Suburbs hebben veel grotere klimaatimpact dan steden | Ecobouwers.be

U bent hier

Suburbs hebben veel grotere klimaatimpact dan steden

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Benjamin - BBL
24/01/2014 - 11:40

De universiteit van Berkeley in Californië heeft een interactieve kaart van de Verenigde Staten gemaakt, die de klimaatvoetafdruk van elke gemeente weergeeft. Wat onmiddellijk opvalt, is dat klimaatimpact van de Amerikaanse suburbs veel hoger ligt dan die van de steden. De klimaatafdruk van huishoudens in de binnenstad ligt 50% onder het gemiddelde van de VS. En hoewel er meer gezinnen in de Amerikaanse steden wonen, zijn huishoudens in de suburbs verantwoordelijk voor de helft van de totale klimaatimpact van de VS.

In het onderzoek werd rekening gehouden met de uitstoot van broeikasgassen door verkeer, energiegebruik, consumptie en voeding. De grotere klimaatvoetafdruk van de suburbs is in de eerste plaats een gevolg van het veel grotere autogebruik. De meeste suburbs zijn immers enkel met de auto bereikbaar. Een hoger energieverbruik in de veelal alleenstaande woningen komt op de tweede plaats.

Dit onderzoek is ook interessant voor Vlaanderen. Amerikaanse suburbs zijn immers sterk vergelijkbaar met Vlaamse verkavelingen: veel vrijstaande woningen, een lage dichtheid, volledig afgestemd op autoverkeer. Een gelijkaardige kaart voor Vlaanderen zou een goed hulpmiddel zijn om de omslag te maken naar een klimaatvriendelijke ruimtelijke ordening, met de nadruk op woonverdichting in de stads- en dorpskernen.

 

meer info: http://coolclimate.berkeley.edu/maps

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.