Stro en andere biomassa | Ecobouwers.be

U bent hier

Stro en andere biomassa

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Lacroix
06/08/2014 - 19:22

Op aangeven van Rudi ga ik hier ook een draadje over starten. Niet dat ik veel weet van het boerenleven maar af en toe vang ik toch iets op.
Stro is een bijprodukt van de graanteelt. Het meeste stro wordt gebonden (hoewel dat dit jaar wel een tegen zou kunnen vallen) en gebruikt als strooisel in paarden en veestallen. Echt als veevoeder wordt het hier weinig ingezet. Ik meen me te herinneren van een paardenliefhebber dat gerstestro beter gegeten wordt, wat een reden is om het niet aan paarden te geven. De paarden kunnen er te veel van eten en zo kolieken krijgen. Maar gerst wordt hier weinig geteeld. Een gedeelte van het stro gaat naar bedrijven waar champignoncompost wordt bereid. Een klein gedeelte wordt als bouwmateriaal in leem en als isolatie gebruikt.
Laatst heb ik nog een artikel gelezen over een vergister op een rundveebedrijf. Daar wordt gemeng mest (uitwerpselen en stro) rechtstreeks vergist, zonder toevoeging van bijvoorbeeld mais.
Over mais is er ook wel wat te zeggen.Bij mais die geoogst wordt als korrel, blijft de rest van de plant achter op het veld. Dit geeft in theorie ook een flinke hoeveelheid biomassa. Het is nu de vraag of de landbouw gedient is bij het weghalen van alle biomassa van het veld. Van bietenbladeren weet ik dat landbouwers ze liever op het veld houden dan aan de beesten voeren, net vanwege de inbreng van groenmassa. Ik kan dan ook best begrijpen dat de maisresten een welgekome aanvulling van de humus in de akkers is. Want dit is een probleem in de landbouw. Al jaren slinkt de hoeveelheid humus in de bodem. Vroeger kwam het grootste deel van de biomassa terug in de vorm van vast mest van de beesten. Tegenwoordig is dit veel minder. En humus is onontbeerlijk voor een goede structuur van de bodem. Zeker in het licht van de wateroverlast van de laatste weken een belangrijk punt, want voldoende humus zorgt ervoor dat de grond gemakkelijk water opneemt.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.