Stijging elektriciteitsprijzen | Ecobouwers.be

U bent hier

Stijging elektriciteitsprijzen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Lacroix
19/10/2014 - 10:31

Het was waarschijnlijk wachten tot alle regeringen gevormd waren, maar de eerste ballon ging deze week de lucht in: mogelijk gaat de prijs verdrievoudigen. Er komen zware investeringen aan om tegen 2025 voldoende capaciteit bij te crëeren om de sluiting van de kerncentrales op te vangen. Het zou een mix van hernieuwbaar en klassieke centrales worden om altijd voldoende bevoorrading te kunnen garanderen.
Deze investeringen zullen doorgerekend worden in de produktiekost, en dus rechtstreeks aan de consument.Bovendien ligt er nog een zware factuur GSC die de vorige regering genegeerd heeft. Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen, en in welke mate privé PV hier aan gaat moeten bijdragen.
Ik kijk ook uit naar de reactie van de socialisten en Groen, die voor een stuk mee verantwoordelijk zijn voor de huidige tekorten bij de netbeheerders. Welke alternatieve financiering gaan zij voorstellen. Want in de huidige regeling is het zo dat de meer begoede middenklasse (niet zo nodig de rijken, maar het gemiddelde gezin van tweeverdieners in een klassieke verkaveling)de belangrijkste groep met voordeel is. De laagste inkomens en stedelingen betalen het gelag. Zij kunnen de investering om praktische, financiële of sociale redenen niet aan.
Of gaan ze de laagste inkomens ontzien, zodat de factuur op een weeral kleinere groep wordt afgewenteld?
Het beloofd in ieder geval nog een pittig debat te worden.

61 Reacties

Reacties

afbeelding van Ingir
19/10/2014 - 11:58

In Duitsland loopt men een paar jaar voor op de rest van EU qua energietransitie en is daarom een gidsland: de Duitse energiemarkt is helemaal verziekt met hernieuwbare opwekking met als resultaat dat de CO2-emissie is gestegen met 2%, dat de kosten voor stroom bijna 50% hoger geworden zijn, dat waardeloze zonne- en windstroom massaal gedumpt wordt in Nederland, soms zelfs met geld toe, dat relatief dure gascentrales het afleggen tegen goedkope maar vervuilende steen- en bruinkoolcentrales en dat 7 miljoen huishoudens in Duitsland moeite hebben om hun energierekening te betalen.

 

De fout die gemaakt wordt is dat hernieuwbare energie geen volwaardig alternatief is voor fossiele energie vanwege inpassingsproblemen: de hernieuwbare stroom wordt opgewekt als het waait en als de zon schijnt maar niet als er vraag is naar stroom.Bovendien is hernieuwbaar onrendabel waardoor de maatschappij op hoge kosten ejaagd wordt zonder enig resultaat.

 

Het grootschalig investeren in hernieuwbare opwekking zoals in Duitsland is dan ook een megablunder die de economie flink kan ontwrichten. Veel doeltreffender is het om vooral te investeren in energiebesparing waardoor de opwekking van fossiele energie direct beperkt wordt en niet indirect zoals met hernieuwbare opwekking. Voor huishoudens zorgt energiebesparing niet alleen voor lagere energiekosten maar ook voor beter comfort in de woning.

 

Dit weekend een duidelijk verhaal hierover en weekblad Elsevier en de link daarbinnen naar een artikel in de Telegraaf:

http://www.elsevier.nl/Economie/achtergrond/2014/10/Kamps-windenergie-sprookje-is-nachtmerrie-voor-belastingbetaler-1624520W/?masterpageid=158493

 

afbeelding van benn
19/10/2014 - 13:54

Als de CO2-uitstoot sneller gestegen is dan het energieverbruik lijkt mij dat geen rechtstreeks gevolg van meer hernieuwbare energie-opwekking maar van het feit dat kerncentrales vervangen werden door gascentrales of gascentrales door steenkoolcentrales.

Mij lijkt de belangrijkste vraag dan ook wat voorlopig, tot er een manier gevonden worden om energie een half jaar op te slaan, de minst vervuilende back-up is.

Tot voor enkele maanden leek de CO2-uitstoot en de daaraan verbonden klimaatstijging mij een urgenter probleem dan nucleair afval.

+ de kosten / vervuiling door toekomstig radioactief afval is maar een beperkt aandeel ten opzichte van de nu al bestaande hoop kernafval.

Uit dat standpunt zou je kunnen kiezen voor een moderne, nieuwe Belgische kerncentrale.

Uit het topic "klimaatcritici' en recente studies leerden we echter dat het verband tussen CO2 en klimaat waarschijnlijk kleiner is dan gedacht. 

We weten dat de samenwerking tussen hernieuwbare energie en snelle gascentrales beter is dan die met trage kerncentrales.

Je zou dus kunnen stellen dat er meer moet ingezet worden op gascentrales.

Uit jouw reacties is het mij niet duidelijk wat je mening nu eigenlijk is Ingir.

In ieder geval zullen nog investeringen moeten gebeuren in niet hernieuwbare energie, en ik ben blij dat de regering dat nu ook beseft en ik hoop dat ze niet rekent op het almaar uitstellen van het sluiten van de bestaande kerncentrales of aankopen uit de buurlanden.

Het steeds meer ondersteunen van dure technieken (BEN-woningen) ipv in te zetten op een lager energieverbruik (LEW-woningen) daarentegen is ronduit dom en kortzichtig maar dat is voor een andere discussie.

Ben

afbeelding van Ingir
19/10/2014 - 14:47

Het steeds meer ondersteunen van dure technieken (BEN-woningen) ipv in te zetten op een lager energieverbruik (LEW-woningen) daarentegen is ronduit dom en kortzichtig maar dat is voor een andere discussie.

Daar heb je anders wel de kern van het probleem in één zin te pakken... De ondersteuning van BEN-woningen is zeer onterecht omdat daarmee geen prikkel wordt gegeven om de woning energiezuinig te maken maar vooral om het hoge verbruik af te dekken met zonnepanelen.

Dat is ook steeds de kern van mijn betogen over hernieuwbare energie en energietransitie. Ik stel energiebesparing op de allerhoogste prioriteit en vind dat hernieuwbare energie slechts mondjesmaat toegepast moet worden, d.w.z. altijd geheel voor eigen rekening en met zo weinig mogelijk netinjectie. In de gangbare mening wordt energiebesparing terloops genoemd maar alle aandacht gaat naar installatietechnieken en hernieuwbare opwekking terwijl daar bewezen alleen maar ellende van komt.

afbeelding van _Carlos_
26/10/2014 - 11:04

BEN is er volgens mij gekomen om bestaande woningen ook enigzins te kunnen opwaarderen op vlak van energie in vergelijking met de nieuwbouwwoningen. Immers bij een bestaande woning is het quasi onmogelijk om dezelfde energie-efficiëntie op vlak van verwarming te behalen als een LEW nieuwbouwwoning. Als het 'systeem' dus enkel zou focussen op energie-efficiëntie (= isolatie), dan zouden alle oudere woningen uit de markt geprijsd worden. Met tot gevolg dat heel wat woningen gesloopt zullen worden. In de veronderstelling dat de energie voor productie en transport van bouwmaterialen een belangrijke fractie van de kost van een woning vertegenwoordigt, zou dit niet minder dan een ecologische ramp betekenen en de besparingen in energie-efficiëntie door nieuwbouw jarenlang volledig teniet doen.

afbeelding van robin demey
27/10/2014 - 07:25

Carlos, met een beetje slim ontwerp en de juiste maatregelen, kun je van de meeste (dus niet alle) bestaande woningen een LEW maken. En hoe ouder de woning, hoe gemakkelijker meestal.

afbeelding van _Carlos_
28/10/2014 - 19:36

Jij schijnt er blijkbaar veel ervaring mee te hebben. Ik ben benieuwd naar je lijst met praktijkvoorbeelden! Ik betwist niet het feit dat je een oude woning energiezuinig kan maken, vb richting K40, maar een LEW (berekend inclusief bouwknopen!) is toch wel zeer moeilijk zonder quasi het ganse huis plat te gooien. En dan schiet het weer zijn ecologisch doel voorbij...

afbeelding van robin demey
20/10/2014 - 18:25

Ben, je hoeft echt de energie geen half jaar te bufferen. 12-24u is meer dan genoeg.

Op die manier kan de zonne- en windstroom gebruikt worden om de piekmomenten op te vangen via de buffer.

En BEN-woningen is een begrip die de laatste weken opkomt. Als je de website van de producenten bekijkt komt het neer op een woning die voldoet aan de huidige regelgeveing E70. Daarvoor heb je helemaal geen technieken nodig hoor. Zelfs voor een PH heb je nauwelijks 'dure' technieken nodig. Alleen willen de bedrijven ons dit wel doen geloven.

Enige "dure" techniek die eigen is aan ZLEW, PH en NEW is balansventilatie. Voor de rest gaat het gewoon om beter ontwerp (oriëntatie), paar cm meer isolatie, beter beglazing en betere afwerking (luchtdichting). Dus helemaal geen technieken.

Als je op je PH nu PV legt of warmtepomp gebruikt of wat dan ook, staat los van het type woning. Dat kun je evengoed in een oude woning doen.

afbeelding van benn
20/10/2014 - 19:41

Ik bekeek voor alle zekerheid nog eens de website van de bevoegde instantie

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/watiseenbenwoni...

Een ben-woning ( bijna energie neutrale woning) moet E30 halen en gebruik maken van 1 van de omschreven technieken. Dit is voor 2021. Tot die tijd wordt de huidige norm in stappen verstrengt. Je mag, voorlopig, ook 10%, verstrenging van het E-peil kiezen, dat is dan E27.

Voor de gemotiveerde bouwer/architect is dit misschien mogelijk zonder dure technieken maar je ziet toch aankomen dat een meerderheid zich zal laten verleiden tot warmtepomp en/of fotovoltaïsche panelen. Het elektriciteitsverbruik zal in de winter dus stijgen en hernieuwbare energie alleen zal niet genoeg zijn om het verbruik te dekken.

De vraag blijft wat de meest aangewezen oplossing is. Kernenergie of gascentrales. 

afbeelding van Ingir
20/10/2014 - 20:36

Let wel dat het E-peil vooral beïnvloed wordt door installatietechniek en nauwelijks door isolatie, luchtdichting. Je kunt dus een woning met te weinig isolatie, luchtdichting en enkel glas voorzien van een gunstig E-peil door een warmtepomp te plaatsen, balansventilatie en voldoende zonnepanelen die alle benodigde stroom zogenaamd afdekt.

 

Voor het milieu en voor je comfort/portemonnee is het tegenovergestelde veel beter: een goed geïsoleerde woning met zo weinig mogelijk installaties. Maar daar valt minder aan te verdienen... en ik verdenk de overheid ervan bewust in te zetten op de verkeerde werkwijze om het energieverbruik (=inkomsten energiebelasting en BTW) op peil te houden. Stel je eens voor dat iedereen zijn energieverbruik zou halveren...

afbeelding van Griet en Stefan
20/10/2014 - 22:05

Inderdaad.  Zo denk ik er ook over.  Eenmaal een dikke isolatie schil is geplaatst, verdient de overheid er niks aan.  In tegendeel, minder inkomster uit de btw van de gasfactuur. 

Terwijl een PV of zonneboiler installatie na 20-25 aan vervanging toe is en daarvoor dus installateurs nodig zijn (job creatie).

Een LEW dmv doorgedreven isolatie komt alleen de bouwheer te goede en niet de overheid.

Maar veel bouwheren willen ook pronken met hun woning: kijk mijn dak eens: vol met PV, dus ik denk groen.  Of "ik heb een warmtepomp", dus ik denk groen.  Terwijl een dikke isolatie schil aan de buitenkant niks van te merken is.

afbeelding van robin demey
20/10/2014 - 22:27

Had me vergist met 70 kWh/m2. Snap nog altijd die EPB-regelgeving niet. Hoe kan je nu E30 hebben en toch 70 kWh/m2 verwarming nodig hebben. Dat is toch absurd?

afbeelding van gommer
19/10/2014 - 14:33

Zonder hier iets aan toe te moeten voegen, dit is de reden dat ik zo fel tegen PV compensatie in de zomer en warmtepompverbruik in de winter ben.

Als ik dan toch over te halen ben, dat zal pas het geval zijn als het net voldoende buffercapaciteit heeft door middel van energie neutrale technieken (nu ja, met beperkte verliezen). Ik bedoel hier duidelijk niet buffercapaciteit in de vorm van gas-, steenkool en bruinkoolcentrales.

P.S. Iedereen mag dit uiteraard lezen en reageren, maar het is eigenlijk specifiek aan costaccountant gericht.

 

Mvg, Marc

afbeelding van Ingir
19/10/2014 - 16:39

Ik zie dan weer wel mogelijkheden om PV toe te passen in combinatie met warmtepompen ZONDER het netwerk onnodig te belasten met overtollige zomerstroom die dan 's winters weer terug aan het netwerk "ontnomen" wordt op kosten van de gemeenschap.  De sleutel is de hoeveelheid PV in verhouding tot het jaarlijkse stroomverbruik. Met een PV-installatie van maximaal 25% van het eigen huishoudelijk stroomverbruik tot 50% van het HH-stroomverbruik inclusief RV en SWW met warmtepomp geeft optimale benutting (zoveel mogelijk direct verbruik) van zonnestroom en daarmee minimale netbelasting.

 

Het probleem met PV is dat doorgaans te veel vermogen geplaatst wordt waardoor grote hoeveelheden waardeloze stroom op het net gesmost wordt. Mijn insteek zou dan ook zijn om netvergoeding te herintroduceren voor installaties groter dan 1.000 Wp zonder warmtepomp en 2.000 Wp met warmtepomp. En dan een stevige netvergoeding die mensen aanmoedigt om zich tot die waarden te beperken.

 

afbeelding van walter-8
20/10/2014 - 21:04

Naar mijn mening maak je een verkeerde insteek voor het probleem van zonnestroom. Het probleem is niet een eigen overschot in de zomer (dat die stroom financieel waardeloos is niet zo, dat is enkel de overproductie van fossiele centrales).
Het grootste probleem is dat je met zonnestroom in de winter nog steeds een centrale moet hebben. En die centrale die in de zomer stilstaat is een grote kost die iemand moet dragen.

Walter

afbeelding van Ingir
21/10/2014 - 23:15

En daarom iedereen met eigen opwekking een slimme meter en alleen de verbruikte stroom afrekenen, probleem zo opgelost.

afbeelding van walter-8
22/10/2014 - 08:13

Ik weet niet goed welk probleem je nu bedoelt.
Om te weten hoeveel je echt verbruikt heb je geen slimme meter nodig (die weet wanneer je verbruikt, eventueel je installatie thuis kan sturen). Enkel twee meters is voldoende. Eentje om gebruik te meten, eentje om injectie te meten. Dat kan je in vlaanderen nu al aanvragen. Kost je een paar euro per jaar voor de tweede meteropmname.

Walter

afbeelding van brother paul
29/10/2014 - 19:58

Je kan het oplossen met gewoon dubbel met. 

Tarief 1 bij groene overschot 0.12euro

Tarief 2 vanaf 50% fossiele brandstoffen 0.24

 

Als er veel zon is draait de goedkoopste tarief terug

Is er geen zon en windstil dan draait het duurst tarief

 

Automatisch zou uw voordeel krimpen 

Nu draait in de weeekends uw nachttarief terug... Uw zonnestroom is dan ook minder waard 

afbeelding van Brecht Schatteman
25/10/2014 - 16:26

Ingir, het probleem van overproductie van zonnepanelen ligt niet bij particulieren. Particulieren hebben namelijk een wettelijke maximale opbrengst die ze mogen hebben, los van hoeveel ze nodig hebben. Hier thuis hebben mijn ouders het maximaal zonnepanelen liggen dat ze wettelijk mogen, en toch compenseert dit niet voor ons privé gebruik en het gebruik van mijn ouders als zelfstandigen in bijberoep. Aangezien mijn ouders elk in hun eigen sector werken hebben ze elk een eigen praktijk hier thuis. Doordat het zelfstandig zijn slechts een bijberoep is hebben we geen recht op extra zonnepanelen. En ik kan u verzekeren, die apparaten die mijn pa als kinesist heeft verbruiken niet weinig elektriciteit...

 

Het probleem ligt bij de bedrijven die voor zover ik weet geen grens hebben op hoeveel zonnepanelen ze leggen. Die hebben grote installaties die veel overproductie veroorzaken, waarbij de particuliere installaties plots niets lijken. Maar aan bedrijven kan de regering geen netvergoeding vragen voor het gebruik van het elektriciteitsnet, want anders legt geen enkel bedrijf nog zonnepanelen of vluchten ze naar goedkopere landen...

afbeelding van m2ts
26/10/2014 - 08:30

Dat vraag ik me ook af, maar zonder exacte cijfers is een verdere discussie natuurlijk zinloos. Vandaar: heeft iemand zicht op de installaties van bedrijven versus particulieren?

Ingir, je hebt het ook over "ZONDER het netwerk onnodig te belasten met overtollige zomerstroom". Voor particuliere installaties lijkt me dit "overtollige" mee te vallen. Waar ik woon heeft zeker niet iedereen zonnepannelen, waardoor ik redeneer dat onze zogezegde overtollige zonnestrooom mogelijks niet eens de straat uit geraakt. Maar er zullen inderdaad wijken zijn (die in bv. een groepsaankoop gestapt zijn), waar het probleem groter is. Maar algemeen gezien, lijkt me dat dus mee te vallen.

Ingir, je zei ook "Het probleem met PV is dat doorgaans te veel vermogen geplaatst wordt waardoor grote hoeveelheden waardeloze stroom op het net gesmost wordt." Ik heb een artikel gelezen (maar vind helaas de link niet meer terug) waarbij men keek naar hoeveel zonnepannelen er nog mogen bijkomen, zonder dat het net in de problemen komt en dat was nog behoorlijk veel.

M.i. lijk het met de huidige situatie niet echt een probleem dat zonnestroom op het net gezet wordt, maar eerder dat een gasgestookte installatie vervangen wordt door een zuiver elektrische, waardoor die zonnestroom NIET meer op het net geraakt. Dan investeren ze beter in een elektrische fiets ofzo, om te besparen op brandstof... dubbele winst ;-).

Ook vind ik niet dat het gaat om het smossen van zonnestroom, maar om het smossen van subsidies. Moest de helft van alle zonnestroomsubsidies gegaan zijn naar energiebesparing, dan waren we - zeker op de lange termijn - een gans pak verder. Zeker ook, mocht er minder focus liggen op énkel het E-peil.

afbeelding van Costaccountant
20/10/2014 - 19:27

 

Beste Marc,
 
Ja maar hela, je ging nog 'counteren', 'weerleggen' :-)
Doe je dat hier ? Goed: "dit is de reden dat ik zo fel tegen PV compensatie ... in de winter ben
Wat is 'dit' ? Buffercapaciteit ? Wat is 'voldoende' buffercapaciteit 'van het net' in jouw ogen ? Zoals in de ogen van Benn: een half jaar ? Dat is nog zo een ecologische mythe !
 
Tenzij een werkelijk  o n v o o r s t e l b a r e  doorbraak in opslagtechnologie uit de hemel zou komen vallen, dan ... misschien ... een paar weken ? Maar ik zou daar niet op hopen. Maar jij gaat wachten tot er opslagtechnologie voor 6 maanden is ? Want zonder kan elektrische energie niet groen zijn ?
 
afbeelding van gommer
20/10/2014 - 23:40

Wie spreekt er van 6 maanden. Buffercapaciteit op niveau van het net is iets heel anders dan buffercapaciteit in een privéwoning. Op het net kan groene productie veel gediversifieerder zijn, ook buffercapacitiet  kan daar veel creatiever of grootschaliger aangapakt worden. Je hoeft echt niet steeds alles in karikaturen te trekken (of bij elk statement een link te plaatsen). Ik ben vrij optimistisch over de mogelijkheden die er zijn om op netniveau te bufferen, maar ik ben zeer pessimistisch i.v.m. de daadwerkelijke realisering ervan, want dat vereist vooruitziendheid, verder dan kort winstbejag ($$$ voor bedrijven en tot de volgende verkiezingen voor de politiek). Dat pessimisme drijft mij ertoe om zelf te doen wat ik kan, binnen mijn mogelijkheden.

 

 

afbeelding van Costaccountant
22/10/2014 - 02:05

 

Benn sprak over 6 maanden opslag, dat is de gangbare periode in het 'anti-compensatie-kamp'. Jij was toch "zo fel tegen PV compensatie in de zomer en warmtepompverbruik in de winter" ? Daarom stelde ik jou de VRAAG of dat dat voor jou ook 6 maanden was.  Maar goed, dat blijkt dus niet het geval, hoewel ik nog steeds niet weet hoeveel - of beter: hoe lang -  jij dan wel opslag ziet op het net: 24u ? 1 week ? 1 maand ? En om wat te doen ?
 
Over 15 jaar zie ik het in dit land hooguit rendabel zijn om 30min. op te slaan op het net. Genoeg om 2u piekvraag mee af te romen. Bij de consument (gezinnen/kmo's) zal dat geleidelijk groeien tot een niveau van 12 à 72u. Vooral SWW/verwarming en de elektrische auto zullen daar voor veel tussen zitten.
 
Strikt ecologisch gesproken hebben we immers geen opslag nodig. Dat is een ecologische mythe. Opslag zal er alleen maar komen in zoverre dat het rendabeler is dan bijkomende productiecapaciteit, en is daarmee een louter economisch vraagstuk. De gedachte: "als we die energieoverschotten niet opslaan, zijn we niet groen genoeg bezig"  is dan ook een karikatuur waardig.
afbeelding van gommer
22/10/2014 - 08:02

Aan die gedachte dat opslag nodig is om ecologisch bezig te zijn is niets karikaturaal.

Hoeveel die opslag moet zijn, dat weet ik ook niet, dat is werk voor specialisten uit de energiesector (op net- (makro)niveau). Het punt en probleem is, dat energieproductie jarenlang voorspelbaar geweest is en dat die voorspelbaarheid nu compleet weg is door het zon en wind aanbod. De buffercapaciteit moet ervoor zorgen dat de traag varierende productie terug voorspelbaar kan verlopen. Alleen op die manier kunnen kostengunstige oplossingen ontwikkeld worden die zo min mogelijk milieubelastend zijn. Ook alleen op die manier blijft elektriciteit voor iedereen betaalbaar.

En ik vrees inderdaad samen met u dat die er alleen maar zal komen als het economisch rendabel blijkt te zijn (op korte termijn dan nog). Mede daarom geloof ik er niet in dat de electrificatie van de energiesector een goede zaak is voor het mileu.

 

Er wordt nog steeds voorbij gegaan aan het feit dat elektriciteit, indien fossiel gegenereerd, slechts 30% efficiëntie heeft primair naar eindverbruiker. De warmtepompboiler fanaten zwaaien dan met het feit dat dat terug 1:1 wordt met een SPF van 3, maar die SPF van 3 is in werkelijkheid een rendement van 4:1 in de zomer en 2 tot 1:1 in putje winter. En ook hier weer  de onbalans. Juist wanneer het 'groen' aanbod het laagst is, dan is de vraag het grootst (energievraag tout-court, maar ook efficientie het laagst), dan zal fossiel moeten inspringen en dan is de globale efficientie zeer laag. Met een elektrische oplossing valt alles samen op op de slechts mogelijke manier.

afbeelding van Yannick Willox
22/10/2014 - 11:53

Die 30% dat is op basis van steenoude centrales en kerncentrales (halen zelf maar 25% rendement).

Als je naar de nieuwe generatie (gas)centrales kijkt, zie je rendementen van 60 tot zelfs 80%.

Doe daar nog 1,5% transportverlies vanaf en je ziet dat het idd karikaturaal is om vast te blijven klampen aan die 30%.

Het probleem is niet de warmtepomp (de oplossing zelfs), maar de modernisering van onze elektriciteitsproductie !

Een mix van nieuwe elektriciteitscentrales, groene stroom en hopelijk binnen afzienbare tijd een efficientere opslag lijkt mij ideaal, en daar kan geen enkele andere verwarmingsvorm tegenop.

Ik ben het er ook niet mee eens dat de opbrengst in de zomer hoger is. Dat lijkt mij totaal fout, aangezien er aanzienlijk meer wind is in de winter.

http://www.wfr-wind.nl/opbrengst.shtml

Dat is niet België, maar de opbrengst is bijna dubbel zo hoog per maand in de winter...

afbeelding van Costaccountant
24/10/2014 - 00:28

 

Beste Marc (Gommer),
 
"Mede daarom geloof ik er niet in dat de electrificatie van de energiesector een goede zaak is voor het mileu. Er wordt nog steeds voorbij gegaan aan het feit dat elektriciteit, indien fossiel gegenereerd, slechts 30% efficiëntie heeft primair naar eindverbruiker ...  dan zal fossiel moeten inspringen en dan is de globale efficientie zeer laag."
 
Wat jij in essentie doet, is een ecologisch oordeel vellen binnen de transitie. En dat doe je dan nog door cijfers uit het heden/verleden te extrapoleren naar de toekomst. Dat lijkt me oeverloos verkeerd. Je dient het eindresultaat - een Zero Emission maatschappij tegen 2050 - ecologisch te beoordelen. ZE wordt bereikt bij volledige elektrificatie. Of ken jij een andere energievorm waarop alles kan draaien, en die ZE is op de plaats van verbruik én ZE op de plaats van productie ?
 
De transitie daar naartoe mag je enkel beoordelen op haar:
  • Snelheid (welke maatregel vertraagt/versnelt onze transitie). Een nieuwe kerncentrale bijbouwen bv. zou een gigantische vertraging betekenen van onze transitie. Niet omwille van haar kernafval of risico, maar omwille van haar 'baseload' karakter. Het IS kernenergie (!) dat die af en toe overtollige windstroom uit Duitsland waardeloos maakt. Mochten we uitsluitend gascentrales hebben, zou die windstroom niet waardeloos zijn (Merit Order Effect);
  • Economische efficiëntie (wat doet ze met onze energieprijs). Naast Russische afhankelijkheid, is dat de hoofdreden waarom men bv. in Duitsland niet enkel in gascentrales heeft geïnvesteerd, maar ook in kolencentrales. Wat niet betekent dat we dat in ons kleine landje - zonder Russische afhankelijkheid, vermits vooral Noors gas - ook moeten doen.  In 2015 is het trouwens te laat om nog in moderne kolencentrales te investeren. Zulke centrales moesten tegen 2045 afgeschreven zijn. Gascentrales zullen ook na 2045 nog draaien;
  • Ecologische continuïteit (slaagt de transitie erin om jaar na jaar een beetje minder uitstoot te realiseren). Daarin blijkt Duitsland dan toch een kolencentrale teveel te hebben gebouwd. Beschouw dat als een beoordelingsfout, omdat kostprijs en politieke onafhankelijkheid te zwaar hebben doorgewogen.
 
Je kan eindeloos discussiëren of een warmtepomp(boiler) VANDAAG een goede zaak is voor het milieu. Dat is m.i. sowieso het geval wanneer je daarvoor - al is het maar gedeeltelijk - je eigen PV-productie gaat gebruiken. Maar dat is het punt niet ! Het punt van een warmtepomp(boiler) is dat - zelfs zonder eigen PV - de ecologische efficiëntie ervan jaar na jaar zal verbeteren. Omdat we jaar na jaar méér groene stroom zullen produceren. Omdat jaar na jaar de warmtepomp(boiler) minder vervuilende energie zal verbruiken. Dat kan je van geen enkele stookolie-, gas- of pelletketel zeggen ! Een warmtepomp(boiler) is dus vandaag wel degelijk een ecologisch verantwoorde investering: ze draagt bij tot de ecologische continuïteit van onze transitie.
 
PS: Me dunkt dat Sus Tain de oplossing voor al jouw ecologische verzuchtingen heeft gevonden (hoewel dat voor mij rendabiliteitsverzuchtingen zullen blijven). Zie ook mijn antwoord: http://www.ecobouwers.be/forum/post/stijging-elektriciteitsprijzen#comment-175099
afbeelding van brother paul
22/10/2014 - 18:09

je moet geen opslag organiseren, je moet een productie organsieren die excess capaciteit omzet in goederen, producten, methaangas, waterstofgas, of energiedragers

 

Die goederen kun je beschouwen als de oogst, waarmee je dan in de winter kunt overwinteren en bufferen

 

Sowieso, mijn  heren is de energiedensiteit van Belgie zodanig hoog, dat wij onmogelijk met gans ons oppervlakte genoeg biomassa kunnen telen om onze energiebehoefte volledig te dekken. We hebben ook onvoldoende ruimte om alles te dekken met windmolens. Er bestaat maar één optie, dat is ons land volleggen met zonnepanelen die ervoor zou kunnen zorgen dat we onze behoefte kunnen dekken. Dus wie hier ook maar iets of wat van statement zit te slaan over we moeten dit of dat, moet in feite eerst een rekenen.

Je kunt dat vinden bij die kerel die dat netjes uitgerekend heeft op natuurkundige fysica wetten basis..

http://www.inference.phy.cam.ac.uk/sustainable/data/powerd/MapOfWorld.html

Dus wie beweert dat we moeten oogsten in de zomer om in de winter via de buffer

afbeelding van benn
20/10/2014 - 23:44

Wat langdurige energieopslag betreft zie ik op lange termijn een toekomst voor synthetische gassen/biodiesel. Eens de energie omgezet kan worden in een opslaanbare vorm ( gas of vloeistof ) of de productie ervan tijdens de zomermaanden mogelijk maakt is de duur van de opslag niet meer relevant.

In het opslaan in accu's heeft deze groene jongen vooralsnog minder vertrouwen. Technisch en ecologisch.

afbeelding van gommer
21/10/2014 - 00:00

Accu's, nee, alstublieft niet. Voor electriciteit: pompstations met stuwdammen en gepistoneerde rotsformaties, H2 productie (als dat ooit eens efficiënt lukt), vliegwielen (geen grap), ... En biogas (van de veestapel, compostering, of via synthese), dat is zelfs niet bufferen, dat kan gewoon fossiel gas vervangen. Meer biogas is nog het meest realistische scenario, want de complete infrastructuur voor distributie bestaat al en de opstartkosten om het te maken zijn veel kleiner.

afbeelding van Lacroix
21/10/2014 - 19:46

Biogas biedt inderdaad meer mogelijkheden dan enkel in een wkk verbranden en dan flink wat restwarmte dumpen. Probleem is dat op het net zetten in België zeker niet rendabel is vanwege geen GSC's. Bovendien kan je biogas, in tegenstelling tot electriciteit, niet zonder meer op het distributienet gezet kan worden. Een distributietrafo kan stroom terugsturen naar het hoogspanningsnet. Bij biogas moet je injecteren in een hogedrukleiding. Dat hoeft dan ook weer geen probleem te zijn, maar die leiding moet wel voorhanden zijn. En er moet gegarandeerd voldoende afname op die leiding zitten, ook in de zomer. In Friesland is een project waarbij een speciale leiding voor biogas langs een aantal boerderijen met vergister is aangelegd. Het biogas wordt daarmee verzameld en gezamelijk op een hogedrukleiding gezet.

afbeelding van Costaccountant
23/10/2014 - 23:45

 

"Accu's, nee, alstublieft niet."
 
Ik ben volkomen akkoord dat accu's een ecologische ramp zijn. Ik zie dan ook geen heil in accu's te promoten in de PV-sector, vergezeld van duurdere omvormers en overcapaciteit. Laat staan een onding als accubanken in elektriciteitscentrales.
 
Voor de elektrische auto maak ik evenwel een uitzondering:
  • Ten eerste, omdat ik de automobielindustrie als de best geplaatste zie om met dat accuprobleem om te gaan (schaalgrootte, R&D budgetten). Daaruit zou wel 's 'groenere' accutechnologie kunnen voortvloeien die we ook in andere dingen kunnen gebruiken - EN die zou dan meteen goedkoop genoeg zijn door de schaalgrootte van de automobielindustrie;
  • Maar vooral: omdat de elektrische motor VERBLUFFEND EFFICIËNT is. Een zuinige diesel verbruikt 300 tot 400% méér energie (Nissan Leaf: 15 à 18kWh/100km !). Als we voor de auto groene stroom gaan omzetten in bv. gas, dan blijven we met die onefficiënte verbrandingsmotor zitten. 
 
Daarom denk ik dat die elektrische auto er echt wel komt. Ondanks zijn accu's. De elektrische motor betekent voor 'transport' (1/3 van ons energieverbruik) hetzelfde als een PassiefHuis voor 'gebouwen' (ook 1/3 van ons energieverbruik). Beiden realiseren ongeveer -70% in hun energiesector.
 
PS: kijk naar hoe hard een constructeur als BMW is bezig geweest met waterstof. Bleek verloren moeite. Ze zijn nu ook de elektrische toer op.
 

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.