Salderingssubsidie afschaffen | Page 4 | Ecobouwers.be

U bent hier

Salderingssubsidie afschaffen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

27/10/2014 - 09:44

Elders heb ik al aangegeven dat ik vind dat alle subsidies/premies voor zogenaamd duurzame maatregelen afgeschaft zouden moeten worden omdat subsidies onrendabele maatregelen bevoordelen ten koste van rendabele maatregelen. Ter vervanging zou het gebruik van koolstoffen (aardgas, stookolie) en drinkwater extra belast moeten worden om zuinig gebruik te stimuleren.

 

Subsidiëring heeft allerlei negatieve effecten:

- kosten van duurzame maatregelen worden onnodig hoog

- schuldenberg overheid groeit (verschuiving kosten naar volgende generaties)

- ontwikkeling van efficiënte maatregelen wordt afgeremd

- compensatiegedrag doet het milieuvoordeel teniet

 

Als voorbeeld wil ik hier de salderingssubsidie toelichten omdat maar weinig mensen bekend zijn met deze subsidie. Salderingssubsidie is geen echte subsidie die door de overheid is ingesteld om het gebruik van eigen stroomopwekking te stimuleren maar het gevolg van de toevalligheid dat draaischijfmeters (Ferrarismeters) KUNNEN terugdraaien. Die meters zijn destijds aboluut niet ontworpen om te kunnen terugdraaien, van netinjectie door particulieren was gewoon geen sprake.

 

Salderingssubsidie is het verschil tussen het volle stroomtarief (inclusief leveringskosten, netwerkkosten, energiebelasting en BTW) en de werkelijke waarde van netgeïnjecteerde stroom. In de zomer is die waarde vrijwel nihil en daarmee de subsidie maximaal. Met een draaischijfmeter wordt altijd automatisch gesaldeerd waardoor de overheid ongevraagd en onbedoeld grote hoeveelheden subsidie verstrekt aan particulieren en bedrijven die stroom op het net bufferen. 

 

Ik pleit daarom voor het verplicht vervangen van draaischijfmeters door meters met een dubbel telwerk waarmee zowel netstroomverbruik en netinjectie afzonderlijk geregistreerd worden zodat een einde gemaakt wordt aan de huidige praktijk van automatisch salderen achter de meter. Deze verplichting is alleen noodzakelijk voor aansluitingen die stroom op het net willen injecteren, het is dan ook niet nodig alle meters te vervangen maar alleen in geval van opgesteld vermogen aan eigen opwekking. Dat kan zijn met zonnepanelen maar ook met bijvoorbeeld HRE-ketels (micro-WKK) en kleine windmolens.

 

Het afschaffen van salderingssubsidie en het vergoeden van de reële waarde heeft veel voordelen:

- zonder salderen is het weinig aantrekkelijk om overtollige eigen opgewekte stroom op het net te injecteren waardoor men gestimuleerd wordt om niet meer vermogen op te stellen dan met direct verbruik benut kan worden

- het netwerk wordt niet langer belast met grote hoeveelheden waardeloze zomerstroom

- voor de energiebedrijven/overheid valt de last weg om stroom ongewild te subsidiëren en om aanpassingen aan het net te doen

- met gelijktijdige verhoging van het stroomtarief boven een basisverbruik blijft de stimulans om eigen stroom op te wekken bestaan.

 

Uiteraard zijn er ook nadelen aan afschaffing salderingssubsidie:

- bestaand opgesteld vermogen is vaak afgestemd op de salderingssubsidie waardoor deze installaties onrendabel worden. Hiermee kan rekening gehouden worden door de meters te vervangen en een overgangsperiode in te stellen voor bestaande installatie d.m.v. administratieve saldering. Hierbij wordt de saldering in enkele jaren afgebouwd tot nul zodat bestaande installaties nog terugverdiend kunnen worden. De overgangsperiode (bijv. maximaal 8 jaar) kan beperkt worden voor oudere installaties die zichzelf al terugverdiend hebben.

- bedrijven die zich hebben toegelegd op de plaatsing van eigen opwekking zullen een flinke omzetdaling zien, het aantal installaties en het opgestelde vermogen zal afnemen. Dergelijke bedrijven zouden geholpen kunnen worden door het plaatsen van vervangende stroommeters.

179 Reacties

Reacties

30/10/2014 - 14:05

terecht aangevuld ivm steun aan Electrabel

 

23/04/2015 - 02:02

 

Beste Charel,
 
"Je gaat de grote verbruikers laten draaien wanneer het meeste zon verwacht wordt? En je zal het dan meemaken dat het moment van grootverbruik er juist een wolk komt boven drijven. En zo gauw dat veel verbruikend programma van uw machine is afgelopen begint plots de zon in volle glorie terug te schijnen.
Neen, het zijn theorietjes ..."
 
Maak je hier geen denkfout ? Het enige wat Ingir betracht is het aandeel EigenVerbruik op te krikken. Als we van zonsopgang tot zonsondergang een 3kWh verbruiker hangen aan een 3kWp omvormer, dan is ons EigenVerbruik gegarandeerd 100%. Het aantal wolken doet daar NIETS aan af. Verwar EigenVerbruik niet met Autarkie (= autonomie).
Vermits ik in het nationaal stroomverbruik géén piekvraag merk rond 13 à 14u (piek = eerder 7 à 8u en 17 à 18u), lijkt het me voor elke PV-bezitter een uitstekend idee om grote verbruikers als wasmachine, droogmachine, vaatwasser, ... tussen 11u30 en 15u30 te laten draaien. Al die toestellen kunnen zodanig geprogrammeerd worden. Daar is heus geen 'Smart Home Management' voor nodig.
 
In het algemeen, vind ik het merkwaardig dat - uitgezonderd Ingir - zowat iedereen in deze thread volhoudt dat het aandeel EigenVerbruik niet zou stijgen wanneer de PV-installatie kleiner gedimensioneerd wordt. Dat is nochtans een WISKUNDIGE WETMATIGHEID ! Het aandeel EigenVerbruik daalt naarmate de PV-installatie groter wordt. Wie 1Wp PV-vermogen legt, zal gegarandeerd 100% EigenVerbruik hebben. Wie 50Wp PV-vermogen legt, hoogstwaarschijnlijk ook. Een Paul Novus (nog steeds de recordhouder inzake zuinigheid) verbruikt 36Wh bij 150m3/h verluchting. Een modem 11Wh. De allerzuinigste computerserver (MacMini) 6Wh in standby. Een TV, digibox/digicorder, wekkerradio, klok van je microgolf ... Tel op dat continu verbruik ! 
 
Ingir heeft dus 200% gelijk als hij stelt dat het EigenVerbruik stijgt naarmate de PV-installatie kleiner wordt (bij een zelfde stroomverbruik). Dat wil niet zeggen dat ik het met zijn voorstel om PV-installaties drastisch te beperken tot 750Wp eens ben. Die beperking lijkt me technisch overbodig.
23/04/2015 - 10:39

Ik verwacht ook niet dat er een verbod gaat komen op grotere PV-installaties zolang men blijft geloven dat we de aarde kunnen redden van klimaatverandering door ons dak vol te leggen met zonnepanelen en 's avonds lekker in onze warme waterbed kunnen stappen onder de schone lakens die net uit de wasdroger komen.

 

De onvermijdelijke afschaffing van de salderingsregeling is echter wel een logisch gevolg van de mogelijkheid voor huishoudens om hun volledige netstroomverbruik weg te poetsen met zonnepanelen en zo kosten en belastingen te verleggen naar anderen. Dat had voorkomen kunnen worden door zoveel mogelijk huishoudens van een beperkte PV-installatie te voorzien zodat iedereen in gelijke mate blijft bijdragen aan in standhouding van het netwerk en aan een betrouwbare en kostenefficiënte stroomvoorziening.

 

Niet dat het wat uitmaakt... zodra de salderingsregeling wordt afgeschaft zullen PV-bezitters hun opgewekte zonnestroom niet meer op het net zetten maar direct verbruiken en opslaan in accu's om zo alsnog weinig/geen gebruik maken van netstroom. De businesscase voor publieke stroomleveranciers (fossiel én hernieuwbaar) ziet er dan ook niet best uit. Aangezien het om een basisvoorziening gaat zullen deze bedrijven met belastinggeld in de lucht gehouden worden. De grote verliezers in dit verhaal zijn de huishoudens die niet in staat zijn om de nodige investeringen te doen om in hun eigen stroomopwekking te voorzien, volledig aangewezen zijn op dure netstroom waarin de kosten voor onrendabele stroomopwekking en belastingen verwerkt zijn.

29/10/2014 - 19:31

Mensen met zonnepanelen gebruiken het net 2 keer? stroom afnemen en stroom opzetten, ok,

als stroom leveren op 't net een probleem voor de energiebedrijven is, dan wil ik graag een systeem dat mijn zonnepanelen uitschakelt als ik de electriciteit niet gebruik :-) kan toch niet zo moeilijk zijn!

Het beste zou een zelf-beredderend systeem zijn.

Iedere openbare dienstverlening heeft zijn prijs die gemeenschappelijk gedragen wordt met voor iedereen een gelijke kost.

Dat is zo voor de elektriciteit, gas maar vb ook voor Bpost, het tarief van een brief versturen in België hangt niet af van de afstand dat de brief moet afleggen.

 

29/10/2014 - 19:42

Best 

Het netwerk wordt een keer gebruikt,  want de persoon die uw stroom afneemt betaalt de transport.  Je moet dat dus niet dubbel rekenen 

 

30/10/2014 - 12:48

klopt, we gebruiken het net 2 keer, maar bij injectie gebruiken we een HEEL korte afstand van dat net !!!

en iedereen die PV heeft ontlast ook het net omdat de vermogens die afgenomen worden veel kleiner zijn dan bij een gelijkaardig gezin zonder PV

de groende stroom die Electrabel jaren geleden verkocht (zogezegd uit waterkrachtcentrales in CH) deze waren belastend voor een HEEL groot net

de investeringen nodig in het net op moment dat de windmolens in zee allemaal op max capaciteit gaan werken, dat is een DUUR net, idem met alle kabel aangelegd vanuit Doel jaren terug, binnenkort dienen deze tot niet meer ...

 

PS : 99% van alle PV eigenaars hier wil een EERLIJKE vergoeding betalen voor gebruik van het net! het zou voor deze ook leuk zijn dat ze een eerlijke vergoeding krijgen voor stroom dat ze effectief op net zetten, net zoals alle andere spelers in B!

 

30/10/2014 - 17:08

Beste

 

Als je zonnepanelen hebt, je overschotten op het net injecteert en dan nog later stroom van het net halen ter compensatie van hetgeen je op het net zette, dan heb je geen reden van klagen dat je geen vergoeding krijgt voor hetgeen je op het net zette. Maar ik denk niet dat je dat bedoelt, ik denk dat je bedoelt 'al hetgeen mensen met zonnepanelen extra produceren'. Dat wordt niet vergoed, en waarom niet? Omdat de bedrijven als voorwaarde stellen 'net injectie mag, maar we betalen niet voor hetgeen men extra injecteerd'. Wees al blij dat je mag injecteren. Als je dan overproductie hebt op jaarbasis, des te beter voor jou: je hebt geen kosten voor elektriciteit, dus je draagt ook niets bij voor het net onderhoud. Wees al blij dat ze je niet alles aanrekenen. Voor bedrijven is het ook een grote kost omdat ze constant moeten inspelen op de vraag naar elektriciteit en de productie van groene energie.

 

Als je echt geld wilt verdienen met een set zonnepanelen, dan zou er een grote marktverandering moeten gebeuren, en dat kan in het voordeel of het nadeel zijn van de zonnepanelen. Want het kan dan zijn dat energiebedrijven/leveranciers in plaats van je geld geven voor je stroom, geld vragen voor de 'verwerking'. Nu is het zeer forfaitair geregeld: je kan je zonnestroom gratis bufferen op het net, met de voorwaarde dat uw jaarlijkse overproductie gratis is voor hen. Ik zie allessinds in de markt zoals het nu is geen bereidwilligheid te betalen voor de overproductie van de particuliere zonnestromen. En het feit dat ze er een bedrag voor mogen geven, kan evengoed maken dat ze er een bedrag voor eisen voor de verwerking van de zonnestroom...

 

Kortom: je hebt al veel voordelen met zonnepanelen door onze conservatieve energiemarkt. Als je er nog wilt bijdoen zal de energiemarkt zeker willen ingrijpen ten nadele van de particuliere zonnepanelensets...

 

Een netvergoeding heeft nog niets te maken met geld al dan niet terug krijgen van overproductie. Een netvergoeding is zodat ze eerlijker bijdrage voor het onderhoud van het net dan de mensen zonder PV sets. Geld krijgen voor overproductie zorgt ervoor dat je geen consument maar producent zou worden. Met de gevolgen van dien: stroom verkocht krijgen aan de marktwaarde, ook als die negatief is. Een zomaar forfaitair bedrag erop plakken lijkt me moeilijk, maar dat is iets waar de energieleveranciers zich mee kunnen bezig houden...

30/10/2014 - 17:38

Volgens wat ik van jouw uitleg snap, begrijp jij niet wat Ingir bedoelt.

Je kan maximum 30 procent van je pv installatie zelf rechtstreeks tijdens de opwekking gebruiken. De overige 70 procent sroomt naar het net waar je het later terug van af kan nemen. Zo is de regeling tot hier toe geweest, of er daarbij nog een netvergoeding kan of mag gevraagd worden is een andere discussie.

Het idee van Ingir is dat je die 70 procent die je eerst op het net zet niet meer terugkrijgt. De energieleverancier krijgt die dus gratis en kan die (zal die) aan de normale prijs,netvergoeding inbegrepen verder verkopen. Kassa, kassa dus.

Uw installatie zal dan bijvoorbeeld 3000 kWh opbrengen waarvan je er maximum 1000 van mag gebruiken en waarvan je 2000kWh per jaar cadeau doet aan die armlastige elektriciteitsmaatschappijen.

Je snapt dus wel dat in dat extreme geval niemand nog een pv installatie zou plaatsen.

Prima systeem om de verdere plaatsing van zonnepanelen te doen stoppen. Ik ben er dus nogal gerust in dat zoiets ondanks lobbywerk vanuit de fossiele en nucleaire energiesector niet zal gebeuren. Zo grof kunnen ze het niet maken.

30/10/2014 - 18:27

Ik weet wel waar Ingir op doelt hoor. Maar ik reageerde op het bericht waarin men stelde dat 99% van de mensen met zonnepanelen een eerlijke netvergoeding willen betalen als ze geld krijgen voor hun overschotten. En daarop was mijn antwoord dus dat het 'verkopen' van stroomoverschotten op onze conservatieve markt enkel nog meer problemen zal opleveren voor mensen met zonnepanelen, doordat de markt tegen hen zal keren...

30/10/2014 - 20:40

Brecht,

je moet mijn bericht wel correct citeren !!!!

ik schreef nergens als ! in die betekenis die jij nu vermoemt !!!

 

eerlijke vergoeding = stap 1

als er dan nog geld over is, vergoeding voor injectie

 

en geef mij 1 goede reden waarom wij geen vergoeding voor deze stroom krijgen en grote spelers wel iedere kWh kunnen aanrekenen?

het is toch niet onze schuld dat het net niet mee ge-evolueerd is met nieuwe technieken? wie heeft beslist om niet mee te evolueren ???

ik vraag mij trouwens af wanneer ze wel eens in actie gaan schieten met een deftig net uit te bouwen, zoals jezelf aanhaalt elektrische wagen komen er meer en meer

maar verder ook dat gas en olie een "eindig" verhaal zijn, en zon, wind, ... niet

dat ook diezelfde overheid (o.a. Stad Gent, ...) de mond vol heeft over CO2-neutraal, ... en er dus minder en minder ruimte is voor gas en olie en dat hernieuwbare energie enige oplossing is, zal worden

als ik dan vorige week in nieuws de nieuwe minister voor energie, samen met DNB komt vertellen dat aardgasnetwerk nu 95% van Vlaamse bevolking kan "bedienen" en dat ze zovlug mogelijk naar 99% willen, begrijp ik het al helemaal niet meer. een heel dure investering voor een "product" waar geen toekomst in zit ???

 

16/11/2014 - 19:42

Waarom ze ons niet vergoeden voor onze overproductie? Omdat wij volgens de wet consument zijn, wat dus maakt dat we andere rechten en verplichtingen hebben dan producenten. Vooraleer ze ons dus kunnen behandelen als producent zouden we dus aan de wetten en plichten moeten voldoen van producenten. Dat is hoe onze wet werkt.

 

En over het gasnet: daar zit wel een toekomst in. Als we kijken naar Nederland: daar is er een project gaande waarbij de overschotten aan elektriciteit van windmolens worden omgezet in gas (methaangas of waterstofgas, ik weet niet meer welke) die dan op het gasnet wordt geïnjecteerd. En als we dan in plaats van elektrische wagens met batterijen overschakelen op hybride wagens die rijden op zulk gas, dan is er zeker een algemeen nut aan het gasnet.

30/10/2014 - 11:03

De schuldenberg van 1.700.000.000 euro als gevolg van groene stroomcertificaten.

Het is wel een beetje een raadsel waar dit bedrag van komt. 1miljars zou bij de producenten zitten die de prijzen niet mochten aanpassen 600miljoen zou van groene stroom zijn.
Maar dat is evengoed van biomassa als van pv.

30/10/2014 - 11:27

Ik probeer al een tijdje het verloop van een typische Belgische stroomdag te vinden, maar voorlopig vind ik enkel een grafiek voor Nederland in 2011 (als onderdeel van "TenneT levert real time verbruiksgegevens voor actie 10:10").

Daaruit zou ik bv. kunnen besluiten dat ik om tussen 14:00 en 16:00 uur beter mijn zonnestroom op het net duw, om zo het algemene verbruik naar beneden te halen. En dat ik wasmachine en vaatwas om 2:00 uur hun werk laat doen, zodandig dat klassieke centrales aan een hoger rendement kunnen werken. Zo kan de volledige grafiek ietwat meer uitgevalkt worden. Met het voorstel van Ingir zou dat niet kunnen (toch niet waarbij ik er voordeel uithaal).

 1. Ik wil daarmee niet zeggen dat er op een koude, zonnige dag geen teveel aan zonnestroom kan zijn. Maar op dit moment  en de komende jaren is dat redelijk uitzonderlijk.
 2. Ik wil daarmee ook niet zeggen dat er in de toekomst bij toegenomen zonneinstallaties ingrepen zullen nodig zijn. Maar op dit moment  en de komende jaren is dat niet het geval.

Andere interessante lectuur: "Verkiezingen 2014 - Energie: load management als deel van de oplossing" (en extra artikels aan de zijkant).

30/10/2014 - 11:50

 

 

Zou het eigen stroomverbruik van al deze grote zonneparken even groot zijn als hun elektriciteitsproductie? Zoniet moet men niet het verbruik maar de productie zelf belasten.

30/10/2014 - 23:34

Pierre, je bedoelt welicht zonne"parken" op daken van bedrijven (bv. Katoennatie met 800000 vierkante meter - bron) en niet zonneparken in een weiland?

Hoe zie je de "niet het verbruik, maar de productie belasten"? Want daarmee zou je verdergaan dan Ingir, die zegt dat je zonnestroom altijd gratis mag dumpen op het net. In jouw voortstel wordt productie (ik vermoed dat je bedoelt productie die het bedrijf niet zelf verbruikt, maar over heeft en op het net zet) belast en moet je betalen.

30/10/2014 - 17:59

De link hieronder is echt een geweldige site, daar haal ik veel nuttige informatie:

 

LINK

30/10/2014 - 23:36

Die link kende ik al, nu nog een gelijkaardige site die aangeeft wat er verbruikt wordt tijdens 24 uur in bv. oktober, november,... :)

31/10/2014 - 11:14

voor een inschatting van verloop over een dag: [[http://www.vreg.be/verbruiksprofielen-0]]

 

Gr, Toon

31/10/2014 - 13:08

Toon, interessante link. Ik heb dit even in LibreOffice grafieksgewijs uitgetest met 1/11/2014.

30/10/2014 - 13:59

*** Hoeveel pv installaties gaan er nog komen als uw voorstel, zoals je het nu formuleert, er zou komen denk je? ***

 

(...ik ga hier verder om de systeemfouten van dit forum te omzeilen...)

 

Na realisatie van mijn plan kan de toepassing van zonnepanelen eindelijk op grote schaal toegepast worden en een echte bijdrage leveren aan vermindering van fossiele brandstof en dat ook nog economisch rendabel zonder kosten te verschuiven naar volgende generaties of de buren.

 

Vanuit een gemiddeld huishouden ziet de rekening er als volgt uit:

 • stroomverbruik 3.500 kWh /jr met 3 personen
 • maximaal 1.000 + 3x500 = 2.500 kWh tegen laagtarief van €0,15/kWh dus € 375
 • toptarief €0,40/kWh, met 1.000 kWh resterend dus € 400
 • totale stroomkost € 775 tegenover 1,3x0,22x3500 = € 1.000 met de huidige regeling

 

 • investering energiezuinige apparaten bij vervanging (wasmachine, koelkast, vaatwasser) meerprijs € 750
 • besparing op stroomkosten 500 kWh x €0,40/kWh = € 200 per jaar
 • terugverdientijd 3,8 jaar

 

 • investering zonnepanelen 750 Wp voor € 900, jaaropbrengst 638 kWh 20 jr en na 10 jr 300 voor vervanging omvormer
 • besparing stroomkosten 0,75x638x20x0,40 = € 3.825 tegenover 900+300= €1.200 aan kosten
 • TVT 6,3 jaar

 

Beide investeringen geven een besparing stroomverbruik van zo'n 1.000 kWh per jaar waardoor het toptarief vermeden kan worden en zijn beide volledig rendabel. Daarbij zijn de investeringen relatief klein zodat deze ook voor huishoudens met minder draagkracht bereikbaar zijn. Huishoudens met financiële problemen (lees: geen middelen voor investeringen) zijn vooral gebaat bij het lagere basistarief waardoor zij hun energierekening kunnen halveren door 1.000 kWh minder stroom te verbruiken. Zo wordt zelfs zonder investering een verlaging van fossiele opwekking bereikt.

 

In NL met 7,5 miljoen aansluitingen waarvan 2,1 miljoen huishoudens die niet kunnen investeren in apparaten/PV is de rekening als volgt:

 • 2,1 mn x 1.000 kWh = 2,1 md kWh (door stimulans om minder stroom te verbruiken)
 • 3,8 mn x    480 kWh = 1,8 md kWh (70% van alle resterende aansluitingen voorzien van 750Wp)
 • 5,4 mn x    500 kWh = 2,7 md kWh (100% van resterende aansluitingen voorzien van zuinige apparaten)
 • totale besparing op stroom 6,6 md kWh is 3 miljoen ton CO2 per jaar, een reductie van 25%

Hierbij is 2.850 MWp aan zonnepanelen opgesteld, nog steeds volledig rendabel en zonder technische/financiële nadelen zoals die het geval zijn bij de huidige regelingen.

30/10/2014 - 14:41

Mooie theorie Ingir. Maar je kent het wel hé: theorie <=> praktijk.

De almaar stijgende elektriciteitsprijzen zouden ook een stimulans moeten zijn voor een dalend verbruik voor de "minderbehoeden". Maar doen die dat nu al? En zullen die dat ook doen in uw voorstel? Allemaal mooie theorie.

Trouwens is 3500 kWh met 3 personen al ruim. Daar valt, zoals je ook aangeeft, nog heel wat te besparen. Gebeurt dat nu al? Nee. Zal dat gebeuren met verandering in stroomprijs? Nee, want de stroom is de laatste 10 jaar zowat verdubbeld in prijs.

Trouwens reken jij nu met 1,3x het dagtarief. Wie 3500 kWh verbruikt (zonder PV uiteraard), zal daarvan +/- 2500 in nachttarief hebben en zo'n 1000 in dag. Brengt je zomaar vandaag op: 1,3x €615 (prijs Essent volgens V-test regio 8900) = €800

Dus met andere woorden => dalende elektriciteitsprijs en dus GEEN een incentive om te besparen.

30/10/2014 - 18:32

Dank je, het is inderdaad een mooie theorie en zeer waarschijnlijk over 5 jaar een mooie praktijk. In NL wordt salderen in 2020 afgeschaft, het probleem met automatisch salderende draaischijfmeters wordt hier momenteel al aangepakt door grootschalige vervanging met slimme meters. Tot 2020 wordt salderen met slimme meters administratief uitgevoerd, dus achteraf bij de jaarafrekening. Tot die tijd kunnen PV-bezitters nog maximaal salderen en hun (te dure) installatie terugverdienen. Voor meer recente installaties is de aanschafprijs veel lager en daardoor ook zonder salderen rendabel.

 

Voor ons zal de geschetste praktijk dus zeker realiteit worden. En ook nog een mooie.

30/10/2014 - 19:42

Ingir

slimme meters, zijn gewoon meters die willen bijhouden hoeveel energie je op het net zet op welk moment, en die eventueel toelaat zelfs om te zorgen dat je als consument op pieken meer betaalt of dat je overschakelt als het ware naar een oneindig gedifferentieerd tarief.

Nogmaals, ik denk dat je in gans die politieke marketing niet mag onderschatten hoe de 'moloch' van CREG/VREG alles doet om zichzelf en zijn politieke lobby in stand te houden.  De grootste kostprijs van de CREG is trouwens gans het verlichtingsnetwerk die ipv betaald te worden door de auto, en door de burger, te laten betalen via de elektriciteit. Vanuit het concept is dat al een foutief gegeven. Ik zou niet wete nwaarom de auto niet bvb als grootste gebruiker van het verlichte netwerk meebetaalt voor de verlichting... We rijden met 6 miljoenauto's, betalen miljarden aan belastingen, en toch wordt dat niet gerekend bij het budget van de electriciteit... Opgelet, al die auto' srijden op benzine en diesel die allemaal miljarden belastingen opbrengt voor de overheid Het verdwijnt als een fait accomplis in de begroting, terwijl het allemaal fossiel afhankelijke materie is. Niets onlogisch om de verlichtingskostprijs volledig mee te budgetteren in de diesel en benzine volgens mij...

Het is toch eenvoudigweg een feit dat als de CREG vanaf morgen niets meer doet en geen enkele kabel meer bijtrekt, dat er virtueel 0 euro investering iedereen blijft elektriciteit krijgen. Je gaat toch niet beweren dat er 1 euro  investering gebeurt is sinds de electriciteitsmaatschappij bvb 50jaar terug de kabel naar uw huis getrokken heeft . 0 Euro investering, en je betaalt daar elk jaar 1000euro op uw stroomfactuur voor. Na 30 jaar heeft dat kabelke tussen uw huis en het netwerk 30.000 opgebracht. In uw 80jaar leven zul je dius 80.000euro betalen voor dat kabelke, waar ze een voormiddag aan gedolven hebben in 1970.... Als je zo'n wiskunde bekijkt, dan begrijp je toch ook wel dat iedereen goed moet nadenken om te rabiaat en te blind te gaan verdedigen dat de CREG het recht heeft ter eeuwige dage om dergelijke bedragen te incasseren ???

De dalende inkomsten voor hen geven een systemisch probleem, voor de CREG  betaalt 10% niet meer voor de distributie... Dus in principe is de wiskunde formule doodeenvoudig: per 1% groene energie die op het net komt in gedistribueerde mode (zeg maar door particulieren geproduceerd die netto consument zijn) heb je voor hen een verlies van 1% omzet, die zich vertaalt in een dalende inkomsten, die je maar kunt ophalen door iedereen die blijft verbruiken 1% meer te doen betalen... Bij 10% daling van verbruik moet je iedereen 11% meer doenbetalen. Bij 20% Kyoto norm, zal iedereen netto 25% meer moeten betalen. Niet voor zijn stroom maar voor de distributie... Dus hoe groter de bezuiniging, des te groter het probleem voor de overblijvende verbruikers; INderdaad, maar in feite is dat echt wel logisch, die mensen teren gewoon op het netwerk. Maar toegegeven moest je de verlichting daar uithalen zou die faktuur er helemaal anders uitzien.

Het tweede fascinerende is daarentegen, dat we in Belgie twee tegenstrijdige dingen doen. We takseren onze fossiele grondstof niet voor die CO2 taks, en we gaan precies de elektriciteit takseren voor de groene energie die er geproduceerd wordt ???

Ik geef een wiskunde voorbeeld.

Stel dat we 50% windenergie produceren, dan komt er jawel 50% van onze energie gratis uit de wind, maar zorgt dit dat er 50% van het verbruik geen distributie meer betaalt als die windmolens/zonnepanelen allemaal particulier beheerd worden. Op dat niveau zie je dat het distributietarief 100% moet stijgen om te zorgen dat het netwerk kan blijven betaald worden door ons verbruik. Maar het grappige in dit verhaal is, dat elektriciteit op dat moment 50% fossiel onafhankelijk is;..of de meest groene vorm van energie is die je kunt kopen...

 Dus waar is uw incentive om te zorgen dat iedereen verder streeft naar het verbruiken van CO2 vrije energie ? Als je eist dat mensen die fossiel onafhankelijk zijn terug bijdragen aan het geheel (voor de verlichting zou dat nog logisch zijn maar.... voor het netwerk die ze in feite virtueel niet meer nodig hebben ?- , wat je uiteraard als wetgever kunt doen, creeer je terug en heel snel het verkeerde reflex... Je maakt fossielvrije CO2 arme productie duurder, en je maakt het minde rendabel. Je zorgt ook dat de burgers die weigeren te investeren gezellig coccoonen in hun huisje en geen stap ondernomen om verder fossielvrij te worden. En je gaat integendeel nog eens eisen dat die mensen goedkoper energie krijgen zodat ze langer blijven wachten om te investeren.

Stel dat je bvb die distributietarieven zou uitsmeren over alle brandstoffen.... dus die 50% windenergie wordt uitgesmeerd over alle fossiele brandstoffen, inclusief de brandstoffen die ze gebruiken voor de gascentrales te stoken, uw aardgas/mazout om uw huis te verwarmen,  en de benzine/diesel/kerosene voor de mobiliteit.

Dan zou je constateren dat de fossielvrije productie betaald wordt door de fossiele producten die geimporteerd worden. Dus je verbetert de handelsbalans, je zorgt dat mensen zuiniger worden in hun verwarming, je wordt zuiniger in mobiliteit. De mobiliteit zou bijdragen tot de defossilisering...

Stel nu dat 50%  een solar carport zet om zijn EV auto te voeden. Terug dezelfde reflex, iedereen gaat beweren dat zijn auto het netwerk belast, terwijl het weldegelijk nu in dit scenario anders uitdraait. Het verbruik op het net stijgt met 50%... De fossiele grondstoffen nodig om te rijden worden gehalveerd. EN diegene die blijven met diesel rijden gaan inderdaad meer betalen. Is dat asociaal, nee hoor, dat is gewoon het rendement op de investering voor diegene die nog niet geinvesteerd hebben verder opdrijven tot ze meegaan in het verhaal. Dat doe je met dat systeem. En dus je moet een kaart trekken, en dan ook logisch doortrekken.

Wat socialisten hebben gedaan is een groene kaart getrokken, uit politiek opportunisme, dan gezien dat hun kiesvee daar niet in meegaat in dit verhaal, en dan hun kar gedraaid, en de subsidies beginnen uitdelen aan hun kiesvee met sociale drempels. Ik zeg het altijd en die slogan blijft keer op keer juist: groen zijn en sociaal zijn gaan niet samen. Maar en dat is de essentie van het groene verhaal, energie is niet gratis, en energie moet niet gratis zijn. Iedereen moet de kans krijgen om het op de meest efficiente manier te gebruiken, en daarover moet het verhaal gaan. We moeten mensen niet coccoonen in hun sociale val, en zorgen dat ze blijven energie consumeren boven hun niveau. We moeten mensen aansporen om zo autarktisch mogelijk te leven

 

 

30/10/2014 - 22:17

Sorry, ik heb het niet uitgelezen want ik kan er geen kaas van maken.

31/10/2014 - 01:18

Simpel toh

De burger mag regen,biomassa,  zo'n,  wind verzamelen op zijn grond .  Dat recht moet je niet remmen dit recht voor de burger leidt tot economische onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen 

Het netwerk is een manier om overschot uit te wisselen. Ook daar wil je de burger niet remmen, want samen sta je sterker omdat de productie van uw panelen een straat verder kan gebruikt worden 

Elk prijsschema zal leiden tot stijging van prijzen,  maar volgens mij moet de kosten afgewenteld worden op fossiele grondstoffen en niet op elektriciteit alleen 

 

En als je dat niet begrijpt kun je beter uw bijdrage beperken want je zit gewoon een politiek gelobbyd thema uit te werken,  maar je vergeet de consequenties van logisch doortrekken van een lijn versus bochten maken omdat je ziet dat uw realisatie uw kiespubliek niet zint

 

 

31/10/2014 - 10:18

Mag ik u op uw eigen woorden wijzen... Het komt erop neer dat u vindt dat mensen met groene stroom geen bijdrage moeten leveren omdat ze de stroomproductie CO2 armer maken... En dan voegt u eraan toe dat als ze een vergoeding moeten betalen, het een eerlijke moet zijn 'voor verlichting is dat begrijpelijk, maar voor het netwerk dat ze virtueel niet nodig hebben'...

 

Mensen met zonnepanelen hebben het netwerk wel nodig. U zegt virtueel niet omdat de teller terug draait, dus de saldering. Maar helaas is datalek behalve waar. Ze hebben het netwerk dubbel nodig: om erop overschotten te storten en om later dan af te tappen als er te weinig stroom is... Zonder het netwerk is men niets met zonnepanelen, dan is het zoals hier soms wordt gezegd dat enkel het directe verbruik gedekt wordt (dus efficienties van 30% en er is zelfs al sprake geweest van 5% efficiëntie). Dan weet men dus hoeveel geluk men heeft met het gratis te mogen storten op het netwerk. En vergeet dan niet dat door de schommelingen van de groene stroom, men steeds meer moet beginnen dat op te vangen door te centrales aan en uit te zetten, wat zorgt voor minder efficiëntie... Dus dat men dan vanwege de groene stroom een bijdrage moet betalen voor het netwerk is zeker rechtvaardig, en is zeker eerlijk... Als men dan die bijdrage niet wilt betalen, moet men maar voorzien in zijn eigen energiebuffering/energieopslag. En ik denk dat de kostprijs voor een set batterijen duurder is dan wat men zou moeten bijdrage op het net...

 

En dan het ecologische aspect: als 1000 woningen zichzelf voorzien van stroom, en zichzelf voorzien van batterijen, hoeveel extra ecologische ramp is dat niet? Als men centrale opslag doet (op niveau van wijken, of mijn voorstel de leveranciers) kan het zijn dat men ipv van de 25000 batterijen voor die 1000 woningen (25 per woning) men slechts 20000 moet voorzien voor centrale opslag (20 per woning)... En als men de stroom weet te bufferen met bijvoorbeeld een noodgenerator op gas voor als er dramatisch weinig groene stroom is, kunnen er nog meer batterijen uitgespaard blijven. Batterijen is een dure en inefficiënte opslag helaas. En op centraal niveau is er zelfs nog een groot voordeel: daar kan men zijn overschotten aan groene energie opslaan onder vorm van waterstofgas of methaan (in Nederland loopt een project dat overschotten van windenergie omzet naar gas en dan op het gasnet zet). Dan kan het worden gebruikt voor verbranding, zowel voor elektriciteitsproductie als voor verwarming (het gasnetwerk) als voor wagens (in Nederland is er al een fabrikant van vrachtwagens op waterstofgas)... Als elke particulier zelf zijn stroomoverschot naar gas omzet om dat later weer te verbranden, zitten we met een groot algemeen risico. Bij centrale omzetting van stroom naar gas is er slechts 1 beperkte risicoloze...

31/10/2014 - 20:05

Ale kom gaan we eens de onlogica allemaal eruithalen:

ik zeg letterlijk dat ik vind dat de verlichting nu iets is die uit die begroting moet gehaald worden en ten laste moet vallen van de fossiele brandstoffen in het algemeen, en bvb ten laste van de gemeentebelasting of ten laste van het wegvervoer in het algemeen. Ik vind niet dat die kost moet gedubdegeteerd worden via het elektriciteitsnetwerk. Ook daar dragen we collectief via die stroomfactuur deze last, en inderdaad dat is nu iets waar zonnepaneelgebruikers aan ontsnappen. Maar anderzijds het is toch niet omdat je 20.000KWh stroom verbruikt door altijd van thuis uit te werken ,dat je precies verlichting nodig hebt op de wegen. Je bent precies het voorbeeld dan van iemand die geen verlichting nodig heeft, omdat hij altijd thuisuit zit te werken. ZIe je die anomalie blijft bestaan er is daar niets logisch aan om die belasting op die manier te heffen. Ik denk zelfs dat er geen enkel land in de wereld is die dat ook op die manier doet. We zouden eens een studie daarvan moeten zoeken of bij de Oeso eens moeten zoeken, maar volgens mij zijn wij daar redelijk uniek in. En ja je moet het probleem van dit dilemma niet oplossen door een belasting te heffen op zonenpanelen, je doet dat door de belasting te spreiden over het verkeer en de lokale bewoners (gemeentebelasting) zoals het hoort. ALs mensen designlichten willen op kosten van de gemeenschap dan kunnen ze daar zelf wel een steentje van bijdragen ipv te debudgetteren op de stroom om dan te constateren dat we de duurste stroom van europa hebben.

 

Ik vind trouwens ook dat gratis elektriciteit voor steuntrekkers op kosten van de firma's niet kan, het is niet verantwoord dat bedrijven die kosten moeten ophoesten omdat ze precies als grootste verbruikers opgezadeld worden met de sociale kostprijs waar ze nu al 100% van de totale sociale lasten via de arbeidslasten dragen. Dus ook daar wordt de prijs met 10% verzwaard, waar ze in feite niet ten laste van de industrie zou mogen komen. Ik zou niet weten waarom een klaploper uit gelijk welk landje van de wereld di ehier op kosten van het OCMW komt tieren, nog eens een pak gratis stroom moet krijgen op kosten van onze industrie die dan weggeconcurreerd wordt door de energiekostprijs die te hoog wordt , van gigantische politieke kortzichtigheid gesproken. Ik denk dat iedereen zijn stroom moet betalen en dat niemand zijn stroom moet gratis krijgen. Het gratis verhaal moet gedaan zijn. Welke incentive heb je om uw gratis stroom met PV op te wekken ? Geen enkel toch, het beste bewijs dat het totaal onecologische en verkeerde refelxen genereeert

Ik vind dus ook niet dat PV panelen injectietarieven moeten betalen. ER moet niets betaald worden, want diegene die elektriceit koopt betaalt transporttarieven, en dat is al altijd zo geweest, de stroom komt aan ee nminimaal injectietarief op het net, en wordt door de burger en industrie keihard de transport betaald. Dus of dat nu windenergie, zonneenergie of kernenergie is, uiteindelijk wordt daar altijd een royaal transporttarief van 50% van de elektriciteitskostprijs betaald om dat te transporteren, waarom in godsnaam zou die zonnepaneel eigenaar nog eens moeten betalen voor die stroom te transporteren

Ik vind dat PV panelen de meter moeten doen terugdraaien, want ja ik kan zonnepanelen leggen die mijn buur niet kan leggen, mijn stroom zorgt eventueel dat mijn buur groene stroom krijgt, dus mijn bijdrage is de bijdrage aan de gemeenschap die de vruchten van het land plukken wanneer ze te plukken zijn, en die dit verdeelt onder de burgers. Dus ja die meter moet terugdraaien aan het geldende contractuele tarief die ik normaal zou moeten betalen

En nu nog het dilemma of ik de fossiele stroom die in de winter opgewekt wordt een CO2 bijdrage zou moeten betalen, ook daar is dat totale zever, er is in de zomer CO2 gespaard dus die besparing is verworden. Er is uiteindelijk nergens fossiele energie nodig geweest om groene energie te produceren dus er is niemand die moet komen lullen dat er in de winter stroom moet opgewekt worden voor mijn stroom te maken, om de simpele reden dat mijn productie in de zomer gezorgd heeft dat die gascentrales konden uitliggen. PUNT. Trouwens ik kan het nog gekker maken: als de treinen in de winter rijden op aardgas stroom, waarom moeten zij dan geen CO2 lasten betalen ? Waarom rijdt de trein zogenaamd fossielarm terwijl hij weldegelijk aardgascentrales en steenkoolcentrales doet werken in de winter. Moeten we ons vervoer niet concentreren naar de zomer en de mobiliteit verminderen in de winter ? Denk eens daarover na. De verbruiker is uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn verbruik, en de verbruiker van het spoor moet dan weldegelijk zijn stroom en zijn fossiele afhankelijkerheid ophoesten.

Wat ik denk dat er wel zou moeten betaald worden is dus, tot daar zat ik al op dezelfde golflengte, de verlichting maar via een andere begroting, en in de tweede plaats inderdaad het stukje van de CO2 emissie die verbruikt wordt in de winter... Dus ja je zou gewoon kunnen meten hoeveel stroom je produceert door eenvoudigweg twee meteropnames te verplichten voor zonnepanelen en doorgeven op de website. Wat is uw verbruik in de zomer, en wat is uw verbruik in de winter. Die twee gegevens zouden gewoon illusteren waar jij op doelt, dat in de zomer de meter 1000kWh terugspoelt, en dat in de winter de meter 1000kWh inhaalt. Die 1000kWh terugspoeling zou je kunnen gebruiken als saldo die moet een fossiele heffing en een transporttaks betalen. Dus daar zou je in een fijngetuned systeem kunnen zeggen dat mensen die in de zomer niets verbruiken inderdaad voor die 1000kWh een transport van 10cent, of 100euro kunnen opleggen.

Maar anderzijds en dan is uw empathie in uw algemeenheid weer totaal losgeslagen van de realiteit, er zijn mensen die 10.000KWh verbruiken in de zomer en hun teller gewoon maar 4000kwh zien vooruitgaan, en 8.000kwh verbruiken in de winter en hun teller 7000kWH zien vooruitgaan. Dus wat jij beweert is dat ook die persoon in uw algemeenheid moet salderen, terwijl uw calculatie weer perfect aantoont dat die persoon precies niets moet salderen.. en integendeel voldoene bijdraagt

 

Ik ga het extreemste voorbeeld geven waar je zou kunnen beweren dat het misgaat:

Neem nu dat iedereen een solar carport zet. En ik ga nog verder, waarom zou je u zorgen maken waar die elektrische auto aan het net hangt... Ik vind dat die auto en zijn carport volledig kunnen losgekoppeld zijn. Ik vind zelfs dat die carport op de parking van een shoppingcentra kan staan als schaduwgever, en dat die auto snachts thuis mag staan en tijdens de dag aan het bedrijf mag hangen. Wat kan u dat schelen waar die auto hangt ? Ik hoor u al morrelen maa rja die gast rijdt gratis en hij betaalt niet voor het netwerk... Juist ja hij betaalt niet voor het netwerk. Maar stel dat het verbruik op het netwerk verdubbelt. Denk jij nu echt dat ze alle kabels in belgie moeten verdubbelen ??? Het netwerk is gelegd met zo'n danige redundantie dat de CREG geen cm kabel moet bijleggen en dat toch iedereen bvb dubbel zou betalen... Is toch wel een fantastische cashcow voor de staat. Dat gaat zo al 30 jaar dat het netwerk met groeicijfers van 10% verbruik toenam, dat de CREG aan de kassa zit zonder een bal te doen... Dus ik kan eenvoudig bewijzen dat bij verdubbeld elektriciteitsverbruik er niets gebeurt op het netwerk.

Als jij zo'n systeem wilt blijven steunen heb jij duidelijk een immense grenzeloze fantasie wat de waarde is van het netwerk, versus de geleverde prestaties. Ze moeten er eenmaal die kabel in de grond zit en eenmaal die hoogspanningscabine er staat geen reet en geen bal voor doen, alles gaat vanzelf, de cash komt binnen.  Dus waarom zou die auto dan ook maar één centiem moeten betalen voor het transporten van die groene carport stroom van bvb Oostende naar Brussel ??

Die stroom is niet van oostende naar brussel gegaan. Ik heb gewoon stroom in oostende op het net gezet, en daar is dat lokaal verbruikt, en ik heb gewoon mijn auto in brussel aan het net gehangen, en het is daar door andere carports opgewekt en in mijn auto gedruppeld. Dus nee ook daar is dus in mijn losgeredeneerde visie heeft het geen zin dat je ook maar iets begint te salderen. Het kan u trouwens geen reet schelen waar die groene stroom vandaan komt en waar hij naartoegaat, jij rijdt uiteindelijk met uw opgewekte stroom en virtueel inderdaad gratis.

Wil dit nu zeggen dat ik niets wil betalen voor het netwerk te gebruiken ? Nee, ik zeg en denk dat mijn mening dan diametraal tegenover de uwe staat, dat het op het einde van de rit geen zin heeft om daarover te discuteren in de faze van vergroening dat we nu zijn. Een maal we 70% groene PV energie zouden opwekken dan zou ik zeggen heb je gelijk en moeten we het model bijsturen. Maar nu in huidige faze heeft dat nog totaal geen zin. Wil wel niet zeggen dat we niet moeten voorbereiden om eventuele lacunes op te vangen

 

De lacunes zijn volgens mij nog eens herhalen:

- de openbare verlichting moet op kosten van de auto mobiliteit en de lokale bewoner en niet op kosten van het stroomnetwerk. Er is nergens voldoende zonneenergie ter beschikking die kan zorgen dat verlichting snachts met groene stroom kan opgewekt worden dat is voor mij duidelijk.

- het gebruik van fossiele energie moet via een CO2 taks aangerekend worden door inderdaad het saldo ZOMER/WINTER te maken. Dus ja, ik vind dat het gebruik van het netwerk moet belast worden door inderdaad te kijken hoeveel kWH in de zomer op het netwerk komt versus de winter.

- En inderdaad, ik vind dat we nog veel verder moeten gaan in het toepassen van zonnepanelen en dat we de volledige loskoppeling moeten hebben tussen de plaats van productie en de plaats van gebruiK Per slot van rekening mijn beste vriend, als elektrawinds energie produceert is die energie ook op een andere plaats opgewekt dan waar jij die verbruikt. Dus die loskoppeling wordt niet betaald door elektrawinds met een injectietarief, maar wordt betaald door de gebruiker die eventueel groene energie koopt.

 

 

 

 

30/10/2014 - 16:32

Igir,

 

Ons gezin van 4 mensen verbruikt  3300 KWH  X0.2 € = 660 € per jaar ( indien ik onze zonnepanelen uitschakel)

Ik berekende meermaals de rentabiliteit van een zuiniger toestel.

Bvb de koelkast . Nuon geeft enkele voorbeelden een koelvriescombinatie 7 jaar oud verbruikt 350 kwh / jaar een nieuwe A+++ verbruikt 150 kwh

Dus zou ik 350-150 x0.2= 20 € per jaar “ verdienen “ als ik 579 € betaal dus terugverdientijd bijna 29 jaar !

Ik zie dus niet goed hoe jij overstapt op enerdiezuinige wasmachine, koelkast vaatwasser voor 750 €  en hoe je daardoor 200 € perjaar kunt besparen.

Trouwens bij welke leverancier betaal jij 0.4 € / KWH ?

Ook je voorbeeld van de zonnepanelen is niet realistisch . Hoe kan je door eigen verbruik 638 KWH / jaar besparen op een installatie met 750 WP als je alleen het rechtstreekse verbruik telt ?

Gebruik jij in de winter of ’s avonds geen stroom ? Hogerop las ik van een eigen verbruik van 30 % op het potentieel  ( er zijn er die zelfs veel minder opgeven)

Maar zelfs bij 30 % blijft er slechts 180 kwh of 180 x0.2 = 36 € “winst” per jaar over zonder een nieuwe transformator te tellen TVT = 25 jaar !

Ken jij amateurs ?

30/10/2014 - 18:23

Dag Ingir

 

Jij wilt dus dat de regering inzet op energiebespaaring door de salderingssubsidie af te schaffen? Alhoewel ja, het is eigenlijk te benoemen mer saldering want er zijn geen subsidies rechtstreeks mee gemoeid. Het is gewoon het fenomeen van netinjectie bij zonnepanelen.

 

Als je de nadruk wou leggen op correcte dimensionering dan is de saldering afschaffen totaal fout... Want als je de saldering afschaft, schaf je ook het rendement en het nut van zonnepanelen weg. Dan zouden er geen nieuwe sets meer komen en ook geen oude meer vernieuwt worden... Als je een correctie dimensionering wilt, dan vindt ik dat je de nadruk moet leggen op het afweren van jaarlijkse overproductie. Waarom? Omdat als je jaarlijks netto overproductie hebt dien je behandeld te worden als energieproducent. Dus kortom, je jaarlijkse overproductie zou je dus moeten zien te verkopen dan. Dus kwijt raken aan de hoogste bieder. Aangezien je het aanbiedt aan de leveranciers kan er vanalles gebeuren hierdoor: het kan zijn dat je geld krijgt voor overschotten, maar (en in mijn ogen het meest plausibel) kan het zijn dat je het in het negatief moet verkopen, dus dat je nog geld moet toesteken. Het niets krijgen laat ik hierbuiten omdat dat gelijk staat aan de situatie nu.

In het eerste geval (gekd krijgen voor overproductie) zal je zorgen dat mensen hun dak vol leggen, en dus overdimensioneren. Zolang de leverancier natuurlijk wilt betalen. Wat is hier het voordeel aan? Dat er meer groene stroom op het net komt, omdat zonnepanelen nog meer renderen als je je overschotten kan verkopen. Een ander voordeel is dat als iemand zijn dak vol legt met zonnepanelen, hij ook kan denken aan energiebesparing, want hoe meer elektriciteit hij zelf niet verbruikt, hoe meer hij kan verkopen, dus meer winst. Het nadeel? Er moet dan zeker de mogelijkheid zijn om die zonnestroom te verwerken, en door de overdimensionering zal het probleem sneller kunnen escaleren. Dus de leveranciers moeten dan zelf in opslag/buffer voorzien. En de energieproducenten zullen dan moeten besparen, omdat er dan minder vraag is naar stroom.

In het tweede geval is het omgekeerd: overdimensionering zou mensen geld kosten. En zo zullen mensen die al zonnepanelen hebben geen energiebesparing proberen toepassen. Mensen die zonnepanelen zouden plaatsen zouden na het plaatsen van zonnepanelen ook niet veel investeren in energiebesparende maatregelen. Het voordeel hieraan? Overdimensionering wordt afgeremd, met zelfs mensen die expres iets te weinig panelen leggen om zeker geen vergoeding voor overproductie te moeten betalen. En een ander belangrijk voordeel: de energieleveranciers krijgen hierdoor meer geld van de bestaande overgedimensioneerde sets, waardoor de kans groter is dat ze investeren in opslag/buffer. Het nadeel? Mensen zullen afgeschrikt zijn door het risico te betalen voor overproductie en mensen zullen bij zonnepanelen bijna geen energiebesparende maatregelen nemen. Maar het kan zijn dat mensen dan meer geneigd zijn naar energiebesparende zaken uit te voeren dan zonnepanelen te leggen...

 

Dus kortom, wat gebeurt er als men bedragen plakt op overproductie. Particulieren met zonnepanelen worden producenten (als ze geld krijgen) of ze worden afgestraft (als ze geld moeten geven). De vrije markt zal zorgen dat dit schommelt, en dan hangt het nog af van leverancier tot leverancier.

 

Volgens mij zou het dus een groen besluit zijn als men bedragen kleeft op overproductie. Maar het hangt af van de leveranciers. En doordat het een open markt is zullen er wel leveranciers komen die hier profijt in zien. Het eerlijkste is dat de leveranciers investeren in energiebuffers/opslag en dat dan doorrekenen aan de consument, dus de mensen met zonnepanelen. En dat kan door een prijs te plakken op overproductie. Contracten kunnen jaarlijkse vaste kosten inhouden, waarmee de leverancier dan de energiebuffer/opslag bekostigd, en dan kan de leverancier de overproductie overkopen en doorverkopen aan gebruikers die geen overproductie hebben of geen zonnepanelen hebben... Maar dat zijn zaken waarmee de leveranciers zelf zich moeten bezig houden...

 

Het zou een groot voordeel zijn dat men de daken vol leggen met zonnepanelen, aangezien er voor zonne energie veel plannen zijn om velden aan te leggen. Als we gewoon eerst ons daken voorzien van zonnepanelen, dan zouden we veel groene gebieden beschermen tegen het worden van de zogenaamde 'solar farms'. Dus is het zeker een groene keuze dan. Natuurlijk kan het zijn dat er dan teveel zonnestroom wordt opgewekt naar verbruik toe, maar daarvoor dienen de leveranciers dus hun buffer/opslagmogelijkheden op te voorzien. Als er dan jaarlijks netto over heel België teveel energie wordt opgewekt dan hebben we een ander probleem, maar dat zie ik er nog niet aankomen omdat we nog altijd kerncentrales hebben om af te schrijven en fossiele brandstof om te verminderen.

 

En met de ons beloofde revolutie van elektrische wagens zak de vraag naar elektriciteit zeker blijven toenemen, zelfs als men plots alle lichten vervangt door LED en dergelijke. Overproductie dient niet afgestraft te worden, het moet worden opgevangen.

30/10/2014 - 21:01

*** Als je de nadruk wou leggen op correcte dimensionering dan is de saldering afschaffen totaal fout... Want als je de saldering afschaft, schaf je ook het rendement en het nut van zonnepanelen weg.***

 

Het nut van zonnepanelen (opwekking hernieuwbare stroom ter vervanging van fossiele stroom) is nooit afhankelijk geweest van saldering. Van oudsher werden zonnepanelen gebruikt om stroom op te wekken in gebieden zonder stroomvoorziening, afgelegen gebieden die ver van de bewoonde wereld liggen. Misschien met een accu erbij om 's avonds wat licht te hebben, voor een koelkast om medicijnen gekoeld te houden of water te zuiveren... soms kan weinig stroom van levensbelang zijn.

 

Toen omvormers beschikbaar kwamen om de gelijkstroom om te zetten in 230 wisselstroom werd de omvormer eenvoudig in een wandcontactdoos gestoken om de stroom de woninginstallatie te zetten. Grote verrassing dat bij meer productie dan eigen verbruik de draaischijfmeter terugdraaide... overtollige stroom kon niet alleen op het net gezet worden, door de teruggedraaide meterstand was ook een saldo opgebouwd voor later stroomverbruik. Saldering is dan ook geen bewuste keuze of technische uitvinding maar een toevallige eigenaardigheid van de draaischijfmeter.

 

Salderen is nu aan haar eigen succes ten onder gegaan, onnodige en te riante subsidies hebben de hebzucht gecultiveerd en saldering heeft die hebzucht gefaciliteerd. Terecht dat saldering nu beëindigd wordt! Het mooiste is dat zonnepanelen geen subsidie nodig hebben om rendabel te zijn, lage Wp-prijs en hoge netstroomprijs zijn meer dan voldoende voor een zonnige toekomst.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.