Voorlichtingsavond "Beleggen in energiebesparing e | Ecobouwers.be

U bent hier

Voorlichtingsavond "Beleggen in energiebesparing e

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van steven de bock
15/02/2008 - 06:07

Hallo,

bij deze wou ik laten weten dat er in Beveren-Waas een voorlichtingsavond komt. Iedereen is welkom, zeker voor de regio Waasland en Antwerpen is de locatie ideaal.
Hierbij de officiële aankondiging:

Beste,

Op donderdag 21 februari om 20 uur organiseert Open VLD Beveren in zaal “Scala”, Stationstraat 40 te Beveren een voorlichtingsavond rond het thema "Beleggen in energiebesparing en alternatieve energie met een rendement van 12%".

Met veel enthousiasme ben ik ingegaan op de vraag van mijn partij om op deze avond te fungeren als centrale spreker. De energieproblematiek is een thema dat zeer actueel is en waarvoor ik persoonlijk reeds lang aandacht heb. Als provincieraadslid en gewezen OCMW voorzitter heb ik op dit gebied reeds vele oplossingen voorgesteld en uitgewerkt.

Als liberaal vind ik het uiterst belangrijk dat wij zuiniger met energie omgaan om onze economie op lange termijn competitief te houden, om gezinsbudgetten niet onverantwoord te belasten en om sociale drama’s te voorkomen. Op 21 februari richt ik mij vooral op het gezinsbudget. Mensen moeten lange termijn keuzes maken vanuit een kosten baten benadering, vanuit een gezond financieel beheer van het gezinsbudget op lange termijn. Wie rekening houdt met de sterk gestegen energieprijzen en op de juiste manier gebruik maakt van premies en fiscale stimuli, kan vandaag niet anders dan investeren in energiebesparing en alternatieve energie. Beleggen hierin is zelfs een veel beter woord omdat ik zwart op wit zal bewijzen welke mooie rendementen er kunnen gehaald worden via een zestal concrete investeringsprojecten.

Ook voor de sociaal zwakkeren is dit de enige juiste weg, maar hier moet dringend werk van gemaakt worden. De stookoliepremies die de PS vandaag absoluut wilden uitbreiden, is dweilen met de kraan open. Rendabele lange termijn investeringen van de overheid en bijvoorbeeld ook van de sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen de lekkende kranen op relatief korte termijn herstellen. Ook private verhuurders kunnen de energetische kwaliteit van hun woningen met beperkte middelen sterk verbeteren zodat ook zij op lange termijn rendabel verhuurbaar blijven.

De voordracht bestaat uit twee delen: in een eerste deel maak ik de toehoorders wegwijs in alle mogelijke steunmaatregelen waaruit zij vandaag kunnen putten. Het zal hier gaan om belastingsaftrek, premies van de gemeente en de netleverancier, groene stroomcertificaten en extra fiscale stimuli en korting op de onroerende voorheffing gedurende tien jaar. In een tweede deel volgen de concrete beleggingstips waar de investeringskosten worden afgewogen tegen alle verkrijgbare premies, fiscale stimuli en de realiseerbare besparing op de energiekosten.

Ik zou u dan ook persoonlijk willen uitnodigen op deze avond. U zult ongetwijfeld heel wat opsteken waar uzelf of uw vrienden en kennissenkring voordeel uit kunnen halen.

Met vriendelijke groeten,

Luc maes
Provincieraadslid.
Schepen voor energiebeleid.
0473/89.00.59

PS: Je zou mij een groot plezier doen mocht u dit bericht willen doorsturen naar uw familie, vrienden, kennissen, collega’s of andere zakelijke en beroepsrelaties. Iedereen is welkom.

5 Reacties

Reacties

afbeelding van hendrik de corte
15/02/2008 - 22:25

Mijnheer De Bock

Ik vraag me af of schepen Maes de moed zal hebben voor de zaal te verklaren dat ene Didier Reynders (van dezelfde strekking) een systeem van belastingkortingen voor energiebesparende maatregelen heeft uitgedokterd dat mensen met lagere inkomens uitsluit van de voordelen.

Wie niet genoeg verdient (bv. veel gepensioneerden) betaalt weinig of geen belastingen en kan daarom geen belastingkorting krijgen.
Een keuze voor een belastingkrediet had dit probleem voorkomen.

Ik neem aan dat de keuze voor een belastingkorting een bewuste politieke keuze was.
Het was Reynders te doen om de belastingkorting voor zijn doelpubliek en niet om de stimulans voor energiebesparende maatregelen.

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
18/02/2008 - 13:39
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Beste mijnheer De Corte,

Ook ik ben mij daar al lang van bewust.Ik heb dan ook al meerdere malen aangedrongen, ondermeer in de provincieraad, om voor deze groep andere maatregelen uit te dokteren. Ik heb vernomen dat de Vlaamse regering op dit ogenblik maatregelen uitwerkt om hieraan tegemoet te koemn.

Toch vind ik de fiskale aftrekbaarheid, waar Vlamingen nu eenmaal zeer gevoelig voor zijn, zeer belangrijk om energiezuinige investeringen te bevorderen en de juiste atitudes te stimuleren, maar wij moeten altijd gaan voor beter.

Bij de nieuwe gemeentelijke premie voor lage energiewoningen die ik heb laten goedkeuren in mijn gemeente kunnen mensen met een laag inkomen 8.000 € premie ontvangen, veelverdieners slechts 4.000 euro. Dit is een sociale correctie die een eventueel verschil in fiscale aftrekbaarheid ruimschoots tegemoet komt.

Luc Maes

afbeelding van hendrik de corte
19/02/2008 - 07:07

Mijnheer Maes

Bedankt voor uw reactie. Sta mij toe even de werkelijkheid achter uw elegant geformuleerde woorden te schetsen.

1) Uw uitspraak: "Toch vind ik de fiskale aftrekbaarheid, waar Vlamingen nu eenmaal zeer gevoelig voor zijn, zeer belangrijk om energiezuinige investeringen te bevorderen "

Inderdaad zijn de door paars beloofde belastingsverminderingen eigenlijk niet gerealiseerd door een verlaging van de aanslagvoeten, maar wel door het invoeren van een hele reeks nieuwe belastingsaftrekken en belastingkortingen (en een paar belastingkredieten). Dit terwijl elke echte belastingsvermindering (en zeker de invoering van een flat tax) eigenlijk gepaard gaat met de afschaffing van veel of alle aftrekken en kortingen (wonderen bestaan immers niet, de vermindering moet met iets gefinancierd worden). Waar ik toe wil komen: de regeling voor de belastingkorting voor energiebesparende maatregelen is uitgewerkt door minister Reynders en die is er alleen in geïnteresseerd om mensen minder belastingen te laten betalen (uit uw bovenstaande zin blijkt dat dit motief u evenmin vreemd is). Dat wie geen belasting betaalt, geen federale overheidssteun krijgt om energiebesparende maatregelen uit te voeren is niet toevallig maar het gevolg van de liberale politiek.

Eén en ander is politiek relevant en geen “technische kwestie". Het probleem is eigenlijk zeer gemakkelijk op te lossen door de belastingkorting te vervangen door een belastingkrediet. Daarmee kun je wel terugkrijgen, ook al betaal je geen belastingen. Belastingkrediet bestaat wél voor het Arkimedesfonds en voor het aankopen van bepaalde pc’s.

2) Uw uitspraak: "Ik heb vernomen dat de Vlaamse regering op dit ogenblik maatregelen uitwerkt om hieraan tegemoet te komen".

Het is eigenlijk al te gek dat de Vlaamse regering de gebreken van de federale regering (gedeeltelijk) gaat repareren.

Terwijl de partij van mevrouw Crevits op federaal vlak onderhandelt en de invoering van een belastingkrediet in het regeerakkoord zou kunnen doordrukken, vindt zij er niet beter op dan nog eens een nieuwe premie in te voeren.
Het gaat daarbij over een premie die enerzijds beperkter is dan de maatregelen waarvoor een belastingkorting geldt (minder maatregelen komen in aanmerking) en anderzijds ruimer (niet alleen vervanging van stookketels door condensatieketel maar vervanging van verwarmingstoestellen door een condensatieketel).

Een ding is zeker: hoe meer verschillende systemen, hoe verwarrender en hoe meer “hij die het niet weet” uit de boot valt. Vooral de minder geschoolde. Laat dit nu net de persoon zijn die meestal ook een laag inkomen heeft.

Nee, de nieuwe premie is een tegenvoorbeeld van "administratieve vereenvoudiging".

groeten
rik

afbeelding van steven de bock
21/02/2008 - 18:44

Bedoeling van mij was/is om mensen op de hoogte te brengen dat er in Beveren een voorlichting door gaat die mensen op de hoogte wil brengen van de mogelijke premies en voordelen waarvan ze kunnen genieten.
De bedoeling was NIET om aan politiek te gaan doen op dit forum. Jammer dat Meneer de Corte dit anders begrepen heeft.

Bij deze hoop ik dan ook dat er ondanks dat, een aantal mensen het bericht hebben gelezen en interesse hebben gekregen om te komen luisteren en in te stappen in de groep van mensen die energiebesparende maatregelen nemen.

Steven.

afbeelding van hendrik de corte
21/02/2008 - 19:13

Mijnheer De Bock

Pardon? Geen politiek?
De partijpolitiek druipt er gewoon af, zie uw eerste bericht.

Wat niet wegneemt dat investeren in energiebesparende maatregelen voor 80% van de gezinnen één van de meest rendabele beleggingen is die men kan doen. Daar ben ik het mee eens.

Ik blijf er echter bij dat de uw politieke vrienden een verpletterende verantwoordelijkheid dragen in het discrimineren van de andere 20 %.

groeten
rik

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.