelijk laag bedrag opplakken (20 euro per uur) , zal ik in het vervolg iedere half uur dat ik met de bouw bezig ben opschrijven , ook al was het maar om een doosje vijzen te gaan halen. Ik had voor het overzichtelijk te houden enkel de volle dagen opgeschreven , niet de uurtjes dat je s'avonds nog iets vlug afwerkt end. ALLES opschrijven dus.

- kortingen die bij de groothandels berekend worden via je klantennummer (je weet wel , als goede klant zit je met zoveel % korting in hun listing) , maar die korting staat niet altijd op de factuur (je weet wel , anders gaan verschillende aannemers hun facturen gaan vergelijken en ontstaat er discussie) werden niet aanvaard , ook al hebben deze aannemers dat achteraf op mail bevestigd.DUS : alle kortingen op factuur laten zetten. (gaat soms tot 45% van particuliere prijs).

- ik heb de kapconstructie van het gebouw dat op de bouwgrond stond stuk per stuk afgebroken en hergebruikt in de nieuwbouw , (je weet wel circulair bouwen , als ik me niet vergis wil de overheid dit stimuleren) . Dit gaat over duizenden euro's aan hout dat niet moest gekapt worden ,(en waar dus ook geen factuur van is , want reeds in mijn bezit) , ik had duidelijke foto's van het bestaande houtwerk , de afbraak en hetzelfde houtwerk in de nieuwbouw) , werden niet aanvaard , dixit controleur "met recuperatiemateriaal hou ik me niet bezig".

Over dat laatste item heb ik dan ook een parlementaire vraag laten stellen, want als de overheid circulair bouwen wil steunen ("Vlaanderen Circulair !) , dan kan het toch niet dat een bouwheer fiscaal afgestraft wordt en dat de overheid drie keer langs de kassa passeert voor hetzelfde bouwmateriaal (1 x btw door diegene die voor mij de dakkap gelegd heeft , 1 X registratierechten door mij omdat ik de bestaande woning kocht en 1 X opleg BTW omdat ik op mijn nieuwbouw niet genoeg facturen kan voorleggen).

wordt  nog vervolgd

07/05/2019 - 17:41

Pffew heavy allemaal. Met 3500euro ben je er wel van af. Procederen kost geld en kan negatiever uitdraaien. Aan u de keuze. Wel niet netjes als je bewijsmateriaal hebt en ze aanziet het als FakeNews.  Zo kan je nooit winnen!

Die tot 45% korting interesseert me wel :) Is dat als 'particulier' verkregen door te onderhandelen of ben jij aannemer?

08/05/2019 - 08:33

geert devos wrote:

...

- kortingen die bij de groothandels berekend worden via je klantennummer (je weet wel , als goede klant zit je met zoveel % korting in hun listing) , maar die korting staat niet altijd op de factuur (je weet wel , anders gaan verschillende aannemers hun facturen gaan vergelijken en ontstaat er discussie) werden niet aanvaard , ook al hebben deze aannemers dat achteraf op mail bevestigd.DUS : alle kortingen op factuur laten zetten. (gaat soms tot 45% van particuliere prijs).


... maar een foutief factuur laten opstellen is gewoon fraude.
Wat gebeurt er: bouwhandel levert goederen in het zwart en moet zoveel mogelijk op factuur krijgen. Op die van jou dus. En dan de bouwhandel nog eens extra btw gaan terugvragen... of je hebt natuurlijk een creditnote ontvangen?

Maar als je lagere factuur krijgt kom jij natuurlijk nog meer in de problemen met de btw controle.

Toen ik belastingcontrole kreeg snaptte ik eerst niet waarom ze een betalingsbewijs vroegen. Bovenstaande is een goede reden.

Walter

08/05/2019 - 12:56

De uitdaging is dat de ambtenaren richtlijnen hebben hoe ze een dossier moeten beoordelen.
Maar die richtlijnen zijn niet altijd 1 op 1 wat de wetgever voorschrijft. Dikwijls komen deze van een interpretatie van de wet.
De ambtenaren houden zich aan de richtlijn en gaan er bijna vanuit dat als je als bouwheer het anders ziet je maar naar de rechtbank moet gaan.

Voorlopig lijk je wel al je slag thuis te halen. De extra btw vordering is al serieus verminderd.

Nog een paar hordes te gaan denk ik.
Zeker dat hergebruik van materiaal moet je denk ik nog gecorrigeerd krijgen.
Die facturen die je niet helemaal betaalde en waar je zijdelings korting op krijgt daar kan je volgens mij niet onderuit.

Ik zou andere bouwheren het eventueel anders voorstellen. Je kan met de administratie op voorhand afspreken dat je hen meld dat je bv90% van de bouw zelf zal doen. En je kan met hen overeenkomen hoe ze je eigen werk kunnen aanvaarden. Dat zal minstens voor de bouwheer de zaken duidelijk stellen.

Walter