ventilatie | Ecobouwers.be

U bent hier

ventilatie

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Kristine Vansteeland
17/01/2013 - 19:40

zijn er nog mensen die last hebben van rookhinder met een ventilatiesysteem d,door hout kachel bij geburen,en mogelijke oplossingen
passiefhuisbewoner de pinte

14 Reacties

Reacties

afbeelding van Anonieme gebruiker
18/01/2013 - 09:07
jandc (niet gecontroleerd)

jawel! het is soms zo erg dat je het verschil merkt als je een raam open zet. 

We hebben een vrij grote zakkenfilter met F6/F8 filters op de ingang van de balansventilatie (apparte doos van 60x60x30) en dat houd redelijk veel van de geur tegen. Niet alles maar de hinder is beperkt. Het helpt ook wel om de warmtewisselaar eens zeer grondig uit te spoelen.

 

afbeelding van Roel P.
18/01/2013 - 09:52

Beste Kristine,

indien de buren zuiver hout stoken, kan er hinder zijn doordat de buren verkeerd stoken. Je kan hen informeren ivm juist stoken.

Blijft de hinder aanhouden, dan kan je naar de vrederechter stappen.

Indien zij afval verbranden/behandeld hout is dit een overtreding van de Vlaremwetgeving. In dat geval kan d epolitie/milieudienst optreden.

 

Roel 

afbeelding van Anonieme gebruiker
18/01/2013 - 10:52
jandc (niet gecontroleerd)

Vergeet het. Zelfs zuiver hout is verre van reukloos en ja ook dat geeft de nodige hinder. Dat zijn geen pelletes die in een zeer gecontrolleerd process verbrand worden he.

afbeelding van FrankD
19/01/2013 - 10:06

Je wil volgens mij geen ruzie met je buren dus 2 mogelijkheden:

1) Bij voorkeur Filteren (ik heb zelf nog geen geschikt filter gevonden)

2) Ventilatie uit als er geurhinder is én ventilatie steeds uit als er geen bewoners meer aanwezig zijn!

afbeelding van Oostlandvaarder
03/01/2014 - 18:13

Beste Kristine,

Ik heb Uw post niet eerder opgemerkt.

ik wil er toch nog op reageren.

Wij hebben ook een ventilatiesysteem d, en jawel, wij hebben ook zeer veel last van rook van de hout stokende buren.

 

Ik heb dit al eerder aangekaart op dit forum, waar overigens zeer weinig deelnemers dit ernstig nemen, er is hier een grote hoop aanhangers van biomassaverbranding aanwezig.

http://www.ecobouwers.be/forum/post/studie-vmm-houtverbranding-vs-fijn-stof#comment-153230

Hebt U al enige vooruitgang geboekt als het komt tot het vinden van een oplossing?

 

Ikzelf ondervind alleen maar onbegrip. De houtstokers zeggen: ' Wij stoken hout en dat weet je, het zal altijd een probleem blijven', 'Een kachel zonder rook dat kan niet', 'Je moest van mij hier niet komen wonen', 'Betaal jij dan de aardgas', ... .

 

Bij het gemeentebestuur schiet je ook niets op: ' Is een probleem tussen buren, daarvoor kun je eventueel de bemiddeling van de wijkagent inroepen, of naar het vredegerecht stappen'.

Andere buren, die zelf geen hout stoken, en waarmee dus nog een dialoog mogelijk is , vinden dat de schuld ons 'passiefding' is met die ventilatie. Onmogelijk uit te leggen dat ventilatie altijd nodig is , en dan nog opgelegd door de regelgeving.

 

Het hemeltergende is dan nog dat de hoofddader (naast nog een ganse straat mededaders) die rechtover ons benedenwinds woont, zelf het dakvenster kan laten open staan, onder z'n dampende schouw, en wij alles potdicht moeten houden!

 

Kwestie van technische oplossingen, hieronder mijn inbreng:

 

- Onze ventilatie draait in de winter enkel tussen 01h00 s'nachts en 6 h00 's morgens.Enkel in die periode ben ik er redelijk gerust 

  in dat er geen overmatige reuk/rook rond het huis hangt.

 

- Zelfs met deze sterke ventilatiebeperking wordt de filter van de bodemwarmtewisselaar hitzwart. Ook de filter die na de 

  bodemwarmtewisselaar zit (dus voor de platenwarmtewisselaar van de balansventilatieunit) wordt grijs, beide stinken naar roet 

  en  kachelstank.

 

- Rond de inblaasopeningen (aan plafond) tekenen zich grijze cirkels af op het plafond.

 

- Ik gebruik als filter nu een M5 als voorfilter ( na de balansventilatie) en een F9 filter ( voor de warmtewisselaar van de

  balansventilatieunit).

 

- Al die filters kosten zeer veel geld, mischien behoeden ze onze longen voor het fijn stof, maar de stank kunnen

  ze niet tegenhouden.

 

- Ondanks de filters, na intrek in onze woning gebruikten we enkel G 4 filters en toen stofzuigden we nog, ook het

  luchtfiltertje van de stofzuiger was zwart als roet. Dat betekent afzetting van roet in huis!

 

Ik heb helemaal geen hoop op verbetering en in die wetenschap word ik daar helemaal depressief van.

 

Er bestaat nochtans wetgeving, maar de lokale overheid wil die blijkbaar niet handhaven.

 

Deze relevante wetgeving heb ik al gevonden:

1) Het verbranden van onbehandeld stukhout in houtkachels voor de verwarming van woonverblijven en werkplaatsen, in sfeerverwarmers en gelijksoortige toestellen met een nominaal thermisch vermogen van maximaal 300 kW, is volgens de Vlaamse milieuregelgeving (Vlarem) niet onderhevig aan de meldings- of milieuvergunningsplicht. Het vermogen van een houtkachel  of open haard is afhankelijk van het aantal kubieke meter te verwarmen ruimte.  Voor de verwarming van een ruimte van 150 m³ (bv een leefruimte van 8 bij 7 meter) is een kachel met een vermogen nodig van 7-11 kW (afhankelijk van de isolatiegraad van de woning), dus vér beneden de grens van 300 kW. Houtkachels of open haarden van particulieren zijn dus niet gebonden aan de Vlarem milieuregelgeving.

2) In Art. 563,3° van het Strafwetboek staat:

“Met geldboeten van vijftien frank tot vijfentwintig frank en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft:

  • 3° Daders van feitelijkheden of lichte gewelddagen, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mist de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen;”

Rookhinder die veroorzaakt wordt door het verbranden van afval in open lucht, of door gebruik van een houtkachel kan volgens cassatierechtspraak gelijkgesteld worden met ‘het werpen van een voorwerp dat iemand kan hinderen of bevuilen’, in de zin van artikel 563, 3°, van het Strafwetboek.

3) De aansprakelijkheid voor abnormale burenhinder (een vorm van foutloze aansprakelijkheid) werd ontwikkeld door de rechtspraak en is gebaseerd op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, dat het eigendomsrecht regelt.  Tussen naburige eigendommen bestaat er een soort evenwicht waarbij elke eigenaar een zekere hinder moet dulden die nu eenmaal eigen is aan het "samen-leven". Wanneer nu evenwel een eigenaar door een zelfs niet-foutief gebruik van zijn goed aan een naburige eigenaar overlast of bovenmatige hinder berokkent in die mate dat daardoor het bestaande evenwicht wordt verbroken, dan is hij verplicht tot een billijke schadevergoeding. Het bewijs van een fout in hoofde van de aansprakelijk gestelde eigenaar is niet vereist.

4)Het zorgvuldigheidsprincipe: moet nog even opzoeken hoe dat juist geschreven staat, maar komt erop neer dat iedere eigenaar van een eigendom moet nagaan op zijn handelingen andere eigendommen niet schaad. Als een eigenaar niet zorgvuldig is, is er dus sprake van een fout (en dus geen foutloze aansprakelijkheid meer).

5) Geen wet, maar een norm is de NBN B61-011, daarmee zou je kunnen nagaan of een schouw wel goed gebouwd is. Het voldoen aan de norm wijst op de eventuele zorgvuldigheid van de eigenaar. Jammer genoeg brengt deze norm niet veel zoden aan de dijk. Daarover heb ik een aparte topic gestart op dit forum.

 

Ook op het 'Juridisch forum' vind je topics over ons probleem en over burenhinder in het algemeen. Jammer genoeg vind ik nergens een beschrijving van een geslaagd geval, waarbij de rookhinder dus geeft opgehouden te bestaan.

 

6)Bewustmaking van de bevolking rond deze problematiek is heel belangrijk. Daarom is er in  2012 een campagne opgestart rond stoken binnen- en buitenhuis, zie www.stookslim.be. In deze campagne wordt ingegaan op wat een particulier wel en niet mag verbranden, en op welke manier hij een houtkachel dient te gebruiker zodat de hinder en luchtverontreiniging naar de omgeving zo beperkt mogelijk wordt gehouden.

Bij deze campagne horen ook brochures. Indien u één of enkele exemplaren van deze brochure per post wil ontvangen, volstaat het ons een mail met deze vraag en uw adres te sturen (mailto: milieuhinder [at] vlaanderen [dot] be). 

(nota: Deze informatie komt van het Departement Leefmilieu, natuur en energie )

Jammer genoeg focust deze campagne enkel op (de gevolgen van) opstoken van afval, niet op verbranden van vaste brandstoffen en hout in het bijzonder.

7) informatie ontvangen van Departement Leefmilieu, natuur en energie in mei 2013:

 

"In het Vlaamse luchtkwaliteitsplan staat inderdaad een stookverbod tijdens officiële smogepisodes als actie opgenomen. Deze maatregel is momenteel op administratief niveau in uitwerking. Afhankelijk van de snelheid van besluitvorming zal het stookverbod vanaf deze winter of vanaf volgende winter van kracht zijn."

 

(eigen opmerking op dit punt 7: het stookverbod zou niet gelden voor huizen waar hout de hoofdverwarming is. Deze maatregel dreigt dus weer een maat voor niets te worden (toch in mijn gevalà en wie gaatdeze nieuwe wetgeving handhaven?

 

8) informatie ontvangen van Departement Leefmilieu, natuur en energie in mei 2013:

 

"Als Vlaamse overheid adviseren wij aan de steden en gemeenten om in het gemeentelijke politiereglement bepalingen op te nemen aangaande rook- en geurhinder. We kunnen dit echter niet opleggen omdat de lokale politiereglementering valt onder de autonome bevoegdheid van steden en gemeenten."

 

 

 

 

afbeelding van walter-8
03/01/2014 - 18:29

Hallo oostlandvaarder,
Ik heb ook een buur die graag hout stookt en in de straat wel eens voor geurhinder zorgt. Maar in ons huis met bv geeft dat geen problemen. Onze aanvoer is van 40m ver via aww in de tuin. alleen al dat aanvoer laag bij de grond zit denk Ik voorkomt problemen denk ik.
Ik kan dus niet echt meespreken over je probleem.
Kan je eens zeggen op welke manier je hier problemen mee hebt? Heb je de geur in huis van verbrand hout?
Ivm een paar van de opmerkingen die je gaf.
Grijze randen rond ventilatieopeningen. Ik denk niet dat dat te voorkomen is. En ik denk niet dat de schuld van de buren kan zijn.
Filters; volgens mij zal je in huis enkel een geurprobleem hebben. Ik niet dat dat met filters op te vangen gaat zijn. Volgens mij moet je geen oplossing van filters verwachten.
Hoe dikwijls heb je eigenlijk dit probleem?
Ik kan mij idd voorstellen dat dit probleem met de verschillende partijen zeer moeilijk is aan te kaarten.

Walter

afbeelding van Oostlandvaarder
04/01/2014 - 19:15

Dag Walter,

Onze aanvoer zit op 6 meter boven de grond aande NW kant.

Van September tot Juni, elke dag als wind uit ZW tot W komt, hebben we de volle laag.  Dat betekent een huis , omringt door stank, en binnen een sterke rooklucht ( als we de ventilatie niet uitzetten natuurlijk, want soms proberen we de ventilatie toch aan te zetten bijvoorbeeld in weekeinde tijdens het koken, dan moeten we eerst gaan ruiken aan de deur, dan eventueel de ventilatie aanzetten, en van bij de lichtste reuk, naar de bediening stormen om uit te zetten, maar tegen dan zitten de slaap/studeerkamers van de kinderen alweer gevuld met de reuk, en als de ventilatie dan uit staat, dan verdwijnt die reuk maar zeer langzaam).

Ook buiten, in open lucht werken in de tuin is er niet bij.

afbeelding van Griet en Stefan
04/01/2014 - 12:01

Ook wij zijn omsingeld door houtstokers.  De opening voor de verse lucht gaat door de muur op 2m hoogte van de grond, riching onze tuin aan de zuid-west kant. Als er genoeg lucht beweging is, geen probleem. Maar bij windstil en mist hangt de stank overal en ervaren we een lichte rookgeur in huis.  

Spijtig genoeg zijn er nog teveel slecht geissoleerde woningen die hun energiefacturen verlagen door houtstook en dit ten koste van enkele die een lew of passief bouwen met ventilatie.

We wonen te dicht op elkaar om nog  zomaar hout te gaan stoken.

Een lew op aardgas stoot minder roet en fijnstof uit dan een gewone woning met houtstook.

 Een wandeling in onze wijk op een zonnige  winterdag resulteert dikwijls in rookgeur in de kleren en lichte irritaties in de luchtwegen en ogen.

afbeelding van geert devos
05/01/2014 - 14:39

 iemand al eens aan een koolstoffilter voor de aanzuig van de ventilatie geplaatst ?

 

Is misschien effectief om geur tegen te houden

 

Voor de rest vrees ik dat , als je langs (semi-) juridische weg probeert deze rookhinder aan te klagen, je alleen maar meer last van die geviseerde buren gaat krijgen (ook al heb je 100 % gelijk)

 

ze zullen u dan proberen pakken op alle mogelijke, kinderachtige manieren (halve tak groeit over hun haag, uw muur staat 0.5 cm over de rooilijn,uw kat heeft in hun bloemperkje geplast  en ga zo maar door), ik denk dat jullie wel weten wat ik hiermee bedoel.

afbeelding van brother paul
06/01/2014 - 08:48

ik ben wel blij dat ik dit lees, doet mij er inderdaad aan denken dat je beter uw aanvoer volgens mij hoger steekt zodat je de straatluchtjes van diesels niet binnentrekt, en dat je best eens nadenkt over waar de schoorstenen staan en de dominante windrichting zodat je niet permanent de rook zit binnen te trekken van enkele stokende geburen.

afbeelding van jaakers
02/03/2014 - 12:49

we kennen de problematiek. ook hier staat de ventilatie op om 1 uur snachts tot 8 uur smorgens.

het lijkt me na dit te lezen dat de overheid vroeg of laat toch stelling gaat moeten innemen? We worden langs alle kanten bestookt met energie zuinig zijn en elk jaar een lagere e waarde van nieuwe huizen.

Maar een ander groot deel van de bevolking is hier niet mee bezig en zoekt soelaas in hout stoken. die mensen zijn niet geinteresseerd in energiezuinig wonen.

vandaag las ik wel in "de zondag" dat renovatie projecten waar een uitbreiding bijkomt ook ventilatie moeten plaatsen. wat me dus doet concluderen dat mensen die last kunnen ondervinden van hout stoken sneller gaat stijgen.

we hebben al een mail naar joke schauvlieghe en freya vandenbossche gestuurd om het probleem aan te kaarten. Het kabinet van schauvlieghe heeft gereageerd en erkende het probleem. Een oplossing werd evenwel niet voorgesteld. Vandenbossche heeft nooit gereageerd.

Het is idd om depressief van te worden dat de overheid je dingen verplicht waar je achteraf de pineut van bent omdat een buur zijn zin doet en geen oor heeft naar jouw probleem. Een oplossing kunnen ze je niet aanbieden omdat ze zover niet nadenken?

We hebben een extra koolfilter geplaatst aan ons toestel maar dit werkt niet altijd.

We zijn aan het denken om "verzoek oproep in verzoening" te starten bij de vrederechter om bemiddeling te bekomen met de stokende buurman waar we het meest last van ondervinden.

heeft iemand dit ooit al eens gedaan en heeft dit geleidt tot een oplossing?

de milieudienst en lokale politie weigeren het probleem te erkennen. zij kunnen volgens mij gewoon niets doen?

het lijkt me wel dat dit probleem toch aangepakt gaat moeten worden door de overheid en dat ze dit niet kunnen blijven negeren?

afbeelding van Oostlandvaarder
28/03/2016 - 12:53

Beste,

Hoe is de procedure voor de vrederechter inmiddels verlopen?

afbeelding van geert devos
28/03/2016 - 21:09

om ook eens in te pikken : ben onlangs naar een opleiding ventilatie gegaan, en daar werd een praktijkvoorbeeld gegeven van koolstoffilters voor de aanzuig bij mensen die last hadden van houtstook, met zeer goede resultaten.

filters moeten natuurlijk na x tijd vervangen worden, heb geen idee van prijs .

afbeelding van Roel P.
29/03/2016 - 13:30

Allen, eventueel een belangrijk aandachtspunt om het probleem opgelost te krijgen: gaat het om een kachel of een CV-ketel op hout? In dit laatste geval, ongeacht het om een ingedeelde of ingedeelde inrichting gaat volgens Vlarem II, dient de gebruiker de schoorsteen en de CV-ketel één maal per jaar het systeem te laten kuisen en nazien door een erkende technicus. Hij moet de attesten van de voorbije twee jaar kunnen voorleggen. Indien hij dit niet kan begaat hij een milieuinbreuk. De meeste mensen doen dit niet, aangezien zij dit zelf doen, maar dan is er geen garantie dat het goed gebeurd, minstens éénmaal per jaar en dat de ketel correct werkt met een goede verbranding. 

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.