zonnepanelen produceren te veel stroom

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Hoi

Het lijkt mij dat de elektriciteitslobby terug bezig is om de promotie van zonnepanelen terug te schroeven. Zie artikel

http://www.zonne-energie.ws

Wat is jullie mening?

Reacties

Bartjeuh,

u vergeet nog uw zaak in Kortenberg!

Gezien uw achtergrond en studies zou ik mij vereerd voelen dat u mij op de fouten wijst in mijn betoog!

Of mag ik het rechtstreekser vragen : zorgen zonnepanelen ja-dan-nee voor problemen op het net?

Alain,

Op onderstaande link vind je alle gegevens van de laatste jaren. (had je ondertussen mss zelf al gevonden)

http://www.elia.be/repository/pages/877f075274f440d8a049107cfec0bddf.aspx

Er doen zich ook problemen voor met de bevoorrading in de zomer bvb tijdens hittegolven.

Het probleem ligt dan bij de kerncentrales die onvoldoende koelwater ter beschikking hebben, en daardoor minder stroom kunnen produceren.

Net op dat moment is er volop zon power.

Dirk

@Gunther

Een huis heeft meestal een 40A aansluiting. PV zijn nu beperkt tot 16A. Hoe kan er dan op de lokaal kabel een overbelasting optreden.
En netbevuiling door de omvormers is beperkt want ze moeten voldoen aan de norm. (in tegenstelling tot de spaarlampen)

En Electrabel, kritisch nadenken alleen is niet genoeg. Wat info opzoeken brengt je al veel verder.
vb. http://www.pvda.be/nl/nieuws/artikel/article/de-belastingstruc-van-goochelaar-electrabel.html

PV-installaties (of althans de omvormers) zorgen momenteel inderdaad voor de (voorlopig kleine) problemen. Daarom dat er op beleidsniveau wordt gesproken om o.a. de normen terug strenger te maken (zoals ze enkele jaren geleden waren). Dit impliceert weer dat de installaties een stuk duurder worden. Maar als het technisch goed wordt uitgevoerd mag er geen probleem zijn met PV-installaties. Maar de verzuchtingen van de netbeheerders aanduiden als een lepe truc van de energielobby is in dit geval een brug te ver omdat de kritiek voor minstens een deel terecht is.

Voor alle duidelijkheid : ik ben ook voorstander van een meer decentrale energieopwekking, maar om Elektrabel/SPE (of beter de cenrales ervan) te verketteren zoals sommigen doen, getuigt toch van weinig inzicht. Maar de vraag of dat Doel 1, 2, 3 en 4 (alle 4 dus) actief moeten blijven mag en moet zeker gesteld worden.

Het is aan de beleidsmakers om duidelijkheid te brengen. PV-panelen promoten is goed, maar dan mogen de flankerende maatregelen (zoals netaanpassingen) niet uit het oog worden verloren. Ik hoor vanuit de overheid, de energielobby en milieubewegingshoek bijna nooit het EN/EN verhaal. Iedereen wil ZIJ/HAAR standpunt naar voren brengen, maar de realiteit is dat men in deze net SAMEN het probleem moet aanpassen. Kritiek op de producenten is veelal terecht, maar dit wil niet zeggen dat men blind moet zijn als dezelfde producten terechte kritiek leveren. Men mag deze met enige achterdocht bekijken, maar totaal negeren vind ik fout. En dat is juist mijn punt!

Waar is de info te vinden over de problemen veroorzaakt door omvormers?
Er is al een norm = EN 61000-3-2

Netaanpassingen moeten toch gebeuren want het huidige net voldoet nu ook al niet meer.
Het zijn trouwens de gemeenten die eigenaar zijn van het distributienet.

Ben je zeker dat je geen verdoken politieker bent.
Veel tekst maar zeer weinig inhoud.

Peter,

Normen is 1 ding, maar als er nauwelijks controle is ...

Uw bronverwijzing ruikt anders ook wel naar politiek hoor

Maarten

@Maarten,
ik merk dat je zelf geen ervaring hebt met PV installaties: de inverters moeten wel degelijk voldoen aan de strengste normen en elke individuele installatie moet gekeurd worden voor in bedrijf name.
SMA inverters dragen bv. de volgende normen:
Certified to the new UL 1741/IEEE 1547 + VDE126 + EN 61000-3-2
http://download.sma.de/smaprosa/dateien/5602/CE_SBSMC-ZEN084614.pdf

Dit heen en weer gepraat gaat mij toch wat te ver.
Nooit heb ik in het verleden gehoord van ernstige problemen bij de netbeheerders qua netvervuiling niettegenstaande deze er wel degelijk zijn : TL lampen, dimmers, inductiekookplaten, lasposten, DC sturingen, frequentiesturingen, PC's, TV's, schakelende voedingen, ...(ja allemaal verbruikers die geld in het laadje brengen)
Plots is deze er wel als men energie in het net wenst te steken. Ik ben er zeker van dat de huidige omvormers minder harmonischen produceren dan alle verbruikers die de dag van vandaag worden aangewend.

Een automatische bijsturing van de secundaire transfospanning bij de netbeheerder in functie van het te leveren vermogen kan wonderen doen om over en onderspanningen beter te kunnen beheersen.

is de afschaffing van de Elia-heffing nog altijd niet verteerd door de gemeenten? = Eandis?

klagen als er iets mis gaat maar ondertussen (te) weinig investeren in netwerk omdat gemeenten willen dat er hoge winsten zijn die dienen om putten in hun begroting te dichten ?

Stefan

Ik raad iedereen aan om pv-panelen te installeren. Met goede intenties kan je hier spreken over groene energie.
Maar men moet ook inzien dat dit niet kan blijven duren. De subsidies kunnen niet betaalbaar blijven als iedereen PV-panelen laat plaatsen.
Weet ook dat de meeste mensen die momenteel PV-panelen plaatsen dit niet doen om ecologische redenen maar wel om economische redenen. Je kan momenteel pv panelen laten installeren zonder dat je het maar 1 euro hoeft te kosten, en dit kan volgens mij niet. Het werkt het verbruik in de hand.
De mensen die ik ken die PV panelen hebben laten installeren, gaan hun woning in de toekomst elctrisch verwarmen, andere hebben een elektrische warmtepomp geplaatst om het water van het zwembad te verwarmen, plaatsen een elektrische boiler,... want de pv panelen worden toch volleig gesubsidieerd... het kost hen niets.
Ze gaan dus meer verbruiken ipv minder. En voor die elektrische verwarming zal men dus wel in de wintermaanden de elektriciteit gaan verbruiken die ze in de zomermaanden op het net hebben gestuurd!

De ervaring van Sabbe ben ik helaas ook al tegengekomen, met uitspraken zoals "ons gasfornuis kunnen we nu vervangen door een elektrisch fornuis en als ik nog wat panelen bijleg, dan moet het wel lukken om ook ons sanitair water elektrisch te verwarmen. Ah ja, want we hebben nu toch gratis elentriek".

Dan vraag je je inderdaad af of die subsidies wel hun doel bereiken... Misschien zou dat geld beter besteedt worden aan dingen die het energieverbruik inperken (bv. isolatie).

mTTS en Sabbe,

Ik ken ook zulke PV eigenaars maar het kan ook anders: sinds begin Juli hebben wij een PV installatie van slechts 2KWp en toch hebben wij sindsdien slechts 100 KWh extra verbruikt in 5,5 maand. Wij hebben er een sport van gemaakt om rond te komen met de opbrengst van onze PV. Nochtans hebben wij niet aan comfort ingeboet maar hebben wij wel creatief nagedacht over mogelijke besparingen zoals het gebruik van een stoomkokertje ipv kookplaten, een rolvegertje ipv een stofzuiger, was ophangen ipv droogkast, onze drie kinderen (en onszelf) aangeleerd om de PC's en andere apparaten uit te schakelen na gebruik, overal spaarlampen...

Dus ipv PV subsidies af te schaffen moeten er bijkomende maatregelen komen om mensen aan te zetten tot zuinigheid. Dit kan bv heel eenvoudig door elec overproductie eveneens terug te betalen aan de PV eigenaar. Alleen is dit weer een brug te ver voor onze elec lobby...

De zon komt er aan ....

Straks op canvas 20u10

Dirk

Om voor de rest zoekwerk (en dus energie te besparen:

Rolveger: http://nl.wikipedia.org/wiki/Rolveger
Canvas: http://multiblog.vrt.be/canvasactua/category/panorama/

mTTs,dat is niet de rolveger waarover ik het heb, uw link beschrijft een verre voorvader van de moderne gemotorizeerde rolvegers die zeer efficient werken in tegenstelling tot dat apparaat dat jij daar vond.

In de meeste gevallen gebruiken wij zulk een electrische rolveger ipv een stofzuiger: verbruik van een rolvegertje is nog geen 50Watt ipv 2000 Watt voor een stofzuiger, en het is draadloos en geen gedoe met het reinigen van HEPA filters en stofzakken. Zoals je weet moeten de HEPA filters minstens elke maand uitgewassen worden, zelfs bij een dyson.

Een rolveger daarentegen blaast geen stof in de ruimte.
Wanneer we nadien dweilen blijkt het water niet vuiler dan met een stofzuiger, wat bewijst dat zo'n rolveger toch wel efficient het vuil opveegt...

Hier is een voorbeeldje van een modern rolvegertje:
http://www.domo-elektro.be/functions/list.asp?Lid=49&pnav=;4;&cat=12&item=339

eric, bedankt voor de verduidelijking. Ziet er me inderdaad wat geavanceerder uit dan de rolveger uit het Wikipedia-artikel en meer een kruising tussen een stofzuiger en een kruimeldief. Ik nodig je alvast uit om het Wikipedia-artikel up te date, mocht je daar zin in hebben .

Gisterenavond ook Panorama bekeken. Ik wist dat er in Duitsland veel PV installaties lagen, maar van de velden die ik in de reportage zag liggen viel m'n mond toch halfweg open. Ik wist niet dat het er zoveel waren en op zo'n grote schaal.
Om Patrick z'n vraag van hierboven te herhalen: hoe lossen ze dit probleem daar dan op? En hoeveel kost dat de consument? (Vroeger nog drie jaar op een appertement in Dsl gewoond, en in die periode toch een keer of 2 - 3 het bericht in de bus gekregen dat de elektriciteitsprijzen OMLAAG gingen.)
Ik kan me dus niet van de indruk ontdoen dat hier door de elektriciteitssector eender welk excuus (terecht of niet) gebruikt wordt om prijsstijgingen te verrechtvaardigen om uiteindelijk vooral winsten te 'verbeteren'. Zo'n excuus houdt dan meestal ook nog een vingerwijzing naar een 'schuldige' in, zodat de publieke opinie een zwart schaap heeft om zich op af te reageren. Zolang zij maar niet meer in het vizier lopen.
Is er dan nog niemand van o.a. eandis op het idee gekomen een werkbezoekje aan Dsl (RWE of zo) te brengen om naar hun oplossingen te informeren? Lijkt mij geen verloren moeite.

Groetjes,
Frank

Panorama zendt heel wat docu's uit. Onlangs ook "the cloud mystery". Zeer ineteressant om verschillende zienswijzen toegelicht te zien.
Maar het is niet dat panorama nu de hoeksteen van de waarheid is.

2 weken geleden kwam Time Magazine met een artikel over Geothermische energie. Dit heeft veel mer potentieel en is veel goedkoper dan andere groene bronnen. Zo sprak men daaar van ongeveer 8 cent/kWh, voor zonne-energie kwam met op meer dan 20 cent/kWh.

Hoe dan ook zonne-energie was de duurste alternatieve energiebron.

In deze context lijkt volgend bericht interessant: Groen! vraagt slim stroomnet, zie http://www.zonne-energie-info.be/groen-vraagt-slim-stroomnet

mTTs, bedankt voor het berichtje, naar aanleiding van uw berichtje heb ik wat opzoekingen gedaan naar smart grids en dit ligt volledig in lijn met mijn voorstellen die ik reeds op dit forum had gedaan. Het lijkt me een heel boeiend project, als het zover komt zou ik onmiddellijk tekenen om eraan mee te werken...

Vandaag zit er in De Standaard een "duurzame bijlage". Een (kort) artikel ging over het VITO dat via Prodem europees geld krijgt om het hele "smart grid" verhaal te onderzoeken en (aanpassings)voorstellen te doen.

Beste allemaal,
Ik ben verheugd door het hoogstaand niveau (ondanks enig gekibbel) van dit forum. Ik begrijp ook niet hoe Duitsland (en Denemarken) zoveel groene stroom kunnen voortbrengen zonder hun net volledig in de war te brengen. Dikwijls wordt deze stroom aan het buitenland verkocht, maar hoe kan dit altijd op het juiste moment gebeuren?
Maar er is een aspect waarover hier nog niet werd gesproken: gezien de beperktheid van de geldelijke middelen moeten we, in het kader van Kyoto en post-Kyoto, met zo weinig mogelijk geld een zo klein mogelijke CO2-uitstoot bekomen. Ik heb eens op ruwe wijze een berekening gemaakt hoe men, op gezinsniveau, CO2 kan uitsparen, en hoe groot de eenmalige investering moet zijn om daarna jaarlijks één kg CO2 uit te sparen:
Isoleren van K45 naar K40: 5,65 €/kg CO2
Ventilatiesysteem D met wtw tov A 4,04 €/kg CO2
Ventilatiesysteem D met wtw tov C 3,30 €/kg CO2
Warmtepomp 4,05 €/kg CO2
Zonneboiler 18,65 €/kg CO2
PV-panelen investering 23,38 €/kg CO2
Certificaten gedurende 20 jaren 1,41 €/kg CO2
Voor de investering voor PV panelen worden de subsidies meegeteld (macro-economisch gezien). Maar buiten deze investeringsubsidie betalen wij allen als consument de groenestroomcertificaten gedurende 20 jaren. Hiervoor betalen we dus allen 1,41 € per uitgespaarde kg CO2 gedurende 20 jaren.
Ik denk dat de rekening rap gemaakt is.
Spijtig kost de warmtepomp alleen al aan elektriciteitsverbruik bijna zoveel als het gasverbruik van een zuinige condensatieketel. PV-panelen plaatsen om een warmtepomp te laten draaien is dan wel zeer zinnig, al komt de productie niet overeen met het verbruik. Individueel recupereert men dan toch het dure elektriciteitsverbruik. In een huis K40 kan een warmtepomp 1.234 kg CO2 per jaar uitsparen, tegen 544 kg CO2 voor 2 x 8 m² pv-panelen.

Pierre,

Goede opmerking nooit eco zonder economie.

Zo kost een spaardouchekop naar 15 €, je bespaart 60 m³ gas per jaar. Een zonneboiler geeft mogelijk een besparing van 120 m³ gas per jaar maar dit kost zeer veel geld.

Maarten

Vandaag gehoord
"De slimme meters, die bij iedereen thuis zullen worden geïnstalleerd, moeten van op afstand, in real time kunnen worden uitgelezen. Het uiteindelijke doel van de invoering 'slimme meters' is om tot een 'smart grid' te komen, een elektronisch en dus efficiënter te beheren energienetwerk. En dat is des te nuttiger nu veel mensen zelf ook (groene) stroom opwekken, waardoor Eandis spreekt van een 'bidirectioneel' en meer 'decentraal' netwerk."
Eandis gaat dus zijn netwerk aanpassen aan de decentralisatie van de electriciteitsproductie ( vooral pv panelen zorgen voor een teveel aan stroom dat terug op het net wordt gezet.).
Ik hoorde op het radio 1 zelfs dat er dan wel " terug graafwerken en breekwerken " aan te pas zullen komen.
Benieuwd wat dat zal doen voor de CO2 paybacktime en de energy paybacktime van de pv panelen..
die meters plaatsen, produceren, graafwerken, kabels maken en leggen....kost toch ook handenvol energie en co2...
Ik heb het gevoel dat we maar aan het investeren zijn ( lees : energie aan het verspillen en Co2 aan het uitstoten om pv panelen en windmolens te maken, te transporteren, te installeren......) en dat we nog bijlange niet aan het oogsten zijn ( lees = meer groene energie, minder CO2 uitstoot) ....
...
Gewoon wat minder energie gebruiken kost niks ( geen energie, geen Co2)! Maar ja, daar maken we de producenten ( electrabel ea) niet echt blij mee, die zullen de pv panelen wel blijven promoten, en iedereen laten opdraaien voor de kosten van de aanpassing van het net....
"Laat de particulieren maar betalen voor de omschakeling naar een groene elektriciteitsproductie, en dan halen we de 13 % groene stroom tegen 2020 zo wel!
Of het zo goed is voor het milieu, dat is een andere vraag....