vuurtje stoken | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

vuurtje stoken

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van jef-23
28/03/2007 - 21:52

ik vraag mezelf af of je eigenlijk nog mag stoken.we gingen daarjuist een wandeling doen en in die 5 kilometer dat we gedaan hebben waren ze op 4 plaatsen afval van akkers aan het verbranden.ik snap niet waar zo een mensen mee bezig zijn? je kan dat toch ook inploegen.nu is mijn vraag mag dit en bestaan hier wetten voor?

45 Reacties

Reacties

afbeelding van Anonieme gebruiker
22/02/2008 - 13:13
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Klacht blijven indienen bij de politie wegens overlast. Als er voldoende klachten blijven binnenstromen zal er uiteindelijk wel iets aan gedaan worden.

afbeelding van Anonieme gebruiker
22/02/2008 - 13:15
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Klacht blijven indienen bij de politie wegens overlast. Als er voldoende klachten blijven binnenstromen zal er uiteindelijk wel iets aan gedaan worden. En niet bij de wijkagent, maar via de 101, anders wordt de klacht niet geregistreerd.

afbeelding van wonko
22/02/2008 - 13:44

Of desnoods direct de milieuinspectie verwittigen?

afbeelding van Anonieme gebruiker
22/02/2008 - 14:03
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

milieu-inspectie? Op hun website staat: bij klachten, gelieve de lokale politie te verwittigen....

milieu-ambtenaar van de gemeente? Deze zegt: u zal dit moeten aanpakken via de rechtbank, wij kunnen hier niets aan doen....

afbeelding van MET architectuur
22/02/2008 - 14:14

kan er niks via een vrederechter bekeken worden?

afbeelding van Anonieme gebruiker
22/02/2008 - 14:50
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

hoe gaat ge bewijzen wat zij in hun kachel stoken

afbeelding van Anonieme gebruiker
22/02/2008 - 15:38
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

dat zegt de politie dus ook he

ik zou willen weten of er een dienst is die metingen kan komen uitvoeren of stalen nemen van de binnenkant van hun schouw, alle discussie is dan uitgesloten !!!!!

feit is: zij zetten nooit een container buiten, waar blijft hun afval dan? weggetoverd door de kabouterkes zeker?

en ik zie en ruik het verschil wel tussen hout en iets anders hoor
ik ben zelfs nog bereid om zulke metingen ZELF te betalen !

Vrederechter.... pfffwwww.... ik zou niet eens weten hoe ik aan zo'n procedure moet beginnen

afbeelding van wonko
22/02/2008 - 15:42

We hebben ooit bij een overtreding van de bouwwetgeving (door het polderbestuur), direct contact opgenomen met de magistraat die zich bezig houdt met milieu-zaken (was in vogelrichtlijngebied).
De politie wilde ook niets ondernemen, stelde onozele vragen zoals "wilt ge u burgerlijke partij stellen" en zo.

Dan is er plots wel schot in de zaak gekomen, het gemeentebestuur was "in zijn gat gebeten" omdat we over hun hoofd geweest waren. Moesten zij actie ondernomen hebben zou dat natuurlijk niet nodig geweest zijn.

afbeelding van MET architectuur
22/02/2008 - 16:02

@ hopeloos,

ik weet niet hoe het bij een vrederechter juist zit in een geval zoals jij voorhebt. ik weet ook niet zeker of je bij een vrederechter aan het juiste adres bent. Je kunt eens luisteren of ze je eventueel niet wat raad kunnen geven op de griffie van het vredegerecht van jou kanton, of bij een van de justitiehuizen, waar ze gratis eerstelijns juridisch advies geven.(gegevens van de justitiehuizen kun je op het net vinden)

Wat ik wel weet: een verzoeningsprocedure (er bestaan ook andere procedures denk ik) starten bij een vrederechter is kosteloos en kan zonder advocaat. je dient enkel een verzoekschrift in te dienen waarin je de klacht duidelijk uiteen zet, en met de contactgegevens van de tegenpartij.

ik veronderstel dat je een vrij duidelijk beeld hebt van de wetgeving mbt het probleem. je zou met een aantal buren tesamen kunnen klagen mbt de rookhinder, verwijzend naar mogelijke wetten mbt het probleem, en bijvoorbeeld foto's maken als ze eens deftig aan het stoken zijn, foto's maken (als dat kan) van verschillende vuilnisophaaldagen waarbij enkel aan hun huis geen vuilzakken staan en bij andere wel, en die bij je verzoeningsverzoek voegen. vermeld ook reeds de verschillende stappen (rechtstreeks overleg, politie, milieu-inspectie) die je reeds probeerde te ondernemen, en de reacties die je daar kreeg. maak een lijst op van alle concrete overlast die je moet ondergaan.

je zou eventueel ook kunnen vermelden dat je op eigen kosten een staal zou willen laten onderzoeken van het roet in de schouw, als dat het overtreden van een of andere wetgeving zou kunnen aantonen. maar misschien is het verstandiger dat nog even uit de brief te laten, want misschien gaan ze rap hun schouw eens kuizen.... (ze krijgen een kopij van jou verzok tot verzoening bij hun dagvaardiging, dus hou rekening met wat en hoe je formuleerd)

voor wat het waard is, misschien kan dit je verder helpen, we horen het wel, veel succes

afbeelding van bart-82
22/02/2008 - 16:28

die vuil groen stoken het meeste dus discussie gesloten men mag blijven stoken. en diene vent met zen buren die hen wilt gaan aanklagen ik heb er al voor minder het leven zien ontnemen. kijk tegenwoordig kan niemand van niemand iets lijden als de mensen is wat verdraagzamer waren tja dan was het misschien nog wel iets beter.

afbeelding van MET architectuur
23/02/2008 - 22:11

jij bent duidelijk het grote voorbeeld van verdraagzaamheid Bart!! respect, Joost

afbeelding van MET architectuur
23/02/2008 - 22:19

voor de duidelijkheid, ik meen dat niet hé bart

afbeelding van Anonieme gebruiker
26/02/2008 - 09:00
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Ik ben met een paar van buren (niet-stokers) gaan praten en zij zijn akkoord om samen met mij de nodige stappen te ondernemen opdat deze overlast zou ophouden.

Het zal niet gemakkelijk worden, want ik heb echt geen "gewone" buren, maar ik voel mij niet geroepen om op dit forum heel het verhaal uit de doeken te doen.

In concreto komt het hier op neer: met die mensen valt niet te praten en de politie onderneemt niets (hebben geen bevoegdheid zeggen ze)

we zullen samen naar de burgemeester gaan als dit niet helpt het dossier (dat we gaan aanleggen met foto's en al) overmaken aan de dienst leefmilieu van de provincie.

Ik heb de burgemeester al kunnen overtuigen dat hij de mensen die geen vuilniszak buitenzetten (diftar, dus alles wordt geregistreerd) aan te schrijven en er hun te vragen wat zij met hun huisvuil doen (hopelijk doet hij dat dan ook he)

ik hou jullie wel op de hoogte.

alvast bedankt voor de steun

afbeelding van Anonieme gebruiker
26/02/2008 - 09:01
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Ik ben met een paar van buren (niet-stokers) gaan praten en zij zijn akkoord om samen met mij de nodige stappen te ondernemen opdat deze overlast zou ophouden.

Het zal niet gemakkelijk worden, want ik heb echt geen "gewone" buren, maar ik voel mij niet geroepen om op dit forum heel het verhaal uit de doeken te doen.

In concreto komt het hier op neer: met die mensen valt niet te praten en de politie onderneemt niets (hebben geen bevoegdheid zeggen ze)

we zullen samen naar de burgemeester gaan als dit niet helpt het dossier (dat we gaan aanleggen met foto's en al) overmaken aan de dienst leefmilieu van de provincie.

Ik heb de burgemeester al kunnen overtuigen dat hij de mensen die geen vuilniszak buitenzetten (diftar, dus alles wordt geregistreerd) aan te schrijven en er hun te vragen wat zij met hun huisvuil doen (hopelijk doet hij dat dan ook he)

ik hou jullie wel op de hoogte.

alvast bedankt voor de steun

afbeelding van pbrien
05/04/2010 - 17:01

Om even terug te komen op de eerste posts van deze vraag.

Er mag niets opgestookt worden in open lucht. Of het nu groenafval is of ander afval, of het nu op meer of minder is dan 100 m van huizen, bossen, boomgaarden,... , verbranden in open lucht mag niet!

Ik baseer mij hiervoor op het uitvoeringsbesluit van het afvalstoffendecreet, Vlarea. Meer bepaald artikel 5.4.2. van het Vlarea.

Artikel 5.4.2.
Het is verboden om de volgende afvalstoffen te verwerken door verbranding in een in het Vlaamse Gewest gelegen inrichting :

 1. selectief ingezamelde stromen die in aanmerking komen voor materiaalrecyclage;
  In afwijking van deze bepaling geldt het verbod niet voor de verbranding van volgende afvalstoffen, mits eencalorische inhoud > 11.500 kJ/kg, voor de opwekking van hernieuwbare energie :

  1. plantaardig afval van land- en bosbouw;
  2. plantaardig afval van de voedingsmiddelenindustrie;
  3. vezelachtig plantaardig afval afkomstig van het sorteren, ziften en wassen bij de rauwe pulp en de papierproduktie;
  4. houtafval;
  5. kurkafval;


  1. ongesorteerde bedrijfsafvalstoffen;
  2. ongesorteerde huishoudelijke afvalstoffen.

Enkel het verbranden van afval met als doel opwekking van hernieuwbare energie (zijnde elektriciteit) mag. Afval opstoken om te verwarmen mag dus niet.

 

Dus als je last hebt van iemand die vuurtje zit te stoken bel de politie of milieu-ambtenaar en verwijs naar dit artikel zou ik zeggen. Veel politiemensen en milieu-ambtenaar zitten nog met de reglementering van het veldwetboek in hun hoofd terwijl deze bepaling uit de afvalstoffenwetgeving strenger is.

Peter

 

PS OVAM bevestigt dit standpunt, ze hebben blijkbaar alleen nog niet de moeite genomen om hun website aan te passen of een infocampagne te organiseren

 

 

 

 

 

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.