vraaggestuurde balansventilatie woningbouw | Ecobouwers.be

U bent hier

vraaggestuurde balansventilatie woningbouw

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van bart cobbaert-1
05/12/2003 - 18:56

gezocht :"betaalbare, eenvoudige en automatische regelsystemen voor vraaggestuurde ventilatie in balansventilatie voor woningbouw"

bv kloksturing i.p.v. eerder traditionele manuele 3-standen regeling ventilatoren?
bv aanwezigheidsdetectie, CO2-sturing,... zinvol en betaalbaar in woningbouw? hoog stand-by vermogen?

bart cobbaert, architect

51 Reacties

Reacties

afbeelding van ahardeman
10/05/2007 - 21:05

Ik diep deze staart maar eens op

Gezien het relatief hoge energieverbruik van de ventilatoren op jaarbasis van een warmteterugwinsysteem (balansventilatie) zou een combnatie met vraaggestuurd (c02 gestuurd) toch wel een idee zijn. Concreet, iemand iets te zeggen over:

- zijn er balansventilatiesystemen op de markt die c02 gestuurd werken of moet je zelf iets van meerdere levreanciers in elkaar gaan flanzen
- wat is een aceptabel co2 nivo (ik heb wel eens 0,08% in slaapkamer en 0,10-0,15% in woonkamergelezen klopt dat?)
- als je s zomers de ramen open zet in de woning (bijv s nachts) zou dit (zonder balansventilatie) veel c02 afvoer meebrengen??

Mvg Arnold

afbeelding van tom-68
10/05/2007 - 23:07
Tom

Over welke concentraties CO2 acceptabel worden geacht in de slaapkamers en leefruimte, kan ik helaas weinig zeggen.

Wel hebben wij zojuist een offerte gekregen van een Vallox 90 SE als balansventilatie. Deze Finse fabrikant biedt een mijn inziens geavanceerd systeem aan, met toeters en bellen: tegenstroomwisselaar, gelijkstroomventilatoren, 100% bypass, digitale regelunit met LCD-scherm voor in de woonkamer voor instellen van de parameters, 8 standen, én - om op uw vraag te antwoorden- ook de mogelijkheid om in optie vocht- en CO2-sensoren te plaatsen. De vochtsensoren waren nog te doen van prijs, voor de CO2-sensoren wordt meer dan 500 euro per sensor gevraagd... Ik weet niet of die meerprijs opweegt tegenover het extra comfort dat je hiermee hebt.

Overigens zijn we zelf ook nog aan het twijfelen over merk van balansventilatie... Iemand een idee of de hoger beschreven Vallox te verkiezen is boven een Orcon HRC (nieuwe versie)? Deze laatste heeft óók een vochtsensor, ingewerkt in de unit zelf. Ook constant flow, in tegenstelling tot de Vallox. Wel maar een drie standen schakelaar...

Iemand raad?

Tom

afbeelding van stefan-14
12/05/2007 - 16:00

Arnold,

in kantoorgebouw gebruikt men IDA-waarden, IDA1, IDA2, ...

800 ppm CO2 is max toelaatbare voor goede luchtkwaliteit

Stefan

afbeelding van jurgen-6
15/05/2007 - 09:05

Arnold,

Ik geloof dat bij de Benzing ECO - wtw unit een CO2 sensor optioneel is. Het toestel is ook uitbreidbaar met andere sensoren.http://www.benzing-ls.de/

afbeelding van nathan
16/05/2007 - 09:53

Lucht van goede kwaliteit moet voldoen aan twee eisen: bij inademing moet het risico voor de gezondheid verwaarloosbaar zijn, en anderzijds moet de perceptie van de lucht door de aanwezigen comfortabel en niet storend zijn. De norm NBN EN 13779 onderscheidt vier klassen van binnenluchtkwaliteit: IDA-klassen 1 tot 4 (IDA-klasse 4: verschil in concentratie CO2 tussen binnen en buiten is meer dan 1000ppm) . Nu is de luchtkwaliteit afhankelijk van mensgebonden polluenten (virussen, tabaksrook…), gebouw- en materiaalgebonden polluenten (Radon, VOC…) en vochtgebonden polluenten (schimmels…). Voor de laatste twee categorieën is het vooral van belang het probleem letterlijk bij de bron aan te pakken(dit kan nooit volledig, dus er dient steeds een minimumventilatie te zijn - daarom mag de ventilatie nooit volledig afgezet worden, zie ook NBN D50-001). Voor mensgebonden polluenten is dit minder evident en dient men verdunning na te streven door ventilatie.

Uit onderzoek blijkt dat de CO2-concentratie in een ruimte een zeer goede indicator is voor de concentratie van mensgebonden polluenten. In de buitenlucht is er een constante concentratie van 350-400ppm aanwezig, afhankelijk van de omgeving (stad, platteland…). Als comfortindicatie dient men dan ook steeds het verschil in CO2-concentratie te beschouwen.

In tegenstelling tot de meeste van de omliggende buurlanden (nederland - LVI index, en frankrijk - cumulatieve CO2-concentraties) is er in België dus geen expliciet criterium om de binnenluchtkwaliteit voor woningen te evalueren. In NBN D50-001 en bijlage 5 van de EPB worden geen eisen gesteld aan de binnenluchtkwaliteit, enkel aan het ventilatiesysteem en –concept. Voor kantoren wordt IDA3 opgelegd. Ook in het ‘Besluit van de Vlaamse regering houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico’s door verontreiniging van het binnenmilieu’ wordt enkel een richtwaarde gegeven van 900mg/m³ (458ppm) en geen bovengrens of comfortcriterium. De systemen die wettelijk toelaatbaar zijn gelden dus als referentiesystemen.

Algemeen kan gesteld worden dan IDA-klasse 3 een aanvaardbare binnenluchtkwaliteit geeft, terwijl IDA-klasse 4 te vermijden is. Uit onderzoek blijkt dat systeem D de beste binnenluchtkwaliteit oplevert, dan systeem C (daarna systeem C+), en systeem A heeft de slechtste binnenluchtkwaliteit. Als we enkel kijken naar de buitenhuiswerkende ouder zal die bij een luchtdichtheid v50 = 0.6m³/h.m² (meest 'negatieve' geval - ongeveer passiefhuisstandaard) bij systeem D zo goed als 0% van de tijd dat hij aanwezig is in IDA-klasse 4 doorbrengen, bij systeem C 3.9% , bij systeem C+ is dat 10.5% en bij systeem A loopt dat op tot 15.5%.

De slechtste binnenluchtkwaliteiten komen vooral voor in de slaapkamers.

De grootste bottleneck is meestal de doorvoer van lucht tussen de ruimtes: hoe kan je 50m³/h toevoer bij 2 Pa als je slechts een doorvoer hebt van 25m³/h bij 2Pa? Zeker bij luchtdichte ruimtes (zoals slaapkamers meestal zijn) is dit van belang.

Het energieplaatje is natuurlijk nog een andere zaak...

Vragen, reacties en kritische opmerkingen steeds welkom.

afbeelding van GeertBellens
16/05/2007 - 10:03

"Uit onderzoek blijkt dat systeem D de beste binnenluchtkwaliteit oplevert, dan systeem C (daarna systeem C+), en systeem A heeft de slechtste binnenluchtkwaliteit."

Kan je de referenties geven van dat onderzoek?

Geert

afbeelding van 11221
16/05/2007 - 16:04

Nathan,

"Doctor" Griet Verbeeck, samen met de KULeuven worden nogal bekritiseerd door het Passiehuisplatform
http://www.passiefhuisplatform.be/index.php?col=/nieuws/overzicht&doc=overzicht_347

afbeelding van Anonieme gebruiker
19/05/2007 - 11:23
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Nathan schreef : "... Algemeen kan gesteld worden dan IDA-klasse 3 een aanvaardbare binnenluchtkwaliteit geeft, terwijl IDA-klasse 4 te vermijden is. Uit onderzoek blijkt dat systeem D de beste binnenluchtkwaliteit oplevert, dan systeem C (daarna systeem C+), en systeem A heeft de slechtste binnenluchtkwaliteit. Als we enkel kijken naar de buitenhuiswerkende ouder zal die bij een luchtdichtheid v50 = 0.6m³/h.m² (meest 'negatieve' geval - ongeveer passiefhuisstandaard) bij systeem D zo goed als 0% van de tijd dat hij aanwezig is in IDA-klasse 4 doorbrengen, bij systeem C 3.9% , bij systeem C+ is dat 10.5% en bij systeem A loopt dat op tot 15.5%.

De slechtste binnenluchtkwaliteiten komen vooral voor in de slaapkamers.

De grootste bottleneck is meestal de doorvoer van lucht tussen de ruimtes: hoe kan je 50m³/h toevoer bij 2 Pa als je slechts een doorvoer hebt van 25m³/h bij 2Pa? Zeker bij luchtdichte ruimtes (zoals slaapkamers meestal zijn) is dit van belang.

Het energieplaatje is natuurlijk nog een andere zaak...

Vragen, reacties en kritische opmerkingen steeds welkom."

Mag ik uit je tekst concluderen dat de Belgische norm niet dezelfde minimum kwaliteit geeft voor de diverse ventilatiesystemen en merkelijk strenger is voor systeem D? Mij lijkt het dan ook logisch dat de opgelegde minimum eisen
evenwaardig gemaakt worden. (Is in het onderzoek gekeken naar de effectieve gebruikte ventilatievolumes bij systemen B,C en D?)

In je tekst staat ook dat de te verwijderen vervuiling mensgerelateerd is. Mag ik daaruit concluderen dat deze niet, of nauwelijks, afhankelijk is van de oppervlakte/volume van de te ventileren ruimte?

Is er in het onderzoek ook gekeken naar het vooraf filteren van binnenkomende lucht? Misschien heeft dit een impact op de indicator co²...

mvg

Alain

afbeelding van nathan
22/05/2007 - 13:00

Alain,

de norm legt minimale (en maximale) debieten op voor verschillende ruimtes, dit betreft zowel toevoer als afvoer.

Bij systeem A moet de afvoer gebeuren door natuurlijke trek, en rekent men op een drukverschil van 2Pa. Dat is natuurlijk minder zeker dan een systeem C of D.

Bij systeem A en C heb je nog het nadeel dat de wind een tegengesteld effect kan veroorzaken. Neem een rijwoning met de voorgevel op de loefzijde en de achtergevel op de lijzijde. Als er achteraan slaapkamers zitten, zal de lucht van de slaapkamers worden weggezogen naar de badkamer, maar ook naar buiten toe. Er is dus een tegengestelde werking.

Bij systeem D is dit minder het geval, en het is ook daarom dat er luchtdichter moet gebouwd worden bij systeem D.

Een balansventilatie plaatsen in een gemiddeld (lees: lek) gebouw in vlaanderen heeft totaal geen zin.

mvg,
nathan

afbeelding van bob de baecke-1
23/05/2007 - 08:33

Ik denk dat het altijd zin heeft om een mechanische balansventilatie met
warmteterugwinning te plaatsen, om het even hoe lek je woning is.
Dan ben je toch zeker dat je overal in huis verse lucht hebt. Natuurlijke trek
is immers oncontroleerbaar.

In onze slaapkamer aan de noordkant staat er dag en nacht een klapraam
open, er is geen verwarming en er is ook nog een rooster in de deur. De
temperatuur in onze slaapkamer is nooit onder de 15° geweest deze winter.
Dat wijst er toch op dat er maar weinig natuurlijke trek is?

afbeelding van jan verstricht
23/05/2007 - 10:38
Jan

Oef, gelukkig een genuanceerd antwoord op dat axioma ivm luchtdichtheid en nut van balansventilatie. Ik plan ook zo'n balansventilatie met de bedoeling een verzekerde toevoer van verse lucht te hebben en een goede afvoer van vocht en vervuilde lucht (al dan niet met een geurtje). Of er dan ergens nog wat lucht bijkomt of ontsnapt lijkt me dan een zaak van bijkomend belang - tenzij voor een gecertificeerd passiefhuis (maar mijn gezond boereverstand is nog niet tot dat stadium gekomen). Daarom dat ik ook nog kies voor opengaande ramen - het gefluit van (vrij in de natuur levende) vogeltjes vind ik ook een zekere waarde hebben - en af een toe een stevige trek in m'n huis (bijv. bij de eerste mooie lentedag) vind ik ook wel iets hebben.

afbeelding van walter-13
23/05/2007 - 11:42

Bob, wil je meer verluchting in de slaapkamer, zet je deur dan ook open. 'Vroeger' werden deuren ook zowat luchtdicht geplaatst. Om voldoende verluchting te hebben, moet je deur ook open laten. Maar eens je de deur dan laat openstaan, kom je snel in de rest van de woning met comfortproblemen.

Walter

afbeelding van a. eversdijk
15/12/2007 - 17:33

Ik ben op zoek naar de norm CO2 (ppm) in een nieuwbouw appartement. Graag wil ook weten waar dit te vinden.

In het appartement is geen balansventilatie aangebracht.

Ez zijn aangebracht 2 suskasten en een mechanische ventilatie bestaande uit 4 afvoerroosters terwijl 7 afvoerroosters volgens tekening aangebracht hadden moeten worden.

Met vriendelijke groete

A. Eversdijk

afbeelding van Anonieme gebruiker
07/03/2009 - 12:12
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Nathan

In 2007 sprak je over een studie i.v.m. co² als indicator. Is de studie reeds beschikbaar?

Alain

afbeelding van Hans Delannoye
07/03/2009 - 13:32

alain

CO² als indicator werkt perfect, maar niet in een woning.
doe dit in een grote ruimtes met wisselde bezetting zoals aula's, cinemazalen, ... en dat werkt perfect.
in een woning zou je dan in zowat alle verblijfruimtes een sensor moeten hangen en dan ventileren a.d.h.v. de slechtste waarde. maar dat zou een dure grap worden, en weinig zinvol, want een woning heeft meestal een min of meer constante bezetting.
dit is natuurlijk mijn persoonlijke lening, maar ook een verhaal dat ik al meermaals heb gehoord op buitenlandse seminaries e.d.

hans d

afbeelding van Anonieme gebruiker
07/03/2009 - 14:01
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Hans

Ik bedoel niet om co² vraaggestuurd te ventileren, maar het onderzoek betrof -zover ik het hierboven kan lezen- een vergelijking tussen de verschillende systemen. Ik acht het wel nuttig om na effectieve ingebruikname co² metingen te doen met een datalogger, dit om te zien wat de inregeling geeft.

In het onderzoek zou de luchtkwaliteit met systeem D merkelijk beter zijn. M.a.w. de norm is strenger voor systeem D dan voor de andere, het lijkt mij een belangrijk gegeven om te weten. Een studie zou daar meer licht op kunnen werpen.

Als ik me niet vergis heb jij vroegers cijfers van de Duitse of Oostenrijkse normen op het forum gezet, maar ik vind ze niet meer, heb jij ze nog.

Even terug de tekst van Nathan onderaan toegevoegd.

Nathan schreef : "... Algemeen kan gesteld worden dan IDA-klasse 3 een aanvaardbare binnenluchtkwaliteit geeft, terwijl IDA-klasse 4 te vermijden is. Uit onderzoek blijkt dat systeem D de beste binnenluchtkwaliteit oplevert, dan systeem C (daarna systeem C+), en systeem A heeft de slechtste binnenluchtkwaliteit. Als we enkel kijken naar de buitenhuiswerkende ouder zal die bij een luchtdichtheid v50 = 0.6m³/h.m² (meest 'negatieve' geval - ongeveer passiefhuisstandaard) bij systeem D zo goed als 0% van de tijd dat hij aanwezig is in IDA-klasse 4 doorbrengen, bij systeem C 3.9% , bij systeem C+ is dat 10.5% en bij systeem A loopt dat op tot 15.5%.

De slechtste binnenluchtkwaliteiten komen vooral voor in de slaapkamers.

De grootste bottleneck is meestal de doorvoer van lucht tussen de ruimtes: hoe kan je 50m³/h toevoer bij 2 Pa als je slechts een doorvoer hebt van 25m³/h bij 2Pa? Zeker bij luchtdichte ruimtes (zoals slaapkamers meestal zijn) is dit van belang.

Het energieplaatje is natuurlijk nog een andere zaak...

Vragen, reacties en kritische opmerkingen steeds welkom."

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
07/03/2009 - 17:44

"In het onderzoek zou de luchtkwaliteit met systeem D merkelijk beter zijn. M.a.w. de norm is strenger voor systeem D dan voor de andere, het lijkt mij een belangrijk gegeven om te weten."

Dat laatste is een verkeerde conclusie. De norm is voor elk systeem even streng, want geeft debieten aan voor de ventilatievoorzieningen, met om het even welk systeem.

De mate waarin een systeem in staat is tot het verzekeren van zulke debieten of van minstens de debieten die voor IDA3 luchtkwaliteit kunnen zorgen, dat is natuurlijk heel wat anders en hangt louter af van het geplaatste systeem en van heersende omstandigheden bij de natuurlijke toevoer en/of afvoer.

Rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
07/03/2009 - 23:24
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Ik vraag me af hoe betrouwbaar een vraaggestuurde bv is.
Waar wordt de co2 gemeten?
Is het ook in combinatie met vocht? Niet als je staat te douchen dat de bv maar op een laag pitje blijft draaien.

Iemand een idee over dit soort vragen?

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
08/03/2009 - 08:44

Chathanky,

De centrale vochtmeter in de warmtewisselaar wordt toch aanzien als onwerkzaam, want de vochtige lucht is te zeer verdund met andere droge lucht.

Ik heb ooit mijn haarvochtmeter in de badkamer geplaatst tijdens het douchen. Die loopt niet voldoende op om daarmee een signaal te kunnen geven. Er zullen wel systemen bestaan waarmee dat lukt, maar tot nader order die ik dit nog altijd, en met meer zekerhied, met de hand.

Ik zou wel eens CO2-metingen willen doen om te zien of mijn ingestelde debieten (25 m³/uur en persoon in de slaapkamer) voldoen aan deze normen. Maar toch niet om vraaggestuurd te ventileren.

afbeelding van guy van steenbergen
08/03/2009 - 09:21

Allemaal,
Bestaat er goed(koop) instrumentarium om co2 te meten in leefruimtes, iemand ervaring?

Groeten, Guy

afbeelding van Anonieme gebruiker
08/03/2009 - 11:08
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Rik

Als één systeem meer dan één dag per week niet aan de luchtkwaliteitseisen voldoet, schort er iets. Ofwel aan de norm, ofwel aan de toepassing in epb. Bij A moet wel degelijk rekening gehouden worden met de weersomstandigheden en niet met een rekenwaarde, de rekenwaarde komt kennelijk niet overeen met de behoefte.

Nu heb ik gelezen dat je bij D ook recirculatielucht mag gebruiken en dan is er toch een 100-150m³/u van de wtw-eenheid af te halen.

Guy,

De laagste prijs die ik gevonden heb is boven de 200 euro en dan heb je nog een datalogger nodig.

afbeelding van Anonieme gebruiker
08/03/2009 - 12:10
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Je mag recircultielucht gebruiken?
Ik zou toch graag weten van wie.
Altijd geweten dat je lucht van bv. de wc altijd direct naar buiten dient afgevoerd moet worden. En voor de keukenluchtjes en badkamerlucht lijkt me het ook wel een plicht.

afbeelding van Anonieme gebruiker
08/03/2009 - 14:50
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Recirculatie van slaapkamers, speelkamers, gangen naar de woonkamer mag gebruikt worden volgens EPB. Vermits een woonkamer toch redelijk snel aan 150 m³/u komt, is dit een substantieel deel van het totale ventilatievolume. Dat maakt Duitse en Oostenrijkse wtw eenheden aantrekkelijker, ze zijn immers meestal kleiner.

Het grote verplicht debiet bij systeem D is natuurlijk een typisch Vlaams fenomeen, de ventilatieverplichting is in Vlaanderen redelijk absurd geformuleerd.

afbeelding van Anonieme gebruiker
08/03/2009 - 18:16
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Hoe wordt dit in de pratijk gebracht?
Een centrale wtw unit heeft 2 hoofdkanalen die de lucht verzorgt van alle vetrekken, met een afzuigpunt uit woon of slaapkamer wordt de lucht al gemengt met die van de wc.
Dan nog maar te zwijgen over het extra kanalenwerk die benodigd is.

En wat is het nut van recirculeren in dit geval?
Wil je het debiet verhogen om ook te gaan verwarmen?
of om de co2 te regelen?
Je kunt om de laatste reden de zaak maar bij het oude laten, besparen op ventilatiekosten doe je niet de ventilatoren draaien immers op dezelfde stand.
Besparen op ventilatieverliezen zijn nihil.
De meerkosten aan kanalen opnemers en regeling is groot.

Back to basic lijkt mij in dit geval beter.

Wat Hans aangaf ga ik zondermeer in mee, voor ruimtes met een sterk wisselende belasting is het enkel echt rendabel.
Denk aan theaterzalen, schoollokalen of in die zin.

afbeelding van Anonieme gebruiker
08/03/2009 - 19:18
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Je zoekt het veel te ver, dit staat trouwens los van -automatische- vraaggestuurde ventilatie.

Van de "nachthal naar de woonkamer een kanaal met daarin een kleine buisventilator, volledig los van de wtw. De buitenlucht die de wtw zo in de slaapkamers binnenbrengt kan dan overgepompt worden naar de woonkamer.

Je kan dan naar de -zinvollere- Duitse norm dimensioneren en kunt toch de Vlaamse norm halen. Op die wijze heb je zowel een goede luchtkwaliteit (Duitse norm dus) en geen boetes omdat je de Vlaamse norm niet kunt halen. Als het echt nodig is (een feestje bv.) kun je dan de buisventilator aanzetten en de ventillatie in de woonkamer verhogen. Je zou bv. ook met een tijdklokje extra kunnen ventileren in de woonkamer in de vooravond.

afbeelding van r.vanrossen@skynet.be
08/03/2009 - 20:09

Alain,

"Als één systeem meer dan één dag per week niet aan de luchtkwaliteitseisen voldoet, schort er iets. Ofwel aan de norm, ofwel aan de toepassing in epb. Bij A moet wel degelijk rekening gehouden worden met de weersomstandigheden en niet met een rekenwaarde, de rekenwaarde komt kennelijk niet overeen met de behoefte."

Met NBN D50-001 kan bij sys A en helemaal geen rekening worden gehouden met weersomstandigheden.
Dat wel doen is redelijk ingewikkeld, volgens EN 15242 dan.

"Nu heb ik gelezen dat je bij D ook recirculatielucht mag gebruiken en dan is er toch een 100-150m³/u van de wtw-eenheid af te halen."

Ook met sys B en C kan je de in studeer- speel en slaapkamers toegevoerde lucht nog, mechanisch dan, doorvoeren naar de living. Perfect toegelaten door NBN D50-001.

Rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
08/03/2009 - 21:26
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Tijdens het feestje moeten de kids het met wat minder stellen?

afbeelding van Anonieme gebruiker
08/03/2009 - 21:55
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

chathanky

Tijdens een feestje hebben de kinderen evenveel of meer. Nadat het uit de slaapkamers gegaan is wordt het nog langs de woonkamer gepompt ipv via een natte ruimte afgevoerd te worden.

buiten -> wtw -> slaapkamers -> nachthal -> woonkamer -> natte ruimte -> buiten

afbeelding van Hans Delannoye
08/03/2009 - 22:32

chathanky

de kids worden in de meeste gevallen toch al vergiftigd door een te hoog gehalte aan CO² op feestjes in woningen, met een balansventilatie, ook al is het met een beperkt debiet, zal je toch nog altijd beter zitten.

hans d

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.