Pv-installatie niet aanvaard voor BTW als bouwkost | Ecobouwers.be

U bent hier

Pv-installatie niet aanvaard voor BTW als bouwkost

08/01/2019 - 20:22

Hallo,

recent BTW-controle gehad op mijn nieuwbouw , die ik grotendeels zelf gezet heb.

IK kwam volgense de BTW-administratie een 50 000 euro aan facturen te kort , heb een gesprek met hen gehad en volgende zaken kwamen naar voor :

- alle studies , architect , EPB verslaggever , veiligheidscoordienatie worden niet aanvaard als bouwkost

- Pv-installatie niet aanvaard als bouwkost , is volgens hen roerend (hahaha!) en is geen vereiste voor het bouwen van een woning !!!

-kostprijs eigen werk is hoogstens de helft van de aangekochte materialen (bvb 100 000 euro aan materiaal , is max 50 000 euro te aanvaarden als eigen werk) , ik kom ong aan het dubbele.

Iemand al ervaring in deze discussie , argumenten ? , zeker op het gebied van de Pv-installatie ben ik bijna zeker dat ze mij erop leggen.

5 Reacties

08/01/2019 - 22:14

PV installatie is roerend omdat ze kan en mag verplaatst worden op een andere woning bij bvb een verhuis naar een nieuwe woning. Heb ik ook gedaan!

De wetgeving is zo gemaakt om ook de gelegenheid te geven aan huurders om een PV installatie te leggen. Niet dat ik al een huurder dit heb zien doen.

08/01/2019 - 22:28

Daar ben ik niet mee akkoord , ik weet dat je ze kunt verplaatsen naar een andere woning, maar dat kan ik met mijn CV-ketel  of ingebouwde keuken ook  , en deze wordt zeker beschouwd als onroerend

na een beetje rondvissen op internet volgend gevonden :

Goederen die onroerend zijn geworden door bestemming (incorporatie of verankering in de woning) zijn normaal gezien steeds inbegrepen in de verkoop. Zonnepanelen die op het dak gemonteerd zijn kunnen niet zonder beschadiging weggenomen worden. Deze moeten worden beschouwd als onroerend door incorporatie. Aldus zijn ze inbegrepen in de verkoop, tenzij er in de verkoopovereenkomst andere afspraken zouden zijn gemaakt.

en vond ook dit , bizar hé , de BTW vind ze roerend , de vlaamse belastingsdienst onroerend !

Ook de Vlaamse Belastingdienst oordeelt dat de panelen en andere onderdelen van de installatie tot het onroerend goed behoren. Enkel de vergoeding voor de toekomstige certificaten is 'roerend'. Lees: de panelen maken deel uit van de grondslag voor de berekening van de registratierechten. De vergoeding voor de groenestroomcertificaten kan apart in de akte worden geschreven, net zoals soms gebeurt met het bedrag dat voor de inboedel is betaald, en wordt in mindering gebracht van die grondslag.

08/01/2019 - 22:46

Eigen werk kan je bewijzen door getuigenissen van buren en van derden, maar niet van eigen familie tot in de derde graad (brief aan jou gericht van deze mensen met hun getuigenis). Je kan dit ook mee bewijzen (bevestigen) met foto's waar te zien is dat je de werken zelf uitvoert. Je kon ook voor de aanvang van de bouw een verklaring bij de politie afleggen dat je zelf en met die en die persoon uit de familie tot de 2e graad de werken ging uitvoeren. Dit moest dan de gelegenheid geven aan de politie hierop controle uit te voeren met de arbeidsinspectie (controle op zwart werk). Dit gebeurt bijna nooit, maar de vooraf verklaring is wel belangrijk, want achteraf kunnen ze je niet of moeilijk challengen omdat ze ten allen tijde de gelegenheid gehad hebben om dit te controleren.

Als men spreekt van bouwkost, gaat het enkel over de kost van de fysieke bouw zonder allerhande studieopdrachten. Deze studieopdrachten zijn wel een indicatie voor de bouwkost omdat ze meestal de bouwkost becijferen of afhankelijk zijn van de bouwkost (percentage van de bouwkost voor de architect). Je kan de bouwkost ook mee bewijzen (bevestigen) aan de hand van een gedetailleerde kostencalculatie van de architect. Enkel deze (gedateerde) calculatie is niet voldoende, maar zal wel een indicatie zijn als je facturen hebt voor de materialen beschreven in de calculatie.

Dat ze u challengen over de kost van het werkgedeelte is normaal. Jij moet kunnen bewijzen met bovenstaande dat hun aanname (veronderstelling) verkeerd is.

En voor de rest .... bonne merde ...

08/01/2019 - 23:42

geert devos wrote:

Daar ben ik niet mee akkoord , ik weet dat je ze kunt verplaatsen naar een andere woning, maar dat kan ik met mijn CV-ketel  of ingebouwde keuken ook  , en deze wordt zeker beschouwd als onroerend

na een beetje rondvissen op internet volgend gevonden :

Goederen die onroerend zijn geworden door bestemming (incorporatie of verankering in de woning) zijn normaal gezien steeds inbegrepen in de verkoop. Zonnepanelen die op het dak gemonteerd zijn kunnen niet zonder beschadiging weggenomen worden. Deze moeten worden beschouwd als onroerend door incorporatie. Aldus zijn ze inbegrepen in de verkoop, tenzij er in de verkoopovereenkomst andere afspraken zouden zijn gemaakt.

en vond ook dit , bizar hé , de BTW vind ze roerend , de vlaamse belastingsdienst onroerend !

Ook de Vlaamse Belastingdienst oordeelt dat de panelen en andere onderdelen van de installatie tot het onroerend goed behoren. Enkel de vergoeding voor de toekomstige certificaten is 'roerend'. Lees: de panelen maken deel uit van de grondslag voor de berekening van de registratierechten. De vergoeding voor de groenestroomcertificaten kan apart in de akte worden geschreven, net zoals soms gebeurt met het bedrag dat voor de inboedel is betaald, en wordt in mindering gebracht van die grondslag.

Neen zonnepanelen zijn roerend en worden niet opgenomen in de berekening van het KI (= Vlaamse belastingdienst bevoegd voor onroerend goed). Een keuken, een badkamer en een verwarmingssysteem zijn in België onroerend door hun bestemming. In Nederland en Frankrijk bvb is een keuken roerend omdat ze meegenomen wordt bij verhuis (andere gewoontes en andere wetgeving). Daarom ook in België dat de keuken een 6% BTW tarief geniet indien ze wordt ingebouwd in een huis van meer dan 15 jaar oud. Dit gunstige BTW tarief wordt enkel toegekend voor onroerende investeringen in onroerende goederen van meer dan 15 jaar oud. Zonnepanelen vallen altijd onder het 21% BTW tarief (zoals alle roerende goederen).

Ik heb mijn EPC voor verkoop op mijn vorig huis zonder de zonnepanelen laten berekenen. Dit huis is dus volledig wettelijk verkocht zonder zonnepanelen. Ik heb een aangifte van verhuis gedaan bij toen nog de "Vreg" als toenmalige beheerder van de PV databank.

Mijn zonnepanelen stonden ook op de bouwaanvraag en de gemeente stad mag er zich niet over uitspreken om dat dit tijdelijke constructies zijn. Zij mogen enkel de bouwaanvrager herinneren aan de algemene bepalingen in de wet (volgen van dakhelling, ....)

Spijtig moet ik jou teleur stellen. Maar misschien hebben anderen op dit forum andere ervaringen te delen.

09/01/2019 - 12:56

Snap het probleem niet.

Als PV niet als kost telt in de berekening, zit ze ook niet in de waarde die ze berekenen, komt toch overeen uit dan?

Probleem zit het in je andere kosten, die blijkbaar niet realistisch over komen bij hun.

Kunnen zijn niet zeggen welk onderdeel van de bouw volgens hun te goedkoop is?