vacatures duurzaam bouwen Limburg | Ecobouwers.be

U bent hier

vacatures duurzaam bouwen Limburg

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van dirk van regenmortel
05/10/2005 - 12:41

Voor het opzetten van een projectbureau rond duurzaam bouwen in samenwerking met de provincie Limburg en het Centrum Duurzaam Bouwen zoekt BBL een voltijds coördinator. Het projectbureau in Limburg schraagt engagementsverklaringen van Limburgse bouwbedrijven en bouwactoren die stappen willen zetten om duurzaam bouwen in de praktijk te brengen. Het bureau reikt Limburgse gemeenten een instrument aan om bouwers en verbouwers te begeleiden en te adviseren via een duurzaam bouwenloket. De gemeenten zullen voor specifiek advies op maat van hun bewoners kunnen doorverwijzen naar het loket. U coördineert het bureau dat verder bestaat uit een communicatief medewerker, een inhoudelijk adviseur en een administratieve ondersteunende kracht.

Taken:
- U coördineert het projectbureau, bereidt de netwerkvergaderingen met de partners voor, begeleidt stuurgroepen en begeleidinggroepen.
- U bouwt het projectbureau uit en volgt het secretariaat op.
- U bouwt de diensten duurzaam bouwenloket en duurzaam bouwen – engagementen uit binnen een netwerkformule.
- U brengt structurele samenwerkingsverbanden tot stand tussen betrokken bouwactoren en gemeenten en zorgt voor de nodige begeleiding door uw ploeg van medewerkers.
- U onderhoudt communicatiestromen met bouwactoren en steden en gemeenten.
- U slaagt erin nieuwe actoren engagementsverklaringen aan te laten gaan rond duurzaam bouwen en wonen in de praktijk.

Vaardigheden:
- U bent vertrouwd met management van lange termijn projecten (vb. Europese projecten).
- U bent vertrouwd met organisatie- en mensgericht management.
- U kunt samenwerken met drie projectpartners, met diverse externe actoren, zoals provinciale en lokale overheden als NGO’s als industrie.
- U hebt kennis van de milieu – en duurzaamheidsthematiek en van het thema duurzaam bouwen en wonen.
- U bent vertrouwd met het opzetten van een project binnen een interdisciplinair team.
- U bent een trekker, neemt initiatief, kunt planmatig en zelfstandig werken, bent communicatief en flexibel van aard.
- U beschikt over een vlotte pen en synthesevermogen.
- Een brede interesse in en kennis van de natuur - en milieuproblematiek (en duurzame ontwikkeling) strekt tot aanbeveling

Centrum Duurzaam Bouwen vzw (kortweg CeDuBo) is een informatie- en coördinatiecentrum dat zich richt, zowel naar de (ver)bouwer als naar de professionelen van de bouw. Voor het opzetten van een projectbureau rond duurzaam bouwen in samenwerking met de provincie Limburg en de Bond Beter Leefmilieu een voltijds inhoudelijk adviseur. Het projectbureau in Limburg schraagt engagementsverklaringen van Limburgse bouwbedrijven en bouwactoren die stappen willen zetten om duurzaam bouwen in de praktijk te brengen. Het bureau reikt Limburgse gemeenten een instrument aan om bouwers en verbouwers te begeleiden en te adviseren via een duurzaam bouwenloket. De gemeenten zullen voor specifiek advies op maat van hun bewoners kunnen doorverwijzen naar het loket.

Taken:
- U ondersteunt de coördinator bij het totstandkomen van de meetlat duurzaam bouwen, het uitwerken van engagementsverklaringen met actoren uit de bouwsector, de organisatie van het duurzaam bouwen-loket Limburg, het uitbouwen van het actieplatform, opzetten van rondetafels en vorming.
- U levert de inhoudelijke informatie voor educatieve module,die u zelf uitwerkt en/of samen met partners die vorming of begeleiding op maat aanbieden.
- U staat in voor het aangaan en opvolgen van samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten rond het opzetten van een duurzaam bouwen-advies voor inwoners.
- U staat in voor het infoloket over duurzaam bouwen en wonen gericht op het beantwoorden van een brede waaier van vragen en antwoorden van particuliere bouwheren.
- U geeft bouwers en verbouwers advies op maat rond hun bouwplannen. Voor grondige renovaties gaat u eventueel ter plaatse.

Vaardigheden:
- U hebt een diploma architectuur of bouwkunde of gelijkwaardig door ervaring.
- U hebt uitgebreide en brede kennis over bouwen en wonen in het algemeen en de duurzaamheidthematiek in het bijzonder.
- U bent vertrouwd met het voeren van informatie- en sensibilisatiecampagnes, met het samenwerken met lokale overheden en hebt ervaring met het opzetten van inhoudelijke vormingsmomenten.
- U bent vertrouwd met het communiceren naar burgers en naar overheden.
- U bent vertrouwd met een projectmatige aanpak binnen een interdisciplinair team.
- U beschikt over een gezonde groepsgeest, neemt initiatief, kunt planmatig en zelfstandig werken, bent communicatief en flexibel van aard.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.