Systeem Renson C+EVO | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

Systeem Renson C+EVO

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

05/11/2010 - 18:28

Wie heeft reeds gehoord van het nieuw systeem Renson C+EVO? Bij het systeem C+ kon men goede punten verdienen door het verbeteren van het tweede lid van de factor m = (1 + 0,50*Som ri/Som rref). Het nieuw systeem is volledig vraaggestuurd en werkt ook in op de werking van de ventilator. Als de uitgangsopeningen van keuken, wasplaats, badkamer en/of toilet gesmoord worden, dan wordt de ventilator nu ook elektronisch geregeld om bij gelijke druk minder debiet te geven.

Voor de eerste maal geeft het VEA goede E-punten aan een systeem dat de ventilatiedebieten op een gestuurde wijze laat zakken onder de normdebieten. Dus erkennen ze impliciet dat de normdebieten te hoog liggen. Er is vooruitgang.

De waarde van m kon zakken van 1,5 naar 1,285 met regelbare inlaatroosters en tot 1,08 of 1,03 bij systeem C+ naargelang de klas van de inlaatroosters. Nu kan m zakken tot 0,72, 0,77 of 0,88 naargelang het systeem wordt toegepast in keuken + wasplaats + badkamer + toilet, keuken + wasplaats + badkamer ofwel enkel keuken + wasplaats.

En gelijk nog gebeurd is zit de firma Renson er volledig langs met haar reclame. Volgens de reclame op haar site zou m = 0,88 zijn bij aanwezigheidssensor in de badkamer (winst E-punten 13,7 à 15 punten)en m = 0,82 bij aanwezigheidssensor in badkamer en toilet (winst E-punten: 14,9 à 16,1 punten). Hun reclamemensen hebben nog steeds weinig zicht op de techniek van de firma.

De officiële toelating spreekt ook van een toegestaan lager eco-debiet. Maar er wordt nergens bepaald hoeveel dat mag zijn.

36 Reacties

Reacties

29/11/2010 - 18:01

 

 

tuxdelux,

 

Deze norm is reeds zeer oud. Vijfenvijftig jaar geleden leerden we dat reeds in de cursus airconditioning van zalen met volle bezetting. Ik meen mij te herinneren dat deze norm op dat ogenblik uit Amerika is overgewaaid.

 

Nu zijn er meerdere proefnemingen gebeurd om het gehalte CO2 in een ingesloten ruimte te volgen. Volgens sommige studies zijn deze 25 m³/h zelfs niet voldoende.In een vraagstaart van 2 jaar geleden is daar uitvoerig op ingegaan. Is het daarom dat de Belgische normen, tenminste voor de living, aan de buitensporig hoge kant liggen, met de paradox dat hoe groter de living of de slaapkamer, des te meer ventilatie verplichtend is. Het is een feit dat een ventilatiesysteem C dat gewoon de normen zou volgens, zeer kwistig met de energie omgaat. Bij systeem D maakt dat vooral verschil uit voor het elektrisch verbruik van de ventilatoren (zou overeenkomen met een vijftal E-punten die men nu kwijt is).

Pierre,

Dat het vooruitgang zou zijn dat de VEA goede E-punten zou geven aan een systeem dat ventilatiedebieten laat zakken onder de normdebieten zien wij eerder als een ernstige gezondheidstechnische achteruitgang.

De bacteriën die door menselijke activiteiten in de woning worden gebracht dienen tevens geregeld te worden verwijderd, wanneer mensen zich eens niet in de woning bevinden. Ventilatiedebieten zo ver mogelijk laten zakken, zal enkel zorgen voor opstapeling van die bacteriën.

Wanneer je impetigo, intertrigo en andere open wonden op je lijf ontdekt, dan is men niet veel meer met goede E-punten : het lijkt ons energietechnische waanzin.

 

01/12/2010 - 14:17

Aangezien hier specialisten in de weer zijn zal ik even onze situatie laten beoordelen: wij verbouwen een typisch stadshuis dat 100 jaar oud is, met onder meer een volledige nieuwe benedenverdieping, vloeren (geïsoleerd uiteraard), nieuwe ramen, nieuwe achterbouw, neiwue keuken en badkamer. Wat isolatie betreft doen we het nodige maar optimaal is gezien ons budget niet mogelijk. 

Voor ventilatie is blijkbaar een systeem D uitgesloten, wegens niet rendabel in een echt oude woning zoals de onze, wij zouden nu voor een systeem c+ evo kiezen (andere mogelijkheid is een zeer gewone C of gewoon individuele afzuiging in natte ruimtes). Voor toeveoer van verse lucht zijn er nekele roosters voorzien en vooral rekenen op de aanwezige kieren en spleten in onze woning. Wij kiezne voor een c+evo omdat we vooral een gezond binnenklimaat willen, een oude woning met oud hout, oude vochtschade, we hebben twee honden, maar als ik dat hier allemaal lees, is dat c+ helemaal niet zo gezond?

Of lees ik het dan verkeerd?

01/12/2010 - 16:19

 

 

Peter,

 

Een eerste vraag: worden er speciale maatregelen genomen om het huis beter luchtdicht te krijgen? Nieuwe moderne ramen zullen reeds veel bijdragen voor een betere luchtdichtheid. Geïsoleerde vloeren in plaats van houten vloeren ook. Sommige oude huizen worden zodanig vernieuwd dat men er een passiefhuis met uitzonderlijke luchtdichtheid kan van maken.

 

In een passiefhuis hoort natuuurlijk een systeem D thuis. Maar bij onmogelijkheid hiervan kan men een gewoon systeem C wel aanpassen. Niet met systemen C+ of C+EVO, maar door:

 

-  de beste zelfregelende inlaatroosters te plaatsen. Dit zal het E-peil enigszins verbeteren;

 

-  het systeem C zo simpel mogelijk te houden, maar wel fatsoenlijk laten uitrekenen. Ge kunt misschien de oude schouwen gebruiken om met één extractieventilator te werken, ofwel zet ge er een aan de uitgang van de keuken of achterkeuken-berging, en een die het toilet en de badkamer moet bedienen. Op dit ogenblik zijn waarschijnlijk alle ventilatoren voor systeem C gelijkstroommoteren. Maar hier bestaat de keuze de beste te nemen die elektronisch geregeld worden om een constant debiet te geven in verschillende standen. Deze geven de grootste kans op slagen om, ongeacht de wind en de natuurlijke trek in schouw, het juiste debiet te geven waarin de infiltratie dan ook opgaat. (telt niet voor de EBP-berekening). (Systeem C+ belooft een vermindering in de badkamer zonder debietverandering in de living, maar met hun primitieve ventilator kan dat niet marcheren. Want een groot deel van hetgeen men in de badkamer uitspaart zal als supplement langs de living en slaapkamers gaan).

 

-  bij de berekening van de debieten zou ik van volgende gegevens vertrekken: in maximumstand moeten de normdebieten gerespecteerd worden; in middenstand moet ge zien dat ge overal 25m³/h en per persoon bekomt. Daarbij moet ge een zeker overschot hebben voor uw twee honden, maar ik geen enkel idee hoeveel dat zou kunnen zijn. De hondengeur zou toch met de luchtstroom moeten verdwijnen. Opgelet in de slaapkamers: naargelang de bezetting moet ge daar het maximumdebiet aanpassen om op half debiet toch uw 25 m³/h en per persoon te bekomen. Als men de norm zou volgen in een slaapkamer van bijvoorbeeld 4m x 3,5 m = 14 m², dan zou het normdebiet daar slechts 50,4 m³/h zijn, en die hebt ge daar 's nachts met twee personen nodig. Terwijl het normdebiet in de living normaal veel te hoog is. Bij systeem C+EVO zou men overal automatisch een substantiële debietvermindering bekomen, ook in de slaapkamer waar ge wel het maximumdebiet nodig blijft hebben. Dus dat marcheert ook niet. (Ze hebben een geavanceerde ventilator op constante druk en veranderlijk debiet dat zich automatisch naar beneden aanpast.) Het zijn feitelijk de normen die niet deugen: in de living telt enkel de oppervlakte, waardoor het normdebiet veelal het dubbele of meer bedraagt van hetgeen nodig is bij een normale bezetting. Maar in een niet te grote slaapkamer heeft men met twee personen minstens of misschien meer dan het normdebiet nodig.

 

-  Moest ge veel infiltratie en teveel tocht hebben in uw oud huis, dan kunt ge nog altijd de inlaatroosters toezetten. Dit is een kwestie van aanvoelen. De ventilator(en) met constant debiet zorgt er wel voor dat de nodige lucht door alle kieren wordt aangezogen. Ik zou me niet teveel aantrekken van vocht- of aanwezigheiddetectoren. Deze brengen in wezen geen verbetering en ge gaat er toch geen goede E-punten voor krijgen.

 

-  Ik weet niet welke constructeur op dit ogenblik een installatie C zou leveren met een ventilator met constant debiet. Als er vraag naar komt zullen ze daar wel willen op springen.

 

- Ge moogt er zeker van zijn dat zulk systeem beter zal werken dan gelijk welk systeem C+++.

01/12/2010 - 19:14

Nee, dat luchtdicht maken is niet te doen. Het huis is 100 jaar oud, dan zouden we moeten slopen en opnieuw beginnen. Dus geen D. We ruiken het bijvoorbeeld als de buurman een sigaret rookt, om maar een voorbeeld te geven.

Wel gaan we de benedenvloer isoleren, de ramen zijn uitgezonderd het gelijkbloers al voor een stuk vervangen door hoogrendementsramen, waarvan er één op de eerste verdieping een rooster heeft, op de tweede verdieping waar slaapkamer en badkamer komen hebben we dat niet. 

Beneden komt zelfs hoogrendementglas met passiefhuisnorm, een actie van de constructeur. 

In eerste instantie hadden we vooral afzuiging nodig, in de berging (met wasmachines) en wc, in de keuken (gelijkvloers) en in de badkamer,  tweede verdieping. Om voor een zo gezond mogelijk binnenklimaat te gaan dacht ik dus voordeel te doen met een c+ evo, dat toch meer regelbaar is dan een gewone C. (ik ben echt een leek op dat gebied dus).Volgens de aannemer is roosters plaatsen minder nodig, omdat je overal met houten vloeren en zo zit en dus automatisch verse lucht aantrekt. enkel eventueel op de slaapkamer, tweede verdieping iets voorzien, maar daar moeten we dan met een muurrooster werken.

Maar als ik de uitleg goed versta, doet een c+, eigenlijk vooral hetzelfde als een C?

Of kan hij zelf slechter zijn, door lucht te gaan afwvoeren als dat niet nodig is, door het zogenaamde vraaggestuurde systeem?

en ben je beter met ene c die je aanzet als je in de keuken/badkamer bezig bent?

03/12/2010 - 11:20

 

 

Peter,

 

Ik ken slecht de situatie van de luchtdichtheid in een oud huis. Volgens een Nederlandse studie wordt er veel infiltratielucht aangezogen over de houten plankenloer. Ik denk dat roosters verplicht zijn voor de EPB, maar  het is goed mogelijk dat ze in uw geval onnodig zouden zijn. Het systeem C+EVO is drukgestuurd en geregeld voor een constante druk. Als het debiet in badkamer of keuken bij afwezigheid vermindert, vermindert het debiet stroomopwaarts in gelijke mate, maar niet in de andere circuit die niet gesmoord wordt. Bij totale afwezigheid in keuken, toilet en badkamer komt ge automatisch op een lager debiet, dus ook in de slaapkamer. Maar de onderliggende verdeling zou men nog kunnen beïnvloeden door bijvoorbeeld roosters te sluiten in de living en roosters te openen in de slaapkamer. In elke plaats het normdebiet bereiken is een zaak, de praktische luchtverdeling in het dagelijks leven is een gans andere zaak, vooral in een oud huis. Daarom zou ik in uw plaats op zoek gaan naar ventilatoren met een vast maar instelbaar debiet.

 

Uw laatste suggestie gaat in principe niet op. Volgens de EPB moogt ge de ventilatie niet stilzetten. Maar ge kunt wel in dat geval op een hogere snelheid overschakelen.

 

Ik weet wel dat deze uitleg moeilijk overkomt. Maar de situatie in een oud huis is ook moeilijk, want de verdeling van de infiltratiedebieten is toch wel lastig te meten. De blowerdoorproef geeft enkel het globaal beeld. Volgens een statistische studie van het WTCB zijn oude huizen zeer winderig, maar dikwijls is de ventilatie in de slaapkamer zelfs dan onvoldoende  Daar kan men dan hulpmiddelen (extractieventilator) goed gebruiken.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.